KU-KÜ Harfi ile başlayan Gümrük Tarife Eşya Fihristi

Ana Sayfa Alfabetik Eşya Fihristi KU-KÜ Harfi ile başlayan Gümrük Tarife Eşya Fihristi

Eşya

Armonize-Sistem

İzahname

Notlar

KUARSİTANİK ASİT

 

32.01

KUARTZ

 

 

                ham (doğal kum hariç)

2506.10

25.06

                eritilmiş kuartz: bkz. CAM

 

 

                piezo elektrik kuartz

 

 

                                doğal

 

71.03

                                sentetik veya yeniden yapılandırılmış

7104.10

7104.10

                değerli taşlar(ayrıca ismen geçen ticari isimlere bakınız)(yıldıztaşı,

                mavi, kedigözü, şahingözü, yeşil, kayakristali, gül, duman rengi,  

                mor, sarı)               

 

71 EK

                kuartz- kağıdı, -bezi vs

 

68.05

                kuartz kumu

2505.10

25.05

KUBBELER

 

 

                astronomik amaçlar için kullanılanlar

 

(90.05)

                ses meydana getiren parçalar, adi metallerden

 

83.06

                sanayi ve laboratuvarlarda kullanılan elektrik ocak ve fırınları ve                 85.14 pozisyonunda yer alan termik işlemlerde kullanılmaya mahsus diğer cihazlar için olanlar

 

85.14

                buhar hazneleri, buhar kazanları için olanlar

 

84.02

                saat zarflarının aksam ve parçaları

 

91.11

KUDÜS İNCİSİ: bkz. ŞEDEF

 

 

KUĞULAR, canlı

 

01.06

KUKLA, kutusunun kapağı açıldığında dışarı fırlayan

 

95.03

KULAKLI PULLUKLAR ve bunların KULAK DEMİRLERİ

 

84.32

KULAKLI SOMUNLAR, demir veya çelikten

 

73.18

KULELER

 

 

                gaz emici kuleler

 

84.21

                roket fırlatma kuleleri, kendinden hareketli olmayan

 

(88.05)

                yapılar, t.b.y.a alüminyumdan

76.10

 

                demir veya çelikten

7308.20

 

KULKAS (dasheens-taros)

 

07.14

KULKAS (taros)

 

07.14

KULLANILMIŞ EŞYA: bkz. DÖKÜNTÜ

 

 

KULPLAR ve SAP TUTAMAKLARI, t.b.y.a (ayrıca bakınız GİDONLAR)

 

 

                adi metalden olanlar

 

 

                                ziller için olanlar

 

83.06

                                çatal-bıçak ve sofra eşyasına mahsus olanlar

 

 

                                82.11 pozisyonunda yer alan bıçaklara ait olanlar

8211.95

82.11

                                usturalar, traş makinelerine mahsus olanlar

 

82.12

                                karoseri, mobilya, kapı, kilitler, çantalar, sandık vb’ne

                                mahsus donanım olanlar

 

83.02

                                el testerelerine mahsus olanlar

 

82.02

                                demir veya çelikten mamul, ev eşyaları, mutfak ve sofra

                                eşyalarına mahsus olanlar

 

73.23

                yontmaya ya da kalıp yapmaya mahsus maddeler, t.b.y.a (Örn.   

                fırçalar, çatal-bıçak, aletler vb için olanlar) pozisyonlarındaki

                maddelerden ayrı olarak sunulanlar

96-1(e)

96.01

                seramikten olanlar, t.b.y.a (Örn. Bıçak veya kapı kolları)

 

69.14

                tabii mantardan olanlar (Örn. Bıçak sapları)

 

45.03

                camdan mamul olanlar (Örn. kapı kolları)

 

70.20

                el lambalarına mahsus olanlar

 

94.05

                deriden veya terkip yoluyla elde edilen deriden mamul olanlar,

                t.b.y.a (Örn. paket taşıyıcıları için)

 

42.05

                saplı gözlüklere mahsus olanlar

 

90.03

                plastikten mamul olanlar                             

 

 

                                bıçaklar, çatallar ve aletler vb. mahsus olanlar

 

39.26

                                kapılara, pencerelere, merdiven, duvar veya binanın

                                diğer bölümlerine monte edilmek üzere hazırlanmış

                                olanlar

39-11(ij)

 

                kıymetli metal veya kıymetli metallerle kaplı metallerden mamul

                kuyumcu veya gümüşçü eşyası olanlar

 

71.14

                seri kauçuktan olanlar (Örn. bıçak sapları)

 

40.17

                kılıçlar, süngüler ve benzerlerine mahsus olanlar

 

93.07

                şemsiyeler, bastonlar, kırbaçlar vb. için kulplar (ve

                tamamlanmamış halde ki kulplar)

6603.10

66.03

                ahşaptan mamul olanlar

 

 

                                alet, süpürge, fırça sap ve gövdeleri

4417.00

44.17

                                bıçak, çatal ve kaşıklar için

 

(44.17)

44.21

                                bıçaklara mahsus olanlar(bıçakların haricinde olanlar)

 

(44.21)

44.17

KULPLU BEYGİR. Atletizm aleti

 

95.06

KULUÇKA ÜNİTELERİ. Kümes hayvanları için

 

84.36

KUM FIŞKIRTMA SURETİYLE DONUKLAŞTIRILMIŞ CAMLAR

 

70.06

KUM PÜSKÜRTME AĞIZLIKLARI, sinterize edilmiş metal kalbürlerden

 

(82.09)

KUM PÜSKÜRTME MAKİNALARI

8424.30

84.24

                aksam ve parçalar

8424.90

84.24

KUM SAATİ

 

(91 Gen)

KUMANDA TABLOLARI

 

 

                programlanmış kumanda tabloları

 

85.37

                telefon santralleri, otomatik olanlar veya olmayanlar

 

85.17

KUMARİN

2932.21

29.32

KUMARON (benzofuran)

 

29.32

KUMARON REÇİNELERİ

39-3(b)

3911.10

39.11

KUMAŞ VB. TIRTIKLAMAYA MAHSUS MAKİNALAR

 

82.13

KUMKATLAR, taze veya kurutulmuş

 

08.05

KUM-KİREÇ KAROLARI

 

68.10

KUM-KİREÇ TUĞLALARI, vb.

