G Harfi ile başlayan Gümrük Tarife Eşya Fihristi

Ana Sayfa Alfabetik Eşya Fihristi G Harfi ile başlayan Gümrük Tarife Eşya Fihristi

EşyaArmonize Sistemİzahname

Notlan

GABARDİN :bkz. PARDESÜLER.
GADOLİNİT(GADOLINITE)25.30
GADOLİNYUM (GADOLINIUM):28-1-Gen         28.05
                 gadolinyum bileşikleri28.46
GAGALAR, kuş. v.s.rbkz. BOYNUZLAR
GALAKTİN (GALACTIN) (laktojenik hormon)29.37
GALAKTO.IEN HORMON (GALACTOGENE IIORMONE) (laktojenik hormon).29.37
GALAKTOMETRELER (camdan laboratuvar eşyası),70.17
GALAKTOZ (GALACTOSE) (ayrıca baktmz ŞEKERLER)29.40
GALANTİNLER :
               sosis kılıfına konulmuş veya tipik sosis şeklinde preslenmiş halde16.01
             diğerleri16.02
GALBANU13.01
GALELER, dizgi84.42
GALENA (kurşun cevheri):26.07
                          monte edilmiş (yarı iletken tertibat85.41
GALERİLER, atış950895.08
GALLE TİPİ ZİNCİRLER, demir veya çelikten73.15
GALLİK ASİT TRİMETİL ETER(GALLIC ACID TRIMETHYL ETIIER)29-(P) listesi
GALLİK ASİT, ester ve tuzları29.18
GALLİYUM, ve bundan eşyalar, t.b.y.a81.1281.12
GALLOSİVANİNLER (GALLOCYANINES), sentetik organik boyayıcı madde32.04
GALLOTANNİK ASİT (GALLOIANNIC ACID)32.01
GALOŞLAR : bkz. AYAK GD ECEKLERİ
GALVANOMETRELER90.30
GAMA KAMERA90.18
GAMA RADYASYON ALET vc CİHAZLARI :bkz. RADYASYON.
GAMBO KENDİRİ (dokumaya elverişli lifler)53.03
GAMBOYA ZAMKI13.01
GAMMA ASİT (7-aınino-l-nailol’.Lstilfonİk asit)29.22
GANTRİ (MAKAS KÖPRÜSÜ) VİNÇLERİ :8426.1984.26
                         aksam ve parçalar

 

84.26
GARBANZOS :bkz NOHUTLAR.
GARDROPLAR :
                  94. fasılda yer alan mobilyalardan (karyola yatakları dahil)94.03
                   portatif gardrnplar dokumaya elverişli mensucattan63.07
GARGARALAR (ilaç»30.03
GARLARDA KULLANILAN OTOMATİK İŞARET TABLOLARI, elektrikli, trenlerin hareket ve varış peronlarını göstermek için85.31
GARNETTE TİPİ DİTME CİHAZLARI, dokumaya elverişli maddeler84.45
GARNİERİT (GARNIERTE) (nikel cevheri)26.04
GARNİTÜRLER :
                   adi metalden kapı, mobilya vb. menteşeleri83.02
                    garnet lak13.01
                    grane68.05
               lal taşı tuzu71.05
                   tabii korendon (aşındırıcılar. ısıtma işlemine tabi tutulmuş olsun olmasın):2513.2025.13
                             Kıy metli taş olarak (alnıandin. andradit. demantoid. yeşil grena taşı, krom yeşili grena taşı, hessonit. melanit. pirop. rodolit. spesartit dahil)                         71 Ek
GASTROSKOPLAR (tıbbi veya cerrahi alet ve cihazlar)90.18
GAUR, canlı01.02
GAYAKOL (GUAIACOL)29.09
GAYAL, canlı01.02
GAYDALAR, TULUMLAR92.0592.05
GAZ (ayrıca bakınız gaz-KOMPRESÖRLERİ, vb.):
                          gaz karbon27.04
                                 gaz silindirleri, sıvılaştırılmış veya sıkıştırılmış gazın depolanması İçin73.11
                                 gazlı silahlar9304.0093.04
                                  gaz sayaçları (tedarik ve üretim)9028.1090.28
                                 gaz yağları27.10
                                 gazlı tüfekler9304.0093.04
                           gazlı tabancalar93.04
                                  gaz bilezikleri, evde kullanılan türden, demir veya çelikten73.2173.21
GAZ ARMÜRU YAPAN MEKANİZMALAR, tekstil makineleri için84.48
GAZ BURETLERİ, camdan laboratuar eşyası olanlar70.17
GAZ TASARRUF CİHAZLARI, 84.02 veya 84.03 pozisyonlarındaki kazanlara mahsus84.0484.04
GAZE MAKİNELERİ, dokumaya elverişli maddelerin finisajı İçin(84.45)         84.51
GAZETE KAĞIDI, rulo veya tabaka halinde48-3       4801.0048.01
GAZETELER:49 Gen
                 sayfa halinde olmayıp başka suretle birleştirilmiş gazeteler, tek bir kapak içinde birden fazla gazete veya periyodik yaş imlan meydana gelen takımlar, reklam malzemesi içersin İçermesin ..

ciltli veya ciltsiz ve aynı kapak altında birden fazla konu içermeyen, resimli olsun olmasın, reklam malzemesi içersin İçermesin:

 

 

49-3

49.02

 

49.01

49.02

                                                 haftada en az dört kere çıkarılan4902.10
                                                 diğerleri4902.90
GAZİNO OYUN MASALARI:95.0495.04
GAZLANDIRMAMA MAHSUS OLAN MAKİNELER, içecekler için:8422.3084.22
                     aksam ve parçalar8422.9084.22
GAZLAR :
               taşkömürü, gazlaştırma ile elde edilen, su ve benzeri gazlar (örn. yüksek fırın gazı)             2705.00                             27.05
                           doğalgaz:27.11
                                         gaz halinde2711.21
                                                                     sıvılaştırılmış halde2711.11
                             petrol gazlan ve diğer gazlı hidrokarbonlar27.1127.11
                                              asal (hareketsiz) gazlar2804.21

Veya

2804.29

28.04
GAZLI BEZ :                                                                                                |
             adi melallerden örgüler ve kafeslikler(39 gen)          XV
             tıbbi, cerrahi vb. gazlı bez :
                                    tıpta, cerrahide, dişçilikte veya veterinerlikte kullanılan, ecza maddeleri emdirilmiş veya kaplanmış veya perakende satılacak şekilde hazırlanmış veya ambalajlanmış35.0535.05
                                 steril, emme özelliğine sahip cerrahi hemostatikler (örn. kalsiyum aljinatlı bezler veya okside selüloz bezleri)                          30.06
            gaz mensucat (yukarıda ‘tıbbî’ye ayrıca bakınız):
            gevşek dokunmuş kumaştan(58.03) Fas.50 ila 55
            diğerleri. 58.06 pozisyonundaki dar dokumalar hariç58-3            58.0358.03
                                                      pamuktan5803.10
                 dokumaya elverişli diğer maddelerden5803.90
GBÜSON DUVAR HALILARI5805.0058.05
GECE GÖMLEKLERİ, erkekler İçin: bkz. PİJAMALAR.
GECE KANDİLLERİ34.06
GECESEFASI kökleri12.11
GECELİKLER, kadın veya kızlar için: bkz. PİJAMALAR.
GEÇİCİ 5 APIŞTIRMA MAKİNELERİ, bot, vb. imaline mahsus84.53
GEÇİTLER :
                  beton vb.den6810.91
                  demir veya çelikten73.08
GEÇİTLER:

 

