KA-KE Harfi ile başlayan Gümrük Tarife Eşya Fihristi

Ana Sayfa Alfabetik Eşya Fihristi KA-KE Harfi ile başlayan Gümrük Tarife Eşya Fihristi

Eşya

Armonize

Sistem

İzahname

Notları

KABAK, taze veya soğutulmuş

 

07.09

KABANLAR bkz. PALTOLAR

 

 

KABARALAR, demir veya çelikten, ağır iş ayakkabıları

 

73.17

KABARCIK DERECELERİ (kontrol aletleri)

 

90.31

KABARCIKLI İNCİLER

 

71.01

KABARTMA BASKI LEVHALARI

 

84.42

KABARTMA HARİTALAR ve PLANLAR

 

90.23

KABARTMA MAKİNELERİ, mensucat için (örn. elektro statik kabartma makineleri)

 

84.51

KABARTMA SURETİYLE ELDE EDİLMİŞ HUBUBAT (Örn. kabartılmış pirinç, -buğday, vs.)

 

19.04

KABARTMA TOZLARI, hazırlanmış

2102.30

21.02

KABARTMALAR (yarım veya tam): bkz. SÜS EŞYALARI

 

 

KABARTMALAR : bkz. SÜSLER

 

 

KABARTMAYA MAHSUS MAKİNELER

 

 

              kalenderler

 

84.20

               kağıt veya karton İçin

 

84.39

               metal için

 

(84.20)

84.63

KARİN ÇENGELLERİ ve GÖZLERİ, adi metallerden

 

83.02

KABİNLER, asansörler vs. için

 

84.31

KABLO BAĞLANTI TAKIMLARI, ateşleme ve diğer kablo bağlantı takımları, uçak, gemi ve diğer taşıtlarda kullanılanlar

8544.30

 

KABLO

 

 

                        kablo makaraları, ahşaptan

4415.10

44.15

                        sualtı kablo döşeme gemileri

 

(89.05)

                       kablolar vasıtasıyla işleyen demiryolu vagonları

 

86.05

KABLOLAR (ve kordon, tel ve sicimler) ve bunlar için muayyen MAKİNELER: adi metallerden (elektrik yalıtım rol mayan):

 

 

                 alüminyumdan:

 

 

                                 çelik özlü olanlar

7614.10

76.14

                                      diğerleri

7614.90

76.14

                             bakırdan                              

7413.00

74.13

                            demir veya çelikten

7312.10

73.12

                     kurşun liflerinden veya halatlardan, boruların bağlantı yerlerindeki sızmaları önlemek için veya paketleme İçin kullanılan            

 

78.06

                     debriyaj, fren, gaz için

 

 

                    esnek dış kaplamadan ve hareketli kablodan oluşan, uzunluğuna kesilmiş ve teçhizatla donatılmış olanlar:

 

 

                   yük arabaları için

 

87.09

                  tanklar ve diğer zırhlı savaş arabaları için

 

87.10

                 motosikletler, bisikletler, diğer tekerlekli taşıtlar ve sakat arabaları için

 

87.14

                elektrik kabloları (koaksiyel kablolar dahil), izole edilmiş:

85.44

85.44

                                   koaksiyel kablolar

8544.20

 

                          ip. halat, kablo vs. yapma makineleri

84-7        8479.40

84.79

                           optik lif kabloları: bkz, OPT İK.

 

 

                         kağıt ipliklerinden: yukarıda geçen «dokunmaya elverişli maddeler»e bakınız. 84.25 ila 85.30 pozisyonlarında yer alan makinelerin aksam ve parçaları olanlar: aksesuarlarıyla mücehhez olan ve üzerlerine takılmak üzere İmal edilmiş bulundukları makinelerle birlikte bulunanlar

 

 

                           84.31

             aksesuarlarıyla mücehhez bulunmayan, müstakil halde sunulan

 

(84.31)             73.12 veya       73.15         85.44

           telekomünikasyon kabloları, denizaltma döşenenler ve veri iletenler dahil

 

XI Gen

           dokunmaya elverişli maddelerden

XI-3

56.09

                             t.b y a..eşyalar (fileler, ağlar, mensucat veya bunlardan eşyalar):

5609.00

63.10

                                       kullanılmış eşya

63.10

 

                   kağıt ipliklerinden kablolar:

 

56.07

                  metal iple takviye edilmiş veya örülmüş

 

53.08

                  diğerleri

 

 

                   süslü veya gösterişli kablolar:

 

58.08

                   milanezeler ve benzerleri

 

56.05

       diğerleri, metalize ipliklerden

 

63.10

       döküntü:

63.10

6310.10

                     tasnif edilmiş olanlar

6310.10

 

                      diğerleri

6310.90

 

         teknik İşlerde kullanımlar İçin:

 

 

          jakard makinelerinde veya diğer tezgahlarda kullanılmak amacıyla belirli uzunluklarda kesilmiş ve düğümlü veya ilmekli veya camdan bağ delikleri yapılmış olanlar

 

 

 

59.11

          sanayide yağlama veya ambalaj eşyası olarak kullanılanlar, emdirilmiş, sıvanmış veya metalle takviye edilmiş olsun olmasın

59-7a(vi)

59.11

         diğerleri, örülmüş olsun olmasın, ve kauçuk veya plastik emdirilmiş, sıvanmış veya kaplanmış olsun olmasın

56.07

56.07

              abakadan (Manila kendiri veya .Wusa testilik Nc) veya diğer liflerden (yapraklardan.

5607.30

 

                 jütten veya bitki iç kabuklarının dokumaya elverişli diğer liflerinden. 53.03 pozisyonunda yer alan

5607.10

 

                   polietilen veya polipropilenden:

 

5607.41

                               biçer bağlar ipleri

5607.41

 

                                diğerleri

5607.49

 

                         diğer sentetik liflerden

5607.50

 

               sisalden veya . Iğave cinsi dokumaya elverişli diğer liflerden:

 

5607.21

                                   biçer bağlar ipleri

5607.21

 

                                  diğerleri

5607.29

 

diğerleri

5607.90

 

KABOLAMİNLER

 

29.36

KABUK BAĞLAMASINI ÖNLEYİCİ BİLEŞİMİLER

 

38.24

KABUK Ç IKARMAYA MAHSUS MAKİNELER :  

 

 

       gıda  sanayiinde knllandaölar:

 

 

                   meyve, fındık, sebzeler için

 

84.38

                    kabuklu deniz hayvanlarını kabuklarından çıkarmak için

 

84.38

          harman makine ve cihazları olarak (örn., mısır koçanı için olanlar)

 

84.38

KABUK KÖMÜRÜ

4402.00

 

KABUK SOYMA MAKİNELERİ, sanayiye mahsus olanlar:

 

 

         kahve çekirdeklerinin kabuklarının soyulup çıkarılmasına mahsus olanlar

 

84.38

         kuru baklagillere mahsus olanlar

 

84.37

KABUK SOYMAYA MXl1§US CİHAZLAR, BIÇAKLAR, MAKİNELER vs.:

 

 

               meyve ve sebzeler için:

 

 

                         bıçaklar

 

82.11

          ev işlerinde kullanılmaya mahsus makineler:

 

 

                                     kendi gücüyle çalışan. elektrik motorlu, elektro mekanik, ağırlıktan 20 kg. vey a daha az olanlar

 

85.09

                                   mekanik, elle işleyen, ağırlığı 10 kg. veya daha az olanlar

 

82.10

                         makineler. ev işlerinde kullanılmaya elverişli olmayan:

 

 

                    alev veya su harekeli ile meyve ve sebzelerin kabuklarım soymaya mahsus cihazlar

 

(84.38)        84.17

                 meyve, sebze ve kabuklu yemişlerin hazırlanmasına mahsus soyucular

 

84.38

                ağaç, sepetçi söğüdü. kamış vs. için (örn, direk kabuklarım soyma makineleri)

 

84.65

 KABUK,.sebze, ismen geçenlere ayrıca bakınız, örn. CASSİA vs.:

 

 

             fasulye veya bezelye kabukları         

 

23.08

 KABUKLAR ( ayrıca ismen geçenlere de bkz. örn.IHLAMUR AĞACI kabukları v.s ):

 

 

            esas olarak boyacılıkta kullundan

 

14.04

             esas olarak parfümeride, eczacılıkta ve tıpta kullundan, böcek ya da mantar öldürücü, parazitlere karşı veya benzeri amaçlar için 

 

12.11

             esas olarak örgü için kullanılan         

 

14.01

              esas olarak debagatte kullanılan:

 

14.04

                          kullanılmış mazı kabuklar

 

44.01

                 odun döküntü ve artıkaları, kütük, briket, topak ve benzeri şekillrde aglomere edilmiş olsun olmasın

 

44.01

KABUKLAR (ayrıca ismen geçen özel türlere bakınız):

 

 

                harp mühihmatı töm infilak edici, şarapnelli. zırh delici mermiler, aydınlatıcı, iz bırakan, yangın çıkaran,duman mermileri vb.)

 

93.06

     kabuklu hayvanar ve yumuşakçalardan, vb., t.b.y.a. (ayrıca SEDEF ve KAPLUMBAĞA KABUĞU’na bakınız) bunlardan eşyalar t.b.y.a.:

 

 

              işlenmiş veya basit bir şekilde hazırlanmış, fakat belli bir şekil verilerek kesilmemiş olanlar, ve bunların toz ve döküntüleri   

0508.00

05.08

              işlenmiş olanlar, eşyalar dahil, t.b.y.a

 

96.01

             kakao kabukları vekakao kabuklarından meydana gelen tozlar

1802.00

18.02

               Hindistan cevizi kabukları: bkz. HİNDİSTAN CEYİZİ KABUKLARI.

 

 

               koleksiyonlar ve bunlara dahil olabilecek numuneler olarak

 

97.05

                mantar contalar :

 

 

                      aglomere mantardan

 

45.04

                       tabii mantardan, şişe boynu için

 

45.03

                    camdan, çok hücreli veya cam köpüğü

70.16

70.16

       85.01 ıcya 85.02 pozisyonlarında yer alan makinelerin (Örn., elektrik motorları) aksam ve parçası olarak

 

85.03

KABUKLAR ve KABUK KIRMA MAKİNELERİ :

 

 

         hububat kabukları, hazırlanmamış, kıyılmış, toz haline getirilmiş, preslenmiş veya pellet şekline getirilmiş olsun olmasın

1213.00

12.13

            kakao kabuklan

1802.00

18.02

            kahve kabukları

 

09.01

           kabuk çıkarma makineleri

 

 

                         hububat veya kuru baklagiller için

 

84.37

                        kakao çekirdeği için  

 

84.38

                        kahve çekirdeği için.

 

84.38

KABUKLAR:

 

 

           meyve kabukları

 

 

                     turunçgillerin veya kavunların (karpuzlar dahil) kabuklan, taze, dondurulmuş, kurutulmuş veya salamurada, kükürtlü su içinde vey a diğer koruyucu eriyikleri içinde geçici olarak konserve edilmiş:

 

0814.00

08.14

                           meyve kabuklarının tın. ezme ve tozlan

 

11.06

                  şekerle konserve edilmiş meyse kabuklan (turunçgil ve kavun kabukları dahil), suyu alınmış, üstü şekerle kaplanmış veya kristalleşmiş             

2006.00

20 Gen           20.06

             suda, şurupta, kimyasal madde içerisinde seya alkolde konserve edilmiş

 

20.08

                  döküntüleri, hayvan gıdası olarak kullanılan

 

23.08

                 sebze kabaklan

 

23.08

KABUKLU DENİZ HAYVANLARI: bkz. KABUKLU HAYVANLAR ve YUMUŞAKÇALAR

 

 

KABUKLU HAYVAN DEZENFEKTANLARI

 

38.08

KABUKLU HAYVANLAR:

 

 

     canlı

03.06

3 Gen.        03.06

      ölü

 

 

              insan gıdası olarak kullanılmaya elverişli:                                   

 

3 Gen.

                     taze.soğutulmıış.dondurulmuş.kurutulmuş.tuzlanmış veya salamura edilmiş, kabuklu olsun olmasın:

03.06

03.06

                                dondurulmuş olanlar:

 

 

                                  yengeçler

0306.14

03.06

                                  ıstakozlar

0306.12

03.06

                                  kaya ıstakozu ye. diğer deniz ıstakozları

0306.11

03.06

                                  karidesler

0306.13

03.06

                                 diğerleri 

0306.19

 

                        dondurulmamış olanlar:

 

 

                                  yengeçler

0306.24

03.06

                                  ıstakozlar

0306.22

03.06

                        kaşya ıstakozu ve diğer deniz ıstakozları

0306.21

03.06

                                      karidesler

0306.23

03.06

                                      diğerleri

0306.29

 

           kabuklu hayvanlar (kabukları ile birlikte buharda veya suda pişirilmiş: soğutulmuş.dondurulmuş, kurutulmuş, tuzlanmış veya salamura edilmiş olsun olmasın )

 

03.06

 

03.06

                     dondurulmuş olanlar:

 

 

                                          yengeçler

0306.14

03.06

                                          ıstakozlar

0306.12

03.06

                                           kaşya ıstakozu ve diğer deniz ıstakozları

0306.11

03.06

                                            karidesler

0306.13

03.06

                                            diğerleri

0306.19

 

                                dondurulmamış olanlar:

 

 

                                              yengeçler

0306.24

03.06

                                               ıstakozlar

0306.22

03.06

                                                        kaya ıstakozu ve diğer deniz ıstakozları

0306.21

03.06

                                                karidesler

0306.23

03.06

                                       diğerleri

0306.29

 

                               hazırlanmış veya konserve edilmiş :

16.05

16 Gen            16.05

                                                   yengeçler

1605.10

16.05

                                                   ıstakozlar.

1605.30

16.05

                                                   karidesler

1605.20

16.05

                                                   diğer kabuklu hayvanlar

1605.40

 

                       insan gıdası olarak kullanılmasa elverişli olmayan

0511.91

05.11

            kabuklu hayvanların hülasaları               

1603.00

16 Gen.          16.03

            unlar: bkz. UNLAR

 

 

             suları

1603.00

16 Gen.          16.03

              ezmeler: bkz. EZMELER

 

 

               kabuklu hayvanların parçaları

 

03.06

     pelletler : bkz. PELLETLER.

 

 

                kabuklu hayvanların ürünleri, t.b.y-.a

0511.91

 

KABUKLULAR

 

 

        yumuşakçalar: bkz YUMUŞAKÇALAR

 

 

           iğdiş edici veterinerlik alet ve cihazları

 

90.18

KABZALAR, kılıçlar, süngüler vb. için

 

93.07

KADEHLER:

 

 

             camdan (masa eşyası)

 

70.13

             kıymetli metalden veya kıymetli metallerle kaplanmış metalden            

 

71.14

          kıymetli veya yan kıymetli taşlardan, tabii, sentetik veya terkip yoluyla elde edilmiş (örn. lal taşı).

 

71.16

KADEHLER, ayinlerde kullanılanlar:

 

 

            adi metalden

 

83.06

            kıymetli metal veya kıymetli metalle kaplanmış metallerden

 

71.14

KADI HİNDİ AKASYASI boyacı esanslar

 

32.03

KADIHİNİDİ AKASYASI, bundan boya hülasası

 

32.03

KADIN YELEKLERİ:

 

 

Ürme veya kroşe işi olanlar

 

61.17

örme veya kroşe işi olmayanlar

 

62.17

KADIN YELEKLERİ:

 

 

                örülmüş veya kroşelenmiş

 

61.17

                örülmemiş veya kroşelenmemiş 

 

62.17

KADİFE (ayrıca bakınız KUMAŞLAR, dokumaya elverişli olanlar)

 

58.01

KADMİYUM BİLEŞİKLERİ ve MİNERALLERİ:

 

 

                 kadmiyum amalgam

 

28.51

                kadmiyum borat

 

28.40

                kadmiyum borotungstat

 

28.42

                kadmiyum hidroksit

 

28.25

                 kadmiyum nitrat

 

28.34

                 kadmiyum oksit

 

28.25

                  kadmiyum fosfiir

 

28.48

                  kadmiyum potasyum iyodür

 

28.42

                  kadmiyum kırmızıyı

 

32.06

                    kadmiyum selenür

 

28.42

                    kadmiyum sülfat

 

28.33

                    kadmiyum sülfür

2830.30

28.30

                            doğal kadmiyum sülftir (greenoekite)

 

(28.30)         25.30

KADMİYUM:

81.07

81.07

                        alaşımlar (örn., kadmiyum-çinko alaşımları)

 

81.07

                        tozlar

8107.10

 

            işlenmemiş

 

8107.10

 

                   döküntü re hurdalar

8107.10

 

                        diğerleri

8107.90

 

KADRANLAR:

 

 

                terazi kadranları:

 

 

                    hassasiyeti 5 santigram veya daha iyi olanlara mahsus

 

90.16

                         diğerleri

 

84.23

                  saat kadranları

9114.30

91.14

                   kaydedici cihazlar, aletler vb. için kadranlar :

 

 

         kağıt veya kartondan, kendi kendine kaydedici cihazlar İçin basılmış olanlar

4823.40

48.23

                      90.25 pozisyonundaki aletlere mahsus olanlar

 

90.25

           eklimetre ve eklimetreli cetveller (mining dials)

 

90.15

KAFA ÇEVRESİ ÖLÇ ERLER, (şapkacıların kullandığı ölçüm enstrümanları)

 

90.31

KAFA TASLARI, koleksiyonlar ve bunlara dahil olabilecek numuneler olarak

 

97.05

KAFEİN ve tuzlan

2939.30

29.39

KAFESLER, tavan ve duvar: bkz. TEL ÖRGÜ VE KAFESLİKLEK

 

 

KAFESLER

 

 

         kuş kafesleri: bkz. KUŞ KAFESLERİ.

 

 

        toplar ve makaralı rulmanlar için

 

84.82

         asansörler vs. için

 

84.31

         ahşaptan, hayvanlar vs. için

 

44.21

KAFİR

 

10.07

KAFURU YAĞI. ilaç

 

30.03

KAFURU:

 

 

                botneo kafurusu (borneol)

 

29.06

               diğerleri

2914.21

29.14

KAĞIT (ayrıca K AĞIT KLİPSLERİ, KAĞIT BIÇAKLARI, KAĞITLIKLAR vs ye bakınız);

 

 

        karton: bkz.KAĞIT

 

 

        duvar kağıtlarım yapıştırmaya mahsus fırçalar

 

96.03

          kağıt veya karton imal işleme vs. makine ve cihazları:

 

 

                 kağıt tavlayıcıları

 

84.39

                  kağıt kesme makineleri

8441.10

84.41

                   kağıt ve kartonların fınisajma mahsus makine ve cihazlar

8439.30

84.39

                                     aksam ve parçalan

8439.99

84.39

                    kağıt ve karton imaline mahsus makine ve cihazlar

8439.20

84.39

                                       aksam ve parçalan

8439.99

84.39

                    kağıtların işlenmesine mahsus makine ve cihazlar                                      

84.41

84.41

                                            aksam ve parçaları

8441.90

84.41

                    kağıt kalıplama makineleri

8441.40

84.41

                    kağıt basma makineleri: bkz. MATBAA MAKİNELERİ.

 

 

                    kağıt ufalayıcılar, bürolar için

 

84.72

                 kağıt testine ait makineler

90.24

90.24

                             aksam ve parçaları

9024.90

90.24

      kağıt hamuru: bkz. HAMUR.

 

 

KAĞIT MENDİL

 

 

               temizleme ve yüz silme mendilleri, kağıttan

4818.20

 

                insan veya hayvan için, tedavi veya korunmada kullanılmak üzere hazırlanmış steril paketlerde

 

 

                ince kağıt stoğu

 

30.01

                  selüloz liflerden tabakalar olarak

4803.00

48.03           48.03

KAĞIT PARALAR VERMEYE MAHSUS MAKİNELER (tartarak verenler hariç)

 

84.72

KAĞIT PEÇETE

4803.00

48.03

KAĞIT TAKIMLARI, kağıt oyunları vb. için

 

95.04

KAĞIT ve EVRAK ASMA ÇENGELLERİ, adi metallerden

 

83.05

KAĞIT ve KARTON ETİKETLER, herhangi bir eşya üzerine yapıştırılmak amacıyla kullanılan türden

 

48.21

KAĞIT ve KARTON; bunlardan.ÜRÜN ve EŞYALAR, t.b.y.a (ayrıca ismen geçen ürün ve eşyalara bakınız):

 

48 Gen

               kağıt veya kartondan eşyalar (ayrıca ismen geçen eşyalara):

48.23

48.23

                       kağıt hamurundan kalıplanmış veya preslenmiş

4823.70

48.23

              el yapımı kağıt ve karton

 

 

               tüm kenarları süslü

48-4         48-7       4802-10

48 Gen        48.02

                makine yapımı kağtt ve karton

 

(48.02)       48.17-4821 veya 48.23        48 Gen

                 üzerlerinde eşyanın öncelikli kullanımında esas unsur olarak önemsiz nitelikte olmayan motifler,

48-11

 

                     karakter veya resim temsilleri basılmış olan kağıt

 

 

            tuvalet ve yüz temizliği için ince kağıt, havlu veya kağıt peçete ve ev işlerinde veya sağlık amaçlarıyla kullan dan benzeri kağıtlar, krepe edilmiş, buruşuk, kabartılmış, perfore edilmiş, yüzeyleri boyanmış yüzeyleri dekore edilmiş veya basılmış olsun olmasın, rulolar veya tabakalar halinde

 

                    4803.00

 

                           48 Gen          48.03

           diğerleri, genişliği 15 cm’yl geçen rulolar veya şeritler halinde veya açılmış hakle bir kenarı 36 n cm’yi diğer kenarı 15 cın’yi geçen dikdörtgen (kare dahil) tabakalar halinde

 

48-7

 

48 Gen

                sıvanmış

 

 

                     bir veya iki yüzü kaolin veya diğer anorganik maddelerle sıvanmış, bir bağlayıcı ile birlikle olsun olmasın ve başka bir sıvama maddesi ile sıvanmamış, yüzeyleri boyanmış, yüzeyleri dekore edilmiş veya baskı yapılmış olsun olmasın

 

48.10

 

48 Gen           48.11

               sıvanmış, emdirilmiş, kaplanmış, yüzeyleri boyanmış, yüzeyleri dekore edilmiş veya baskı yapılmış

 

 

                         yapışkanlı veya zamklı

 

 

                                kendinden yapışkan olanlar

4811.21

 

                                       diğerleri

4811.29

 

                            asfaltlı

4811.10

 

                            bitümenli

4811.10

48.11

                            termosensitive. kullanılmış, örneğin. telefax makinesinde

 

 

                           gliserinle

4811.40

 

                          yağ ile

4811.40

 

                          parafin mumu ile

4811.40

 

                           plastikle (yapışkanlar hariç), plastik tabakaların kalınlığı toplam kalınlığın yansından fazla olmayanlar

               4811.31 veya    4811.39

48.11

                          stearin ile

4811.40

 

                           mumla

4811.40

 

           boyanmış:

 

 

                        külle halinde

48-2

 

                           yüzeyleri boyanmış: aşağıda geçen «sıvanımış»a bakınız yapıştırma süreliyle elde edilen kağıt ve karton (kağıt veya kartonun düz tabakaları birbirine bir yapıştırıcı İle birleştirilmiş), yüzeyi sıvanmamış veya emdirilmemiş, aralan takviye edilmiş olsun veya olmasın

 

                48.07

 

48.07             48.07

                 bitümen. zift veya asfalt ile lamine edilmiş

4807.10

 

                  diğerleri

4807.90

 

                 oluklu (düz yüzeyli tabakalar yapıştırılmış olsun veya olmasın), krepe edilmiş, buruşturulmuş

 

48 Gen

                      kabartılmış veya perfore edilmiş

48.08

48.08              48.08

                 oluklu kağıt ve kartonlar, perfore edilmiş olsun veya olmasın

4808.10

 

                  torba imali için kağıt krafilar, krepe edilmiş veya buruşuk, kabartma yapılmış veya perfore edilmiş olsun veya olmasın

4808.20

 

                    diğer kraft kağıtlar. Krepe edilmiş veya buruşuk, kabartma yapılmış veya perfore edilmiş olsun veya olmasın

4808.30

 

                           diğerleri

4808.90

 

                 krepe edilmiş: aşağıda geçen «oluklu>>ya bakınız   

 

 

                 buruşturulmuş: aşağıda geçen «olukluya>> bakınız

 

 

                 kabartma yapılmış: aşağıda geçen «oluklu»ya bakınız

 

48.06

            saydam ve yarı saydam kağıtlar

4806.40

48.06

            yağ geçirmez kağıtlar («taklit parşömen kağıdı»)

4806.20

 

            perfore edilmiş, yukarıda geçen «oluklu>>a bakınız

 

