KL-KN Harfi ile başlayan Gümrük Tarife Eşya Fihristi

Ana Sayfa Alfabetik Eşya Fihristi KL-KN Harfi ile başlayan Gümrük Tarife Eşya Fihristi

Eşya

Armonize-Sistem

İzahname

Notlar

KLAPALAR (yakaların boyun kısımları), dokumaya elverişli maddelerden:

 

 

           örme veya kroşe işi olanlar

 

61.17

             örme veya kroşe İşi olmayanlar

 

62.17

KLAPALAR, giyim eşyası parçası olarak :

 

 

                   örme veya kroşe işi olanlar

 

61.17

                    örme veya kroşe işi olmayanlar

 

62.17

KLAPELER, kullanılmış suların boşaltılmasını temine mahsus, tıpalı olanlar

 

84.81

KLARNETLER (vurmalı çalgılar)

92.05

92.05

KLASÖRLER, dağınık haldeki sayfalan, magazinleri vb. birarada tutmak için imal edilmiş (yaylı, kelepçeli, dişli, halkalı klasörler gibi), kağıt veya kartondan

                   4820.30

                          48.20

KLAVELER (vurmalı çalgılar)

 

92.06

KLAVSENLER

92.01

92.01

KLAVYELER (müzik aleti parçaları)

 

92.09

KLAVYELİ AKORTLAR

 

92.01

KLAVYELİ ALETLER:

 

 

        metal dilli aletler

9203.00

92.03

        sesin elektrikle üretildiği veya yükselt ildiği müzik aletleri, akordionlar hariç

9207.10

 

KLAVYELİ MAKİNELER, dizme ve dökme için.

 

84.42

KLAVYELİ TELLİ MÜZİK ALETLERİ

92.01

92.01

KLAVYELİ-BORULU ORGLAR

9203.00

92.03

KLAVYESİZ MAKİNELER (yazıcılar), otomatik yazı makineleri

 

84.69

KLEMANTİNLER, taze veya kuru

0805.20

08.05

KLİNGER. mineral menşeli

 

26.21

KLİNİKLER, mobil (tıbbi veya dişçilik için)

 

87.05

KLİNK ERLER, çimento

2523.10

25.23

KLİNOMETRELER:

 

 

            ölçme veya kontrol alet ve cihazları (klinometre -ruloları.’protraktörleri).

 

90.31

             araştırma alet ve cihazları (pusulalı veya mikrometreli

 

90.15

KLİPSLER:

 

 

                kişisel ziynetlerin parçaları olan: bkz MÜCEVHERAT

 

 

                   timsah klipsleri (elektrik bağlantıları için)

 

85.36

                  dişçilik klipsleri (örneğin dil için)

 

90.18

                tutturucu olanlar, adi metalden (örneğin çekme perde, perde, merdiven halısını tutan mandallar)

 

83.02

               hortum klipsleri, demir veya çelikten

 

73.26

                mektup klipsleri, adi metalden

83.05

83.05

              kağıt klipsleri, adi melalden

83.05

83.05

               kalemler için

96.08

96.08

  ray klipsleri (demir yolu vey a tramvay yolu yapı materyali) demir veya çelikten

73.02

73.02

              cerrahi klipsler (örneğin dikiş )

 

90.18

              masa örtüsü klipsleri, demir veya çelikten

 

73.23

              elektrik tesisatı tertibatı, demir veya çelikten

 

73.26

KLİSTRONLAR

 

85.40

KLİŞELER (tipoğrafik kalıplar)

 

84.42

KLİŞELER, fotogravür yöntemiyle elde edilen

 

84.42

KLOBAZAM (INN)

 

29-ps.liste        2933.79

KLOKORTOLON (INN)

 

29.37

KLOKSAZOLAM (INN)

 

29-ps.liste        2934.90

KLONAZEPAM (INN)

 

29-ps.liste        2933.90

KLONİTAZEN (İNN), KLONİTAZEN hidroklorür, mesilat

 

 

KLOR BİLEŞİKLERİ:

 

 

           kloroasetik asit (mono.di.tri)

 

29.15

            klnroasitler

 

29.11

            kloronnilinler

 

29.21

           klorobenzol

 

29.03

          kloro henzendisitlfatik asit

 

29.04

          kloro benzensiilfonik asit

 

29.04

          kloro benzoik asit

 

29.16

           klorobramit

 

29.42

           klorokomphen

 

29.03

           klorokromatlar

 

28.42

           p-kloro-m-cresof (4-kloro-3-metİlfenol

 

29.08

           6 -kloro -3,4-dilıidro-7-sillfamoylbenzo-1,2,4-thiadiazine-l,l-dioxit

 

