Search
Close this search box.

Gümrük Mükellefiyeti Süreç Semineri

Kaydet
Kapat

“Dış Ticaret” mevzuatının sıklıkla revizyona tabi tutulması ve farklı bakış açılarıyla yorumlanmaya müsait olmasından ötürü, dikkat ve uzmanlık istemektedir. Düzenlenen bu panelin asıl amacı, dış ticaret işlemlerinin her aşamasını titizlikle takip edebileceğiniz bir yapının oluşturulmasıdır.

“Dış Ticaret” işlemlerinde şirketinize katma değer sağlayacak olan bu panel, “Dış Ticaret” mevzuatı ile ilgili olarak gerçekleşebilecek değişiklikleri, kısıtlamaları ve ilaveleri titizlikle takip edilmenize olanak sağlayacak şekilde tasarlanmıştır.

“Dış Ticaret” işlemlerinin her aşamasında, her hangi bir hataya mahal bırakmamak adına, konunun uzmanları tarafından hazırlanan bu panelin her aşaması, işlerinizi daha hızlıca çözüme ulaştırmayı hedeflemektedir.

 


Gümrük İşlemleri

 • Gümrük İşlemleri Büyük Oranda Firmaların Temsilcisi Sıfatıyla Gümrük Müşavirlik Firmaları Tarafından Takip Edilmektedir.
 • Dış Ticaret Firması Sahipleri ve Yöneticileri Gümrük İşlemleri Prosedürü  Konusunda Asgari Bilgilere Sahip Olması.
 • İşlemlerin Daha Hızlı Olmasını Saylayacak ve Farkındalık Yaratacak.
 • Gümrük İşlemlerinde İthalat ve İhracat Prosedürü Genel Tanımı.
 • İthalatçı ve İhracatçı Firma Statüsü Kısa Tanımı.   
 • İthalat Rejiminin Önemi ve Tanımı.
 • İhracat Rejimi Önemi ve Tanımı.

Gümrük İşlemleri Süreci Nasıl Başlar ?

 • Gümrük Mevzuatı, İşlem Yapan Tarafların Görev ve Sorumluluklarını Tanıyan, Sistematiği Olan Bir Mevzuattır.
 • Gümrük İşlemlerinin Başlaması ve  Sona Ermesi
 • Gümrük İşlemlerinin Sistematik Sıralanışı

Ticari Nitelikte Olmayan Kişisel Gümrük İşlerinde

(Turistik Olarak  İnternet Üzerinden Alışveriş) Hakları Nelerdir ?

 • Bedelsiz Eşya
 • İnternet Üzerinden e-ticaret vergi muafiyetleri 

Gümrük ve Dış Ticaret İşlemlerinin Omurgası Gümrük Rejimi Süreci Nedir ?

 • Gümrük Rejimi ve Süreçleri Nelerdir  ?
 • Her Bir Gümrük Rejiminin Sağladığı Olanaklar ve Getirdiği Yükümlülükler Nelerdir ?
 • Yaşanılan Sorunlar ve Kısa Örnekler…
 • Kapanış…

Transit Rejimi – AB Akademi

Teslim Şekilleri – AB Akademi

Telafi Edici Vergi (TEV) – AB Akademi

Uzmanlarımız Tarafından Hazırlanan Bu Çalışmalarda Verilen Bilgilerden Dolayı Şirketimizin Yasal Sorumluluğu Bulunmamaktadır. Belirli Bir Konuya İlişkin Olarak İlgili Danışmana Başvurulması Tavsiye Edilmektedir.

Scroll to Top