KI-Kİ Harfi ile başlayan Gümrük Tarife Eşya Fihristi

Ana Sayfa Alfabetik Eşya Fihristi KI-Kİ Harfi ile başlayan Gümrük Tarife Eşya Fihristi

Eşya

Armonize

Sistem

 

İzahname

Notları

 

KIBRIS ŞARAPLARI

 

22.04

KIBRIS TOPRAĞI

 

25.30

KIKIRDAKLAR

2310.01

23.01

KIKIRDAKLAR

0506.10

 

KIL TESTERELERİ

 

82.02

                 klavuz borular, kuyu sondaj makineleri için

 

84.31

                 bora orglar

9203.00

92.03

                  pipo kapaklan

9614.20

96.14

                  pipo taslaklan,dcmirdcıı. suni deriden, vulkonize edilmiş liflerden plastikten, kartondan, kumaştan vs.

 

42.02

                    pipo temizleyicileri

 

(96.14)

                    pipo kapakları

 

96.14

                     pipo karıştırıcıları

 

(96.14)

KILAVUZ GEMİLER

 

89.06

KILAVUZ HATLARI.hava trenlerine’ mahsus çimento, beton veya suni taştan mamul

 

68.10

KILAVUZLAR (ismen geçen türlerine ayrıca bakınız):

 

 

             tertibatlar, adi metalden (panjurlar, sandık kapakları v.b için)

 

83.02

              mekanik ızgaralara mahsus olanlar

 

84.16

              sondaj çubuklarına mahsus kılavuzlar

 

84.31

              iplik kılavuzları: bkz İPLİK kılavuzları

 

 

KILIÇLAR:

 

 

          kılıçlar (baston şeklindekiler dahil) ve aksam ve parçaları

9307.00

93.07

          kılıç bağları:

 

 

                    deri veya terkip yoluy la elde edilmiş deriden

 

42.05

                    dokumaya elverişli maddelerden

 

63.07

KILIFLAR ve KAPLIKLAR:

 

 

            pedal kaplıktan, kauçuktan

 

40.16

            koruyucu kılıflar:

 

 

                    namlu, dip, dipçik, nişanlar için (silah parçaları)

 

93.05

                     kitaplar için, kağıt veya kartondan

48.20

 

                      saatler içn: bkz: oyma ile yapılan kiliflar

 

 

                     bisiklet, motorsikletler için sırt kaplıkları

 

87.14

                     dikiş makineleri için ( ve bu tür kılıfların parçalan)

8452.40

85.52

                           küçük motorsikletler için yedek tekerlek mahfazaları

 

87.14

           toz kılıfları, kitaplar için, bkz: TOZ KILIFLARI

 

 

           ilk gün zarfları bkz: İLK GÜN ZARFLARI

 

 

           futbol İçin

 

95.06

           kağıt veya kartondan:

 

 

                      kitap kılıfları (cilt veya toz kılıfları)

 

48.20

                      dosya kılıfları

 

48.20

KILIFLAR, KINLAR ve KAPLAMA :

4820.30

 

           kılıflar :

 

 

                 amyanttan kılıflar

 

68.12

                    karbondan kınlar : aşağıda «grafit» ‘e bakınız

 

 

                    seramikten kılıflar, ateşe dayanıklı

69.03

69.03

                    grafit ve karbondan kınlar (seramik mamuller hariç), elektrik işlerinde kullanılmayanlar bıçaklar için

 

68.15               42.12

                  silahlar için (süngü, kılıç, vb.);

 

 

                            kıymetli metaller veya kıymetli metallerle kaplama metallerden

 

(93.07)            71.15

                            diğer maddelerden

9307.00

93.07

                     prezervatifler

4014.10

40.14

                     kınlı bıçaklar

 

82.11

KILLAR:

 

 

             hayvan kılı:

 

 

                    dokuma malzemesi olarak hazırlananlar

51-1(b)          51-1(c)

51 Gen

                                       karde edilmiş veya taranmış

51.05

51.05

                                        kaba

5105.40

51.05

                                        ince

5105.30

51.05

                       karde edilmemiş veya taranmamış

51.02

51.02

                                         kaba

5102.20

51.02

                                          ince

5102.10

51.02

                    döküntü : bkz.DÖKÜNTÜLER

 

 

                    dokunmuş mensucat: bkz. MENSUCAT, dokunmuş,

 

 

                     iplikler : bkzİPLİKLER, hayvan kılı

 

 

                      peruk ve benzerlerinde kullanılmak üzere hazırlanmış olanlar

6703.00

67.03

                porsuk kılları ve fırça imali için diğer kıllar : bkz FIRÇA İMALİNE MAHSUS MADDELER, at kılı (at veya sığır türü hayvanların yele veya kuyruk kıllarını İfade eder)

 

5-4

 

                     işlenmemiş, veya yıkanmış, temizlenmiş, kıvrılmış, ağartılmış, boyanmış veya diğer bir şekilde

