“Dış Ticaret” mevzuatının sıklıkla revizyona tabi tutulması ve farklı bakış açılarıyla yorumlanmaya müsait olmasından ötürü, dikkat ve uzmanlık istemektedir. Düzenlenen bu panelin asıl amacı, dış ticaret işlemlerinin her aşamasını titizlikle takip edebileceğiniz bir yapının oluşturulmasıdır.

“Dış Ticaret” işlemlerinde şirketinize katma değer sağlayacak olan bu panel, “Dış Ticaret” mevzuatı ile ilgili olarak gerçekleşebilecek değişiklikleri, kısıtlamaları ve ilaveleri titizlikle takip edilmenize olanak sağlayacak şekilde tasarlanmıştır.

“Dış Ticaret” işlemlerinin her aşamasında, her hangi bir hataya mahal bırakmamak adına, konunun uzmanları tarafından hazırlanan bu panelin her aşaması, işlerinizi daha hızlıca çözüme ulaştırmayı hedeflemektedir.

 


Yatırımlarda Devlet Yardımları ve Amacı;

 • Tasarrufların Katma Değeri Yüksek Yatırımlara Yönlendirilmesi,
 • Üretim ve İstihdamın artırılması
 • Stratejik Yatırımların özendirilmesi
 • Bölgesel Gelişmişlik farklarının azaltılması vb. olarak belirtilmiştir.

 

 

Gümrük İşlemlerinde Sağlanan Yatırım Teşvik Sisteminin Destek Unsurları ve Uygulamaları Nelerdir ?

A-) Gümrük Muafiyeti Nasıl Uygulanır ?

B-) Katma Değer Vergisi İstisnası Nasıl Uygulanır ?

 • İthalatta Hangi Yatırım Unsurları Teşvik Sistemindedir ?
 • Yatırım Teşvik Belgesi Düzenlemesinin Koşulları Nelerdir ?
 • Yatırım Teşvik Belgesi Başvurusu Nasıl Yapılır ?

 

 • KDV İstisnasından Yararlanabilmenin Koşulları Nelerdir ?
 • Yatırım Kapsamı Makina ve Teçhizatın Devri, Satılması ve İhracı Yapılabilir mi ?
 • Yatırım Tamamlama Vizesi Ne Demektir ?
 • Yatırım Teşvik Belgesi Koşullarına Uyulmasının Müeyyidesi Nedir ?
 • Yatırım Teşvik Konusunda Yaşanılan Sorunlar ve Kısa Örnekler…
 • Kapanış…

Yatırım Teşvik Tedbirleri – Sektörel Bakış

Yatırım Teşvik Belgesi – AB Akademi

Transit Rejimi – AB Akademi

Teslim Şekilleri – AB Akademi

Telafi Edici Vergi (TEV) – AB Akademi

Serbest Bölgeler – AB Akademi

Özet Beyan – AB Akademi

Ortak Transit Rejimi (NCTS) – AB Akademi

Gümrük Rejimleri Ortak Kurallar – AB Akademi

Gümrük Rejim Kodları – AB Akademi

Gümrük Mevzuatı Tanım ve Kavramları – AB Akademi

Gümrük Kontrolü Altında İşleme Rejimi – AB Akademi

Gümrük Kanunundaki Süreler – AB Akademi

Eşyanın Menşei – AB Akademi

Dış Ticaret Riskleri ve Ödeme Şekilleri – AB Akademi


     AB Gümrük Müşavirliği ve Danışmanlık A.Ş.     

Uzmanlarımız tarafından hazırlanan bu çalışmalarda verilen bilgilerden dolayı şirketimizin yasal sorumluluğu bulunmamaktadır. Belirli bir konuya ilişkin olarak ilgili danışmana başvurulması tavsiye edilmektedir.