“Dış Ticaret” mevzuatının sıklıkla revizyona tabi tutulması ve farklı bakış açılarıyla yorumlanmaya müsait olmasından ötürü, dikkat ve uzmanlık istemektedir. Düzenlenen bu panelin asıl amacı, dış ticaret işlemlerinin her aşamasını titizlikle takip edebileceğiniz bir yapının oluşturulmasıdır.

“Dış Ticaret” işlemlerinde şirketinize katma değer sağlayacak olan bu panel, “Dış Ticaret” mevzuatı ile ilgili olarak gerçekleşebilecek değişiklikleri, kısıtlamaları ve ilaveleri titizlikle takip edilmenize olanak sağlayacak şekilde tasarlanmıştır.

“Dış Ticaret” işlemlerinin her aşamasında, her hangi bir hataya mahal bırakmamak adına, konunun uzmanları tarafından hazırlanan bu panelin her aşaması, işlerinizi daha hızlıca çözüme ulaştırmayı hedeflemektedir.

 


Gümrük ve Dış Ticaret İşlemlerinde Beyan-Beyanın Kontrolü ve Risk Analizi
   

A-Risk Nedir ?

 • Gümrük Mevzuatı Beyanı Esas Alan Bir Düzenlemeyi İçermektedir. Yapılan Beyan Beyan Sahibini Bağlar.
 • Beyanın Bağlayıcılığı Ne Demektir ? 
 • Tescil edilmiş bir gümrük beyannamesi, ait olduğu eşyanın vergileri ve para cezalarından dolayı taahhüt niteliğinde beyan sahibini bağlar ve gümrük vergileri tahakkukuna esas tutulur.  
 • Yükümlü Tarafından Yapılan Bir Beyanı Kontrol Eden Gümrük İdaresi Açısından Risk; Beyan Edilen Eşyayla İlgili Ortaya Çıkabilecek Toplumsal, Ekonomik, Çevresel v.b. Kayıp-Zarar Olasıkları Nelerdir ?
 • Beyan Sahibi Mükellef / Yükümlü Açısından ise, Risk, Gümrük İdaresine Beyanla ilgili Olarak Gelir Eksikliği, Para Cezası, veya Diğer Ceza Takibatlarıyla  Karşılaşıp Gerek Mali Acıdan Gerekse Firmanın Saygınlığı Açısından Sıkıntı Yaşama Olasığıdır.

B-Nelere Dikkat Etmeli ?

Bir Çok Unsurdan Söz Edilebilir. Ancak En Önemlileri,

 • Eşyanın Kıymeti
 • Eşyanın Cinsi
 • Eşyanın Miktarı
 • Gümrük Tarife İstatistik Numarası

 C-Risk Yaratacak Unsurların Değerlendirilmesi ?

 • Firmaların İthalat ve İhracat Sorumlularından Muhasebe ve Finans Yetkililerine Kadar Gümrük İşlemlerinde Risk Yaratan Unsurlar Konusunda Asgari Bilgilere Sahip Olmalıdır.
 • Risk Yönetimi Konusunda Yaşanılan Sorunlar ve Kısa Örnekler…
 • Kapanış…

Transit Rejimi – AB Akademi

Teslim Şekilleri – AB Akademi

Telafi Edici Vergi (TEV) – AB Akademi

Serbest Bölgeler – AB Akademi

Özet Beyan – AB Akademi

Ortak Transit Rejimi (NCTS) – AB Akademi

Gümrük Rejimleri Ortak Kurallar – AB Akademi

Gümrük Rejim Kodları – AB Akademi

Gümrük Mevzuatı Tanım ve Kavramları – AB Akademi

Gümrük Kontrolü Altında İşleme Rejimi – AB Akademi

Gümrük Kanunundaki Süreler – AB Akademi

Eşyanın Menşei – AB Akademi

Dış Ticaret Riskleri ve Ödeme Şekilleri – AB Akademi


     AB Gümrük Müşavirliği ve Danışmanlık A.Ş.     

Uzmanlarımız tarafından hazırlanan bu çalışmalarda verilen bilgilerden dolayı şirketimizin yasal sorumluluğu bulunmamaktadır. Belirli bir konuya ilişkin olarak ilgili danışmana başvurulması tavsiye edilmektedir.