H Harfi ile başlayan Gümrük Tarife Eşya Fihristi

Ana Sayfa Alfabetik Eşya Fihristi H Harfi ile başlayan Gümrük Tarife Eşya Fihristi

Eşya

 

Armonize-Sistem

 

İzahname

Notlar

 

H ASİT(8-amino-l-naftol-3,6-disülfonik asit) 29.22
HABERLEŞME KARTLARI bkz: KARTLAR  
HABUTAİ (dokunmuş ipek mensucat) 50.07
HACAMATLAR (kan almak için), cerrahide, vs. kullanılan aletler 90.18
HAÇLAR:  
               dahaklanmış ve>a aprelenmiş kürkten 43.02
               haç şeklinde boru parçalan, demirden veya çelikten 73.07
               süs (Üründen olanlar: bkz. MÜCEVHERAT VE SÜSLER  
             yontulmuşa veva inşaata elverişli taşlardan (kavağan (aşı hariç) haçlar 68.02
HADDE (TANELEME, İŞLEME) MAKİNALARI:  
                      kalender olanlar 84.20
                      elektromekanik aletler, el ile kııllamlmaya mahsus (84.42)          85.08
                        post, deri ve köselelerin hazırlanmasına mahsus olanlar (kalenderler hariç) makinalı aletler 84.53           84.64
                        kağıt İmaline mahsus olanlar 84.39
HADDE MAKİNALARI (ayrıca bakınız MERDANELER):  
                       cilt makinaları 84.40
                        kalender makinafarı: KALENDER MAKİNALARI.  
                        çikolata hamurunu inceltme ye mahsus merdaneli cihazlar,  kakao ve çikolata imaline.mahsus, camın işlenmesine mahsus makinalar 84.38           84.75
                        silindirli makinalar. madeni ince yaprakları bir kağıt mesnet üzerine yapıştırmaya mahsus (84.55)           84.20
                       metalleri haddeleme makinaları: 84.55
                                                   boru imaline mahsus haddeleme makinaları8455.10 
                                               diğer hadde makinaları: soğuk hadde makinaları8455.22 
                                                sıcak hadde makinaları veya kombine haldeki sıcak veya soğuk hadde makinaları8455.21 
                hadde silindirleri8455.3084.55
               diğer aksam ve parçalar8455.9084.55
               değirmencilik sanayiine mahsus silindirler veya değirmenler 84.37
               iç yağına mahsus hadde makinaları 84.79
              çay yapraklarını çevirmeye mahsus makinalar 84.38
HADDE MAKİNELERİ:.  
   mannesman tipi,kütük veya çubuk halindeki madenleri kaynaksız boru imali amacıyla delmeye mahsus hadde makineleri 84.55
   beton ya da taşların parçalanması amacıyla demir ya da çeliğin yakılmasıyla kaynak yapan hadde makinaları 84.79
HADDEDEN GEÇİRİLMİŞ CAM, levha veya profil halinde, emici veya yansıtıcı tabakası olsun olmasın, fakat başka 1 şekillerde İşlenmemiş ( ayrıca bakım/ LEVHALAR ve PROFİLLER, camdan) 

70.03

 

70.03

HADDELENMİŞ AĞAÇ 44.09
HADDELER:  
                  cam lifleri imaline mahsus çekme ma kınaları için haddeler (82.07)        84.75
                   üretme memeleri, seramikten, devamsız lifler için 69.09
                          çıkarma lokmaları, makarna, spagetti, vb. imalinde kullanılan çıkarına preslerine mahsus bronz. veya pirinçten kalıplar 84.38
                         değişebilir aletler, adi metalden vb., el aletlerine veya makinalı aletlere mahsus (örn. chaser. dövme kalıbı.set ve yiv açının a mahsus, tel çekme haddeleri ):                               82.07
                                     makinalı aletler için kesici haddeler 82.07
                                     soğuk presleme için veya levha metallerin ıstampalanması İçin haddeler 82.07
                                       metallerin çekilmesine veya ekstrüzyoıda işlem görmesine mahsus havideler8207.2082.07
                         post, deri ve köselelerin işlenmesine mahsus makine ve cihazlara mahsus olanlar 84.53
                          kabartmalı estampaj veya kabartmalı baskı için matrisler 84.42
HADDOCK:bkz.BALIKLAR  
HADIMLAŞTIRMA ALETLERİ :veterinerlikte kullanılan ( pensler forcepler ) 90.18
HAEN TUZU, (amouyum antimon fiorosülfat) 28.26
HAFİF ARABALAR, tek kişilik iki tekerlekli, tek hayvanla çekilen 87.16
HAFİF YAKMA MAKİNELERİ :  
                         mensucat veya ipliklerin havlarını yakmaya mahsus olanlar 84.51
                         şapka taslaklarını alevden geçirmeye mahsus olanlar 84.49
HAFNİYUM NİTRÜR 28.50
HAFNİYUM ve bundan mamul eşyalar t.b.y.a81.1281.12
HAİTİ KENDİRİ (dokumaya elverişli lifler) 53.04
HAKİKİ UÇUCU YAĞLAR (uçucu yağlar).33.0133.01
HALAT MAKİNELERİ

 

84-784.79
HALAT TAKIMI:  
                            balık takımları95.0795.07
                              palangalar :bkz. PALANGALAR  
HALEP MAZILARI 14.04
HALFA SAP ve YAPRAKLARI, ham, beyazlatılmış veya boyanmış

 

 14.04
HALFA:  
                     yapraklar, işlenmemiş (14ç03)      (53.05)        14.04
                   dokumaya elverişli bitkisel lifler olanlar 53.05
HALILAR . döşemelik halı  
                   antikalar eskiliği 100 yılı aşan 97.06
                   diğerleri,tekstil eşyaları.tamamlanmış olsun olmasın :57-157 Gen
                                          keçeden tülle veya floke edilmiş:57.0457.04
                                                            karolar yüzesi 0.3 m 2 yi geçmeyenler5704.1057.04
                                                           diğerleri

düğümlü haltlar ve diğer yer kaplamaları :

5704.90

57.01

 

57.01

                                                             yünden ve diğer hayvan kıllarından5701.10 
                                                          diğer maddelerden5701.90 
                                tüfle edilmiş halılar ve diğer yer kaplamaları57.0357.03
                                                naylon ve diğer poliamidlerden5703.20 
                                             sentetik ve suni diğer dokumaya elverişli maddelerden5703.30 
                                                 yünden veya ince hayvan kıllarından5703.10 
                                                  diğer dokumaya elverişli maddelerden5703.90 
                                    dokunmuş halılar ve dokumaya elverişli maddelerden diğer yer kaplamaları (tulle veya floke edilmemiş) karaman kelem sumak vs.kalem sumak, ve benzer elde dokunmuş yer döşemeleri: 

57.02

 

