KO-KÖ Harfi ile başlayan Gümrük Tarife Eşya Fihristi

Ana Sayfa Alfabetik Eşya Fihristi KO-KÖ Harfi ile başlayan Gümrük Tarife Eşya Fihristi

EşyaArmonize-Sistemİzahname

Notlar

KOAKSİYEL KABLOLAR ve diğer koaksiyel elektrik iletkenleri8544.20 
ROBALI BİLEŞİKLERİ ve MİNERALLER:  
                 kobalt asetatları2915.2329.15
                 kobalt alüntinatı 28.41
                 kobalt arsenatı 28.42
                 kobalt arşenit cevheri 26.05
                kobalt boratı. 28.40
                kobalt karbonatı 28.36
                kobalt klorürü2827.34 
                kobalt diklorürü 28.27
               kobalt yeşili 28.41
               kobalt hidroksit:2822.0028.22
                        tabii cevher (heterojenit) 26.05
               kobaltik hidroksit 28.22
              kobalt oksit (dikobalt trioksit) 28.22
              kobalt ınonoksit 28.22
              kobaltinitrinler 28.42
              kobaltit 26.05
             kobalt naptenat 38.24
             kobalt nitrat 28.34
             kobalt cevherleri ve konsantreleri2605.0026.05
             kobaltus klorit (kobalt diklorür) 28.27
             kobalt hidroksit 28.22
            kobaltus oksit (kobalt oksit) 28.22
            kobalt oksitler (ticari olanlar dahil)2822.0028 gen       28.22
                                     saf olmayan, gümüş taşıyan cevherlerden 26.20
                                      doğal hidre edilmiş oksit (heterojenit) 26.25
             kobalt fosfatları 28.35
             kobalt potasyum nitrit 28.42
             kobalt reçinesi 38.06
              kobalt salinoksit (trikobah tetraoksit) 28.22
             kobalt seskioksit (di kobalt tri oksit) 28.22
             kobalt stanantları 28.41
              kobalt sülfat 28.33
             kobalt sarısı (potasyum kobaltinitrit) 28.42
             kobalt zinkat 28.41
KOBALT:  
                alaşımları (kobalt-krom-motibdenum. kobalt-krom-tungsten. kobalf-demir-krom) 81.05
                kobalt 60 (suni radyoaktif isotop) 28.44
                matlan ve diğer kobalt metalürjisi ara ürünleri8105.1081.05
                 tozları8105.1081.05
                  işlenmemiş kobalt8105.10 
                  döküntü ve hurdaları8105.1081.05
                   diğer formdakiler8105.9081.05
KOÇLAR:  
                canlı 01.04
                 et bkz. ET  
KODEİN asetat, allnbarbiturat, barbiturat, kam fosu İfan at, sitrat, sislobarbiturat, sislopento- bnrbihır.ıt, 6-ghıkronit. hidrobromür, hidroklorür, hidroiodür, metilbromür, fenobarbiturat, fosfat, salisilat, sülfat  

29-nark.list     2939.10

KODEİN. 29-nark. Ve (CS) list.  2939.10
KODEİN reçinesi 29-nark.list      3003.40
KODEİN-N- OKSİT, KODEİN-N-OKSİT hidroklorür 29-nark. List  2939.10
KODİSEPT (kodein) 29-(P) list.
KODOKSİM (INN) 29-nark. List  2939.10
KODUSEPT (kodein) 29-(P) list.
KOELOSTATLAR 90.05
KOENZİMLER (35.07)