 

68 Gen.

68.10

KUMLAR

 

 

                suni kumlar, ezme yoluyla elde edilen

 

25.17

                asfaltlı kumlar

 

27.14

                killi kumlar

 

25.05

                feldspatlı kumlar

 

25.05

                altın içeren kumlar

 

26.16

                ilmenitli kumlar

 

(25.05)

Fas.26

                kaolinli kumlar

 

25.05

                madenli kumlar 

 

26 Gen

                monazitli kumlar (monazitler)

 

(25.05)

Fas.26

                tabii kumlar, boyanmış olsun olmasın, 26. Fasıldaki metal içeren kumlar hariç

25.05

 

                platin içeren kumlar

 

26.16

                kuvarslı kumlar

2505.10

25.05

                rutinli kumlar

 

(25.05)

Fas.26

                silisli kumlar

2505.10

25.05

                cüruf kumu

2618.00

26.18

                katranlı kumlar

2714.10

27.14

                zirkon kumları

 

26.15

KUMLARI TEMİZLEME ÜSTÜVANELERİ, mekanik, madeni eşyalara mahsus

 

84.79

KUMPAS ÇUBUKLARI

 

 

                elle işleyen

9611.00

96.11

                dizgi için

 

84.42

KUNDAK BEZLERİ: bkz. BEBEK BEZLERİ

 

 

KUNDURA KALIPLARI, imalata mahsus takım tezgahları

 

84.65

KUNDURACI EŞYASI (ayrıca ismen geçenlere de bakınız örneğin: KUNDURACI BİZİ)

 

 

                kunduracı cilası

 

38.07

KUNDUZ

 

 

                kunduz kılı (ayrıca bkz. KILLAR, hayvan)

51-1(b)

51.02

                et ve sakatat: bkz. ET ve SAKATAT

 

 

KUNDUZ HAYASI (kastereum)

0510.00

05.10

KUNDUZLAR

0510.00

05.10

KUNZİT(spodumen), monte edilmemiş

 

71 Ek

KUPA ARABASI, hayvan tarafından çekilen

 

87.16

KUPALAR ve KUPA YAPMA MAKİNALARI

 

 

                eskiliği 100 yılı aşan antik kupalar

 

97.06

                kahve değirmenlerinin camdan gövdeleri

 

70.13

                eve ait sofra ve mutfak eşyası: bkz. SOFRA EŞYASI

 

 

                aydınlatma cihazları

 

94.05

                süs eşyası (örn. mimari, bahçe süsleri, spor kupaları): bkz. SÜSLER

                ve SPOR KUPALARI

 

 

                plastikten:

                bazı gıda maddelerinin taşınmasında veya ambalajlanmasında

                kullanılan kasa (mahfaza) özelliğine sahip kulpsuz fincanlar, sofra

                takımı yada tuvalet malzemesi gibi ikinci bir kullanıma sahip olsun

                olmasın

 

39.23

                eşyanın taşınmasında ya da ambalajlanmasında kullanılan kasa

                (mahfaza) özelliğine sahip olmaan (zaman zaman bu amaçlarla

                kullanılsın kullanılmasın) sofra ve tuvaletlerde kullanılan fincanlar

                (kulpsuz)

 

39.24

                kıymetli yada yarı kıymetli taşlardan kadehler ve fincanlar

                (Örn. lal taşından)

 

71.16

                yontulmaya veya inşaata elverişli taştan

 

68.02

                şemsiyelere mahsus (open-or-tip-cups)

 

66.03

                vakumlu kaplar için kupalar

 

96.17

KUPONLAR, temellü için

 

49.07

KUPRO (kuproamyonyum ipeği) (ayrıca bkz. SENTETİK VE SUNİ DOKUMAYA ELVERİŞLİ MADDELER

54-1(b)

54 Gen

KUPRO NİKEL (CUPRO NICKEL) (bakır nikel esaslı alaşımlar)

74-a.p.ı(d), 403.23

74 Gen

KURANPORTÖRLÜ VEYA DİJİTAL TELEKOMÜNİKASYONA AİT DİĞER CİHAZLAR

8517.50

85.17

                aksam ve parçaları

8517.90

85.17

                alıcılar ve transmiterler analog veya dijital ölçüm aletleri, tek bir

                ünite teşkil eden

 

(8517)

fasıl 90

KURARE

 

13.02

KURBAĞALAR

 

 

                hayvanlar

 

 

                                kurbağa bacağı: bkz. ET

 

 

                                canlı

 

01.06

                                et ve sakatat: bkz. ET ve SAKATAT

 

 

KURDELELER

 

 

                kordon veya şeritçi eşyası olanlar: bkz. ŞERİTLER

 

 

                emdirilmiş veya kaplanmış kurdeleler : bkz. MENSUCAT,

                dokumaya elverişli maddelerden, dar, dar dokuma olanlar, t.b.y.a

 

58.06

                yazı makinaları için mürekkepli şeritler, iz bırakmak üzere başka

                şekillerde hazırlanmış, makaralı olsun olmasın

9612.10

96.12

KURMA ÇARKI GÖBEĞİ VE ROŞE ÇARKLARI (saat aksamı)

 

91.14

KURMA ÇUBUKLARI, saat aksamı

 

91.14

KURMA EKİPMANLARI

 

 

                saat veya kol saati parçası olarak (örn. kurma anahtarları,

                mekanizması, gövdesi)

 

91.14

                saatçilerin zemberek kurma aletleri (adi metalden el aleti)

 

82.05

KURONLAR

 

 

                içi boş suni dişler ve metal kuron dişler

 

90.21

KURŞUN (adi metal)

 

 

                alaşımları (kurşun-antimon- kurşun-antimon-kadmiyum,

                kurşun-antimon-kalay, kurşun-arsenik, kurşun-kalsiyum,

                kurşun-telluryum, kurşun-kalay

 

78 Gen

                çubuklar:

 

 

                                haddelemek vs. için dökme çubuklar

 

(78.03)

78.01

                                diğerleri

78-1(a)

7803.00

78.03

                blok, külçe yada benzeri hallerde

 

 

                                rafine edilmiş kurşun

78-a.p.i

7801.10

78.01

                                diğerleri

 

 

                                                ağırlık itibariyle esaslı diğer elemanı olarak

                                                antimon olan

7801.91

 

                                                diğerleri

7801.99

 

                ince pulları ve tozları

XV-8(b)

7804.20

78.04

                minoranj, minyum veya beyaz kurşun: bkz. KURŞUN BİLEŞİKLERİ

 

 

                ince ve kalın borular

78-1(e)

78.05

                ağırlıklar (saatler, giysiler, perdeler, balık ağları ve genel

                kullanımlı terazi  ağırlıkları için

7806.00

78.06

KURŞUN (İÇERENLER) BİLEŞİKLERİ ve MİNERALLERİ

 

 

                kurşun asetat

 

29.15

                kurşun alaşımları: bkz. KURŞUN, alaşımlar

 

 

                kurşun alüminit

 

28.41

                kurşun amalgam

 

28.51

                kurşun antimonat

 

28.41

                kurşun arsenat

 

28.42

                kurşun arsenit

 

28.42

                kurşun azötür

 

28.50

                kurşun borat

 

28.40

                kurşun karbonat

2836.70

28.36

                doğal (serürit)

 

26.07

                kurşun hidroksiklorür

 

28.27

                kurşun oksiklorür

 

28.27

                kurşun klorofosfat: bkz. KLOROFOSFATLAR

 

 

                kurşun klorovanadat: bkz. KLOROVANADAT

 

 

                kurşun kromat:

2841.20

28.41

                doğal (krokoisit)

 

(28.41)

25.30

                kurşun dioksit

 

28.24

                kurşun hidrür

 

28.50

                kurşun hipofosfit

 