 

        basılı (49. fasılda yer alan eşyalar hariç): aşağıda geçen <<sıvanmış» bakınız,

 

 

         yüzeyleri boyanmış: yukarıda geçen «sıvanmış» bakınız.,

 

 

         yüzeyleri dekore edilmiş yukarıda geçen «sıvanmış»a bakınız…

 

48.06

         çizim kağıtları

4806.30

 

         Sınanmamış:

48-2

48.05

                     kurutma kağıdı

 

48.05

                   keçe kağıdı ve kartonu

4805.50

4805.50

   filtre kağıdı ve kartonu (örn., çay torbası, kahve filtresi, motorlu taşıtlar İçin filtrelerin üretiminde kııllamlaıılar; analitik filtre kağıdı ve kartonu)

4805.40

48.05              4805.40          48.04

kraft kağıt ve karton, 48.02 veya 48.03 pozisyonunda yer atanlar hariç

48-5          48.04

48.04

               kraftlayner

48-a.p.1

 

                         beyazlatılmamış

4804.11

 

                         diğerleri

4807.19

48.04

                kraft torba kağıdı

48-a.p.2

 

                          beyazlatılmamış

4804.21

 

                          diğerleri

4804.29

 

          diğerleri

4804.31 ila 4804.59

48.05

     Çok katlı kağıt ve kartonlar

 

 

                   her katı beyazlatılmış

4805.21

 

                  sadece bir dış yüzü beyazlatılmış

4805.22

 

                  üç veya daha fazla tabakalı olup, sadece iki dış tabakası beyazlatılmış

4805.23

 

                 diğerleri

4805.29

48.02

          şeritler için kullanılan kağıt

48.02

 

           yarı kimyasal fluling kağıdı (orta kıvrımlı)

48-a.p.3      4805.10

48.05

          süllitli ambalaj kağıdı

48-a.p.4        4805.30

48.02

          yazma, basma ve diğer grafik işlerinde kullanılan türden

48-4          48.02

48.02

                     karbon kağıdı imaline mahsus kağıtlar

4802.30

4802.30

                    ısıya. ışığa ve elektriğe karşı hassaslaştırılmış kağıt veya karton imaline mahsus olanlar

4802.20

48.02            4802.20       48.02

                  duvar kağıdı imaline mahsus olanlar

4802.40

 

                 diğerleri

4802.51 ila 4802.60

 

diğerleri:

 

68.05

            aşındırıcı toz veya küçük tanelerle sıvanmış kağıt veya karton

 

30.03

            anti-astmatik kağıtlar

 

68.12

            amyantlı kağıt

6812.60

 

            karbon kağıdı: bkz KOPYALAMA KAĞITLARI

 

 

            sigara kağıdı: bkz. SİGARA KAĞIDI

 

 

mumlu teksir kağıtları veya ofset levhalar için sıvanmış veya emdirilmiş kağıt, baskılı olsun veya olmasın, rulolar veya tabakalar halinde

48.09

38.08

                lindan ile kaplanmış, haşarat öldürücüler olarak

 

 

                mika ile sıvanmış

48-1(m)

45.02

               kağıt mantar

 

33.07

               kozmetik emdirilmiş veya kaplanmış kağıtlar

33-4

34.01

               deterjan emdirilmiş kağıtlar

34.01

48.23

                filtre kağıdı ve kartonu

4823.20

48.23

               zamklı veya yapışkanlı, şeritler veya rulolar halinde

 

 

                              kendinden yapışkan olanlar

4823.11

 

                              diğerleri

4823.19

38.22

              teşhis veya laboratm ar reakti İleri emdirilmiş veya sıvanmış olanlar

(48-1(f)          38.22

38.08

              reçellerin bozulmaması için salisilik asit emdirilmiş olanlar

 

 

               mesnedi kağıt olan metal yapraklar

 

76.07

              alüminyumdan

7607.20

80.05

              kalaydan

8005.00

 

              mesnedi kağıt olan mika: bkz. MİKA

 

33.07

             parfümlü kağıtlar

33-4

30.05

             eczacılıkta kullanılan kağıtlar

 

37 Gen

             fotoğrafçılıkla kullanılan kağıtlar

37-2

(37.03)

                        developc edilmiş

 

(37.04)           (37.05)        49.Fası             37 Gen

             dolu fakat develope edilmemiş

3704.00

37.04

                     hazırlanmış fakat hassas hale getirilmemiş (örn., albümin. jelatin, baryum sülfat çinko oksit vb. maddelerle kaplanmış kağıtlar)

 

(37.03)            37 Gen

               hassas hale getirilmiş, doldurulmamış

37.03

 

                        rulo halinde olup eni 610 mm’yi geçenler

3703.10

 

                        diğerleri, renkli fotoğraf (polikrom) için

3703.20

 

                        diğerler

3703.90

47 Gen

                geri kazanılmış kağıt veya karton (döküntü, kırpıntı ve hurdalar)

47.07

 

               pirinç kağıdı

 

14.04

                            Japon pirinç kağıdı (olarak bilinen)

 

19.05

                           un veya nişasta kurutularak yapılmış, ince tabakalar halinde

19.05

 

                hassas hale getirilmiş kağıt: yukarıda geçen «fotoğrafçılıkta kullanılan» bakınız,

 

34.01

              sabun emdirilmiş kağıt

34.01

 

                      tuvalet için (tıbbi ürünler dahil)

3401.11

 

                      diğerleri

3401.19

 

             damgalı kağıtlar: bkz. PULLAR, posta,

 

 

              transfer kağıtları; bkz.  TRANSFER KAĞITLARI,

 

 

              kağıt iplikleri bkz. İPLİK

 

 

                        bunlardan dokunmuş mensucat: bkz. MENSUCAT, dokunmuş

 

 

                       bunlardan kablolar, kordonlar, sicimler vs.: bkz. KABLOLAR

 

 

KAĞIT VERME MAKİNALARI

 

 

            ambalaj kağıdı veya zamklı kağıt verici büro makinaları

 

84.72

            kağıt verme mekanizmaları, matbaa makinaları için

 

84.43

KAĞIT VERMEYE MAIISI’S TERTİBAT, yazı makineleri, muhasebe makineleri vb. için

 

84.73

Kağıt veya kartondan ALBÜMLER, numuneler veya koleksiyonlar için (örn. pul. fotoğraf)

4820.50

48.20

KAĞITLARI BİRARAYA TOPLAN AN ve SAYFA NUMARALAYAN MAKİNELER, cilt makineleri olanlar

 

84.40

KAĞITLARIN ÜZERİNE KONULAN AĞIRLIKLAR:

 

 

             adi metalden

 

83.04

            seramikten, süs

 

69.13

            camdan

 

70.13

             plastikten

 

39.26

             kıymetli metallerden veya kıymetli melallerle kaplı metallerden

 

71.14

             taştan, inşaata veya yontulmaya elverişli

 

68.02

KAHVE ALETLERİ. MAKİNELER. MUTFAK MALZEMELERİ, vs (ayrıca ismen geçen türlere bakınız):

 

 

       kahve kapları kupaları, servisler vs. : bkz. SOFRA EŞYASI

 

 

                 oyuncak kahve takımı

 

95.03

         kahve filtreleri, ev için:

 

 

                     camdan

 

70.13

                     dokumaya elverişli maddelerden

 

63.07

         kahve öğütücüler, değirmenler, ev kullanımı için

 

 

                 elektrikli

 

85.09

                   mekanik. 10 kg veya daha az ağırlıkta olan

 

82 gen           82.10

                         süzücü tipte olan ve diğer kahve yapıcılar: hkz. SÜZÜCÜ TİPTE KAHVE YAPICI MAKİNELER

 

 

                     kahve kavurucular:

 

 

                    ev tipi, elektrikli

 

85.16

                      ev tipi olmayanlar

 

84.49

                     otomatik kahve makineleri, bkz. OIOMATİK MAKİNELER

 

 

KAHVE. KAHVE ÜRÜNLERİ. KAHVE YERİNE GEÇENLER, ARTIKLAR!, vs (ayrıca bir sonraki ana maddeye bakınız):

 

 

                  kahve, kavrulmuş olsun olmasın, kafeini alınsın alınmasın

09.01

9 Gen

                           kavrulmamış

 

 

                                     kafeini alınmış

0901.12

09.01

                                     kafeini alınmamış

0901.11

 

                          kavrulmuş

 

09.01

                                      kafeini alınmış

0901.22

09.01

                                      kafeini alınmamış

0901.21

 

                        diğer

0901.90

 

               kahve konsantreleri, esansları ve hülasaları ve müstahzarları

 

 

                       sadece kahve yerine kullanılanlardan yapılmış olanlar

21-2

21.01

         tamamen veya kısmen gerçek kahveden yapılmış olanlar.bu tür konsantre bazlı müstahzarlar, esansları veya kahve bazlı hülasalar

2101.11   veya   2101.12

21.01

                     hazır kahve

 

21.01

          kahve kabukları ve üst derileri

 

09.01

          kahve likörleri (kremler)

 

22.08

        kahve ezmeleri (öğütülmüş, kavrulmuş, kahvenin bitkisel yağlar vb ile olan karışımları)

 

21.01

          kahve yerine kullanılanlar, kavrulmuş

 

 

                     herhangi oranda kahve içerenler

 

09.01

                     kahve İçermeyenler

 

21.01

          kahve mumu

2101.30

(09.01)        15.21

KAHVERENGİ (renkler) ismen geçen kahverengilere bakınız (örn.. VANDYKE KAHVERENGİSİ

 

 

KAHVERENGİ HEMATİT

 

26.01

KAHVERENGİ KREPLER: bkz. KREPLER

 

 

KAİDE TABLALARI

 

 

          demir veya çelikten, demiryolu veya tramvay hattı inşaat malzemesinden olan

73.02

73.02

          tartı aletinin parçası olan

 

84.23

          makine parçası olan t.b.y.a

 

84.85

KAİDELER, piyano vc mobilya ayaklarına konulan, camdan

 

70.20

KAİDELER

 

 

              masa ve duvar saati kaideleri

 

91.12

              vinç kürsüleri

 

84.26

               mobilya kaideleri (kaideli masalar ve sehpalı sigara tablaları dahil

 

94.03

               taştan, inşaata veya yontulmaya elverişli

 

68.02

               lavabo ayakları, seramikten:

 

 

              porselenden veya çiniden

6910.10

 

              diğerleri

6910.90

 

KAİDELER

 

 

     kolonlar için, İnşaata, veya yontulmaya elverişli taştan (Kayağan taşlar hariç).

 

68.02

       sigortalar elektrik düğmesi, v.s. için izolasyon malzemesinden,

 

85.47

        lambalar için

 

94.05

       mikroskoplar için (bileşik optik)

 

90.11

        piyano ve mobilya ayaklarına konulan, camdan

 

70.20

KAİNİT

31-4A(i)

31.04

KAJU CEVİZİ KABUĞU HÜLASASI

 

13.02

KAJU CEVİZİ, taze veya kurutulmuş

08.01

08.01

              kabuklu

0801.31

08.01

             kabuksuz

0801.32

 

KAKAO

 

 

              kakao daneleri, tam veya ktnlımş. çiğ veya kavrulmuş

1801.00

18 Gen          18.01

                         ezme için öğütülmüş

 

18.03

              kakao içecekleri, alkollü olmayanlar

 

22.02

              kakao yağı, katı veya sıvı

1804.00

18 Gen          18.04

              kakao hamurları

 

 

                       kakao ezmesinin yağının alınmasıyla oluşmuş olanlar

 

18.03

                        kakao kabuk, artıklanpm yağının alınmasıyla oluşmuş olanlar

 

18.02

           kakao likörleri (kremler)

 

22.08

          kakao ezmesi

 

 

                 İlave şeker veya diğer tatlandırıcı madde içerenler

 

18.06

                diğerleri, yağı alınmış olsun olmasın

18.03

18.03

                             yağı alınmamış

1803.10

 

                             tamamen veya kısmen yağı alınmış

1803.20

18.03

      kakao tozları:

 

 

                    ilave şeker veya diğer tatlandırıcı madde içerenler

1806.10

18.06

                   ilave şeker veya diğer tatlandırıcı madde İçermeyenler

 

18.05

                  “kakao tozu” denen ve soda bi karbonat ve glisirhizin bazlı soda veya likör hülasaları

1805.00

 

                      ilaçlarda destek materyali olarak kullanılan

 

21.06        (18.05)          30.03 veya   30.04

                       süt tozu veya pepton İlave edilmiş

 

(18.05)

18.06

        kakao kabukları, iç kabukları, tarlan ve diğer kakao döküntüleri (örneğin: toz, rüşeym, kabuk tozları

1802.00

18.02

        kakao içeren gıda müstahzarları: bkz. ÇİKOLATA

 

 

         kakao sanayiinde kullanılan makineler, t.b.y.a

8438.20

84.38

KAKMA YAPILMIŞ AĞAÇ

44.20

44.20

KAKODİLİK ASİT ve tuzları

 

29.31

KAKTÜS MEYVESİ (dikenli)

 

08.10

KAKULELER, üzüm kakulelerini de içerir

0908.30

09.08

KAL POTALARI : bkz. POTALAR

 

 

KALABAR BAKLASI

 

12.11

KALAFATÇILIK MALZEMELERİ :

 

 

         kalafatçılık bileşikleri

3214.10

32.14

KALAMAR: bkz. YUMUŞAKÇALAR

 

 

KALAMİN (hamimorfit)

 

26.08

KALASLAR:

 

 

           kesilmiş

 

44.07

           ağaç artıkları

 

44.01

KALAVERİT (kıymetli metal cevheri)

 

26.16

KALAY (adi metal):

 

 

            kalaydan eşyalar, t.b.y.a

8007.00

80.07

            işlenmemiş kalay

 

 

               kalay alaşımları (kalay antimon, kalay kadmiyum, kalay kurşun antimon

80-a.p.1(b)        8001.20

80 Gen

                    alaşmışız kalay

8001.10

 

           döküntü ve hurdaları

8002.00

80.02

KALAY (kaplar):

 

 

ev kullanımımı mahsus saklama kapları (şeker, çay vb. için), demir veya çelikten satış ambalajı için (ör. bira, bisküvi, tereyağı, meyve veya meyve suyu. çay. tütün, ayakkabı cilası vb.), hacmi 300 litreyi geçmeyen, demir veya çelikten

 

73.23

73.10

KALAY BİLEŞİKLERİ ve MİNERALLERİ (stanik. kalay vb.):

 

 

               stanatlar

 

28.41

               stanik asit

 

28.25

               stanik anhidrit

 

28.25

               stanik klorür

 

28.25

                stanik dioksit

 

28.25

               stanik hidroksit

 

28.25

               stanik oksit

 

28.25

               stanik sülfür

 

28.30

              stannit (kalay cevheri)

 

26.09

               stannofos tatlar

 

28.42

               kalay klorür

 

28.27

               kalay oksit

 

28.25

               kalay alaşımları (ayrıca bkz. KALAY (adi metalden)

80-a.p.1(b)       8001.20

80 Gen

                kalay amalgamları

 

28.51

               “kalay külü” (stanik oksit)

 

28.25

               kalay klorürün jelatinimsi kütlesi (buttter of tin)

 

28.27

                kalay klorür oksit

 

28.27

               kalay diklorür (kalay klorür)

 

28.27

               kalay disülfür

 

28.30

            ‘’kalay yeşili’’

 

28.41

               kalay hidrit

 

28.50

             kalay hidroksit

 

28.25

             kalay cevherleri ve zenginleştirilmiş kalay cevherleri

2609.00

26.09

             kalay oksit

 

28.25

                        tabii

 

26.09

             kalay fosfür

 

28.48

             kalay piritleri

 

26.09

             kalay taşı cevheri

 

29.09

             kalay sülfürler

 

28.30

              kalay tetra klorür (stanik klorür)

 

28.27

              kalay beyazı (stanik oksit)

 

28.25

              KALAY ÇUBUKLAR, dökme (diş bağlantı parçaları)

 

90.21

KALAYLAMA MAKİNELERİ

 

84.79

KALBURLAMA MAKİNELERİ

 

 

          tarım ürünleri, tohum, hububat, vb. için : bkz. GREYDERLER

 

 

         bira sanayiine mahsus olanlar

 

84.38

         toprak, taş, cevher veya katı haldeki diğer mineral maddeleri (toz ve hamur halinde olanlar dahil) elemeye mahsus olanlar

8474.10

84.74

                          aksam ve parçalar

8474.90

84.74

               t.b.y.a

8479.82

 

KALBURLAMA MAKİNELERİ, tahıl, tohum veya kurubaklagiller için (ayrıca GREY DERLE R’e bakınız)

 

84.37

KALBURLAR ve KALBUR MAKİNELERİ :

 

 

         monte cdilmiş kalburlar. değişmez maddelerden yapılan kalburlar

 

(96.04)        73.26

          el kalburları

9604.00

96 Gen         96.04

          elek, kalbur ve çerçeveleri, değirmencilik sanayi için

 

84.37

         kalbur makineleri (ayrıca GREYDERLER’e bakınız):

 

 

                     tarımsal üretim İçin, t.b.y.a. (örn., eleyici bantlar)

 

84.37

                     değirmencilik sanayi için

 

84.37

KALÇA HASTALIKLARI İÇİN ALETLER, ortopedik

 

90.21

KALÇALARI BAĞLAMAYA MAHSUS TERTİBAT, cerrahi vb. mobilya parçaları

 

94.02

KALDIRICI TERTİBATLI GEMİLER, batık gemileri yüzdürmeye mahsus

 

89.05

KALDIRICI TERTİBATLI KONTEYNERLER

 

86.09

KALDIRIM KENAR TAŞLARI :

 

 

                çimentodan, betondan veya suni taşlardan

 

68.10

               tabii taşlardan (kayağan taşından olanlar hariç)

6801.00

68.01

KALDIRIM TAŞLARI, yol veya döşeme : 

 

 

              asfalttan veya benzeri maddelerden

 

68.07

              çimentodan, betondan veya suni taştan eşya

6810.19

68.10

             seramikten

 

 

             sırlanmış

69.08

 

             sırlanmamış

69.07

69.07

             tabii taşlardan (kayağan taşından olanlar hariç)

6801.00

68.01

             kayağan taşından

 

68.03

KALDIRMA ALETLERİ, soba kapakları için, adi metalden

 

82.05

KALDIRMA KUTULARI, tekstil makineleri için

 

84.48

KALDIRMA MAKİNELERİ ve TER TİBATI, t.b.y.a. (ismen geçen tipler için ayrıca bkz.):

 

 

             kaldırma veya boşaltma ekipmanları, sıvılar ve gazlar için

 

84.28

            hareketli kaldırma çerçeveleri, tekerlekli

8426.12

84.26

              kaldırma makinaları

 

84.25 ila    84.28

                     seyyar kaldırma makineleri: bkz. MAKİNELER

 

 

                      kaldırma mekanizmaları, tarımsal hasat makineleri için

 

84.33

                      denizde kullanılan kaldırma tertibatı ve yüzdürme cihazlar, yalnızca hidrostatik yüzme özelliği suretiyle çalışan

 

(84.28)          89.05 veya    89.07

KALDIRMA ZİNCİRLERİ, demir veya çelikten

 

73.15

KALDIRMA, YÜKLEME, BOŞALTMA İŞİ GÖREN MAKİNELER, t.b.y.a

 

84.15 ila     84.28

                  kaldırma ekipmanları sıvı ve gazlar için

 

84.28

                  86/87 pozisyonlarında yer alan demiryolu vagonları, römorklar kamyonlar, inşaat İşlerinde kullanılan traktörler vb ve portatif makineler bkz.MAKİNELER

 

 

KALDO TİPİ TAV OCAKLARI

 

84.54

KALEM AÇMAYA MAHSUS BIÇAKLAR

 

82.11

KALEM KESKİLER

 

 

            el aletleri:

 

 

                     elektro-mekanik, elektrik motoru içeren

 

85.08

                      t.b.y.a., adi metalden, dışarıdan bir güç kaynağıyla çalışmayan                      (örn., soğuk taş kesicisi, ağaç keskileri)

 

                        82.05

                       değiştirilebilir başlıklı el aletleri, kaya matkabı

 

(84.31)           82.07

                       cerrahi ya da tıbbi ya da dişçiliğe ait

 

90.18

KALEM KUTULARI

 

 

      deriden, terkip yoluyla elde edilen deriden, vulkanize edilmiş liflerden, plastik madde yapraklarından, karton veya dokunmaya elverişli maddelerden

 

                          42.02

          adi metallerden

8304.00

83.04

          camdan

 

70.13

KALEM UÇLARI

 

 

          yazı kalemi uçları

9608.91

96.08

        uç takımları (besleme girişli ve halkamsı parça)

 

96.08

KALEMLİKLER, plastikten

 

39.26

KALENDERLER ve diğer hadde makinaları, metal veya cam hadde makineleri hariç

8420.10

84.20

               aksam ve parçaları

8420.91 veya   8420.99

84.20

KALEYDESKOP

 

90.13

             oyuncak kaleydeskop

 

(90.13)        Fas.95

KALIBA ÇEKME MAKİNELERİ, deri bot veya ayakkabı yapımına mahsus

 

84.53

KALIN ARTIKLAR :bkz. SAKATAT

 

 

KALIN KENET ÇİVİLERİ, demir veya çelikten

 

73.17

KALIN-FİLM DEVRELERİ

85-4

85.34

KALINLIK ÖLÇMEYE MAHSUS CİHAZLAR, ultrasonik

 

90.31

KALIP YAPMA MAKİNELERİ, ayakkabı veya çizme için

 

84.53

KALIPLAMA EKİPMANI. MAKİNELERİ. TOZLARI. PRESLERİ vb.:

 

 

            model levhalar, döküm

 

84.80

            döküm kasaları, metal dökümü için

8480.10

84.80

             kalıp makineleri, tezgahlar, presler vs.:

 

 

            sütçülükte kullanılan makineler (ürünü paketleyen ve tartanlar hariç)

 

84.34

            kalıplama suretiyle cam eşya imaline mahsus makineler

 

84.75

            yiyecek sanayiine mahsus makineler (örn. ekmek, çikolata, kakao, şekerleme, et veya kümes hayvanlan sanayii

 

84.38

 

 

 

              mineral ürünleri kalıplama makineleri (mineral katı yakıtlar, seramik hamuru, çimento, alçılı maddeler vb.toz veya hamur halinde (örn. suni diş, tebeşir, elektrot, kiremit, boru kalıplarına mahsus)

 

84.74

 

84.74

              kağıt hâmurıı. kağıt veya karton kalıplamaya mahsus makineler

8441.40

84.41

             plastik veya kauçuk kalıplamaya mahsus makineler, t.b.y.a

84.77

84.77

                       püskürtme döküm makineleri

8477.30

 

                       enjeksiyon makineleri

8477.10

 

                     vakumlu döküm makineleri

8477.40

 

                      diğerleri

 

 

                                     dış lastiğin veya iç lastiğin dökümüne mahsus makineler

8477.51

 

                                     diğerleri

8477.59

 

                          sabun kalıplama makineleri

 

84.79

                          keserek kalıplama makine ve aletleri, ağaçlara mahsus

8465.92

84.65

                         hurufat dizilerinin kalıbım çıkarmaya mahsus presler

 

84.42

                         et ve katı yağ kalıplama ve presleme makineleri

 

84.38

                         kalıplama aletleri, değişebilen, adi metalden (ayrıca bakınız ALET LER)..

 

82.07

                       döküm modelleri

8480.30

84.80

                       kalıplama tozlan, plastikten

39-6(b)

39 Gen

                       kalıplar formaları, mumdan, (örn. elektroliz usulü kaplama için)

 

96.02

KALIPLAMA ve KALIPLANMIŞ EŞYALAR (ayrıca ismen geçen türlere bakınız)

 

 

                   kalıplanmış eşya. t.b.y.a.:

 

 

                   aglomere mantardan

 

45.04

                  yontulmaya elverişli hayvansal maddelerden, örn. fildişi, kemik, bağa, boynuz, çatallı boynuz mercan vs

                96.01

                         96.01

                      çimentodan, betondan veya yapay taştan

 

68.10

                      bakırdan

7419.91

 

                       camdan, inşaat veya yapı amaçlı kullanılan türden

70.16

70.16

                       kağıt hamurundan

4823.70

48.23

                      t.b.y.a. (örn. mumdan, stearinden vs.)

