KR-KS Harfi ile başlayan Gümrük Tarife Eşya Fihristi

Ana Sayfa Alfabetik Eşya Fihristi KR-KS Harfi ile başlayan Gümrük Tarife Eşya Fihristi

Eşya

Armonize-Sistem

İzahname

Notlar

KRAFT KAĞIDI ve KARTONU : bkz. KAĞIT

 

 

KRAFTLAYNER : bkz. KAĞIT

 

 

KRANK ÇARKLARI, tekerlekli taşıtlar, motosikletler veya sakat arabaları için

 

87.14

KRANK DİŞLİSİ, bisikletlere veya motorsikletlere mahsus

8714.96

87.14

KRANK KOLLU ANAHTARLAR

 

82.04

KRANK KOLU 87.13 deki sakat arabaları için

 

87.14

KRANK KOLU, sakat arabaları için

 

87.14

KRANK MİLLERİ :

8483.10

84.83

          aksam ve parçalar

8483.90

84.83

KRANKLAR

 

 

          bisikletlere, motorsikletlere veya sakat arabalarına mahsus

 

87.14

          diğerleri

8483.10

84.83

          aksam ve parçalar

8483.90

84.83

KRAVATLAR : bkz. BOYUN BAĞLARI.

 

 

KRAVATLAR: bkz. BOYUN BAĞLARI.

 

 

KREM

 

 

          krem peynir

 

04.06

          krem likörleri: bkz LİKÖRLER

 

 

          yıkama kremleri

 

33.05

          krema ayırıcılar (ekremözler). santrifüj

8421.11

84.21

KREMLER

 

 

          güzellik ve makyaj kremleri (örn. cilt tahrişine (irritasyon) karşı
          koruyucu kremler, temizleme kremleri, yüz vc cilt kremleri)

 

33.04

          tartarat kremi

 

29.18

          süt kremi: bkz. SÜT

 

 

          mobilya, döşeme ve diğer ağaç işlerinin bakımında kullanılan boya ve
          benzeri müstahzarlar

3405.20

34.05

          ayakkabı, deri ve köselelerde kullanılan boya ve benzeri
          müstahzarlar

3405.10

34.05

          saç kremleri

 

33.05

          tıbbi kremler (örn. ekzemav» tedavi edici kremler)

 

(33.04)
30.03 veya
30.04

          traş kremleri

 

33.07

KREOZOT (CREOSOTE):

 

 

          mineral kreozot, ham veya rafine edilmiş

 

(38.07)
27.07

          odun kreozotu

3807.00

38.07

KREOZOT YAĞLARI

2707.91

27.07

KREP

 

67.03

KREPLER: KREPON MAKİNA ve CİHAZLARI :

 

 

          krepler (gıda maddesi)

 

19.05

          tabii kauçuktan krepler (örn. kahverengi krepler, açık renkli krepler)

 

40.01

          krepler (ipek veya ipek döküntülerinden dokunmuş)

 

50.07

          tek kat ipek iplikleri (poils) ve krep İplikler (İpek İpliği)

 

50.04

          krepon kağıt imaline mahsus makina ve cihazlar

 

84.39

KREUZNACH SULARI

 

 

KREZİDİNLER (CRESIDINES)

 

29.22

KREZOLLER (CRESOLS) ve tuzları :

2907.12

29.07

          tüm krezol izomerlerinin birlikte ele alınması şartı ile. ağırlık esası
         üzerinden %95 veya daha fazla krezol içeren tek veya karışık krezoller

 

29.07

          diğerleri

 

27.07

KREZOTİK ASİTLER (CRESOTİC ACIDS)

 

29.18

KRİKET ALETLERİ ve MALZEMELERİ :

 

 

          kapalı yerlerde oynanan

 

95.04

          açık yerlerde oynanan

 

95.06

KRİKET GEREÇLERİ (Örn. kriket topları.-sopası ve-pedleri )

 

95.06

oyuncak kriket sopaları

 

95.03

KRİKOLAR

84.25

84.25

          garajlarda kullanılan türden sabit kriko sistemleri

8425.41

84.25

          diğer krikolar, hidrolik

8425.42

84.25

          diğer krikolar

8425.49

84.25

          aksam ve parçaları

8431.10

84.31

KRİPTO (CRYPTO)-bİleşikleri aşağıda belirtilmeyen : İsmin ana köküne bakınız.