 

 

                      hazırlanmış, destek maddeleri yardımıyla veya müstakilen tabakalar haline getirilmiş olsun olmasın)

0503.00

05.03

                      kemanlar için teller

 

92.09

                      uç kısımları düğümlenmiş olanlar

 

(05.03)          51.fasıl

                        iplik olanlar

 

51.10

                         döküntü olanlar

0503.00

 

                        dokunmuş mensucat :bkz. MENSUCAT, dokunmuş

 

 

                         iplikler, (gipe edilmiş iplikler dahil)

5110.00

51.10

          insan saçı:

 

 

                         insan saçından mamul eşyalar

6704.20

67.04

                         peruk ve benzerlerinin imaline mahsus İnceltilmiş, beyazlatılmış, boyanmış, ondüle edilmiş kıvırcıklaştırılmış olanlar

6703.00

67.03

                          bir tarafa gelecek şekilde düzenlenmemiş olanlar dahil

0501.00

05.01

                                 döküntüler

0501.00

05.01

              evcil domuz, yaban domuzu veya porsuk kılları ve bunların döküntüleri

 

 

                                   düğüm veya püskül şeklinde hazırlanmış olmayanlar

0502.10

05.02

                                   düğüm veya püskül şeklinde hazırlanmış olanlar

 

(05.02)          96.03

                     koyun ta da kuzu kılı: bkz. YÜNLER,koyun yünü

 

 

                     bitkisel tüyler

 

14.02

                     balina dişi kılları

05.07

05.07

                    saç müstahzarlan (kremler, boyalar, yağlar vb)

 

33.05

                     berber işlerine mahsus cihazlar, elektro termik cihazlar ( Örn. saç kıvırıcılar, kurutucular)

8516.13 veya 8516.32

85.16

                                      aksam ve parçalar

8516.90

85.16

                       saç kurutma makineleri

8516.31

85.16

                       hair lacquers denen saç spreyleri

3305.30

33.05

                       saç süsleri: bkz.Mİ CEVHERAT.

 

 

                            saç müstahzarları

33.05

33.05

                                 saç için olmayıp vücut üzerindeki kıllara uygulanan müstahzarlar

 

(33.05)       33.07

                       saç spreyleri

 

33.05

KILLARI ÇIKARMAYA veya KAZIMAYA MAHSUS CİHAZLAR :

 

 

                 ham postların üzerindeki kdlan çıkarmaya mahsus cihazlar

 

 

domuz kıllarını kazımaya mahsus cihazlar

 

84.53

KINA:

 

84.38

               boyama hülasası

 

32.03

sap, gövde ve yaprakları

 

14.04

KINLAR, silahtar için (kılıçlar, palalar vb. için) :

 

 

kıymetli metalden veya kıymetli melallerle kaplanmış metalden

 

(93.07)         71.15

diğer maddelerden

9307.00

93.07

KIRBAÇLAR, biniş için

6602.00

66.02

KIRICILAR, KIRMA ve UKALAMA MAKİNELERİ:

 

 

           kırıcılar ve kırma makineleri:

 

 

                   balyaları açıp dağıtmaya mahsus makine ve cihazlar (pamuk lifleri için makineler)

 

84.45

                    dökme demiri ve dökme demirden rnarnül eşya hurdalarını kırmaya mahsus makineler

 

84.79

                    şekeri kesme şeker haline getirme makineleri

 

84.38

                     kırıcı silindirler veya değirmenler, değirmencilik sanayinde kullanılmak üzere

 

84.37

                     devre kırıcıları, elektrikli: bkz. DEVRE KIRICILARI.

 

 

                     küspe ufalama cihazları (tarım makineleri)

 

84.36

                       paçavraları kesip parçalamaya mahsus makineler:

 

 

                                 kağıt hamuru imaline mahsus makineler

 

84.39

                                  okumaya elverişli madde liflerinin hazırlanması için

 

84.45

                       ufalama makineleri:

 

 

                                         seramik hamurları için

 

84.74

                                           peynir imaline mahsus olanlar

 

84.34

                                          dokumaya elverişli mensucatın fınisapna mahsus olanlar

 

84.51

KIRIKLARA MAHSUS CİHAZLAR (örn. kırık tahtaları)

90.21

90.21

KIRINTILAR:

 

 

demir veya çeliğin imalinden elde edilen

2619.00

26.19

diğerleri, metalleri veya metal bileşikleri içeren

 

26.20

KIRINTILAR :

 

 

               cam mozaikleri vb. için

 

70.16

kalaydan

 

80.01

KIRINTILAR, ilk şekiller halinde kauçuk olanlar

40-3(b)

 

KIRMIZI AĞAÇ:

 

 

                boyayıcı laklar

 

32.05

                 boyayıcı hülasalar

 

32.03

KIRMIZI AĞAÇ LAKLARI

 

32.05

KIRMIZI BERİL, mıhlanmamış

 