96.02

96.02

                      kalıplanmış ahşap ürünler

 

44.09

KALIPLANMIŞ EŞYALAR: bkz. KALIPLAMA

 

 

KALIPLAR (aletler):

 

 

                ayakkabı veya çizme kalıpları, ahşaptan

4417.00

44.17

                  adi metalden kalıplar

 

82.05

KAMPLAR (ismen geçen (ürlerc bakınız; örn. FREN PATİĞİ, BASKI KALIPLARI, vs ):

 

 

   adi metalden işlenmemiş:

 

 

            alüminyum

 

76.01

               berilyum

 

81.12

bakır

 

74.05

               demir ve alaşımsız çelik

 

72.06

kurşun

 

78.01

nikel matları (döküm kalıpları)

 

75.01

tantal

 

81.03

kalay

 

80.01

tungsten( volfram)

 

81.01

çinko

 

79.01

bcrilyınn oksitlen, nükleer reaktörler için

 

(84.01)         69.14

karbnnkslıpları: bkz. KARBON, karbon kalıpları

 

 

seramik kalıplarr

 

 

                            silisli fosil unlarından (örn., kiselgur, tripolit veya diatomit) veya benzeri silisli topraklardan

6901.00

69.01

                     silisli fosil tınlarından veya benzeri silisli topraklardan olmayanlar

 

 

                                    ateşe dayanıklı olmayan döşemelik bloklar

 

69.04

                                    ateşe dayanıklı

69.02

69.02

mantardan

 

 

                                aglomere mantardan

4504.10

45.04

                               tabii mantardan:

 

 

                                dikdörtgen şeklindckiler (kare şeklindckilcr dahil

4502.00

45.02

                                              diğer şekildekİler

 

45.03

süzgeç blokları:-bkz. SÜZGEÇLER

 

 

camdan

 

 

                               külçe cam. kullanıma uygun olmayanı az çok muntazam bloklar halinde)

 

70.01

                               çok hücreli cam (cam köpüğünden)

 

70.16

                              telli olsun olmasın bina veya inşaat için preslenmiş veya kalıplanmış camdan kaldırım blokları

 

 

grafitten bloklar: bkz. KARBON, karbon blokları,

70.16

 

                  metalo grafitik bloklar: hkz.KARBON, karbon bloklar

 

 

mineral maddelerden, pişirilmemiş ( seramik olmayan).t.b.y.a

 

 

                          amyanttan, filtre edici bloklar

 

 

                           asfalt, bitümen vs.den, yeniden eritmek için

 

68.12

                         eritilmiş bazalttan

 

27.15

                          çimentodan, betondan veya suni taştan inşaat blokları

 

68.15

                         ısıyı-veya sesi- tecrit edici, veya sesi muhafaza edici mineral maddelerden  eritilmiş curuftan

6810.11

68.10             68.06

                          mutad olan işçilikten daha ileri bir İşçiliğe tabi tutulmuş bulunan yontulmaya veya inşaata elverişli taşlardan (kayağan taşı hariç)

 

68.15              68.02

alçıdan ya da:alçı esaslı bileşimlerden: bkz.PANELLER,

 

 

               plastikten

39-6(b)

39GEN

kıymetli metallerden: bkz. KIYMETLİ METALLER

 

 

baskı kalıpları ve matbaacılıkta kullanılmak üzere hazırlanmış kalıplar

8442.50

 

baskı kalıplarını yapmaya yarayan makine, cihaz ve malzemeler (84.56 ila 84.65 pozisyonlarına dahil makineli aletler hariç):

84.42

84.42

                                          aksam ve parçaları

8442.40

84.42

kökten, pipo yapmak için şekillendirilmiş olanlar

9614.10

96.14

kauçuktan

 

 

                                  düzensiz şekillerdeki bloklar

40-3(b)

 

                                  düzenli geometrik şekillerdeki bloklar

40-9

40 Gen

                                  vulkanizc edilmemiş birleştirilmiş kauçuktan

 

40.05

                                   vulkanize edilmiş kauçuktan, sertleştirilmiş kauçuk hariç

 

40.08

kayağan taşından: bkz. KAYAĞAN TAŞI

 

 

başlama bloktan (atletizm malzemeleri)

 

95.06

durdurmaya mahsus tertibat, demiryolu

 

86.08

samandan, çimento, alçt vey a diğer mineral bağlayıcılarla aglomere edilmiş

6808.00

68.08

yap-bnz tipi oyuncaklar (örn., inşaat takımları)

 

95.03

bitkisel liflerden, çimento, alçı veya diğer mineral bağlayıcılarla aglomere edilmiş ahşaptan

6808.00

68.08

yol döşeme parkeleri

 

44.21

zımpara kağıdı blokları

 

44.17

pipo imalinde kullanılmak üzere kabaca şekil verilmiş olan ağaç gövdesinden taslaklar

 

96.14

ağaç döküntülerinden (örn., talaş, çentik, artık, testere tozu), çimento, alçı veya diğer mineral bağlayıcılarla aglomere edilmiş

6808.00

68.08

KALIPLAR (kalıplama, döküm, biçim vermeye mahsus)

 

 

aşındırıcı maddelerin aglomeresine (değirmen çarkları) mahsus kalıplar

 

84.80

betondan, çimentodan veya amyanttı çimentodan eşya imaline mahsus kalıplar

 

84.80

tereyağı ve peyniri kahp haline getirmeye mahsus makineler

 

84.34

düğme formları

9606.30

96.06

seramik maddelerden

 

 

                      İngot kalıpları, ateşe dayanıklı

 

69.03

                                     mutfak eşyaları (paasta kalıpları): bkz. SOFRA EŞYASI

 

 

                    sermetler için

 

84.80

                    çikolatalara şekil vermeye mahsus, ekmek yapımında kullanılan, şekerleme imalinde kullanılan şekil vermeye mahsus kalıplar

 

84.38

                    mutfak eşyaları (örn. pasta kalıpları): bkz. SOFRA EŞYASI

 

 

                    cam kalıpları (örn.şişeler için, kaldırım blokları, optik cam taslakları)

8480.50

84.80

                    camdan mamul kalıplar

 

(84.80)         70.20

                     grafitten ( tabii veya suni) veya diğer karbonlardan

 

68.15

                     sanayi tipi kalıplar, alçıdan veya alçı esaslı bileşiklerden

 

68.09

                      84.79 pozisyonunda yer alan makineler için

 

84.79

                     metaller İçin

 

 

                                              külçe kalıpları

8454.20

84.54

aksam ve parçalar

8454.90

84.54

                                               linotip kalıplar

 

(84.80)          84.42

                                              diğerleri

84.80

84.80

                                                         enjeksiyon veya basınçlı döküm kalıpları

8480.41

 

                                                         diğerleri

8480.49

 

                                 metal karbürler için

84.80

84.8

                                                         enjeksiyon veya basınçlı döküm kalıpları

8480.41

 

                                                         diğerleri

8480.49

 

                                 mineral maddeler için

8480.60

84.80

                                alçıdan veya staff veya stucco denilen alçı esaslı harçlardan eşyalar İçin

 

84.80

                                 plastik veya kauçuk için

84.80

84.80

                                          enjeksiyon veya basınçlı döküm kalıpları

8480.71

 

                                           diğerleri

8480.79

 

                                preslerde ve diğer makinelerde kullanılanlar, 84.80 pozisyonumla yer alan maddeler hariç

 

(84.80)

                                      protez dişçilik için

 

(90.18)

                               pompa kalıpları, vulkanize edilmiş kauçuktan, sertleştirilmiş kauçuk hariç

 

40.16

                               kumdan dökümhane kalıpları yapmaya mahsus makineler

84.74

84.74

                                             aksam ve parçalar

8474.90

84.74

                               döküm plakaları

8484.20

84.80

                               kalıp makineleri, kağıt imali için

 

84.39

                               kalıpların çıkarılmasını kolaylaştıran yağlar

 

27.10

                              döküm kalıplarım ayırmaya mahsus yağlama müstahzarları: bkz. AYIRMA MÜSTAHZARLARI, kalıp

 

 

                               vibratörleri (elektrikli el aletleri):

 

 

                                elektro-mckanik. elektrik motoru gövdesine yerleştirilmiş

 

85.08

                                pnöntatik. hidrolik veya elektrikli olmayan motorlu aletler

 

84.67

KALIPLAR:

 

 

                kağıttan

 

48.23

ahşaptan

 

44.21

KALIPLAR :

 

 

          kokiy ‘coguitle’ denilen kalıplar

 

84.80

                   zımbalı kesme makinaları, kağıt imaline mahsus

 

84.41

                   pafta kafaları, otomatik şekilde açılan

8466.10

84.66

                   kalıpta dövme tezgahları (presler dahil), metallere mahsus

8462.10

 

                   paftalar (adi metalden el aletleri)

 

82.05

KALIPLAR, disk imaline mahsus olanlar

85.24

 

KALİBİT (demir cevheri

 

26.01

KALİBRE CİHAZLARI (Gaz. sıvı veya elektrik sayaçları için)

90.28

 

KALİBRELER (ÖLÇÜ ALETLERİ

9017.30

90.17

                   aksam veparçalan

9017.90

90.17

KALİFORNİT (idokraz). monte edilmemiş

 

71 Ek

KALİFORNİYUM

 

28-1-Gen          28.44

kaliforniyum 252

 

28.44

KALKADON (QUARTZ),monte edilmemiş

 

Ek 71

KALKANLAR:

 

 

                amyanttan, itfaiyeciler İçin, vb

 

68.12

              subralar (koltukluklar):

 

 

                       plastikten

 

(62.17)         39.26

                                        kauçuktan, vulkanize edilmiş

 

40.15

                                        dokumaya elverişli maddelerden (kauçuk mensucattan, veya üzeri dokumaya elverişli maddelerle (kaplanmış kauçuktan olanlar dahil):

 

 

                                                  örme veya kroşe işi olanlar

 

61.17

                                                         örme veya kroşe işi olmayanlar

 

62.17

      emzikli kadınlara ait meme başları, (emzik koruyucular), vulkanize kauçuktan

 

40.14

X ışınlarından koruyucu kalkanlar

 

90.22

KALKERLİ TAŞ

 

 

İnşaata veya yontulmaya elverişli: bkz. İNŞAATA veya YONTULMAYA ELVERİŞLİ TAŞ.

 

 

  kireç veya çimento imalinde kullanmak için

 

25.21        

   toz haline getirilmiş, toprağın ıslahında kollanmak amacıyla

2521.00

25.21

KALKOPİRİT (bakır cevheri)

 

26.03

KALKOZİT (bakır cevheri)

 

26.03

KALKOZİT (torbenit)

 

26.12

KALKÜTA KENDİRİ

 

53.03

KALOMEL (Cıva klorür)

 

28.27

KALORİMETRELER:

 

 

                Berthelot (ısıtmalı), ininsen (buzlu), bombalı, buz, endüstriyel vb.

 

90.27

                           endüstriyel, bir regülatör ile birleştirilmiş

 

(90.27)           90.32

KALORİZATÖR. şeker pancarının suyunu çıkartmak için

 

84.19

KALP PİLLERİ, kalp kaslarını uyarmak için (aksam, parça ve aksesuarlar hariç)

9021.50

90.21

KALSİMETRELER (camdan laboratuar eşyası)

 

70.17

KALSİŞİN TANA

 

29.39

KALSİŞİN

 

29.39

KALSİT

 

 

tabii (izlanda spatı)

 

25.30

kıymetli taş olanlar, monte edilmemiş

 

71 Ek

KALSİTONİN (INN)

 

29.37

KALSİYUM BİLEŞİKLERİ VE MİNERALLERİ:

 

 

              kalsiyum silikatlar

 

28.39

                          tabi i(wollastonite)

 

(28.39)        25.30

                 kalsiyum stlisit

 

(28.50)         29.15

                 kalsiyum sterat

 

25.20

                kalsiyum sülfat,doğal

 

28.30

                kalsiyum sülfür

 

28.32

                 kalsiyum sülfit.,

 

32.01

                   kalsiyum tannat

 

29.18

                kalsiyum tartrat

 

 

                       ham kalsiyum tartrat

 

(28.18)            38.24

                 kalsiyum tetrahydrogenbis(orthophosphate)

 

28.35

                  kalsiyum thiocyanate

 

28.38

                 kalsivum thiosülfat

 

28.32

kalsiyum titanat :bkz.PİEZO-ELEKTRİK KRİSTALLERİ

 

 

                 kalsiyum tungstat

 

28.41

                                organik olmayan

 

32.06

                                 doğal maden cevheri (sheelite)

 

26.11

                     kalsiyum uranyum silikat

 

26.12

KALSİYUM BİLEŞİKLERİ ve MİNERALLERİ

 

 

               kalsiyum asetat

 

29.15

                 kalsiyum aljinat

 

 

                             kalsiyum aljinatm suni dokumaya elverişli lifleri

 

54 Gen

                              bez. «yün» veya «tabaka» halinde

 

30.06

               kalsiyum alüminait

 

28.41

               Kalsiyum arsenat

 

28.42

kalsiyum arsenit

 

28.42

                kalsiyum askorbat

 

29.36

                kalsiyum askorboglutamat

 

29.36

                kalsiyum bentonit

 

2508.10

                kalsiyum benzoat

 

29.16

                kalsiyum bisülfit (kalsiyum dihidrojen bi (sülfit))

 

28.32

                kalsiyum borat

 

28.40

              tabii

 

25.28

                 kalsiyum borür

 

28.50

                 kalsiyum bromür

 

28.27

                 kalsiyum karbür

2849.10

28.49

         kalsiyum karbonat

2836.50

28.36

                 tabii (tebeşir):

 

25.09

                ince olarak öğütülmüş («şampanya beyazı»), her bir partikül özel bir işlemle suyu iten bir film veya yağ asidi (örn., stearik asit) tabakasıyla kaplanan

 

38.24

                   kalsiyum kazeinat

 

35.01

                   kalsiyum klorür

2827.20

28.27

                 kalsiyum kromat

 

28.41

                  kalsiyum krom aljinat. suni dokumaya elverişli lifler

 

54 Gen

                   kalsiyum sitrat:

 

29.18

                            ham kalsiyum sitrat

 

(29.18)

38.24

kalsiyum siyanamit. saf veya sıvı yağ ile işlem görmüş olsun olmasın:

31-2(A)

(vü)

3102.70

31.02

                        defosforasyon cürufu ile karışımları

 

31.05

               kalsiyum siyanür

 

28.37

               kalsiyum siklamat

 

29.29

               kalsiyum sikloheksilsülfamat (kalsiyum siklamat)

 

29.29

               kalsiyum dihidrojen (bisfsülfit)

 

28.32

               kalsiyum ditiyonit

 

28.31

                kalsiyum florür

 

28.26

                         tabii (florspar veya florit)

 

25.29

           kalsiyum florosilikat (kalsiyum hekzaflorosilikat)

 

28.26

            kalsiyum format

 

29.15

           kalsiyum glukoheptonat

 

29.18

          kalsiyum gliserofosfat

 

29.19

         kalsiyum hekzaflorosilikat

 

28.26

          kalsiyum hidrür

 

28.50

kalsiyum hidrojenortofosfat («dikalsiyum fosfat»):

2835.25

28.35

             kuruanhidrit haldeki ürün üzerinden hesaplandığında ağırlık itibariyle %0.2 veya daha fazla oranda flor içerenler     

31-3(A)(iv)

31.03

          kalsiyum hidroksit, saf halde:

 

28.25

                      sönmüş kireç

2522.20

25.22

         kalsiyum hipoklorit (ticari olanlar dahil)

2828.10

28 Gen

28. 28

        kalsiyum hipofosfît (kalsiyum fosfinat).

 

28.35

       kalsiyum hipofosfitoaskorbat

 

29.36

         kalsiyum iyodür

 

28.27

         kalsiyum laktat

 

29.18

          kalsiyum laktofosfat

 

29.19

          kalsiyum magnezyum klorür

 

28.42

          kalsiyum molilxlat

 

28.41

          kalsiyum naftenat

 

38.24

          kalsiyum nikotinat

 

29.36

         kalsiyum nitrat:

 

28.34

                    <<kalsiyum nitrat gübresi» (kalsiyum nitrat ve amonyum nitrat karışımları). 31.05 pozisyonunda belirlilen şekillerde olmayanlar

31-2(A)(v)

3102.60

31.02

                     kalsiyum nitrat ve magnezyum nitratın karışımları

31-2(A)(vi)

31.02

            kalsiyum okzalat

 

29.17

            kalsiyum oksit, saf haldeki:

 

28.25

                              sönmemiş kireç (saf olmayan kalsiyum oksit)

 

25.22

            kalsiyum palmitat

 

29.15

      kalsiyum D- ve D1-pantotenat

 

29.36

         kalsiyum perborat

 

28.40

         kalsiyum permanganat

 

28.41

         kalsiyum peroksit

 

28.25

          kalsiyum peroksoborat

 

28.40

         kalsiyum fosfat, kalsiyum hidrojenortofosfat hariç:

2835.26

28.35

                     tabii kalsiyum fosfat (örn., tri-kalsiyum):

25.10

25.10

                      kalsine edilmiş veya içlerindeki safsızlıklan gidermek amacı ile daha ileri ısıl işleme tabi tutulmuş olanlar                           

 

(25.10)

31.03 veya

31.05

                               diğerleri:

 

 

                                              öğütülmüş

2510.20

25.10

                                             öğütülmemiş

2510.10

 

             kalsiyum fosfür

 

28.48

             kalsiyum fosfinat

 

28.35

            kalsiyum fosfit (kalsiyum fosfonat)

 

28.35

            kalsiyum fosfonat

 

28.35

             kalsiyum plombatlar

 

28.41

              kalsiyum potasyum kromat

 

28.42

            kalsiyum rezinat

 

38.06

CALSİYUM:

2805.21

28-1 Gen           28.05

                    kalsiyum 45 (suni radyoaktif izotop) ve bileşikleri

 

28.44

KALUMBA KÖKLER

 

12.11

KALVABOS. elma şarabından elde edilmiş alkollü içki

 

22.08

K ALYONLAR, model süsleme için

 

(89 Gen)            44.20                83.06 vs.

KAM MİLLERİ

8483.10

84.83

                         aksam ve parçalan

8483.90

84.83

KAMALAR

 

93.07

KAMALAR

 

93.07

KAMALAR:

 

 

             işleme kamalar :

 

 

                      alüminyumdan

 

76.16

                      demir veya çelikten

73.19

73.19

               delici aletler, demir veya çelikten, deri işleme vb. için

 

(73.19)             82.05

                         tekstil makineleri için

 

84.48

                           silah olanlar            

 

93.07

KAMALAR ve KAMA ile SIKIŞTIRMA CİHAZLARI:

 

 

           hidrolik kamalar (kazma makinesi)

 

84.30

            demiryolu veya tramvay hattı döşeme malzemesi demir veya çelikten

73.02

73.02

                 yol veya taş kesme veya ayırma kamaları, adi metallerden

 

82.05

                 kereste kamaları, adi metallerden

82.01

82.01

                  matbaa harfi dizme, sıkıştırma cihazları, mekanik

 

84.42

                   işlenecek mailde tutucuları kamaları, 84.56 ila 84.65 pozisyonlarında yer alan tezgahlara mahsus

 

84.66

KAMALAR, KAMA PİMLERİ:

 

 

                   alüminyumdan

7616.10

76.16

                    bakırdan

74.15

 

                    demir veya çelikten

7318.24

73.08

KAMBİYO SENETLERİ ve KONŞİMENTOLAR

 

49.07

KAMÇI BAŞLARI (kaba ipek)

 

50.03

KAMÇI UÇLARI

 

66.02

KAMÇILAR

6602.00

66.02

            aksam, süs ve teferruatı (dokumaya elverişli maddelerden olanlar hariç)

66-2

66.03

KAMÇILAR:

6602.00

66.02

          Aksam ve parçalan, süs ve aksesuarları, (dokumaya elverişli maddelerden olmayan ve mahfaza içermeyen, her türlü maddeden püsküller ve sırımlar)

66-2           66.03

66.03

KAMERALAR :

 

 

             kameralar:

 

 

                            sinematografik kameralar.ses kayıt aparatları ile birleştirilmiş olsun olmasın:

9017.11     veya         9007.19

90.07

                                         aksam ve parçalan

9007.91

90.07

                               gamma kameraları

 

90.18

                           hava araçları için silah kameralar

 

(93.05)            90.07

       fotoğraf makineleri (sinematografiklerden başka ):diğer aletlerin parçaları

90.06

90.06

                                  baskı klişesi veya silindirlerini hazırlamada kullanılan fotoğraf makineleri

9006.10

90.06

               belgeleri mikrofilm .mikrofiş veya diğer mikroformlar üzerine kaydetmede kullanılan fotoğraf makineleri

9006.20

90.06

                  denizaltında .hava haritacılığında veya iç organların tıbbi veya cerrahi incelemesinde kullanılmak üzere özel olarak imal edilmiş fotoğraf makineleri  

9006.30

90.06

                                    adli veya kriminolojide kullanılan karşılaştırma kameraları

9006.30

90.06

                                   anında fotoğraf veren kameralar

9006.40

90.06

                                   diğer kameralar

 

 

        genişliği 35 mm yi geçmeyen rulo halindeki filmler için objektiften gelen görüntüyü gösterenler (tek objektifli)SLR

 

9006.51

 

                   genişliği 35 mm den az rulo halindeki filmler için fotoğraf makineleri

9006.52

 

              diğerleri genişliği 35 mm olan rulo halde filmler için fotoğraf makineleri

9006.53

 

                           diğerleri

9006.59

 

                  fotoğraf makinelerine ait olan parça aksesuarlar

9006.91

90.06

                  Schmidt (kameralar)  astronomik mercekli-kırıcı) teleskoplar

 

90.05

              televizyon kameraları :bkz TELEVİZYON

 

 

      kamera kutuları

 

42.02

KAMFEN (CAMPIIENE)

 

29.02

KAMFORSÜLFONİK ASİT

 

29.14

KAMIŞLAR :

 

 

            bitkisel maddeler (örn. adi ve yabani kamışlar) esas itibariyle örgü için kullanılanlar

 14-2            14.01

14.01

KAMIŞLAR:

 

 

                 kamışlar ,ağaç gövdeli yenilebilen meyve veya ceviz taşıyan türleri

06-a.p.l

0602.20

                 Kamışlar baston olarak kullanılanlar

 

66.02

                   kamışlar örgü için kullanılanlar

 

14.01

                şeker kamışları ve kamıştan örfinler,makineler bkz.ŞEKERLER

 

 

                 kamışlar silah olanlar

 

93.04

KAMLAR

 

 

            örgü makineleri için

 

84.48

             sıvı pompaları İçin

 

84.13

KAMLAR, sıvı elevatörleri veya pompaları için

 

84.13

KAMP EŞYALARI (ayrtca ismen geçenlere de bakınız):

 

 

              kampçı bıçakları

 

82.11

            kamp eşyaları tekstilden mamul

63.06

63.06

           kamp sobaları demir yada çelikten mamul

 

73.21

           kamp tuvaletleri, plastikten mamul

 

39.22

KAMYONLAR (ayrıca X ÜK ARABALARI, KAMYONETLER ve TAŞITLARA da bkz.):

 

 

      yük taşımak için olanlar:

 

 

      otomatik boşaltma aletli olanlar (örn. damperli kamyonlar)

 

87.04

                       yük rampalı alçak zeminli ağır iş kamyonları       

 

87.04

                      frigofik veya yalıtılmış olanlar

 

87.04

                       damacanalarda asit, bütan silindirleri, vs. taşımak için kalın, çok kademeli döşemesi olanlar

 

87.04

                      karoserleri bir taraftan açılıp kapanabilenler       

 

87.04

                kara-demiryohı kamyonları (hem karada hem de demiryolunda gidebilen)..

 

87.04

              taze betonu taşımak İçin özel yapılmış kamyonlar (beton karıştırıcı kamyon olmayanlar)

 

87.04

      özel kullanımlı kamyonlar, öncelikli kullanımı mal veya eşya taşımak olmayanlar

 

87.05

                 bozulan araçları kurtarma amaçlı kamyonlar (Örn. çekiciler)

87.05

87.05

                     iş makineleri ile donatılmış olanlar

 

87.05

                      beton karıştırıcı kamyonlar

8705.40

87.05

                      vinçli olanlar

8705.10

 

                     sondaj veya deline işleri İçin vinçle, “derrick” ile veya diğer tertibatla donanmış olanlar

 

87.05

                 yüksekten geçen kabloların, sokak ışıklanılın, vs. bakımı için merdivenlerle veya asansörlü platfonnlarla donatılmış olanlar

 

87.05

                    Sokaklari su oluklarım, hendekleri, havaalanı pistlerini temizlemek için olanlar

 

87.05

                        gübre yaymak için olanlar

 

(84.32)             87.05

                           sinema ve televizyon çekimlerinde kullanılan “televizyon kamerasını taşıyan tekerlekli araç” tabir edilen ayarlanabilir kol ve platformları olan kamyonlar  

 

                          87.05   

                           yol süpürme araçları

87.05

87.05

                           projektör kamyonları

 

87.05

                                Zift, kum, çakıl, vs. püskürtme kamyonları

87.05

87.05

                               istifleme ve yığma mekanizmalı olanlar

 

87.05

                              kendi yükünü kendi alabilen cihazlarla donatılmış olanlar

 

(87.05)             87.04

KAN AKITMA BIÇAKLARI, kümesçilik için

 

84.38

KAN DURDURUCU KALEMLER

 

33.07

KAN DUDURUCU KALEMLER

 

33.07

KAN EMİCİ HAYVANLARIN (LAMPREY) KONTROLÜ İÇİN KOLLANILAN ÜRÜNLER

 

38.08

KAN NAKLİ ALETLERİ

 

90.18

KAN

 

 

kan:

 

 

                                   hayvan kanı:

 

 

                                           kandan yapılmış yenebilir müstahzarlar

 

16 Gen

                                            sosis ve benzeri ürünler

1601.00

16.01

                                              diğerleri

 

16.02

                                                    homojenize edilmiş müstahzarlar

16 a.p.       1602.10

16 Gen           16.02

                                                       diğerleri

1602.90

16.02

       tedavi, koruma veya teşhiste kullanılmak için hazırlanmış olanlar.