 

 

KRİPTON

 

28-1-Gen
28.04

kripton 85 (suni radyoaktif izotop)

 

28.44

KRİPTOSANTİN (CRYPTOXANTHIN)

 

(29.36)
32.03 veya
32.04

KRİPTOSİYANİNLER (CRYPTOCYANINES). sentetik organik boyayıcı madde olarak

 

32.04

KRİPTO-TOKSİNLER (CRYPTO-TOXINS):

 

 

          mikrobik menşeli

 

30.02

          mikrobik olmayanlar, kapalı pullar halinde yılan veya arı zehrinden
          elde edilen

 

30.01

KRİSTAL denilen kağıt, rulolar veya tabakalar halinde

4806.40

48.06

KRİSTALİZASYON CİHAZLARI (ismen geçen türlerine ayrıca bakınız):

 

 

          şeker imaline mahsus cihazlar

 

84.38

          kristalizasyon kapları (camdan laboratuar eşyası)

 

70.17

KRİSTALLER

 

 

          kültür kristaller, magnezyum oksidin veya alkali veya alkali toprak
          alkali metallerin halojenürlerînden meydana gelip her birinin ağırlığı
          2.5 gramdan az olmayanlar (örn. kalsiyum florür, lityum florür,
          potasyum klorür. potasyum bromür. potasyum bromoiyodurden )

38.2(a)

38 Gen
38.24

          elektronikte kullanılmak Üzere dope edilmiş

 

38.18

          lazer kristalleri

 

(90.13)
90.01 veya
90.02

          piezo-elektrik kristaller : bkz. PİEZO-ELEKTRİK KRİSTALLER.

 

71 Ek

          kaya kristali (kuvarts) (kıymetli taş)

 

71.06

          gümüş kristaller

 

 

KRİSTALLEŞTİRME CİHAZLARI, şeker imaline mahsus

 

(84.38)
84.19

KRİYOLİT(CRYOLITE):

 

 

                tabii

2527.00

25.27

                sentetik

2826.30

28.26

KRİYOSKOPLAR

 

 

90.27

 

                Camdan laboratuvar eşyası olanlar

 

70.17

KRİZALİT YAĞI

 

15.06

KRİZASİN

 

29.14

KRİZOBERİL(CHRYSOBERYL)değerli taş, monte edilmemiş

 

71 ek

KRİZOKOL(CHRYSOCOLLA):

 

 

                bakır cevheri

 

26.03

                değerli taş, monte edilmemiş

 

71 ek

KRİZOPRAZ(CHRYSOPRASE)(quartz), monte edilmemiş

 

71 ek

KROKOİSİT(doğal kurşun kromat)(CROCOISITE)

 

(28.41)

KROM ve ilgili maddeler

8112.20

81.12

                krom 51 (suni radyoaktif izotop) ve bileşikleri

 

28.44

                krom alaşımları:

 

 

                krom bakır

 

72 gen

                ferro krom, krom alaşımları

7202.41 yada

7202.49

72.02

                ferro-siliko, krom-ferro alaşımları bileşik ve mineralleri

7202.50

72.02

KROM SABUNLARI

 

38.89

KROM YEŞİLİ GRENA TAŞI(lal taşı), mıhlanmamış

 

71 ek

KROM:

 

 

krom -magnesit tuğlaları

 

68.15

KROMATOGRAFLAR

9027.20

90.27

KROMİT

 

26.10

KROMİYUM(KROMİK,KROMOUS ve KROMYL)  ve MİNERALLERİ

 

 

                krom şap

 