57.02

                                       hindistan cevizi (koko) liftlerinden yer kaplamaları5702.20 
                      Kilim sumak karaman ve elde dokunmuş benzeri yer döşemeleri5702.1057.02
                                 diğerleri (hav yapısında):  
                                            hazır eşya halinde :  
                                                    sentetik ve suni dokumaya elverişli maddelerden5702.42 
                                                    yünden veya ince hayvan kıllarından5702.41 
                                                   diğer dokumaya elverişli maddelerden5702.49 
      hazır eşya halinde olmayan :  
                                                 sentetik ve suni dokumaya elverişli maddelerden5702.32 
                                                    yünden veya ince hayvan kıllarından5702.31 
                                                         diğer dokumaya elverişli maddelerden5702.39 
                             diğerleri (hav yapısında olmayan)  
                                                 hazır eşya halinde: sentetik ve suni dokumaya elverişli maddelerden5702.92 
                                                          yünden veya İnce hayvan kıllarından5702.91 
                                                               diğer dokumaya elverişli maddelerden5702.99 
                                      hazır eşya halinde olmayan :  
                                                         sentetik ve suni dokumaya elverişli maddelerden5702.52 
                                                              yünden veya ince havvan kıllarından5702.51 
                                                             diğer dokumaya elverişli maddelerden5702.59 
                                 diğer haltlar ve dokuınay a elverişli maddelerden diğer yer kaplamaları (yapıştırılmış halı, dokunmamış.yün arlığı ile yapılanlar)5705.0057.05
HALİBUT bkz. BALIK  
                                 halibut karaciğeri yağ» (ayrıca bakınız. YAĞLAR).: 15.04
                                         ilaç olarak kullanılanlar (15.04)        30.Fasıl
HALİL AĞACI:  
                         meyve, Özüm ve tohumlan 14.04
                          debagatte kullanılan başlıca hülasalar 32.01
HALKA DEMİRLER. tüfekler için 93.05
HALKA OYUNU GEREÇLERİ 95.06
HALKALAR ve HALKA DEMİRLERİ  
                            dipçik, bandaj, çatma veya İstif parçaları ve halka demirleri, silah.tüfek veya karabinalar İçin 93.05
                             fırdöndüler, darbeli delme makineleri için 84.31
HALKALAR; (İsmen geçen türlerine ayrıca baknız)  
                  yüzükler (şahsi kullanıma mahsus ziynet eşyası): bkz. MÜCEVHERAT  
                     amyanttan rondelalar 68.12
                      bilezikler, her nevi rulmanlara mahsus 84.82
                      kaynatma halkaları, elektrikli8516.6085.16
                       kolan bölmelerinde bulunan kampana şeklindeki tepeleri delik kapaklar (rektifikasyon kollarının parçaları 84.19
                         kollektör halkaları, 85.01 veya 85.02 pozisyonlarında yer alan elektrik motorları, elektrik enerjisi üretim(elektrojen) gruplan vb.ye mahsus 85.03
                           pişirme bilezikleri, demir veya çelikten, sobalar, mutfak sobası ve ocaklarına mahsus dişçilikte kullanılan halkalar 73.21
                                       dişlerin biçimsizliğini düzeltmek için 90.21
                                         metal kronlar veya takma dişler yapmak için 90.21
                        batık oltası kamışları için halkalar  
                                        akitten 71.16
                                         monte edilmiş 95.07
                                        monte edilmemiş (95.07)
                      sürtünmeyi temin edici her türlü cihazlarda ve frenlerde vb. kullanılmak üzere monte edilmemiş maddelerden 68.13
                     hamut için halkalar, adi metalden 83.02
                        lamba duylarının izole edici halkaları 85.47
                        anahtarlıklar, kıymetli melallerden 71.13
                         müzik aletleri için bilezikler (örn. nefesli müzik aletleri için) 92.09
                          peçete halkaları: bkz. SOFRA EŞYASI,  
                         yağ sızdırmazlık halkaları 84.85
                         piston segmanları, pistonlu içten yanmalı motorlara mahsus 84.09
                         koruyucu halkalar, adi metalden, büyük defterler, kitaplar vb. için 83.05
                         dizginler için halkalar, adi melalden 83.02
                         makaralı rulmanlar için bilezikler 84.82
                          kauçuk halkalar:  
                          vulkanizc edilmemiş kauçuktan rondelalar40.0640.06
                          sertleştirilmemiş vulkanîze kauçuktan halkalar (örn. şişeler için halkalar) 40.16
                        koyarak işleyen halkalar, adi metalden, perdeler, pancurlar vb. İçin 83.02
                        halkalı vidalar : bkz. HALKALI VİDALAR  
                        halka peçetelikler : bkz. SOFRA EŞYASI.  
                         Gravesande halkası (ısı genleşmesini göstermek için) 90.23
                         döner bilezikler8448.33 
                        stator halkaları, bırbo jetlere mahsus 84.11
                        saplama çubuklu halka ve bilezikler, demir veya Çelikten. İzolatör zincirlerine mahsus 73.26
                       aletler için monte edilmemiş halkalar, sînterize edilmiş metal kalbürler veya sermetlerden 82.09
                         trapez halkaları 95.06
                          halkalı çiviler, demir veya çelikten 73.17
                         halkalı yaylar, demir veya çelikten, demiryolu tamponlarında vb. kullanılan gibi 73.20
                         açık ağızlı bilezikler büküm tezgahlarına mahsus8448.3384.48
HALKALI TUĞLALAR, seramikten, ateşe dayanıklı 69.02
HALKALI VİDALAR  
                       bakırdan74.1574.15
                      demir veya çelikten7318.3073.18
İIALMA TAHTASI ve TAŞLARI (oyunlar) 95.04
HALOJEN (ve 1IALOJENİK) BİLEŞİKLERİ ismen geçen bileşiklere ayrıca bakınız)  
               siyanojen olanlar 28 Gen
               ametal halojen bileşikleri 28-11 gen
HALOJENLER VE HALOJEN OKSİTLER  
               karbondan28-2(b)28 Gen
                karboksilik asitten29-5(e)29 Gen
                metalden 28-111-Gen
               ametalden28.12(28-111-Gen) 28.12
HALOJENLER 28.01
HALOJENLİ SULAR (içeceklcı) : bkz. SULAR, mineral  
HALOJENLİ-İZOBÜTEN-İZOPROPEN KAUÇUK (CHR veva BÜR): bkz. KAUÇUK  
HALOKSAZOLAM (INN) 29-p.s listesi 2934.90
HALOZEPAM (INN 29-p.s listesi 2933.90
HALTER 95.06
HAM DERİ: bkz DERİ  
               ham deri çekiçleri 42.04
HAM İPEK (ipek döküntüsü) 50.03
HAM TARTAR2307.0023.07
HAMAKLAR . dokumaya elverişli maddelerden olanlar :  
             ağ olanlar 56.08
             diğerleri 63.06
HAMUR PRESLERİ (presse-pate machines 84.39
HAMURLAR ayrıca ismen geçen örneklere bakınız  
               yapıştırıcı hamurlar: bkz. TUTKALLAR  
                 karbonlu hamurlar, elektrotlar için, ve fırınların izolasyonunda kullanılan benzeri hamurlar3801.3038.01
                kakao hamuru: bkz. KAKAO  
kahve hamuru (kmnıhııuş ve öğütülmüş kahve ile bitkisel katı yağlar vs.den yapılanlar) 21.01
               kopyalama patları, esası jelatin olan (genellikle bir kağıt vs. üzerinde 38.24
                takma dişleri sabit tutmaya mahsus kaplar33.0633.06
                balık ezmeleri, hamsi ezmesi ve som balığı ezmesi dahil 16.04
               balık pulu pastası 38.24
                  meyve veya sert kabuklu meyve pastları  
                                   pişirilerek hazırlanmış, ilave şeker vcşa diğer tatlandırıcı maddeler içersin veya içermesin20.0720 Gen           20.07
                                  şeker mamulleri olanlar 17.04
              el lapası  
                         sosis kılıfına konulmuş veya tipik sosis şeklinde preslenmiş alanlar 16.01
                         diğerleri 16.02
               model patları ve bunlardan eşyalar: bkz. ŞEKİL VERMEDE KULLANILAN MADDELER  
              plastik hamurlar39-6(a)39 Gen
             Söderberg hamuru, elektrotlar için: bkz. ELEKTROTLAR, hamurlar  
              şeker ezmeleri:  
                              çok az İkise yağ thliv a eden veya hiç yağ ihtiva etmeden ve doğrudan doğruya şekerlemelere dönüştürülme) e elverişli olan veva dolgu maddesi olarak kullanılan (badem, fondan veya nugat j ezmeleri).  

17.04

                              nispeten, fazla oranda ilave şağ içerenler (bazen de süt veya fındık içeren  
                             doğrudan’doğrıtşa şekerlemeye dönüştürülmese uygun olmayım fakat dolgu maddesi vs. olarak kullanılan 21.06
HAMURLAR. 19.05 pozisyonunda yer alan ekmekçilik mamullerinin (örn., ekmek, pasta vb.) hazırlanmasında ‘ kullanılan karışımlar1901.20 
HAPİSHANE VAGONLARI, demiryolu 86.05
HARÇ KALIPLAMA, KARIŞTIRMA, İŞLEME vs MAKİNELERİ: bkz. BETON  
HARÇLAR (kimyasal ürünler):  
                                      ateşe dayanıklı olmayan3824.5038.24
                                      ateşe dayanıklı3816.00 
HARDAL V \KILARI, tıbbi.cerrahi, dişçilik veya veterinerliğe mahsus30.0530.05
HARDAL:  
             hardal hazırlanmış 21.03
            hardal unu ve irmiği 21.03
             hardal yağları (ayrıca hakiniz YAĞLAR):  
             suni hardal yağı 29.30
             sabit bitkisel yağ ve bunların fraksiyonları, rafine edilmiş olsun olmasın, fakat kimyasal olarak  
            değiştirilmemiş:15.1415.14
             bam yağlar1514.101514.10
             diğerleri1514.90 
              hardal küspesi 23.06
              sirke ve asetik asitle hazırlanmış veya konserve edilmemiş hardal 20.01
             hardal yakıları 30.05
              hardallık: bkz SOFRA EŞYASI  
             hardal tohumları12-1        1207.5012.07
             hardal tohumlarının; ezilmesi sırasında ikincil ürün olarak elde edilen kalıntılar, 23.08
            Hardal tohumlarını sabit yağın çıkarılmasından sonra arta kalan küspeleri (21.03)      23.06
HAREKET ETTİRİCİ AKSLAR, dilerausiyetli olanlar, diğer transmisyon unsurları ile birlikte olsun olmasın8708.50 
HAREKET ETTİRİCİ BAŞLAR, sallantılı ve titretici türden taşıyıcı cihaz ve tablalar için 84.31
HAREKE T ETTİRİCİ MEKANİZMA PARÇALARI, saat aksamı olarak 91.14
HAREKET ETTİRİC İ TÜRBİNLER : bkz TÜRBİNLER  
HAREKET ETI İRME (ATEŞLEME) TERTİBATI, motorlar için : bkz STARTERLER  
HAREKETLENDİRİCİLER, valf, elektrikli 85.01
HARFLER:  
               matbaa harfleri8442.5084.42
                daktilolar, hesap makineleri veya diğer ofis makinelerinde kullanılanlar (83.10)      (84.42)         84.73
HARFLER:  
                  harfler:  
                            basım için matbaa harfi olanlar: bkz. MATBAA HARFLERİ  
                            barller. işaret levhaları yapmak için  
                            asbest çimento, selülozlitli çimento veya benzerleri 68.11
                            adi melalden olanlar8310.0083.10
                            seramikten olanlar 69.14
                            camdan olanlar 70.20
                            plastikten olanlar 39.26
                              ahşaptan olanlar 44.21
HARİTA MAHFAZALARI, deriden, köseleden, vulkanize edilmiş liftlerden, plastik madde yapraklarından, kartondan veya dokumaya elverişli maddelerden42.02 
HARİTA ÖLÇÜCÜLER 90.17
HARİTALAR:  
                  antikalar, eskiliği 100 yılı aşımlar 97.06
                 elle çizilmiş orijinal haritalar veya karbon kağıdı ile çıkarılmış kopyalan veya fotoğralik reprediiksiyonlar 49.06
                     matbu haritalar örn. coğrafya, yol. duvar haritaları)49.0549 Gen          49.05
                                       kitap halinde4905.9149.05
                                        diğerleri4905.99 
                       kabartma haritalar 90.23
                       şematik haritalar 49.11
HARMAN MAKİNELERİ:84.3384.33
                         kombine hasat ve harman makineleri8433.51 
                         diğer harman makine ve cihazları8433.52 
                          aksam ve parçalar8433.9084.33
HARMAN YAPMAYA MAHSUS MAKİNALAR. değirmencilik sanayii için 84.37
HARMONİK ANALİZÖRLER (ölçme aletleri 90.31
HARP MÜHİMMATI ve bunların parçaları93-2         93.0693 Gen          93.06
HARPON SİLAHLARI 93.03
HARPONLAR , patlayıcı başlıkları olsun olmasın 93.06
HASAT ve HARMAN ETMEYE MAHSUS MAKİNE ve CİHAZLAR84.3384.33
                            kombine hasat ve harman makinesi olanlar8433.51 
                            kök ve yumru sökme makinesi olanlar8433.6384.33
HASATLAMA MAKİNELERİ ve ALETLERİ, zirai vs.:  
               hasatlama kancaları (adi metalden el aletleri 82.01
               hasatlama makineleri 84.33
HASIR İŞLERİ: bkz. HASIRLAR  
HASIR OTU, Çin 14.01
HASIR SAZI. Japon 14.01
HASIR ve HASIR İŞİ:  
                 lif halinde amyant (asbest) (örn. sofra eşyası altlıkları) 68.12
                  seramikten (örn. sofra eşyası altlıkları)  
                  porselenden veya çiniden 69.11
                  diğerleri 69.12
        mantardan, tabii (banyo paspaslan, servis peçeteleri, daktilo paspaslan, vb.) 45.03
         kürkten, dabaklammş veya aprelenmiş 43.02
            camdan:  
                            cam liflerinden7019.3170.19      7019.31
                            Diğerleri(örn. sofra eşyası altlıkları):  
                                          Cam boncuklardan veya kesme boncuklardan 70.18
                                         diğerleri 70.13
              deriden 42.05
               87.01 ila 87.05 pozisyonlarında yer alan motorlu taşıtlar (otobüsler, arabalar, kamyonlar, kamyonetler, vs.)  
                             için, dokumay a elverişli maddeler veya şenleştirilmemiş vulkanize kauçuktan olanlar 87.08
            Kağıtdan:  
                             Kağıt veya karton esaslı yer kaplamaları 48.15
                             t.b.y.a (örn sofra eşyası altlıkları 48.18
          örgü maddelerinden  
                    uzun örgüleri kareler, daireler vb. halinde bir araya getirilerek ve sicimle birleştirerek yapılanlar 46.02
                  örgü maddelerini paralel şeritler halinde, diğer örgü maddeleri, sicim, kordon, vb. ile birleştirerek veya örerek yapılanlar (örn. Çin veya Hint hasırı)46.0146.01
                                   Bitkisel maddelerden4601.20 
              kauçuktan, vulkanize. sertleştirilmiş kauçuk hariç  
               parçalar halinde kauçuk döşeme malzemeleri vey a kauçuk levhaların dikdörtgen (kare dahil) şeklinde kesilmesi ile elde edilenler yüzey işçiliğinden başka türlü işlenmemiş  

