L Harfi ile başlayan Gümrük Tarife Eşya Fihristi

Ana Sayfa Alfabetik Eşya Fihristi L Harfi ile başlayan Gümrük Tarife Eşya Fihristi

EşyaArmonize-Sistemİzahname

Notlar

L-ve DL-TİROKSİN 29.37
LAB-FERMENT 35.07
LABORATUVAR EKİPMANLARI, vb. (ismen geçen tipler için ayrıca bkz.)  
                laboratuvar cihazları, malzemesi, makinaları, vs., t.b.y.a  
                                malzemelerin ısıl işlemesi veya soğutulması için  
                                                ocaklar ve fırınlar: bkz. OCAKLAR ve FIRINLAR  
                                                diğerleri84.1984.19
                                fotografik ya da sinematografik laboratuvarlar için

olanlar, t.b.y.a

90.1090.10
                laboratuvar mobilyası, 94. Fasılda olanlar 94.03
                laboratuvar gemileri 89.06
                laboratuvar eşyası  
                                seramikten olanlar (örn. araştırma veya sanayi kullanımı

için)

  
                                ateşe dayanıklı olanlar 69.03
                                ateşe dayanıklı olmayanlar  
                                                porselen veya çiniden olanlar6909.1169.09
                                                diğerleri6909.1969.09
                                camdan olanlar, t.b.y.a  
                                                eritilmiş kuvars yada eritilmiş silisten olanlar7017.1070.17
                                                diğerleri7017.20 veya 7017.9070.17
                                değerli metallerden olanlar (örn. maden eritme potaları,

kapsüller, belli spatulalar, platinyumdan kaplar)

 71.15
LABORATUVAR REAKTİFLERİ (MİYARLARI): bkz. REAKTİFLER  
LABORATUVARLAR, seyyar olanlar 87.05
LABRADORİT (felspar), monte edilmemiş 71 Ek
LACROSSE SOPALARI 95.06
LACRYMA CHRISTI şarapları 22.04
LADİN ŞARABI (fermente edilmiş içecek) 22.06
LAĞIM ÇEKİCİLER (motorlu araç) 87.05
LAHANA CİNSİ BİTKİLER, taze veya soğutulmuş (örn. lahana) kök halinde olmayanlar07.0407.04
LAHANA  
                kurutulmuş 07.12
                taze veya soğutulmuş07.0407.04
LAHANA  
                hayvan yemi, pellet şeklinde olsun olmasın12.1412.14
                taze veya soğutulmuş07.0407.04
LAHİTLER, koleksiyonların veya koleksiyoncuların eserleri 97.05
LAKLAR (düğme, tabaka, plak, dane, pul, çubuk vs. laklar)1301.1013.01
                lak-buya 32.03
                lak-mumu 15.21
LAKLAR, boyayıcı (örn. kokinal karmin lakı)3205.0032.05
LAKTALBÜMİN 35.02
LAKTAMLAR2833.71 veya 2933.7929.33

2933.79

                izotik asit laktamları (izotin) 29.33
LAKTATLAR (ismen geçen laktatlar için ayrıca bkz.) 29.18
                2.5-diamino-7-ethoksiaeridin 29.33
LAKTİK ASİT, esterleri ve tuzları2918.1129.18
LAKTİMLER 29.33
LAKTİTOL, (bkz. Şeker) 29.40
LAKTOBİTİROMETRELER 70.17
LAKTODANSİMETRELER 90.25
LAKTOFLAVİN (B-vitamini) 29.36
LAKTOFOSFATLAR ve bunların halojenlenmiş, nitrolanmış, nitrozolanmış, sülfolanmış türevleri2919.0029 Gen        29.19
LAKTOGLOBULİN 35.04
LAKTOJENİK HORMON 29.37
LAKTOMETRELER 90.27
LAKTONLAR2932.21 veya 2932.2929.32    2932.29
LAKTOZ  
                katı halde: bkz. ŞEKERLER  
                şurup halinde: bkz. ŞURUP  
LALE 06.01
LAMA KILI (TÜYÜ) (ayrıca KILLAR, hayvana da bkz.)51-1(h)51.02
LAMALLAE, otomatik çüzgü ipliği koruyucuları için (ince levha) 84.48
LAMBA KÖMÜRÜ85.4585.45
LAMBALAR, IŞIKLAR ve IŞIKLANDIRMA CİHAZLARI, EKİPMANLARI, DANANIMI, vs. (ismen geçenler tiplere de ayrıca bakınız)  
                antika, eskiliği 100 seneyi geçenler 97.00
                kaynak lambaları, adi metalden82-1 8205.6082.05
                yumurta muayene lambaları (84.36)
                elektrik lambaları  
                                ark lambaları8539.4185.39
                                                aksam ve parçaları8539.9085.39
                                monoblok far ünitelerini de içeren kızma esaslı lambalar  
                                                siyah ışıklı lambalar 85.39
                                deşarj lambaları, ultraviyole lambalar hariç 85.39
                                                florasanlar, sıcak katotlu8539.31 
                                cıva ve sodyum buharlı ampuller8539.32 
                                metal halitli ampuller8539.32 
                                diğerleri8539.39 
                                kızma esaslı lambalar (flamanlı ampuller)85339.10 ile 8539.2985.39
                                kızıl ötesi ışınlı ampuller8539.4985.39
                                monoblok far üniteleri8539.1085.39
                                tongsten flamanlı halojen lambalar8539.21 
                                ultraviyole lambalar8539..4985.39
                                buharlı ampuller (örn. civa, sodyum) 85.39
                                aksam parçaları8539.9085.39
                                cam zarflar, açık, elektrik lambaları için donanımsız70.1170.11
                                elektrik veya elektronik ampullerin cam zarflar içine

montajına mahsus makineler

8475.1084.75
                                                aksam ve parçaları8475.9084.75
 

motorlu taşıtlarda veya bisiklet ve motosikletlerde

kullanılan türden aydınlatma veya işaret lambaları, 85.39

pozisyonundakiler hariç (örn. fren, sinyal, sis, ön,

gösterge tablosu, iç aydınlatma, park, geri, ikaz, vs.,

lambaları)

