M Harfi ile başlayan Gümrük Tarife Eşya Fihristi

Ana Sayfa Alfabetik Eşya Fihristi M Harfi ile başlayan Gümrük Tarife Eşya Fihristi

EşyaArmonize-Sistemİzahname

Notlar

MACAR BİBERİ, kurutulmuş veya ezilmiş veya öğütülmüş 09.40
MACARİSTAN MAZILARI 14.04
MACUN:  
                camcı ve aşılama macunu3214.1032 Gen

32.14

                macun bıçakları (adi metalden el aletleri) 82.05
MADAGASKAR JÜTÜ (dokumaya elverişli lifler) 53.03
MADALYALAR ve MADALYONLAR:  
                koleksiyon ve koleksiyoncu parçası olarak 97.05
                mücevherat olanlar: bkz. MÜCEVHERAT  
                süs olanlar, t.b.y.a : bkz. SÜSLER  
                metallerin hurdaları ve döküntüleri (97.05)
MADDAL TİPİ ALETLER: ismen geçen aletlere bkz.  
MADDAL, saat veya kol saati parçası 91.14
MADDELERİ TEST ETMEYE MAHSUS MAKİNE VE CİHAZLAR: bkz. TEST EDİCİLER  
MADEİRA ŞARAPLARI 22.04
MADEN OCAKLARINDA HAVALANDIRMA VE SU NAKLİNDE KULLANILAN BORULAR, demir veya çelikten 73.25
MADEN VAGONLARI, demiryolu 86.06
MADENCİLER İÇİN EMNİYET LAMBALARI 85.13
MADENİ PARA:  
                yazısız, nikelden, kenarları kıvrılmış disk halinde 75.08
                koleksiyon veya koleksiyoncu parçaları, basan ülkede tedavülde

olmayan hurda veya atık paralar

 97.05

(71.18) (97.05)

                diğer:  
                                madeni para (altın harici), tedavülde olmayan7118.1071.18
 

 

  
                                mücevher olarak monte edilmiş madeni para (örneğin:

broş, kravat iğnesi veya diğer şahsi ziynet eşyası)

 (71.18)

(97.05) 71.13, 71.17

                                başka bir ülkede dolaşıma sokulmak üzere basılmış

madeni para

 7118.10
                                tedavülden kaldırılmış para 7118.10
                                diğer7118.9071.18
MADENİ PARA BRONZU 74 Gen
MADENİ PARA:  
                madeni para-sayma, -ayırma veya katlama makineleri, ağırlıkla

işleyenler dışında:

84.7284.72
                                aksam ve parçaları8473.4084.73
                madeni para ile işleyen aparatlar: ayrıca ismen geçen araçlara

bakınız. Örneğin: TELEFONLAR, OTOMATİK MAKİNELER

  
MADİFOKSAMİNE 29.22
MADRAS KENDİRİ (dokumaya el verişli lifler) 55.03
MAGAZİN KAĞIDI 48.02
MAGAZİNLER, periyodik yayınlar: bkz. GAZETELER.  
MAGDEBURG YARI KÜRELERİ 90.23
MAGNALİUM ALAŞIMLARI (alüminyum-magnezyum alaşımları) 76 Gen
MAGNETİT (demir cevheri) 26.01
                öğütülmüş, boya maddesi olarak kullanılan (26.01)     32.Fasıl
MAGNETOMETRELER 90.15
MAGNETRONLAR8540.7185.40
                metalin fiziksel buhar birikimine mahsus cihazlar (magnetron

vasıtasıyla)

 85.43
MAGNEZİT (giobertite) (tabii magnezyum karbonat)2519.1025 Gen

25.19

MAGNEZYUM BİLEŞİKLERİ ve MİNERALLER (ayrıca bkz. MANYEZİ, MAGNEZİT, DOLOMİT, vb.):  
                magnezyum askorbat 29.36
                magnezyum borür 28.50
                magnezyum karbonat: 28.36
                                tabii magnezyum karbonat (magnezit)2519.10 
                magnezyum klorür:2827.3128.27
                                tabii magnezyum klorür (28.27)

