19.04.2022 Tarihli 31814 Sayılı Resmi Gazete

CUMHURBAŞKANI KARARI

Karar Sayısı: 5431

4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (IV) sayılı listede yer alan bazı malların özel tüketim vergisi oranlarına esas özel tüketim vergisi matrahlarının yeniden tespiti hakkındaki ekli Kararın yürürlüğe konulmasına, mezkûr Kanunun 12 nci maddesi gereğince karar verilmiştir.

18 Nisan 2022

Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI

 

18/4/2022 TARİHLİ VE 5431 SAYILI CUMHURBAŞKANI KARARININ EKİ
KARAR

MADDE 1– (1) 6/6/2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (IV) sayılı listenin 8517.12.00.00.11 G.T.İ.P. numarasında yer alan malların özel tüketim vergisi oranlarına esas özel tüketim vergisi matrahları aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.

G.T.İ.P. NO Mal İsmi Vergi Oranı (%)

8517.12.00.00.11

-Özel tüketim vergisi matrahı 1.500 TL’yi aşmayanlar 25

Özel tüketim vergisi matrahı 1.500 TL’yi aşıp, 3.000 TL’yi aşmayanlar

40

-Diğerleri

50

 

Resmi Gazetenin Orjinal Nüshası İçin Link’e Tıklayınız.

Mevzuatlara Dönmek İçin Link’e Tıklayınız.

Önceki İçerikAnlaşmaların Yürürlüğe Girdiği Tarihler Hakkında Karar 5422
Sonraki İçerikTürk Parası Kıymet Koruma 32 Sayılı Karara Tebliğ 2022-32/66