  

85.12

                                                bisikletlerde kullanılan türden aydınlatma veya

göze hitap eden işaret cihazları

8512.1085.12
                                                diğerleri8512.20 
                                                aksam parça8512.9085.12
                                kendi enerji kaynaklarıyla çalışabilecek şekilde

tasarlanmış portatif lambalar (örn. dinamo, araştırma,

madencilik, cep, mors sinyali verme vs. lambaları)

  
                                                lambalar8513.1085.13
                                                aksam ve parçaları8513.9085.13
                                karbon rezistanlı lambalar 85.33
                                sinyal lambaları, t.b.y.a (örn. indikatör veya yanıp sönen

lambalar, uçaklar, gemiler, trenler için) (85.12 veya

85.30dakiler  hariç)

 85.31
                                t.b.y.a  (örn. iç aydınlatma donanımı). Bkz. Aşağıdaki

t.b.y.a

  
                panayır eğlenceleri vs. için yardımcı ekipman olmaları ve birlike

bulunmaları şartıyla

 95.08

 

                tıbbi muayene lambaları (85.13)

90.18

                işaret lambaları (86.08) 85.30 veya 94.05
                oyuncak lambalar ve lamba tertibatı(94-1(1)) 
                t.b.y.a  
                                değerli metallerden veya değerli metallerle kaplanmış

metallerden

 71.14
                                diğerleri 94 Gen

94.05

                                avizeler ve diğer tavan ve duvar aydınlatma tertibatı,

kamuya ait açık alanların veya yolların ışıklandırılmasın

da kullanılan türden olanlar hariç

9405.1094.05
                                elektrikli masa, yazı masası, yatak odası komodinleri

lambaları ve sabit elektrikli lambalar

9405.2094.05
                                noel ağaçlarında kullanılan türden ışık takımları9405.30 
                                diğer elektrikli lambalar ve ışıklandırma tertibatı9405.40 
                                elektrikli olmayan lambalar ve ışıklandırma tertibatı9405.50 
                                aksam ve parçaları 94.05
                                camdan9405.91 
                                plastikten9405.92 
LAMBRİLER (perde farbelaları) (ayrıca FARBELALAR’a bakınız) 63.03
LAMELLER, mikroskop, camdan laboratuvar eşyası olanlar 70.17
LAMİ 13.01
LAMİNARYA ve LAMİNARYA TENTLERİ  
                steril olmayan (30.06)

12.12

                steril olan30-4(b) 3006.1030.06
LAMİNE AHŞAP44.1244 Gen

44.12

LAMİNE CAM: bkz. EMNİYET EŞYASI, emniyet camı  
LAMİNE EDİLMİŞ LEVHALAR HALİNDEKİ MALZEMELER 44.18
LAMİNE EDİLMİŞ LEVHALAR, yonga levha ve suntalar da dahil 44.10
LAMİNE KAĞIT: bkz. KAĞIT  
LAMİNE TAHTA 44.12
LAMPANTE ZEYTİNYAĞI 15.09
LANOLİN ALKOLLERİ 15.05
LANOLİN15.0515.05
                ilaç olarak (15.05)
                parfümeri müstahzarı olarak 30.03 veya 30.04
LANTANUM 28-1 Gen 28.05
                lantanum bileşikleri 28.46
LAPİS (lazurit), monte edilmemiş 71 Ek
LAPİS-LAZULİ (lazurit), monte edilmemiş 71 Ek
LARGİNİN ASKORBAT 29.36
LARİNGOSKOPLAR 90.18
LASTİK DİSKLER, buz hokeyi için 95.06
LASTİKLER  
                39. fasılda yer alan az tazyikli veya dolgu (katı) lastikler (40.12)
                demiryolu veya tramvay lokomotif veya vagonları için metal

tekerler

86-2(a)86.07
                kauçuk lastikler:  
                                az tazyikli olanlar40.1240.12
                                dış lastikler:  
                                                yeni olanlar:40.1140.11
                                                                uçaklarda kullanılan türdekiler4011.3040.11
                                                                bisikletlerde kullanılan türdekiler4011.50 
                                                                otobüs ve kamyonlarda kullanılan

türdekiler

4011.20 
                                                                otomobillerde kullanılan türdekiler

(station ve yarış otomobilleri dahil)

4011.10 
                                                                motosikletlerde kullanılan türdekiler4011.40 
                                                                diğerleri:  
                                                                                üzerlerinde zigzag veya buna

benzer özel taban şekilleri

bulunanlar

4011.914011.91
                                                                                diğerleri4011.99 
                                                sırf geçirilmiş olanlar4012.1040.12
                                                kullanılmış, daha fazla kullanıma veya yeniden

sırf geçirilmeye uygun olanlar

4012.2040.12
                                                yıpranmış, sırt geçirilmeye uygun olmayanlar 40.04
                                dolgu (katı lastikler) 40.12
LATANYA SAP ve YAPRAKLARI, örmek için 14.01
LATEKS, kauçuk (ayrıca KAUÇUK’a da bkz.)40-340 Gen
                karışım halinde (prevulkanize edilmiş lateks dahil) 40.05
                doğal kauçuk lateks ve sentetik kauçuk lateks karışımları 40.02
                doğal lateks, prevulkanize olsun olmasın (örn. yoğunlaştırılmış,

elektro pozitif soğuğa dayanıklı, kararlı halde, ısı iletken)