40.08

                               diğerleri banyo paspasları dahil4016.9140.16
                               dokumaya elverişli maddelerden  
                              yer kaplamaları (örn banyo paspaslan, kapı önüne konan paspaslar) (ayrıca bkz. HALILAR 57.02
                                         masa örtüleri olanlar (masa örtüleri vb.) 63.02
HASTANE EKİPMAN! (İsmen geçen maddelere ayrıca bakınız):  
             kağıt hamurundan,kağıtian, selüloz, vatkadan veya selüloz lif tabakalardan mamuller48.18 
mobilya bkz. MOBİLYA  
                hastane gemisi 89.06
                   tıpta, cerrahide ve benzeri yerlerde kullanılan alet, cihaz ve ekipmanlar t.b.y.a.90.1890 Gen         90.18
               demiryolu hastane vagonları 86.05
HAŞARAT ÖLDÜRÜCÜ TÜTSÜLER (fumigaat) 38.08
HAŞARAT ÖLDÜRÜCÜLER38-1(a)(1)    3808.1038 Gen          38.08
                     ilaçların ana niteliğini içeren (38.08)        30.03 veya 30.04
HAŞARAT UZAKLAŞTIRICI CİHAZLAR 38.08
HAŞARATI ÇEKİCİ İLAÇLAR 38.08
HAŞIL MAKİNELERİ (çözgü ipliklerine mahsus) 84.45
HAŞIL MAKİNELERİ, dokuma maddeleri için :  
              çözgü ipliklerine mahsus 84.45
               diğerleri (Örn., çözgü veya atkı ipliklerinin müstakil halde veya çile veya tura halinde hazırlanmasına mahsus olanlar) (84.45)         84.51
HAŞILLAMA KATKI MAKİNELERİ, kağıt sanayiinde kullanılanlar 38.09
HAŞILLAMA MADDELERİ, mensucat, kağıt, vb. sanayüler için 38.09
HAT DÖŞEYİCİLER. demiryolu8604.0086.04
HAT KENARINA YERLEŞTİRİLEN MEKANİZMALAR makasları, işaretleri çalıştırmaya mahsus vb., mekanik veya elektro mekanik 86.08
HAT KONTROL CİH AZLARI, elektrikli (demiryolu vagonlarını sıraya koyma vs. İçin) 85.30
HAT KONTROL CİHAZLARI, elektrikli 85.30
HATIRA DEFTERLERİ4820.1048.20
HATIRA DEFTERLERİ4820.1048.20
HATIRA EŞYALARI, sanal, spor vb (ayrıca bkz. SÜS EŞYALARI  
               yontulmaya elverişli hayvansal maddelerden (ör. boynuzlar ve çatallı boynuzlardan 96.01
              adi metalden 83.06
              seramikten 69.13
              kıymetli metalden veya kıymetli metalle kaplanmış metalden 71.14
HATIRA EŞYASI. ramdan (manzara  süs taşıyanlar) 70.13
HATIRA ve GÜNLÜK DEFTERLERİ4820.1048.20
HATMİ ÇİÇEKLERİ. YAPMAKLARI ve KÖKLERİ 12.11
HAVA (İsmen geçen eşyalara bakınız)  
             Havalı frenler ve bunların aksam ve parçaları, demin yolu taşıtları veya tramvaylar için8607.21 
            klima cihazları, motorin bit vantilatörü ile nem seıs ısyı değiştirmeye mahsus tertibatı olanlar, nemin  
                  ayrı olarak ayarlanamadığı cihazlar dahil84.1584.15
                             kanallı, merkezi klima sistemleri (8415.10)
                              kanalsız ‘ split-syslem” tip klimalar (8415.10)
                               pencere veya dinar tipleri, tek bir gövde halinde8415.10 
                               şahıslar için kullanılan türde olanlar, motorlu taşıllarda8415.20 
                               Diğerleri:  
                                               bir soğutucu ünite ve soğutma ısıtma çevrimini tersine çeviren bir valf içerenler8415.81 
                                                   diğerleri, bir soğutucu ünite içerenler8415.82 
                                                   bir soğutucu ünite içermeyenler8415.83 
                                  aksam ve parçalar8415.9084.15
                  haya yaslıklı taşıtlar te bunların aksam ve parçaları XVII Gen
                   kılavuz bir hal üzerinde işletilmek üzere imal olunanlar (hava treni)XVII-5(a)86 Gen
                   kara veya hem karada hem de suda işletilmek üzere imal olunanlarXVII-5(b)87 Gen
                   suda işletilmek üzere imal olunanlar, sahile veya iskeleye çıkabilecek şekilde veya buz üzerinde işletilebilecek yapıda olsun olmasınXVII-5(c)89 Gen
                  hava silahlan9304.0093.04
                  havayı sıvılaştırmaya mahsus makinalar8419.6084.19
                   havacılar için özel olarak hazırlanmış giysiler (Örn., elektrikle ısıtılan giyecekler  
                                   örülmüş veya kroşelenmiş 61.14
                                    örünmemiş veya kroşelenmemiş 62.11
                 havalı tabancalar 93.04
                 basınçlı hava ile işleyen tüfekler9304.0093.04
                 uçak pervaneleri, uçaklar İçin 88.03
                   can kurtarma dubaları (şamandıra vey a çapa ile denizde sabit şekilde duranlar 89.05
                   rüzgarla işleyen motorlar, yel değirmenleri 84.12
HAVA AKIMI  
              engelleyiciler (kapılar, pencereler için), dokumaya elverişli maddelerden  
                             üzeri iplikle helezoni şekilde sarılmış vatkalardan olanlar 56.01
                              t.b.y.a 63.07
                düzenleyiciler (fırın-çekme regülatörler), otomatik 90.32
                 cereyan-paravanlar, 94. fasılda yer alan mobilyalar 94.03
HAVA GAZI2705.0027.05
              hava gazi jeneratörleri: bkz. JENERATÖRLER  
HAVA GEMİLERİ88.0188 Gen      88.01
HAVA İLE İLGİLİ OLAYLAR İÇİN ARAŞTIRMA KAMERALARI ve HAVA İLE İLGİLİ ARAŞTIRMA CİHAZLARI (ve FOTOĞRAFLAR): bkz ARAŞTIRMA CİHAZLARI  
HAVA SANDIKLARI, orglar için 92.09
HAVA TAŞITLARl ayrIca bkz. UÇAKLA R XVIIGen     88Gen
              hava taşıtları aynı zamanda kara taşıtı olarak da kullanılabilecek şekilde özel olarak imal edilmiş olanlarXVII-488.02
              hava taşıtlarını fırlatma cihaz ve tertibatı ve bunların aksam ve parçaları8805.10XVII Gen         88 Gen            88.05
               havadan daha ağır olan motorlu hava araçları 88.02
                motorsuz uçaklar88.0188Gen        88.01
                radyo-rehberli. hava taşıtları 88.02
                oyuncak veya model uçaklar 95.03
HAVA TAŞITLARININ İNİŞ CİHAZ veya benzeri tertibatı ve bunların aksam ve parçalan8805.10XV11 Gen.      88 Gen      88.05
HAVA, sıvı veya sıkıştırılmış2851.0028 Gen       28.51
HAVAİ FİŞEKLER. Noel için < festival eşyası 95.05
HAVALANDIRMA BORULARI, amayantlı çimento, selülozlu çimento veya benzerleri 68.11
HAVALANDIRMA MAKİNELERİ, dokumaya elverişli maddeleri finisajı için 84.51
HAVALI FRENLER. tren veya tramvay lokomotifleri için 86.07
HAVAN TOPU (silahlar  
                ikaz havanları, boş mermi atan 93.01
HAVANIN NEMİNİ ALICI ( İKAZLAR :  
         ev işlerinde kullanılmaya mahsus elektrik motorlu elektro-mekanik cihazlar 85.09
          84.15. 84.24 veya 85.09 pozisyonlarında belirtilen cihazlar dışındaki makineler 84.79
HAVANLAR (laboratuvar eşyası):  
               seramikten 69.06
               camdan 70.17
                kıymetli veya yarı kıymetli taşlardan (örn. akikten) 71.16
HAVANLAR:  
                 seramikten 69.09
                 kıymetli ya da yarı kıymetli taşlardan 71.16
                 ahşaptan 44.19
HAVA TRENLERİ ve bunların aksam ve parçalarıXVII-5 (a)XVIIGen
          Hava treni traversleri, çimentodan, betondan veya suni taştan mamulXVII-586 Gen
             hava treni ray teçhizat ve takımları 68.10
              tren ulaşım sistemleri için emniyet, işaret veya trafik kontrol donanımıXVII-586 Gen
HAVAYA ATILAN SÜSLER, kağıttan veya pamuklu yünden yapılmış 95.05
HAVAYI NEMLENDİREN SOĞUTUCULAR8479.6084.79
HAVAYI SIVI HALE GETİRMEYE MAHSUS CLAUDE TİPİNDE CİHAZLAR 84.19
HAVLU:  
           pamuktan havlu: Şkz. MENSUCAT  
           havlular  
                         kağıttan, kağıt hamurundan. selüloz vatkadan veya selüloz liflerden tabakalardan  
                          temizleme ve yüz silme havluları  
                          hijyenik havlular4818.20 
              dokumaya elverişli maddelerden4818.40 
               banyo. plaj. yüz. el. çay vb. havluları (ayrıca bkz. MUTFAK BEZLERİ ve TUVALET BEZLERİ                     63.02
                        hijyenik havlular  
                                    dokumaya elverişli maddelerden vatka5601.1056.01
                                   diğerleri 63.07
                havlu asacakları: bkz. aşağıdaki “havlu asacakları  
               havlu askılıkları, asacakları, el bezi ve havlu kurutma cihazları  
                         elektrik ısıtmalı, ev kullanımı için 85.16
                          havlu askılıkları, t.b.y.a.. adî melalden 83.02
                           havlu asacakları, t.b.y.a.  
                           seramikler  
                                            porselen veya çiniden 69.11
                                             diğerleri 69.12
              camdan 70.13
                               plastikten  
                                      binaların duvarlarının veya diğer bölümlerinin içine veya üzerine daimi amaçlı döşenmişlerse39-11(ij)(39.22)        39.25
                                                      daimi amaçlı döşenmemişlerse 39.24
                      sobalar vb. için, demir veya çelikten 73.21
             ince kağıt stoku4803.0048.03
HAVLU KURUTMA (İKAZLARI. elektrikli, ev işlerinde kullanılan türden 85.16
HAVŞA AÇMAYA MAHSUS MAKİNELER (ağaç için) 84.65
HAVUÇLAR  