28.35

                kurşun iodür

 

28.27

                kurşun oki iodür

 

28.27

                kurşun metaninbat: bkz. PİEZO-ELEKTRİK KRİSTALLERİ

 

 

                kurşun molibdat

 

28.41

                doğal maden cevheri (vulfenit)

 

26.13

                kurşun monoksit (kurşun oksit)

224.10

28.24

                kurşun nafinat

 

38.24

                kurşun nitra

 

28.34

                kurşun cevherleri ve konsantreleri

2607.00

26.07

                kurşun oksit

28.24

28.24

                kurşun perklorat

 

28.29

                kurşun fosfinat

 

28.35

                kurşun rezinat

 

38.06

                kurşun salin oksit (trikurşuntetroksit)

 

28.24

                kurşun silikat

 

28.39

                kurşun stearat

 

29.15

                kurşun strontiyum titanat zirkanat: bkz. PİEZO-ELEKTRİK KRİSTAL

 

 

                kurşun sülfat

 

28.33

                doğal (anglasit)

 

26.07

                kurşun sülfür

 

28.30

                doğal (galena)

 

26.07

                kurşun tiosülfat

 

28.32

                kurşun titanat

 

28.41

                kurşun zirkonat titanat: bkz. PİEZO- ELEKTRİK KRİSTALLERİ

 

 

                kurşun tungstat

 

28.41

                minoranj kurşun

2824.20

28 Gen

28.24

                minyum kurşun

2824.20

28 Gen

28.24

                beyaz kurşun (temel karbonatlar) (üstübeç)

 

28.36

KURŞUN BİLYELER

 

 

                yay, gaz veya tazyikli hava ile işleyen silahlar, tüfekler ve

                tabancalar için

 

93.06

                oyuncaklar için

 

(93.06)

95.03

KURŞUN BİLYELER

 

 

                yay, gaz veya tazyikli hava ile işleyen tabancalar için

 

93.06

                havalı silah kurşunları

9306.29

 

                oyuncaklar için

 

(93.06)

95.03

KURŞUN BOYA KALEMLERİ (seramiklere mahsus kurşun boya kalemleri ve litografiye mahsus kurşun kalemler dahil)

96.09

96.09

                sert bir kılıfa yerleştirilmiş uçları ile birlikte

9609.10

96.09

KURŞUN GEÇİRMEZ CAM

 

70.07

KURŞUN KALEM KURŞUNU

 

25.04

KURŞUN KALEMLER

 

 

                kurşun kalemler:

 

 

                                çizim-yazma, vs. kalemleri:

 

 

                                                kurşun kalemler, sert bir kılıfa yerleştirilmiş

                                                uçları ile birlikte

9609.10

96.09

                                                dolma kurşun kalemler

9608.40

96.08

                                                t.b.y.a (örn. kurşun kalem uçları, sabit kalemleri

96.09

96.09

                kurşun kalem sapları

96.08

96.08

                kurşun kalem kurşunları, siyah veya renkli

9609.20

96.09

                kurşun kalem imalinde kullanılan makineler:

 

 

                                kurşun kalem imaline mahsus hadde makineleri

 

84.74

                                ağaçtan kurşun kalem imaline mahsus makineli aletler

 

84.65

                kurşun kalem açma cihazları:

 

 

                                mekanik telle çalıştırılan türde olanları dahil

84.72

84.72

                                aksam ve parçaları

8473.40

84.73

                                mekanik olmayan kurşun kalem açma cihazları

 

(84.72)

82.14 veya

95. Fasıl

KURŞUN TOZU

 

38.24

KURŞUN, siyah (doğal grafit) bkz. SİYAH, siyah kurşun

 

 

KURŞUNLAR

 

 

                örme tezgahlarıyla işleme makineleri için

8448.51

 

                olta ile balık avına mahsus

 

95.07

KURU BUZ

 

(22.04)

28.11

KURU HAK USULÜ (DRY ETCHING) İLE GRAVÜR YAPMAYA MAHSUS MAKİNE VE CİHAZLAR

 

8456.91

KURU OT (pellet şeklinde olsun olmasın)

12.14

12.14

                kuru ot kıyma cihazları, çiftlik tipi

 

84.36

                ot kurutucuları

 

84.19

                kuru ot bıçakları

82.01

82.01

                kuru ot hazırlama makine ve cihazları

8433.30

 

                kuru ot biçme cihazları

84.33

84.33

                aksam ve parçalar

8433.90

84.33

                kuru ot tırmıkları

 

84.33

                otları yayarak kurutmaya yarayan alet, dirgen

 

84.33

KURU PİLLER

 

85.06

KURU SAYAÇLAR, gaz üretim sayaçları

 

90.28

KURU TEMİZLEME MADDELERİ

 

 

                sıvılar

 

(34.05)

                makineler

8451.10

84.51

KURU TRAŞ MAKİNELERİ: bkz. USTURALAR

 

 

KURU ÜZÜM ŞARABI

 

22.06

KURU ÜZÜM

 

08.06

KURUM TEMİZLEME CİHAZLARI (kurum üfleyiciler), 84.02 veya 84.03 pozisyonlarındaki kazanlar için

84.04

84.04

KURUM ÜFLEYİCİLER

 

84.04

KURUMUŞ EKMEĞİN UFALANMASINA MAHSUS ÖZEL DEĞİRMENLER, sınai amaçlı

 

84.38

KURUTUCU MADDELER

 

 

                kimyasal, hazır halde, boyalar için, vb.

3211.00

32 Gen

32.11

                fotoğraf ve sinema laboratuvarlarında kullanılan malzemeler (örn. baskılı kurutucular, hem parlatıcı hem kurutucular)

 

90.10

KURUTUCU SIVI YAĞLAR, doğal reçineler ile tadil edilmiş olsun olmasın

 

32.10

KURUTUCULAR ve KURUTMA MAKİNE ve TEÇHİZATI (ayrıca KURUTUCU MADDELER’e bakınız)

 

 

                santrifüjlü kurutucular: bkz. SANTRİFÜJLER

 

 

                çamaşır kurutma makineleri

8421.12

 

                gaz jeneratörleri için kurutucular, jeneratörlerle birlikte bulundukları takdirde

 

84.05

                yüz kurulama cihazları, elektro-termik

 

85.16

                saç kurutma cihazları, elektro-termik (saç kurutma başlığı olanlar dahil)

8516.31

85.16

                el kurutma cihazları, elektro-termik

8516.33

85.16

                camdan laboratuvar eşyası (örn. kurutma tüpleri, kurutma silindirleri)

 

70.17

                şişeleri veya diğer kapları kurutmaya mahsus makineler

8422.20

84.22

                dokumaya elverişli ipliklerin, mensucatın veya madde mamullerinin kurutulmasına mahsus makineler

8451.21 veya 8451.29

84.51

                                aksam ve parçalar

 

84.51

                ev işlerinde kullanılmayan diğer kurutma makine ve teçhizatı

8451.90

84.19

                                tarım ürünleri için olanlar

84.19

 