4001.1040.01
                sentetik lateks, prevulkanize edilmiş olsun olmasın 40.02
                                akrilonitril-butadien kauçuk (NBR)4002.51 
                                sitren butadien kauçuk (SBR)4002.11 
                                kloropiren (klorobutadien) kauçuk (CR)4002.41 
LATERNALAR, mekanik92.0892.08
LAURALDEHİD (dodekanal) 29.12
LAURİL ALKOL:  
                sanayi tipi 38.23
                diğerleri2905.1729.05
LAVABOLAR:  
                tıbbi vs. mobilyalar (örn. dezenfeksiyon lavaboları) 94.02
                kayagan taştan 68.03
                lavabolar, t.b.y.a  
                                banyo teknesi (kamp eşyası) 63.06
                                seramik:  
                                                porselenden veya çiniden6910.10 
                                                diğerleri6910.90 
                                demir veya çelikten 73.24
                                                paslanmaz çelikten7324.10 
                                plastikten3922.10 
                                çinkodan 79.07
LAVANTA ve bundan elde edilen ÜRÜNLER:  
                uçucu yağı3301.2333 Ek
                çiçek ve otları 12.11
                lavanta suyu 33.03
LAVRENSİYUM 28-1 Gen 28.44
LAVTALAR 92.02
LAVTALAR, Alman 92.02
LAZANYA: bkz. MAKARNALAR  
LAZER DİYODLARI 85.41
LAZERLER, lazer diyodları hariç9013.2090.13
                aksam ve parçaları9013.9090.13
LAZULİT, monte edilmemiş 71 Ek
LAZURİT, monte edilmemiş 71 Ek
LD-DÖNÜŞTÜRÜCÜLERİ 84.54
LDPE (DÜŞÜK YOĞUNLUKLU POLİETİLEN) 39.01
LEFATAMİN (NN), lefatamin hidroklorit 29-p.s.list. 2921.49
LEĞENLER, çinkodan 79.07
LEĞENLER:  
                lazımlıklar:  
                                seramikten:  
                                                porselen veya çiniden 69.11
                                                diğerleri 69.12
                                camdan, sağlığı koruyucu cam eşyası olanlar 70.17
                                demirden veya çelikten 73.24
                                plastikten (39.22)

39.24

                ekmek yapma işleminde kullanılan kalıplar (tavalar) 84.38
                teraziler için 84.23
                tuvalet küvetleri:  
                                çimento, beton veya suni taştan 68.10
                                seramikten:6910.10 
                                                porselen veya çiniden6910.10 
                                                diğerleri  
                                demir veya çelikten 73.24
LEHİM ALETLERİ ve MÜSTAHZARLAR: bkz. KAYNAK  
LEHİM VE KAYNAK ÇUBUKLARININ VE ELEKTROTLARININ SIVANMASINDA VEYA KAPLANMASINDA KULLANILAN MÜSTAHZARLAR38.1038.10
LEHİM, LEHİMLEME EKİPMANI, MÜSTAHZARLARI, vb.; LEHİMLEME TUZLARI: bkz. KAYNAK YAPMA  
LEKE GİDERİCİ OLARAK KULLANILAN PÜSKÜRTME CİHAZLARI (el ile kumanda edilen)  
LEKE GİDERİCİLER (34.05)
LEKSİRE, kuru üzümü 08.06
LENKRUSTA 48.14
LENSLER (MERCEKLER)  
                gaz içinde bulunan lensler (intra-ocular) 90.21
                optik unsurlar:  
                                optik olarak çalışanlar:  
                                                monte edilmemiş90.0190.01
                                                                kontakt lensler9001.3090.01
                                                                oftalmik lensler 90.01
                                                                camdan gözlük mercekleri9001.40 
                                                                diğer maddelerden gözlük mercekleri9001.50 
                                                monte edilmiş, alet veya cihazların parçaları

ya da tertibatı olarak

90.0290.02
                                                                objektif lensleri:  
                                                                                fotoğraf makineleri,

projektörler veya

sinematografik büyütme veya

küçültme cihazları için

9002.1190.02
                                                                                diğerleri9002.19 
                                optik olarak çalışmayanlar:  
 

optik olarak çalışmadan optik etkiler yaratan

unsurlar (otomobil ön farları, park lambaları,

ikaz lambaları, vs. için lensler

  

70.14

                                                yarı mamül optik unsurlar 70.14
                                                numaralı gözlük camları7015.1070.15
                                                numaralı olmayan gözlük camları (örn. Güneş

gözlüğü ve diğer koruyucu gözlükler)

70.1570.15
                lens kapakları, fotoğraf makineleri için 90.06
LEPİDOLİT (lityum mika) 25.30
LEPLEME ARAÇ GEREÇLERİ:  
                değişebilen aletler, adi metalden (ayrıca ALETLER’e de bakınız) 82.07
                tezgahlar (84.56 veya 84.57 pozisyonundaki makineler hariç

(ayrıca TEZGAHLAR’a da bakınız))

  
                                metal veya sermetlerin finisajı için8460.4084.60
LEPLER (ayrıca LEPLEME’ye de bkz.)  
                pamuktan lepler 52.03
LESİTİNLER2923.2029 Gen

29.23

LEVAMFETAMİN (INN), LEVAMFETAMİN sükkinat, sülfat 29-p.s. liste 2921.49
LEVAMFETAMİN alginat 29-p.s. liste 3913.10
LEVARTERENOL 29.37
LEVASETİLMETADOL (INN) 29-nark. Liste 2922.19
LEVENT SEHPASI, çzögü ipliklerine mahsus, dokumaya elverişli 84.48
LEVERS TİPİ MAKİNELER, dantel vs. yapmak için 84.47
LEVHA:  
                levha çubukları, demir veya çelikten:  
                                demir veya alaşımsız çelikten 72.07
                                paslanmaz çelikten 72.18
                                diğer alaşımlı çelikten 72-11-Gen
                baskısı yapılan kağıt tabakalarını makineden almaya mahsus

makineler

 84.43
                pencere camı: bkz. TABAKALAR, camdan.  
                tabaka-lak 13.01
                levha-metal: bkz. TABAKALAR, adi metalden  
                palplanşlar (palplanşların açı ve köşe parçaları, bağlantı palplanş

parçaları, farklı palplanşların birleştirilmesi için kullanılan elverişli

şekillerde bağlantılı palplanş parçaları, yeraltına döşenen

palplanş boruları ve kolonları dahil)