               yenilebilen havuçlar  
                              kurutulmuş 07.12
                             taze ve soğutulmuş0706.1007.06
                             dondurulmuş  
                                         asetik asit veya sirkeden başka usullerle hazırlanmış veya konserve edilmiş 20.04
                                          pişirilmemiş veya buharda veya suda kaynatılarak pişirilmiş dondurulmuş 07.10
                                          dondurulmamış sirke veya asetik asitten başka usullerle hazırlanmış veya konserve edilmiş 20.05
                                     hayvan yemi olarak kullanılanlar 12.14
              kurutulmuş kahve yerine kullanılan havuç 21.01
              havuç başları 23.08
HAVUZI.AR, süzer89.0589.05
HAVUZLAR, yüzme ve küçük oyun havuzları95.0695.06
HAVYAR MACUNU 16.04
HAVYAR ve HAVYAR YERİNE KULLANILAN ÜRÜNLER, balık yumurtalarından elde edilenler1604.3016 Gen        16.04
HAVYARLAR: bkz BALIK  
HAYA BAĞLARI, suspansüar 62.12
HAYAT KURTARICILAR (silah olarak, t.b.y.a.) 93.04
HAYVAN- (avma bkz. HAYVAN KARASI. HAYVAN KANI. YONTULMAYA ELVERİŞLİ HAYVANSAL MADDELER. HAYVANSAL KATI YAĞLAR, HAYVAN YEMİ, HAYVAN KILI, HAYVANSAL SIVI YAĞLAR. HAYVAN ORGANLARI. HAYVAN DERİLER (.HAYVANSAL MUMLAR):  
                   hayvanları markalamaya mahsus pensler 82.03
                   hayvansal ürünler, t.b.y.a  
                             eczacılık ürünlerin in hazırlanmasında kullan ilanlar. taze, soğutulmuş. dondurulmuş veya diğer şekillerde geçici olarak konserse edilmiş olanlar0510.0005.10
                           tedavide veya korunmada kullanılmak Üzere hazırlanmış olanlar30.0130.01
                           t.b.y.a  
                                        yenilen0410.004 Gen         04.10
                                                diğerleri05.11 
                                                     hayvanlara mahsus tuvalet müstahzarları33-433.07
HAYVAN DOĞUMU İ0N ALET VE CİHAZLAR 90.18
HAYVAN KESİM İŞLEMLERİNE MAHSUS MAKİNE ve CİHAZLAR 84.38
HAYVAN ÖLDÜRME CİHAZLARI, sürgülü93.0393.03
HAYVAN ÖLDÜRMEYE MAHSUS SÜRGÜLÜ SİLAHLAR93.0393.03
HAYVAN PANCARI, pellet şeklinde olsun olmasın12.1412.14
HAYVAN SERGİLERİ, gezici9508.0095.08
HAYVAN YEMLERİ  
               yemlik lahana, pellet şeklinde olsun olmasın12.1412.14
                kök yemler (örn. yemlik havuç, şalgam) ve yemlik ürünler, t.b.y.a12.1412.14
                yemlik sorgum: bkz. SORGUM  
                tatlandırılmış hayvan yemleri 23.09
HAYVANLAR:  
            ölü:  
                  insanların yemesine elverişli olanlar: bkz. ET  
                  insanların yemesine elverişli olmayanlar05.1105.11
                  muhafaza edilmiş, içleri doldurulmuş.vs. koleksiyonlar veya koleksiyoncuların parçaları olarak 97.05
           canlı:  
                   sirk, hayvanat bahçesi veya benzeri gezici hayvan gösterilerinde yer alan hayvanlar 95.08
                    t.b.y.a. (İsmen geçen hayvanlara ayrıca bakınız)1-1      0106.001 Gen            01.06
            hayvan şeklindeki biblolar(süsler): bkz SÜSLER  
            orijinal hayvan heykelleri 97.03
            hayvan şeklinde olan oyuncaklar  
                   tekerlekli, çocuklar taralından binilmek üzere dizayn edilmiş 95.01
                                 t.b.y.a 95.03
                                                içleri doldurulmuş9503.41 
                                                diğerleri9503.49 
HAZIR HAMUR KARIŞIMLARI, özellikle şeker, yağ, yumurta veya meyve karışımlı tahıl unundan oluşan 19.01
HAZIR TOZ KAHVE 21.01
HAZIRLAMA MAKİNELERİ (ayrıca ismen geçen türlere bakınız):  
                 hayvan yemlerini hazırlamaya mahsus8436.108436.10
                 saç, kıl veya liften fırça yapma için (uç kısımlarını tıraşlayan veya şekil veren fakat sterilize etmeyenler dahil) 84.79
                  katı veya sıvı yağ hazırlama İçin (hayvansal veya sabit bitkisel yağlar)8479.20 
                 post deri ve köselelerin hazırlanması için8453.1084.53
                                                         aksam ve parçaları8453.9084.53
                değirmencilik sanayiine mahsus 84.37
                yulaf ve diğer tahd flokonu hazırlanmasına mahsus 84.37
HAZIRLAYICILAR (seasons). ilerinin fînisajınıda kullanılanlar 38.09
HAZNELER, dokumayı» elverişli maddelere mahsus makine ve cihazlar 84.48
HAZNELER. REZERVUARLAR  
                 yakıt hazneleri  
                              mekanik çakmaklara mahsus 96.13
                              taşıtlar için : bkz YAKIT, tanklar  
                              87.01 ila 87 05 pozisyonlarında yer alan motorlu taşıtların (otobüsler, otomobiller. kamyonlar  
                             kamyonetler vb) hidrolik frenleri için yağ hazneleri 87.08
                             84 21 pozisyonunda yer alan püskürtme cihazlarının hazneleri 84.24
                 tuvalet spreylerine mahsus hazneler (96.16)
                t.b.y.a  
                           amyantlı çimentodan. selülozlu çimentodan veya benzerlerinden 68.11
                           adi metallerden (ısıyı izole edici veya iç yüzeyleri mekanik veya termik tertibatı bulunmayan kaplanmış olsun olmasın  
                          alüminyumdan hacmi 300 litreyi geçen7611.0076.11
                          bakırdan 74.19
                           demir veya çelikten, hacmi 300 litreyi geçen7309.0073.09
                          kurşundan 78.06
                          magnezyumdan 81.04
                          nikelden 75.08
                         çinkodan 79.07
                           çimentodan, betondan veya simi taştan 68.10
                           hacmi 300 litreyi geçmeyen plastikten39-11(a) 
                          kay ağan taşından 68.03
HAZNELER:  
              deniz dibi taranarak toplanan maddelerin öğütülmesine mahsus gemiler 89.06
               besleme hunileri, genel amaçlı, mekanik olanlar 84.79
              hazneli tartılar8423.3084.23
               teknesi devirmeli el arabaları, el ile çalışanlar 87.16
              boşaltma vagonları, demiryolu veya tramvay 86.06
HCG (insan koriyonik gonadorrolin). 29.37
HEDEF ATIŞ TÜFEKLERİ, TABANCA I.ARI vb :bkz. TÜFEKLER. TABANCALAR  
HEDEF TAHTALARI, okçuluk için 95.06
HEDEF TÜFEKLERİ9303.20 
HEKSİLRE.SORSİNOL 29.07
HEKZA-AMİNONİKEL NİTRATLAR 28.42
HEKZAFLOROSİLİSİK ASİT 28.11
HEKZAHİDROKSİPLATİNATLAR. alkali 28.43
HEKZAHİDROKSİPLATİNİK ASİT 28.43
HEKZA HİDROPİRİ DİN 29-(P) listesi
HEKZAKLORO BİLEŞİKLERİ  
                          hekzaklorohenzen2903.6229.03
                          1,2,3,4,5.6-hekzaklorosiklohekzan2903.51 
                          hekzakloroetan (karbon hekzaklorür) (28.12)         29.03
HEKZAKONTANLAR 29.01
HEKZAMETİLDİSİLOKSAN 29.31
HEKZAMETİLENDİAMİN ve tuzlan2921.2229.21
HEKZAMETİLENTETRAMİN 29.33
          yakıt olarak kullanılmak üzere tabiat, çubuk veya benzeri şekilde hazırlanmış olanlar26-2(a)36.06
          hekzametilentetramin tannatı 32.01
HEKZAMİN:  
              yakıt olarak kullanılmak üzere tabiat, çubuk vb. şekillerde hazırlanmış olanlar 36.06
          diğerleri (örn. toz ve kristal halinde ) (36.06)           29.33
HEKZANDEKAN-I-OL2905.1729.05
HEKZANİTRODİFENİLAMİN (32.04)        29.21
HEKZANLAR 29.01
HEKZANOLLER 29.05
HEKZANTRİOL 29.05
HEKZASİYANOFERRATLAR :  
                duble hekzasiyanoferratlar 28.38
                hekzasiyanoferratlar (II)( ferosiyanürler ) 28 Gen          28.37
                hekzasiynnoferratlar (III) ( ferrisiyanürler ) 28 gen            28.37
HEKZENLER 29.01
HEKZESTROL(INN) (29.37)         29.07
HEKZİL ALKOL (heksanoller) 29.05
HEKZOJEN (trimelilentirinitramin) 29.33
HEKZOLİTLER 36.02
HELEZON DİŞLİ MEKANİZMALAR, demir veya çelikten (73.18)       84.Fasıl
HELÇZONİK- (ayrıca bakınız DİŞLİLER-helezonik):  
                 helezont yaylar, demir veya çelikten7320.207320.20
HELEZONLAMA TEZGAHLARI, melal teller için 84.63
HELİKOPTERLER8802.11 veya 8802.1288.02
HELİODOR (beril), işlenmemiş 71 ek
HELYOMETRELER 90.05
HELYOSTAILAR:  
                 astronomik araçlar 90.05
  arama helyostatları 90.15
HELYOTROP (kmarlz). mıhlanmamış 71 ek
HF.LYOTROPİN (pipcronal) 29.32             29-(P) listesi
HELYUM 28-1-Gen           28.04
HEM SUYA HEM KARAYA İNEN UÇAKLAR. HEM KARADA HEM SUDA GİDEN TAŞITLAR, vs.:  
                 hava taşıtlar 88.02
                  motorlu taşıtlarXVII-487 Gen         87.03
                  tanklar 87.10
HEMATEİN (HAEMATEİN). 32.03
HEMATİN (HAEMATİN) (32.03)         29.Fasıl
HEMATİ T (HAEMATİT) (demir oksit):  
                 kahverengi hematit (“mi netler” hidratlı demir oksit olanlar) 26.01
                kırmızı hematit, demir ve kalsiy mn karbonar içeren demir oksit olanlar 26.01
HEMATİT (HEMATİTE), kıymetli taş. mıhlanmamış 71 Ek
HEMATOKSİLİN (HAEMATOKSİLİN) 32.03
HEMİMORFİT (çinko cevheri) 26.08
HEMİN (HAEMİN) (32.03)           29.Fasıl
HEMOGLOBİN 30.02
HEMOSTATİKLER, cerrahide ve dişçilikle kutlanılan steril, emici olanlar30-4(c)