71 ek

KIRMİZİ FRENK ÜZÜMÜ : bkz. FRENK ÜZÜMÜ

 

 

KIRMIZI HEMATİT (RED HAEMATITE)

 

26.01

KIRMIZI JÜT (RED JÜTE) (dokumaya elverişli lifler)

 

53.03

KIRMIZI KURŞUN (RED LEAD) (MİNYUM)

2824.20

28 Gen              28.24

KIRMIZI SANDAL AĞACI, esas olarak boyacılıkla veya debagette kullanılan

 

14.04

KIRMIZI SÜLFÜR (RED SULPHIDE)(dİarsenik disülfür)

 

28.13

KIRPILMIŞ İTLİKLER, cam liflerinden

7019.11      veya       7019.19

70.19

KIRPINTILAR (ayrıca ismen geçen türler altına ve TALAŞLAR, DÖKÜNTÜLER vs.ye bakınız):

 

 

                  ham deri veya postlardan (kürkçüler tarafından kullanılmaya elverişli olmayan kürklerin kırpıntıları dahil)

 

05.11

                   deriden, deriden eşya ithaline uy gun olmayan

                  4110.00

41 Gen         41.10

                   plastikten: bkz. DÖKÜNTÜLER

 

 

                   kauçuktan:

 

 

                                    sert kauçuktan

 

(40.04           40.17

                                     diğerleri

40-6          4004.00

40 Gen

KIRPINTILAR

 

 

Kürkten:

 

 

                             ham kürkçülüğe elverişli parçalar

4301.90

43.01

                             dabaklannıış veya aprelenmiş, birleştirilmemiş

4302.20

43.02

kağıt veya kartondan, döküntü olanlar

 

47.07

bitkilerden

06.02

 

             köklendirilmemiş

0602.10

06.02

kıymetli metallerden : bkz. PULLAR

 

 

tabii kauçuktan (öm. açık renk krepten veya füme yapraklardan)

 

40.01

bitki iç kabuklarının dokumaya elverişli liflerinden

 

53.03

KIRPINTILAR :kağıl veya kartondan, çöp veya atık olan

 

47.07

KIRPINTILAR, demir veya çeliğin kesilmesinden meydana gelen

 

72.04

KIRPINTILAR

 

 

suni çiçeklerin, ağaç yapraklarının veya meyvelerin

 

67.02

 kuşların, kuş parçalarının, tüylerin havların

 

67.01

avizeler için (örn. çiçek şekli verilmiş)

 

94.05

demirli, hurda ve döküntü olarak

7204.41

 

kürk kırpıntıları

 

(43.02)             43.03

dokumaya elverişli kaytancı ve şeritci eşyası

 

 

        parça halinde kaytana ve şeritci eşyası, işleme yapılmamış, örülmüş veya kroşelenmiş olmayan

58.08

58.08

                        örülmüş veya kroşelenmiş

 

(58.08)            60.02

           kırpıntı yapmak için tekstil makineleri

84.47

84.47

             şemsiyeler, bastonlar vb. için dokumay a elverişli maddelerden olmayan

66-2         66.03

66.03

     dokumaya elverişli maddelerden

 

63.07

KIRPMA MAKASLARI:

 

 

cıvata klipırları, pense tipi (adi metalden el aleti)

 

82.03

saç kesme aletleri:

 

 

                     elektrikli klipırlar

 

85 Gen

                                            kendinden motorlu:

8510.20

85.10

                                                    aksam ve parçalar

8510.90

85.10

                                          ayrı motorla çalışanlar

 

(85.10)         82.14

                        elle çalışan elektriksiz klipırlar

82.14

82.14

                         mekanik kırkma aletleri, hay vanlar için

 

84.36

hayvan tırnağı kırpma makasları

 

(90.18)

tırnak klipırları

 

82 Fas             82.14

KIRPMA MAKİNELERİ, yulaf veya arpa işlemede

 

84.37

KIRSCH.

 

22.08

KIRTASİYE:

 

 

         adi metalden kırtasiye eşyaları (kağıt küpleri, endeks kartekslerine mahsus işaret maşaları vb.)

 

83.05

          kağıltah kırtasiye eşyaları. t.b.y.a. (ayrıca ismen geçen eşyalar bkz.):

48.20

48.20

         kişisel veya büro kırtasiyesi için kağıt: bkz. KAĞIT

 

 

damgalı kağıtlar : bkz. PULLAR, posta

 

 

                   kırtasiye malzemesi mahfazaları, ağaçtan

 

44.20

KISA KALIN AKSLAR ve KISA KALIN AKS DESTEKLERİ, 87.01 ila 87.05 pozisyonlarındaki motorlu taşıtlar (otobüsler otomobiller, kamyonlar, kamyonetler vb) için

 

 

  87.08

KISA PANTOLONLAR:

 

 

               giysi: bkz. PANTOLONLAR

 

 

              silahlar vs. için

 