7301.1073.01
                                dış bağlantı için hiçbir kenetleme tertibatı kullanılmadan

birleştirilmiş palplanşlar

 (73.01)

73.08

LEVHA MAKİNELERİ, karton, ashestten levha vs. imali için 84.39
LEVHALAR (TABAKA):  
                aglomere edilmiş amberden kaplama25-425.30
                yontulmuş hayvansal maddelerden 96.01
                antikalar, eskiliği 100 yılı aşan 97.06
                silah parçaları (dipçik altlıkları dahil) 93.05
                zırhlı kaplamalar, zırhlı araçlar için 87.10
                asfalt kaplamalar 68.07
                adi metalden kaplamalar:  
                                adres basma makineleri için 84.73
                                lehim, kaynak veya metal karbürlerin bir noktaya

toplanması işlemlerinde kullanılmak amacıyla adi

metalden, kaplanmış veya içleri doldurulmuş olarak imal

edilmiş tel, levha vs. iskan bağlantı tertibatı

83.1183.11

(84.83)

                                kesme levhaları, tıraş bıçakları için: bkz. KESME 73.25
                                ev için, mutfak veya masa eşyası olanlar:

bkz. MASA EŞYALARI

 73.26
                                kapılar, mobilyalar, bavullar, pencereler için takviye edici

levhalar

 83.02
                                kilit parçaları 83.01
                                cebireler ve seletler7302.4073.02
                                somun dişi açmaya mahsus aletler 82.05
                                isim levhaları8310.0083.10
                                stensil (şablon) (83.10)
                                işlenmemiş çinkodan 79.01
                                işlenmemiş yarı mamullerden:  
                                                yapılarda kullanılmak üzere hazırlanmış:  
                                                                alüminyumdan76.1076.10
                                                                demir veya çelikten73.0873.08
                                                                diğerleri:  
                                                                                demir içerenler: bkz. YASSI

MADDE ÜRÜNLERİ

  
                                                                                demir içermeyenler, t.b.y.a  
                                                                                                alüminyumdan76-1(d)76.06
                                                                                                                kalınlığı

0.2 mm’yi

geçen

76.06 
                                                                                                                     dikdörtgen

(kare dahil):

  
                                                                                                                    alüminyum

alaşımlarından

7606.12 
                                                                                                                alüminyum,

alaşımsız

7606.11 
                                                                                                diğerleri:  
                                                                                                                alüminyum

alaşımlarından

7606.92 
                                                                                                                alüminyum

alaşımsız

7606.91 
                                                                                kalınlığı 0.2 mm’yi geçen: bkz.

METAL YAPRAKLAR, alüminyum

folyolar

  
                                                                bakırdan:74-1(g)74.09
                                                                                kalınlığı 0.15mm’yi geçen:74.09 
                                                                                                bakır nikel alaşımlar7909.40 
                                                                                                bakır-nikel-çinko esaslı

alaşımlar

7909.40 
                                                                                                bakır-kalay esaslı

alaşımlar

  
                                                                                                       rulo halinde7409.31 
                                                                                                       diğerleri7409.39 
                                                                                                bakır-çinko esaslı

alaşımlar (pirinç):

  
                                                                                                      rulo halinde7409.21 
                                                                                                      diğerleri7409.29 
                                                                                                diğer bakır

alaşımlardan olanlar

7409.90 
                                                                                                rafine edilmiş bakırdan  
                                                                                                      rulo halinde7409.11 
                                                                                                      diğerleri7409.19 
                                                                                kalınlığı 0.15mm’yi

geçmeyenler: bkz. FOLYOLAR

  
                                                                kurşundan78-1(d) 78.0478.04
                                                                magnezyumdan81-a.p.l.81.04
                                                                molibdenden81-a.p.l. 8102.92 
                                                                nikelden:75-1(d) 
                                                                                elektroliz yoluyla elde edilmiş,

yontulmuş olsun olmasın,

çubuklar halinde kesilmiş olsun

olmasın

 (75.08)

75.02

                                                                                diğerleri: 75.06
                                                                                                nikel alaşımdan7506.20 
                                                                                                nikel alaşımsız7506.10 
                                                                kalaydan:  
                                                                                kalınlığı 0.2mm’yi geçmeyen:

bkz. FOLYOLAR

  
                                                                titanyumdan81-a.p.l.81.08
                                                                tungstenden81-a.p.l. 8101.9281.01
                                                                çinkodan:  
                                                                                hazır baskı levhaları (79.05)

84.42

                                                                                diğerleri 79.05
                                fren balataları, 87.01 ila 87.05 pozisyonlarındaki motorlu

taşıtlar için

 87.08
                                karbon levhalar: bkz. KARBON, karbon blokları  
                                sentrifujlar için 84.21
                                seramik levhalar, t.b.y.a:  
                                                filtre levhaları (laboratuvar eşyası) 79.09
                                                kapı ve pencereler için teçhizat 69.14
                                                masa eşyası olanlar:  
                                                                porselenden veya çiniden 69.11
                                                                diğerleri 69.12
                                                el aletleri 69.09
                                debriyaj diskleri, motorlu taşıtlar için 87.08
                                mantardan:  
                                                aglomere edilmiş mantardan levhalar4504.10 
                                doğal mantardan:  
                                                dikdörtgen (kare dahil)4502.0045.02
                                                diğer şekillerde 45.03
                dekorasyon eşyası: bkz. SÜS EŞYALARI  
                elektrik levhaları, dikdörtgen veya kare olmayan, 85.01 veya 85.02

pozisyonundaki eşyalar için

 85.03
                filtre presler 84.21
                kırıklara mahsus cihaz olanlar 90.21
                kurşun tabakalar, elektrik akümülatörleri için 85.07
                linoleum bileşikleri (muşambalar) (59.04)
                elektrik gücüyle çalışan makineli aletler için, 84.56 ila 84.65

pozisyonlarındaki eşyalar

 84.66
                lületaşından, aglomere edilmiş25-425.30
                metalden: bkz. ADİ ve DEĞERLİ METALLER  
                metal karbitler:  
                                alet uçlarında kullanılanlar: aşağıda aletler’e bakınız  
                                kaynak, lehim, dövme işlerinde kullanılan adi metallerden:

yukarıda adi metal’e bakınız.