3006.10

30.06
HEMŞİRE KEPLER 65.05
HEMZEMİN GEÇİT ALETLERİ  
           kumanda aletleri ve işaretler  
                              elektrikle çalışan 85.30
                             mekanik veya elektro mekanik86-3(b)86.08
bariyerler (86.08)        73.08
IIENEQUEN, (dokumaya elverişli lil 53.04
HF.PARİN ve tuzları30.0130.01
HEPTALDEHİT(heptamd 29.12
HEPTANAL 29.12
HEPTANLAR 29.01
HEPTANOLLER 29.05
HEPTENLER 29.01
HEPTİL ALKOL (heptanoller) 29.05
HEPTİLNOİK ASİT 29.16
HEPTİLRESORSİNOL 29.07
HERCAİ MENEKŞE ÇİÇEKLERİ 12.11
HESAP DEFTERLERİ4820.1048.20
HESAP MAKİNALARI HESAPLAMA FONKSİYONU OLAN MAKİNA VE ARAÇLAR:  
                   muhasebe makinaları. hesap makinaları veya daktilolara mahsus toplama tertibatı 84.73
hesaplama fonksiyonu olan makineler  
                               bilgi İşlem makinaları olarak kullanılanlar 84.71
                                  harici bir elektrik güç kas nağı olmaksızın çalışabilen elektronik- hesap makinaları8470.1084.70
                                              aksam, parça ve aksesuarlar8473.2184.73
diğer elektronik hesap makinaları  
                                yazına tertibatı olanlar8470.21 
                                                           aksam. parça ve aksesuarlar8473.2184.73
                               diğerleri8470.29 
                                                           aksam, parça ve aksesuarlar8473.2184.73
                    diğer hesap makineleri8470.30 
                                       aksam, parça ve aksesuarlar8473.2984.73
hesap makinesi kağıdı ölçüsüne göre kesilmiş 48.23
matematiksel hesaplama araçları (örn.hesap daireleri, hesap silindirleri90.1790 Gen         90.17
hesap fonksiyonu olup bilgileri kaydeden.kaydedilmiş bilgileri yeniden veren ve gösteren cep tipi makineler8470.10 
HESAP YAPMAYA MAHSUS ALETLER90.1790.17
         aksam, parça ve aksesuarlar9017.9090.17
HESPERİDİN (29.39)        29.38
HESSONİT (lal taşı), işlenmemiş 71 Ek
HETERO.JENİT (kobalt cevheri 26.05
HETEROSİKLİK BİLEŞİKLERİ 29-N-Gen
    sadece nitrojen betero atomlu olanlar29.33 
                         yapısında başka bir halkaca yapışmamış bir imidazol halkası (doymuş olsun olmasın) olan bileşikler2933.21 veya    2933.2929.33
                         yapısında başka bir halkaya yapışmamış bir pirazol halkası (doymuş olsun olmasın ) olan bileşikler2933.11 veya 2933.1929.33
                        yapısında başka bir halkaya y apışmamış bir piridin halkası (doymuş olsun olmasın ) olan bileşikler2933.31 veya 2933.3929.33
                            yapısında başka bir halkaya yapışmamış bir piramidin halkası (doy muş olsun olmasın olan bileşikler2933.51 veya 2933.5929.33
                      yapısında kinolin veya izokinolin halka sistemleri (doymuş olsun olmasın ) olan bileşikler, daha fazla halkalanınanıış2933.4029.33
                      yapısında başka bir halkaya yapışmamış bir tirazin halkası (doymuş olsun olmasın ) olan bileşikler2933.61 Veya  2933.6929.33
                                    laktanlar2933.71 veya 2933.7929.33

2933.79

                                     diğerleri2933.9029.33
                           sadece oksijen hetero atomlu olanlar29.32 
                                    yapısımkı başka bir halkaya yapışmamış bir hıran halkası (doymuş olsun olmasın) olan bileşikler2932.11 veya 2932.1929.32

 

                              taklonlar2932.21 veya 2932.2929.32

2932.29

                              diğerleri2932.9029.32
diğer heterosiklîk bileşikler29.34 
             yapısında başka bir halkaya yapışmamış bir benzoliazol halkası (doymuş olsun olmasın ) olan( bileşikler daha fazla halkalanmamış 

2934.20

 

29.34

                         yapışında başka bir halkaya yapışmamış bir fenotiazin halkası (doymuş olsun olmasın ) olan bileşikler daha fazla halkalanmamış 

2934.30

 