29.Fasıl

KOFERDAMLAR89.0789 Gen      89.07
KOFİNİT (uranyum cevheri) 26.12
KOK FIRINLARI 84.17
KOK:  
                 taş kömürü, linyit veya turban agglomere edilmiş olsun olmasın2704.00 
                  petrol koku (kalsinc edilmiş kok, yeşil kok)27.1327.13
                                          kalsine edilmiş2713.12 
                                         kalsine edilmemiş2713.11 
                  zift koku.taş kömürü veya diğer mineral tortusundan2708.2027.08
KOKA:  
                  hülasalar 13.02
                  yapraklan 12.11    29-nark.list.  1211.90
                  ezmesi 29-nark.list 1302.19
KOKAİN benznat, borat, sitrnt, forma t. hidrodid, llidrobromit, hidroklorif, lakta), nitrat, salilat, sülfat, Tartrat                        29-nark.list  2939.90
KOKAİN, d-KOKAİN 29-nark. Ve (CS) listeleri   2939.90
KOKARBOKSİLAZ (35.07)            29 fas.
KOKARCA KILI : bkz. FIRÇA İMALİNE MAHSUS MADDELER  
KOKU VEREN MADDELER:  
                karışımları33-2  3302.0032.02
               esası koku veren maddeler dian müstahzarlar, içki yapımında kullanılan 32.02
KOKU VERİCİ MÜSTAHZARLAR, dini ayinlerde kullanılan: 32.07
                 yakılarak kullanılan33-4    3307.4133.07
                diğerleri3307.49 
KOKULU KAVUN 08.07
KOKULU TORBACIKLAR .33-733.07
KOKULU TORBACIKLAR33-433.07
KOL BAĞLARI, dokumaya elverişli maddeler, gömlekler için 62.12
KOL ÇANTALARI, KOLÇANTASI BAĞCIKLARI ve KOLÇANTASI SÜSLERİ:  
           kol çantaları:  
                        kürkten mamul olanlar 43.03
                        Örülmeye elverişli maddelerden olanlar 46.02
                        kıymetli metalden veya kıymetli metalle kaplı melalden olanlar 71.15
                       omuzda taşımak için kayışları olsun olmasın, sapsız olanlar dahil, dış yüzeyleri aşağıdaki maddelerden olanlar:  
                                    deri, terkip soluyla elde edilen deri veya rugan olanlar4202.21 
                               plastik madde yapraklarından veya dokumaya elverişli maddelerden olanlar4202.22 
                                   diğer, (karton, vulkanize edilmiş liflerden olanlar)4202.29 
           kolçantası süsleri, mücevherat olanlar: bkz. MÜCEVHERAT.  
           deri kol çantası imaline mahsus makineler 84.53
          kol çantası bağcıkları klipsleri, klipsti çerçeveler:ismen geçen eşyalara bkz.  
KOL DAVAMA YERLERİ:  
          hasta araçlarına mahsus 87.14
         dişçi koltuklarına ait aksam ve parçalar 94.02
       94.01 pozisyonunda yer alan oturmaya mahsus mobilyalara mahsus olanlar 94.01
 KOL DÜĞMELERİ :  
           taklit mücevherci eşyası olanlar  :  
                    adi metallerden olanlar (kıymetli metallere kaplanmış olsun olmasın)7117.1171.17
                    diğerleri 71.17
                     kıymetli metalden veya kıymetli metallerle kaplamalı metalden 71.13
   incilerden veya kıymetli taşlardan 71.16
KOL KEMİĞİNİN KIRILMASINDAN SONRA KOLUN KULLANILMASINI MÜMKÜN KILAN CİHAZLAR ( ortopedik aletler) 90.21
KOL KISIMLARI, KOLLUKLAR:  
           amyanttan kolluklar 68.12
            giysilerin kolları:  
                   deri ve köseleden 42.03
                  dokumaya elverişli maddelerden :  
                     örme veya kroşe işi olanlar 61.17
                    örme veya kroşe işi olmayanlar 62.17
KOL SAATİ ZARFI KÖPRÜSÜ 91.11
KOLA (içecek) 22.02
KOLA :  
                hülasası 13.02
                kabuklu meyveleri 08.02
KOLA HÜLASASI 13.02
KOLA KABUKLU MEYVESİ 08.02
KOLAJLAR97.0197 Gen
KOLANLAR, tendondan. makine kayışı tertibatı için 42.06
KOLEKALCİFEROL.CHOLECALCIFEROL) 29.36
KÖLESTİROL 29.06
KOLETLER:  
                  saat parçaları 91.14
                 matkap veya musluk koletleri, tezgah için 84.66
KOLİN (CHOLINE) ve tuzlan2923.1029.23
                  kolin türevleri 29.23
KOLLAR (mühimmat dışında) (bkz. SİLAHLAR)  
                  protez organlar 90.21
                  planimetre kolları 90.31
                   işaret kolları, demiryolu veya tramvaylar için 86.08
KOLLAR :  
                suni vücut parçaları 90.21
                 saat aksam ve parçalnrı 91.14
KOLLAR, toprak işleme makinelerinin parçaları olarak (ör.havözler, vinçler, mekanik kepçeler için) 84.31
KOLLE KAPLARI (camdan laboratuar eşyası) 70.17
KOLLEKSİYONCU PARÇALARI: bkz. KOLLEKSİYONLAR  
KOLLEKSİYONLAR veya KOLLEKSİYONCU PARÇALARI:  
                 anatomik, arkeolojik, botanik, etnografik, tarihi, minerolojik nümismatik, paleonlolojik veya zoolojik9705.00       49-4(a)97 Gen
                 oyuncak olarak yapılmış parçalar 97.05
                  yazı ve numaralı say lalan ile birlikte sanat veya çizim eserlerinin basılmış reprodüksiyonları vs., satıma müsait 95.03          49.01
                  albüm halindeki pul kolleksiynntarı 97.04
KOLLEKTÖRLER:  
              santrifüjler için 84.21
               elektrik akım kollektörleri (sürgülü kontaklar) 85.36
                                85.01 veya 85.02 deki elektrik motorları, jeneratör setleri için 85.03
             özsu kollektörleri, şarap presleri için 84.35
             gaz kollektörleri, gaz jeneratörleri için 84.05
              refüj kollektörleri, motorlu taşıl şeklinde olan 87.04
              buhar kollcktörleri, kazanlar veya 84.02 veya 84.03 dekiler için 84.04
KOLLERGANGS (kağıt hamuru yapımı için makineler) 84.39
KOLLOİDAL ÇÖZELTİLER, bkz ÇÖZELTİLER  
 KOLLOİDAL HALDE KIYMETLİ METALLER (örneğin: altın, gümüş, platin )2843.1028 Gen        28.43
                kolloidal halde kıymetli metal karışımları veya bir veya daha fazla kolloidal halde kıymetli metal ile diğer madiklerin terapatik veya profilaktik kullanım için karışımları  

30.03

KOLLOİDAL SÜLFÜR: bkz. SÜLFÜR  
KOLLUKLAR (giyim eşyası aksesuarı), dokumaya elverişli madde 62.17
KOLLUKLAR ve MANŞETLER, giyim eşyası parçası olanlar:  
             örülmüş veya kroşlenmiş 61.17
              örülmemiş veya kroşelenmemiş 61.17
KOLLUKLAR, dokumaya elverişli maddeler, gömlekler için 62.12
KOLODYONLAR3912.2039.12
KOLOFANLAR:3806.1038.06
             kalıba dökülmek veya yontulmak suretiyle yapılan veya elde edilen eşyalar, t.b.y.a., kolofandan  
           kolofan türevleri 96.02
           “sıvı reçine”38.0638.06
            esası kolofan olan müstahzarlar 38.03
            kolofan adüktleri ve bunların türevleri

 

3807.0038.07
              kolofan yağları: 38.06
                             sülfonatlı38.0638.06       (38.06)
             kolofan zifti 34.02
             reçineli sabunlar 38.07
             kolofan esansı 34.01
              keman arşeleri için kolofanlar38.0696.02
KOLOGNE TOPRAKLARI 25.30
KOLOMBİYUM PİTA (dokumaya elverişli madde lifleri) 53.05
KOLOMBİYUM: bkz NİOBİYUM  
KOLON TİPİ ÖLÇME ALETLERİ (ölçme veya kontrol alet veya cihazları) 90.31
KOLONLAR:  
             kontrol kolonları, uçaklar için 88.03
              soğutma kolonları, ev için olmayan 84.19
              damıtma veya fraksiyon kolonları, seramik. ısıya dayanıklı olmayan. 69.09
              dümen kolonları: bkz. DÜMEN EKİPMANLARI  
             yapı-vs. kolonları:  
                                       adi metalden  
                                              alüminyumdan76.10 
                                             demir veyaçelikten  
                                                             palplanş kolonları 73.01
                                                              diğer73.08 
                      plasterden 68.09
                      taştan (kayağan taşı hariç), inşaat vey a yontulmaya elverişli 68.02
            akıtma kolonları, camdan, endüstriyel 70.20
KOLONYAL ŞAPKALAR, üzeri mensucatla kaplı 65.05
KOLORİMETRELER 90.27
KOLTUK DEĞNEKLERİ 90.21
KOLTUK ÖRTÜLERİ, dokumaya elverişli madde 63.04
KOLTUKLAR (çek-yat (yatağa dönüşebilen cinsi) şeklinde olsalar dahi) 94.01
KOLUMBİT. 26.15
KOLUMBİYUM 26.15
KOLYELER: bkz. MÜCEVHERAT.  
KOLZA TOHUMLARI, kırılmış olsun olmasın1205.0012.05
                  yağ veya fraksiyonları, rafine edilmiş olsun olmasın fakat kimyasal olarak modifiye edilmemiş15.1415.14
                                      hanı yağ1514.101514.10
                                      diğer1514.90 
                    hidrojene edilmiş sıvı yağ 15.16
                    katı artıklan2306.40 
   