  
                metallo-grafik levhalar: bkz. KARBON, karbon blokları  
                mikro kürelerle kaplanmış plakalar, yol işaret levhalarını

sabitlemekte kullanılan

 70.14
                mineral materyallerden olanlar:  
                                amyanttan 68.12
                                asfalttan, çatı malzemesi, yüzey malzemesi 68.07
                                mikadan, aglomere edilmiş veya terkip yoluyla elde

edilmiş mikadan

 68.14
                optik levhalar6814.1090.01
                kağıt veya kartondan tepsiler, levhalar, t.b.y.a4823.6048.23
                üzerine delikler açılmış levhalar, gaz filtreleri için 84.21
                fotokopi makineleri için aparatlar37-290.09
                fotografik levhalar: 37 Gen
                                kağıt, kumaş veya karton olmayan metallerden:  
                                                duyarlı halde olmayan, düz satıhlarda37.01(37.01)           37 Gen       37.01
                                                                X-ışını için filmler3701.1037.01
                                                                diğerleri3701.30, 3701.91 veya 3701.99 
                                                dolu fakat develope edilmemiş3704.0037 Gen        37.04
                                                dolu ve develope edilmiş:37.0537 Gen      37.05
                                                                develope tabakalar, baskı makineleri

için, kullanılmaya hazır

 (37.05)

84.42

                                                                ofset reprodüksiyonlar için3705.10 
                                                                diğerleri3705.90 
                                fotografik levhalar, kağıttan 37.03
                                fotografik baskı perdahlama levhaları 90.10
                plastikten: 39 Gen
                                kendinden yapışkan levhalar, rulo halinde olsun olmasın39.1939.19
                                                genişliği 20 cm’yi geçmeyen rulolar halinde3919.10 
                                                diğerleri3919.90 
                                elektrik anahtarları ve diğer koruyucu kapaklar, duvarlara,

pencerelere, kapılara kalıcı olarak yerleştirilmiş

39-11(ij) 
                                diğerleri, basılı olsun olmasın, dikdörtgen (kare dahil)

şekilde kesilmiş olsun olmasın, ancak daha ileri derecede

işlenmemiş:

39.10 
                                                gözenekli olmayan ve diğer maddelerle takviye

edilmemiş, tabaka tabaka tertiplenmemiş veya

benzeri şekillerde birleştirilmemiş:

39.2039.20
                                                                akrilik polimerden:  
                                                                                polimetil metakrilattan olanlar3920.51 
                                                                                diğerleri3920.59 
                                                                selüloz veya kimyasal türevleri:  
                                                                                selüloz asetattan3920.73 
                                                                                rejenere selüloz3920.71 
                                                                                vulkanize fiberden3920.72 
                                                                                diğer selüloz türevleri3920.79 
                                                                polikarbonatlar, alkid reçineler, poliallik

esterler ve diğer polyesterlerden

olanlar

  
                                                                                polikarbonattan3920.61 
                                                                                polietilen tereflalaltan3920.62 
                                                                                doymamış polyesterlerden3920.63 
                                                                                diğer polyesterlerden3920.69 
                                                                etilen polimerlerinden3920.10 
                                                                propilen polimerlerinden3920.20 
                                                                stiren polimerlerinden3920.30 
                                                                vinil klorür polimerlerden:  
                                                                                esnek olanlar3920.42 
                                                                                sert olanlar3920.41 
                                                                diğer plastiklerden:  
                                                                                polivinil bütiralden3920.93 
                                                                                poliamidlerden3920.94 
                                                                                amino reçinelerden3920.92 
                                                                                fenolilik reçinelerden3920.91 
                                                                                diğer plastikten3920.99 
                                                diğerleri:  
                                                                gözenekli:  
                                                                                sterilen polimerlerden3921.11 
                                                                                vinil klorür polimelerden3921.12 
                                                                                poliüretanlardan3921.13 
                                                                                rejene selülozdan3921.14 
                                                                                diğer plastiklerden3921.19 
                                                                diğerleri3921.90 
                                diğerleri, diğer maddelerle takviye edilmiş olsun olmasın,

şekil verilmiş, daldırılmış, kenarları düzeltilmiş, bastırılmış,

öğütülmüş, dikdörtgen veya karelerden başka şekillerde

 (39.20)

(39.21) 39.18, 39.19 veya 39.22 ila 39.26

                plastikten, keçeyle birleştirilmiş, keçe sağlamlık amacı güder 39 Gen
                plastikler, diğer maddelerle birleştirilmiş (örn. cam, kağıt, odun) 39 Gen
                yaprak veya levha halinde polarizan maddelerden9001.2090.01
                kıymetli metallerden:  
                                masa eşyası 71.14
                                yarı mamül:  
                                                adi metallerden, gümüşle kaplı, daha ileri

derecede işlenmemiş

 71.07
                                                gümüşten 71.06
                ön kaplamalı immuno-assay petrileri (ayraçlar) 38.22
                şarap presleri için pres tabakaları 84.35
                baskı levhaları ve baskı amacıyla hazırlanmış levhalar8442.5084.42
                döner plakalar, kurutma ve buharlaştırma cihazlarında kullanılanlar 84.19
                kauçuktan:  
                                kesilmemiş veya basitçe kesilmiş, dikdörtgen (kare dahil)