30.02

30.02

                                 t.b.y.a.sıvı veya kurutulmuş, yenilsin veya yenilmesin

5-1(a)

05.11

                  insan kanı

30.02

30.02

         kan abbümini:

 

 

                                 kurutulmuş kan olarak

 

(35.02)            05.11

                                  koruma veya tedavi amaçlı hazırlananlar

 

30.02

                                  diğerleri            

 

35.02

                      kan karası

 

38.02

                      kan fraksiyonları

30.02

30.02

                      kan globülinleri

 

30.02

                     kan gruplarının tayinine mahsus reaktifler

30-4 (e)      3006.20   

30.06

                    kan taşı (kuvartz). monte edilmemiş

 

71 Ek

                 laboratuva rlarda kan tahlili için kullanılan cihazlar

 

(90.18)                90.27

                      kan nakli aletleri (sterilplastik kaplar  çeren, bir kan verme borusu ve bir kan alma iğnesi ile donatılmış)

 

                            90.18

KANADA BALSAMI

 

13.01

KANALLAR, DRENAJ ALETLERİ :

 

 

             çıkış kapaklan, demir veya çelikten

 

73.25

                 drenaj boruları: bkz. TÜPLER,

 

 

                 aşındırıcı (korozif) maddeler için camdan kanallar (çoğunlukla eritilmiş kuvartzdan veya diğer eritilmiş silisten)

 

                            70.20

KANARYA YEMİ işlenmemiş

1008.30

10.08

KANATLAR :

 

 

                 bombalar için

 

93.06

                 turbo-jet motorları için

 

84.11

KANATLAR:

 

 

             hava pompalan, kompresörler, vantilatörler vb. için

 

84.14

             sıvı pompaları için

 

84.13

KANATLAR, uçaklar için

 

88.03

KANATLAR:

 

 

            hava araçları için,kanat tertibatı dahil

 

88.03

 kuş kanatları: bkz. DERİLER ve POSTLAR, kuş

 

 

               motorlu (aşıtlar için, 87.01 İla 87.05 pozisyonları arasındaki otobüs; araba; kamyon, kamyonetler, vs. için

 

87.08

KANATLI ÇARKLAR, sıvı elevatörleri veya pompalar için

 

84.13

KANATLI PENCERELERE MAHSUS KİLİT DİLLERİ ve TERTİBATLARI (or: civatalar, tutacak, menteşeler)

 

                           83.02

KANCALAR (ismen geçen türlerine ayrıca bakınız):

 

 

           adi metalden kancalar :

 

 

            ziraatte, bahçıvanlıkta veya ormancılıkta kullanılan el aletleri (oraklar, torbalama veya çim kancaları, kütük çengelleri, kütük devirme kancaları, ağaç kütüklerini yuvarlamaya mahsus kancalı küsküler ).                               

 

                         82.01

                     bağcı bıçağı

8201.40

82.01            

                    kasap kancaları, demir veya çelikten

 

73.26

             düğme sökücüler

 

82.05

            giyim eşyası, ayakkabı, el çantası, seyahat eşyası ve benzerlerine mahsus

8308.10

83.08

tığ : bkz’TIĞ

 

 

          panjur, perde pencere ve storlar için donanımlar (örn. kabin çengelleri, çif pencerelere mahsus çengeller, panjur ve storlar için çengeller vb.)

 

                          83.02

                  dövme suretiyle elde edilmiş kancalar, demir veya çelikten mamul (Örn. vinçler İçin)

 

                          73.26

                  çengelli ve halkalı çiviler, demir vey a çelikten

 

73.17

                  kaldırma kancalan

 

(84.31)              73.25veya 73.26

                somya çengelleri, demir veya çelikten

 

73.26

çengelli vidalar: bkz. ÇENGELLİ VİDALAR

 

73.26

              fırdöndülü halka ve kancalar, demir veya çelikten

86-2(d)

86.07

               cer kancaları ve diğer koşum takımları, müsademe tamponları, demiryolu ve tramvay lokomotifleri  veya vagonlarına mahsus olanlar

8607.30

 

           tığ: bkz. TIG

 

90.18

              dişçilik aletleri (Örn. sinir çengelleri)

 

90.21

               takma dişlere mahsus parça olanlar

 

95.07

                olta iğneleri (misinalı olsun olmasın)

9507.20

(61.17)             (62.17)              58.06               60.01              60.02 veya      83.08

               bastırınca yapışan birleştirme şeritleri özerindeki çengeller

 

 

            plastik olanlar:

 

 

                            kapı pencere, duvar veya binanın diğer bölümlerine monte edilmek üzere hazırlanmış bağlanh ve montaj parçası olanlar

                  39-11 (ij)                  

                         39.26             84.47

                              askı çengelleri

 

 

                              dokuma makinesi aksam ve parçaları

 

90.18

                             havlu askıları: bkz. HAVLU, askılar

 

 

             veterinerlik aletleri (Örn. tırnak çatlakları için aletler)     

 

 

KANCALAR, AÇILIR KAPANIR KANCASI OLAN VİNÇLER. İKİ TEKERLİ EL ARABALARI, vb : aç dır kapanır kancası olan vinçler, ekskavatörler bkz. VİNÇLER, EKSKAVATÖRLER kovalar, kepçeler, kürekler, kıskaçlar, kancalar

                 8431.41

                           84.31

                          tarak gemileri (kıskaç kovanLI ve emme tertibatlı tarak gemileri)

 

89.05

KANCALI DOKUMA MAKİNELERİ

 

84.47

KANDELİLLA MUMU, rafine edilmiş veya boyanmış olup olmadığına bakılmaksızın ayrıca bkz.MUMLAR .

 

                           15.21

KANEPELER (yatağa dönüştürülebilen türden olsalar bile).

 

94.01

KANNELONİ bkz. MAKARNA

 

 

KANOLAR

89.03

 

KANTARON BİTKİSİ

 

12.11

KANTERLER.kütük planyalama makineli aletleri

 

84.65

KANÜL:

 

 

         hijyenik maddeler, sert kauçuk haricindeki vulkanize kauçuktan mamul

 

40.14

          tıbbi yada cerrahi aletler

9018.39

90.18

KAOLİANG (NERVOSUM)

 

10.07

KAOLİN ve diğer kaolinli killer, kahine edilmiş olsun olmasın

2507.00

25.07

KAOLİNLİ KUMLAR

 

25.05

KAPAĞI KALDIRMAYA MAHSUS ALETLER, şöminelere mahsus (adi metalden el aletleri)

 

                         82.05

KAPAK KAĞIDI

 

48.02

KAPAK TERTİBATI, adi metalden. sandıklar, valizler, bavullar, vs. için (örn. kapak milleri, bağlama kirişi, kızak ayağı)

 

                      83.02

KAPAKLAR (ayrıca ismen geçen türlere bkz.)

 

 

              akümülatürler için

 

85.07

            adı metalden:

 

 

                     şişe, kavanoz vs. için

 

83.09

kanalizasyon, yangın musluğu vs. kapaklan, demir veya çelikten

 

73.25

             yontularak işlenmiş materyallerden t.b.y.a. (örn: kitap kapakları, saatler için koruyucu kapaklar) (kaplumbağa kabuğu, midye kabuğu, fildişi, kemik, boynuz vs. den)

 

                         96.01

               silindir kapaklar, baskı makineleri için:

 

(84.43)

               kontrol kapakları, buhar kazanları için

 

84.42

                kontrol havuzu kapakları, merkezi ısıtma kazanları için

 

84.03

                baca kapakları, merkezi ısıtma kazanları için

 

84.03

            kağıt veya kartondan:

 

 

                                 reçel kavanozu kapakları

 

48.23

KAPAKLAR (ismen geçenler için ayrıca bkz.):

 

 

            adi metalden:

 

 

                       bira, soda şişelerini, konserve kutularını, boru şeklinde mahfazaların vs. tıpalamak veya kapamak için

83.09

 

                        demir veya çelikten: ev. mutfak veya sofra eşyası olarak

 

73.23

                         kalaydan, bira kadehleri için

 

80.07

                       kapama tertibatı olarak, malların paketlenmesi veya nakli için:

 

 

                                   camdan

70.10

 

                                   plastikten

3923.50

39.23

                         süt sağma makineleri için

 

84.34

                          basınçlı sprey kutuları için

 

84.81

        pipolar için

 

96.14

       vakumlu nakil kapları için

 

96.17

KAPAKLAR,ÖRTÜLER KILIFLAR(aynca spesifik türlere bkz.. (örn. MASA örtüleri vb.)):

 

 

              anahtar kapakları, izole edici maddelerden

 

85.47

dokumaya elverişli maddelerden :

 

 

                yatak çarşafı (örn. şilte örtüleri)

 

63.02

                mefruşat eşyaları. n.c.s.o.i.(örn. minder kılıfları; takılıp çıkarı tabilen mobilya örtüleri; masa örtüleri

 

                         63.04

                diğerleri (örn. otomobiller, makineler, valizler, tenis raketleri vb. için kılıflar; şemsiye örtü ve kılıfları; çay demliklerine mahsus kılıflar )

 

                            63.07

           transmisyon zincir kapakları, motorsikletlere mahsus

 

87.14

           şemsiyeler İçin: bkz. ŞEMSİYELER

 

 

           saat zarflarına mahsus kapaklar, koruyucu kapaklar hariç

 

91.11

KAPAKLI SEPETLER,^dilmeye elverişli maddelerden mamul olanlar

 

46.02

KAPAMA TERTİBATLARI:

 

 

              herhangi materyalden, cam kavanoz, şişe, kapları vs ile birlikte

 

70.10

               camdan

70.10

70.10

               plastikten

3923.50

39.23

KAPANCALAR, kaldırma işi gören makineler

 

84.28

KAPANLAR:

 

 

         hayvanlar İçin (ör. fare kapanı), demir veya çelik telden

 

73.26

       borular için temizleme kapaklan : bkz. BORU, tertibatı

 

 

              kontrol kapaklan, demir veya çelikten, kanalizasyon, su vb. sistemleri için

 

73.25

                   fare kapanları, demir veya çelik telden

 

73.26

                   su ayırıcıları

 

84.81

KAPASİTANS ÖLÇÜM KÖPRÜLERİ

 

90.30

KAPASİTE (ŞİDDET) ÖLÇÜ ALETLERİ İÇİN bkz.ÖLÇÜ ALETLERİ

 

 

KAPATICILAR, KAPAMA ALET VE CİHAZLARI, MAKİNELER, vs ( ayrıca MÜHÜRLEME ALET VE CİHAZLARINA bakınız):

 

 

               kanal kapama makineleri, çizme yapımı için

 

84.53

              şişeler, kavanozlar ve diğer kaplar İçin kapama makineleri:

8422.30

84.22

                            aksam ve parçaları

8422.90

84.22

                            kapama çubukları, adi metalden, sepet bavullar için

 

83.02

                           kapı kapama aletleri, adi metalden:

 

 

                          otomatik (yay ve hidrolik tipi)

8302.60

83.02

                          diğer

 

83.02

                 posta için (örneğin mektup kapama makinesi)

8472.30

84.72

                 mühür kapayıcılar, adi metalden

 

82.03

KAPI ÖRTÜLERİ, boncuktan veya borudan

 

70.18

KAPI TOKMAKLARI adi metalden

 

83.02

KAPI ve PENCERE ALINLIKLARI (mimari süsler):

 

 

                   seramik, cam haline gelebilen

 

69.05

                  taştan, inşaata veya yontulmaya elverişli

 

68.02

KAPILAR (ayrıca bkz. kapı-ZİLLERİ, vb.):

 

 

                     kapılar :

 

 

                             uçaklar için

 

88.03

                             merkezi ısıtma kazanları için

 

84.03

                             ev işlerinde kullanılan demir veya çelikten sobalar vb. için

 

73.21

                           sanayi ve laboratuvarlârda kullanılan ocak ve fırınlar için :

 

 

                          elektrik ocak ve fırınları için

 

85.14

                          elektrikli olmayan ocak ve fırınlar için

 

84.17

                kasa daireleri İçin, adi metallerden

8303.00

83.03

                taşıtlar için :

 

 

                 zırhlı araçlar için zırhh kapılar

 

87.10

                 üç tekerlekli velespitler, sepetler ve hasta arabalar için

 

87.14

             87.01 ila 87.05 pozisyonları arasında yer alan motorlu taşıtlar (otobüsler, otomobiller, kamyonlar, kamyonetler, vb.)jçin 

 

 

                          87.08                            

            demiryolu (taşıtları ve tramvaylar için

 

86.07

          t.b.y.a.:

 

 

                   alüminyumdan

7610.10

76.10

       demir veya çelikten

7308.30

73.08

       plastikten

39-11(d)     3925.20         

3925.20

                    ahşap

4418.20

44.18

                 kapı zilleri: bkz. ZİLLER ve ÇANLAR

 

 

                «kapı mercekleri>>

 

90.13

     kapı çıngıraktan : bkz. ZİLLER ve ÇANLAR

 

 

       kapı için donanım ve tertibatlar :

 

 

                   adi metallerden

83.02

83.02

                                  seramikten (örn,, kollar, tokmaklar, aynalıklar)

 

69.14

                                  camdan (örn., topuzlar ve benzeri tutamaklar)

 

70.20

                                   plastikten

39-11(f)

 

                   kapı çerçeveleri: bkz. ÇERÇEVELER

 

 

                  kapı eşikleri, yontulmaya ve inşaata elverişli taşlardan

 

68.02

KAPLAMA DOKUMAYA ELVERİŞLİ KUMAŞLAR: bkz.

 

 

           MENSUCAT, dokumaya elverişli kumaşlar, kaplama

 

 

KAPLAMA KAĞIT ve KARTONLAR: bkz KAĞIT

 

 

KAPLAMA LEVHASIYLA KAPLANMIŞ YONGA LEVHALAR

 

(44.10)              44.12

KAPLAMA MAKİNALARI:

 

 

                84.47 pozisyonunda yer alan türden gipe makinaları hariç elektrik kablolarını kaplamaya mahsus 

 

                         84.79

                 düğmeleri, püskül başlarını vb.yi ipliklerle kaplamaya mahsus tekstil nıakinaları ve cihazlar

 

                        84.47

KAPLAMA MAKİNELERİ, t.b.y.a.:

 

 

             kalender şeklimle olanlar: bkz. KALENDERLER

 

 

               fıçılar için

 

84.79

                kağıt veya kartonlar için, kalender şeklinde olmayanlar

 

84. 39

                fotosensitif emülsiyonlar için

 

84.79

             boru veya boru hattı için, t.b.y.a

 

84.79

             dokumaya elverişli maddeler İçin:

84.51

84.51

                                  aksam ve parçaları

8451.90

84.51

               elektrotları kaynaklamak için

 

84.79

KAPLAMA MÜSTAHZARLARI, elektrotları veya çubukları kaynaklamak için

38.10

38.10

KAPLAMA TABAKALARI lam ine edilmiş plastiklerle birleştirilmeye mahsus

 

56.03

KAPLAMA TABAKALARI, dokunmamışlardan, lamine edilmiş plastiklerle birleştirilmeye mahsus

 

56.03

KAPLAMA ve AMBALAJ; AMBALAJLAMA MAKİNELERİ:

 

 

 kaplama ve ambalaj:

 

 

                 şekerleme, meyva. vs. kaplama ve ambalajı, kağıttan, ölçülendirilmiş

 

48.23

                 damgalı veya ücretsiz işaretli kaplamalar: bkz. DAMGALAR, posta.ambalajlama makineleri:

 

 

             büro tipi makineler (örn. banknotlar, paralar, zarflar, mektuplar, vs. için):

 

84.72

              para paketleme makineleri

84.72

84.72

                                     aksam ve parçalan

8473.40

84.73

                      t.b.y.a. (ayrıca yazı yazan, zımbalayan, zamklayan, vs. dahil):

8422.40

84.22

                                      aksam ve parçaları

8422.90

84.22

                       kaplama kağıdı, rulo veya yaprak halinde: bkz. KAĞIT.

 

 

KAPLAMA.ÇERÇEVE: ayrıca KUTU’lara bakınız

 

 

              katot ışınlı tüpler için görüntü yoğunlaştırıcılar

 

85.40

             merkezi ısıtma kazanları için

 

84.03

             sinematografik kameralar projektörler için

 

90.07

              su tribünleri veya hidrolik tribünler için kanal kutuları

 

84.10

              cam lifleri (ısı izolasyonu boruları için)(yün)

 

70.19

              çakmaklar için                                   

 

96.13

              motorlu taşıtlar için (otobüsler , arabalar «kamyonlar «karavanlar için) 87.01 den 87.05 e kadar ki taşıtlar örn.debriyaj ,differansiyel,vites kutusu)       

 

87.08            (92.08)                   

                  müzik kutuları için

 

92.09

                   X ışını tüpleri için koruyucu kutular

 

90.22

                   sucuk, salam zarı

39-8

 

                     kağıttan

 

48.23

                     plastikten

3917.10

 

                     kantarlar için

 

84.23

KAPLAMALAR, motorlu taşıtların gövdeleri İçin, şekil verilmiş

 

(59.11)              87.08

KAPLAMALAR, uçaklar için

 

88.03

KAPLAMALAR:

 

 

ayak veya ayakkabı için hafif veya az dayanıklı maddelerden tabanı olmayan (çorap şeklinde) tek kullanımlık kaplamalar

 

(64 Gen.)

başlık kanlamaları

6507.00

65.07

KAPLAMALAR: bkz. ÖRTÜLER vç ismen geçen türler. örn. YER, MASA DUVAR vb. kaplamaları

 

 

KAPLAMALI CAM

 

70.03

KAPLAMAYA MAHSUS MAKİNE VE CİHAZLAR çikolata ve şekerleme sanayinde kullanılanlar

 

84.38

KAPLAN GÖZÜ (kuvartz). monte edilmemiş

 

71 Ek

KAPLAN TİPİ TÜRBİNLER

 

84.10

KAPLANGÖZÜ KUARTZ, monte edilmemiş

 

71 Ek

KAPLANLAR, canlı

 

01.06

KAPLAR (İsmen geçenlere de bakınız):

 

 

 ticari taşıma veya paketleme amaçlı:

 

 

            aliminyumdan

76.12

76.12

                       demir yada çelikten:

 

73.10

                                         hacmi 50lt veya fazla olanlar

7310.10

 

                                         hacmi 50 litreden az olanlar :

 

 

                                                     lehimlenerek veya kenarlan kıvrılarak

 

 

                                                       kapatılacak kutular

7310.21

 

                                                        diğerleri      

7310.29

 

                          magnezyumdan

 

81.04

                          plastikten

 

39.23

                    içinde göz yaşartıcı gaz bulunan aeresol sprey kutuları

 

 

              duş kabinleri (sağlıkla ilgili eşyalara bakınız.)

 

93.04

              süt kutulan mutfak eşyası olanlar ;bkz.MASA EŞYALARI

 

 

   yağ kutuları adi melallerden yapılmış el aletleri

 

82.05

                     dokumaya elverişli maddeleri büküm kaplan makineler için kenarları delikli kağıt

 

48.23

                 su kaplan (sulama kapları) MASA EŞYALARINA bakınız

 

 

KAPLAR: bkz. KONTEYNERLER.

 

 

KAPLAR:

 

 

            yemek pişirmeye mahsus kaplar (örn: süt, çorba, çay vs. kaptan), ısıtma elemanlan ile donatılmış:

 

 

                             ev kullanımına mahsus

 

85.16

                                  ev kullanımı için olmayanlar

 

84.19

                dekorasyon için demir veya çelikten

 

(73.25)           83.06

KAPILAR: bkz. KOVALAR,

 

 

               süt sağma makinesi kapları

 

84.34

KAPLARI TEMİZLEMEYE, DOLDURMAYA (KONSERVELEME) VB. MAHSUS MAKİNA VE CİHAZLARI

 

 

           kutu açacakları bkz. AÇACAKLAR

 

 

              evlerde kullanılmaya mahsus mekanik konserveleme aletleri ağırlıkları 10 kg veya daha az olanlar diğerleri;

 

(84.22)          82.10                 84.22

                 şişeleri veya diğer kapları temizlemeye veya kurutmaya mahsus makineler şişeleri veya diğer kaplan doldurmaya.kapatmaya .damgalamaya .etiketlemeye mahsus makineler

 

                       84.22

               aksam ve parçalan

 

84.22

KAPLICA (buğday)

 

10.01

KAPLİNLER ve KAPLİN DİŞLİLERİ:

 

 

            bağlayıcı aletler (link up) ve dişliler:

 

 

               demiryolu veya tramvay lokomatifleri veya vagonları için (örh: zincir, kanca veya vida tipi, draft tipi)       

86-2(d)       8607.30         

86.07

                      87.16 dalp araçlar için

 

87.14

               transmisyon ekippıanları (bkz: TRANSMİSYON EKİPMANLARI):

 

 

                           zincirli veya.koşum kemerli kaplinler

 

84.83

                           elektromanyetik kaplinler;

8505.20

85.05

                                                   aksam ve parçaları

8505.90

85.05

                                 sıvı kaplinler. değişken hızda

 

84.83

                                sürtünmeli disk veya koni kaplinleri

 

84.83

               mil kaplinleri (örn: flanşlı kaplinler, elastiki kaplinler, hidrolik kaplinler)

8483.60

84.83

             tüp veya boru tutturacakları: bkz: TÜP tutturacakları

 

 

KAPLUMBAĞA KABUĞU :

 

 

              işlenmemiş veya basit bîr şekilde hazırlanmış, fakat şekil verilerek kesilmemiş, toz ve döküntüleri

05.07

05.07

              işlenmiş, eşyalar dahil, t.b.y.a. :

96.01

96.01

               düğmeler, çiviler vb

 

96.06

KAPLUMBAĞALAR:

 

 

             canlı olanlar

 

01.06

               etler ve sakatatlar : bkz. ETLER ve SAKATATLAR

 

 

              kaplumbağa yumurtalar»

 

04.10

              kaplumbağa yumurtası yağı

 

15.06

              kaplumbağaların kabuklu yumurtaları

 

05.07

               pulları.

 

05.07

KAPLUMBAĞALAR, canlı

 

01.06

KAPOK

1402.10

14.02

kapok tohumlan

 

12.07

dokumada kullundan kapok

 

53.05

KAPRİLİK ASİT,esterleri ve tuzları

 

29.15

KAPROİK ASİT ,tuz ve eterleri

 

29.15

KAPRYLALOLHVDE(Octanal)

 

29.12

KAPSÜLLEME MAKİNALARI, şişeler ve diğer kutular için

8422.30

 

                 aksam ve parçalar

8422.90

84.22

KAPSÜLLER, boş,eczacılıkta kullanılan

19.05

19.05

KAPSÜLLER, yırtılabilen. ve KAPSÜL KAPAKLARI, adi metalden

83.09

83.09

KAPSÜLLER:

 

 

           şişeler için, adi metalden ;örneğin. şarap şişeleri için üretilmiş kapsüller, süt şişeleri için yırtılabilen kapsüller

83.09

83.09

                         pekiştirilmemiş jelatin kapsüller, çakmak gazları ve eczacılık maddeleri için

 

96.02

KAR ARABALARI

 

87.03

KAR BOTLAR: bkz. AYAK GİYECEKLERİ

 

 

KAR KAYAKLARI ve diğer kar kayağı malzemeleri

9506.11 ila 9506.19

95.06

KAR KÜREYİCİLERİ:

 

 

               itilerek veya çekilerek kullanılalar ( bıçaklı tipte), örn: kamyonların . traktörlerin önlerine takılmaya; mahsus olanlar

8430.20

84.30

                               kendinden hareketli, kürüme tertibatı bünyesinde olanlar

 

87.05

KAR PÜSKÜRRTÜCÜLERİ: bkz. KAR KÜREYİCİLERİ.