                                ağaç, kağıt hamuru, kağıt veya kartonlar için olanlar

8419.31

 

                                diğerleri

8419.39

 

KURUTUCULAR, santrifüjlü

 

(84.45)

84.21

KURUTULMUŞ HİNDİSTAN CEVİZİ: bkz. HİNDİSTAN CEVİZİ

 

 

KURUTULMUŞ OT, koleksiyon olanlar veya koleksiyoncu parçası olanar

 

97.05

KUSKUS, hazır halde olsun olmasın

1902.40

19.02

KUSURSUZ MAMUL İMALATI İÇİN KULLANILAN MADDELER, mensucat finisajı için

 

38.09

KUŞ TÜYLERİ (tüy parçaları dahil) işlenmiş, temizlenmiş, dezenfekte edilmiş, koruma amacıyla işleme tutulmuş, ancak diğer şekillerde işlenmemiş veya birleştirilmemiş

 

05.05

KUŞ TÜYLERİ SAPLARI: bkz. İNCE TÜYLER

 

 

KUŞ TÜYLERİNİ PARLATICI YIKAYICILAR

 

33.07

KUŞAKLAR (örn. askeri veya dini kuşaklar), dokumaya elverişli maddeler:

 

 

                örülmüş veya kroşe edilmiş

 

61.17

                örülmüş veya kroşe edilmiş olmayan

 

62.17

KUŞBURNU, taze

 

08.10

KUŞKONMAZ GRİFLERİ

 

06.01

KUŞKONMAZ:

 

 

                kurutulmuş

 

07.12

                taze veya soğutulmuş

0709.20

07.09

                dondurulmuş (pişirilmemiş veya pişirilmeden önce buharda veya suda kaynatılarak pişirilmiş)

 

07.10

                sirke veya asetik asitten başka usullerle hazırlanmış veya konserve edilmiş, dondurulmamış

2005.60

 

KUŞLAR

 

 

                kuşlar

 

 

                                ölü kuşlar: bk. ET

 

 

                                yem olarak kullanılan kuşlar

95.07

95.07

                                canlı:

 

 

                                                evcil, 01.05 pozisyonunda ismen geçenler

 

01.05

                                                diğerleri

 

01.06

                                mekanik öten kuşlar

92.08

92.08

                                kuşların parçaları ile tüyleri veya ince tüyleri

 

 

                                                temizleme veya dezenfekte etme yada

                                                muhafaza amacıyla işlemeden başka bir işleme

                                                tabi tutulmamış

05.05

05.05

                                                diğerleri

6701.00

67.01

                                dondurulmuş kuşlar

 

(95.07)

97.05

                kuş kafesleri ve aksesuarları

 

 

                                kuş kafesleri, örgüye elverişli maddelerden

 

46.01

                                kuş kafesi aksesuarları:

 

 

                                seramikten

 

69.14

                                camdan (yem kapları veya su çanakları vb.)

 

70.20

                kuşların yumurtaları: bkz. YUMURTALAR

 

 

                kuş yuvası, yenilebilen

 

04.10

                kuş derisi, başı, kanatları, vs. için bakınız DERİLER, kuş

 

 

KUŞLARI AVLAMAK İÇİN HAZIRLANMIŞ YAPMA KUŞLAR

95.07

95.07

KUTU İMALİNE MAHSUS MAKİNELER, kağıt kutu yapmak için

8441.30

84.41

KUTU, KASA (kasaların özel türleri)

GYK-5(a)

GYK-5

                hayvansal maddelerin yontulmasından elde edilen eşyalar (ruj kutuları)

 

96.01

                adi metallerden (t.b.y.a)

 

 

                                kilitli kasalar

 

83.01

                                mücevherlikler

 

83.06

                                t.b.y.a (örneğin: bitkiler, sigaralar, kozmetik, pudra, modeller vs.) demir veya çelikten

 

73.26

                kartuş (cephane) kutuları

 

93.06

                seramikten mücevher kutuları

 

69.13

                sinematografik projektör kutuları

 

90.07

                suni kutuları, bkz. SAAT KUTULARI

 

 

                ticari depolama, paketleme veya nakliye konteynerleri bkz. MATERYALLER

 

 

                konteyner olanlar: 42.02de gösterilen şişe, fırça, kamera, silah, vs

42.02

42.02

                elektro-medikal aletler için olanlar

 

90.18

                mobilya olarak kullanılanlar, medikal amaçlar için ör: pansuman kabini

 

94.02

                kürkten mamül

 

43.03

                el lambaları için

 

94.05

                90.25de yer alan aletler için olanlar

 

90.25

                deri kutular:

 

 

                                elbise parçaları için

 

42.05

                                seyahat, tuvalet, vs. kutuları: bkz. KONTEYNERLER

 

 

                                şemsiyeler için, güneşlikler yada bastonlar için

 

42.05

                müzik aletleri kutuları

 

 

                müzik aletlerinin parçaları olanlar:

 

 

                                harmonyumlar

 

92.09

                orglar için:

 

 

                                orglarla beraber gösterilmiş

 

92.03

                                ayrıca gösterilmiş

 

92.09

                                piyanolar için

 

92.09

                                diğerleri

42.02

 

                kağıt veya karton kutular:

 

 

                                ticari paketleme, depolama ya da nakliye amaçlı

48.19

48.19

                                oluklu kağıt veya kartondan

4819.10

 

                                katlı, oluklu olmayan kağıt veya kartondan

4819.20

48.19

                örme kutular, t.b.y.a

 

46.02

                plastik kutular:

 

 

                                seyahat, tuvalet, vs. yukarıda geçenlere bakınız

 

 

                                taşıma ya da paketleme amaçlı

3923.10

39.23

                kıymetli metallerden veya değerli metallerle kaplı metal kutular

                (sigaralıklar, purolar vs. için)

 

71.13

                koruyucu kasalar, namlu, şarjörler vs. için

 

93.05

                radar, radyo, televizyon vs. parçaları, 85.25den 85.28e kadarki

 

85.29

                dikiş makinası kutuları

 

(84.52)

                kumaş kutuları:

 

 

                                yatak, mutfak, masa veya tuvalet ketenleri

 

63.02

                                gece elbiseleri veya pijama kutuları

 

63.07

                                şemsiye kutuları

 

63.07

                nakliye kutuları (değişik materyallerin altında geçen materyallere

                bakınız):

 

 

                                muhafaza amacıyla dizayn edilmemiş

 

(86.09

                vakumlu borular için

 

96.17

                ağaçtan kutular:

 

 

                                mücevher kutuları vb. eşyalar

44.20

44.20

                                paketleme kutuları

4415.10

44.15

KUTULAMA CİHAZLARI VE MAKİNELERİ bkz. KUTU DOLDURMA MAKİNELERİ

 

 

KUTULAR (ayrıca KAPLAR’a ve ismen geçen kutulara, örn. MİL-, vs. bakınız)

 

 

                antika kutular, eskiliği 100 yılı aşan

 

97.06

                adi metallerden kutular, t.b.y.a:

 

 