şeklinde, eşya karakterlerini taşıyıp taşımadığını basılı

olup olmadığına ya da başka maddelerce

desteklenmediğine bakılmaksızın, ancak başka türlü

kesilmemiş veya daha fazla işlenmemiş

40-940 Gen
                                                birleştirilmiş kauçuk, vulkanize edilmemiş4005.9140.05
                                                sert kauçuk 40.17
                                                doğal veya sentetik kauçuk karışımları40.02 
                                                doğal kauçuk, balata, gulta-perça, guayül zamkı,

çıkıl vb. tabii zanıklar

40.01 
                                                rejenere kauçuktan4003.0040.03
                                                sentetik kauçuktan40.0240.02
                                                vulkanize edilmiş, sert kauçuk hariç 40.08
                                                                gözenekli kauçuktan4008.11 
                                                                gözenekli olmayan kauçuktan4008.21 
                                                diğerleri:  
                                                                sert kauçuktan 40.17
                                                                vulkanize edilmemiş kauçuktan 40.06
                                                                vulkanize kauçuktan, sert kauçuk hariç 40.16
                tekstil maddeleriyle birleştirilmiş kauçuktan:  
                                gözenekli kauçuk, keçeyle birleştirilmiş, dokunmamış veya

59. fasılın 1 nolu notunda belirtilen tekstil mamullerinden

olan levha veya tabakalar, içindeki mensucat sadece

destek vazifesi görenler

4008.1140 Gen

40.08

                                gözenekli kauçuk, dokunmamış veya 59. Fasılın 1 nolu

notunda belirtilen tekstil mamullerinden olan levha veya

tabakalar, içindeki mensucat sadece destek unsuru

olmayan, 58.11 pozisyonundaki ürünler hariç

59-459.06
                                her iki yüzü tekstil maddeleriyle gözenekli kauçuktan (40.08)     56.02, 56.03 veya 59.06
                                tekstil maddeleriyle birleştirilmiş kauçuk, ağırlığı

1500  gr/metre kare ve dokuma malzemesi ağırlıkça

%50’den fazla oranlarda içerildiği diğer tabaka ve levhalar

  
                                paralel kumaş iplikleri, kauçukla aglomere edilmiş 40.05

(40.05)

                yalın levhalar, demir veya çelikten her nevi demiryolu ve tramvay

hattı

 59.06
                tekstil makineleri için levhalar, (örn. kaydırma levhaları, iğneler

için plakalar)

7302.4073.02
                el aletleri için: 84.48
                                seramikten (82.09)      69.14
                                sermetten, monte edilmemiş82.0982 Gen     82.09
                asma tertibatı bulunan duvar süsleri, adi metalden 83.06
                saatler için9114.4091.14
                ksilofonlar vb. için 92.09
LEVHALAR:  
                ashestten 68.12
                inşaat levhaları, asfalt ve benzeri diğer maddelerle kaplanmış,

dokunmuş veya örülmüş mensucat veya kağıttan, bir veya daha

fazla tabaka halinde

 68.07
                kontrol levhaları: bkz. KONTROL  
                karoseri tabanları, 87.01 ila 87.05 pozisyonlarında belirtilen

motorlu taşıtlar (otobüsler, otomobiller, kamyonlar, kamyonetler,

vs.) için

 87.08
                salon oyunları için (örn. satranç tahtası) 95.04
                cam lifinden, dokunmamış ürün olanlar (örn. ses yalıtımı için)7019.3970.19
                döküm kasaları, metal dökümhaneler için 84.80
                makine, cihaz vs.nin parçası olanlar (ismen geçen örneklere (örn.

PRİZ LEVHALARI vs.) bakınız):

  
                                jakart ve benzeri dokuma tezgahlarına mahsus indirme ve

iğne levhaları

 84.48
                alçıdan veya alçı esaslı bileşimlerden : bkz. PANELLER  
                çatı levhaları : bkz. ÇATI LEVAZIMATI  
                samandan, çimento, alçı ve diğer mineral bağlayıcılarla aglomere edilmiş6808.0068.08
                bitkisel liflerden, çimento, alçı ve diğer mineral bağlayıcılarla

aglomere edilmiş

6808.0068.08
                tahtadan yapılmış levhalar:  
                                blockboardlar, ahşap kaplamalı levhalar ve tiriz levhaları 44.12
                                lif levhaları: bkz. LİF LEVHALARI  
                                ütü tahtaları 44.21
                                mutfak eşyası (örn. ekmek tablaları, kıyma tablaları) 44.19
                                yük tablaları4415.2044.15
                                yonga levhalar ve benzer levhalar: bkz. YONGA LEVHALAR  
                                paketleme amaçlı kullanılan, kesilmiş veya soyulmuş ağaç

malzemeden yapılan kutular

 (44.09)

44.15

                                uzunlamasına testere ile biçilmiş veya yontulmuş,

dilimlenmiş veya yaprak halinde açılmış.

  
                                      kalınlığı 6 mm’yi geçen ağaçlardan imal edilmiş olanlar

(rendelenmiş, zımparalanmış veya (v) şeklinde bağlantı

teşkil etmiş olsun olmasın)

 44.07
                                herhangi bir kenarında veya yüzünde devamlı şekil

verilmiş ağaçtan imal edilmiş olanlar

  
                                      (rendelenmiş, zımparalanmış veya (v) şeklinde bağlantı

teşkil etmiş olsun olmasın) (örn. set açılmış, şevlenmiş,

kenarları yuvarlanmış keresteler

 44.09
                                yıkama tahtaları 44.21
                ağaç döküntülerinden (örn. yonga, ağaç kırpıntısı, ağaç parçacıkları,