  KOMANDO BIÇAKLARI, kukris 93.07
 KOMBİNE HASAT VE HARMAN MAKİNELERİ8433.5184.33
KOMİK STİKERLER (48.21)      49.11
KOMPAK DİSK ÇALARLAR 85.19
KOMPAKDİSKLER (kayıtlı) 85.24
KOMPARATÖRLER:  
            kadranh karşılaştırıcdar ve bozuk parçalan çıkaran bir mekanik aletle tertibatlandınlmış olanlar 90.31
          elle kullanılmak için kadran tipli olanlar 90.17
          taksimatlı ölçekli 90.31
           optik 90.31
            kaydedici 90.31
KOMPARTMANLAR:  
               bavul kompartmanları:  
                                uçaklar için 88.03
                               87.01 den 87.05 e kadar olan motorlu taşıtlar için (otobüs, araba, kamyon, üstü kapalı kamyonlar vs.) 87.08
                              süpersonik uçuş şartlarını simulasyonu amacıyla dizayn edilmiş döner kompartmanlar (88.05)      90.19
KOMPLEKS TUZLAR, bkz. TUZLAR  
KOMPOST GÜBRE 31.01
KOMPOZİSYON HALİNDEKİ NOTA KİTAPLARI, basılmış veya el ile yazılmış 49.04
KOMPRESLER, elektrikle ısıtılmış, göz için 90.18
KOMPRESÖRLER, hava veya gaz84.1484.14
               tekerlekli şasiler üzerine monte edilmiş çekilebilen hava kompresörleri8414.40 
              soğutma cihazlarında kullanılan kompresörler8414.30 
KONDANSÖRLER:  
                 kondanse etme makineleri, tesisleri, vs. sanayi veya labaratuvar84.1984.19
               elektrikli kondensörler (ayrıca bkz. KAPASİTÖRLER ) 85.32
              gaz kondensörleri (örn: nitrojen) 84.19
              camdan labaratuvar eşyası 70.17
             buz dolapları için 84.18
            su buharı veya diğer güç üniteleri (örn: havayı soğutucu, ejektör, karıştırıcı, veya su buharı kondensörleri):8404.2084.04
                       aksam ve parçaları8404.9084.04
KONDENSE EDİC İ MAKİNELER, TESİSLER, vs.: bkz KONDENSÖRLER  
KONDÜKTİVİTEMETRELER 90.27
KONFETİ 95.05
KONGO JÜTÜ 53.03
KONİİN 29.39
KONİK DİŞLİ: bkz DİŞLİLER.  
KONİK HALE GETİRİLMİŞ ÇUBUKLAR, demir veya çelikten (72.15)      73.26
KONİLER:  
Amyantla kaplanmış koniler(örn: itfaiyecilik için) 68.12
             katot ışın tüpleri için (zarfların cam parçaları) 70.11
             labaratuvar filtre konileri, seramikten, ısıya dayanıksız 69.09
              paketleme kabı olanlar:  
             kağıt veya kartondan4819.4048.19
                             plastikten: 39.23
                      etilen polimerlerinden3923.21 
                                               diğer plastikten3923.29 
                  seger konileri (seramik fırınların ısısını kontrole yarayan göstergeler)38-2(e)38.24
               iplik, kablo vs. sarımı için mesnet unsurları bkz: MAKARALAR  
               kuyruk konileri, uçaklar için 88.03
KONJONKTORLER-DİSKON.IONKTORLER,içten yanmalı motorlarda kullanılmaya mahsus85.1185.11
               aksam ve parçalar8511.9085.11
KONKRETLER (uçucu yağlar)33.0133.01
KONSANTRASYON PİLLERİ (primer piller) 85.06
KONSANTRE ETME TESİSİ, MAKİNELERİ vb.;  
              konsantre etme tesisi, tekneleri, vb.  
                         ısıtma ekipmanh. ev kullanımı için olmayan tip 84.19
                        tekneler vs. t.b.y a, bkz. TEKNELER  
                    hidrolik konsantrasyon makineleri, katı mineral maddeler için 84.74
KONSANTRELER: (ayrıca ismen geçen türlere de bak. örn: KAHVE, ÇAY vd.) enzimatik konsantreler 35.07
          katı ve sıvı yağlar ve balmumundaki vb.uçucu yağ konsantreleri,33.0133.01
          metal cevheri konsantreleri: bkz, CEVHERLER, metalik maden cevherinin kimyasal yapısını veya kristal yapısını değiştiren kalsinasyon veya kavurma dışındaki işlemler yoluyla elde edilen konsantreler  

(26 Gen)       28.Fas.

