I Harfi ile başlayan Gümrük Tarife Eşya Fihristi

Ana Sayfa Alfabetik Eşya Fihristi I Harfi ile başlayan Gümrük Tarife Eşya Fihristi

EşyaArmonize-Sistemİzahname

Notları

ICSH (interstial-hücre-uyarıcı hormon) 29.37
IFE KENDIRI(dokumaya elverişli liflerden) 53.05
IHLAMUR ÇİÇEĞİ ve YAPRAKLARI 12.11
IHLAMUR İÇ KABUKLARI 14.01
HR(İZOBUTEN-İZOPREN KAUÇUKLARI): bkz KAUÇUK  
ILLİPE TOHUMLARI 12.07
IMPULS PİNİ (saat parçaları 91.14
INDENTATION ROLLERS (adi metalden el aletleri) 82.05
IR: bkz KAUÇUK  
ISI AKÜMÜLATÖRLERİ, 84.02 veya 84.03 pozisyonlarında yeralan kaynatma kazanları için 84.04
ISI ALGILAYICILARI (ıhermocouples (85.06)         85.03            85.48 veya 90.33
                                    elektriki miktarları ölçmeye mahsus 90.30
ISI DEĞİŞTİRME ÜNİTELERİ8419.5084.19
ISI EŞANJÖRLERİ. demir veya çelikten, hava ısıtıcıları ve sıcak hava dağıtıcıları için 73.22
ISI ETKİSİYLE BÜZÜLÜP SARARAK AMBALAJLAMAYA MAHSUS MAKİNELER8422.4084.22
ISI GÖSTERGELERİ, eriyen, seramikten38-2(e) 
ISI İ LE YAPIŞTIRAN PRESLER, dokumaya elverişli maddeler için8451.3084.51
                       aksam ve parçalar8451.9084.51
ISI İŞLEMİ OLAN MAKİNELER, dokumaya elverişli maddeler için 84.51
ISI ÖLÇERLER90.2690.26
ISI POMPALARI. 84.15 pozisyonunda yer alan klima cihazları hariç84.1884.18
                           kompresörlü üniteler, kondansatörleri ısı değiştirici fonksiyon görenler8418.6184.18
                            diğerleri.8418.6984.18
                          aksam ve parçalar8418.9984.18
ISIRGAN OTU LİFLERİ vb., dokumada kullanılmak için hazırlanmış 53.03
ISITARAK ŞEKİL VEREN MAKİNELER8477.40 
ISITICILAR ve ISITICI CİHAZLAR  
                                      yatak ısıtıcıları, elektİriklİ. 85.16
                                      ayak ısıtıcıları, elektirikli 85.16
                                      el veya ayak ısıtıcıları, egzotermik reaksiyon ile ısı ortaya çıkaran (36.06)        38.24
                                       tabak ısıtıcıları, esmişlerinde kullanılanlar :  
                                       elektirikli 85.16
                                       elektirikli olmayanlar:  
                                       camdan 70.13
                                     demir veya çelikten, ısıtıcı elemanları yapısında bulunduranlar73.2173.21
                                  gaz yakıtlı veya hem gaz hem diğer yakıtlı olanlar7321.11 
                                 sıvı yakıtlı.7321.12 
                                 katı yakıtlı7321.13 
                                 ısıtıcı dolaplar, buharla ısıtılan, ev işlerinde kullanılmayanlar 84.19
ISITICILAR ve ISITICI CİHAZLAR, vb (ismen geçenlere ayrıca bakınız. örn. KAZANLAR, FIRINLAR, OCAKLAR vb.):  
                        elektirikli olanlar :  
                                 şişe ısıtıcıları 85.16
                               saç kıvırma maşalarım ısıtma cihazları85.1685.16
                                motor ısıtıcıları 85.16
                                 fanlı ısıtıcılar 85.16
                                haşarat öldürücü müstahzarların etrafa yayılmasına mahsus ısıtcı cihazlar 85.16
                               ısılına panelleri 85.16
                            motorlu taşılları, demiryolu vagonlarını, uçakları ısımaya mahsus cihazlar 85.16
               sanavi ve labonıluv arlarda kullanılan dielcktirik kaybı ve endüksiyon ile çalışan cihazlar :  
                      fırınlar: bkz FIRINLAR .  
                       ocaklar :bkz. OCAKLAR  
                        diğer endüksiyon veya dielektirik kaybı yolu ile termik işlemlerde kullamlamaya mahsus cihazlar8514.4085.14
                                       aksam ve parçalar.8514.9085.14
                          elektirikli buhurdanlar 85.16
                           anında veya depolu su ısıtıcılar ve.daldırma tipi ısıtıcılar8516.1085.16
                           konveksiyon tipi ısıtıcılar 85.16
                              herhangi bir mahallin ısıtılmasına mahsus cihazlar ve toprağı ısıtmaya mahsus cihazlar 85 Gen           85.16
                                             depolu ısıtıcı radyatörler8516.2185.16
                                              diğerleri8516.29 
                                   elektirikli olsun olmasın, ev işlerinde kullanılmayan. ısıl işleme tabi tutmaya mahsus tesis ve laboratuvar teçhizatı (dokumaya elverişli olanlar hariç ) 