                             demir veya çelik yapılar (örn. hemzemin geçitler, bölmeler vb.)73.08
                  hemzemin vb. geçitlerde İşletici cihazlar, elektrikli85.30
                  plastikten                                                                ,39-11         39.2539.25
GEİGER SAYAÇLARI90.30
GEL GİT OLAYLARINI KAYDETMEYE MAHSUS CİHAZLAR90.15
GELİN DUVARLARI, tekstil, örme olmayan62.14
GELİN TELİ (Noel süslemeleri)95.05
GELOSE (agar-agar)13.02
GEM ZİNCİRLERİ, eyer ve koşum takımları, adi metalden83.02
GEMİ ASANSÖRLERİ84.28
GEMİ BABALARI:

 

demir veya çelikten, dayanıklı73.25
taştan (kayağan faşı hariç), yontulmaya veya inşaata elverişli68.02
GEMİ DİREĞİ, demir veya çelikten73.08
GEMİCİ BAŞLIĞI65.05
GEMİCİ FENERİ,elektirikli olmayanlar.94.05
GEMİLER, vapurlar ve diğer yüzen yapılar (ayrıca ismen geçen türlere de bakınız):XVII  Gen        89 Gen
deniz uçakları ve hava gemileri(89 Gen)           88.02
                      savaş için hazırlanmış olanlar89.06
                      sökülmek için olanlar8908.0089.08
                      eğlence veya spor için olanlar :8903.1089.03
                                             şişirilebilir olanlar.8903.91 ila 8903.9989.03
                                              diğerleri
                      balıkçılık ürünlerinin işlenmesine veya korunmasına mahsus olanlar8902.0089.02
                    insan veya yük taşımaya mahsus olanlar .89.0189.01
                                                   cankurtaran, şamandıra yelek ve simitleri taşımaya mahsus89.06
                     sivil makamlar tarafından kullanılan gemiler (gümrük veya polis gibi)89.06
         modeller, kesit90.23
                        gemiler, esas görevine göre sefer hizmetleri 2. derecede olanlar (örn., fener gemileri, yüzer vinçler)89.0589.05
                        diğer gemiler89.0689.06
GEMİLER, yüklü mavna taşıma sistemli89.01
GEMLER, eyer ve koşu takımlarına mahsus tertibatlar, adi metalden83.02
GENİŞ .AĞIZLI BARDAK (ev işlerinde kullanılan) için bkz SOFRA EŞYASI
DENEY TÜPÜ. seramikten69.0969.09
GENİŞ RULOLAR, demir veya çelikten, bkz. YASSI HADDE ÜRÜNLERİ, demir veya çelikten,
GENİŞ YASSI ÜRÜNLER, demir veya çelikten:
                           yapılarda kullanılmak üzere hazırlanmış73.08
               diğerleri: bkz. YASSI HADDE ÜRÜNLERİ, demir veya çelikten.
GENİŞ YÜZLÜ ŞEKER KAMIŞI KESME BIÇAĞI (adi melallerden el aletleri)82.01
GENİŞLETMEYE MAHSUS KALIPLAR. ALETLER ve MAKİNELER
                             bot veya ayakkabı genişletme cihazları84.53
……….              şapka genişletme kalıplan ve keçe İmalinde kullanılan genişletmeye mahsus makineler84.49
                       genişletmeye mahsus aletler, yardımcı dokuma makinesi olanlar (örn. iplik çekme veya bükme veya aralıksız olarak bilezik bağlama makineleri için) 

84.48

                            genişletmeye mahsus makıineler. deri için84.53
 GENLEŞME ÖLÇERLER, elektrik rezistansı olanlar85.33
GENLEŞTİRİCİLER, boya, bileşim halinde38.24
GENLEŞTİRİLMİŞ MADDELER:
                         geniştirilmiş metal:
                                                          alüminyumdan76.16
                                               bakırdan74.1474.14
                                                         demir veya çelikten7314.5073.14
                                                         nikelden75.08
                                                          çinkodan79.07
                 genleştirimiş mineral maddeler (Örn; pul haline gelmiş verınikülİt, genleştirilmiş kil, köpüklü cüruf vb.)6806.2068.06
      genleştirilmiş kauçuk:bkz. KAUÇUK
GERDANLIKLAR: bkz, MÜCEVHERAT.
GERDELLER:
               seramikten, ziraatte kullanılan türden69.0969.09
                   tahtadan4416.0044.16
GEREREK GENİŞLETME MAKİNELERİ, dokumaya elverişli mensucatın finisajı için …84.51
GERGEDEAN BOYNUZU : bkz FİLDİŞİ.
GERGİ ÇUBUKLARI VE MAKASLAR VE KRUVARZMAN, demir veya çelikten demiryolu ve tramvay hattı malzemesi7302.3073.02
GERGİ ÇUBUKLARI, tekerlekler için :
                                  87.11 ila 87.13 pozisyonlarında yer alan bisikletler, molorstkletler ve sakat arabaları için :87.14
                                                                motorsikletİer ve sakat arabaları hariç8714.92
                            87.01 ila 87.05 pozisyonlarında yer alan motorlu taşıtlaı (otobüsler, kamyonlar, kamyonetler vb.) için .87.08
GERGİ.TELLERİ, DOKUMA TEZGAHLARINA MAHSUS :
                              metalik olanlar84.48
                              dokumaya elverişli iplikten mamul olanlar(84.48)         59.11
GERGİLER (ayrıca bkz. GERGİ-) :
                          el testereleri için, adi metalden82.02
                                hastane, vb., sedyeleri94.02
                                dokuma makineleri İçin84.48
                               şemsiye Çerçeveleri İçin66.03
GERGİNLİĞİ ÖLÇMEK İÇİN CİHAZLAR90.31
GERİ ÇEKİP ALMA TEÇHİZATI, uçak iniş takımlarına mahsus88.03
GERİ DÖNÜŞ DİRSEKLERİ (boru bağlantı parçalan), demir veya çelikten73.07
GERİ HAREKETİ TEMİN EDİCİ TERTİBAT, buhar türbinleri için :
                ayrı olarak bulunanlar(84.06)          84.83
                  birlikte bulunanlar86.04
GERİ TEPME ÖLÇÜCÜLERİ90.24
GERİ TEPME YAVAŞLATICILARI, sökülebilir, silahlar için93.05
GERİ VİTES LAMBALARI, elektrikli, motorlu taşıtlara mahsus85.12
GERİCİLER, iplik dizileri84.48
GERİLEBİLİRLİK TEST EDİCİLERİ, melaller, dokumaya elverişli maddeler,
                         kauçuk vb. için90.24
GERİLİM DÜZENLEYİCİLER, otomatik olanlar90.32
GERİLİM ÖLÇMEYE MAHSUS CİHAZLAR (polariskoplar90.27
GERİLİM SINIRLAYICILAR8535.4085.35
GERİLMEYİ ÖLÇMEYE MAHSUS ALETLER90.31
GERMANATLAR (GERMANATES)28.41
GERMANİT (GRMANITE) (germanyum cevheri)26.16
GERMANOSÜLFİTLER (GERMANOSULPHIDES)28.42
GERMANYUM (GERMANIUM)8112.3081.12
                        germanyumdan eşya, t.b.y.a81.12
                                        zenginleştirilmiş(26.17)         28.25
                                         Germanyum cevheri26.17
                         germanyum oksitleri2825.6028.25
                                          germanyum artık ve kalıntıları81.12
GERME TERTİBATI, demir veya çelikten, çit ve parmaklık tellerine mahsus olanlar73.26
GERME VİDALARI, keman arşeleri İçin92.09
ĞERRİSII MEKANİZMASI90.05
GESTONORON (GESTONORONE) (INNM)29.37
GETRLER:
                     amyanttan68.12
                     diğerleri (parçalar dahil)64.0664.06
GEVREK EKMEK1905.1019.05
GEVREK GIDA MAMULLERİ19.04     veya    19.05
GEVREKLER1905.4019.05
GEVREKLEŞTİRİCİ YAĞLAR (shortenings) (hazırlanmış, yenilebilir katı ve sıvı yağlar)..15.17
GEVŞETME MÜSTAHZARLARI, civata, somun veya döküm kalıpları: bitkisel veya hayvansal katı veya sıvı yağların yenilebilen karışımları ve müstahzarları, kalıp halinde kullanılanlar34.0334.03