             afyondan 29-nark. List.   1302.11 veya
             domates konsantreleri 2939.10         20.02
KONSERVE EKİPMANLARI:  
             konserve kavanozları: bkz. SOFRA EŞYASI  
             saklama kapları, demir veya çelikten 73.23
KONSOLLAR, kontrol: bkz KONTROL  
KONSOLOSLUK PULLARI 97.04
KONTEYNER GEMİLERİ 89.01
KON IEYNER YAPAN MAKİNELER, kağıt konteynerler için8441.3084.41
KONTEYNERLER (avrıca ismen geçen türlere bakınız örn; ÇANTALAR, BAVULLAR, REZERVUARLAR):GK-5(a)    GK-5(b)GK 5
            akümülatörler için 85.07
                amyant için 68.12
               asfalt, bitümen vs için 68.07
               adi metalden:  
                sıkıştırılmış veya sıvı hale getirilmiş gazlar için (84.04 deki buhar akümülatörleri hariç)  
                           alüminyumdan7613.0076.13
                           demir veya çelikten7311.0073.11
                            bakırdan 74.19
                 ev İçin:  
                            alüminyumdan (76.12)      76.15
                           demir veya çelikten (73.26)        73.23
         öncelikle süs eşyası niteliğinde olanlar: bkz. SÜS EŞYASI ateşe, darbelere ve kırılmalara karşı özel olarak düzenlenmiş ancak güvenli ve sağlam olmayanlar                           94.03
                  kasalar, sağlam kutular ve diğerleri8303.0083.03
                 tekneler, tanklar ve rezervuarlar, bkz. TEKNELER, TANKLAR, REZERVUARLAR  
                     sepetçi eşyası 46.02
                   seramikten:  
                    zirai 69.09
                                ticari taşıma veya eşyaları paketlemek için (örn: asit veya diğer kimyasal mamullerinin taşınması için büyük konteynerler)                          69.09
                                          laboratuvarlar için genel amaçlı konteynerler 69.14
                     kırılabilir konteynerler: bkz. TÜP KONTEYNERLER  
                       ticari taşıma için: ilgili madde altlarına bkz.  
                       sihirbaz kapları 95.05
                     gıda depolama konteynerleri, plastikten 39.24
                     camdan:  
                                    eşya paketleme veya taşımak için70.1070.10
                                   ev kullanımı için cam eşya niteliğinde olan (70.10)         70.13
                                     farmakotik veya hijyenik labaratuvar cam eşyası (70.10)           70.17
                                               iğneler için ofis cam eşyası 70.13
                 deri veya terkip yoluyla elde edilmiş deriden:  
                                            seyahat, tuvalet vs. kapları42.0242.02
                                             diğer 42.05
              Kağıt veya Kartondan:  
                          paket teme kutulan48.1948.19
                          seyahat, tuvalet vs. kapları.42.0242.02
                           örülmüş kağıt mamullerinden (48.19)         63.05
                 paraşüt konteynerleri 88.04
                 parafin mumundan, hidroflorik asit için 96.02
              plastikten:  
                               inşaatçı malzemeleri, 300 lt. kapasiteyi aşan39-11(a)        3925.10 
                           eşya paketlemek veya taşımak için 39.23
                          karboksimetilsellülozla dolu buz çantaları 39.26
                     plastik yapraklarından seyahat, tuvalet vs. kapları42.0242.02
               basınç konteynerleri: bkz. “adi metalden’ yukarda.  
                primer bateri ve piller için 85.06
                şarap presleri için pulp konteynerleri 84.35
                dondurulmuş gıda vs. depolama konteynerleri 84.18
               dokumaya elverişli maddeden (seyahat, tuvalet vs; kapları)42.0242.02
           tuvalet kapları: hkz. TUVALET EŞYASI  
            taşımacılık konteynerleri (sıvı taşımacılığı için olanlar dahil) bir veya daha fazla taşıma şekline göre özel olarak dizayn edilmiş taşıyıcılar İçin (örn. mobilya nakliyat konteynerleri. izole edilmiş konteynerler. yük taşımacılığı için açık konteynerler ) 

8609.00

 

XVII Gen.       86gen         86.09

      herhangi tipte bir araca konulamayan, sıvı veya gaz konteynerleri (86.09)
           seyahat vs. konteynerleri, deri, terkip yoluyla elde edilmiş deri, vulkanize  
               edilmiş lif. plastik şaprakları, karton veya dokumaya elverişli kumaştan42.0242.02
    tüp konteynerler (kırılabilir veya sert): bkz. TÜP KONTEYNERLER  
              vulkanize edilmiş fillerden, (seyahat, tuvalet vs.)42.0242.02
             tekerlekli konteynerler, şasisiz. dükkanlarda kullanılan türlerden (87.16)
             tahtadan:  
                              fıçıcı ürünleri, 44.16
                              mutfak kapları 44.19
                               paketleme kapları 44.15
KONTRASEPTİFLER:  
                         esası hormon veya spermist olan kimyasal müstahzarlar30-4(h)    3006.6030.06
                         prezervatifler4014.1040.14
KONTRATLAR73.0273.02
                   fıçıcı ürünleri 44.16
                   mutfak kapları 44.19
                   paketleme kaplan 44.15
KONTRASEPTİFLER  
                    esası hormon veya spermist olan kimyasal müstahzarlar30-4(h)       3006.6030.06
                    prezervatifler4014.1040.14
KONTRAYLAR73.0273.02
KONTROL:  
                kontrol kapakları: bkz. KAPAKLAR  
                    kontrol delikleri, 85.14 pozisyonunda yer alan sanayi ve laboratuvarlarda kullanılan elektrikli ocak fırın ve diğer ısıtıcı ekipman için 

 

 

85.14

                      kontrol makineleri, makine ve cihazların katlama veya sarma mckanizmalı olanları, dokumaya elverişli lifler için 84.51
                  kontrol kapanları, dökme, demir veya çelikten 73.25
KONİ ROL ELEMANLARI, kodlanmış bilgilere mahsus olanlar 84.71
KONTROL PANELLERİ, hava taşıtı 88.03
KONTROLLER. KONTROL EDİCİLER ve KONTROL EDİCİ ALETLER              CİHAZLAR  
EKİPMANLAR ve ENSTRÜMANLAR:  
                       uçak dümen kolları, kontrol kolları, yüzeyleri 88.03
                 otomatik kontrol cihazları (örn: sıvı veya gazların akım, seviye, basınç vs. lerini kontrol etmek için, hava sıcaklığım kontrol etmek için veya elektriksiz, miktarları kontrol için (çalışması, kontrol edilecek faktöre göre değişen elektrik olgusuna dayanır) 

90-6          90.32

 

90 Gen.        90.32

                                       aksam parça ve aksesuarları9032.9090.32
                  bobin kontrol mekanizmaları, dokuma tezgahlan vs, için 84.48
           otomatik veri işleme makineleri için kontrol ve adaptör üniteleri 84.71
   
              kontrol panoları, kabinleri, masaları, panelleri vs.:  
                elektrik kontrol veya dağılımı İçin 8535 veya 8536 daki cihazlardan 2 veya daha fazlasıyla teçhizatlandınlmış, panolar, kabinler, konsollar, masalar, paneller (nümerik kontrol panelleri dahil) ve diğer kaideler, 90. Fasıldaki cihaz veya enstrümanları içerenle deki kapama cihazları dışında kalanlar) dahil 

8537.10 veya

 