93.05

KISIRLAŞTIRILMIŞ HOROZLAR

 

01.05

KISKAÇ PRESLER, potalı, alümino-termik kaynak yapmaya mahsus olanlar

 

84.79

KISKAÇLAR

 

 

               alet tutucuları

 

84.66

işlenmiş makine tutucuları:

 

 

                 elektromanyetik veya daimi mıknatıs kıskaçları

85.05

85.05

                              aksam ve parçaları

8505.90

85.05

makine veya pnömatik torna tezgahı tutucuları

 

84.66

KISKAÇLAR, havai hath transportörlere mahsus

 

84.31

KISKAÇLAR, adi metal

 

 

      el aletleri (döşeme tahtalarını sıkıştırmaya mahsul kıskaçlar .doğramacı kıskaçtan, alet imalcilerine mahsus kıskaçlar vb.)

 

                      82.05

                             kenet çivileri (dövülmüş.iğneli vb.), demirden veya çelikten

 

73.17

KISRAKLAR, canlı

 

01.01

KITIK :

 

 

            tıbba veya cerrahi amaçlarda kullanılmaya mahsus perakende satış için paket halinde düzenlenmiş veya tıbbi madde ihtiva eden

 

(53.03)              30.05

                     Diğerleri:

 

 

                              sentetik ve suni liflerden

55-1

55 Gen

                             55.Taşılın I. notundaki özellikleri karşılayan:

 

 

                                      uzunluğu 2m.yi geçen:

 

 

                                                          suni liflerden

5502.00

55.02

                                                     sentetik liflerden

55.01

55.01

                                                      akrilik veya modakrilik

5501.30

 

                                                           naylon veya diğer poliamidlerden

5501.10

 

                                                           polyesterden

5501.20

 

                                                        diğerleri

5501.90

 

                                        uzunluğu 2m.yi geçmeyen:

 

 

                                                          suni Iiflerden

 

55.04

                                                       sentetik liflerden

 

55.03

                                                       diğerleri:

54-2

54 Gen

filamentlerin 67 desiteksi geçmeyenlerinden :

 

 

                                                       suni

 

54.03

                                                    sentetik

 

54.02

                        filamentlerin 67 desiteks veya daha fazla olanları:

 

 

                                            her birinin enine kesiti 1 mm.yi geçen

 

(55.01)             Fas.39

                                           enine kesiti 1 mm.yi geçmeyen

 

(55.01)           54.04

   bitki liflerinden:

 

 

                                  53.01 pozisyonunda yer alan ketenden

5301.30

53.01

                                 jüt veya diğer bitki İç kabuklarının dokumaya elverişli lifleri (keten, kendir ve rami hariç)

53.03

53.03

                          sisal ve agave cinsi dokumaya elverişli diğer lifler

53.04

53.04

                          kendirden

53.02

53.02

                           diğer bitki liflerinden (abaka. hindistan cevizi, rami vb.)

53.05

53.05

KITIKLAR, dokumaya elverişli maddelerden (uzunluğu 5 mm. yi geçmeyen liflerden):

5601.30

56.01

                   paçavralardan yapılan ve yatak ve yastık doldurmak için kullanılanlar

 

(56.01)              Fas.50 ila        55

                   parfümlü kıtıklar

 

(56.01)           33.07

KITIKLI TIRTIL(ŞENİL) İPLİKLER

5606.30

56.06

KIVILCIM ATEŞLEMELİ İÇTEN YANMALI PİSTONU’ MOTORLAR: bkz MOTORLAR

 

 

KIVIRCIK TÜYLÜ ÇUHADAN PALTOLAR : bkz PARDESÜLER

 

 

KIVIRCIK YAPRAKLI HİNDİBA

 

07.05

KIVIRCIK YAPRAKLI HİNDİBA taze veya soğutulmuş

 

07.05

KIVIRMA. BÜKME, EĞME MAKİNF.-ALETLERİ (ayrıca bkz MAKİNE ve ALETLER)

 

 

              tel bükme makine ve aletleri

 

(84.62)             84.63

             diğerleri:

84.62

84.62

                           metaller için (presler dahil):

 

 

                            nümerik kontrollü olanlar

8462.21

 

                             diğerleri

8462.29

 

                       ağaç, manlar, kemik, sert kauçuk, sert plastik veya benzeri seri maddeler için bükme makineleri

8465.94

84.65

KIYAFETLER (giyim eşyası) (ayrıca bakınız DALGIÇ ELBİSESİ, KAYAK KIYAFETLERİ, SPOR KIYAFETLERİ):

 

 

                  örme veya kroşe işi:

61-3(a)

 

                             erkekler veya erkek çocuklar için:

61.03

61.03

                             sentetik liflerden

6103.12

 

                             yün veya ince hayvan kıllarından

6103.11

 

                              dokumaya elverişli diğer maddelerden

6103.19

 

                     kadınlar veya kız çocuktan için:

61.04

61.04

                                  pamuktan

6104.12

 

                                   sentetik liflerden

6104.13

 

                                  yün veya ince hayvan kıllarından

6104.11

 

                                dokumaya elverişli diğer maddelerden

6104.19

 

          örme veya kroşe işi olmayan:

62-3(a)

 

                                 erkekler veya erkek çocuklar için:

62.03

62.03

                                  sentetik liflerden

6203.12

 

                                    yön veya ince hayvan kıllarından

6203.11

 

                                   dokumaya elverişli diğer maddelerden

6203.19

 

                        kadınlar veya kız çocukları için:

62.04

62.04

                                     pamuktan

6204.12

 

                                     sentetik liflerden

620.13

 

                                     yün veya ince hayvan kıllarından

6204.11

 

                                     dokumaya elverişli diğer maddelerden

6204.19

 

KIYAS GÖNYELERİ (işaretleme aletleri)

 

90.17

KIYMA MAKİNELERİ:

 

 

                     evde kullanılan:

 

 

                                                mekanik, ağırlık İtibariyle 10 kg. veya daha az olanlar (örn. et veya sebze kıyma makineleri)

 

82 Gen         82.10

                         mekanik olmayan (örn. daire şeklinde bıçaklı kıyma makineleri) ev dışında kullanımlar için

 

82.05

                                         sanayide kullanılan et kıyma makineleri

 

84.38

KIYMA MAKİNELERİ: bkz. KIYMA MAKİNELERİ

 

 

KIYMA, ekmek vb. üzerine sürülerek yenilebilir nitelikteki (rilletler):

 

 

                 sosis kılıfına konulmuş veya tipik sosis şeklinde preslenmiş

 

16.01

                  diğerleri

 

16.02

KIYMAYA MAHSUS BIÇAKLAR, adi metal

82.14

82.14

KIYMETLİ EVRAKA MAHSUS KAĞIT

 

48.02

KIYMETLİ METALLER ve ALAŞIMLARI, EŞYALARI, BİLEŞİKLERİ vs. (ayrıca bkz. ALTIN, PLATİN, GÜMÜŞ, vs.)

 

 

                 metaller:

71-4(a),(b)

71 Gen         

                                alaşımlar

71-5

 

                                kolodyal kıymetli metaller:

2843.10

28 Gen             28.43

                                                  kolodyal kıymetli metal karışımları, ilaç olarak

 

30.03

                                radyoaktif metaller (örneğin radyo altın )

 

V1 Gen

KIYMIKLAR:

 

 

                 abakadan

 

53.05

                pamuktan

 

52.03

                jttt ve diğer bitki iç kabuklarının lifleri

 

53.03

                53.01 pozisyonundaki ketenden

 

53.01

                cam liflerinden

7019.19

70.19

                  sentetik veya suni devamsız liflerden :

 

 

                                    suni

 

55.07

                                   sentetik

 

55.06

                  ipekten

 

50.03

                 sisalden

 

53.04

                yünden

 

51.05

KIZAKLAR

 

95.06

KIZAKLAR

 

95.06

KIZAKLAR:

 

 

                    hayvanla veya elle çekilen kızaklar, özel amaçlar için kullanılan kızak ve benzeri kara nakil vasıtaları dahil

 

                         87.16

                 çeşitli sporlara mahsus kızaklar (bobsleighs and toboggans)

 

95.06

KIZAKLAR, sırtüstü yatılarak kullanılan (luge)

 

95.06

KIZAKLI RAYLAR :

 

 

            perdeler (ayrıca kayarak işleyen halkalar), kayarak açılıp kapanan kapılar, bavullar ve valizler vb. için tutucu tertibata mahsus adi metalden tertibat

 

                        83.02

               kayarak işleyen fermuarların kürsor denilen parçalan

 

96.07

               şemsiyelere mahsus açıp kapama sürgüleri

 

66.03

KIZARTICILAR :bkz. KIZARTMA EKİPMANLARI

 

 

KIZARTILMIŞ EKMEK ve benzeri kızartılmış ürünler

1905.40

19.05

KIZARTMA EKİPMANLARI, KIZARTICILAR :

 

 

                      ev işlerinde kullanılanlar:

 

 

                      derin kızartıcılar (örn. cips için), elektrikli

 

85.16

                      kızartma kapları, sepetler vb., demir veya çelikten

 

73.23

           ısıtma elemanları olan, ev işlerinde kullanılmayan kızartma cihazları (örn. derin et ve balık kızartıcıları

 

                          84.19

KIZGIN DEMİRLE MARKALAMA MAKİNELERİ, ağaç. mantar, deri vs. için

 

(85 Gen)           84.79

KIZGIN SU KAZANLARI

8402.20

84.02

KIZGIN SU KAZANLARI

 

84.02

KIZIL AĞAÇ HÜLASASI

 

13.02

KIZIL KARAAĞAÇ KABUKLARI

 