29.34

                               yapısında başka bir halkaya yapışmamış bir tiazol halkası (doymuş olsun olmasın I olan bileşikler2934.1029.34
                              diğerleri2934.9029.34
HEYKELCİKLER, heykel veya yontu sanalının orijinal örnekleri 97.03
HEYKELLER:  
                   ticari karaktere haiz, seri halinde üretilen ve zanaat erbabının eseri olanlar (97.03)
                   orijinal heykeller, yapıldığı madde ne olursa olsun9703.0097 Gen        97.03
HEYKELLER ve HEYKELCİKLER : bkz. HEYKELTRAŞLIK  
HEYKEL TAŞLIK HEYKELLER ve HEYKELCİKLER (ayrıta bkz. SÜSLER  
        heykeltıraşlık sanatının orijinal eserleri, herhangi bir maddeden9703.0097 gen        97.03
                       Diğerleri:  
                                  adi metallerden, t.b.y.a83.06 
                                                  kıymetti metal ile kaplanmış8306.21 
                                                     diğerleri8306.29 
                                    yontulmaya elverişli maddelerden (mineral veya bitkisel) 96.02
                                   çimento, beton vey a suni taştan 68.10
                                   seramikten  
                                                      porselenden veya çiniden6913.1069.13
                                                      diğerleri6913.9069.13
                                    camdan (şalüme ile işlenmiş olanlar) 70.13
                                    şalüme ile işlenerek elde edilen camdan (taklit mücevherci eşyası hariç).70.1870.18
                                    alçıdan veya alçı esaslı bileşiklerden 68.09
                                     plastiklerden3926.4039.26
                                     kıymetli metallerden veya kıymetli metallerle kaplanmış melallerden (kuyumcu eşyası). 71.14
                                   kıymetli veya yan-kıymetli taşlardan (örn. yeşim taşından) 71.16
                                    balmumundan 96.02
                                    ağaçtan4420.1044.20
HEYKELTRAŞ KALEMİ, grafik sanatlarda kullanılan (90.17)
HGF (hiperglisemik-glikojcnolitik faktör 29.37
HIRKALAR61.1061.10
                     pamuktan6110.20 
                     sentetik veya suni liflerden6110.30 
                      yünden veya ince hayvan kıllarından6110.10 
                      dokumaya elverişli diğer maddelerden6110.90 
HIRSIZLIĞA KARŞI ALARMLAR, elektrikli8531.1085.31
                         aksam ve parçalar8531.9085.31
HIYARLAR:  
                         taze veya soğutulmuş0707.0007.07
                           geçici olarak konserve edilmiş, takat bu halleriyle derhal tüketilmeye elverişli olmayanlar0711.4007.11
                             sirke veya asetik asitle hazırlanmış veya konserve edilmiş2001.1020.01
HIYARLAR:  
                              taze veya soğutulmuş0707.0007.07
                                        geçiri olarak korunmalarını sağlamak üzere işleme tabi tutulmuş (bu halleriyle hemen yenilmeye elverişli olmamak koşuluyla)0711.4007.11
                         sirke veya asetik asitle hazırlanmış veya konserve edilmiş2001.1020.01
HIZ DEĞİŞTİRİCİLER : bkz VİTES KUTULARI  
HIZ GÖSTEGELERİ  
                  anemometreler (hava akımı veya rüzgar hızı göstergeleri): bkz. ANOMOMETRELER  
          seyrüsfer aletleri (örn. hava sürati göstergeleri; yükselme veya dalma hızı Göstergeleri vb.) 90.14
    hız göstergeleri, t.b.y.a.9029.2090.29
    Aksam ,parça ve aksesuarlar9029.9090.29
HIZLANDIRICILAR:  
tanecik hızlandırıcıları8543.1085.43
özellikle x-ışını üretmek için adapte edilmiş (85.43)       90.22
reaksiyon hızlandırıcılar, t.b.y.a38.15 
volkanizasyonu çabuklaştırıcı müstahzarlar3812.1038.12
HIZLI OTOMATİK PİLOTLAR 88.02
HİBİSCHS CANNABİNVS ve HİBİSCUS SABDARİFFA (dokumaya elverişli üfler 53.03
HİBİSCUS KENDİRİ (dokumaya elverişli lifler) 53.03
HİDANTOİN ve yerine geçebilecek türevleri2933.2129.33
İIİDDENİT (spodumen) işlenmemiş 71 Ek
HİDRASTİN 29.39
HİDRASTİNİN 29.39
HİDRASTİS KÖKLERİ 12.11
HİDRATLAR: bkz. ismen geçen hidratlar  
HİDRAZİDİNLER 29.28
HİDRAZİN SÜLFAT 28.25
HİDRAZİN  
İnorganik tuzları2825.1028-IV-Gen
organik türevleri2928.0028.25            29.28
HİDRAZİNYDM BAZLARI ve TUZLARI (kuaterner): 29.28
HİDRAZOİK ASİT ((hidrojen azid): 28.11
     hidrazoil asit tuzları: bkz. AZİDLER  
HİDROBROMİK ASİT 28.11
HİDROCİVADİBROMOFLHORESSEİN 29.32
HİDROFLORİK ASİT (hidrojen horür)2811.1128.11
HİDROGRAFİK EŞYALAR (ayrıca özel türlerine bkz)  
hidrografik haritalar, basılmış4905.0049.05
hidrografik aletler90.1590.15
                                   parçaları ve aksesuarları9015.9090.15
HİDROHİDRASTİTİN 29.39
HİDROİYODİK ASİT 28.11
HİDROJEN2804.1028-1-Gen.   28.04
                      ağır hidrojen(döteryum) ve bunun bileşikleri 28.45
                       hidrojen 3 (trityum) 28.44
HİDROJEN BİLEŞİKLERİ  
                          hidrojen azid 28.11
                          hidrojen bromür 28.11
                         hidrojen klorür (hidroklorik asit)2806.1028.06             29-Ö.M. listesi
                         hidrojen siyanür28-2(a)28 Gen         28.11
                          hidrojen florür hidroklorik asit)2811.1128.11
                          hidrojen heksasıyanoferrat (II) 28 Gen
                          hidrojen heksashanofeı rat (IH) 28 Gen
                           hidrojen iyodür 28.11
                          hidrojen peroksit, üre ile sertleştirilmiş olsun olmasın2847.0028.47
                    ilaç veya «tozlandırılmış veya perkende satılacak şekilde ambalajlanmış olarak satışa çıkarılan (28.47)       30.04
                                   üre ile şenleştirilmiş (sağlamlaştırılmış olsun olmasın)28-2€28 Gen        28.47
                            hidrojen fosfürler 28.48
                             hidrojen selenür 28.11
                             hidrojen sülfür 28.11
                           hidrojen tellürür 28.11
HİDROJEN KARBONATLAR 28.36
HİDROJENE EDİLMİŞ KATI ve SIVI YAĞLAR, hayvansal veya bitkisel: bkz KATI ve SIVI YAĞLAR  
HİDROJETLER (motorlu deniz taşılı makineleri) 84.12
HİDROLİT 28.50
HİDROLOJİK ALETLER90.1590.15
           parçaları ve aksesuarları9015.9090.15
HİDROKARBONLAR ‘  
                              asetilenik hidrokarbonlar 29.01
              asiklik hidrokarbonlar29.0129.01
                doymuş29011029.01
             doymamış2901.21 ila 2901.2929.01
aromatik hidrokarbonlar 29.02
gaz halindeki ham hidrokarbonlar27.1127.11
siklik hidrokarbonlar29.0229.02
etilen-asetilen hidrokarbonlar 29.01
monnetilenik hidrokarbonlar hidrokarbon türevleri 29.01
polietilenik hidrokarbonlar  
              halojenlenmiş türevIeri :  
                                    asiklik hidrokarbonların :  
                                            bromlanmış. florlanmış veya İyotlanmış türevleri2903.3029.03
                               iki veya daha fazla farklı halojen içeren halojenlenmiş türevleri2903.40 
                                                   doymuş klorlanmış türevleri2903.11 ila 2903.1929.03              29.03
                                                   doymamış klorlanmış türevleri2903.21 ila 2903.29                    29.03
                                    aromatik hidrokarbonların2903.61 ila 2903.69                   29.03
                                    siklanik siklenik veya siklolerpenik hidrokarbonların2903.51 veya        2903.5929.03
                                    siklobukanın veya siklopropanın 29.03
                                    sikloterpenlerin 29.03
                                      Nitrolanmış. Nitrozolanmış veya sülfolanmış. halojenlenmiş olsun olmasın :  
                                      sadece nitro veya nitrozo gruplan içeren2904.20 
                                      sadece sülfo grupları, bunların tuzlan ve etil esterleri İçeren2904.10 
                                         nitrolanmış türevleri:  
                                                     asiklik hidrokarbonların 29.04
                                                       siklik hidrokarbonların 29.04
                                        nitrohalojenlenmiş türevleri 29.04
                                        nitrozolanmış türevleri 29.04