84.19

84.19
                                     elektirikli olmayanlar:  
                         içinde motorlu pervane veya üfleyici bulunan  demir veya çelikten mamul hava ısıtıcıları73.2273.22
                         merkezi ısıtma cihazları :  
                        sıcak hava dağıtıcıları, radyatörler vb. demir veya çelikten mamul (73.21 pozisyonunda yer alan merkezi ısıtma kazanı olan sobalar hariç73.2273.22
   
                         ev işlerinde kullanılan kazanlar, pişiriciler, ocaklar, fırmlar vb. t.b.y.a. ızgaralı veya diğer ısıtıcı elemanlı olanlar:  
                                               alüminyumdan olanlar 76.15
                                                seramiklen olanlar 69.14
                                                  bakırdan olanlar 74.17
                                                  demir vey a çelikten olanlar73.2173.21
                                  XVII. bölümde yer alan taşıtlara mahsus olanlar  
                        motorda hasıl olan hararetten faydalanarak çalışan ısıtıcılar. 87.01 İla 87.05pozisyonlarındn yer alan motorlu taşıtlar için (Örn.otobüsler. arabalar, kamyonlar, vanlar vb. )  

87.08

                                                    diğerleri 73.22
                                      su ısıtıcıları, anında veya depolu olanlar ;.84.1984.19
                                                  anında su ısıtan gazla çalışan ısıtıcılar8419.11 
                                                  güneş enerjili su ısıtma sistemleri 84.19
                                                  diğerleri8419.19 
      ısıtma bujileri, dizel motorların harekete geçirilmesi için olanlar 85.11
ISIYI, SESİ TECRİT VEYA SESİ ABSORBE EDİCİ EŞYALAR :  
                       camdan, çok hücreli veya köpük camlar (Örn. bloklar, paneller, vb.)70.1670.16
                        cam tinerinden olanlar (Örn. keçeler, paspaslar vb.) 70.19
                        mineral maddelerden olanlar (karışımlar dahil) 68.11.68.12 veya 69. fasılda yer alanlar hariç )68.0668.06
ISKARTA (atık kağıt) 47.07
ISKARTALAR (atık kağıtlar) 47.04
ISLAK KİMYASAL ANALİSÖRLER 90.27
ISLATMA MAKİNELERİ, zamkh kağıtlar ve pullar için (büro makineleri) 84.72
ISPANAK (Yeni Zelanda ıspanağı ve bahçe ıspanağı dahil):  
                          kurutulmuş 07.12
                         taze veya soğutulmuş0709.70.07.09
                        dondurulmuş (pişirilmemiş veya dondurulmadan önce buharda teya suda kaynatılarak pişirilmiş)0710.1007.10
ISTAKALA R ve ISTAKA DAYAYACAKLARI, bilardo 95.04
ISTAKOZ : bkz. KABUKLU HAYVANLAR.  
ISTAKOZ KAPLARI, örme maddelerinden 46.02
ISTAKOZ PRÇALAYICILAR veya KÜMES HAYVANLARl MAKASLARI, bahçıvan makası veya el makası şeklinde (82.15)        82.01  veya      82.13
ISTAKOZLAR (kuyruklarıyla birlikle): bkz. KABUKLU HAYVANLAR.  
ISTAMPALAMA HADDELERİ. FOLYOLARI. MAKİNELERİ. DEĞİRMENLERİ. ALETLERİ, vb. .  
                                       tarih damgalama makineleri. bkz. DAMGALAR tarih  
                                        adres plâkalarını ıstampa etmek için makineler (84.62)        84.72
                      cilt kapaklarının, deriden eşyanın, vb’nin üzerine yazı veya şekil basmaya mahsus ıstampalama makineleri 84.40