 

 

KAR:

22.01

22.01

                 yapay kar, Noel dekoraasyonu olanlar

 

95.05

                 karbonik asit karı

 

(22.01)

                karbonik kar.

 

28.11

KARA BARUT (tüfek barutu)

 

36.01

KARA BUĞDAY (buckwheat)

 

10.08

KARA BÜKEN TOHUMLARI

 

12.11

KARA ELMASLAR (karbonadolar)

 

7102.21 ve    7102.29

KARA GÜNLÜK

 

13.01

KARA PATATES 

 

12.11

KARA TAHTALAR, çerçeveli olsun olmasın

 

96.10

KARA TOPRAKLAR

 

25.30

KARABE (kehribar)

 

25.30

KARABİBER (ayrıca bakınız BİBERLER)

 

38.34

KARABİNALAR

 

 

              av, spor, hedef karabinaları

 

93.03

               askeri karabinaları

 

93.01

KARABUĞDAY:

 

11.02

            kabuğu çıkartılmış fakat perikarpı duran

 

11.04

            artıklar

 

23.02

             İşlenmemiş                                                                                                      

1008.10

10.08

KARACİĞERLER ve MAMULLERİ:

 

 

hayvan ciğerleri: bkz, SAKATATLAR ve ORGANLAR

 

 

balık karaciğeri:

 

 

          insan tüketimine uygun:  

 

 

                         kurutulmuş, tütsülenmiş, tuzlanmış veya salamura edilmiş

0305.20

03.05

                                       taze veya soğutulmuş

0302.70

03.02

                                      dondurulmuş

0303.80

 

                                      diğer türlü hazırlanmış veya konserve edilmiş

 

16.04

                       insan tüketimine uygun olmayan

(3-1(b))

(3 Gen)              5. Fas.

            eczacılık ürünlerinin hazırlanmasında kullanılan: bkz. ORGANLAR, hayvan

balık karaciğeri yağlan ve fraksiyonları, (örn. bahkyağı). rafine edilmiş olsun olmasın, fakat kimyasal olarak değiştirilmemiş

 

    1504.10

 

15.04

                karaciğer sosisleri

 

16.01

KARAISIRGAN TOHUMLARI

 

12.07

KARAKAFES OTU KÖKLERİ

 

12.11

KARAKTERLER

 

 

                 tarih damgaları ve benzeri eşya için, kauçuktan

 

40.16

matbaa harfleri

 

84.42

KARALAR:

 

 

           hayvansal karalar, kullanılmış ve tesiri kalmamış hayvansal karalar dahil (örn. kemik, kan. toynak, boynuz, fildişi, deri, kaplumbağa kabuğu karaları)

                 38.02

                      38.02

              mineral:

 

 

             asetilen, karbon, lamba karaları

2803.00

28.03

               toprak boyalar

 

25.30

               t.b.y.a. (örn. alu, şist, silika karası)

 

32.06

KARAMAN KİLİMLERİ

5702.10

57.02

KARAMEL(LER):

 

 

                karamel (karamelize şekerler, melaslar ve renklendirici karameller)

17.02

17 Gen              17.02

               karameller(şekerlemler)

 

17.04

KARAMEŞE

 

14.04

KARAftftşE AĞACI:

 

 

                kökü

 

14.04

                    boyama hülasası

 

32.03

KARANFİLLER:

 

 

                  kök ve yapraklan

 

12.11

                  biber:

 

 

                         kurutulmuş, ezilmiş veya öğütülmüş

 

09.04

                             taze veya dondurulmuş

 

07.09

                   bütün halindeki meyve, karanfil ve kökleri

0907.00

09.07

KARANLIKTA KULLANILMAYA MAHSUS DÜRBÜNLER

 

90.05

KARAPA CEVİZİ

 

12.07

KARAPICHO, dokumaya elverişli lifler

 

53.03

KARATAVUKLAR, canlı

 

01.06

KARATES (dokumaya elverişli lifier)

 

53.03

KARAVAN TENTELERİ

 

63.06

KARAVANALAR bkz. TREYLERLER

 

 

KARAVANLAR

 

87.03

KARBAMYLHDRAZİNE (yarı karbazit)

 

29.28

KARBİLAMİNLER (Izosiyanitler)

 

29.29

KARBOKSİAMİD GRUPLU BİLEŞİKLER

29.24

 

KARBOKSİİMİD GRUPLU BİLEŞİKLER

29.25

 

KARBOKSİLİK ASİTLER:

 

 

          ilave oksijen fonksiyonlu ve bunların aldehit,keton ,karboksilik asitler perokasitler ve bunların türevleri(halojenlenmiş nitrolanmış veya nitrozlanmış yada sül fotanmış)

29-4           29.18

29 Gen            29-V11-            Gen

               alkol fonksiyonlu ancak diğer oksijen fonksiyonlu grubu olmayan

2918.11ila 2918.19 

                          29.18

               aldehit veya keton fonksiyonlu grubu olan fakat başka oksijen fonksiyonlu grubu olmayan

                2918.30

                       29.18

       fenol fonksiyonlu grubu olan fakat başka oksijen fonksiyonlu grubu olmayan

2918.21 ila 2918.29   

                         29.18

                        diğerleri

2918.90

29.18                29.24

                        karboksilik asidin amid türevleri

 

29.24

                       karboksilik asidin azidleri

 

29.29

                       karboksilik asidin halidleri

29-5(e)

29 Gen

KARBOKSİLİK ASİTLERİN HİDRAZİTLERİ

 

29.28

KARBOKSİMETİLSELÜLOZ ve tuzlan

3912.31

39.12

KARBON : bkz.ayrıca KARBON MİKROFONLAR

 

 

            karbon (grafik içerenler)eşyalar bkz.KARBON BLOKLARI ve KARBON KAĞIDI elektrik işlerinde kullanılan karbonlar pil kömürleri ,fırçalar,kömür elektrotları lamba kömürleri ve diğer grafit veya diğer karbonlar metalli veya metalsiz elektriksel amaçlar için kullanılanlar

 

85.45

 

85 Gen       85.45

 tarifenin başka bir yerinde belirtilmeyen veya yeralmayan karbondan veya suni grafitten eşya(filtreler .diskler .yataklar vs.)

 

68.15

          karbon karaları

2803.00

28 Gen              28.03

karbon blokları ,diskleri ,çubuklar ,seramikler kadar ısıya dayanıklı olmayan özel ölçülerde kesilmiş yüzeyi işlenmiş yüzeyi bitirilmiş

 

(38.01)              68.15 veya      85.45         85.45

       elektrikli otomatik voltaj düzenleyicilerde rezistans diski olarak kullanılanlar

 

71.06

         Yarı mamul karbonlar

 

 

                 gümüş içerenler

 

38.01

                 diğerleri

 

68.15

     karbon bileşikleri için Bkz.KARBON BİLEŞİKLERİ

 

 

       karbon lifleri ve karbonilleri ve karbonul eşya

68.15

 

       karbon kağıtları bkz. KOPYA KAĞITLARI

 

 

        karbon rezistansları bkz. REZİSTANS

 

 

KARBON BİLEŞİKLERİ(Özel bileşikler de bakımz)Ör:KARBONATLAR »KARBONYL

 

 

             karbon bromitler karbon kloritler

 

(28.12)           29.03

             karbon klorür

 

(28.12)          29.03

             karbon klorik asit

 

28.12

                    benzol yada tolen içinde çözülmüş

 

 (28.12)          38.24

            karbon klorosülfür ör:karbon dikloro sülfür

 

28.51

            karbondioksit

2811.21

28.11

             karbon disülfür

28-2(c)     2813.10

28 Gen          28.13              29.03

            karbon heksaklorit (hexaklorobenzol)

 

(28.12)            29.03

            karbonmonoksit

 

28.11

            karbouoksisülfür

28-2(e)

28 Gen         28.51

            karbon silisit (silikon kar bit)

 

28.49

            karbon tetraklorit

2903.14

29.03

KARBON KAĞIDI İLE, 2. KOPYASI ÇIKARILAN DEFTERLER(kırtasiye)

4820.40

48.20

KARBON ADOS(kara elmaslar)

 

7102.21 ve    7110.29

KARBONATLAR

28-2

28 Gen

KARBONATLI SU bkz. SU; gazlı

28.36

28.36

KARBONİK ASİT ,KARBONİK KAR ,KARBONİK BUZ (KARBONDİOKSİT)

 

28.11

             Karbonik asidin amimid gurup beşikleri

 

29.24

KARBONİK ASİTİN AMİT GRUPLU BİLEŞİKLEkh

 

 

               asiklik amidler

 

29-(P) ve

               siklik amidler

 

(E) listeleri

KARBONİK ESTERLER VE TUZLARI

 

29.20

KARBONİL KLORİT (karbon klorit oksit):.

 

28.12

            tolen yada benzolle çözölmüş

 

(28.12)           38.24

KARBON İTRATLAR

 

28 Gen

KARBONLAR

2803.00

28-1-Gen           28.03

                aktif hale getirilmiş karbon

3802.10

38.02

                              ilaç olarak kullanılanlar

 

(38.02)        30.03 veya    30.04        (38.02)

                perakende satış için paketlenmiş koku gidericiler

 

33.07             28.45

                Karbon 13 (izotope)

 

28.44

                 karbon 14 (radyoaktif izotop)

 

27.04

              gaz karbon (karni kömürü)

 

(28.03)

                doğal karbon katı yakıtlar içindeki

 

Fasıl 27            27.04

                      karni kömürü

2704.00

 

KARBONLU HAMURLAR, elektrotlar için

3801.30

38.01

KARBOSTIRIL

 

29.33

KARBÜRATÖRLER, içten yanmalı motorlar için

 

84.09

KARBÜRLER:

28-2       2849.00

28 Gen.         28.49

              metal karbür karışından

 

(28.49)        

              aletler için monte edilmemiş levhalar, çubuklar,uçlar ve benzeri eşya

 

82.09

               kendi aralarında veya metalik bağlayıcılarla karıştırılmış, aglomere edilmemiş metal karbürler

3824.30

38.24

               kıymetli metallerden sayılanlar

 

28.43

KARD MAKİNELERİNİN ÜSTÜVANELERİNE KARD GARNİTÜRLERİNİ GEÇİRMEYE MAHSUS MAKİNELER

 

84.79

KARDAN JONTALARI (universal kaplinler) ayrıca bkz, TRANSMİSYON MİLİ

 

84.83

KARDELEME

 

 

            kart makinelerinin altında toplanan uçuntular

 

52.02

            karde makineleri

8445.11

84.45

             kard çivileri ,demir yada çelikten

 

73.17

KARDELEN (galanthus)

 

06.01

KARDELEN (galanthus)

 

06.01

KARDEŞKANI

 

13.01

KARDİOGRAFLAR,elektro- ,foto

 

90.18

KARDİOSKOPLAR

 

90.18

KARELER:

 

 

             çizim veya işaretleme aletleri (örn, gönyeler, T şeklinde gönyeler)

 

90.17

             kare şeklinde halılar

 

57 Gen

            camdan, preslenmiş veta kalıplanmış. binalar için

70.16

70.16

             dokumaya elverişli madde, eşarp tipi: bkz, MENDİLLER

 

 

KARFİÇE ÇİVİLERİ, ayakkabıcılar, vb. için, demir veya çelikten

 

73.17

KARGO GEMİLERİ

89.01

89.01

KARGO PİRİNCİ

 

10.06

KARINLAR, keman, viyolonsel vb. mahsus

 

92.09

KARIŞIM ÖLÇME ALETLERİ, telekomünikasyonda kullanılan

 

90.30

KARIŞIMLAR, 19.05 pozisyonunda yer alan ekmekçilik mamullerinin hazırlanmasında kullanılan

1901.20

19.01

KARIŞIMLAR:

G.K-2(b)    G.K-      3(a)-(b)

G.K.2              G.K.3

            asildik hidrokarbonların izomerlerinden (stereoizomerler dışında) doymuş olsun olmasın

(29-1(b)

(29 Gen)

            amyant veya amyant ve magnezyum karbonat esaslı

6812.10

68.12

             esasını tabii asfalt, tabii bitümen, petrol bitümeni, mineral katran veya mineral katran zifti teşkil eden bitümenli karışımlar

2715.00

27.15

                kuru kan ve kemik unundan (gübre)

 

31.01

                15. fasılda yer alan-hayvansal veya bitkisel katı ve sıvı yağların veya farklı kati ve sıvı yağ fraksiyonlarından

 

 

                         yenilen, 15-16 pozisyonunda yer alanlar hariç

15.17

15.17

                           yenilemeyen, t.b.y.a

1518.00

15.18

              fermente edilmiş içeceklerin karışımları ve fermente edilmiş içecekler ile alkolsüz İçeceklerin karışımlarından, alkol derecesi hacimce %5’i geçen

                     2206.00

                         22.06

               gübrelerden

 

31.Fasıl

             radyoaktif (parçalanabilir veya çoğalabilir kimyasal elementler dahil) kimyasal elementler, izotoplar veya bileşikler içerenler

28-6(d)  2844.10 ila  2844.40

28 Gen          28.44

              ısıyı tecrit edici, sesi tecrit edici veya sesi muhafaza edici mineral maddeler ve bunlardan eşyalar, t.b.y.a       

68.06

68.06

              izomerlerden: bkz. İZOMERLER

 

 

               tıpta kullanılan karışımlar

 

30.Fasıl

                metal tozlardan:

 

 

                       ergitme suretiyle elde edilen heterojen karışımlar (sermetler hariç)

XV-5(c)

XV Gen

                       diğerleri

 

 

                                   sinterlenmemiş

 

XV Gen

                                   sinterlenmiş

XV-5(c)

XV Gen

             koku veren maddelerden ve esası sanayide ham madde olarak kullanılan bu maddelerin bir veya daha fazlasından olan karışımlar (alkollü çözeltiler dahil):

33.02

33.02

                                 yiyecek ve içecek sanayiinde kullanılanlar

3302.10

33.02

                                 diğerleri

3302.90

 

            bitkilerden veya bitki parçalarından, bitkisel infiizyonlar veya bitkisel çay yapımında kullanılanlar(örn. lak satif. purgatif. idrar söktürücü. gaz giderici özelliklere sahip olanlar)

 

 

(30.03)        (30.04)          21.06

            nadir toprak metallerden, skandiyum veya itriyumdan

28.46

28 Geb      28.46

             kauçuktan: bkz. KAUÇUK

 

 

             çeşni karışımları

21.03

21.03

             lezzet verici karışımla

21.03

21.03

             baharat karışımları

9-1

9 Gen

             dokumaya elverişli maddelerden meydana gelen karışımlar

XI-2          XI-a.p.2

XV Gen

            sebze karışımları: bkz. SEBZELER

 

 

KARIŞTIRICILAR, dokuma makinalan için

 

84.48

KARIŞTIRICILAR, KARIŞTIRICI CİHAZLAR, MAKİNELER, vb

 

 

            tarıma mahsus makine ve cihazlar, t.b.y.a. (örn. gübre, yem ufalama ve karıştırma cihazları).

 

84.36

          yiyecek veya içecek hazırlamaya mahsus olanlar:

 

 

                    evlerde kullanılalı cihazlar veya edavatlar

 

 

           elektro-mekanik, elektrik motorlu (Örn. dondurma mikserleri veya meyvalı dondurma mikserleri)

85-3(a)    8509.40

                          85.09

           mutfak eşyası, camdan

 

70.13

           mekanik cihazlar, ağırlığı 10 kg veya daha az olan (örn. krema, yumurta veya mayonez için karıştırma ve çırpma cihazları)

 

82.10

           değirmencilik sanayiine mahsus makine makine ve cihazlar

 

84.37

            margarin yağını terkibeden unsurların iyice karışmasını temine mahsus makineler

 

84.79

             makine ve cihazlar, t.b.y.a.. belli gıda sanayilerine mahsus

 

 

                          kakao veya çikolata imaline mahsus

 

84.38

                          şekerleme imaline mahsus

 

84.38

                           mekanik tekneler ve hamur yoğurma makineleri

 

84.38

                          makarna imaline mahsus

 

84.38

            katı (toz veya hamur halde olanlar dahil) haldeki (toprak, taş, maden cevheri, vb.) mineral maddelere mahsus makine ve cihazlar

 

                          84.74

            beton karıştırıcılar (ayrıca bkz. BETON, makine ve cihazlar)

8474.31

84.74

            harç karıştırıcılar

8474.31

84.74

              mineral maddeleri bitümenle karıştırmaya mahsus

8474.32

84.74

              diğerleri

8474.39

 

         aksam ve parçalar

8474.90

84.74

          karıştırma cihazları (iki veya daha fazla mikrofondan çıkan sesleri birleştirmeye mahsus):

 

85.43

          sinematoğfi için özel olarak yapılnnş

 

(85.43)         90.10

         t.b.y.a

8479.82

84.79

KARIŞTIRMA DEMİRLERİ, sobalar ve şömineler için adi metalden el aletleri

 

82.05

KARİDESLER : bkz. KABUKLU HAYVANLAR

 

 

KARİDESLER: bkz, KABUKLULAR

 

 

KARİLLONLAR

 

92.06

          elektronik

 

92.07

KARİTE MEYVESİ (shea fıstığı).

12-1        1207.92

12.07

KARKAS YAĞI

 

15.01

KARMA KAZANLAR

8402.19

84.02

KARMA OTOMATİK BİLGİ İŞLEM MAKİNELERİ ve bunlara ait BİRİMLER: bkz.OTOMATİK BİLGİ İŞLEM MAKİNELERİ

 

 

KARNABAHARLAR:

 

 

                  kurutulmuş

 

07.12

                 taze veya soğutulmuş

0704.10

07.04

                 asitik asit ya da sirke ile hazırlanmış veya konserve edilmiş

 

20.01

KARNALİT31.05’de yer alan şekillderde sunulmayan

31-4(A)(i) 3104.10

31.04

                artık karnalit suyu

 

28.20

KARNAUBA MUMU .rafine edilmiş yada renklendirilmiş olup olmadığına bakılmaksızın

 

15.21

KARNAVAL EŞYASI

95.05

95.05

KARNİ:

 

 

         seramik maddelerden

 

 

                 ateşe dayanıklı olanlar

69.03

69.03

                  diğerleri

 

69.09

          damıtma cihazlarının aksam ve parçaları olanlar (seramikten veya camdan olanlar hariç)

 

84.19

           damıtma (imbik) kapları, camdan laboratuar eşyası

 

70.17

KARNİ KÖMÜRÜ

2704.00

27.04

KARNOTİT ‘.uranyum cevheri

 

26.12

KARO’S ASİDİ

 

28.11

KAROA(tekstiI lifleri)

 

53.05

KAROB FASULYELERİ bkz. KEÇİBOYNUZU

 

 

KAROLAR

 

 

               asbestten (amyanttan)

 

68.12

              amyantlı çimentodan, selülozlu çimentodan vb

6811.20

68.11

               asfalttan, ziftten vb

 

68.07

              karbondan

 

68.15

              çimentodan, betondan veya suni taştan, takviye edilmiş olsun olmasın

6810.19

68.10

             seramik maddelerden

 

 

                        silisli fosil unlarından veya benzeri silisli topraklardan

6901.00

69.01

                        diğerleri

 

 

                                  ısı yalıtan veya ateşe dayanıklı

69.02

69.02

                                  diğerleri

 

 

                        olum veya destek

69.04

69.04

                       döşeme, kaplama veya kaldırım

 

 

                                  cilalı ve sırlı

69.08

 

                                   cilasız ve sırsız

69.07

69.07

                         kiremit

6905.10

69.05

                         sobalar için hazırlanmış

 

69.14

                          sofra eşyası altlıkları olarak hazırlanmış

 

 

                                        porselen veya çiniden

 

69.11

                                        diğerleri

 

69.12

            aglomere mantardan

4504.10

45.04

            keçeden, yüzeyi en fazla 0.3 m. olan yer kaplamaları

5704.10

57.04

            camdan, sıkıştırılmış veya kalıplanmış. inşaat için

70.16

70.16

            grafit veya karbondan (seramik hariç : yukarı bkz.), elektrikli olmayan

 

68.15

         ısı veya ses yalıtan mineral maddelerden (asbest hariç), seramik olmayan

 

68.06

         demir veva çelikten

 

73.26

         kağıt veya kartondan yer döşeme karoları

 

48.15

         alçı veya alçı esaslı bileşiklerden, tezyin edilmemiş

 

68.09

                yüzü sadece  kağıt veya kartonla kaplanmış veya takviye edilmiş olanlar

6809.11

 

               diğerleri

6809.19

 

       plastikten

 

39.18

       oluklu kiremitler

 

68.11

        kauçuktan, vulkanize sert kauçuk hariç

 

40.08

            kum-kireçten

 

68.10

           kayağan taşından

 

68.03

           inşaat taşından (kayağan taşı hariç):

 

 

                  çimento ve diğer bağlayıcılarla tabii taş parçalarının aglomere edilmesiyle elde edilen

 

(68.02)               68.10

                 diğerleri

6802.10

68.08

    samandan çimento, alçı ve diğer mineral bağlayıcılarla aglomere edilmiş

6808.00

68.08

    bitkisel liflerden çimento, alçı ve diğer mineral bağlayıcılarla aglomere edilmiş

6808.00

 

      ağaç döküntüleri (ör. ağaç talaşı, ağaç kırpıntıları, ağaç parçacıkları, testere talaşı) çimento, alçı ve diğer mineral bağlayıcılarla agldmere edilmiş

6808.00

68.08

KAROSER: bkz. GÖVDELER

 

 

KAROTEN B KAROTEN

 

32.04

KAROTEN. a ve y KAROTEN

 

(29.36)          32.03 veya 32.04

KAROTENOİD

 

 

            sentez yoluyla elde edilen

 

32.04

          doğal kaynaklı

 

(29.36)        32.03

KARPUZ, taze

0807.11

08.07

KARPUZ

 

 

          hülasaları

 

13.02

          meyvesi

 

12.11

KARSİNÖTRONLAR

8540.79

85.40

KARSTENİT (tabii kalsiyum sülfat)

 

(28.33)            25.20

KARŞILIKLI DÖVERLER (Harman makineleri, biçer döver parçalan)

 

84.33

KART KAYTANLAMA MAKİNELERİ, jakard kartları için

 

84.48

KART TOPLAYICILAR, otomatik veri işleme makineleri için

 

84.71

KART VE KARTLAR İÇİN MAKİNELER:

 

 

         kart tahtaları bkz. KAĞIT VE KAĞIT ARKALIKLAR

 

 

            kart garnitürü (kart dilimleri):

 

84.48

                      deri dokuma makinelerinde kullanılan

 

42.04

                         kart garnitürü montaj makineleri

 

84.79

                          diş açma makineleri

 

(84.45)        84.63

           oyun kağıtları

 

95.04

           tasnif ve ayırım kutuları .indeks kartlan .adi metalden .yüzeye koymak için dizayn edilmemiş olanlar, kart indeks dosyaları .ofis eşyası olanlar

 

83.04

          şerit halinde zımba .adi metalden

 

94.03

          kart masaları

 

83.05

                     kartlar için makineler:

 

(95.04)          fasıl 94

                      kart montaj ,kopyalama ,zımbalama,jakarllar için azaltıcı makineler

 

84.48

                      kart kollektörleri

 

84.71

                      kart tutturma makineleri

 

84.48

                      verileri kayıt ortamına kod şeklinde girmeye mahsus makineler

 

84.71

                      zımbalanmış kartlar için kart sınıflandırma makineleri

 

84.71

                      manyetik kart taşıyıcıları

 

84.71

                      otomatik bilgi işlem makineleri için zımbalanmış kart üniteleri

 

84.71

KARTLAR:

 

 

            doğum günü ,noel .yeni yıl vs. kartları

 

49.09

           kek kartları

 

48.23

         sihirbazlık kart paketleri

 

95.05

          kağıt veya kartondan mektup kartlan

 

 

          kağıt veya karton tabakasından ibaret olup kenarlan veya köşeleri zarfa konulmaksızın kapanması için zamklanmış ,ya basılı yada sabit olarak hazırlanmış

 

 

48.17

               diğerleri

 

(48.17)          48.23       

         kartvizitler

 

49.11

         elektronik entegre devrelerle birleştilmiş kartlar (akıllı kartlar)

8542.12

 

         mektup kartları

4817.20

48.17

                     pul yapıştırılmış ancak kullanılmamış

 

49.07

         makineler için ölçüsüne göre kesilmiş

 

 

                    hesap yada istatistik makineleri için

 

48.23

                   jacquart yada benzer makineler için

48-10

48.23

                   Şerit halinde olsun olmasın kart delme makinalarında kullanılanlar

 

48.23

          mekanik müzik aletlerinde kullanılanlar

92-2        92.09

92 Gen             92.09

                    maksimum kartlar

 

 

                     posta pullan taşıyan

 

97.04

                     posta pulları taşımayan

 

49.11

         oyun kağıtları

9504.40

 

          posta kağıtları

 

 

                     jelatin

 

(35.03)          (96.02)          fasıl 49

                     resimli

 

49.09

                    düz

 

 

                    üzerinde adres pul ve kullanımıyla ilgili diğer belirtiler taşıyanlar

 

48.17

                                 diğerleri

 

(48.17)         48.23

                                                basılı yada resimli

4909.00

49 Gen         49.09

     ses yada benzeri kayıtlar yapmak için manyetik bir bantla birleştirilmiş

 

 

                   Manyetik şeritli kartlar kayıt yapılmış

8524.60

 

                    Kayıt yapılmamış manyetik şeritli kartlar

8523.30

 

        seratech (Piyango biletleri kazı kazan kartları vs.)