                                         nitrosülfolanmış türevleri 29.04
                                           sülfohalojenlenmiş türevleri 29.04
                                           sülfolanmış türelleri  
                                                       asiklik hidrokarbonların 29.04
                                                    siklik hidrokarbonların 29.04
                                 diğerleri 29.04
HİDROKİNON ve bunun tuzları29077.2229.07
                    fotoğraf banyo edicisi olarak 37.07
HİDROKLORİK ASİT28.06.1028.06              29-Ö.M. List.
         sadece florin ve klor ile perhalojenlenmiş asiklik hidrokarbonları içerenler3824.7138.24
HİDROKODON (INN) 29.39         29-nark. List.    2939.10
HİDROKODON reçine 29-nark. List.       3003.40
HİDROKODON sitrat  hidriyodür hidroklorür, hidrojen tartrate(bilartrate), metiliyodür, fosfat, tereftalat 29-nark. List.  2939.10
HİDROKORTİZON(INN)2937.2129.37
HİDROKOTARNİN 29.39
HİDROKSAMİK ASİTLER 29.28
HİDROKSİ-BİLEŞİKLF.Rİ :  
                      hidroksiamonyum klorür 28.25
      hidroksiamonyum nitrat 28.25
      hidroksiamonyum sülfatlar 28.25
      3a-hidroksi-5a-androstan-17-one (androsteron) 29.37
      17B-hidroksi-5a-androstan-3-one (androstanolon(INN)) 29.37
       3B-hidroksiandrost-5-en-17-one (prasteronc(INN)) 29.37
      17B- hidroksiandrost-4-en-3-one (teslosteron(INN) 29.37
       hidroksiantrasenkarbosilik asitler 29.18
      17B-hidroksİ -hidroksiantrakinon 29.14
        a-hidroksibenzaldehit (salisilaldehit) 29.12
         hidroksibenzen (fenol)2907.1129.07
     p- hidroksibenzoik asit 29.18
        hidroksibutirik asit lakton (bulirolaklon 29.32
       hidroksisitromlaldehit 29.12
         7-hidroksikumarin 29.32
        3-hidroksi-4.5-bis(hidroksimetil)-2-metilpridin 29.36
        l7B-hidroksi-7a,17a-dimetilandrost-4-en-3-one (bolasteron (INN)) 29.37
        hidroksietilselüloz 39.12
        hidroksihidrokinon 29.07
       l7/Ahidroksi-2-hidroksimetilen-l7a-metiI-5o-androstan-3-one (oksimetolon(INN)) 29.37
        hidroksilamin : bkz HİDROKSİLAMİN  
       N-hidroksi MDA. N hidroksi MDA hidroklorür 29-ps list     2032.99
      4-hidroksi -3-ntetoksibenzaldehit (vanilin)2912.4129.12
      17B-hidroksi-17a-metilandrosta -l,4-dien-3-one(metandienon(INN)) 29.37
      17B hidroksi-1 a-metil-5a-anderostan-3-one (mesterolon(lNNl 29.37
                     17B-hidroksi-l7a-metil-5a-androsfan-3-one (mestanolon(INN)) 29.37
                    17B hidroksi-l7a ı-metiIandrost-4-en-3-one (metilteslosteron( INN)) 29.37
                   17B-hidroksi-l-metiI-5a-androst-l-en-3-one (metenolon(INN)) 29.37
                      N-(2-lıidroksi-l-metil-etil)-lysergamide 29-(P)list
                       3-bidroksi- V-metilmorfinan 29.33
                       2-hidroksİ-3-metil-l.4-naftakinon (29.36)      29.41
                      17 B-hidroksi-17a-metilöstr-4-en-3-one (metilnorteslosleron 29.37
                    4-hidroksi-4-metilpentan-2-one2914.4129.14
                  12-hidroksi-2-metil-5-(fenilmetiI)ergotaman-3’,6’,18-trion (ergotamin) 29.39    29-(P)list
               17u-hidroksis6-metilpregna-4,6-dien-3,20-dion (megestrol IINN)) 29.37
        I7 u-hidroksi 6 a-metilpregna-4-ene-3,20-dion (medroksiprugesteron(INN)) 29.37
                            (hidroksimetil)riboflavin 29.36
                           3-hidroksi-2-naftanilid 29.24
                            hidroksinaftoik asitler 29.18
                            hidroksnatlioik asitlerin amidleri 29.24
                           3-hidroksiöstra-1-3,5(I0).6,8-pentaen-l7-one (ekuilenin) 29.37
                      3-hidroksiöstra-I.3.5(10).7-trien-l 7-one (ekulin) 29.37
                      3-hİdroksİöstra-l3,5(IO),-trien-l7-one (cstron(INN)) 29.37
                            17 B hidroksiöstr-4-en-3-one (nandroton) 29.37
                            hidroksipetidin :bkz HİDROKSİPETİDİN  
                            hidroksirenilasetonitril 29.26
                              p-hidroksifenilalanin (tirozin) 29.22
                               (l-|4-(m-hidroksirenil)-l-metil-4-ptperidil|propan-l-one) (kelobcmtdon (INN)). 29.33
                               l7n-hidroksiprcgn-4-cn-3.20dion (hidroksiprogesteron 29.37
                                2l-hidroksİpregn-4-en-3,20 ditin (desoksikorton(INN)) 29.37
                                2l-hidroksipregn-4-en-3.I-20-trion (11-dehidrökorlizon) 29.37
                                 3B- hidrnksiprcgn-5-en-20-one (pregnenolon(INN)) 29.37
                                  hidroksiprogestron (INN) 29.37
                                  hidroksipropilisergamid (crgonıctı in) 29-(P)list
                                  hidroksipropil sakkaroz 29.40
                                   hidroksiknolüt  
                                    2-hidroksikinölin 29.33
                                     3- 4-5. 6-. 7- ve 8-hidroksikinolinler ve bunların tuzlan 29.33
                                        8-hidroksİkinolinin kompleks metal bileşikleri 29.33
                         hidroksikinonlar, sentetik organik boyayıcı madde olarak 32.04
                         5-hidroksitriptamin (serotonin) (29.37)      29.33
HİDROKSİLAMİN :  
                            inorganik tuzları2825.1028-IV-Gen     28.25
                            hidrokstlamin lıidroklorür 29-(E)list
                           hidroksllomonytım klorür 28-(E)list         28.25
                          organik türevleri2928.0029.28
HİDROKSİPETİDİN (INN). HİDROKSİPETİDİN hidroklorür 29-nark.list        2933.39
HİDROKSİTLER (ayrıca ismen geçen hidroksitlere bakınız  
                   hidroksitleri, t.b.y.a28.2528-IV-
                                   4.zaman amonyum hidroksitleri Gen   28.25   29.23
                                  değerli metallerden olanlar 28.43
HİDROKSOKOBALAMİN 29.36
HİDROLİK AMORTİSÖRLER (terazi aksam ve parçalan) 84.23
HİDROLİK EŞYALAR: bkz. ismen geçen eşyalar (örn FRENLER, ÇİMENTO, DEBRİYAJLAR)  
HİDROLİK KİREÇ2522.3025.22
HİDROLİK SAYAÇLAR (gaz stoğunu ölçmek için) 90.28
HİDROLİZE EDİLMİŞ MISIR KOÇANI 23.08
HİDROMETRELER (ör. Baume. Nicholson. Richter. vb.)90.2590.25
                     diğer aletlerle birleştirilmiş 90.25
                    parçaları ve aksesuarları9025.9090.25
HİDROMORFİNOL (INN). HİDROMORFİNOL hidroklorür.  
                      hidrojen tartrate (bitartrale) 29-nark. List      2939.10
HİDRO-REOSTALAR clektriki 85.33
HİDROSİYANİK ASİT (hidrojen siyanür) 28.11
HİDROSÜLFEİRİK ASİT 28.11
HİDROSÜLFİTLER(ditiyoit) 28.31
HİDROSÜLFÜRLER. metal 28.30
HİDRüRLER:2850.0028 Gen      28.50
                         kıymetli metalden olanlar 28.43
HİGROGRAFLAR : 90.25
                           diğer aletlerle birleştirilmiş 90.25
HİGROMETRELER:90.2590 Gen        90.25
                                diğer aletlerle birleştirilmiş 90.25
HİGROSKOPLAR 90.25
HİJYENİK MADDELER (dezenfekte ediciler) 38.08
HİNDİBAĞ:  
       hindi bağ. taze veya soğutulmuş07.0507.05
       başlı (beyaz)0705.2107.05
          diğerleri ((kıvırcık, yaprakları yenen)0705.2907.05
          Hindi bağ bitkisi0601.206 Gen
            Hindi bağ kökleri:  
         kavrulmuş, esans .hülasa ve konsantreleri2101.3021.01
         kavrulmamış:  
        cichorium intybııs sativum çeşitleri12.1212.12
        diğerleri0601.206 gen         06.01
HİNDİLER, canlı olanlar0105.1201.05
HİNDİSTAN CEVİZİ LİFİ (tekstil lifi) 53.05
                          ham veya İşlenmiş fakat iplik haline getirilmemiş, kıtık ve döküntüleri  
                                                ham5305.11 
                                              diğer5305.19 
                              ipliği5308.10 
HİNDİSTAN CEVİZİ:  
                      hindistan cevizleri:  
yenilebilir meyve. taze »eya kurutulmuş (nemi alınmış), kabuklu veya kabuksuz0801.1108.01
                                    diğer, taze veya kurutulmuş, kabuklu veya kabuksuz0801.1908.01
                                    yenilmeyen, kurutulmuş hindistancevizi (copra ) 12.03
                    hindistancevizi lifleri (enir): hkz. HİNDİSTAN CEVİZİ LİFLERİ  
                    hindistancevizi içi kurutulmuş, kıyılmış insan tüketimine uygun (12.03)