12.11

KIZILAĞAÇ hülasaları

 

13.02

KIZILBOVA KÖKÜ

 

 

                       boyayıcı hülasalar

 

32.02

                        kökler

 

14.04

KIZILDERİLİ TÜTÜNÜ, OT ve ÇİÇEKLERİ

 

12.11

KIZILÖTESİ CİHAZLAR:

 

 

             kızılötesi lambalar, elektrikli

8539.40

 

            kızılötesi fırınlar : bkz. FIRINLAR

 

 

           kızılötesi ışın cihazları, hpta. cerrahide, dişçilik ve veterinerlikte kullanılan

9018.20

 

KIZMA BİRADER TAHTASI ve TAŞLARI (oyun)

 

95.04

KİBRİT ÇÖPLERİ. ağaçtan

 

44.21

KİBRİTLER, KİBRİT KUTULARI. KİBRİT ÇÖPLERİNİ KİBRİT HAMURUNA DALDIRMAYA MAHSUS CİHAZLAR KİBRİT ÇÖPLERİ:,

 

 

         kibritler, 36.04 pozisyonunda yer alan pirotvkni eşyası hariç:

3605.00

36 Gen              36.05

                        bengal maytapları

 

36.04

         kibrit kutulan, ağaçtan

 

44.15

          kibrit kutusu tutacakları:

 

 

                         seramik,

 

 

                                          porselenden veya çiniden

 

69.11

                                        diğerleri

 

69.12

                        plastikten

 

39.24

           kibrit çöplerini kibrit hamuruna daldırmaya mahsus cihazlar

 

84.79

          kibrit çöpleri, ağaçtan

 

44.21

KİDDERMİNSTER TİPİ HALILAR

 

57.02

KİESERİT (tabii magnezyum sülfat)

2530.20

 

KİL, KİLLİ KUMLAR:

 

 

              kil, kalsine edilmiş olsun olmasın

25.08

25.08

                      aktif hale getirilmiş killer

 

38.02

                      ağartıcı toprak ve çamaşır kili (fuller toprağı)

2508.20

25.08

                      çin kili

 

25.07

                      toprakrengi şeklinde

 

25.30

                      genleştirilmiş kil

6806.20

68.06

                     ateş kili

2508.30

 

                                          daha çok kaolinden (çin kili) oluşmuş

 

(2508.30)

                           kaoltnik killer

2507.00

25.07

              kil lata kaplı, seramik

 

25.07

kil güvercinler ve kil güvercin projektörü

 

69.05

killi kumlar

 

95.06

diğer killer

2508.40

25.05

KİLİM

5702.10

57.02

KİLİMLER

 

57.02

KİLİSE ŞAMDANI:

 

 

eskiliği 100 yılı aşan antikalar

 

97.06

diğerleri

 

 

             kıymetli metallerden olanlar veya kıymetli metallerle kaplanmış olanlar

 

71.14

                               t.b.y.a

 

94.05

KİLİT AYNALIKLARI (kapılar için):

 

 

               adi metalden

 

83.02

              seramikten

 

69.14

               camdan (şevlendirilmiş ve perfore edilmiş)

 

70.06

KİLİT KÖPRÜLERİ,adi metalden:

 

 

                   kasa sandık,kapı vebenzerlerine mahsus donanımlar

 

83.02

                   anahtalı kilitler

 

83.01

KİLİT MEMELERİ, adi metalden, kilitler için

 

83.01

KİLİTLER, KİLİTLEME . ÇİLİNGİR ALETLERİ:

 

 

kilitler:

 

 

                         adi metalden kilitler (kombinasyon, elektrikli veya anahtarlı)

83.01

83.01

                         mobilyalar için kullanılan türden

8301.30

83.01                8301.30

                           motorlu taşıtlar için kullanılan türden

8301.20

83.01

                           diğer kilitler

8301.40

83.01

                           antika olanlar

 

97.06

                           silahların parçaları olarak

 

93.05

                            demiryolu makası emniyet kilitleri ve cihazları ve parçalan (örn. makas kilitleme tertibatı kutuları), mekanik veya elektro mekanik

 

                           86.08

                    kilidi olan mesnetli veya mesnetsiz fermuarlar

8301.50

83.01

                    asma kilitler, anahtarla çalışan

 

83.01

                     kilitleme mekanizmaları

 

83.01

KİMOPAPAİN

 

35.07

KİMOSİN

 

35.07

KİMOTRİPSİN

 

35.07

KİMYA SETLERİ, oyuncak

 

95.03

KİMYASAL APARATLAR VE TEÇHİZATLAR (ismen geçenlere de bakınız)

 

 

                analiz aparatları ve aletleri

90.27

 

                kimyasal banyolar ve diğer statik kaplar çift veya tek katmanlı (örn.elektro kaplama, asit depolama )

 

                           69.09

                laboratuar eşyaları: bkz. LABORATUAR EKİPMANLARI

 

 