                     tezgâhlar (ayrıca bkz. TEZGAHLAR):  
                                  metal için 84.62
                                   ağaç için 84.65
               ıstampalama haddeleri:  
                               adi melal değişebilen aletler: bkz. ALETLER  
                               kabartmalı baskı için 84.42
                                   ıstampacılığa mahsus varaklar (baskı folyoları)32-6      32.12.1032.12
                         ıstampalama değirmenleri:  
                                         dökme demir hurdaları için 84.79
                                            katı haldeki mineral maddeler için 84.73
                                ıstampalama makineleri makarna vb. için, sanayii tipi 84.38
                            ıstampalama zımbaları, adi metal değişebilen aletler olanlar: bkz.. ALETLER.  
IŞIĞA DUYARLI YARI İLETKEN TERTİBAT, bir modül halinde birleştirilmiş ya da panolarda düzenlenmiş olsun olmasın8541.4085.41
                            aksam ve parçalar8541.90 
IŞIK- (ismen geçen eşyalar için ayrıca bkz.):  
                                    ışığa duyarlı resistörler 85.41
                                    ışık yayan diyodlar8541.4085.41
                                             aksam ve parçaları8541.9085.41
                         ışık sinyali veren cihazlar: bkz. SİNYALLER.  
IŞIKLAR:  
               lambalar: bkz. LAMBALAR.  
               gece kandilleri, mumdan, floatlı 34.06
              trafik ışıkları, elektrikli 85.30
             yanıp sönen ışıklar, elektrikli, hemzemin geçitler için 85.30
IŞIKLI KALEMLER, x-y koordinatı girme cihazları olarak 84.71
IŞILDAMA ARAŞTIRICI . 90.18
IŞIN SAYAÇLARIYLA BİRLEŞTİRİLMİŞ ALETLER 90.18
IŞINLAMA MAKİNELERİ, süt için 84.34
ITIR ÇİÇEĞİ (geranium). uçucu yağı3301.2133 Ek
IXTLE: bkz İSTLE  
IZGARA  
                          ev İşlerinde kullanılan elektrikli olmayan demir veya çelik73.2173.21
                           gaz jeneratörlerine mahsus olanlar 84.05
                             mekanik ızgaralar.8416.3084.16
                                                    aksam  ve parçalar8416.9084.16
                           mekanik olmayan ızgaralar. (84.16)
                           buhar kazanlarına mahsus olanlar ve beraberinde bulunanlar 84.02
IZGARALAR :  
                       dağıtma ızgaraları 90.01
                    kanalizasyon ve su sistemleri için ızgaralar (demir vey a çelikten) 73.25
                   akümülatörlere mahsus olanlar 85.07
                   karbon ızgaralar, alternatif aklim doğru akıma çeviren valflere mahsus olanlar 85.45
                     elektronik valfler ve tüplere mahsus olanlar 85.40
         yakıt elemanı giriş kanalı (kartuşlar) nükleer jeneratörlere mahsus olanlar 84.01
           demir veya çelikten. ısıtıcı elemanlarla donatılmamış olanlar 73.23
IZGARALAR ve KIZARTMA CİHAZLARI (ev İşlerinde kullanılan pişirme cihazları):  
                           elektirikli ızgaralar8516.6085.16
                           elektirikli olmayan ızgaralar, demir veya çelikten, pişiricilere mahsus olanla 73.21
IZOFİTALIK ASİT 29.17
error: İçerik korunmaktadır !!