                                koleksiyon kutuları, emniyetli çekmeceler, adi metallerden

 

83.03

                ticari taşımacılık ve mal ambalajlanması için:

 

 

                                alüminyumdan

76.12

76.12

                                demir veya çelikten

73.10

73.10

                                ev işlerinde kullanılan kutular (örn. mektup-, azık-, vs. kutuları) demir veya çelikten

 

73.23

                                çıkartılıp takılabilen ateş kovaları, demir veya çelikten, fırınlar için

 

73.21

                                para kasaları, emniyet amaçlı, adi metallerden

 

83.03

                                büro eşyası (örn. tasnif kutuları)

 

83.04

                                süs kutuları (örn. sigara tabakaları)

 

83.06

                                kasalar (para kutuları, kıymetli evrak kutuları dahil)

8303.00

83.03

                                t.b.y.a (örn. bitki uzmanlarına mahsus, sigara, tütün, şekerleme, biblo, kozmetik, pastil vs. kutuları), demir veya çelikten

 

73.26

                yontulmaya elverişli maddelerden:

 

 

                                hayvansal

 

96.01

                                bitkisel veya mineral maddelerden

 

96.02

                                seramik dekorasyon veya süs kutuları (örn. pastil, sigara, kutuları)

 

69.13

                94. fasılda yer alan mobilyalar olanlar:

 

 

                                günah çıkartma hücreleri

 

94.03

                                pansuman levazmatı kutuları, tıbbi ve cerrahi amaçlı kullanılan

 

94.02

                                içine buz konularak soğutulan neviden olan dolaplar

 

(94.02)

                cam kutular, ev işlerinde kullanılan (örn. şekerleme kutuları)

 

70.13

                müzik kutuları: bkz. MÜZİK, müzik kutuları

 

 

                                müzikli mekanizmalarla birleştirilmiş faydalı veya hediyelik fonksiyonu olan eşyalar

 

(92.08)

92.09

                süs kutuları: SÜS’lere ve bu kalem altındaki diğer maddelere bakınız

 

 

                paketleme, taşıma veya nakliye kutuları: bu kalem altındaki diğer maddelere bakınız

 

 

                kağıt veya karton kutular, t.b.y.a

 

 

                                kağıt kırtasiye çeşitlerini içerenler

4817.30

48.17

                ticari ambalajlama, taşıma veya nakliyecilikte kullanılmak için

 

 

                                oluklu kağıt veya kartondan

4819.10

48.10

                                katlanabilir, oluklu olmayan kağıt veya kartondan

4819.20

48.19

                                bürolarda, dükkanlarda ve benzeri yerlerde kullanılan türden evrak tasnif kutuları

4819.60

48.19

                örülmeye elverişli maddelerden (örn. birbirine geçirilmiş ince ağaç şeritleri)

 

46.02

                plastikten, taşıma ve paketleme amaçlı kullanım

39.23

39.23

                kıymetli metallerden veya kıymetli metallerle kaplanmış metallerden:

 

 

                                şahsi kullanım için, normal olarak cepte vs. de taşınan                

                                 (örn. pastil, pudra, endiye, kutuları)

 

71.13

                                sigara takımları ve tuvalet eşyaları (örn. puro, sigara,

                                fırça, pudra, kutuları)

 

71.14

                taş kutular, t.b.y.a (örn. pastil kutuları)

 

68.02

                alet kutuları veya muhafazaları, özel olarak şekil verilmemiş

 

39.29 veya

73.26

                ahşap kutular, t.b.y.a:

 

 

                                ticari ambalajlamada kullanmak için (birkaç defa daha kullanılabilecek, kullanılmış kutular dahil)

4415.10

44.19

                                baharat kutuları (mutfak eşyası)

 

 

                                süslü, gösterişli vs kutular (örn. lakeli ağaçtan kutular,

                                dikiş-nakış kutuları, enfiye kutuları, şekerleme kutuları)

 

44.20

KUTULAR

 

 

                ekmek vb. kutuları: bkz. SOFRA EŞYASI

 

 

                tıbbi, cerrahi, vs, 92. Fasıl mobilyaları (örn. kullanılmış pansuman

                malzemelerini koymaya mahsus kutular)

 

94.02

KUTUP BELİRLEYİCİ KAĞIT, emprenye edilmilmiş

 

38.72

KUVARSİT

 

 

                yol veya kaldırım, kaldırım taşı, köşe taşı

 

(25.06)

68.01

                işlenmemiş, kabaca yontulmuş veya testere veya başka bir şekilde blok veya dikdörtgen şeklinde kalıp halinde kesilmiş)

25.06

25.06

                                ham veya kabaca işlenmiş

2506.21

25.06

                işlenmiş (t.b.y.a’daki maddeler dahil)

2506.29

68.02

KUVÖZ, KULUÇKA MAKİNESİ

 

 

                bebekler için

 

90.18

                kümes hayvanları için

84-2(a)

8436.21

84.36

                aksam ve parçaları

8436.91

84.36

KUVVET TAKIMLARI, flaş ampulü teşhizatı için

 

90.06

KUVVETLENDİRİCİ EKRANLAR, X-ışınlı

 

90.22

KUYRUK:

 

 

                kuyruk kapılarını kapamaya mahsus tertibat, adi metalden

 

83.02

                koni şeklindeki uçak kuyrukları

 

88.03

KUYRUK KESİCİLER (veterinerlikte kullanılan aletler)

 

90.18

KUYRUKLAR:

 

 

                hayvan kuyrukları: bkz. Sakatat

 

 

                kerevitten: bkz. KABUKLU HAYVANLAR

 

 

                kürkten:

 

 

                                suni kürkten

 

43.04

                                gerçek kürkten, kürkçülerin kullanımına uygun:

 

 

                                                ham

4301.90

43.01

                                                dabaklanmış veya aprelenmiş, birleştirilmemiş

4302.20

43.02

                                                                birleştirilmiş

 

(43.04)

43.03

                ıstakozdan :bkz. KABUKLU HAYVANLAR

 

 

KUYU DELME, KAZMA, SONDAJ, vs. MAKİNELERİ:

 

 

                kuyu delme makineleri

 

84.30

                kuyu sondaj bucurgatları, kamyon üzerine monte edilmemiş

 

84.28

                kuyu sondaj makineleri

 

84.30

KUYUMCU ATÖLYELERİNDE ORTAYA ÇIKAN ARTIKLAR(örn. süprüntüler, artıklar, küller)

 

71.12

KUYUMCU EŞYALARI:

 

 

                antikalar, eskiliği 100 yılı aşanlar

 

97.06

                kıymetli metal veya kıymetli metallerle kaplanmış metalden

                olanlar:

71-10

71.14

                                kıymetli metalle kaplanmış adi metalden olanlar

7114.20

71.14

                                kıymetli metalle kaplanmış veya yıldızlaşmış olsun

                                olmasın kıymetli metalden olanlar:

 

 