testere tozu), çimento, alçı ve diğer mineral bağlayıcılarla aglomere

edilmiş

6808.0068.08
                yazı veya resim tahtaları, çerçevelenmiş olsun veya olmasın9610.0096.10
LEVİATHAN TİPİ MAKİNELER (yün lifi yıkama makineleri) 84.45
LENOFENASİLMORFAN (INN) LEVOFENASİFMORFAN hidroklorür, metilsülfonat 29-nark.     Liste  2933.40
LEVOMETAMFETAMİN, LEVOMETAMFETAMİN hidroklorür 29-p.s. liste 2939.90
LEVOMETHORFAN (INN), LEVOMETORFAN hidrobromür, hidrojen tartrat (bitartrat) 29-nark.      Liste   2933.40
LEVOMORAMÜR (INN) LEVOMARAMÜR dihidroklorür 29-nark.      Liste 2934.90
LEVOPROPOKSİFEN (INN) 29-nark.     Liste 2922.10
LEVORFANOL (INN) LEVORFANOL, hidroklorür, hidrojen tartrat (bitartrat) 29-nark.      List 2933.40
LEVOTİROKSİN (INNM) 29.37
LEVREKGİLLER: bkz. BALIKLAR  
LEVULOZ (29.40)       17.02
LENİKON (kart oyunu) 95.04
LH (bütünleştirici hormon) 29.37
LİBİDİBİ (dividivi) 14.04
LİDYA TAŞI (lidit) 25.30
                Lidya taşından yapılan mihenk taşları (değerli metalleri test etmek

için)

 68.15
LİF LEVHA (dönüştürülmüş tür dahil)4411.11 ila 4411.1944 Gen

44.11

LİFLER (ayrıca ismen geçen türlere bkz.) ve onlar için bazı MAKİNELER:  
                amyantlı lifler: bkz. AMYANT  
                cam lifleri:70.1970.19
                                cam liflerinin imaline mahsus makineler 84.75
                kurşun lifleri, çilelerde, vb. kalafatlamak, vb. için 78.06
                optik lifler9001.1090.01
                dokumaya elverişli lifler: ismen geçen türlere bkz.  
                vulkanize edilmiş lifler39-139 Gen     (39.12)  genel 39.16, 39.17, 39.20 veya 39.21
LİFLER (hububatların öğütülmesinden olan kalıntıları) 23.02
LİKENLER:  
                özellikle boya işleri için 14.04
                buket yapmaya uygun veya süs amacıyla, taze, kurutulmuş,

boyanmış, beyazlatılmış veya diğer şekillerde hazırlanmış

0604.1006.04
                esas olarak parfümeri, eczacılık için veya böcek öldürücü, mantar

öldürücü veya benzeri amaçlarla kullanılan, taze veya kurutulmuş,

kesilmiş olsun olmasın, ezilmiş veya toz halinde

 12.11
                t.b.y.a. 14.04
LİKÖRLER:2208.7022 Gen      22.08
                likör ihtiva eden şekerlemeler (örn. çikolata veya şeker kaplı

likörler): bkz. ŞEKERLEMELER

  
                şarap likörler 22.04
                mısırın ıslatılması ve demlendirilmesi suretiyle yapılan, (antibiyotik

üretimi için)

 23.03
LİMA BOYAMA HÜLASASI 32.03
LİMA FASULYESİ veya YAĞ FASULYESİ 07.08
LİMBER, mühimmat taşıyıcı (römork) 87.16
LİMON SIKACAKLARI, camdan 70.13
LİMON SIKACAKLARI, camdan 70.13
LİMONATA: 22.02
                alkollü limonata, ilaç olmayan 22.08
LİMONEN 29.02
LİMONİT (demir cevheri) 26.01
LİMONLAR ve ÜRÜNLERİ:  
                limon uçucu yağı3301.1333 Ek
                meyve, taze veya kurutulmuş0805.3008.05
                limon kabuğu: bkz. MEYVE KABUKLARI  
                limon peltesi ve limonata: bkz. İÇECEKLER  
                şekerle konserve edilmiş (suyu alınmış, üstü şekerle kaplanmış yada

kristalize edilmiş)

 20.06
LİNALİL BİLEŞİKLERİ:  
                linalil asetat 29.15
                linalil benzoat 29.16
                linalil format 29.15
LİNALOE ODUNU 12.11
LİNDE TİPİ HAVAYI SIVI HALE GETİRME MAKİNELERİ 84.19
LİNEER MOTORLAR (örn. doğru akım (DC) lineer motorları ve lineer endüksiyon motorları gibi) (ayrıca MOTORLAR’a da bkz.) 85.01
LİNEER OLMAYAN POLİAMİTLER 39.08
LİNEER POLİAMİDLER 39.08
LİNGRAİNE (ergotamin) 29-(P)
LİNGRAN (ergotamin) 29-(P)
LİNİMENTLER 30.03
LİNNAİT (kobalt cevheri) 26.05
LİNOKSİN 15.18
LİNOLEİK ASİT:  
                %90 veya daha fazla saflıkta (kuru ürünün ağırlığı ölçüsünde) esterleri ve tuzları2916.1529.16
                %90’dan daha az saflıkta (kuru ürünün ağırlığı ölçüsünde) (29.36)

38.23

LİNOLEUM:  
                linoleum, kesilerek şekil verilmiş olsun olmasın:  
                                kağıt veya kartondan mesnet üzerine tatbik edilmiş 48.15
                                dokumaya elverişli maddeden verişli maddeden tatbik

edilmiş

5904.1059.04
                mensucatın mesnetler üzerine linoleumdan pasta kaplayan

makineler

84.51 
LİNOLİK ASİT : bkz. LİNOLEİK ASİT  
LİNOSTEROL (INN) 29.37
LİNOTİP BASKI MAKİNELERİ: bkz. TİPOGRAFİK  
LİNTERLER, pamuk:1404.2014.04
                linter pamuğundan odun hamuru4706.1047 Gen
LİNYİT:  
                kahverengi kömür:  
                                toz haline getirilmiş olsun olmasın fakat aglomere

edilmemiş

2702.1027.02
                                aglomere edilmiş2702.2027.02
                linyit kehribarı ve bundan eşya bkz. KEHRİBARLAR  
                linyit katranı2706.0027.06
                linyit mumu27.1227.12
                kimyasal olarak tadil edilmiş3404.1034.04
LİNTOSÜLFONATLAR3804.0038.04
LİOTİRONİN (INN) 29.37
LİPAZ 35.07
LİPOWİTZ ALAŞIMI (bizmut-kurşun-kalay alaşımı) 81.06
LİSADİMATE 29.22
LİSERGAMİD 29-(B) Liste
LİSERJİD (INN) veya LSD 29-(CS) liste
LİSERJİD (INN) LİSERJİD tartrat 29-p.s. liste 2939.69
LİSERJİK ASİT ve bunun tuzları2939.6329.39