15.17

GEYİK BOYNUZLARI: bkz. BOYNUZLAR, hayvan.
GEYİK, canlı01.06
GEZİCİ POSTA VAGONLARI8605.0086.05
GEZİNTİ GEMİLERİ8901.1089.01
GHEE04.05
GIDA MÜSTAHZARLARI, HAYVAN YİYECEKLERİ, YEM, HAYVAN BESLEMEDE KULLANILAN MADDELER:
            hayvanların beslenmesinde kullanılanlar23-1           23.0923 Gen        23.09
                kedi veya köpek maması, perakende satılacak hale getirilmiş2309.1023.09
                    tam gıdalar ve müstahzarlan23.09
                    tamamlayıcı gıdalar (gtda tamamlayıcıları) ve müstahzarları23.09
               hayvanlar veya İnsanlar için(23.09)        19.01            Veya            21.06
         İnsan tüketimi İçin gıda müstahzarları:
                         esası tereyağı veya sütten elde edilen diğer katı veya sıvı yağlar olanlar, örn. fırıncılık kaplarında kullanılanlar21.06
                    esası kahve veya kahve hülasa, esans veya konsantresi olanlar2101.1221.01
                     esası 04.01 ila 04.04 pozisyonlarında yer alan süt ürünlerinden olanlar :
                                      kakao içermeyenler veya yağı tamamen alınmış baz Üzerinden hesaplandığında ağırlık İtibariyle %5’ten az miktarda kakao İhtiva edenler, t.b.y.a 

19.01

 

19.01

                                           ağırlık itibariyle %5veya daha fazla kakao tozu içerenler(19 Gen)            (19.01)            18.06
                            esası çay veya paraguay çayı (mate) veya çay veya paraguay çayı hülasası, esans veya konsantresi olanlar2101.2021.01
                   kısmen veya tamamen gıda maddelerinden oluşan, İçeceklerin veya insan gıdası olarak kullanılmaya elverişli müstahzarların yapımında kullanılanlar 

21.06

                      ağırlık itibariyle %20’den fazla sosis, et. sakatat, kan. bahk veya kabuklu hayvanlar, yumuşakçalar ve diğer su omurgasızları veya bunların herhangi bir bileşimini içerenler: 

16-2

 

16 Gen

                                                       esası balık olanlar16.04
                                                       esası et, sakatat veya kan olanlar16.02
                                            esası sosis ve et. sakatat veya kandan yapılmış benzeri ürünler olanlar16.0116.01
                                   un, ezme, nişasta veya malt hülasasından olanlar19-2
                                  kakao içermeyenler veya yağı tamamen alınmış baz üzerinden hesaplandığında ağırlık

İtibariyle %40‘tan az miktarda kakao ihtiva edenler, t.b.y.a

 

19.01

 

19.01

yağı tamamen alınmış baz üzerinden hesaplandığında ağırlık itibariyle %40*tan fazla miktarda kakao ihtiva edenler                       (19 Gen)          18.06
                    meyve müstahzarları: bkz. MEYVELER,
                     homojen ize edilmiş bileşik gıda müstahzarlan21-3         2104.1021.04
                                     limonata veya diğer içeceklerin imalatında kullanılanlar21.06
                                    soslar İçin olanlar21.0321.03
                                   çorbalar ve et suları için olanlar2104.1021.04
                                     tat verici olarak kul landan, sakarin İle laktoz gibi gıda maddeleri içerenler.21.06
                                       sebze müstahzarları :bkz. SEBZELER,
                                   gıda müstahzarları, t.b.y.a21.0621.06
               gıda tamamlayıcıları, İlave vitamin veya demir bileşikleri içerenler:
                                         gıda müstahzarı olanlar, t.b y.a21.06
                                           alkollü içecek olanlar22.08
                         tıbbi maddeler içerenler30.03
                    beslenmeye yönelik müstahzarlar, ağızdan başka yolarla alınanlar30.03
           tozlar, içecek, krema, pasta, tatlı, dondurma ve benzerlerini yapmak için kullanılan müstahzarlar:
                                esası un, ezme, nişasta, malt hülasası olanlar  yukarıda‘undan’a bakınız
                                        esası un, nişasta, malt hülasası olmayanlar veya 04.01 İla 04.04 pozisyonlarına ait maddeler(19 Gen)         21.06 gener.
                   hububatların kabartılması veya kavrulması suretiyle hazırlanmış gıdalar :bkz. HUBUBATLAR, kavrulmuş
GIRTLAK İÇİN ALET VE CİHAZLAR90.18
GIRTLAKLAR : bkz. SAKATAT-
GİDER KLAPE ve SÛBAPLARI. tıpalı84.81
GİDERİCİLER, ÇIKARICILAR. TEMİZİ,EME CİHAZLARI, YOK EDİCİLER : ( ismen geçen türlerine ayrıca bakınız!
                   deri fazlalıklarını gidericiler33.04
                          mürekkep lekesi çıkançılar. kimyasal, perakende satılarak şekillerde ambalajlanmış38-2(c)38.24
                         tırnak verniklerini gidericiler33.04
            boya ve vernik çıkarıcılar, kimyasal

 

3814.0038.14
                            kurum temizleme cihazları. 84.02 veya 84.03 pozisyonlarındaki kazanlarla birlikte kullanılmaya mahsus84.0484.04
                             leke gidericiler(34.05)
                       kütük yok ediciler84.36
 GİDONLAR, GİDON ANA ÇUBUKLARI ve GİDON TUTACAK YERLER, bisikletler, motosikletler ve R7.1İ İla 87.13 pozisyonlarında yer alan diğer motorlu taşıtlar için 