85.37

                    cihazları ile teçhizatlandırılmamtş olanlar8537.2085.38
                      astronomik cihazlarla birlikte kullanılanlar.8538.10(90.05)
                     X ışını kontrol masaları ve panelleri: 90.22
                                      aksam, parça ve aksesuarları90.2290.22
                kontrol panelleri: hkz. ‘kontrol panoları” yukarda,9022.90 
               nükleer reaktörler İçin kontrol çubukları 84.01
   frekans kontrol alet ve cihazları, senkron ize saatler, zaman anahtarları vs. için 91.06
             asansör kontrol ekipmanları, asansörle birlikte 84.28
          uçak pervaneleri ve rötarları için yükselme kontrol mekanizmaları 88.03
           uzaktan kumanda etmeye mahsus telsiz cihazları: 85.26
                               aksam ve paçaları8526.9285.29
                 ses kontrol üniteleri, filmleri edil etme veya senkronize etmek için85.2960.10
               trafik kontrol ekipmanları: bkz SİNYALLER, SİNYAL VERME ARAÇLARI ve TRAFİK KONTROL EKİPMANLARI  
              taşıt kontrolleri:  
              bisikletler  motorsİkletler, özürlü arabaları veya 87.11 den 87.13 e kadar  
KONTRPLAKLAR (ayrıca bakınız ODUNLAR):44.1244.12
        paneller, ahşap kaplamaları için kullanılanlar 44.12
KONUR-PUALAR  
             demir veya çelikten 73.25
             kurşundan 78.06
KONUTRBASLAR (müzik aletleri) 92.02
KONTURBASLAR 92.02
KONUŞMAYA YARDIMCI ALETLER 90.21
KONÜLLER:  
                 aernsol terapi cihazları ( boğaz. burun, jinekoloji v.s. konülleri 90.19
KONVEKSİYON TİPİ ISITR ILAR, elektrikli 85.16
KONVEKTÖRLER:  
            katalitik konvertörleri 84.21
           elektrik konvertörlcr ( AC / DC. frekans, faz vs.) (örn: rötar, statik, titreşimli kontk):  
                   görüntü konvertörleri8540.20 
                   rotatif konvertörler8502.4085.02
                                   aksam ve parçaları8503.0085.03
                  statik konvertörler:8504.4085.04
                                    aksam ve parçaları8504.9085.04
              metalürjik konvertörler (örn: metal tav ocakları):8454.1084.54
                           aksam ve parçaları8454.9084.54
             tork konvertörleri: bkz. TORK KONVEKTÖRLERİ  
KONVEYÖR YÜKLEYİCİLER 84.28
KONVEYÖRLER:  
                 pnömatik konveyörler8428.2084.28
                 eşya veya materyaller için sürekli hareketli diğer konveyörler: 84.28
                               yer akı kullanımına mahsus özel dizayn edilmiş8428.31 
                              diğer, bantlı olanlar8428.3384.28
                             diğer kovalı olanlar8428.3284.28
                              diğer8428.3984.28
                    konveyör bantları, kovaları vs: bkz. BELT  
KONYAK 22.08
KONYAK, yemekler için, jemekler için hazırlanmış ve bu yüzden içecek olarak tüketilmeye müsait olmayan 21.03
KOORDİNAT ÖLÇÜM MAKİNELERİ (CMMs) 90.31
KOORDİNAT ÖLÇÜM MAKİNESİ (CMM ler) 90.31
KOORDİNA TOGRAFLAR:  
           fologrametrik alet ve cihazlar 90.15
            diğer (90.15)       90.17
KOORDİNAT ÖLÇÜM MAKİNELERİ (CMMs) 90.31
KOORDİNAT ÖLÇÜM MAKİNESİ (CMM ler) 90.31
KOORDİNATOG RAFLAR:  
            fotogrametrik alet ve cihazlar 90.15
            diğer. (90.15)      90.17
KOPAL REÇİNESİ (brezilya, kongo. fosil, hint):. . 13.01
                yontulmuş veya kalıba dökülmüş eşyaları, t.b.y.a. 96.02
KOPLER:  
              azo boyalarının imaline mahsus32-232.04
               dinzonyum tuzları için29-1(h)29 Gen.
KOPOLİADDİSYON ÜRÜNLERİ (ayrıca bkz: KOPOLİMERLER)39-4        39-s.139 gen.
KOPOLİKONDENSATLAR ( ayrıca bkz: KOPOLİMERLER)39-4        39-s.139 gen.
KOPOLİMERLER39-4       39-s.139 gen             39 gen
                asetal kopolimerler 39.07
                akrilonitril, kopolimerleri, 40.. Fasıl 4. Nottaki şartlara uyan (39.06)       40.Fas.
                blok kopolimerler39-s.139 gen.
               etilen kopolimerler: 39.01
                                     etilen-propilen kopolimerler 39.Not         39.01
                                       etilen-vinil asetat kopolimerler3901.3039.01
                      graft kopolimerleri39-4         39-5            39-s.139. gen
                  poliamitler, kopolimerleri. 39.08
                  proprlen kopolimerler3902.3039.02
                sitrin kopolimerleri: 39.03
                             akrilonitril-butadien-sitren (ABS) kopolimerleri3903.3039.Not            39.03
                               sitren-akrilonitril (SAN) kopolimerleri 39.03
                              sitren- butadien kopolimerleri 39.03
          vinil asetat kopolimerleri3905.21 veya      3905.29 
          vinil klorür kopolimerleri: 39.04
                       vinil klorür vinil asetat kopolimerleri                3904.3039 Not.        39.04
                         diğer vinil klorür kopolimerleri                3904.4039 Not.       39.04
            viniliden klorür kopolimerleri. 39.04
KOPRA:1203.0012.03
             kopra yağı ve fraksiyonları, rafine edilmiş olsun olmasın, ancak kimyasal olarak modifiye edilmiş.15.1315.13
                       ham yağ1513.111513.11
                       diğer1513.19 
               kopra küspesi ve diğer katı artıkları:2306.5023.06
                          melasla birleştirilmiş 23.09
KOPYA DEFTERLERİ (kırtasiye) 48.20
KOPYA ETME ALETLERİ :  
                    sinematografik laboratuarlara mahsus 90.10
                       asıl kartlar veya bantlar üzerindeki verinin bir kısmını veya tamamım yeni kartlar veya bantlar yapmak suretiyle tekrarlamada kullanılan makinalar  