29 – ö.m. ve (P) listeleri

LİSERJİK ASİT, 2-HİDROKSİ-LİMETİLETİLAMİD (ergometrin) 29-(P)
LİSERJİK ASİT, 2-PROPANOLAMİD (ergometrin) 29-(P)
LİSİDİN 29.33
LİSİN ve bunun esterleri, bundan elde edilen tuzlar2922.4129.22
LİSTELEME ALETLERİ, adresleme makineleri için 84.73
LİSTELER, basılmış halde (örn. yayın listeleri) 49.11
LİTAHİ 08.10
LİTOGRAFİK: bkz. Litografik- BASKI MAKİNELERİ, TAŞLAR, vs.  
LİTOGRAFİYE MAHSUS KURŞUN KALEMLER 96.09
LİTOGRAFYALAR (orijinal)97-2

9702.00

97 Gen

97.02

LİTOPON3206.4232.06
LİTYUM BİLEŞİKLERİ ve MİNERALLERİ:  
                lityum asetat 29.15
                lityum karbonat2836.9128.36
                lityum sitrat 29.18
                lityum hidrür 28.50
                lityum hidroksit2825.2028.25
                lityum iyodür 28.27
                lityum mika (lepidolit) 25.30
                lityum oksit2825.2028.25
LİTYUM: 28-1-Gen

28.05

                lityum 6 ve 7 izotopları 28.45
LİYOFİLİZASYON CİHAZLARI 84.19
LİZÖZLER:  
                örme veya kroşe işi 61.08
                örme veya kroşe işi olmayan 62.08
LLDPE (lineer düşük yoğunluklu polietilen) 39.01
L-METADOL 29-mark.list.

2922.19

L-METADON, L-METADON hidroklorür, hidrojen tartarat (bitartarat) 29-mark.list.

2922.30

LOGANBERRY  
                taze0810.2008.10
                dondurulmuş, dondurulmadan önce pişirilmemiş veya buharda

veya suda kaynatarak pişirilmiş, üzerinde ilave şeker veya diğer

tatlandırıcı maddeler olsun olmasın

0811.20 
LOGIK ANALİZATÖR 90.30
LOKALİZATÖR, (x-ray tüpü girişlerine uydurmak için aplikatörler, vs.) 90.22
LOKANTA VAGONLARI, demiryolu 86.05
LOKOMOTİF KAZANLARI 84.02
LOKOMOTİF TRAVESLERİ8428.5084.28
LOKOMOTİFLER: bkz. DEMİRYOLU EŞYASI  
LOGRANS, taze 08.10
LONGRİNLER (demiryolu veya tramvay katarları parçası) 86.07
LOPRAZOLAM (INN), LOPRAZOLAM mesitat 29-p.s. liste

2933.59

LOR0406.104 Gen

04.06

LORAZEPAM (INN) 29-p.s. liste

2933.90

LORAZEPAM asetat, mesitat, pivalat 29-p.s. liste

2933.90

LORMETAZEPAM (INN) 29-p.s. liste

2933.90

LOSYONLAR:  
                tıraş sonrası kullanılan losyomlar, (after-shave) 33.07
                vücut losyonları 33.04
LÖSİN 29.22
LÖSİT2529.3025.29
LÖSONİN (sodyum meta-anitmonat) 28.41
LÖVYELER (ismen geçen tipler için ayrıca bkz.)  
                silahlar için 93.05
                el bombaları 93.06
                el aleti olarak, adi metallerden, (örn. kaldırma veya lastik sökme

lövyeleri)

 82.05
LSD, LSD-25 29-p.s. liste

2939.69

LTH (laktojenik hormon) 29.37
LUMİSTEROL (29.36) 29.06
LÜKSMETRELER 90.27
LÜLE TAŞI (AGLOMERE LÜLE TAŞI dahil):  
                işlenmemiş:  
                                aglomere lüle taşı, levha, çubuk ve benzeri şekillerde

fakat kalıba döküldükten sonra işlenmemiş

25-425.30
                                tabii lüle taşı (cilalanmış parçalar halinde olsun olmasın)25-425.30
                işlenmiş kehribar (aglomere edilmiş olsun olmasın) bunlardan

mamul eşyayı t.b.y.a içerir

96-2(b)96.02
                pipo lüleleri, sigara ağızlığı parçaları, vb. 96.14
LÜMİNOFONLAR:  
                anorganik (birbirleriyle karıştırılmış veya anorganik boyayıcı

pigmentlerle karıştırılmış olsa dahi)

32-1(a)

3206.50

32 Gen

32.06

                organik (birbiriyle karıştırılmış veya organik boyayıcı pigmentlerle

karıştırılmış olsa dahi)

32.0432.04
                radyoaktif madde içeren, spesifik radyoaktivitesi 74 Bq/g (0.002

p Ci/g)

 28.44
LÜPÜLİN1210.2012.10
LÜTEİNLEŞTİRİCİ HORMON 29.37
LÜTEİNOSTİMULİN (lütinleştirici hormon) 29.37
LÜTEOTROFİN (laktojenik hormon) 29.37
LÜTESYUM: 28-1-Gen

28.05

                lütesyum bileşikleri 28.46
                lütesyum 176 (doğal radyoaktif izotop) 28.44
LV (düşük viskozite) kauçuk (ayrıca bkz. KAUÇUK 40.01
error: İçerik korunmaktadır !!