 

49.11

         tekstil kart makineleri olanlar bkz.KARD MAKİNELERİ,

 

 

          ziyaretçi kartları basılmamış

 

(48.17)          48.23

          dokumaya elverişli maddeleri büküm kapları,kurda içler,elbiseler vs. (düzleştirilmiş kartlar)

 

48.23

KARTON ve bundan ürün ve eşyalar: bkz. KAĞIT

 

 

KARTON: bkz KAĞIT

 

 

KARTONLAR, (kağıt veya kartondan ambalaj kutuları)

48.19

48.19

       oluklu kağıt ve mukavva

4819.10

 

        oluklu olmayan kağıt ve kartondan katlanabilir mukavva ve mahfazalar

4819.20

48.19

         kutu .tüp ,varil ve benzeri mahfazaları yapmaya mahsus makineler

8441.30

84.41

KARTONLARIN KATLAMA YERLERİNİ OLUKLAMAYA MAHSUS MAKİNELER

 

84.41

KARTOPU KÖKÜ KABUĞU

 

12.11

KARTUŞ KOVANLARI

 

93.06

KARTUŞLAR, FİŞEKLER

 

 

         cephane ( boş fişekleri içerir) ve mühimmat (örn:saçmalar):

93.06

 

                   fişek ve barut sıkıştırıcılar

9306.10

 

                    sürgülü hayvan öldürme silahlarında kullanılanlar

9306.21

 

                     fişek tüpleri için diğer kartuşlar

9306.30

 

                    kağıttan fişek yapan makineler

 

84.41

           doluya karşı fişekler

 

36.04

           filtre edici kartuşlar sigara ve purolarda kullanılanlar

 

96.14

           yakıt fişekleri bkz. NÜKLEER REAKTÖR KARTUŞLARI

 

 

           mürekkep kartuşları dolmakalemler için

 

32.15

            nükleer reaktör kartuşları (yakıt kartuşları):

 

 

         ışınlanmamış

8401.30

84 Gen         84.01

        nükleer reaktörlerin kullanılınş (irradiated)

28-6(e)     2844.50

28.44

          foto-flaş fişekleri, hava taşıtlarına mahsus ekipman

 

36.04

         pikap okuyucu kafalar

 

85.22

         mekanik çakmaklar için doldurulabilen kartuşlar (dolu veya boş)

 

(36.06)           96.13

         perçinleme aletleri fişekleri

9306.10

93.06

            içten yanmalı motorlar için ,boş «başlatma kartuşları örn.dizel yarı dizel

 

93.06

KARVAKROL( 2 METİL-5-İZOFROFİLFENOL)

 

29.07

KARVONE

 

29.14

KAS KİRİŞLERE havvan menşeli

 

05.11

KASA DAİRELERİNE MAHSUS ZIRHLI BÖLMELER

8303.00

83.03

KASALAR:

 

 

          zırhlı veya güçlendirilmiş kasalar, adi metalden

8303.00

83.03

          yemek dolapları, 94. Fasıldaki mobilyalardan

 

94.04

KASALAR, adi metallerden

8303.00

83.03

KASELER : bkz. SOFRA EŞYASI

 

 

KASELER:

 

 

ev işlerinde kullanılanlar, t.b.y.a. (örn., mutfak ve sofra eşyası, meyve-, salata-, vs. kaseleri): bkz. SOFRA EŞYASI

 

 

             camdan:

 

 

                    sanayide kullanılan

 

70.20

                    pudra kaseleri

 

70.13

          aydınlatma- veya lamba- tertibatları

 

94.05

          süslü, gösterişli kaplar: bkz. SÜSLER

 

 

          taştan, inşaata veya yontulmaya elverişli

 

68.02

KASETÇALARLAR

 

85.19

           cep tipi

8519.92

 

           diğerleri

8519.93

 

           aksam ve parçaları

85.22

85.22

KASETLER : ses ,video veya çoğaltma aparatlarının manyetik kafalarını temizlemek için

 

85.22

KASETLER: makinalar için 84.69 dan 84.72 ye kadar ki)

 

85.24

KASIK BAĞLARI, ortapedik (fıtık vb.) (hayvanlar için olanlare dahil)

90.21

90.21

KASIKBAĞI BANDAJLARI, dokumaya elverişli maddelerden

 

62.12

KASİTERİT

 

 

             doğal maden cevheri

 

26.09

            değerli taş monte edilmemiş

 

71 ekler

KASKARİLLA ÇALISI KABUKLARI

 

12.11

KASKETLER

 

65.05

KASNAK BLOKLARI

8483.50

84.83

               aksam ve parçaları

8483.90

84.83

KASNAKLAR, gövdenin arka kısmını karın kısmına birleştiren, keman ve viyolensellere mahsus

 

92.09

KASNAKLAR, şapkalar için

6507.00

65.07

KASNAKLAR

8483.50

84.83

             aksam ve parçaları

8483.90

84.83

KASSAVA (maniok kökünden çıkarılan nişasta)

 

 

    taze,soğutulmuş dondurulmuş ya da kurutulmuş pellet şeklinde olsun olmasın

0714.10

07.14

     manyok (kassava) nişastası

1108.14

11.08

KASSEL TOPRAĞI

 

25.30

KASTANEOTANİK ASİT

 

32.01

KASTANYETLER

9206.00

92.06

KASTANYOLAM KRİKOLAR

 

84.25

KASTİN

2521.00

25.21

KASTOLİT (andalusit),monte edilmemiş

 

71 ek

KAŞ KALEMLERİ

 

33.04

KAŞ KALEMLERİ

 

33.04

KAŞAĞILAR, hayvanlan tımar etmeye mahsus (adi metal el aletleri).;

 

82.01

KAŞIKLAR :

 

 

         mutfak ve sofra eşyası: bkz. SOFRA EŞYASI

 

 

         asitler için laboratuvar kaşıkları

 

 

        seramikten

 

69.09

       camdan

 

70.17

KAŞKOLLAR: bkz ŞALLAR

 

 

KAŞLAR:

 

 

        karnaval eşyası şeklinde

 

(67.04)          95.05

        takma kaşlar, insan saçından veya dokumaya elverişli maddelerden:

67.04

67.04

              insan saçından

6704.20

 

              sentetik dokumaya elverişli maddelerden

6704.19

 

             diğer maddelerden

6704.90

 

KAŞMİR KEÇİSİ KILI (ayrıca bkz. KIL, hayvan)

51-1(b)

51.02

KAŞMİR KEÇİSİ KILI: bkz . KILLAR, hayvan

 

 

KATALİTİK KONVERTERLER

 

84.21

KATALİZÖRLER. KATALITİK PREPARATLAR ve KATALİZÖR ARTIKLARI

 

 

           katalizörler

 

 

                     kimyasal olarak ayrıca belirtilmiş bileşikler

 

(28.15)         Fasıl 28 ya da 29

                    sadece melaller veya metal alaşımlarından toz kül veya pudra şeklinde olanlar

 

(38.15)          XIV ya da XV

                      platinden. ızgara veya gözenekli dokuma formunda olanlar

7115.10

71.15

            katalitik preparatlar : örn. serbest radikaller ‘katalizör’, ionik katalizör takviyeli katalizörler)

38.16          (71-3(d)

                         38.15

                     aktif maddesi nikel veya nikel bileşikleri olanlar

3815.11

38.15

                     aktif maddesi metal ya da kıymetli metal bileşikleri olanlar

3815.12

 

                     diğerleri

3815.19

 

          katalizör atıkları:

 

 

                   yıpranmış veya hasara uğramış maddeler veya değerli metaller (örn., değerini kaybetmiş maden külleri)

 

 

                   diğer katalizör artıklan, melal veya metal bileşikleri, sadece metal hülasaları ya da kimyasalların  üretiminde kullanılanlar

 

71.12                26.20

KATALOGLAR baslı

 

 

              ticari kataloglar

49-5        4911.10

49.11

             diğerleri (müzeler için )

 

49.01

KATARLAR, demiryolu veya tramvay hatlarına mahsus : bkz. DEMİRYOLU EŞYALARI

 

 

KATEDRAL CAM EŞYALARI, işlenmemiş tabakalar ya da kesitler halinde

 

70.03

KATEKOL TANENLER

 

32.01

KATI İHTİYOKOL

3503.00

35.03

KATI YAĞLAR (ayrıca ismen geçen katı yağlara bkz.

 

 

           hayvansal katı yağlar

 

 

                      sığırkoyun veya keçilerden, 15.03 pozisyonundakiler hariç

1502.00

15.02

                       katı domuz sağt

 

 

                             etli kısımlar içerenler hariç, eritilmemiş veya başka suretle çıkartılmamış, taze soğutulmuş, dondurulmuş ,tuzlamnış, salamura edilmiş, kurutulmuş veya tütsülenmiş

 

0209.00

 

02.09

                              eritilmiş preslenmiş veya preslenmemiş, çözücü ekslraksiyon ile alınmış veya alınmamış

 

15.01

          kümes hayvanlarının yağları:

 

 

                               eritilmemiş veya başka suretle çıkarılmamış, taze, soğutulmuş, dondurulmuş

 

 

                                 tuzlanmış, salamura edilmiş, kurutulmuş veya tütsülenmiş

0209.00

02.09

                            eritilmiş, presleme veya çözücü ekstraksiyon işlemlerine tabi tutulmuş veya tutulmamış

 

15.01

             karkas halindeki etlerle hazırlanan veya et parçalarına yapışık olanlar:

 

2 Gen

                             domuz etinden, taze, soğutulmuş veya dondurulmuş

 

02.03

                    diğerleri, tuzlanmış, salamura edilmiş, kurutulmuş veya tütsülenmiş

 

02.10

          ayrı olarak hazırlanmış. 02.09 pozisyonundaki ürünler dışındakiler

 

(2Gen)        Fas.15

          yapağı yağından türetilenler

15.05

15.05

          diğer katı yağlar ve fraksiyonları:

 

 

                     denatüre edilmiş

15-3

15 gen

                     karışımları ve müstahzarlan : bkz. KARIŞIMLAR ve MÜSTAHZARLAR

 

 

                    kimyasal olarak değiştirilmemiş, rafine edilmiş olsun olmasın

 

 

                                balıklardan

1504.20

15.04

                                 deniz memelilerinden

1504.30

15.04

                                 t.b.y.a

1506.00

15.06

             kısmen veya tamamen hîdrojenize edilmiş, ara esterlenmiş, tekrar -esterlenmiş veya elaidik asillenmiş, rafine edilmiş olsun olmsın, fakat daha ileri bir işlem görmemiş

 

1516.10

 

15.16

        değiştirilmiş (kaynatılmış, oksitlenmiş, suyu alınmış, kükürtlenmiş üflenmiş

 

 

            polimerize edilmiş vb.).l5.16 pozisyonunda yer alanlar dışındakiler

1518.00

15.18

             sütten türetilen diğer katı yağlar

0405.90

4 Gen         04.05

       kakao yağı

1804.00

18 Gen             18.04

       bitkisel katı yağlar ve fraksiyonlar:

 

 

                  denatüre edilmiş

15-3

15 gen

                  karışımlar ve müstahzarlar: bkz. KARIŞIMLAR ve MÜSTAHZARLAR

 

 

           kimyasal olarak değiştirilmemiş, rafine edilmiş olsun olmsun, t.b.y.a (ayrıca ismen geçen türlere bkz.)

15.15

15.15

         kısmen veya tamamen hidrojenize edilmiş, ara esterlenmiş, tekrar-esterlenmiş veya elatdik asitlemiş, rafine edilmiş olsun olmasın; fakat daha ileri bir işlem görmemiş

 

1516.20

 

15.16

                    değiştirilmiş (kaynatılmış,oksİtlenmış, suyu alınmış, kükürtlenmiş, üflenmiş, polimerize edilmiş vb.) 15.16 pozisyonunda yer alanların dışındakiler

                   1518.00

                        15.18

KATIR TIRNAĞI, boyacılıkla ilgili, çiçekleri

 

14.04

KATIRLAR:

 

 

         canlı olanlar

0101.20

01.01

          et ve sakatat: bkz. ETLER ve SAKATATLAR

 

 

KATIRLAR:

 

 

              hayvan:

 

 

              canlı

0101.20

01.01

              et ve sakatat: bkz. ET ve SAKATAT

 

 

KATİNE

 

29-(P) list.

KATKI MADDELERİ, hazırlanmış (ismen geçen ürünlere ayrıca bakınız):

 

 

           çimentolar, betonlar veya harçlara mahsus olanlar

3824.40

38.24

           mineral yağlar (gazolin dahil) veya aym amaçla kullanılan diğer sıvılara mahsus olanlar mineral yağlar olarak:

38.11

38.11

          yağlama yağlarına mahsus olanlar:

 

38.11

              petrol yağları veya bitumenli minerallerden elde edilen yağları içerenler

3811.21

 

             diğerleri

3811.29

 

KATKILAR, mineral yağlar için

 

38.11

KATLAMA MAKİNELERİ :bkz KATLAYICILAR (KATLAMA ve KIRIŞMA TEST EDİCİ MAKİNELER).

 

 

KATLAMA MUKAVEMET TEST EDİCİLERİ : bkz. KATLAYICILAR (KATLAMA ve KIRIŞMA TEST EDİCİ MAKİNELER).

 

 

KATLAMA ORANTILI SAYAÇLAR (elektrik tedarik sayaçları)

 

90.28

KATLAMA veya BÜKME MAKİNELERİ:

 

 

          ip veya halat imaline mahsus

 

(84.45)            84.79

          dokumaya elverişli elyafın hazırlanmasına mahsus

8445.30

84.45

KATLAYICILAR (KATLAMA ve KIRIŞMA TEST EDİCİ MAKİNELER):

 

 

          ciltçilikte kullanılmak üzere (örn. kağıt veya yaprak katlama makineleri)

 

84.40

            postacılıkta kullanılmak üzere (örn. mektup katlama makineleri)

8472.30

84.72

           tezgahlar (presler dahil) (ayrıca bakınız TEZGAHLAR):

84.62

84.62

                         numerik kontrollü olanlar

8462.21

 

                          diğerleri

8462.29

 

            kağıt veya karton katlamak için (örn. kutu, zarf vb. yapmak için)

 

84.41

            matbaacılığa mahsus makineler için

 

84.43

             test edici makineler (örn. kağıttan metal tabakalar, teller vb. için (katlama test edicileri))

 

90.24

                           tekstil dokumaları için

8451.50

84.51

                                       aksam ve parçalar

8451.90

84.51

KATOTLAR:

 

 

      elektronik valfler ve tüpler için

 

84.40

      t.b.y.a

 

 

             bakırdan rafine edilmiş

7403.11

74.03

                nikelden

 

75.02

        katot ışınlı osiloskoplar ve osilograflar

9030.20

 

          katot ışınlı tüpler

85.40

85.40

                   katot ışınlı televizyon tüpleri, video monitör katot tüpleri

 

85.40

                  siyah veya beyaz ya da diğer tek renkliler

8540.12

 

                   renkli

8540.11

 

                 aksam ve parçalar (70.11 dekiler hariç)

8540.91

85.40

                  soğuk katot tüpleri ve valfleri

85.40

85.40

KATRANLAMAYA MAHSUS MAKİNELER:

 

 

            fıçılar için

 

84.79

           kağıtları emprenyelemek için

 

84.39

KATRANLAR:

 

 

          mineral (örn. taşkömürü, linyit, turb) katranları, suyu alınmış veya kısmen damıtılmış olsun olmasın, yeniden terkip edilmiş katranlar dahil

2706.00

27.06

            katranlı kumlar

2714.10

27.14

          odun katranı ve odun katranı yağları ve kızıl ardıç katranı yağları

3807.00

38.07

           odun katranı zifti

 

38.07

KATRANLI DOLOMİT

2518.30

25.18

KATRANLI KAĞIT :bkz KAĞIT

 

 

KATRANLI MAKADAM

2517.30

25.17

KAUÇUK:

 

 

             vulkaniznsyonu çabuklaştırıcı müstahzarlar

3812.10

38.12

               kauçuğun kimyasal türevleri

39.13

39.13

               kauçuğun testine ait makine ve cihazlar

 

90.24

                kauçuğun işlenmesine mahsus makina ve cihazlar

 

 

               sert kauçuğu işlemeye mahsus makinah aletler ( ayrıca bkz. MAKİNALI’ALETLER).

84.65

84.65

                t.b y.a. kağıdın şlenmesine veya kauçuktan eşyaların imaline mahsus makina ve cihazlar

84.77

84.77

KAUÇUK:

40-1

 

          kauçuktan mamül eşya ( ismen geçen eşyalara ayrıca bakınız):

VII-2

VII Gen.               40 Gen.

                    sertleştirilmiş kauçuk

4017.00

40.17

                   vulkanize edilmemiş kauçuk

40.06

40.06

                    sertleştirilmemiş vulkanize kauçuk, t.b.y.a

40.16

40.16

       bütil kauçuktan

4002.31

40.02

       gözenekli kauçuk

 

40 Gen.

       tabii kauçuğun kimyasal türevleri (klorlanmış, siklize veya oksitlenmiş, hidroklorürlü)

39.13

39.13

           birleştirilmiş kauçuk, vulkanize edilmemiş, ilk şekillerde, levhai tabaka veya şerit halinde:

40.05

40 Gen

                     karbon karası veya silika ile birleştirilmiş

4005.10

40.05

                   dispersiyonlar (4005.10 alt pozisyonundakiler hariç)

4005.20

40.05

                   çözeltiler

4005.20

40.05

                    Diğerleri:

 

 

                     levha, tabaka, şerit

4005.91

40.05

                        diğerleri

4005.99

 

           genleşmiş kauçuk

 

40 Gen.

           köpük kauçuğu

 

40 Gen.

           sertleştirilmiş kauçuk, her şekillerde, döküntü ve artıklar dahil; sertleştirilmiş kauçuktan eşya

4017.00

40 Gen.            40.17

          ara karışımlar:

 

 

                  40.01 pozisyonundaki tabii kauçuktan

 

40.01

                  40.02 pozisyonundaki sentetik kauçuktan

 

40.02

        mikrogözenekli veya mikrohücreli kauçuk

 

40 Gen.

        40.01 pozisyonundaki ürünlerin (tabii kauçuk) 40.02 pozisyonundaki ürünlerle (sentetik kauçuk) olan karışımlar, İlk şekillerde veya levha, tabaka veya şerit halinde

 

4002.80

40.02

              doymamış sentetik maddelerin doymuş sentetik yüksek polimerlerle olan karışımları

40-4(c)

40.02

             tabii kauçuk, ilk şekillerde veya levhai tabaka veya şerit halinde:

40-1

40 Gen

                        depolimerize tabii kauçuk

40-4(c)

40.02

                         plastik maddelerle ileri bir reaksiyona sokularak (grafting) veya karıştırılarak tadil edilien kauçuk

40-4(c)

40.02

                         ham (kauçuk levhalar ve krepler (öm. kahverengi krepler, açık renkli krepler, yivli ve hava kurulmalı tabakalar, filme yapraklar), yeniden agloinere edilmiş kauçuk granüller, serbestçe akan tabii kauçuk tozlan) (kristalleşmeyen kauçuk, CV (sabit viskozite) kauçuğu, LV (düşük viskozite) kauçuğu, peplize kauçuk, saflaştırılmış kauçuk, köpük kauçuğu, en üstün İşlemle elde edilen kauçuk

 

 

                      tabii kauçuk lateksi, prevulkanize edilmiş olsun olmasın

4001.10

40.01

                       tabii kauçuk, diğer şekillerde

 

40.01

                        füme yapraklar

4001.21

40.01

                         teknik yönden belirlenmiş kauçuk (TSNR)

4001.22

40.01

                           diğerleri

4001.29

 

               tabii kauçuk lateksi, prcvulkanize edilmiş olsun olmasın

4001.10

40.01

             yağ ile genişletilmiş kauçuklar

 

40.02

              toz haline getirilmiş kauçuk : bkz. TOZLAR

 

 

            rejenere kauçuk ilk şekillerde. Levhai tabaka veya şerit halinde

4003.00

40 Gen.          40.03

           kauçuk ve bunun motif, oyma veya resim baskılı eşyaları

VII-2

VII gen.

          sünger kauçuk

 

40 Gen.

           sentetik kauçuk, ilk şekillerde. levhai tabaka veya şerit halinde

40-1         40-4

40 gen.       40.02

                        akrilonitril-bütadien kauçuk (NBR):         

 

40.02

                                    lateks şekline

4002.51

 

                                    diğerleri

4002.59

 

               akrilonitril-izopren kauçukları (NIR)

 

40.02

                 buladien kauçuk (BR)

4002.20

40.02

                 karboksilenmiş akrilonitril butadien kauçuklar (XNBR)

 

40.02

                 karboksilenmiş stiren-butadien kauçuk (XSBR):

 

40.02

                               lateks şeklinde

4002.11

 

                               diğerleri

4002.19

 

                kloropren (klorbutadien) kauçuk (CR):

 

40.02

                               lateks şeklinde

4002.41

 

                              diğerleri

4002.49

 

             etilen-propiln-konjuge olmamış dien kauçuk (EPDM)

4002.70

40.02

             halojenli izobüten-izopren kauçukları (CHR veya BUR

4002.39

40.02

               izobüten-izopren (bütil) kauçuk (HR)

4002.31

40.02

               izopren kauçuk (İR)

4002.60

40.02

              stiren-butadien kauçuk (SBR):

 

40.02

                         lateks şeklinde       

4002.11

 

                          diğerleri

4002.19

 

KAUÇUK EMDİRİLMİŞ KADİFE KUMAŞLAR, dokuma leventlerinin kaplanmasına mahsus olanlar

59-7(a)(i) 5911.10

(58.06)         (59.06)

KAUÇUK TAKMA ŞASELER, motorlu araçlara mahsus

 

40.16

KAURİ REÇİNESİ

 

13.01

KAVAK AĞACI KABUĞU, kaplama için

 

14.01

KAVANOZLAR (ayrıca bkz. ismen geçen türleri ve KAPLAR):

 

 

            seramik kavanozlar:

 

 

                   nakil ve ambalaj işlerinde kullanılan

69.09

69.09

                         ev kullanımı için kavanozlar (örn. koruma ve saklama için):

 

 

                             porselen veya çiniden

 

69.11

                             diğerleri

 

69.12

                     genel amaçlı (ör. gösterim amaçlı kavanozlar, laboratuvarlar için kavanozlar)

 

69.14

          cam kavanozlar, t.b.y.a.;

 

 

                        nakil ve ambalaj işlerinde kullanılan

 

70.10

                          laboratuvar kavanozları (ör. fanus, filtre tüpleri, çok boyunlu şişeler, çöktürme kavanozları, taksimatlı kavanozlar) (ayrıca bkz. LABORATUVAR EKİPMANI, laboratuvar eşyası)

70.10

                         70.17

                        konserve kavanozu

 

70.10

              plastik kavanozlar, t.b.y.a

 

39.24

                   kıymetli metalden veya kıymetli metalle kaplanmış metalden (ör. tütün kavanozları)

70.10

 

                  vakumlu kavanozlar : bkz. VAKUMLU kaplar.

 

71.14

                tahta kavanozlar, t.b.y.a.:

 

 

                           sofra veya mutfak eşyası olarak

 

44.19

                            tütün kavanozları

 

44.20

KAVANOZLAR. SÜRAHİLER:

 

 

kavanozlar, mutfak veya sofra eşyası: bkz. SOFRA EŞYALARI

 

 

              dekoratif sürahiler

 

83.06

               seramik sürahiler t.b.y.a.:

 

 

                        kahve ya da çay için : bkz. SOFRA EŞYALARI

 

 

                             taşıma ya da paketleme amaçlı

69.09

69.09

                            seramikten süs eşyası olanlar

 

69.13

KAVRULMUŞ KAHVE (kafeinli veya kafetnsiz) öğütülmüş olsun olmasın

 

09.01

KAVUNLAR. taze:.

 

08.07

                 karpuzlar

0807.11

 

                  diğerleri

0807.19

 

                   kavun kabuğu:bkz. KABUKLAR.