84.71

                        kaydedilen sesi tekrar vermeye mahsus cihazlar : bkz. SES.  
                        video göstericileri: bkz. VİDEO GÖSTERME CİHAZLARI.  
 KOPYA KAĞIDI, rulo veya tabakalar halinde, yağ geçirmez kağıtlara benzer olan4806.3048.06
KOPYA KAĞITI TUTACAKLARI daktilo için. 84.73
KOPYALAMA:  
                kart koye edici makineler, jakart kartlan için (tekstil makineler8448.11 
               kopye tutturucuları, makineli aletler için 84.66
               kopye tornaları, ağaç için 84.65
               kopyalama tezgahları, ahşap işleme için 84.65
          kopye kağıtları:  
                           basılmış olsun olmasın, rulo veya yaprak halinde4809.1048 Gen.
                           diğer, kutu içinde olsun olmasın4816.1048.16
          kopyalama patları, esası jelatin olan 38.24
 fotokopi cihazları: bkz. FOTOKOPİ CİHAZLARI  
KOPYELER, karbon, elle çizilmiş orjinâl planların ve çizimlerin, 49.06 daki el yazması yazıların4906.0049 Gen
49.06
       KORBADRİN(INN)2208.70(29.37)
29.22
KORDİERİT, monte edilmemiş 71 EK
KORDİYALLER2208.7022.08
KORDON MİLLERİ, 87.01 den 87.05 e kadar olan motorlu taşıtlar için (otobüsler. arabalar, kamyonlar. Üstü kapalı kamyonlar vs.) 87.08
KORDON UCUNA TAKILAN PARÇA ŞERİTLERİ veya PANOLARI (gerilimi 1000 voltu geçmeyen elektrik konnektörleri İçin) 85.36
KORDONLAR ve bunlarla ilgili muayyen MAKİNELER:  
          cam liflerinden 70.19
          İzole edilmiş elektrik telleri 85.44
          dokumaya elverişli maddeden kordonlar  
                   parça halinde olanlar5808.1058.08
                   sanayide yağlama veya ambalaj eşyası olarak kullanılan ipler,
kordon ve benzeri diğer eşya (emdirilmiş, sıvanmış veya
metalle takviye edilmiş olsun olmasın)
59-7a(vi)59.11
                   plastiklerden veya örmeye mahsus diğer malzemelerden,
herhangi bir yerindeki kesiti 1 mm’yi geçen
monofilamentlerden veya şeritten ve genişliği 5 mm’yİ
geçen benzerlerinden olanlar
 (58.08)
46.01
                  dikilmiş aplike işlemelerle 58.10
         dokumaya elverişli kordon imaline mahsus makineler (örn. Örgü tezgahları) ve tel örmeye mahsus benzer makineler84.4784.47
KORDONLAR, dokumaya elverişli maddeler:  
          Örme 58.08
          örülmüş kurdelaların özelliklerini taşıyanlar 58.06
KORDONLAR, şemsiyeler, bastonlar vb. için. 66.01 veya 66.02 pozisyonunda yer alanlar(66-2)(66-3)
KORDONSuZ AHİZELER, telli telefon cihazları İçin  
          telli telefon cihazları ile birlikte8517.1185.17
          ayrı85.25(85.17)
85.25
KORKULUKLAR (PARMAKLIK):  
          inşaat malzemesi olan korkuluklar, demir veya çelikten 73.08
          plastikten39-11(e) 
KORNALAR. (müzik aletleri dahil):  
          müzik aletleri (transız, av . orkestra kornaları) 92.05
          işaret cihazları  
                    elektrikli kornalar  
                    motorlu araçlar ve bisikletlerde kullanıma mahsus 85.12
                    t.b.y.a 85.31
                    sis düdükleri (86.08)
                    üflemeli kornalar 92.08
                    t.b.y.a (Örn. El ile çalışanlar) (92.08)
KORNEAL TESTERELER  (optalmik cerrahi aletler) 90.18
KORNEAYA AİT YUVARLAK TESTERELER (optalmik cerrahi aletler) 90.18
KORNELİN (kuvart). monte edilmemiş 71 EK
KORNERUPİN, monte edilmemiş 71 EK
KORNETLER  
          Dondurma külahları 19.05
KORNETLER  
          Müzik enstrümanları 92.05
KORNİŞLER  
          çimento, beton veya yapay taştan 68.10
6810.91
          seramikten 69.05
          taştan (kayağan taşı hariç) yapı veya yontulmaya müsait. 68.02
KORNOGRAFLAR 90.05
KORNOSENTİN (ergometrin) 29-P
List.
KOROZO (bitkisel fildişi):  
          Unu 14.04
          işlenmemiş veya kabaca kıyılmış 14.04
          işlenmiş, parçaları dahil, t.b.y.a96-2(a)96.02
                    butonlar. tutacaklar vs. 96.06
KOROZYONU ÖNLEYİCİ MÜSTAHZARLAR. esası yağ olan, ağırlık itibariyle %70 veya daha fazla petrol yağı veya bitümenli minerallerden elde edilen yağ içeren müstahzarlar hariç.34.0334.03
KORSE KUŞAKLARI  
          kauçuk 40.15
          tekstil 62.12
KORSE PANTOLONLAR6212.2062.12
KORSELER  
          deriden 42.03
          dokumaya elverişli maddelerden, ve parçaları6212.2062.12
KORSELER  
          cerrahi korseler 90.21
          dokumaya elverişli kumaş elbise ve parçaları62.1262.12
KORTİKOSTERON. 29.37
KORTİKOTROPİN 29.37
KORTİSOL 29.37
KORTİZON2937.2129.37
KORTODOKSON (29.37)
29.14
KORUMA MANİALARI, inşaata veya yontulmaya elverişli taşlardan 68.02
KORUMA YAĞLARI 15.18
KORUNDUM:  
          korundum:  
                    suni korundum, kimyasal olarak belirli bir yapıda olsun olmasın2818.1028 Gen.
28.18
                    suni korundum ve diğer maddelerin mekanik karışımları (örn:
zirkonyum dioksit)
 (28.18)
38.24
                    doğal korundum. ısıl işlem görmüş olsun olmasın2513.2025.13
                    değerli taş olarak, monte edilmemiş 71 EK
          kağıt, kumaş vs, korundum ile kaplanmış 68.05
KORUYUCU GİYSİLER  
          örme 61.14
          örülmemiş 62.11
KORUYUCU KREMLER (cilt müstahzarları) 33.04
KORUYUCULAR  
          dişçiliğe mahsus alet ve cihazlar (Örn: doktorların parmak
koruyucuları)
 90.18
          kapılar için emniyet tertibatı, adi metalden demir çubuk, zincir vs ile
donatılmış
 83.02
          eskrim İçin koruyucu maddeler 95.06
          emniyet siperlikleri (makine aksam ve parçalan, t.b.y.a) 84.85
          incikler için koruyucular 95.06
          kılıçlar, süngüler vb için olanlar 93.07
KORUYUCULAR ve KORUYUCU EŞYALAR (ayrıca ismen geçen türlere bkz)  
          çizme veya ayakkabı mahfazaları, demir veya çelikten 73.26
          elbise koruyucuları, motorsiklet. bisiklet vs. İle birlikte kullanım İçin
aksesuarlar
 87.14
          köşe koruyucular: bkz. KÖŞELİKLER  
          elektrik akımları için  
                    1000 voltu aşan voltaj için853585.35
                    1000 voltu aşmayan voltaj için853685.36
                    aksam ve parçaları853885.38
          ayaktaki basıncı azaltmak için:  
                    plastikten (90.21)
39.26
                    kauçuktan (90.21)
40.14
          camdan emniyet vs. İçin cihazlar 70.20
          çorap koruyucular (ayak giyim tertibatı) 64.06
          bacak koruyucular bisiklet, ınotorsiklct vs. için 87.14
          şilte koruyucular, somya ile şilte arasında konulan bir nevi ince şilte 94.04
          uç koruyucuları, kalemler için 96.08
          koruyucu bandlar, köşelikler ve yüzükler, adi metalden, büyük defter
vs. için
 83.05
          koruyucu bariyeler, otoyol için, demir veya çelikten 73.08
          koruyucu mahfaza ve kapaklar, namlu, kabza, dipçik ve nişangahlar
için (silah parçaları)
 93.05
          X ışın tüpleri İçin koruyucu kaplamalar 90.22
          koruyucu giyisiler:  
                    amyanttan 68.12
                    deri veya terkip yoluyla elde edilmiş deriden42-342.03
                    kauçuktan, vulkanize edilmiş (sert kauçuk dışında). XI. Fasılda sınıflandırılmayan kauçuk/ dokumaya elverişli kumaş karışımları dahil 40.15
                    dokumaya elverişli madde parçalarından:  
                              örülmüş 61.14
                              örülmemiş 62.11
          mühimmat fişekleri için koruyucu başlıklar 93.06
          koruyucu kaplar, plastikten, mobilya altına yerleştirilmek için 39.26
          koruyucu ekipmanlar, spor için 95.06
          koruyucu levhalar, plastikten39-11(ij) 
          koruyucu ekranlar veya kalkanlar, kurşun kaplama veya kurşun-cam,
X ışın araçları için
 90.22
          koruyucu tabakalar, düz şekilde, dokumaya elverişli maddelerden 63.07
          koruyucu çubuklar, mobilya ayakları için 83.02
          koruyucu elbiseler, radyasyon geçirmez, pislik geçirmez:  
                    teneffüs alet cihazlı 90.20
                    teneffüs alet ve cihazh olmayan:  
                              örülmüş 61.13
                              örülmemiş 62.10
          merdiven basamakları için koruyucular 83.02
          kol koruyucuları, dokumaya elverişli maddeden:  
                    örülmüş veya kroşe edilmiş 61.17
                    örülmüş veya kroşe edilmiş olmayanlar 62.17
          çözgü koruyucuları 84.48
KORUYUCULAR, kemirgen hayvanlara karşı38-1(a2)
38.08
38 Gen.
38.08
KOSTİK STRONTİA 28.16
KOŞNİL: 05.11
          koşnil karmızısı lakı 32.05
          koşnil hülasası 32.03
KOŞU AYAKKABILARI: bkz. AYAK GİYECEKLERİ  
KOŞUM KAYIŞLARI, her tür hayvan için, her tür maddeden4201.0042.01
koşum kayışı halkaları, adi metalden (eyer ve koşum takımı tertibatları) 83.02
KOŞUM TAKIMLARI ve KOŞUM TAKIMI DONANIM YE İPLİKLERİ  
          hayvanlara mahsus olanlar, imal edildiği madde ne olursa olsun4201.0042.01
          koşum takımlarına mahsus olanlar, adi metalden mamul donanımlar
(gemler vb. )ayrı olarak sunulanlar
 83.02
          çocuk ve yetişkinlere mahsus olanlar, deriden veya terkip yoluyla
elde edilen deriden
 42.05
          paraşütlere mahsus olanlar 88.04
KOŞUM TAKIMLARI, herhangi bir maddeden, köpekler, kediler, sirk hayvanları vb. için 42.01
KOTARNİN 29.39
KOTERLER 90.18
KOVALAR ve KAPLAR :  
          bezden su kovaları (kamp eşyası) 63.06
          taşıyıcı kovalar, deriden 42.04
          toprağın tesviyesine, kaldırma işlerine veya taşıma işlerine mahsus
makineler (örn., elevatörler veya taşıyıcılar için, havai hatlı
transportörler için)
8431.4184.31
          süt sağma makinelerine ait kaplar 84.34
          Sıvılar için pompalar için 84.13
          rotor-, veya stator-, kovaları, su türbinleri veya hidrolik türbinler için 84.10
          sofra eşyası kovaları, örn., şarap soğutucuları için: bkz. SOFRA
EŞYASI.
  