87.14

GİLLBONLAR (tarak makinelerinden çıkan şerit halindeki lifleri çekip uzatmaya mahsus cihaz), dokumaya elverişli lifler İçin84.45
GİNSENG HÜLASASI:13.02
ginseng hülasası ve diğer katkı maddeleri karışımları (örn. laktoz veya glukoz), ginseng çayı veya hülasası yapımında kullanılanlar                         21.06
GİNSENG KÖKLERİ12-4             1211.2012.11
GİOBERTİTE (magnezit)25.19
GİPE İPLİK İMALİNE MAHSUS MAKİNELER84.4784.47
GİPE İPLİKLER :bkz İPLİKLER
GİRİŞ BİRİMLERİ, bilgi işlem sistemleri için . bkz. BİLGİ İŞLEM MAKİNELERİ
GİRİŞ SAYAÇ LARI (turnikeler için)90.29
GİRİŞ- TELEFON SİSTEMLERİ85.17
GİRİT LALESİ (soğanlı tür).06.01
GİRO-BÜSLER87.02
GİROMANYETİK PUSULALAR90.14
GİRO-PİLOTLAR (otomatik pilotlar)90.14
GİROSKOPİK ALETLER (ismen geçen türlerine ayrıca bakınız.)
                               giroskopik pusulalar90.14
                                gemiler ve benzelerine mahsus giroskopik stabilizatörler84.79
GİROSKOPLAR:
                                teşhir edilmek özere imal edilen modeller(88.05)        90.23
                                 mühimmat akşamı (Örn.torpidolara mahsus olanlar )93.06
GİROTEODOLİTLER90.15
GİRO-UFUKLAR90.14
GİTARLAR:92.0292.02
                   elektronik gitarlar, (amplifikatör tertibatı ile donatılmış almayanlar)92.0792 Gen
GİYİM EŞ YASI, elbiseler, kıyafet. giysi vs:
                                   yapay çiçeklerden ( elbise aksesuarları)67.02
                                    amyanttan6812.5068.12
                                     koleksiyon ve kolleksiyonrıı parçaları97.05
                                     oyuncak bebek elbiseleri9502.9195.02
                                     elektrikle ısıtılan giyim eşyası61 gen              62 gen
             tüyden, t.b.y.a. (örneğin elbise aksesuarları )67.01 veya       67.02
                              kürk veya yapay kürkten ( veya astarlanmış, veya dıştan kaplanmış, basit bir süs mahiyetinde düzenlenmiş olma dışında)43-443 gen
                    yapay kürklen43.04
                    gerçek kürkten4303.1043.03
                                  deri veya terkip yoluyla elde edilmiş deriden42-3      4203.1042.03
                                                     elbise aksesuarları4203.4042.03
                                   kağıt hamuru, kağıt, selüloz lifi veya selüloz lifi ağlarından4818.50
                                   plastikten3926.2039.26
                                    kauçuk, vulkanize edilmiş ( sert kauçuk haricinde)40.1540.15
                            dokumaya elverişli materyallerinden, t.b.y.a
                                                     58 11 deki parçalardan birleştirilerek yapılmış dokumaya elverişli kumaştan malzemelerden                          61 Gen            62 Gen
                                                      örülmüş veya kroşe edilmiş61 Fas.61 Fas.
                                                      Örülmemiş veya kroşe edilmemiş62 Fas.62 Fas.
                                                     elbise yapım amacıyla bir takım işlemden geçmiş dokumaya elverişli kumaştan63.07
                                                      kıyafet takımlarıXI-1361 Gen.           62 Gen
                                                     bitirilmemiş veya tamamlanmamış elbise61 Gen.            62 Gen
                                                     balya halinde ithal edilmiş eskimiş elbise63-3(a)   6309.0063 Gen.           63.09
GİYİM EŞYASINA MAHSUS KILIFLAR :
                     kağıttan, kartondan, selüloz vatkadan veya selüloz lif tabakalarından48.19
                     dokumaya elverişli maddelerden63.07
GİYSİ: bkz. GİYİM EŞYASI.
GİYSİ ve aksesuarları: bkz.GİYİM EŞYASI.
GİZLİLİĞİ SAĞLAYAN TERTİBAT, elektrikli:
                   alıcı cihazlar olarak85.27
                   verici cihazlar85.25
GLAUBER TUZU (disodyum sülfat)28.33
GLAUBERİT (GLAUBERITE) (doğal sodyum sülfat)(28.33)        25.30
GLİADİNLER25.04
GLİKOJEN (GLYCOGEN)39.13
GLİKOKOL (GLYCOCOLL) (glisin)29.22
GLİKOL STEARAT (GLYCOL STEARATE)29.15
GLİKOLALDEIIİT (GLYCOLLALDEHYDE)29.12
GLİKOZ:
          katı hakle :bkz. ŞEKER,
          şurup :bkz. ŞURUP.
GLİKOZ FOSFAT (GLUCOSE PIIOSPATE)29.40
GLİKOZ İZOMERAZ (GLUCOSE ISOMERASE)35.07
GLİKOZİ İ LER (GLYCOS1DES). tabii veya sentez yoluyle elde edilmiş ve bunların tuz. eter, ester ve diğer türevleri29.3829 Gen           29.38
                     glikozit ara karışımları veya müstahzarları, vb(29.38)
                     tabii glikozit karışımları vb29.38
             tabii olmayanlar (29.37.29.38.29.39 pozisyonundakiler hariç)29.40
GLİSERİN (GLYCERINE) :bkz. GLİSEROL (GLYCEROL).
GLİSEROBORİK ASİT (GLYCERÖBORIC ACID)(28.10)         29.20
GLİSEROFOSFATLAR (GLYCEROPHOSPHATES)29.19
GLİSEROFOSFORİK ASİTLER (GLYCEROPHOSPIIORfC ACIDS)29.19
GLİSEROL (GLYCEROL):
                               ham1520.0015 Gen         15.20
               %95 veya daha fazla saf29-2(a)(15.20)         29.05
                                ilaç olarak(15.20)          30.03 veya      30.04
                               kokulandırılmış veya kozmetik maddeler katılmış(15.20)     Fas.33
GLİSEROLLÜ ÜRÜNLER ve BİLEŞİKLER :
           ham gliserol (az saflıktaki gliserol)(29.05)         15.20
          gliserol (ağırlık İtibariyle kuru ürün üzerinden %95.veya daha fazla saflıkta)2905.4529.05
           gliserol asetatlar (mono-, dİ-, tri-asetin)29.15
           gliserol tesivleri1520.0015.20
           gliserol mono (2-etoksifenil) eter (guaietolin (INN))29.09
            gliserol mono(2-metoksifenil) eter (guaifenesin (INN))29.09
            gliserol zifti15-415.22
            gliserol suları1520.0015.20
            mono-, di- ve tri-gliserol yağ asit esterleri, karışım :
            suni mum karakteri olanlar34.04
            yağlar için amulsifiyer olarak kullanılanlar38.24
GLİSİN (GLYCINE)29.22
GİLİSİNİN (GLYCININ)35.04
GLİSİRHİZATLAR (GLYCYRRHIZATES)29.38
GLİSİRHİZİN (GLYCVRRUZIN)29.38
GLOBİN-İNSÜLİN (GLOBUN-INSULIN)(29.37)          30.03 veya     30.04
GLOBULİN SERUM, İnsan kaynaklı olmayan30.06
GLOBULİN SERUM30.06
GLOBULİNLER :
                 kan globulinler ve serum globulinleri30.02
             diğerleri35.04
GLOKSİNYA06.01
GLUKAGON (GLUCAGON) (INN)29.37
GLUKOIIEPTONİK ASİT (GLUCOI1EPTONIC ACID) ve tuzları29.18
GLUKONİK ASİT (GLUCONICACID), ester ve tuzları2918.1629.18
GLUKONİK ASİT &-LAKTON (GLUCONIC ACID &-LACTONE) (D-glukonolakton)29.32
GLUKURONİK ASİT LAKTON (GtUCURONIC ACID LACTONE)29.32
GLUKURONOLAKTON (GLUCURONOLAC1 ONE) (glukuronik asit laklon)29.32
GLUSİNYUM :bkz. BERİLYUM.
GLUTAMİK ASİT (GLUTAMIC ACI D) ve tuzları2922.4229.22
GLUTAMİN (GLUTAMINE)29.24
GLUTELİNLER35.04
GLÜTEN:
                glüten ekmegi (şeker hastaları için)19.05
                glüten tutkalları : bkz TUTKALLAR
                glüten,dokumaya elverişli maddeleri aprelemek için hazırlananlar(11.09)         38.09
            buğday glüteni, kurutulmuş olsun olmasın1109.0011.09
GLUTETİMİD(GLUTETHİMIDE)(INN)29.25             29-ps. Listesi           2925.19
GNAYS :bkz. İNŞAAT veya OYMACILIK I KULLANILAN TAŞLAR.
GNOCCHİ :bkz. MAKARNALAR.
GOBLEN (Gobelins) DUVAR HALILARI5805.0058.05
GOFRET (WAFFLE) ÜTÜSÜ :
                       elektirikli..85.16
                       elektirlkli olmayanlar82.01
GOFRETLER:
          ekmekçi mamulü bamlar1905.3019.05
                       hosti ve mühür güllacı19.0519.05
GOL FİLELERİ95.06
GOLDEN ŞURUP17.02
GOLF GEREÇLERİ (ismen geçen türlerine ayrıca bakınız):
               golf çantaları, deriden, köseleden, vulkanize edilmiş liflerden, plastik madde yapraklarından, karton veya dokumaya elverişli maddelerden 

