Gümrük Tarife Cetveli Açıklama Notları (Seri No: 6)

2019 2018
Gtip Eşyanın Tanımı Gtip Eşyanın Tanımı
0308.30.80.00.00 – – Diğerleri   – – Canlı, taze veya soğutulmuş:
0308.30.10.10.00 – – – Canlı
0308.30.10.90.00 – – – Taze veya soğutulmuş
0308.30.90.00.00 – – Diğerleri
       
  – – – Ekmeklik buğday unu veya irmiği içermeyenler 1902.19.10.00.00 – – – Ekmeklik buğday unu veya irmiği içermeyenler
1902.19.10.00.11 – – – – Fenilketonüri hastaları için düşük proteinli makarna   – – – Diğerleri
1902.19.10.00.19 – – – – Diğerleri  
  – – – Diğerleri  
     
2710.12.50.00.00 – – – – – – – İçindeki kurşun miktarı litrede 0,013 gramı geçenler   – – – – – – – İçindeki kurşun miktarı litrede 0,013 gramı geçenler :
2710.12.51.00.00 – – – – – – – – Oktanı (ron) 98’den az olanlar
2710.12.59.00.00 – – – – – – – – Oktanı (ron) 98 veya daha fazla olanlar
       
2904.20.00.00.26 – – 1-Phenyl-2-nitropropene 2918.29.00.30.99 – – – – Diğerleri
2914.79.00.30.00 – – – Kloraseton (Chloroacetone) 2924.29.70.00.35 – – – – – N-acetyl antranilik asit
2916.39.90.90.16 – – – – – Fenilasetil Klorür (Phenylacetyl chloride)  
2924.29.70.00.37 – – – – – 3-oxo-2-phenylbutanamide  
2932.99.00.90.12 – – – – 3,4-(Methylenedioxy)phenylacetonitrile (1,3-Benzodioxole-5-acetonitrile)  
2934.99.90.90.24 – – – – – 4-Methyl-5-phenyl-2-oxazolidinone  
2939.79.90.90.24 – – – – – Chloro(pseudo)ephedrine(1-chloro-1-phenyl-2-methylamino-propane) (baz veya HCl)    
     
3926.40 – Küçük heykeller ve diğer süs eşyası 3926.40.00.00.00 – Küçük heykeller ve diğer süs eşyası
3926.40.00.00.11 – – Kıymetli veya yarı kıymetli taş taklitleri (bir mesnete monteli olsun olmasın) 3926.90.97.90.13 – – – – – Kıymetli veya yarı kıymetli taş taklitleri (bir mesnete monteli olsun olmasın)
3926.40.00.00.19 – – Diğerleri  
     
  – – Gipe iplikler 5606.00.91.00.00 – – Gipe iplikler
5606.00.91.00.11 – – – Nep iplikler  
5606.00.91.00.19 – – – Diğerleri  
   
  – – – İçecek kutularına ait gövde, alt ve üst kapak imalinde kullanılanlar:  
7606.12.11.00.00 – – – – Gövde imalinde kullanılanlar  
7606.12.19.00.00 – – – – Alt ve üst kapak imalinde kullanılanlar  
  – – – Diğerleri:  
       
  – – Ayrı elemanlı sistemler (split-sistem) 8415.10.90.00.00 – – Ayrı elemanlı sistemler (split-sistem)
8415.10.90.00.11 – – – Değişken debili (VRF) olanlar 8415.90.00.90.11 – – – Split sistemlerin dış üniteleri
8415.10.90.00.19 – – – Diğerleri 8443.13.31.00.00 – – – – – Kağıt ebadı 52×74 cm.yi geçmeyenler
  – – – Split sistemlerin dış üniteleri 8443.13.35.00.00 – – – – – Kağıt ebadı 52×74 cm.yi geçen, fakat 74×107 cm. yi geçmeyenler
8415.90.00.90.02 – – – – Değişken debili (VRF) olanlar 8443.13.39.00.00 – – – – – Kağıt ebadı 74×107 cm.yi geçenler
8415.90.00.90.09 – – – – Diğerleri  
8443.13.32.00.00 – – – – – Kağıt ebadı 53×75 cm.yi geçmeyenler  
8443.13.34.00.00 – – – – – Kağıt ebadı 53×75 cm.yi geçen, fakat 75×107 cm. yi geçmeyenler  
8443.13.38.00.00 – – – – – Kağıt ebadı 75×107 cm.yi geçenler  
     
9603.21 – – Diş fırçaları (takma damak fırçaları dahil) 9603.21.00.00.00 – – Diş fırçaları (takma damak fırçaları dahil)
9603.21.00.00.11 – – – Arayüz fırçaları 9617.00.00.00.11 – Hacmi 0,75 litreyi geçenler
9603.21.00.00.19 – – – Diğerleri 9617.00.00.00.19 – Diğerleri
9617.00.00.00.12 – Termoslar ve diğer vakumlu kaplar  
9617.00.00.00.18 – Aksam ve parçalar  
 
image_pdfimage_print