          t.b.y.a:  
          demir veya çelikten  
          ev işlerinde kullanılan 73.23
          sağlığı koruyucu olarak kullanılan 73.24
          plastikten 39.24
          çinkodan 79.07
KOVALAR:  
          santrifüjler için 84.21
          ateş kovaları, hareket ettirilebilir, demir veya çelikten, elektrikli
olmayan fırınlara mahsus v.s.
 73.21
KOVAN, arı: bkz. ARILAR  
KOVELLİT, (bakır cevheri) 26.03
KOYULAŞTIRICILAR  
          kimyasal müstahzarlar için
bitkisel :bkz. ZAMKLAR.
 38.24
KOYULUK DERECESİNİ BELİRLEYEN ALET VE CİHAZLAR, gres yağı, katran yağı vs. için 90.27
KOYUN DERİSİ ve KUZU DERİSİ: bkz. DERİ, hayvan.  
KOYUN ETİ: bkz. KATI YAĞ, ET vs  
KOYUN KIRKMA MAKASLARI 82.01
KOYUN KULAĞINI MARKALAMAYA MAHSUS PENSLER (adi metallerden el aletleri). 82.03
KOYUNLAR  
          canlı
et:bkz. Et
 01.04
KOYUNLAR  
          canlı
et ve sakatat:bkz. ET ve SAKATAT
0104.1001.04
KOYUNLAR  
          canlı
eti:bkz. Et
 01.04.
KOZA DİPLERİ (TELETTES) (ipek döküntüleri) 50.03
KOZALAK REÇİNELERİ ve OLEOREÇİNELERİ 13.01
KOZALAR. İpek böceği:  
          çekilmeye elverişli olanlar5001.0050.01
          çekilmeye elverişli olmayanlar50.0350.03
KOZİMAZ(COZYMASE) (35.07)
Fas.29
KOZMETİK MÜSTAHZARLARI, t.b.y.a33-4
33.07
33.07
KOZMİK RADYASYON ÖLÇÜM. ALET ve CİHAZLARI90.3090.30
KÖK ÇIKARMA FORSEPLERİ (dişçilikte kullanılan alet ve cihazlar) 90.18
KÖK KEREVİZİ, taze veya soğutulmuş07.0607.06
KÖKLEME MAKİNELERİ, tarım hasadı (ör. köklü bitkileri kökleme makineleri) 84.33
KÖKLER ( İsmen geçen köklere ayrıca bakınız):  
          esas olarak fırça ve süpürge İmalinde kullanılan 14.03
          esas olarak boyacılıkta kullanılan 14.04
          yenileli kökler, taze veya soğutulmuş07.0607.06
          kök yemler ve yemlik kökler12.1412.14
          kökler; t.b.y .a., İnsan tüketimine elverişli, şurupla konserve edilmiş 20.08
          canlı kökler:  
                    hindiba kökleri : bkz . HİNDİBA.  
          yumrulu kökler:  
                    dinlenme halinde0601.10 
                    sürgün vermiş veya çiçeklenmiş0601.20 
                    t.b.y.a06.0206.02
                    esas olarak parfümeride, eczacılıkta, böcek veya mantar
öldürücü veya benzeri amaçlarla kullanılan
 12.11
                    yüksek oranda nişasta ve. insülin içeren, taze, soğutulmuş,
dondurulmuş veya kurutulmuş, dilimlere ayrılmış veya pellet
şeklinde olsun olmasın
07.147 Gen
07.14
                    debagatte kullanılan 14.04
          ağaç kökleri:  
                    yakmaya mahsus ağaç 44.01
                    özel ağaç kökleri 44.03
KÖKLEYİP ÇIKARMAYA MAHSUS MAKİNA ve CİHAZLAR, patates ve diğer yumrulu ürünler için 84.33
KÖMÜR (CHARGOAL):  
          hızlandırıcı mangal kömürü bkz. KARBON , hızlandırıcı  
                    çizim kömürleri96.0996.09
                    tütsü ile karıştırılmış, tabletlere konulmuş veya diğer formlarda (44.02)
33.07
                    ilaç olarak kullanılanlar (44.02)
30.Fasıl
                   sodyum nitratla pudralanmış kömür çubukları, cilt vs. ısı
kaynağı olarak kullanılanlar
 36.06
                    odun kömürü (kabuk yada çekirdekten yapılan kömürler dahil)4402.0044 gen
44.02
KÖMÜR BALIĞI: bkz. BALIK  
KÖMÜR KAPLARI, demir veya çelikten 73.23
KÖMÜR TAŞIYICILAR, mekanik :8416.3084.16
          aksam ve parçalar8416.9084.16
KÖMÜR TEKNESİ, demir veya çelikten mamul 73.23
KÖPEK KILI, dokumaya elverişli madde olarak 51.02
KÖPEK KULÜBELERİ, tahtadan 44.21
KÖPEK ŞAMPUANLARI: bkz. ŞAMPUANLAR.  
KÖPEKBALIĞI: bkz BALIK.  
KÖPEKLER, canlı hayvanlar 01.06
KÖPRÜ KESİTLERİ: bkz KÖPRÜLER, yapı.  
KÖPRÜ TİPİ BASKÜLLER 84.23
KÖPRÜ TRAVERSLERİ, ağaçtan 44.06
KÖPRÜLER:  
          Ölçü köprüleri (örn.. Wheatstone-) 90.30
          müzik aletleri için (Örn., kemanlar, viyolonseller için) 92.09
          gözlük çerçeveleri için 90.03
          yapı olanlar:  
                    alüminyumdan76.1076.10
                    demir veya çelikten7308.10 
          saat köprüleri (tulumba, orta çark vs. köprüleri)9114.4091.14
KÖPÜK ÖNLEYİCİLER 38.11
KÖPÜK, çinko (28.17)
26.20
KÖPÜK, jelatin (cerrahi hemostatikler) 30.06
KÖPÜKLER, tasfiye işleminde ortaya çıkan şeker üretiminin kalıntı ve döküntüleri 23.03
KÖPÜKLÜ BANYO MÜSTAHZARLARI 33.07
KÖPÜKLÜ CÜRUF6806.2068.06
KÖPÜKLÜ ŞARAPLAR2204.1022.04
KÖPÜRTME TEKNELERİ: bkz. TEKNELER (VATS)  
KÖRİ TOZU0910.5009.10
KÖRLEMESİNE BOMBALAMA CİHAZLARI 85.26
KÖRLERE MAİISUS KABARTMALI SAATLER 91.02
KÖRÜKLER ve GEÇİŞ KÖPRÜLERİ, tramvay, demiryolu lokomotifleri veya vagonları birleştiren86-2(d)86.07
KÖRÜKLER:  
          müzik aletlerinin aksam, parça veya aksesuarı (örn. akordiyonlara.
orglara mahsus vb.)
  