42.02

     golf arabaları;8703.1087.03
                golf sopaları ve diğer golf malzemeleri (örn. toplar, sopalar, golf topunun konulduğu tahta çubuklar)                        95.06
                                                       toplar9506.3295.06
                                                        sopalar (komple)9506.3195.06
                                                       diğerleri9506.39
                              oyuncak golf takımları95.03
GOMUTİ LİFLERİ14.03
GONCALAR:
      çiçek olun goncalar: bkz. ÇİÇEKLER, doğal,
              demir veya çelikten blumlar; bkz. KÜTÜKLER, metal.
GONGLAR: bkz.: ZİLLER
GONİYOMETRELER, optik olanlar90.31
GORDO KURU ÜZÜMÜ08.06
GORGONZOLA PEYNİRİ04.06
GOTAMİNE TARTRATE (ergotamine)29-(p)
GOUDA PEYNİRİ04.06
GÖBEK DEMİRLERİ, adi metalden (kalıpçı çivileri hariç ),dökümhane kalıplarının göbek demirleri73.26
GÖBEKLER:
                                elektrikli bobinler ve sarmalları için85.47
            döküm göbeği ve dökümhane maçalarına mahsus bağlayıcıları, modelleri, göbek millerini çıkarmaya mahsus cihazlar vs. bkz: DÖKÜMHANE
                              meyve göbekleri, atık, hayvan yiyeceği yapılmaya müsait23.08
                            benekli hint kamışı göbekleri14-214.01
                           gözlük çerçeveleri için90.03
         iplik, tel.vb. çile mesneti olanlar: bkz. MAKARALAR
    dokumaya elverişli kumaş parçaları ile kaplanmış süs aksesuarı şeklinde olanlar58.08
GÖĞÜS DESTEKLERİ (cerrahide vb. kullanılan mobilyaların parçaları)94.02
GÖĞÜS GENİŞLETİCİLER95.06
GÖĞÜS GENİŞLETİCİLER95.06
GÖĞÜS:
                        göğüs matkapları (adi metallerden el aletleri)82 Gen        82.05
                        göğüse masaj yapmaya mahsus cihazlar90.19
     göğüs zırhlan:
              dalgıçlara mahsus, kurşundan78.06
                                             eskrim95.06
                       süt emzikleri (kauçuktan puvare olsun olmasın), camdan70.17
GÖKGÜRLEMESİ FLAŞLARI, hayvanları korkutmak için36.04
GÖLGELİ MİKROSKOPLAR(90.05)       90.11
GÖLGELİKLER (goggles), motosikletçiler için(90.04)
GÖMLEK-BLUZLAR: bkz. GÖMLEKLER.
GÖMLEKLER (kolsuz gömlekler dahil değil):
               örme veya kroşe işi olanlar61-4
               erkekler ve erkek çocuklar için61.0561.05
                                    pamuktan6105.10
                                    sentetik veya suni liflerden6105.20
                                    dokumaya elverişli diğer maddelerden6105.90
              kadınlar ve kız çocuklar için61.0661.06
        pamuktan.6106.10
                                          sentetik veya suni liflerden6106.20
                                          dokumaya elverişli diğer maddelerden6106.90
                      örme veya kroşe işi olmayanlar :
                                 erkekler ve erkek çocuklar için:62.05
                                         pamuktan6205.20
                                         sentetik veya suni liflerden6205.30
                                         Yünden veya  ince hayvan kıllarından6205.10
                                          dokumaya elverişli diğer maddelerden6205.90
                     kadınlar ve kız çocuklar için62.0662.06
                                         pamuktan6206.30
                                       sentetik veya suni liflerden6206.40
                                       İpekten veya İpek döküntülerinden6206.10
  yünden veya İnce hayvan kıllarından6206.20
                                      dokumaya elverişli diğer maddelerden6206.90
GÖMLEKLER. beyaz alevli lambalar İçin, ve bunların imaline yarayan boru şeklinde örme mensucat, emdirilmiş olsun olmasın5908.0059.08
GÖMME SARNIÇLAR; bkz. SARNIÇLAR
GÖNYELER, kavisli çizgi çizmeye mahsus90.17
GÖRME MUAYENESİ İÇİN TAKIM HALİNDE GÖZLÜK CAMLARINI İÇEREN KUTULAR ve BU İŞE MAHSUS GÖZLÜK ÇERÇEVELERİ, oftalmik tanı aletleri… 

90.18

GÖRÜNTÜ:
             görüntü dönüştürücü ve yoğunlaştırırlar8540.20
   görüntü dönüştürücü tüpler ve görüntü yoğunlaştırıcı tüpler85.40
               görüntü toplayıcı tüpler (televizyon kamera tüpleri)85.40
                görüntü ortikonlan veya vidikonları85.40
               görüntü yansıtıcı test cihazları(84.66)       90.31
  görüntü projektörleri bkz PROJEKTÖRLER
GÖRÜNTÜ DİYAGRAMI, film düzenleme cihazları90.10
GÖRÜNTÜLEME CİHAZLARI, radyoaktif maddelerden radyasyon kullanımı üzerine temellenmiş (örn. paketlerin içeriğinin görüntülenmesi için)                          90.22
GÖRÜNTÜLÜ TELEFON CİHAZLARI85.1785.17
GÖRÜŞ MESAFESİNİ ÖLÇME ALETİ90.15
GÖSTERGE TABLOLARI, elektrikli .85.3185.31
       sıvı kristal tertibatlı veya ışık veren diyot tertibatlı olanlar8531.20
                    aksam ve parçalan8531.9085.31
GÖSTERGELER (ayrıca bkz ismen geçenler):
                    hava seyrüsefer göstergeleri90.14
                   elektrikli sinyal cihazları :
                                      motorlu taşıtlar vb. için (ör.yön-, aydınlatma göstergeleri)85.12
                               diğerleri (Ör. kaldırma, rakam, büro, oda, koşu meydanı, İstasyon vb. göstergeleri ve gösterge panelleri)                       85.31
                  panoramik göstergeler, taştan68.02
                 zirve göstergeleri90.30
                 yağmur göstergeleri (hidrolojik aletler)90.15
                   hız göstergeleri : bkz HIZ GÖSTERGELERİ
                    rüzgar yönü göstergeleri90.15
GÖSTERİCİ SAYAÇLAR90.28
GÖSTERİLER, acayip yaratılışta mahluk gösterileri95.08
GÖVDE EGZERSİZLERİ İÇİN ALETLER (mekatmterapi)90.19
GÖVDE İMALİNE MAHSUS MAKİSELER cam,lambarı, valfler. vb için84.75
GÖVDELER (İsmen geçen tül lerine ayrıca hakiniz):
                      uçak, balon veya hava gemisi gövdeleri88.03
          eskiliği 100 yılı aşan antika oyalar97.06
         astronomik aletler için, f.b.y.a90.05
         şasiler : bkz. ŞASİ
                      saat parçaları :
                                                saat zarfı parçaları91.12
                                                hareket parçalan91.14
        cer makineleri, dokumaya elverişli maddeleri işlemeye mahsus makineler :
             bkz. DRA3VİNG. makineler, dokumaya elverişli maddeler
       nakış makineleri için .84.48
                    böyühiicüler için (fotoğrafik)90.08
                    şapka kasnakları (opera şapkaları için yayh kasnaklar dahil).6507.0065.07
                     tutma gövdeleri, filmleri rötuş yapmak için90.10
                     sakat taşıtları için87.14
        dokuma tezgahlan için84.48
                    mikroskoplar için (optik mikroskoplar hariç)90.12
                   ayna taşağıda ‘resim’e bakınız
                  motorlu araçlar için : bkz. ŞASİ,
                   çerçeveli camlar87.08
                   motosikletler İçin (mopetlcı dahil), ve aksam ve parçalan87.14
      piyanolar vb. için92.09
       tabanca gövdeleri93.05
                  pres gövdeleri, elmaşarabı v b. presleri için .84.35
                   baskı gövdeleri, fotoğrafik90.10
      radar, radyo, televizyon tb. cihazlar için, 84.26 İla 84.28 pozisyonlarında yer alanlar85.29
                 demiryolu veya tramsay lokomotiHeri veya sağanları İçin, şasi aksam ve parçalan dahil86-2(b)86.07
                  küçültücüler için, fotoğrafik90.08
                  el testereleri için, adi metalden82.02
     eğirme tezgahları (dokumaya elverişli maddeleri İşlemeye mahsus makineler)84.45
                   şemsiyeler için, sapın ucuna takılmış çerçeveler dahil6603.2066.03
                    ksilofonlar vb. için92.09
GÖVDELER:
              duvar ve kol saati parçaları (örn. kurma direği)91.14
     yapma yapraklı dalların parçaları67.02
     bitkilerden, vb. (ayrıca ismen geçen türlere bkz.):
                    karanfil sapları0907.0009.07
                              esas olarak boyacılıkta veya debagatte kullanılanlar14.04
            yenilebilir saplar, şurup içinde konserve edilmiş20.08
             esas olarak parfümeride,eczacılıkta, böcek ya da mantar öldürücü veya benzeri amaçlarla kullanılanlar                          12.11
               bağ sırıkları (yakmaya mahsus ağaçlar)44.01
                   pipolar, vb. için96.14
GÖVDELER, KAROSERLER :
       hayvan gövdeleri modelleri: aşağıda geçen «İnsan»a bakınız,
      bombalar, el bombaları, mayınlar, fişekler veya torpidolar için93.06
      süpürge ve fırça gövdeleri, ahşaptan4417.0044.17
      kameralar için
                                     sinematografik kameralar İçin90.07
             fotografik kameralar için90.06
         kukla bebekler İçin95.02
         kürk kaban ve ceketler için43.02
         gaz jeneratörleri için84.05
         şapka taslakları, keçeden, kalıplanarak şekil verilmemiş veya kenar yapılmamış6501.0065 Gen            65.01
         insan veya hayvan gövdeleri:

 

                     protez organlar)uzuvlar, gözler vs.90.2190.21
                                                sadece teşhir edilmek üzere kullanılan havsan veya insan anatomilerinin modelleri90.23
           müzik aletleri içini örn., gitarlar, mandolinler, nefesli çalgılar içini92.09
          fotoğraf büyültüciı cihazlar ve projektörler için90.08
          pompalar için:                                                              .
                  sıvılar için olan pompalar.için84.13
                  84 14 pozisyonunda belirtilen pompalar ve hava kompresörleri için84.14
      ısıtma bujileri İçin85.47
      buhar kazanları için84.02
      alet gövdeleri,ahşaptan4417.0044.17
      nakil araçları karoserleri.:

 

                      zırhlı araçlar için87.10
                       bebek arabaları için(beşik olarak kullanılan, çıkarılabilir çocuk arabası gövdeleri dahil)87.15
                       sepetçi eşyasından(46-2(d)(46 Gen)      87.Fasıl
                                                  üç tekerlekli velespitler için87.14
                                           sakat arabaları için87.14
                          motorlu taşıtlar için:

 

                                                         87.01 ila 87.05 pozisyonlarında belirlilen motorlu taşıtların (otobüs, otomobil, kamyon, kamyonet vs.) kaıoserleri (şoför mahalleri dahil) 

87.07

 

87.07

                                                      87.03 pozisyonunda yer alan motorlu taşıtların karoserleri8707.10
         diğerleri.8707.90
                           bir şasi üzerine monte edilecek şekilde dizayn edilmiş karoserler.87.07
 şasisiz karoserler87.07
 tamamlanmamış haldeki karoserler .87.07
 tek parça karoserleri87.07
demiryolu veya tramvay katarları için
                                            şâsi üzerine monte edilmemiş halde, kendi kendine hareket edebilen veya etmeyen
                                            demiryolu ya da tramvay bakım ve cihaz araçları (örn. yolcu vagonları, tablalı yük vagonları,  vagonlar vs için) ve karoseri aksam ve parçaları (örn., kapılar, bölmeler. basamaklaı. menteşeli karoseri yanları vs) 

86 Gen            86.07

                      mopetler için87.14
                      taşıma römorkları ve 87.16 pozisyonunda belirtilmiş mekanik olmayan taşıllar için87.16
   yük arabaları (devirmeli karoserler dahil) için87.09
Kol saati zarfları91.11
GÖZ ALICI ALETLER, otomatik (balık avı levazımatı)95.07
GÖZ BANYOLARI: bkz. SIHHİ EŞYALAR

 

GÖZ DAMLALARI’.’30.03
GÖZ FARI33.04
GÖZ İÇİNDE BULUNAN LENSLER90.21
GÖZ MAKYAJ MÜSTAHZARLARI3304.2033.04
GÖZ SPEKÜLASI90.18
GÖZ SPERLİKLERİ, her çeşit maddeden mamul, atar için42.01
GÖZ TESTİ YAPMAYA MAHSUS ALET ve CİHAZLAR90.1890.18
GÖZ TESTİNE MAHSUS CİHAZLAR90.18
GÖZ TIBBINA AİT ALETLER:
         göz tıbbına ait alet ye cihazlar (örn.,oftalmoskoplar), insanlar ve hayvanlar için90.18
          göze ait lensler, monte edilmemiş (ayrıca LENSLER’e bakınız)90.01
GÖZE AİT TERTİBATLAR, suni90.21
GÖZETLEME DELİĞİ, adi metal, optik unsurlarla donatılmamış83.02
GÖZLER:
                    suni gözler
              oyuncak bebekler İçin:
                                           camdan (açılır kapanır göz mekanizmasına takılanlar haricindekiler)70.18
                                       diğerleri95.02
                      hayvan postları için:
                                          camdan(90.21)          70.18
                                         plastikten(90.21)          39.26
                 insanlar için90.21
                      terzilerin mankenleri için:
                                           camdan(90.21)          70.18
                                          plastikten.(90.21)          39.26
                    oyuncak hayvanlar için:
                                  camdan (örn. doldurulmuş hayvanlar için)70.18
                                          diğerleri(90.21)        95.03
                        kabin gözleri (adi metalden tesisat)83.02
                        kapı gözleri90.13
                         gözler, adi melalden, giyim eşyası, tenteler, seyahat eşyası, vb.İçin83.08
                         şeride tutturulmuş8308.10(61.17)            (62.17)            58.06, 60.01, 60.02 veya 83.08
                        gözler, demir veya çelikten, saplama çubuklu.izolatör zincirlerine mahsus asma tertibatı İçin73.26
GÖZLÜKLER90.0490 Gen      90.04
GÖZLÜKLER:
                  gözlükler:
                         gözlük şeklinde çift ökülerli dürbünler90.05
                                 görme kusurlarının giderilmes mahsus, koruyucu, diğer gözlükler:90.0490.04
                                        güneş gözlükleri9004.1090.04
                                       diğerleri9004.90
                                      oyuncak gözlükler.95.03
                    gözlük, vb. kılıfları
                            tabii veya terkip youyla elde edilen deri veya köseleden .plastik madde yapraklarından, dokumaya elverişli maddelerden veya vulkanize edilmiş liflerden 

42.02

                                           kıymetli metallerden veya kıymetli metallerle kaplanmış metallerden71.13
       gözlük camları (bkz..LENSLER.)