25.30

                magnezyum kloroborat, tabii (borasit) 25.28
                magnezyum ditiyonitler 28.31
                magnezyum florosilikatlar 28.26
                magnezyum hidroksit2816.1028.16
                magnezyum hipoklorit 28.28
                magnezyum laktat 29.18
                magnezyum nitrat: 28.34
                                kalsiyum nitratla karıştırılmış magnezyum nitrat31-2ʌ(vi)31.02
                magnezyum oksit, saf olsun olmasın (ayrıca bkz. MANYEZİ)25.1925.19
                magnezyum perborat 28.40
                magnezyum peroksit2816.1028.16
                magnezyum peroksoborat 28.40
                magnezyum potasyum sülfat, saf olsun olmasın31-4ʌ(iv)31.04
                magnezyum sülsürler 28.50
                magnezyum stearat 29.15
                magnezyum sülfat:2833.2128.33
                                tabii (epsomit, kieserit)2530.20 
                magnezyum sülfitler 28.32
                magnezyum tungstat: 28.41
                                anorganik lüminofor olarak 32.06
MAGNEZYUM:81.0481.04
                alaşımlar (magnezyum-alüminyum, magnezyum-alüminyum-çinko,

magnezyum-seryum, magnezyum-manganez,

magnezyum-zirkonyum, vb.)

 81.04
                torna döküntüleri ve granüller:  
                                kalibrelenmiş8104.3081.04
                                diğerleri 81.04
                tozlar8104.3081.04
                işlenmemiş magnezyum8104.11 8104.1981.04, 8104.11, 8104.19
                döküntü hurdalar8104.2081.04
MAGUEY (dokumaya elverişli lifler) 53.04
MAHFAZALAR:  
                hassasiyeti 5cg veya daha iyi olan terazilerin parça ve aksamları

olanlar

 90.16
                kontrol mahfazaları: bkz. KONTROL  
                tabak ve bunun gibi kurutmaya mahsus dolaplar, evlerde kullanılan

tiplerden olmayanlar

 84.19
                94. fasıldaki mobilyalardan olanlar:  
                                yalıtılmış bulunan dolaplar, soğutucu bir element

taşıyacak şekilde dizayn edilmemiş olanlar

 94.03
                                tıpta, cerrahide, diş hekimliğinde vs.de kullanılan (örn. özel giyim kabinleri) kabinler 94.02
                                t.b.y.a (örn. dosyalama, ev işleri, müzik vs. kabinleri) 94.03
                aşağıdakiler için özel dizayn edilmiş olanlar:  
                                hoparlörler 85.18
                                85.25 ila 85.28 pozisyonlarında yer alan radar, radyo,

televizyon vs. aksamları

 85.29
                dondurucu veya soğutucular8418.5084.18
                termostat veya sermostatik kabinler (90.32)
                t.b.y.a:  
                                adi metallerden (örn..indeks kartı kutuları, dosya kutuları)8304.0083.04
                                kartondan (örn.. dosya kutuları) 48.19
MAHFAZALAR, dinsel hatıra vb.nin saklandığı:  
                adi metalden 83.06
                                kıymetli metallerden veya kıymetli metallerle kaplanmış

metallerden

 71.14
MAHKUM TAŞIMAYA MAHSUS TAŞITLAR 87.03
MAHLUT, işlenmemiş10.0110.01
                mahlut unu1101.0011.01
MAHYALARA AİT SÜSLER (mimari), seramikten 69.05
MAIES şarap presleri için 84.35
MAJOLİKA ÇİVİSİ 69-11-Gen
MAKADAM:  
                cüruf, moloz veya diğer sanayli artıkları2517.2025.17
                katranlı makadam2517.3025.17
MAKARA ÇARKI, saat aksam ve parçası 91.14
MAKARA DEĞİŞTİRİCİLER, otomatik, dokuma tezgahları için 84.48
MAKARALAR:  
                yoyo makaraları 95.03
                makaralar, masuralar, bobinler ve benzeri eşya, plastiklerden, eşya

taşınması ve ambalajlanması için

3923.4039.23
                bobin halinde sarmak için destek olan makaralar:  
                                eczane eşyası olarak (örn. bobinal cerrahi katkür

makaraları için cam makaralar)