          fotoğraf kameralarma mahsus körük 92.09
          körüklü toz püskürtme cihazları, mekanik 90.06
          termostatik körükler (kısa esnek tüpler) 84.24
KÖRÜKLÜ ARABALAR, hayvanlarla çekilen 83.07
87.16
KÖSTEK HALKALARI 91.11
KÖŞE BAĞI DİŞLERİ KESMEYE MAHSUS MAKİNELİ ALETLERİ, ağaç vb. için 84.65
KÖŞE YİVİ KESMEK İÇİN TESTEREYİ KILAVUZLAYAN KUTULAR: 82.05
kalıcı olarak testere, bıçkılarla birleştirildiler 82.05
KÖŞEBENTLER, kağıttan, fotoğraflara mahsus 48.23
KÖŞELİ TANECİKLER, demir veya çelikten, tasnif edilmiş olsun olmasın 72.05
KÖŞELİKLER madeni, dizgi için 84.42
KÖŞELİKLER, demir yada çelikten (demiryolu veya tramvay rayları inşa materyali)73.0273.02
KÖŞELİKLER  
          köşe mesnetleri, adi metalden, kapılar, panjurlar, bagajlar,
pencereler vs. için)
 83.02
          palplanşların demir çelikten köşe parçaları 73.01
          mektup köşelikleri, adi metalden83.0583.05
          fotoğraf yapıştırmak İçin köşebentler,
kağıttan koruyucu köşelikler, köşe-koruyucular veya takviyeler:
 48.23
                    satranç, bavul, bagajlar vs. için:  
                              adi metalden 83.02
                              deriden 42.05
                              kağıt veya kartondan 48.23
                              plastikten 39.26
                    paketleme kutuları vs. için, adi metalden 83.09
                    büyük defter veya diğer kırtasiye kitaplar için, adi metalden 83.05

error: İçerik korunmaktadır !!