KİMYASAL RAFİNE ODUN HAMURU

 

47.05

KİMYASAL STERİLİZE MADDELER

 

38.08

KİMYASAL TERMOMEKANİK ODUN HAMURU (CTMP)

 

47.05

KİMYASALLAR VE KİMY ASAL ÜRÜNLER (ayrıca ismen geçenlere bakınız) :

 

 

               kimyasal ve kimyevi ürünler:

 

 

                           inorganik elementler

28.Fasıl

28.Fasıl

                            organik elementler

29.Fasıl

29.Fasıl

                             kimyasal ürünler ve prepcratlar .t.b.y.a

38.24

38.24

                             kimyasal lifler

 

70.19

                             kimyasal olarak sertleştirilmiş cam (bkz. EMNİYET CAMLARI)

 

70.07

KİMYON TOHUMLARI

0909.30

09.09

KİMYON TOHUMU

0909.40

09.09

KİNG-MA (dokumaya elverişli lifler)

 

53.03

KİNİDİN

 

29.39

KİNİN TANENLERİ

 

29.39

KİNİN TANNAT (CHELIDONINF. TANNAT)

 

29.39

KİNİN ve tuzları

2939.21

29.39

KİNİN:

 

 

         alkoloidler ve türevleri, bunların tuzları

2939.21    veya         2939.29

29.39

          kabuk

 

12.11

          hülasası ( ve bileşik kinin hülasası)

 

13.02

KİNİZARİN

 

29.14

KİNODİN

 

29.39

KİNOL (hidrokinon)

2907.22

29.07

KİNOLİN ve türevleri:

 

29 Gen              29.33

            kinolin bazları, ham

 

27.07

            kinolin boyaları

 

32.04

KİNOLİNKARBOKSİLİK ASİT TÜREVLERİ

 

 

KİNON:

 

 

              kinon (p-benzokinon)

 

29.14

              kinonlar, oksijen fonksiyonlu olsun olmasın

2914.61     veya          2914.69

29.14

kinon-alkolleri, kinon- aldehitleri, kinon-fenolleri ve diğer oksijen fonksiyonlu kinonlar

 

                          29.14

            türevleri (halojene edilmiş, nitrolanınış. nitrozolanıntş. sülfolanmtş)

29-4          2914.70

29 Gen            29.14

KİNONİMİNİN BOYALARI

 

32.04

KİNONİN

 

29.39

KİPP CİHAZLARI (laboratuar için cam eşya)

 

70.17

KİRAZ ÇEKİRDEKLERİ bkz. ÇEKİRDEKLER

 

 

KİRAZ DEFNESİ:

 

 

                     meyveleri

 

12.11

                    damıtılmış veya solüsyon , sulu

 

33.01

KİRAZ KUŞU, canlı

 

01.06

KİRAZ SAPLARI

 

12.11

KİRAZLAR bkz, ayrıca MEYVELER yenilebilen

 

 

          taze

0809.20

08.09

        geçici olarak konserve edilmiş ancak bu halleriyle yemeye elverişli olmayan

0812.10

08.12

        şekerle konserve edilmiş (drenajlanmış .kristatize edilmiş )

 

20.06

          diğer şekillerde konserve edilmiş, t.b.y.a

2008.60

 

KİREÇTAŞI:

 

 

                    kireç taşı:

 

 

                   asfaltlı kireç taşı

 

27.14

                    inşaata veya yontulmaya elverişli kireç taşt: bkz. İNŞAATA ve YONTULMAYA ELVERİŞLİ TAŞLAR

 

 

                      kireç ve çimento imalinde kul lam lan türde kireç taşı        

2521.00

25.21

                      litogralik taş olarak: bkz. TAŞLAR, litografik.

 

 

                      toprak zenginleştirilmesi için toz halinde

 

25.21

           kireç taşı yünü

 

68.06

KİREÇ:

 

 

             erimiş kireç

 

28.25

            su altında sertleşen kireç

2522.30

25.22

             sönmemiş kireç (kalsiyum oksit)

2522.10

25 Gen          25.22

             sönmüş kireç (kalsiyum hidroksil)

2522.20

25.22

KİREÇLİ BALÇIK

 

25.30

KİREMİT ÇENGELLERİ:

 

 

                     demir veya çelikten

 

73.26

                      çinkodan

 

79.07

KİRİŞ TABLALARI, dokuma

 

84.48

KİRİŞ VE DESTEKLER (mimari süslemeler), camdan

 

70.16

KİRİŞLER ( BAULKS)

 

44.03

KİRİŞLER, ağaçtan

 

44.18

KİRİŞLER, demir veya çelikten :bkz.