 70.17
                                t.b.y.a, iplik veya tel sarmak için:  
                                                düz, kağıt veya kartondan (48.22)     48.23
                                                düz olanlar hariç, kağıt veya karton48.2248.22
                                                                tekstil ipliklerinin sarılmasına mahsus

olanlar

4822.10 
                                                                diğerleri4822.90 
                                                ağaçtan 44.21
MAKARALAR, ÇIKRIKLAR:  
                olta makaraları9507.3095.07
                değirmencilik sanayiine mahsus elek cihazları 84.37
                çarpık veya döndürme makaraları (iplikleri kontrol eden cihazlar) 90.31
MAKARALI ZİNCİRLER, demir veya çelikten7315.1173.15
MAKARNA:19.0219.02
                doldurulmuş, pişirilmiş veya başka bir şekilde hazırlanmış olsun

veya olmasın

1902.2019.02
                pişirilmemiş, doldurulmamış veya başka bir şekilde hazırlanmamış:  
                                yumurta içerenler1902.11 
                                diğerleri1902.19 
                diğerleri1902.30 
                makarna imaline mahsus makine ve cihazlar8438.1084.38
MAKARONİ: bkz. MAKARNALAR  
MAKAS DİLLERİ, demir veya çelikten (demiryolu veya tramvay hattı malzemesi)7302.3073.02
MAKAS EMNİYET CİHAZLARI, MAKAS KİLİTLEME TERTİBATI KUTULARI 86.08
MAKAS GÖBEĞİ, demir veya çelikten demiryolu veya tramvay hattı malzemesi7302.3073.02
MAKAS KİLİTLEME TERTİBATI tren yolları vb. 86.08
MAKAS TRAVERSLERİ 44.06
MAKASLAR:  
                tıpta, cerrahide, dişçilikte (ör. Kemik makasları) ve veterinerlikte

kullanılan aletler

 90.18
                el makasları, elektrikli 85.08
                manikür ve pedikür takımlarının içerdikleri makaslar 82.14
                diğerleri, adi metalden (örn. sigar (puro makasları),ev işlerinde

kullanılan makaslar, kumaşçılara mahsus olanlar, terzi makasları,

işleme ve nakış işlerine mahsus olanlar, çiçek makasları, eldiven

yapımcılarına mahsus olanlar, kuaför makasları, şapkacılara mahsus

olanlar, at kırkmaya mahsus olanlar, dericilere mahsus olanlar,

manikür makasları, yazıhanelerde kullanılanlar, cep makaslar, dikiş

dikmede kullanılanlar) ve bunlar için ağızlar

8213.0082.13
MAKİNALARA MAHSUS TAKSİM EDİCİ TERTİBAT 84.66
MAKİNE ve CİHAZLAR: bkz. MAKİNELER  
MAKİNE YAĞLARI 27.10
MAKİNELER, CİHAZLAR ve MEKANİK CİHAZ ve ALETLER, t.b.y.a:  
                seramikten mamul eşya(84-1(b))(84 Gen)        69. Fasıl
                jeton veya bozuk parayla çalışan oyun makineleri, kapalı eğlence

yerleri, lunapark vb. yerlerde kullanılanlar

 95.04
                karma makinelerXVI-3XVI Gen
                camdan(84-1(C))(84 Gen)

70.19    veya 70.20

                tamanlanmamış makineler:  
                                84. veya 85. Fasılda yer alan makineler XVI Gen
                                90. fasılda yer alan makineler 90 Gen
                otomatik bilgi işlem makinesi ile birlikte kullanılan yada onları

içeren ve özel bir fonksiyonu olan

84-584 Gen

(84.71)

                laboratuvarlarda kullanılan makine ve cihazlar XVI Gen
                müteharrik makine ve cihazlar: XVI Gen     84.26
                                otomobil şasileri veya kamyonlar üzerine monte edilmiş

olanlar

 84.30
                                89. fasılda yer alan yüzen yapılar üzerine monte edilmiş

olanlar

 84.26

84.30

                                86. fasılda yer alan demiryolu taşıtlarının üzerine monte

edilmiş olanlar

 84.26

84.30

                                basit bir tekerlekli şasi üzerine monte edilmiş, çekme

tertibatı ile düzenlenmiş olanlar, basit tekerlekli

platformlar üzerine yada uygun olmayan demiryolu ve

yabancı gövdeler üzerine monte edilmiş olanlar

 84.26

84.30

(87.16)

(86.04)

84.25

84.26

84.28

84.29

84.30 vb.