 

                gözlük, vb. çerçeveleri ve mesnetleri, 90.04 pozisyonunda yer alan görme kusurunu giderici, vb. gözlükler için : bkz. ÇERÇEVELER vc MESNETLER
GRAFİK ÇİZİCİLER, otomatik bilgi İşlem makinalarına mahsus olanlar84.71
GRAFİT:
Grafit:
                  suni grafit (emdirilmiş, su geçirmez hale getirilmiş ve nükleer saflıkta olanlar dahil)38-1(a)(1)   3801.1038 Gen         38.01
                                    <<suni grafit» karni ya da gaz karbon olanlar27.04
                                             gümüş tozu ihtiva edenler(38.01)           71.06
          özel şekillerde kesilmiş, yüzeyi finisajlanmış, tornada işlenmiş, matkapla delinmiş, frezelenmiş vb. ya da mamul hale getirilmiş olanlar bakınız aşağıda «grafit eşyalar»
     kollodial veya yarı kollodial grafit

 

3801.2038.01
    elektro grafit bakınız yukarıda «suni grafit»
                            tabii grafit25.0425.04
                                                   toz veya flokon halinde2504.10
                                                  diğerleri2504.90
 grafitten mamul eşyalar (ayrıca bakınız aşağıda «grafit kağıt>> ve KARBON)
                                        elektirik işlerinde kullanılan metali i veya metalsiz grafit85.4585.45
                                 elektirik işlerinde kullanılanların dışındakiler6815.1068.15
             grafit esaslı müstahzarlar, hamut. blok, levha ve diğer yarı mamul grafit olanlar38.0138.01
GRAFİT KAPLAMA MAKİNELERİ, baskı levhalarının hazırlanmasına mahsus84.42
(GRAFOMETRELER (arazi ölçüm cihazları)90.15
GRAHAM TUZU28.35
GRAMİSİDİNLER :29.41
GRAMOFONLAR (ayrıca bakınız: PLAKÇALARLAR):
                             plaklar8424.1084.24
              oyuncak gramofonlar95.03
GRANİT:
            <<belçika veya «flander» graniti (petit granit) bkz: İNŞAATA veya YONTULMAYA ELVERİŞLİ TAŞLAR
           granit yönü68.06
GRANİTO, bundan mamul eşya68.10
GRANÜLLER (İsmen geçen türlerine ayrıca bakınız):
                            adi metal olanlar
                            kobalt olanlar81.05
     ferro alyaj olanlar

 

72.02
                           demir veya çelik olanlar72-1(h)  7205.1072.05
                            magnezyum olanlar
                                                      büyüklüklerine göre sınıflandırılmış olanlar8104.3081.04
                                                      diğerleri81.04
                               nikel matları75.01
                               dökme demir olanlar72-1(h)       7205.10
                          aynalı demir olanlar72-1(h)     7205.1072.05
                                kalay olanlar80.01
              cam olanlar3207.4032.07
              plastik olanlar39-6(b)39 Gen
             patates granüllü olanlar1105.2011.05
          kauçuk olanlar :
                                      ilk şekilde kauçuk olanlar40-3(b)
                                                                      birleştirilmiş kauçuk olanlar40.05
                                                                   rejenere (ıslah edilmiş) kauçuk olanlar40.01
                                         kauçuğun döküntü, kırpıntı ve artıklarından elde edilenler (sertleştirilmiş kauçuk hariç4004.0040 Gen
                                         sertleştirilmiş kauçuk(40.04)       40.17
             kaya olanlar :
                                             suni renklendirilenler (kayağan taşı dahil)6802.1068.02
                             25.15 veya 25.16 pozisyonlarında yer alanlar.ısıl işlem görmüş olsun olmasın,25.1725.17
                                         mermer olanlar2517.41
                                         diğerleri2517.49
GRAPPA, (damıtık alkollü içki)22.08
GRAVESANDE HALKASI90.23
GRAVİMETRİK JEOFİZİK ARAÇLAR (Örn. GRAVİMETRELER)90.15
GRAVÜRLER:
            antikalar, eskiliği 100 yılı aşanlar97.06
           orjinal gravürler97-2    9702.0097 gen        97.02
GRAVYER PEYNİRİ04.06
GRE : bkz. İNŞAATA veya YONTULMAYA ELVERİŞLİ TAŞLAR.
GREENOCKİTE (tabii kadmiyum sülfür)(28.30)

25.30

GRENA TAŞI (lal taşı). mıhlanmamış71 Ek
GREYDERLER. MEYVELERİ VE DİĞER TARIM ÜRÜNLERİNİ AĞIRLIK VE BÜYÜKLÜKLERİNE  GÖRE AYIRAN MAKİNALAR. ALETLER v.b.
                     toprak tesviyesine mahsus makinalar :
                                    kendinden hareketli olanlar8429.2084.29
                                    diğerleri84.3084.30
                     meyveleri ve diğer tarım ürünlerini ağırlık ve büyüklüklerine göre ayıran makinalar t.b.y.a :
                                   tarım ürünlerine mahsus olanlar:
                                                      yumurtaları, meyveleri ayırmaya mahsus olanlar8433.6084.33
                                     aksam ve parçalar8433.90
                          tohumların, hububatın veya kuru baklagillerin ayrılmasına mahsus makine ve cihazlar8437.1084.33
                                                       aksam ve parçalar8437.9084.37
                            öğütme işleminde kullanılmaya mahsus olanlar84.37
                             kağıt hamuru imaline mahsus olanla84.39
                             dokumaya elverişli liflere mahsus olanlar84.45
GREYFURT, taze veya kurutulmuş0805.4008.05
GRİ ALTIN71.08
GRİ BAKIR CEVHERİ26.03
GRİ OKSİT (kobalt oksit)28.22
GRİ OKSİT (kurşun monoksit tozu ve kurşun metali)38.24
GRİDİSTÖRLER.85.41
GRİFFLER, örme makinalarına mahsus olanlar (Örn. Jakard ve ratiyerler için griffler)84.48
GRİLLER, demir veya çelikten, hava ısıtıcılar ve sıcak hava distribütörlerine mahsus olanlar73.22
GRİZUMETRELER90.27
GROWER’S TİPİ YAYLI RONDELALAR demir veya çelikten73.18
GUAETOL (pirokatekol monoetil eter )29.09
GUAİACUM ODUNU12.11
GUAİACUM13.01
GUAİETOLİN (INN)29.09
GUAİFENESİN (INN)29.09
GUAJ RESİMLER, tamamen elle yapılmış97.01
GUAKSİMA (Brezilya) dokumaya elverişli lifler53.03
GUANİDİN ve türevleri29.25
GUAR TOHUMLARI (Siyam Baklası):
                                 endosperm unu .guar tohumlarının13.02
                                  kurutulmuş, kabuklu07.13
                                  taztj veya soğutulmuş, kabuklu veya kabuksuz07.08
GUAVA ARMUDU , taze.veya kurutulmuş.0804.5008.04
GUAYÜL SAKIZI, ilk şekillerde veya levha, tabaka veya şerit halinde, (ayrıca bakınız KAUÇUK)40-1        4001.3040 Gen          40.01
GUDDELER, hayvansal, eczacılık ürünlerinin hazırlanmasında kullanılan, taze, soğutulmuş, dondurulmuş veya geçici olarak diğer şekillerde konserve edilmiş (ayrıca bakınız SAKATAT ve ORGANLAR, hayvansal) 