 

 

KİRİŞLER:

 

 

                çimento, beton veya yapay taştan

 

90.16

                demirden veya çelikten: bkz. BÖLÜM, demirli   

 

 

dokuma makinalarına mahsus ( örn. bilme kirişleri, çözgü ipliği sarma kirişleri)…                

 

84.48

                ahşaptan:

 

 

                             kirişleri marangozluk 

 

44.18

                              biçilmiş kirişler

 

44.07

KİRLERİ SÖKÜP ATAN MADDELER, dokumaya elverişli maddelerin fınisajı için

 

38.09

KİRPİK FIRÇALARI

 

96.03

KİRPİKLER:

 

 

             karnaval eşyası şeklinde

 

(67.04)             95.05

            takma kirpikler, insan saçından veya dokumaya elverişli maddelerden (ayrıca bkz KAŞLAR)

67.04

67.04

KİSELGÜR. kalsine edilmiş olsun olmasın, belirgin yoğunluğu bîr veya daha az olan

2512.00

25.12

                bloklar, tuğlalar, silindir kabuklan, delikli tuğlalar, paneller, borular, dilimler, karolar vb. şeklinde, pişirilmiş, ısıya dayanıklı olsun olmasın

                69.01

 69-1 Gen        69.01

KİŞNİŞ TOHUMLARI

0909.20

09.09

KİŞNİŞ, taze veya dondurulmuş

 

07.09

KİTAB I MUKADDES (İNCİL): bkz. KİTAPLAR.

 

 

KİTAP vb. KÖŞELERİNİ KAVİSLİ ŞEKİLDE KESEN CİHAZLAR

 

84.41

KİTAP KAPLARI, kitaplar için, plastikten

 

39.26

KİTAP KILIFLARI, kitaplar için, deri veya terkip yoluyla elde edilmiş deriden

 

42.05

KİTAP-, CİLTÇİLİK, CİLTÇİLERE AİT-, MAKİNE, ALET vs.leri:

 

 

      ciltçilik, kitap yapımı; kitap basımı vs. makineleri, iğneleri bıçakları, zımbaları, masaları vs.: ciltçiler için bıçaklar

 

                        82.11

                   cilt makineleri (kitap formalarım dikmeye mahsus makineler dahil)

8440.10

84.40

                                      aksam ve parçalar

8440.90

84.40

                          kitap ciltleme iğneleri, demir veya çelikten

 

73.19

                         çiftçilere mahsus kalcın zımbaları

 

82.05

              kitap rafları, 94.fasılda geçen mobilyalardan olanlar

94-2 (a)

94 Gen             94.03

            cilt kapakları:

 

 

                        yontulmaya elverişli hayvansal maddelerden

 

96.01

                        tabii veya terkip yoluyla elde edilen deriden

 

42.05

                       kağıt veya kartondan

48.20

 

                      plastikten                    

 

39.26

         cilt kapağı imaline mahsus makine ve cihazlar:

 

 

                        deriden

 

84.53

                       diğerleri

 

84.40

           kitap dizilerinin Sonuna konulan destekler:

 

 

                             adi metallerden

 

83.04

                             seramikten

 

69.13

                              camdan.

 

70.13

                             metallerden veya kıymetli melallerle kaplanmış melallerden.

 

71.14

          kitapta okunan yeri belli etmeye mahsus işaretler:

 

 

                          yontulmaya elverişli hayvansal maddelerden

 

96.01

                          pilastikten

 

39.26

                          kitaplarla birlikte sunulanlar

 

49.01

KİTAPLAR:

 

 

           reklam veya tanıtım amaçlı kitaplar, basılı (örn., ticari yayınlar).

49-5

49.19

            eskiliği 100 yılı aşan antika kitaplar

 

97.06

          kitaplar, t.b.y.a., basılı:

49-5             49.01

49.01

                         ciltlenmek üzere birleştirilmiş veya ayrı fasiküller veya farklı sayfalar halinde neşrolunan ve bir eserin tamamım veya bir kısmım teşkil eden her kitap ve broşürlerin baskılı kısımları

                 49-4 (c)

 

           çek defterleri, basılı

 

(48.20)                49.07

           çocuk kitapları:

 

 

                        kesip çıkarmaya veya bir araya getirmeye mahsus, “dik duran” veya hareketli figürler içeren oyuncaklar olan kitaplar

 

                            95.03

                        diğerleri;

 

 

                         resimli, resim yapmaya veya boyamaya mahsus albümler

49-6            4903.00

49.03

                      diğerleri (örn., devam eden hikaye metinleri formunda yazılmış, resimlerle süslenmiş olsun veya olmasın)   

 

                           49.01

            müzik kitapları, basılmış veya elle yazılmış

 

49.04

           kırtasiye eşyaları (örn., hesap defterleri, not defterleri, makbuz defterleri) (ayrıca ismen geçen örneklere bakınız)

48.20

48.20

KİTAPLIK RAFLARINI vb. TUTTVRMAYA MAftSUS MESNETLER, adi metallerden

 

83.02

KİVİ, taze

0810.50

08.10

KJELDAHL CİHAZLARI (laboratuar için cam eşya)

 

70.17

error: İçerik korunmaktadır !!