28.33

                amonyum krom sülfat

 

28.33

                yeşil krom

 

28.19

                krom demir cevheri

 

26.10

                kırmızı krom cevheri

 

28.41

                sarı krom

 

28.41

 

 

 

                krom anhidrid

 

28.19

                kromik klorür

 

28.27

                kromik sülfat

 

28.33

                kromit

 

26.10

                krom asetat

 

29.15

                krom alüminal

 

28.41

                krom şapı

 

28.33

                krom karbit

 

28.49

                krom klorat

 

28.29

                krom klorit

 

28.27

                krom klorit oksit

 

28.26

                krom floroborat

 

28.26

                krom floro silikat

 

28.32

                krom hidrojen sülfit

28.19

28.19

                krom hidroksit

 

32.07

                krom cilaları

 

38.24

                krom naftenatları

 

38.24

                krom metali yada konsantreleri

2610.00

26.10

                krom oksitler

28.19

 

                krom 3 oksit(krom sesquoksit)

 

28.19

                krom 4 oksit (krom anhidrat)

 

28.19

                tabii krom demir cevheri

 

26.10

                yeşil krom oksit

 

28.19

                krom fosfat

 

28.35

                krom potasyum sülfat

 

28.33

                krom tri oksit, kromsesquoksit

 

28.19

                krom silisit

 

28.50

                krom stan

 

28.41

                krom sülfat

2833.23

28.33

                krom tri florit

 

28.26

                krom tri oksit

2819.10

 

                krom tungsten

 

28.41

                krom klorür               

 

28.27

                krom klorit oksit

 

28.27

KRONOGRAFLAR

 

 

                denize ait kronometreler

 

91 Gen

KRONOMETRELER: bkz. KOL SAATLERİ

 

91.05

KRONOSKOPLAR, elektronik

 

90.31

KROŞELİN ASİT(CROCEIN ACID)(2-naftol-8-sülfonik asit)

 

29.08

KROŞE İĞNELERİ, kroşe makinaları için

 

84.48

KROTON ALDEHİT(2-butenal)(CROTONALDEHYDE)

 

29.12

KROTON TOHUMLARI

 

12.07

KRUPİYERLERİN GELBERİLERİ

 

95.04

KRUVAZMANLAR, demir veya çelikten (demiryolu veya tramvay hattı malzemesi

7302.30

73.02

KSANTATLAR

2930.10

29.30

KSANTENLER, sentetik organik boyayıcı maddeler olarak

 

32.04

KSANTOFİL

 

32.03

KSENON

 

28-1- Gen

28.04

ksenon 133 (yapay radyoaktif izotop)

 

28.44

KSENOTİM

 

25.30

KSİLEN MİSKİ (5-ze;/-bütil-2.4.6-trinitrometaksilen)

 

29.04

KSİLEN, misk

 

(05.10)

29. Fasıl

KSİLENLER

 

 

                ağırlık itibariyle tüm izomerler aynı anda alındığında %95 ya da                                        daha fazla ksilen izomeri içerenler:

 

29.02

                m-ksilen

2902.42

29.02

                o-ksilen

2902.41

29.02

                p-ksilen

2902.43

29.02

                karıştırılmış ksilen izomerleri

2902.44

29.02

                daha düşük saflıkta

 

27.07

KSİLENOLLER

 

 

                ksilenolün ağırlığı üzerinden %95 veya daha fazla tek veya karışık klisenol içeren, bütün klisenol izomerleri birlikte alındığında

2907.14

29.07

                bunun tuzları

2907.14

 

                diğerleri

 

27.07

KSİLENSÜLFONİK ASİTLER

 

29.04

KSLİDİNLER

 

29.21

KSİLOFONLAR

9206.00

92.06

                oyuncak ksilofonlar

 

95.03

KSİLOL

27.a.p.3

2707.30

2707

KSİLOZ (ayrıca ŞEKER’e bakınız)

 

29.40

error: İçerik korunmaktadır !!