 

 

KAVURMA MAKİNALAR! ve CİHAZLARI (ayrıca bakınız PİŞİRİCİLER, SOBALAR vb.):

 

 

                 ev tipi kavurma cihazları ve diğer kavurucular :

 

 

                     elektrikli:

8516.60

85.16

                                       kahve kavurma cihazları

 

85.16

                               elektrikli olmayan : bkz. SOFRA EŞYASI

 

 

                                  ev tipi olmayan kavurma makinaları ve cihazları

84.19

84.19

KAYA DELMEYE MAHSUS ALETLER : bkz. ALETLER

 

 

KAYA İSTAKOZU : bkz. KABUKLU HAYVANLAR.

 

 

KAYA KRİSTALİ (kuvartz), monte edilmemiş

 

71 ek

KAYA TUZU

 

25.01

KAYA YÜNÜ (örn. granit, bazalı, kireçtaşı veya dolomiden):

 

 

                kütle, yaprak veya rulo halinde                                   

6806.10

68.06

                    diğerleri

6806.90

 

KAYAĞAN KAPLAMA

 

68.03

KAYAĞAN TAŞLARI:

 

 

                   kayağan taşından veya aglomere kayağan taşından eşya

6803.00

68.03

                     kırıntılar : bkz. «granüllen»

 

 

                     bina damları ile yüzeylerinin kaplanmasından ve su mecralarında kullanıldığı anlaşılabilen kayağan taşları

 

68.03

                       granüller

 

 

                               suni olarak boyanmış

6802.10

 

                               diğerleri

 

25.14

    toz: bkz. «granüller»

 

 

         kayağan taşı (arduvaz), kabaca yontulmuş veya testere ile yahut başka surette dikdörtgen şeklinde (kare dahil) bloklar veya kalın dilimler halinde sadece kesilmiş olsun olmasın

 

2514.00

25.14

              kayağan taşından (arduvaz) kalemler

(68-1(m)

(68.03)          96.09

             kayağan taşı döküntüleri

 

25.14

       İşlenmiş kayağan taşı, örn., dikdörtgenden (kare dahil) başka şekillerde kesilmiş, satıhları düzlenmiş cilalanmış, oluk açılmış, delinmiş, üzerine vernik sürülmüş, emayelenmiş, kalıba dökülmüş veya başka türlü süslenmiş

 

6803.00

 

68.03

           yazı ve çizim tahtaları:

 

 

                         kullanıma hazır olmayan

 

(96.10)         25.14 veya     68.03

                         kullanıma hazır.,çerçeveli olsun olmasın

9610.00

96.10

KAYAĞAN TAŞLARI, su mecralarında kullanıldığı anlaşılabilen

 

68.03

KAYAK ve KAYMA EKİPMANLARI, t.b.y.a

 

 

             kayaklar

 

 

                      uçak iniş ayakları

 

88.03

                       kar kayakları

9506.11

95.06

                       su kayakları

9506.29

95.06

           kayak bağlayıcıları, kar kayakları için

9506.12

95.06

           kayak ayakkabıları: bkz.-AYAK GİYECEKLERİ,

 

 

                     kayak frenleri

 

95.06

                   teleskiler

8428.60

 

                  kayak ceketleri: bkz. PARDESÜLER.

 

 

                  kayak sopaları

 

95.06

                  kayak takımları (kayak tulumu):

 

 

                            örme veya kroşe işi olanlar

61-7            6112.20

61.12

                           örme veya kroşe işi olmayanlar

62-6             6211.20

62.11

KAYAKLAR

 

 

                  emniyet paraşütleri, uçaklar için

 

88.03

                Şütler, düz veya kavisli yahut spiral şekilde

 

(84.28)      73.08, 73.25 veya 73.26

           su kayakları (fuar eğlenceleri)

 

95.08

           su sporu ekipmanları

 

95.06

KAYALAR

 

 

               asfaltlı kayalar

27.14

27.14

               kireçli taşlar, kireç ve çimento imalinde kullanılan

 

25.21

KAYARAK İŞLEYEN FERMUARLAR : bkz FERMUARLAR

 

 

KAYARAK İŞLEYEN HALKALAR, adi melalden, perdeler, vb. için

 

83.02

KAYDEDİCİ CİHAZLAR ( ismen geçen türlerine ayrıca bakınız.):

 

 

        grafik kaydedici cihazları, 90.26 pozisyonunda yer alan aletler için   

 

90.26

         mors tipi kaydediciler (telli telgrafa mahsus elektrikli cihazlar)

 

85.17

          kaydetmeye mahsus cihazlar, sinematografik laboratuarlarda kullanlan (örn.dublaj İşleri, senkronize işleri

 

90.10

            kayıt eden kameralar

 

90.06

            kayıt defteri kağıdı

 

48.02

           manyetik ses kaydetme cihazları

85.20

85.20

           tarih ve saat kaydedici cihazlar: bkz. ZAMAN,

 

 

           aniden meydana gelen olayları kaydeden cihazlar                                     

 

90.30

            video kaydedicileri: bkz VİDEO KAYIT CİHAZLARI

 

 

KAYDIRAÇ, çocukların oyun alanları için

 

95.06

KAYDIRMA LEVHALARI, örme makineleri için

 

84.48

KAYDIRMA TERTİBATI :

 

 

          örgü makineleri için

 

84.48

          kayarak İşleyen fermuarlar için           

 

96.07

KAYIKÇI KÜREKLERİ, ahşaplan

 

44.21

KAYIN CEVİZİ (AK GÜRGEN FISTIĞI)

 

12.07

KAYISI ÇİÇEĞİ                                                  

 

06.01

KAYISILAR (ayrıca bkz. MEYYELER, yenilen):

 

 

                    kurutulmuş

0813.10

08.13

                 taze

0809.10

08.09

                 çekirdekleri ve çekirdek içleri

1212.30

12 Gen            12.12

                  nektar: bkz. MEYYE SULARI,

 

 

                   pastı

 

20.07

                  geçici olarak konserve edilmiş fakat bu halleri derhal yenilmeye elverişli olmayanlar.

 

08.12

                   şekerle konserve edilen (suyu alınmış, üstü şekerle kaplanmış veya kristalize edilmiş)

 

20.06

                   başka surette konserve edilmiş, t.b.y.a

2008.50

20.08

KAYIŞLAR:

 

 

                ayakkabı akşamı

 

64.06

                taşıyıcı kayışlar veya tarak kayışlan, deriden, dokuma makineleri içi    

 

42.04

                 deri kayışlar, t.b.y.a.. genel kullanım için

 

42.05

                 ortopedik aletler (örn fıtık kayışları, hayvanları yemlikleri ısırma huyundan vazgeçirmeye mahsus kayışlar)

 

90.21

                veterinerlik aletleri

 

90.18

                 taşımaya mahsus kemerler kalın dokumadan

 

63.07

                 saat kayışları: bkz. SAAT kayışları

 

 

                 bilek kayışları, tabii veya terkip yoluyla elde edilen deriden

42-3

42.03

KAYIŞLAR:

 

 

             ustura kayışları, deri veya terkip yoluyla elde edilmiş deriden

 

42.05

              demetlenmiş tel askı vb. olan kayışlar, demir veya çelikten

 

73.12

KAYIŞLAR ve KAYIŞ TERTİBATI, makinelere mahsus:

 

 

                  taşıyıcı kolanlar: aşağıda transmisyon’a hakiniz

 

 

                 eleyici bantlar, hububat ve tohumlar vs. için

 

84.37

             nakil veya asansör kayışı veya kayış tertibatı, ayrı sunulmuş:

 

 

                                  adi metalden: bkz. BANTLAR, adi metal,

 

 

                                  deriden

 

42.04

                                   plastikten

 

39.26

                                   kauçuktan, vulkanize edilmiş (cam lifli dokuma veya çam lifleri veya metal kablo örtüsü ile güçlendirilmişler dahil)

40.10

40.10

                                            taşıyıcı kolanlar ve tertibatı

4010.11 ila 4010.19

 

                                            transmisyon kolanları ve tertibatı

4010.21 ila 4010.29

 

                                tendondan

 

42.06

                                dokumaya elverişli maddelerden

59-6

 

                                             kauçuk emdirilmiş, sıvanmış, kauçukla kaplanmış veya kauçukla lamine edilmiş tekstil ipliklerinden                               

40-8

40.10

                                             diğerler

 

 

                                kalınlığı 3 mm.den az olan dokumaya elverişli maddelerden

(59-6)

(59.10)         Fas50 ila 55, 58.06,58.08 v.s 59.10

                         diğerleri, plastik emdirilmiş, sıvanmış, kaplanmış veya palstikle lamine edilmiş veya metalle veya diğer maddelerle takvive edilmiş olsun olmasın

 

5910.00

 

KAYIT DEFTERLERİ kırtasiye eşyası olanlar

4820.10

48.20

KAYMALI MEKANİZMALAR* bilyah rulmanlı (örn., serbest hareketli tipte, kısıtlı hareket edebilen tipte)

 

84.82

KAYMAYI ÖNLEYİCİ NESNELER dokumaya elverişli maddelerin finisajı İçin

 

38.09

KAYNAK LAMBALARI (kasnak ve lehim işleri, yüzey üzerindeki boyayı çıkarmak, yan-dizcl motorları harekete geçirmek için)

82-1             8205.60

82.05

KAYNAK LEHİM ve PİRİNÇ LEHİMİ (gümüş kaynağı) EKİPMAN VE MADDELERİ

 

 

              elektrotlar: bkz. ELEKTROTLAR

 

 

             nışadırlar ve diğer lehim ve kaynak yapılmasında kullanılan müstahzar ve yardımcı ekipmanlar 

38.10

38.10

                 makineler aletler ve cihazlar:

 

 

           elektrik (elektrikle ısıtılmış gazlar dahil), lazer vey a diğer ışık veya foton ışınları, ulturasonik. elektron ışınlı, manyetik tepkili veya plazma arklı kaynak, lehim veya pirinç lehimi makineleri ve bunların tertibatı, kesebilme özelliği olsun olmasın:

 

                 85.15

 

                         85.15

                             lehim veya pirinç lehimi makine ve bunların tertibatı

 

85.15

                             lehim tabancaları ve havyaları

8515.11

85.15

                             diğerleri

8515.19

 

                         metallere ark kaynağı yapmaya (plazma arkı dahil) mahsus makine ve cihazlar

 

85.15

                                tamamen veya kısmen otomatik                 

8515.31

 

                                diğerleri

8515.39

 

                             metallere rezistans kaynağı yapmaya mahsus makine ve cihazlar 

 

85.15

                             tamamen veya kısmen otomatik

8515.21

 

                                 diğerlen

8515.29

 

               diğer makine ve cihazlar

8515.80

85.15

                  aksam ve parçaları

8515.90

85.15

                 el aletleri, adi metalden, elektrikli olmayan (Örn. kaynak lambaları, lehim havyaları vs.)

 

82.05

               diğerleri (örn. gazla çalışan), kesmeye kabil olsun olmasın (kaynaklama veya mühürleme ısıl plastikleri için cihazlar dahil):   

 

84.68

              aksam ve parçalan

84.68

84.68

          tozlar ve patlar metal ve diğer metaryeller içeren, kaynak, lehim veya pirinç lehimi için kullanılan 

8468.90

 

kaynak, lehim veya pirinç lehimi için kullanılan çubuklar, teller ince borular levhalar vs. ismen geçen eşyalar için ayrıca bakınız.

3810.10

38.10

KAYNAKLI HALKALI ZİNCİRLER, demir veya çelikten

7315.82

 

KAYNANA ZIRILTISI

 

92.08

KAYNATILMIŞ SIVI YAĞLAR

15.18

15.18

KAYNATMA CİHAZLARI: bkz. KAZANLAR.

 

 

KAYTANLI DANTELLER, danlela : bkz. DANTELA,

 

 

KAZ:

 

 

canlı

 

 

                         evcil                          

01.05

 

                          yabani

 

01.06

                et ve sakatat :bkz. ET ve SAKATAT.

 

 

KAZ CİĞERİ: bkz. SAKATATLAR

 

 

KAZAKLAR: bkz. SÜVETERLER

 

 

KAZAN BACALARI merkezi ısıtma kazanları için

 

84.03

KAZAN SİLİNDİRLERİ, buhar kazanları için

 

84.02

KAZANÇ HİSSELERİNE AİT KUPONLAR

 

49.07

KAZANÇ ÖLÇÜM ALETLERİ, telefon devreleri için

9030.40

90.30

KAZANLAR, KAYNATMA CİHAZLARI (ayrıca YARDIMCI CİHAZLAR’a bakınız):

 

 

            merkezi ısıtma kazanları, elektrikli merkezi ısıtma kazanları dahil. 84.02 pozisyonunda bulunanlar (buhar kazanları)’veya 73.21 pozisyonunda bulunan sobalar ile birlikte kullanılan yardımcı kazanlar hariç:

 

 

              kazanlar (sıcak su kazanları dahil)

8403.10

84.03

                        parça ve akşamlar

8403.90

84.03

            evlerde kullanılan kayııatıcılar ve kaynatma cihazları. t.b.y.a.

 

 

                         elektrikli:

 

 

                         kaynatma halkaları

8516.60

85.16

                          elektrotlu sıcak su kazanları

 

85.16

                          mekanik tertibatı olmayan çamaşır kazanları

 

85.16

               elektrikli olmayan çamaşır kazanları, yapısında ısıtma elemanlarını bulunduran, demir veya çelikten                                               

 

73.21

          sanayi, laboratuar vs. tipi kazanlar, maddelerin ısıl işleme tabi tuturulması için (örn., reçel-, vakum-, vs. kazanları

 

84.19

           su buharı veya başka buharlar üreten, kazanlar (düşük basınçlı buhar üretebilen merkezi ısıtmalı sıcak su kazanları hariç) ( örn., ateş borulu, güç devreli, karma, lokomotif, su borulu)

 

8402.11 ila    8402.19

 

84.02

                        bunlarla birlikte sunulan yardımcı cihazlar

8402.90

84.02

                        bunların aksam ve parçalan

8402.20

84.02

             kızgın su kazanları

 

84.02

                       bunlarla birlikle sunulan yardımcı cihazlar

8402.90

84.02

                        bunların aksam ve parçaları   

 

84.02

              su kazanları, elektrot tipi

 

85.16

KAZAYAĞI ÇİÇEKLERİ

 

12.11

KAZAYAĞI TOHUMLARI

 

12.11

KAZEİN, KAZEİNAT , KAZEİNO.IEN, VE DİĞER KAZEİN TÜRLERİ

 

 

          kazein ürünleri:

 

 

                   kazein, kazeinat .kazeinojen ve diğer kazein türevleri

35.01

35.01

                             kazein

3501.10

 

                            diğerleri

3501.90

 

                 kazein distemperleri

 

32.10

                 kazein tutkallan bkz.

 

 

                 tutkallar kazein tannat

 

35.01

                 sertleştirilmiş kazeinler

 

(4 gen)         (35.01)          39.13

                 değerli maden olan kazeinler        

 

(35.01)        28.43

                  bitki kazeinleri

 

(35.01)

KAZI KAZAN KARTLARI

 

49.11

KAZICILAR, (dişçilik aletleri)

 

90.18

KAZIK SÖKME MAKİNALARI

8430.10

84.30

KAZIK VARYOSLARI:

 

 

            mobil makinaları kamyonlar üzerinde

 

(84.30)           87.05

            kazık varyosları      

8430.10

84.30

KAZIKLAR:

 

 

              hayvanları bağlamak için demir veya çelikten

 

73.26

              saatçilerin perçinleme aletleri (adi melalden el aletleri)

 

82.05

              ağaçtan kazıklar :

 

44 Gen

              uçlan sivriltilmiş fakat uzunlamasına biçilmemiş

44.04

44.04

                           iğne yapraklılar

4404.10

 

                           geniş yapraklılar

4404.20

 

             uçları sivriltilmemiş ve yarılmamış

 

44.03

KAZIKLAR:

 

 

       arazi yüksekliklerini ölçmede kullanılan telemetreler

 

90.15

          ağaçtan kazıklar (baston, şemsiye, alet sapları yapımında kullanılanlar ):

 

44gen

                   kabaca yontulmuş fakat torna edilmemiş:

44.04

44.04

                            İğne yapraklılar     

4404.10

 

                            geniş yapraklılar

4404.20

 

                        kabukları ve kışırı alınmış

 

44.03

KAZIMA BIÇAKLARI (adi metalden el aletleri)

 

82.05

KAZMALAR (adi metalden el aletleri)           

8201.30

82.01

KAZMALAR:

 

 

              kazma işinde kulanılanlar:

 

 

                         adi metalden el aleti

8201.30

82.01

                         el ile kullanmaya mahsus elektrik motorlu

 

(84.30)           84.67 ya da 85.08

             buz kırıcıları

 

82.05

KEBABE BİBERİ veya TOZU

 

12.11

KEBERELER

 

 

                taze veya soğutulmuş

7-2

07.09

              geçici olarak konserve edilmiş fakat bu halteriyle derhal yenmeye elverişli olmayanlar

7-2

0711.30

07.11

            sirke veya asetik asitle hazırlanmış veya konserse edilmiş

 

20.01

KEBRAKO-:

 

 

                    tanen

 

32.01

                    tanen hülasası

32.01

32.01

                    odun, esas olarak boyamaya veya tabakla maya mahsus

 

14.04

KEÇE :

 

 

          keçe :

 

 

                    amyant keçe

6812.60

68.12

                     cam liflerinden

 

70.19

                     parça halinde dokumaya elverişli keçe, uzunlamasına veya sadece dikdörtgen şeklinde (kare dahil) kesilmiş:

 

 

                         kard ganitürlerinin imalinde veya diğer teknik amaçlar için kullanılan türden, kauçukla, deri ile veya diğer malzemelerle sıvanmış, kaplanmış veya lamine edilmiş

 

59-7a(i)          5911.10

 

59.11

                           tamamiyle plastiklerin içine konulmuş

 

39 Gen

                           tamamiyle kauçuğun içine konulmuş

 

40 Gen           40.08

                            parça, şerit veya motif halinde işlemeli keçe

 

58.10

                            sonsuz veya bağlayıcılarla birleştirilmiş, kağıt imalinde veya benzeri makinelerde kullanılan türden (örn. hamur veya amyant çimento makineleri için)

 

59-7(b)      5911.31 veya   5911.32

 

59.11

                           emdirilmiş, kaplanmış, sıvanmış veya lamine edilmiş :

 

 

                                     aşındırıcı toz veya küçük taneler ile        

 

(56.02)          68.05

                                    kozmetikler ve parfümeri ile

33-4

33.07

                                     sabun veya deterjan ile (kokulandırılmış olsun olmasın)

34.01

34.01

                                                         tuvalet kullanımı için (tıbbi ürünler için)

3401.11

 

                                                                    diğerleri

3401.19

 

                kumaş yumuşatıcıları ile

(56-1(a)

(56.02)        38.09

               aglomere edilmiş veya terkip yoluyla elde edilmiş mika ile

 

(56.02)           68.14

                plastikler veya kauçuk ile, ağırlık itibariyle %50 veya daha az dokumaya elverişli madde içerenler:

 

 

                             plastikler ile

 

39 gen

                             kauçuk ile

 

40 gen       40.08

                cilalar, kremler ve benzeri müstahzarlar

34.05

34.05

                diğerleri                   

56-2         56-3

56.02

                                iğne işi keçe

5602.10

 

                                diğerleri

5602.90

 

               emdirilmemiş, kaplanmamış, sıvanmamış veya lamine edilmemiş

 

 

                                  iğne işi keçe        

5602.10

56.02

                                  yünden veya ince hayvan kılından

5602.21

 

                                  diğer dokumaya elverişli maddelerden

4502.29

 

     cam parlatmaya mahsus, keçeden diskleri bulunan makineler

 

84.64

      keçe kağıdı ve kartonu

4805.50

48.05

     keçe zımbaları (adi metalden el aletleri)

 

82.03

     keçe imaline mahsus makineler : bkz. KEÇELEŞTİRME MAKİNELERİ

 

 

KEÇEDEN BAŞLIK

 

65.01

KEÇEDEN ŞAPKA TASLAKLARI:

 

 

             şekil verme işlemine tabi tutulmuş

 

(65.01)          65.03

              şekil verme işlemine tabi tutulmamış

 

65.01

KEÇELEŞMEYİ ÖNLEYEN MADDELER, dokumaya elverişli maddelerin finisajı için

 

38.09

KEÇELEŞTİRME, KEÇE İMALİ ve KEÇEDEN ŞAPKA İMALİNE MAHSUS MAKİNELER :

 

 

              şekilli veya parça halinde keçe imalatına veya finisajma mahsus makine ve cihazlar (keçeleştirme işleminden önce gelen hazırlama işlemlerine mahsus makineler hariç), keçeden şapka imaline mahsus makine ve cihazlar dahil:

 

8449.00

 

84.49

                          keçeleştirme makineleri

 

84.49

                                keçeleştirme presleri

 

84.49

KEÇİ DERİSİ ve OĞLAK DERİSİ (ayrıca bakınız DERİLER, hayvan):

 

 

  ham :

 

 

       Moğol. Tibet veva Yemen keçi veya oğlak derileri, kılları üzerinde bulunanlar

 

43.01

        t.b.y.a

 

41.03

             daba klanmış veya aprelenmiş vb. :

 

 

                              kılı üzerinde olanlar: bkz. KÜRKLER.

 

 

                             kılı olmayanlar: bkz. DERİ.

 

 

KEÇİBOYNUZU ve KEÇİBOYNUZU TOHUMLARI ve TANELERİ:

 

 

                   tohumları da içeren taneleri, taze, soğutulmuş. dondurulmuş veya kurutulmuş, öğütülmüş olsun olmasın

1212.10

12.12

                   endospermi:

 

12.12

                   endosperm unu             

 

13.02

                    ruşeymi ve toz halindeki ruşeymi

 

12.12

KEÇİLER, canlı

0104.20

01.04

KEDİ BAĞIRSAĞI ve ÜRÜNLERİ : bkz. BAĞIRSAKLAR

 

 

KEDİ GÖZÜ ALEKSANDRİT (krizoberil). monte edilmemiş

 

71 ek

KEDİ OTU :

 

 

       hülasası

 

13.02

kökleri.

 

12.11

KEDİGÖZÜ KUARTZ, monte edilmemiş

 

71 ek

KEDİLER .canlı

 

01.06

KEENE ÇİMENTOSU

 

25.20

bundan mamul maddeler

 

68.09

KEFİR

04.03

04 Gen             04.03

KEHRİBAR (karabeveya süksen (succinite)) ve AGLOMERE KEHRİBAR (ambroid): işlenmemiş tabii veya aglomere edilmiş (levha, çubuk veya benzeri şekillerde fakat kalıba döküldükten sonra bir işleme tabi tutulmamış

                25-4

                        25.30

     işlenmiş, eşyaları dahil, t.b.y.a.

96-2(b)

96.02

KEKİK (yabani kekik dahil

0910.40

09.10

KEKİK OTU, taze veya soğutulmuş

 

07.09

KEKLER:

 

 

ekmekçi mamulleri, kakao içersin içermesin

19.05

19.05

kakaolu kek: bkz. KAKAO, kek.

 

 

KEKLİKLER, canlı.

 

01.06

KELEBEK AĞLARI

95.07

95.07

KELEBEKLER, zooloji ilgi alanına giren koleksiyonlar ve koleksiyon parçaları olarak muhafazaya alınmış .

 

(05.11)          97.05

 

 

 

KELEBEKLİ SOMUNLAR, demir veya çelikten

 

73.18

KELEPÇELER

 

 

             kıskaçlı frenlere mahsus kelepçeler, bisiklet, motorsiklet veya 87.11 ila 87.13 pozisyonları arasında bulunan diğer taşıtlar için

 

 

87.14

     kelepçe ve kelepçe yayı, saat veya kol saati parçası olarak

 

91.14

KELEPÇELER

 

 

     herhangi bir materyalden hayvanlar için (kediler, köpekler vs.)

 

42.01

             çıngıraklı tasmalar

 

(83.06)

     sıkıştırma ve bağlama kelepçeleri, demir çelikten

 

73.26

      saat parçaları (örneğin: çentikli kelepçeler)

 

91.14

      bez:

 

 

      post

 

43.03

           dokumaya elverişli maddelerden

 

 

                  örülmüş veya kroşe edilmiş

 

61.17

                   örülmemiş veya kroşe edilmemiş

 

62.17

  kullanılmış ve balya halinde ithal edilmiş

 

63.09

  tüp veya boru tutturucuları: bkz: TÜP. TERTİBATI

 

 

  şemsiyeler için

 

66.03

   kuyu açma makineleri için (örneğin: delme kelepçeleri, stop kelepçeleri).