29.35

            6 u –kloro-17 u,2l-dihidroxypregua-1,4-dien-3,1 1.20-trione

 

29.37

            1- kloro -2,3-epoksipropan

 

29.10

              kloroetan

 

29.03

               3-(2-kloroetoxy)-9 a floro-6-formyl-l ip, 2l-dihidroksy-16a,17a- isopropylidendioxipregna-3,5- (dien-20-one21-asetat

 

                           29.37

              kloroetilen

2903.27

29.03

             9u– kloro-6 u fioro-1 1 B,2l-dihidroxsy-16 u, metil pregna-l,4-dien-3,20-dione(klokortolon(INN )

 

                         29.37

              kloroflorometan

 

29.03

              klorohidrokinog

 

29.08

               4 kloro 17 B hidrosyandrost 4en 3 one (kolestebol)

 

29.37

                6 kloro 17u hidroxypregna 4,6 dien 3,20 dine

 

29.37

                kloroiyodürler vekloroiyoditler.

 

29.42

                 kıymetli metallerin amalgamları

 

29.43

                 klorometan

 

29.03

                 benzol(klorometil)          

 

29(P)liste

                4 kloro 3 melilfenol

 

29.08

                 4 kloro 2 metil fenoxy asit

 

(29.37)             29.18

                 kloronaftalisülfonik asit

 

29.04

                  kloronitrobenzen

 

29.04

                  kloronitrometan

 

29.04

                   kloroııitrotolçn

 

29.04

               kloroparafin

 

38.24

               kloropentafloroetan

 

 

               klorofenol

2903.44

29.08

                klorofosfat

 

28.42

               klorofil

 

32.03

             kloropikrin

 

29.04

            kloroplatinik asit

 

28.43

            klorohidrokinon (klorokinon)

 

29.08

           klororhoditler

 

28.43

            klor tuzları

 

28.42

           6 kloro 7 sülfamobenzo l,2,4-tiadiazin-l,l-dioxit

 

29.35

            klorosülfit. ametal

 

28.51

             N-klorosüIfonomid

 

29.35

            klorosülfat polietilen

 

39.01

             klorosülfbnik

 

28.26

             klorosülfirik

 

28.26

                 ktoritiazid

2806.20

29.35

                    u-klorotalen

 

29(P)liste

                   klorovanadlar

 

28.42

KLOR.

 

28-1- Gen           28.01

KLORAL HİDRAT

 

29.05

KLORAL

 

29.13

KLORAM FENİKOL ve türevleri, bunların tuzları

2941.40

29.41

KLORAM

 

29.35

KLORATLAR. metal

2829.11 veya 2829.19

 

KLORDİAZEPOKSİT (INN), KLORDİAZEPOKSİT dibütan, hidroksit

 

29 p.s.list        2933.90

KLORİK ASİT

 

28.11

KLORİTLER ;

 

 

                metal klorif

28.28

 

                mineral kloritler:

 

 

                         yapraklan koparılmış.genlcşlirilmiş

 

68.06

                         genleştirilmiş

25-4          2530.10

25.30

KLORLANMIŞ KAUÇUK

 

39.13

KLORLANMIŞ POLİETİLEN

 

39.01

KLORLARMIŞ SÜLFONOM İTLER

 

29.35

KLORMADİNON(INN)

 

29.37

KLOROBÛTANİT KAUÇUK bkz.KAUÇUK

 

 

KLOROFİL

 

32.03

KLOROFORM

2903.13

29.03

KLOROMELANİT. monte edilmemiş

 

71 Ek

KLOROPREDNİSON(INN)

 

29.37

KLOROTETRASİKLİN

 

29.41

KLOROZEPAT* KLOROZEPAT dipotasyum, monopotasyum

 

29-Nark.list         2933.90

KLORÜR HİDROKSİT : bkz. KLORÜRLER

 

 

KLORÜRLER (diğer klorürlere de bakınız):

 

 

              kireç kaymağı, kalsiyum hipoklorit

 

28.28

                klorürler, klorür hidroksitler, metallerin klorit oksitleri

28.27

28.27

                klorürler, klorürler ve ametallerin oksiklorürleri

2812.10

28.12

KLOSTEBOL(INN)

 

29.37

KLOŞLAR, camdan

 

70.20

KLOTİAZEPAM (INN)

 

29-ps.list      2934.90

KLOZETLER, çimento, beton veya suni taştan

 

68.10

KLÖSSE:

 

 

             patates unu esaslı dondurulmuş

 

20.04

              diğerleri

 

19.01

KNACKEBROT (gevrek ekmek)

 

19.05

KNÖDEL:

 

 

                patates unundan yapılmış, dondurulmuş

 

20.04

               diğerleri

 

19.01

error: İçerik korunmaktadır !!