0510.00

05.10
GUGUKLU SAATLER91.05
GUNN ETKİLİ TERTİBATLAR ( yarı iletken aletler)85.41
GÜANO31.01
GÜBRE31.01
GÜBRE YÜKLEME CİHAZLARI(84.32)            84.28
GÜBRELEME MAKİNE VE CİHAZLARI8432.4084.32
GÜBRELER:
    tablet veya benzeri şekillerde veya brüt ağırlığı 10 kg’ı geçmeyen ambalajlarda olanlar3105.1031.05
   diğerleri:
                              hayvansal veya bitkisel gübreler, birbirleriyle karıştırılmış veya kimyasal olarak işlem görmüş olsun olmasın3101.00
                        kimyasal veya mineral gübreler:
                                           azotlu31-2    31.0231.02
                                           fosfatlı31-3          31.0331.03
                                           potastı31-4         31.0431.04
                 tabii potasik sodyum nitrat31.05
                                            diğerleri, azot, fosfor ve potasyum gibi bitki besin maddelerinden İkisini veya üçünü İçerenler31.0531.05
                    bitki besin maddesi olan azot, fosfor ve potasyumun üçünü içerenler3105.20
                               bitki besin maddesi olan azot ve fosforun ikisini İçerenler3105.30 ila 3105.59
                              bitki besin maddesi olan fosfor ve potasyumun ikisini İçerenler3105.60
                 birleşik ve kompleks gübreler31.05
              hayvansal ve bitkisel ürümlerin birbileriyle karıştırılması veya kimyasal İşlem görmesi ile imal edilen gübreler                      3101.0031.05                31.01
                diğer gübreler, t.b.y.a31-6        31.0531.05
GÜCÜ :
                    metalden gücü telleri8448.4284.48
                    dokuma tezgahlerındaki çözgü iplikleri(84.48)          59.11
GÜCÜ ÇERÇEVELERİ8448.4284.48
GÜCÜ KAYIŞLARI.42.04
GÜÇ KAYNAKLARI, otomatik veri işleme makineleri için84.71
GÜÇ TERTİBATl ÖLÇÜ ALETLERİ90.30
GÜÇ ÜNİTELERİ: bkz. MOTORLAR
GÜDÜMLÜ ROKETLER93.06
GÜDÜMLÜ ROKETLER93.06
GÜĞÜMLER, çinkodan79.07
GÜHERÇİLE (SANTEPETRE)28.34
GÜL AĞACI. uçucu yağların33 Ek
GÜLLELER (atletik ekipmanlar).95.06
GÜLLELER:
                bakır (rafine edilmiş) küçük gülle74.03
                demir ve çelikten az veya çok yuvarlak taneler, tasnif edilmiş olsun olmasın72.05
                 saçmalar ve kurşunlar, mühimmat olarak hazırlanmış93.0693.06
                  nikelden, yuvarlak taneler75.02
                   fırlatmada kullanılacak gülleler95.06
GÜLLER, aşılı veya aşısız :0602.40
                    gülün sıvı distilatları ve sulu çözeltileri33.01
                     kesilmiş ağaç dalları06.03
                        esas olarak parfümeride, eczacılıkta yb. kullanılan12.11
                          gül yaprağı reçeli20.07
                          yabani güller06.02           a.p.1                (0602.20)       0602.40
GÜMÜŞ (altın veya platin yaldızlı gümüş dahil):
GÜÇ ÜNİTELERİ: bkz MOTORLAR
Gİ DÜMLÜ ROKETLER93.06
GÜDÜMLÜ ROKE TLER93.06
GÜĞÜMLER, çinkodan79.07
GÜIIERÇİLE (SALTPEI RE28.34
GÜL AĞACI, uçucu yağların33 Ek
GÜLLELER (atletik ekipmanlar)95.06
GÜLLELER:
                    bakır (rafine edilmiş) küçük gülle74.03
                   demir ve çelikten az veya çok yuvarlak taneler, tasnif edilmiş olsun olmasın72.05
saçmalar ve kurşunlar, mühimmat olarak hazırlanmış93.0693.06
                   nikelden, yuvarlak taneler75.02
                      fırlatmada kullanılacak gülleler95.06
GÜLLER, aşılı veya aşisız0602.40
                       gülün sıvı distilatları ve suhi çözeltileri33.01
                       kesilmiş ağaç dalları06.03
                       esas olarak parfümeride, eczacılıkta vb. kullanılan12.11
                       gül yaprağı reçeli20.07
                       yabani güller06.02          a.p.1            (0602.20)        0602.40
GÜMÜŞ (altın veya platin yalnız gümüş dahil) :
                             kolloidal gümüş28.43
                              pudra halinde olanlar7106.1071.06
                              yarı işlenmiş olanlar7106.92
                              işlenmemiş gümüş7106.9171.06
GÜMÜŞ ALAŞIMLARI71-5(c)71 Gen
                              gümüş-bakır alaşımları71.06
                              gümüş-bakır-kadmiyum, gümüş-bakır titan ve gümüş-indiyum alaşımları71.06
                               günıüş-bakır-kurşun. gümüş- kadmiyum ve gümüş-talyum antifriksiyon alaşımlar71.06
                                  gümüş-bakır-çinko alaşımları71.06
                                   sinterlenmiş gümüş-tungsten. gümüş-molibden, gümüş-nikel ve gümüş-demir alaşımları71.06
GÜMÜŞ ANODLAR71.15
GÜMÜŞ ARTIKLAR, fotoğrafın banyo edilmesi sırasında oluşan71.12
GÜMÜŞ BİLEŞİKLER2843.21 veya 2843.2928.43
               gümüş asetat28.43
             gümüş albüminatlar28.43
             gümüş azotür28.43
              gümüş benzoat28.43
            gümüş bromür28.43
            gümüş butirat28.43
            gümüş kazeinatVI Gen
            gümüş klorür28.43
                                      tabii26.16
             gümüş sinnamat28.43
             gümüş sitrat28.43
              gümüş siyanür28.43
              gümüş dikoromat28.43
               gümüş florür28.43
               gümüş fülminat28.43
               gümüş halojenürler28.43
               gümüş iyodür28.43
                                        tabii26.16
                gümüş lakla28.43
               gümüş nitrat (fotoğrafçılıkla kullanılmak Üzere perakende satış İçin ambalajlanmış şekilde olsa dahi)2843.21VI Gen          28.43
               gümüş nitrür28.43
                gümüş nükleatlar28.43
                gümüş nüklerinatlar28.43
               gümüş cevherleri ve zenginleştirilmiş gümüş cevherleri2616.1026.16
               gümüş okzalat28.43
              gümüş oksitler28.43
               gümüş peptonatlar28.43
                gümüş permanganat28.43
               gümüş fosfat28.43
               gümüş pikrat28.43
               gümüş proteinatlar28.43
                gümüş salisilat28.43
                   gümüş sülfat28.43
                   gümüş sülfür28.43
                   tabii (arjentit).26.16
                  gümüş tannatlar28.43
                  gümüş tartarat28.43
                  gümüş tiosiyanat28.43
                  gümüş valerat28.43
                  gümüş vitellinatlar28.43
GÜMÜŞ BÖYNUZU26.16
GÜMÜŞ CİLASI32.07
GÜMÜŞ HUŞ AĞACI14.04
GÜMÜŞ KUYUMCUSU DÖKÜNTÜLERİ (maden cürufları, tozlar, küller)71.12
GÜMÜŞ KUYUMCUSU EŞYASI t blo. KUYUMCU EŞYASI
GÜMÜŞ MÜREKKEPLER32.15
GÜNAH ÇIKARMA HÜCRESİ
error: İçerik korunmaktadır !!