                                gümüşten, diğer kıymetli metallerle kaplanmış veya

                                yıldızlaşmış olsun olmasın

7114.11

71.14

                                diğer kıymetli metallerden, kıymetli metallerle

                                kaplanmış veya yıldızlaşmış olsun olmasın

7114.19

71.14

KUZGUN KILICI

 

06.01

KUZU KULAĞI, taze veya dondurulmuş

 

07.09

KÜBA AĞACI, boyayıcı hülasa

 

32.03

KÜBA JÜTÜ

 

53.03

KÜÇÜK CAM EŞYA:

 

 

                cam boncuklar, taklit inciler, kıymetli veya yarı kıymetli taş

                taklitleri ve camdan benzeri boncuk türü eşya

7018.10

70.18

                mozikler ve benzeri dekorasyon amaçlı

7016.10

70.16

KÜÇÜK ÇİVİ İLE TUTTURMAYA MAHSUS MAKİNALAR, deri ayakkabı veya bot yapımı için

 

84.53

KÜÇÜK HİNDİSTAN CEVİZİ KABUĞU

0908.20

09.08

KÜÇÜK HİNDİSTAN CEVİZİ

0908.10

09.08

KÜÇÜK KİTAPLAR, basılı

 

49.01

                ciltlenmek üzere birleştirilmiş veya ayrı fasiküller ya da farklı

                sayfalar halinde neşrolunan ve bir eserin tamamını veya bir

                kısmını teşkil eden her kitap ve broşürlerin baskılı kısımları

(49-4)

 

KÜÇÜK KUBBELER:

 

 

                plastikten inşaat malzemeleri olanlar

39-11(h)

 

                dökümhanelere mahsus tasfiye fırınları, elektrikli olmayan

 

84.17

KÜÇÜK OLTA İĞNELERİ. bkz. BALIKÇILIK

 

 

KÜÇÜK OYUN HAVUZLARI

95.06

95.06

KÜÇÜK PARÇALAR HALİNDE KESMEYE MAHSUS MAKİNELER (ağaçlar için parçalama makine ve cihazları)

 

84.65

KÜÇÜK RİNGA BALIĞI: bkz. BALIKLAR

 

 

KÜÇÜK ŞİŞE, camdan

70.10

70.10

KÜÇÜK TEKERLEKLER (CASTOR)

 

 

                mobilyalar için donanımlar

 

 

                dayanakları adi metalden, 75mmyi geçmeyen bir çapa sahip yada

                75mmyi geçen bir çapa sahip olup da tekerleğin oturduğu

                dairenin 30mmden küçük olduğu donanımlar

83-2

8303.20

 

                diğerleri

 

(83.02)

fas.87

KÜÇÜLTME PERGELLERİ (çizim yapmaya mahsus aletler)

 

90.17

KÜÇÜLTÜCÜ SİLİNDİRLER veya DEĞİRMENLER (değirmencilik sanayiine mahsus makine ve cihazlar)

 

84.37

                cihaz olanlar:

 

90.10

                                sinema filmlerinin kopyalarını küçültmeye mahsus

                                cihazlar

9008.40

90.08

                                fotoğraf küçültücü cihazlar (sinematografik olanlar hariç)

9008.90

90.08

                                aksam, parça ve aksesuarlar

 

37.07

                fotoğrafçılıkta kullanılan kimyasallar olanlar (reducers(indirgeyicileri))

 

84.81

                basınç azaltıcıları ve basınç düzenleyici azaltıcıları

 

73.07

                azaltıcılar, demir veya çelikten boru bağlantı parçaları olanlar

 

 

KÜFELER, örme materyallerinden

 

46.02

KÜFLER, antibiyotiklerin, vs. imaline mahsus

 

30.02

KÜKÜRT (SULPHUR):

2503.00

 

                atomize kükürt

 

25.03

                kolloidal kükürt

2802.00

28 Gen

28.02

                                tedavide veya korunmada kullanılmak üzere

                                dozlandırılmış veya perakende satılacak şekilde

                                ambalajlanmış

 

30.04

                ham sülfür

2503.00

25.03

                mikronize edilmiş kükürt

 

(28.02)

25.03

                Frasch işlemiyle elde edilen kükürtler

 

25.03

                çöktürülmüş kükürt

2802.00

28.02

                damla, pastil, tablet vb. hallerde ilaç olarak kullanılmak üzere

                hazırlanmış kükürt

 

30.04

(25.03)

                mantar öldürücü vb. olarak perakende satışa hazır paketler içinde

                hazırlanmış olan kükürt

 

38.08

25.03

                yan ürün kükürtler

 

25 Gen

                rafine edilmiş kükürt

 

25.03

                elenmiş kükürt

2802.00

28.02

                süblime kükürt (yıkanmış dahil)

 

28.44

                kükürt 35 (suni radyoaktif izotoplar)

 

25.03

                rafine edilmiş kükürt

 

25.03

                savrulmuş kükürt

 

25.03

KÜKÜRT BİLEŞİKLERİ, t.b.y.a (ismen geçen bileşiklere ayrıca bakınız):

 

 

                kükürt klorürler

 

28.12

                kükürt klorür oksitler

 

28.12

                ametal kükürt bileşikleri

 

28-118-Gen

28.12

                kükürt dibromür oksit

 

28.12

                kükürt diklorür

 

28.12

                kükürt diklorür dioksit

 

28.12

                kükürt diklorür oksit

2811.23

28.11

                kükürt dioksit

 

 

                kükürt boyaları: bkz. KÜKÜRT BOYALARI

 

 

                kükürt trioksit

 

28.11

KÜKÜRT BOYALARI (sentetik organik boyayıcı maddeler gibi)

 

32.04

KÜKÜRT ÇİÇEĞİ

 

28.02

KÜKÜRT GİDERİCİ MAKİNALAR, çelik üretiminde kullanılan

 

38.24

KÜKÜRTLÜ SULAR: bkz. SULAR, mineral

 

 

KÜKÜRTLÜ ŞERİTLER, FİTİLLER, MUMLAR vb. (dezenfekte ediciler vb.)

38.08

38.08

KÜL BOŞALTICILAR, mekanik

8416.30

84.16

                aksam ve parçaları

8416.90

84.16

KÜL TABLALARI

 

 

                seramik

 

 

                                porselen veya çiniden mamul

 

69.11

                                diğer seramikler

 

69.12

                camdan mamul

 

70.13

                demir veya çelikten

 

73.23

                deri yada terkip yolu ile elde edilen deriden veya deri ile

                kaplanmış

 

(42.02)

42.05

                plastikten

 

39.24

                taştan, inşaata veya yontulmaya elverişli

 

68.02

                sehpalı sigara tahtaları (94. Fasıldaki mobilyalardan)

 

94.03

                nakli vasıtalarının karoserine tespit edilmek üzere imal edilmiş,

                adi metalden

 

83.02

                ahşaptan

 

44.20

KÜLÇELER

 

 

                metalden külçeler:

 

 

                                demirli:

 

 