 

84.31

KELİME İŞLEM MAKİNELERİ :

8469.11

84.69

        aksam ve parçalar, aksesuarlar (taşıma mahfazaları, kutular ve benzerleri hariç)

8473.10

84.73

KEMANLAR:

92.02

92.02

               oyuncak kemanlar

 

(92Gen)         95.Fasıl

KEMER KİLİT TAŞI (tuğlalar), seramik. ısıya dayanıklı

 

96.02

KEMERLER.kalın dokumadan taşımaya mahsus

 

63.07

KEMERLER, KUŞAKLAR, KAYIŞLAR:

 

 

           giyim eşya veya aksesuarları:

 

 

                   deri veya terkip yoluyla elde edilen deriden, altın tokalı

42-3         4203.30

42.03

                   plastikten

 

39.26

                   kauçuktan (korse kuşaklar dahil)

 

40.15

                   dokumaya elverişli maddelerden:

 

 

          erkekler için vücut korseleri (külotlarla kombine edilmiş olanlar dahil)

 

62.12

                   korse kemerler

 

62.12

                  hijyenik kemerler

 

62.12

                  hamile kadınlara mahsus korseler, doğumdan sonra kullanılan korseler veya düzeltme ya da takviya edici korseler, ortopedik olmayan cihazlar

 

62.12

                  pantolon askıları

 

62.12

                   diğer bütün kemer çeşitleri, elastik olsun olmasın:

 

 

                     örme veya kroşe işi

 

61.17

                     örme veya kroşe işi olmayan, kauçuk dokuma kemerler ve örülmüş metal ipliklerden

 

62.17

     mesleki kullanımlara mahsus (örn. elektrikçilerin, cam silicilerin), dokumaya elverişli maddelerden

 

63.07

          emniyet kemerleri, motorlu taşıtlar için

8708.21

87.08

          cerrahi kuşaklar     

90.21

90.21

           kılıç ve kama vs.yi asmaya yarayan kemerler                                

 

(93.07)           42.03 veya        62.17

KEMERLER, metal eritme fırınlarına mahsus

 

84.17

KEMERLER, metal eritme fırınlarına mahsus olanlar

 

84.17

KEMERLER:

 

 

           deri veya terkip yoluyla elde edilmiş deriden

42-3       4203.30

42.03

           dokumaya elverişli maddeden:

 

 

                    örme veya kroşe işi                                    

 

61.17

                     örme veya kroşe işi olmayan

 

62.17

KEMİK-( ayrıca KARA’ya bakınız.):

 

 

        kemik yağı: bkz. KATl YAĞLAR, hayvansal.

 

 

        kemik tutkalı: bkz TUTKALLAR.

 

 

        kemik yağı:

 

 

                    temel olarak piridin bazlarından oluşan (Dipel yağı olarak bilinir.)

 

38.24

                    diğerleri

 

15.06

         kemik işlemeye mahsus makine aletleri

84.65

84.65

KEMİKLER ve BOYNUZ İÇİ KEMİKLERİ ve bunlardan eşya, t.b.y.a.:

 

 

        koleksiyonlar ve koleksiyoncuların parçaları olanlar

 

97.05

        tedavide ve korunmada kullanmak için

 

30.01

         işlenmemiş, yağı alınmış, basit bir şekilde hazırlanmış, fakat şekil verilerek kesilmemiş, asit ile İşlem görmüş veya jelatini alınmış, ve bunların toz ve döküntüleri

 

05.06

 

05.06

                              asitle işlem görmüş kemikler

0506.10

05.06

                  işlenmiş, t.b.y.a. eşyalar dahil:

96.01

96.01

                               düğmeler vs.

 

96.06             96.01

KENAF (dokumaya elverişli lifler)

 

53.03

KENAR TEŞKİLİNE MAHPUS MAKİNELER, keçe şapka imaline mahsus

 

84.49

KENARLAR. YAN- , ELEMANLAR. PARÇALAR:

 

 

       87.01 ila 87.05 pozisyonları arasında yer alan motorlu taşıtlar (otobüsler, otomobiller, kamyonlar, kamyonetler, vb.) için kenarlar ve şasi yayları

 

87.08

       menteşli karoseri yanları, demiryolu taşıtları, tramvaylar ve katarların aksam ve parçaları

 

86.07

         karoser kenarları, yeniden sökülebilir olanlar, yük arabaları için

 

87.09

         kenar halkalar, demir veya çelikten (zincir akşamı)

 

73.15

          şasi rayları, römorklar ve 87.16 pozisyonunda yer alan diğer hareket ettirici tertibatı bulunmayan taşıtlar için                 

 

87.16

           çerçeve kolları ve bunların İçindeki mesnetler, gözlük çerçeveleri için

 

90.03

            yan siperleri, elektrikli olmayan fırın ve ocak kapları için

 

84.17

KENARLARI KATLANMIŞ, biyeler, dokumaya elverişli liflerden örülmüş kenarları katlı olan, katlanmamış kenarlarının uzunluğu ise 30 cm.yi geçmeyen 

58-5(c)

58.06

     KENDİ KENDİNE YÜKLEME YAPAN NAKİL VASITALARI : ismen geçen nakil vasıtalarına bakınız

 

 

KENDİNDEN BOŞALTMA TERTİBATLI VAGONLAR, demiryolu vagonları

8606.30

86.06

KENDİNDEN KOPYA EDEN KAĞIT :

 

 

               baskılı olsun olmasın, rulolar ve tabakalar halinde

4909.20

48 gen

               diğerleri, kutulara konulmaya hazır hale getirilmiş olsun olmasın

4816.20

48.16

KENDİNDEN YAPIŞIK, MATBU STİKERLER .

 

(48.21)          49.11

KENDİNİ KALDIRABİLEN PLATFORMLAR, sondaj veya üretim için

 

89.05

KENDİR:

 

 

                    esansları

 

13.02          29.nark.list

                    otu

 

1302.19           12.11       29 nak.list.

                   reçine

 

1211.90 29.nark.list

                   renklendirilmiş

 

1302.19        13.01       29.nark.list 1301.90     13.02 29.nark.list    1302.19

KENDİR :

 

 

             kendirden mamul eşyalar t.b.y.a : ismen geçen eşyalara ayrıca bakınız, kendirden lifler, iplikler, mensucat: dokumaya elverişli lifler, ham veya işlenmiş fakat iplik haline getirilmemiş: ağaç lifi kendirinden olanlar ( örn Ambarı, Benares, Bombay. Kalküta, Gamba. Hibiseus, İndian, Madras, Qucensland. Rosella ve Sunn kendiri)

 

 

 

53.03

                                  Haiti kendiri

 

53.04

                                   Manila kendin

53.05

53.05

                                   gerçek kendir

53.02

53.02

                                     ham veya suda ıslatılmış

5302.10

53.02

                                     diğerleri

5302.90

 

                  diğer kendirler (Örn. Bowstring. lfç. Mauritius ve Yeni Zelanda kendiri.)

 

53.05

                   mensucat: bkz. MENSUCAT

 

 

                   kıtık : bkz. KITIK

 

 

                   döküntü : bkz. DÖKÜNTÜLER, dokumaya elverişli olanlar.

 

 

                   iplik: bkz. İPLİKLER

 

 

                   tohumlar

 

12.07

KENDİR: bkz. KENEVİR

 

 

KENTUCKY MAVİ OTU TOHUMU

1209.24

12.09

KEPÇELER:

 

 

             mutfak veya sofra eşyası: bkz. SOFRA EŞYASI

 

 

            metalurjik

 

 

                      dökümhane tipi olanlar

8454.20

84.54

                                         aksam ve parçalar

8454.90

84.54

                     kuyumcular vs. için küçük el tipi olanlar

 

(84.54)          73.25 veya  73.26

                     eritme (izobe) kepçeleri

 

(90.18)

KEPEK, çinkodan

 

(28.17)         26.20

KEPEK, HUBUBAT TEMİZLEME veya KARIŞTIRMA MAKİNELERİ :

 

 

     kepek :

 

 

             hardal tohumlarının ezilmesi sırasında ikincil ürün olarak elde edilen kalıntılar                                                                                                                                          

 

23.08

                    hububat ve baklagillerin elenmesi, öğütülmesi veya başka işlemlere tabi tutulması sonucu elde edilen kalıntılar

23.02

23.02

                  hububat temizleme ve hububat karıştırma makineleri (değirmencilik sanayine mahsus makineler)

 

84.37

KEPENKLE KAPATMAYA MAHSUS MALZEME, demir veya çelikten

7308.40

 

KERATİNLER.

 

35.04

KER ATOMLAR, KERATOMETRELER ve KERATOSKOPLAR (oftalmik teşhis aletleri).

 

90.18

KERESTE : bkz. ODUN.

 

 

KERESTE MAKİNASI ARTIKLARI (yakmaya mahsus ağaçlar)

 

44.01

KERESTE MAKİNASI ARTIKLARI    

 

44.01

KEREVİZ:

 

 

             kurutulmuş

 

07.12

             taze veya soğutulmuş, celeriaclar hariç

0709.40

07.09

KEREVİZ TUZU

 

21.03

KERMES:

 

 

                  hayvan:

 

05.11

                 boyayıcı madde (hülasa) olarak

 

32.03

                 kırmız minerali                               

 

(05.11)           38.24

KERMESİ! (antimon cevheri)

 

26.17

KERNİT (tabii sodyum borat?)

 

25.28

KEROSEN

 

27.10

KERPETENLER, adi metalden el aleti

8203.20

82.03

KERTİK AÇMA CİHAZLARI, ciltçilere mahsus

 

84.40

KERTİK TESTERELERİ (çapraz dişli el testereleri)

 

82.02

KERTİK veya KERTİKLİ ÇUBUKLAR, işlenmemiş:

 

 

                   alüminyumdan

 

76.01

                  magnezyumdan

 

81.04

KERTİKLEME ALETLERİ, tezgahlara mahsus

 

84.66

KESELER :

 

 

                      mesaneden yapılmış tütün keseleri

 

42.06

                     kartuş torbaları

 

42.02

                      deriden, suni deri, vulkanize edilmiş liflerden, kağıttan ya da dokumaya elverişli maddelerden

42.02

 

                    kağıttan ya da kartondan, kağıt kırtasiye çeşitlerini içerenler

4817.30

48.17

                     kauçuktan, vulkanize edilmiş

 

40.16

KESELER:

 

 

                   deri, terkip yoluyla elde edilmiş deri, vulkanize edilmiş lif. plastik tabakası, kartın veya dokumaya elverişli maddelerden           

                   42.02

 

                      kıymetli metal veya kıymetli metallerle kaplı metallerden (örn: zincir kesesi)

71-9(b)

71.13

KESERLER (adi melalden el aletleri)

 

82.01

KESERLER (adi metallerden el aletleri)

 

82.01

KESİCİLER, KESME ALETLERİ, MAKİNA ve CİHAZLARI, vb. (ayrıca ismen geçen türlerine bakınız): içten yanmalı motoru ile portatif fırça kesicileri; (katı veya

 

 

            Esnek) hareket mili ve alet tutucusu, alet tutucusunda monte etmeye mahsus çeşitli değiştirilebilir kesme aletleri ile birlikte sunulur

 

                   84.67

             nasır kesme aletleri ve tırnağın etle birleştiği deriyi kesmeye mahsus aletler (adi metalden manikür ve pedikür aletleri)

 

                           82.14

               dişçilikte kullanılan kesiciler

 

90.18

                gıda maddelerini kesici cihaz, makina, aletler vb

 

 

                          ev işlerinde kullanılmaya mahsus :

 

 

                              ağırlığı 20 kg veya daha az olmak şartıyla elektrik motorlu elektro-mekanik cihazlar

 

85.09

                               ağırlığı 10 kg veya daha az olanmekanikcihazlar(örn. meyve veya sebze doğrama makmalan. makarna vespagetti kesmeye mahsus cihazlar)

 

82.10

                                     mekanik olmayan el aletleri (örn. hamur kesecekleri)

 

82.05

          spesifik endüstrilere mahsus makina ve cihazlar.), b.y.a

 

 

                  ekmekçilikte.pastacılıkta ve bisküvicilikte kullanılan kesmeye mahsus makine ve cihazlar

 

84.38

                şekerlemeci liğe mahsus kesme makina ve cihazları

 

84.38

                 Balık kabuklu deniz hayvanlarının hazırlanmasına mahsus doğrama makina ve cihazları

 

84.38

    meyve sebze ve kabuklu yemişlerin hazırlanmasına mahsusmakina ve cihazlar

 

84.38

           etin gıda maddesi olarak işlenmesine mahsus makina ve cihazlar

 

84.38

           makarna.spagetti ve benzeri ürünlerin imaline mahsus makina ve cihazlar

 

84.38

                      şeker imaline mahsus makina ve cihazlar

 

84.38

                      çay yapraklarını kesmeye mahsus makina ve cihazlar

 

84.38

    el aletleri, t.b.y.a., adi metalden, makinalı olmayan

 

 

              zincir kesiciler (kerpeten tipinde olanlar!

 

82.03

             metalleri biçmeye mahsus dişsiz kesme diskleri: bkz. DİSKLER

 

 

              kesici ağızlı pensler

8203.20

82.03

              cam kesme aletleri

 

 

                                dereceli kadran üzerine yerleştirilmiş pergel tipindeki daire şeklinde cam kesmeye mahsus elmas uçlu canı kesme aletleri

 

                        82.05

                      diğerleri, kesine çarklarıyla birlikte

 

82.05

           toynak kesme aletleri

 

82.05

            makas veya budama makaslan tipinde olan kümes lıayvanlan için kırpma makaslan veya ıstakoz parçalayıcılar                          

 

(82.15)        82.01 ya da           82.13

            teneke makasları

8203.30

82.03

            kesici dişli çarkı olan boru kesiciler

8203.40

82.03

             telleri kesmeye mahsus makaslar

 

82.03

             ağaç işlemeye mahsus kesici aletler

8205.30

82.05

     boynuz kesiciler (veterinerlikte kullanılan alet ve cihazlar)   

 

90.18

     değişebilir aletler (ayrıca bkz. ALETLER.):

 

 

             frezeler (düz dişli.helezon şeklinde dişli.açı şeklinde dişliler.zikzak şeklindeki dişli frezeler)

 

82.07

              zıvana açmaya mahsus kesici zincirler

 

82.07

     makinalar ve cihazlar, makina veya motorla çalıştırılan aletler :

 

 

           duplikatörlerde. adres makinalarmda kullanılmak üzere metali, plastik maddelere vb. üzerine harf, şekil vb. deliklere açmaya veya ıstampalamaya mahsus cihazlar

 

 

(84.42)           84.72

          tarla ve bahçe tarımında kullanılan makine ve cihazlar:

 

 

              bitkilerin tepelerini kırmaya ve gereksiz büyümeyi önlemek için sürgünleri almaya mahsus cihazlar

 

84.32

               mısır ekinlerini biçmeye mahsus makine ve cihazlar

 

84.33

              t.b.y.a.(lahana doğramaya mahsus cihazlar ve saman, kuru ot, kıyma cihazları ile bunları kıyan cihazlar)

 

84.36

      kömür kesicileri

 

84.30

                kendiliğinden hareketli olanlar

8430.31

 

               diğerleri

8430.39

 

         oksijen püskürtülmesi suretiyle demir ya da çeliğin yakılmasıyla elde edilerek yüksek bir sıcaklık kutlanılarak betonu kesmeye veya parçalara ayırmaya mahsus cihazlar

 

 

 

84.79

           hayvan postları üzerindeki kılları kesmeye mahsus cihazlar (ayrıca bkz. KIRKMA MAKASLARI)

 

(84.45)           84.53

    otomobil vb. iç lastiklerine valf deliği açmaya mahsus makine ve cihazlar

 

84.77

               deri ve köseley i belirli şekillerde kesmeye mahsus makine ve cihazlar (örn, ayakkabı yüzleri çeşitli kayış ve kolanları vb. şeklinde kesmeye mahsus)

 

84.53

          takım tezgahlan (84.56 veya 84.57 deki makinalar hariç (ayrıca bkz. TAKIM TEZGAHLARI)

 

 

              cam kesme makinalan ve cam kesme (şekillendirme) makine aletleri

84.64

84.64

             metal, sinterlenmiş metal kalbürlere ya da sermetlere mahsus tezgahlar

 

 

                        kesici takım için bileme tezgahlan

 

84.60

                               nümerik kontrollü olanlar

8460.31

 

                              diğerler

8460.39

 

                         testere tezgahları

8461.50

84.61

                         dişli açma tezgahlan

8461.40

84.61

                 taş.seramik.beton.asbestli çimento veya benzeri mineral maddeleri kesme ve biçme makinaları

 

84.64

                 ağacı kesmeye mahsus

 

84.65

      kağıt kesme makinaları

8441.10

84.41

             akşamım teşkil ettikleri kombine haldeki makinalarla birlikte sunulanlar

 

84.39

             aksam ve parçalar

8441.90

84.41

      fotoğraf veya sinema laboratuarlarında kullanılan malzeme ve cihazlar (örn. film kesici makinalar)

 

90.10

        kağıt hamuru imalinde kullanılacak olan hammaddeleri hazırlamaya mahsus makine ve cihazlar (örn. paçavraları, ağaç y ongalarını samanları kesmeye ve kıymaya mahsus makine ve cihazlar)

 

 

84.39

      elle çalıştırılan makinalı aletler

 

(84.30)               84.67 ya da 85.08

      elektrik motorlu elektro-mekanik aletler (örn. metal levha ve saçları kesmeye mahsus

 

 

        cihazlar, hazır giyim eşyası imalathanelerine mahsus kesme cihazları,çalıdan çitleri budayarak şekil vermeye mahsus makas tipi cihazlar

 

                           85.08

        el ile çalışan pnömatİk veya elektrik motorlu olmayan aletler (örn. metal levha kesmeye mahsus cihazlar )

 

84.67

                kayıt için kesiciler.elektrikli

 

85.22

       kaya kesiciler :

 

 

                          oksijen püskürtülmesi suretiyle demir ya da çeliğin yakılmasıyla elde edilerek yüksek bir sıcaklık kullanılarak taş ya da beton kesme veya parçalara ayırmaya mahsus cihazlar

 

 

84.79

            diğerleri:

 

84.30

                     kendiliğinden hareketli olanlar

8430.31

 

                     diğerleri   

8430.39

 

          sabun kesme makinalan

 

84.79

          mensucat kesme makinalan :

 

 

                     mensucatı kesmeye veya şekilli kesmeye mahsus makinalar

8451.50

84.51

                                  aksam ve parçalar

8451.90

84.51

                         dokumaya elverişli maddelerin kesilmesine mahsus makina ve cihazlar (örn.çok sayıda devamlı liflerin havi demetleri keserek devamsız lifler haline getiren makine ve cihazlar)

 

844.00

 

84.44

                        kauçuk ipliği imaline mahsus kesme makinalan

 

84.77

                          tütün kesme makinalan

 

84.78

                          su içindeki otları biçmeye mahsus mekanik cihazlar

 

84.79

          kesme makinaları ve cihazlan ve aletleri vb.nin aksam, parça ve aksesuarlar

 

 

                kesici çubuklar:

 

 

                         maden kömürünü kesmeye mahsus bıçaklara mahsus

 

84.31

                         çayır biçme makinalarına veya hasat makinalanna mahsus

 

84.33

                           traktörlere monte edilen parmaklı biçme makinalan

8433.20

 

    harman makinalarına (döverler)mahsus kesici tablalar

 

84.33

    kesici levhalar ve başlar, adi metal:

 

 

                    saç kesme makinalanna mahsus :

 

 

                       elektrik motorlu traş makinalanna mahsus

 

85.10

                                         mekanik hayvan kırkma cihazlarına mahsus

 

82.14

                       usturalara veya traş makinalanna mahsus :

 

 

                      elektrik motorlu elektrikli usturalara veya traş makinalarına mahsus

 

85.10

                      elektriksiz ustura ya da traş makinalanna mahsus

 

82.12

KESİF OPAL (opal), monte edilmemiş

 

71 ek

KESİK PİMLER, demir veya çelikten

 

73.18

KESİLİT (gök mavisi),monte edilmemiş

 

71.Fasıl eki

KESİLMİŞ İNCE PULLAR:

 

 

               adi metalden

 

83.08

                gümüşten

 

71.06

KESİM YERİNDE KENAR YAPMA MAKİNELERİ

 

84.48

KESME BALTALARI

 

82.01

KESME MAKİNELERİ giyotinler:

 

 

                 kartona bastırılmış fotoğrafları kesmeye mahsus olanlar

 

84.41

 tıbbi alet.ve cihazlar

 

90.18

KESME YAĞLARI ve KESME YAĞ MÜSTAHZARLARI:

 

 

              kesme yağları

 

27.10

           kesme yağ müstahzarları, ağırlık itibariyle %70‘ten daha az petrol yağı içerenler.vb kesme işlerine mahsus yağlama müstahzarlarının imalinde kullanılan, fakat doğrudan doğruya kesme işlerinde kullanılmaya eherişli bulunmayan müstahzarlar

34.03

34.03

(34.03)          34.02

KESTANE:

 

 

             şekerle konserve edilmiş (suyu alınmış, üstü şekerle kaplanmış veya kristalleşmiş)

 

20.06

             başka surette hazırlanmış, t.b.y.a. (örn. şuruba konulmuş)

 

20.08

KETAZOLAM (INN)

 

29-p.s.list.           2934.90

KETÇAP

2103.20

21.03

KETEN:

 

 

             ketenden eşyalar : hkz. ismen geçen türler

 

 

             dokumava elverişli madde olarak keten

 

 

                        mensucat: bkz. MENSVCAT

 

 

        lifler, ham veşa işlenmemiş fakat iplik haline getirilmemiş :

 

 

                              Hindistan keteni

 

55.03

                             Yeni Zelanda keteni

 

53.05

                            adi keten:

 

 

                                           Kırılmış kabukları çıkarılmış, taranmış veya başka şekilde işlem görmüş fakat iplik haline getirilmemiş

 

53.01

                                           kırılmış vey a kabuklan çıkarılmış

5301.21

53.01

                                            diğerleri

5301.29

 

                           ham (keten samanı) veya suda ıslatılmış

5301.10

53.01

                                kıtık : bkz. KITIK

 

 

                                döküntüler (iplik döküntüleri ve ditme suretiyle elde edilen döküntüler dahil): bkz.

 

 

                                      DÖKÜNTÜLER, dokumaya elverişli madde

 

 

                              dokunmuş mensucat: bkz. MENSUCAT, dokunmuş

 

 

                              iplikler: bkz İPLİKLER

 

 

                         keten mumu (ayrıca bkz.MUMLAR)

 

15.21

KETEN BEZİ:

 

 

                   boyanmış keten bezi ,atölye fonları ,tiyatro dekorları ve benzerleri

5907.00

59.07

                   hazır tuvaller

59.01

59.01

KETEN TOHUMU, kırılmış olsun olmasın:

1204.00

12.04

                       keten tohumu yağı ve fraksiyonları, rafine edilmiş olsun olmasın, kimyasal olarak modifiye edilmemiş:

 

15.15

                                         ham yağı

1515.11

1515.11

                                          diğerleri

1515.19

 

                           keten tohumu yağı küspesi veya diğer katı artıklar

2306.20

23.06

KETENLER

 

29.42

KETOBEMİDON (INN), KETOBEMİDON hidroklorür

 

29.33              29-nark.list        2933.39

KETOHEXAMETHVLENE

 

29-(P) list.

KETONLAR- (ayrıca bkz. ismen geçenler):

 

 

       amino-ketonlar, bir cinsten fazla oksijen fonksiyonlu grubu bulunanlar hariç

2922.30

29.22

                    ketonlar

29.14

29.14

                            asiklik ketonlar

 

29.14

                                            başka oksijen fonksiyonlu grubu olmayan

29-4      2914.11 ila 2914.19

 

                             aromatik ketonlar

 

29.14

                                           başka oksijen fonksiyonlu grubu olmayan

29-4

 

                                           fenilaseton (fenil propan-2-onc)

2914.31

29.14

                              siklanik, siklenik veya sikloterjıenik ketonlar

 

29.14

                                              başka oksijen fonksiyonlu grubu olmayan

29-4          2914.21 ila 2414.29

 

                               başka oksijen fonksiyonlu grubu olan ketonlar

29-4       2914.50

 

                                keton-alkoller

2914.40

29.14

                                 keton-aldehitler

2914.40

29.14

                                  keton-fenoller

2914.50

29.14

         keton türevleri (halojenimmiş, nitrolanmış. nitrozolanmış veya sülfolanmış)

29-4           2914.70

29 Gen             29.14

                   keton-asitleri

 

29.18

                   eton-bisülfür bileşikleri

 

(29.14)             29.05,    29.06 ve 29.06 ila 29.11

                      keton peroksitler : bkz. PEROKSİTLER

 

 

KEVGİRLER, demir çelikten

 

73.23

error: İçerik korunmaktadır !!