08.01

                        hindistancevizi unu, ezmesi veya tozu 11.06
                         hindistancevizi yağı ‘e fraksiyonları, rafine edilmiş olsun olmasın, ancak kimyasal olarak modife edilmiş15.1315.13
                                      ham yağ1513.111513.11
                                      diğerleri1513.19 
                            hindistancevizi yağının küspesi veya diğer katı artıklan2306.5023.06
                             hindistancevizi kabukları: 14.04
                                        eşyalar, t.b.y.a 96.02
                                           unu 14.04
                             Hindistan cevizlerine top atıp düşürmeye çalışılan oyuncaklar 95.08
HİNDİSTAN CEVİZLERİNE TOP FIRLATIP DÜŞÜRMEYE ÇALIŞILAN OYUN ARAÇLARI 95.08
HİNT BİBERİ 09.04
HİNT HASIRI 46.01
HİNT KANASI TOHUMLARI 14.04
HİNT KENEVİRİ (dokumaya elverişli lifler) 53.03
HİNT KETENİ (dokumaya elverişli lifler) 53.05
HİNT MÜREKKEBİ 32.15
HİNT SABUN AĞACI ÜZÜMSÜ MEYVELERİ veya TOHUMLARI (soap berries) 14.04
HİNT SABUN AĞACI ÜZÜMSÜ MEYVELERİ 14.04
HİNT SAFRANI (curcuma veya zerdeçal) 09.10
HİNT SAKIZI 13.01
HİNT SOPALARI 95.06
HİNT SOPALARI 95.06
HİNT ÜZÜMÜ ((‘ocelus indicus) meyveleri 12.11
HİNT YAĞI ve fraksiy onları,rafine edilip edilmediğine bakdmaksızın ancak kimyasal olarak değişikliğe uğratılmış1515.3015.15
                           hint yağı tohumları12-1        12.07.30 
                           kurutulmuş hint yağı 15.18
                           hidrojenle birleştirilmiş hint yağı (panzehir -opal mumu) 15.16
                          hint yağı üretiminden arta kalan küspe ve diğer katı artıklar 23.06
HİNT YERELMASI :  
                           taze veya kurutulmuş 07.11
                          asetik asit veya sirke ile hazırlanmış veya konserve edilmiş 20.01
                    şekerle konsantre edilmiş (suyu alınmış, glase veya kristalize edilmiş 20.06
                        şurup halinde 20.08
HİPOBROMİTLER, metal28.2828.28
HİPODERMİK İĞNELER, dişçilik, tıp. cerrahi veya veterinerlikle kullanılan 90.18
HİPOFİZ HORMONLARI:  
                                   hipofiz ön lobunun hormonları veya benzeri hormonlar ve bunların türevleri2937.1029.37
                                   hipofiz hormonu 29.37
HİPOFOSFİRİK ASİT 28.09
HİPOFOSFİTLER (fosfinatlar)2835.1028.35
HİPOFOSFORLU ASİT (foslinik asit). 28.11
HİPOGLİSEMİK-GLİKO.JENOLİTİK FAKTÖR (glukagon(İNN)) 29.37
HİPOKLORİTLER, metal28.2828.28
HİPOKLORLU ASİT 28.11
HİPOVANADATLAR 28.41
HİSSE SENEDİ SERTİFİKALARI49907.0049.07
HİSTEREZİMETRELER 90.30
HİSTONE-İNSÜLİN (29.07)      30.03          Veya           30.04
HİTABET KÜRSÜLERİ, 94 Fas. daki mobilyalardan 94.04
HİTABET KÜRSÜLERİ. 94. (asılın mobilyaları olarak 94.03
HİTROL 29-(P)list
HİYOSİYAMİN, HİYOSİYAMİN SÜLEAT vc HİYOSİYAMİN HİDROBROMÜR 29.39
HOKEY SOPALARI 95.06
          oyuncak hokey sopaları 95.03
HOLLANDER DİBEKLERİ ( hamur yapma makine ve cihazı) 84.39
HOLMİYUM 28-1-Gen      28.05
                         Holmiyum bileşikleri 28.46
HOLOGRAFİK GÖRÜNTÜ-RESİM BAN TLARI ve DİSKLERİ 85.24
HOMATROPİN 29.39
HOMOARTERENOL (29.37)      29.22
HOMOJENİZATÖRLER:  
                       çikolata veya kakao imaline mahsus makineler 84.38
       süt mamulleri imaline mahsus makineler 84.34
      t.b.y.a.8479.82 
HOMOJENİZE BİLEŞİK GIDA MÜSTAHZARLARI21-3      2104.2021.04
HOMOJENİZE EDİLMİŞ SEBZELER20-a.p.1  2005.1020 Gen      20.05
HOMOJENİZE MÜSTAHZARLAR :  
                                meyvelerden20a.p.2 2007.1020 Gen      20.07
                 et, sakatat veya kandan olanlar16-a.p.1  1602.1016 Gen          16.02
HOMOJENİZE TÜTÜN : bkz. TÜTÜN  
HOMOPOLİMERLER39-a.p.139 Gen            39 Not
HONEY DEW KAVUNLARI 08.07
HONLAMA TAKIM TEZGAHLARI, sermetlerin veya metallerin finisajına mahsus (84.56. 84.57 veya 84.61 pozisyonlarında yer alan makineler hariç84.6084.60
                                      bileği çarkları te benzerlerine mahsus göbek milleri 84.66
HONLAMA TAŞLARI  
                    honlama taşları, bileği taşları, parlatma taşları, masallar ve benzerleri. doğrudan el ile kullanılan labii taşlan, aglomere edilmiş tabii veya suni aşındırıcılardan veya seramikten 68.04
              honlama taşlarına mahsus aşındırıcı elementler 68.04
HOPARLÖRLER (kabinlerine monte edilmiş olsun olmasın).  
            kabinine monte edilmiş tek hoparlörler8518.2185.18
           aynı kabine monte edilmiş birden fazla hoparlörler8518.22 
          diğerleri8518.29 
           aksam ve parçalar8518.9085.18
HORİZONLAR. suni veya gro-horizonlar 90.14
HORMONLAR:  
tabii ya da sentez yoluyla elde edilmiş ve bunların öncelikle hormon olarak kullanılan türevleri öncelikle hormon olarak kullanılan diğer sternidler. (bu hormonların, türevlerin veya slcroİdlerm tabii karışımları dahil, fakat muhtelif karışımlar veya müstahzarlar hariç) 

29.37

 

29 Gen           29.37

                        adrenal kortizon hormonları ve bunların türevleri2937.21 ila 2937.2929.37
                         hipofizon lobunun hormonları veya benzeri hormonlar ve türevIeri2937.1029.37
                         diğer hormonlar ve türevIeri; özellikle hormon olarak kullanılan diğer streoitler2937.91 ila      2937.9929.37
                          phyto-hormonları (bitki hormonları) 38.08
                          hormonların yerine geçen steroid olmayan sentetikler (29.37)
HORTUM KLİPSLERİ, demir veya çelikten 73.26
HOSMANİT (manganez, cevheri 26.02
HOSTİ19.0519.05
HOVERKRAFTLAR XVII Gen         86 Gen
HUBNERİT (tunsten cevheri) 26.11
HUBUBAT KIRIĞI, tahıllar11-311 Gen           11.03
                      mısırdan olanlar1103.13 
                      yulaftan olanlar1103.12 
                      pirinçten olanlar1103.14 
                     buğdaydan olanlar1103.11 
                      diğer hububattan olanlar1103.19 
HUBUBATLAR (tahıllar)  
      Tahıl unları bkz UNLAR  
        tahıl embriyoları .bütün halde yassılaştırılmış .flakon haline getirilmiş veya veya öğütülmüş1104.3011.04
   tahıl tohumları  
                      taze veya işlenmemiş (tatlı mısır hariç) .bitki olarak kullanılsın kullanılmasın (başka isim altında geçen hububatlara da bakınız                          10 Gen
                       işlenmiş (kabuğu soyulmuş .yassılaştırılmış .flakon haline getirilmiş yuvarlatılmış dilimlenmiş.iri parçalar halinde ufalanmış daha fazla işlenmemiş                    11.04                         11.04
                            ön pişirme yapılmış yada diğer şekillerde hazırlanmış19-4        19.0419.04
                                 kahve verine geçen .kızartılmış 21.01
                      tahıl yemekleri bkz. YEMEKLER  
                          tahıl kırığı :bkz .HUBUBAT KIRIĞI  
                        tahıl pelletlerİ11-1 
                                     buğdaydan1103.21 
                                   diğer hububatlar1103.29 
                         hububat proteinleri 35.04
               hububat ve hububat ürünlerinin kabartdınası veya kavrulması suretiyle elde edilen gıda mamülleri (örn.coru flakes)1904.1019.04
                                çikolata ile kaplanmış(19.03(19.03)          18.06
                         kakao tozu içerenler  
                                 ağırlık itibariyle % 6 dan az kakao ihtiva eden müstahzarlar 19.04
                                  ağırlık itibariyle % 6 dan fazla kakao ihtiva eden müstahzarlar(19-3)(19.04)          18.06
                                  şeker maınülleri karakteri verecek nispette şekerle kaplanmış veya başka şekilde şeker ihtiva edecek biçimde hazırlanmış 17.04
                                hububat kalıntıları  
                          öğütülmesi elenmesi yada başka İşlemlere tabi tutulması sonucu elde edilen (kepek .kavuz ve diğer kalıntılar) ınavalanması .bira yapılması yada kolalanması sonucu ortaya çıkan artıklar (örn.likör kalıntıları23.02

 

23.02

23.03

              hububat kolaları :bkz. KOLALAR  
                             hububatların Öğütülmesi sonucu ortaya çıkan ürünler11-211 gen.
HUNİLER:  
                                  ev işlerinde kullanılan huniler : bkz. SOFRA EŞYASI  
                                   filtre hunileri (84.21)       (84.34)      Fas.73
                                     laboratuvar (örn filtre) hunileri:  
                                                      seramikten 69.09
                                                   camdan (musluklu, balon şeklinde vb huniler 70.17
                                                   plastikten 39.24
HURDALAR : bkz DÖKÜNTÜ ve HURDALAR  
HURMA (meyve) taze veya kurutulmuş0804.108 Gen.
                              hurma unu, ezmesi veya tozu 11.06
                                hurma çekirdekleri 14.04
                                                 kavrulmuş kahve verine kullanılanlar 21.01
                              hurma şarabı (palmiye şarabı) 22.06
HURMA İÇLERİ:  
                 sirke veya asetik asille hazırlanmış veya konserve edilmiş 20.01
              şurup İçinde konserve edilmiş veya başka şekillerde hazırlanmış, t.b.y.a2008.9120.08
HUŞ KABUĞU, gümoş huştan 14.04
HÜLASA(LAR) (ayrıca ismen geçen hülasalara bkz . örn MALT-.TÜTÜN-):  
                          kan gruplarının tayinine mahsus reaktifler şeklindekiler 30.06
                           alkolü İçecek yapımında kullanılanlar(13-1(d)(13.02)        22.Fas.
                           bitkisel menşeli boyayıcı hülasalar3203.0032.03
                           yağlama yağlarından türetilen hülasalar 27.13
     et, balık, kabuklu hayvanlar, yumuşakçalar veya diğer su omurgasızlarının hülasaları1603.0016 Gen

16.03

                          rotenon içeren bitkilerin köklerinden elde edilenler           1302.1413.02
                          tedavide kullanılan bitkisel hülasalar 13.02
                                            farklı bitki çeşitlerinin karışımının işleme tabi tutulmasıyla elde tedavide kullanılan bileşik bitkisel hülasalar30-3b(2)30.03
                             tedavide kullanılan guddelerin veya diğer organların veya bunların salgılarının hülasaları3001.2030.01
                                 tanen hülasalar, bitkisel32.0132.01
                                              debagatta kullanılan sentetik maddelerle karıştırılanlar 32.02
                                  vanilya ekstraklı (09.05)        13.02
                                   kahve hülasası2101.1121.01
                                   bitkisel hülasalar, t.b.y.a.:1302.11 ila 1302.1913.02
                                tedavide teja korunmada kullamlmak üzere karıştırılmış veya karıştırılmamış ürünlerden oluşan  
             dolandırılmış veya perakende satılacak şekilde ambalajlamış ilaçlarda bulunanlar30-3a(3)30.04
HÜNNAP, taze 08.10
HYDRASTİS KÖKLERİ 12.11
HYDROFOİL 89.01
HYDROGLIDER 89.01
HYOSKİN (skopolamin 29.39
error: İçerik korunmaktadır !!