                                                demir veya alaşımsız çelikten

7206.10

72-11GEN

72.06

72.18

                                                paslanmaz çelikten

7218.10

72.24

                                                diğer alaşımlı çelikten

7224.10

72.04

                                                döküntü ve hurdaların yeniden eritilmesi suretiyle elde edilen              

72-1(g)

7204.50

 

                                demirli olmayan, işlenmemiş

 

76.01

                                                alüminyumdan

 

(76.02)

                                                alüminyum döküntü veya hurdalarının yeniden

                                                eritilmesiyle kalıplandırılmış

 

76.01

81.05

                                                kobalttan

 

74.03

                                                bakırdan

 

(74.04)

                                                bakır döküntü veya hurdalarının yeniden

                                                eritilmesiyle kalıplandırılmış

 

74.03

71.08

                                                altından

 

78.01

                                                kurşundan

 

(78.02)

                                                kurşun döküntü veya hurdalarının yeniden

                                                eritilmesiyle kalıplandırılmış

 

78.01

81.04

                                                magnezyumdan

 

81.04.11 ila

8104.19

75.02

                                                nikelden

 

(75.03)

                                                nikel döküntü veya hurdalarının yeniden

                                                eritilmesiyle kalıplandırılmış

 

75.02

71.06

                                                gümüşten

 

80.01

                                                kalaydan

 

(80.02)

                                                kalay döküntü veya hurdalarının yeniden

                                                eritilmesiyle kalıplandırılmış

 

80.01

81.08

                                                titanyumdan

 

81.01

                                                tungstenden

 

79.01

                                                çinkodan

 

(79.02)

                                                çinko döküntü veya hurdalarının yeniden

                                                eritilmesiyle kalıplandırılmış

 

79.01

                                                külçeden kalıplar: bkz. KALIPLAR

 

 

KÜLÇELER, demir veya çelik döküntülerinin yeniden eritilmesi suretiyle elde edilen

72-1(g)

7204.50

72.04

KÜLÇELER, gümüşten

 

71.06

KÜLLER

 

 

                demir veya çeliğin imalinde elde edilenler

 

(26.20)

26.18 veya

26.19

                diğerleri, metal veya metalik bileşikleri içerenler

26-3

26.20

 

26.20

                başlıca muhtevası alüminyum olanlar

2620.40

 

                başlıca muhtevası bakır olanlar

2620.30

 

                başlıca muhtevası kurşun olanlar

2620.20

 

                başlıca muhtevası vanadyum olanlar

2620.50

 

                başlıca muhtevası çinko olanlar

2620.11 veya 2620.19

 

                diğerleri

2620.90

 

                diğerleri, deniz yosunu “varech” külü dahil (örn. kemik,

                taşkömürü, linyit, turbo, çeltik havuzu, bitkisel)

2621.00

26.21

KÜLLÜ SULAR

 

 

                karnalit kül suyu, kalıntıları

 

26.20

                gliserollü kül suları

1520.00

15.20

                potaslı kül suyu

 

28.15

                sodalı kül suları: bkz. SODA KÜL SUYU

 

 

                odun hamuru kül suyu, kalıntı, konsantre edilmiş olsun olmasın,

                şekerden arındırılmış veya kimyasal işlem görmüş (38.05

                pozisyonundaki tall oil hariç)

3804.00

38.04

KÜLLÜKLER, demir veya çelikten, sobalar için vs.

 

73.21

KÜLOTLAR

 

 

                örülmüş veya kroşelenmiş

61.07

61.07

                pamuktan

6107.11

 

                suni liflerden

6107.12

 

                diğer dokumaya elverişli maddelerden

6107.19

 

                örülmüş veya kroşelenmiş olmayanlar

62.07

62.07

                pamuktan

6207.11

 

                diğer dokumaya elverişli maddelerden

6207.19

 

KÜLOTLAR

 

 

                örme veya kroşe işi olanlar

61.08

61.08

                pamuktan

6108.21

 

                sentetik veya suni liflerden

6108.22

 

                dokumaya elverişli olan maddelerden

6108.29

 

                örme veya kroşe işi olmayanlar

62.08

62.08

KÜLOTLU ÇORAPLAR

61.15

61.15

                sentetik liflerden

6115.11 veya 6115.12

61.15

                dokumaya elverişli diğer maddelerden

6115.19

 

KÜLTİVATÖRLER, tarımsal

8432.29

84.32

KÜLTÜR FİZİK EŞYA ve MALZEMELERİ

9506.91

95.06

KÜLTÜR İNCİLERİ

 

 

                işlenmemiş olanlar

7101.21

71.01

                işlenmiş olanlar

7101.22

71.01

KÜLTÜRLER

 

 

                mikro-organizma kültürleri (mayalar hariç)

30.02

30.02

                kültür kapları (camdan laboratuvar eşyası)

 

70.17

                mikro-organizmaların geliştirilmesinde kullanılan müstahzar

                kültür ortamları

3821.00

38.21

                kültür mayası

 

21.02

KÜMEN (CUMENE)

2902.70

29.02

KÜMES HAYVANLARI, gallus domesticus türünde olanlar

 

 

                canlı

0105.11 veya 0105.92 veya 0105.93

01.05

                et ve sakatat: bkz. ET ve SAKATAT.

 

 

KÜMES HAYVANLARI:

 

 

canlı, gallus domesticus türü tavuk, horoz türü olanlar

0105.11 veya 0105.92 veya 0105.93

01.05

                diğer, canlı

0105.19 veya 0105.99

 

                et ve sakatat bkz. ET VE SAKATAT

 

 

                kümes hayvancılığı – makineleri:

 

 

                                çiftlik tipi:

 

 

                                                kuluçka

8436.21

84.36

                                                                aksam ve parçaları

8436.91

84.36

                                                kümes hayvancılığına mahsus makineler

8436.21

84.36

                                                                aksam ve parçaları

8436.21

84.36

                                                otomatik tüy yolma makineleri

 

84.36

                                                büyütme ve yumurtlama birimleri veya

                                                bataryaları

 

84.36

                                kümes hayvanlarının etlerinin hazırlanmasına mahsus,

                                endüstriyel

8438.50

84.38

                                                kümes hayvanlarının kesilmesi, tüylerinin

                                                yolunması veya çekilmesine mahsus makineleri

 

84.38

                kümes hayvanları makasları, bahçıvan makası tipi adi metalden

8201.50

82.01

KÜMMEL

 

22.08

KÜPLER

 

 

                mozaik küpler: bkz. MOZAİK

 

 

                t.b.y.a:

 

 

                                berilyumdan olanlar

 

81.12

                                tabii mantardan, tıpalar veya tıkaçlar için kesilmiş

                                mozaik ve benzeri dekorasyon amaçlı cam küpler

7016.10

70.16

                                magnezyumdan

 

81.04

                                nikelden

 

75.02

KURAÇO LİKÖRÜ

 

22.08

KURARİN (CURARINE)

 

29.39

KÜRE BÖLÜMLERİ

 

49.05

KÜRE ŞEKLİNDE DONUK AKİK TAŞI (kuvartz), monte edilmemiş

 

71 Ek

KÜRECİKLER

 

 

                çapı 1mm’den az olan cam kürecikler

7018.20

70.18

                küre şeklinde veya prizmatik yanıcı (fuel) elementler içinde gark

                edilmesi amaçlanan silisyum karbür veya karbon katları ile

                kaplanmış küçük küresel nükleer yakıtlar

 

28.44

KÜREKLER:

 

 

                el aletleri:

 

 

                adi metalden (örn. evlerde kullanılan kömür kürekleri)

8201.10

82.01

                ahşaptan

 

44.17

                mekanik küreyiciler, kendinden hareketli

84.29

84.29

                kulesi 360° dönebilenler

8429.52

 

                diğerleri

8429.59

 

KÜREKLİ KAYIKLAR, balıkçılık için olanlar dahil

89.03

89.03

KÜRELER

 

 

                içi boş cam küreler ve bunların parçaları, saat camları vb. için

70.15

70.15

                yangın söndürmeye mahsus amyant kaplı demir küreler

 

68.12

KÜRETLER (veterinerlikte kullanılan alet ve cihazlar)

 

90.18

KÜREYİCİ YÜKLEYİCİLER, kendinden hareketli:

84.29

84.29

                önden yüklemeli küreyici yükleyiciler

8429.51

 

                kulesi 360° dönebilenler

8429.52

 

                diğerleri

8429.59

 

KÜRKLER ve POSTLAR ve bunlar için MAKİNELER ve BIÇAKLAR

 

 

                kürkler ve postlar

 

 

                                taklit kürk ve eşyaları, t.b.y.a

43-5

4304.00

43 Gen

43.04

                                taklit kürkler:

 

 

                                                örülerek yapılanlar

(43-5)

 

                                                dokunarak yapılanlar

 

58.01

                                                diğerleri

(43-5)

43.04

                                gerçek kürkler:

 

 

                                                t.b.y.a eşyaları

43.03

43.03

                                                ‘drop’ kürkler ve postlar

 

43.02

                                                ‘pointed’ kürkler

 

(43.04)

                ham postlar, bütün olarak, baş, kuyruk veya pençeler olsun

                olmasın:

 

43 Gen

43.01

                                kunduz

4301.40

 

                                tilki

4301.60

 

                                kuzu, Astragan, Broadtail, Karakul (karagül), Persaniye

                                vb. kuzular ile Hint, Çin, Moğol ve Tibet kuzuları

4301.30

43.01

                                mink

4301.10

 

                                misk sıçanı

4301.50

 

                                tavşan veya yabani tavşan

4301.20

 

                                fok

4301.70

 

                                diğer kürkler

4301.80

 

                                başlar, kuyruklar, pençeler ve kürkçülüğe elverişli diğer

                                parçalar

4301.90

43.01

                dabaklanmış veya aprelenmiş, başka maddeler eklenmeden

43-1

43.02

                                bütün halindeki deriler ve parçaları ve bunların

                                kırpıntıları, birleştirilmiş

4302.30

43.02

                                bütün halindeki deriler, baş, kuyruk veya pençeli olsun

                                olmasın, birleştirilmemiş

 

43.02

                                                kuzu, astragan, broadtail, karakul (karagül),

                                                persaniye vb. kuzular ile Hint, Çin, Moğol ve

                                                Tibet kuzuları

4302.13

 

                                                mink

4302.11

 

                                                tavşan veya yabani tavşan

4302.12

 

                                                diğerleri

4302.19

 

                                başlar, kuyruklar, pençeler ve diğer parçalar ve bunların

                                kırpıntıları, birleştirilmemiş

4302.20

43.02

                dabaklanmış veya aprelenmiş, başka maddelerin ilave edilmesiyle

                birleştirilmiş kürk, post ve bunların parçaları ile elbise, elbise

                aksamı veya aksesuarları veya diğer eşya şeklinde dikilmiş kürk,

                post ve bunların parçaları

43-1

43-3

43.03

                dokunmuş kumaşlardan taklit deriler

 

58.01

                kürkçülere mahsus bıçaklar, saplı olsun olmasın

 

82.11

                yağlama müstahzarları, postlar için: bkz. MÜSTAHZARLAR,

                yağlama.

 

 

                postlar için makineler:

 

 

                                deriden eşyanın imaline veya tamirine mahsus

                                makineler (dikiş makineleri hariç)

 

84.53

                                derinin hazırlanması, dabaklanması veya işlenmesine

                                mahsus makineler

 

84.53

                                deriler için dikiş makineleri

 

84.52

KÜRYUM (CURIUM)

 

28-1-Gen 28.44

                küriyum 242 ve 244

 

28.44

KÜTÜK DEVİRME KANCALARI, adi metalden el aleti

 

82.01

KÜTÜK YOK EDİCİLER (çiftçilikte kullanılmaya mahsus makine)

 

84.36

KÜTÜKLER, ağaç

 

 

                yakmaya mahsus ağaçlar

 

44.01

                yuvarlak ağaçlar

 

44.03

KÜTÜKLER

 

 

                yakmaya mahsus ağaçlar (kütük halinde)

 

44.01

                                metalden:

 

 

                                                demir veya çelikten:

 

 

                                                                ferro-alyajlardan, devamlı döküm yöntemiyle elde edilen

 

77.02

                                                                demirden veya alaşımsız çelikten

 

72.07

                                                                paslanmaz çelikten

 

72.18

                                                                diğer alaşımlı çelikten

 

72-IV-Gen

                                                ferro olmayan kütükler, işlenmemiş:

 

 

                                                                alüminyumdan

 

76.01

                                                                bakırdan

7403.13

74.03

                                                                magnezyumdan

 

81.04

                                                                çinkodan

 

79.01

KÜTÜKLER

 

 

                taklit noel kütükleri

 

95.05

                tahta kütükler

 

 

                                yakılmak için kullanılanlar

4401.10

44.01

                                yarı işenmiş (örn. kağıt hamuru, kibrit çöpü, ahşap eşya

                                vs. yapılmak için)

 

44.03

                kütük işleme tezgahları, aletleri ve makineli aletleri

 

 

                                kütük işleme tezgahları

 

84.65

                                kütükleri lif haline getirmeye mahsus değirmenler, kağıt

                                yapımı için

 

84.39

                                kütük yuvarlama aletleri (adi metalden el aletleri) (örn.

                                kütük çengelleri, kütük kamaları, kütük kıskaçları vs.)

 

82.01

KÜTÜPHANELER

 

 

                treyler olarak (römork)

 

87.16

                gezici

 

87.05

KÜVETLER

 

 

                çimentodan, betondan veya suni taştan

 

68.10

                seramikten

 

 

                                porselen veya çiniden

6910.10

 

                                diğerleri

6910.90

 

                demirden veya çelikten

 

 

                                dökme demirden, emaye yapılmış olsun olmasın

7324.21

 

                                diğerleri

7324.29

 

                plastikten, kanalizasyon bağlantılı ev, mekanlar için sürekli sabit

3922.10

 

                çinkodan

 

79.07

error: İçerik korunmaktadır !!