                                87. fasılda yer alan traktörler üzerine monte edilmiş

olanlar

 84.26

84.30

                çeşitli iş gören makine ve cihazlar XVI Gen 84.Gen 84.26
                metal işlemeye mahsus çok istasyonlu transfer tezgahları84-484.30
                                aksam, parça ve aksesuarlar8457.3084.57
                kullanıcı tarafından düzenleme yapılamayan, sadece sabit

programlar üzerinde çalışabilen

84.6684.66
                monte edilmemiş makineler (84.71)
                tek istasyonlu tezgahlar, metal işlemeye mahsus olanlar84-4

8457.20

XVI Gen

84.57

                                aksam, parça ve aksesuarlar84.66 
                kızaklı işlem üniteleri8459.1084.66
                makine aksam ve parçaları (ve bazı aksesuarlar) t.b.y.a : bkz.

AKSAM ve PARÇALAR, ismen geçen eşyalar ve makineler

 84.59
MAKİNELER:  
                kuru temizleme işlemi dışında başka bir işlemle yerinde halı ve

kilim temizlemeye mahsus makineler.

  
                                ağırlığı 20 kg’yi geçenler 85.41
MAKİNELİ ALETLER (ismen geçen eşyalara ayrıca bakınız):  
                herhangi bir maddeniz aşındırılarak, lazerle, diğer ışınlarla veya

foton ışınıyla, ultrasonik, elektro-erozyon, elektro-kimyasal,

elektron ışını, iyonik ışın veya plazma arkı yöntemleriyle

işlenmesine mahsus olanlar:

84-3

84.56

84.56
                                elektro-erozyon yöntemi ile çalışanlar8456.3084.56
                                lazerle, foton ışınıyla veya diğer ışın yöntemleriyle

çalışanlar

8456.1084.56
                                ultrasonik yöntemi ile çalışanlar8456.2084.56
                                diğerleri:  
                                                yarı iletkenlerin üzerine kuru oyma baskıcılık ile

gravür yapmaya mahsus olanlar

8456.91 
                                                diğerleri8456.99 
                camı soğuk olarak işlemeye mahsus olanlar84.6484.64
                yarı iletkenlerin üzerine kuru oyma baskıcılık ile gravür yapmaya

mahsus olanlar

 84.56
                metal işlemeye mahsus olanlar (tormalar hariç):  
                                tek işlenen parça üzerinde değişik tiplerde işlemler

yaparak çalışan (bkz. İŞLEME MERKEZLERİ, MAKİNELER,

tek istasyonlu tezgahlar ve çok istasyonlu transfer

tezgahları)

84-484.57
                                diğerleri:  
                                                aşındırarak çalışanlar 84.59 ila  84.61
                                                aşındırmadan çalışanlar84.6384.63
                                                                tel işlemeye mahsus olanlar8463.3084.63
                                                metalleri değiştirerek işlemeye mahsus olanlar 84.62
                taş, seramik, beton, ashestli çimento veya benzeri mineral

maddeleri işlemeye mahsus olanlar

 84.64
                ağaç, mantar, kemik, sert kauçuk, sert plastik maddeler veya

benzeri sert maddeleri işlemeye mahsus olanlar

  
                                çeşitli makine işlemlerini bu işlemler arasında alet

değiştirmeden yapan makineler

8465.1084.65
                                diğerleri8465.91 ila 8465.9984.65
                aksam, parça ve aksesuarlar84.6684.66
MAKİNELERE MAHSUS KESİCİ AĞIZLAR, adi metalden: bkz. BIÇAKLAR  
MAKİNELİ TABANCALAR (hafif makineli tüfekler) 93.01
MAKİNELİ TÜFEKLER 93 Gen

93.01

MAKMETRELER 90.14
MAKRAME DENİLEN TİPTEKİ DANTELLER, dokumaya elverişli maddeler (DANTEL’e ayrıca bakınız) 58.04
MAKSİMUM KARTLAR: bkz. KARTLAR  
MAKSİMUM SAYAÇLAR 90.28
MAKYAJ MÜSTAHZARLARI:33.0433.04
                gözler için3304.2033.04
                dudaklar için3304.1033.04
MALAGA:  
                iri kuru üzümler 08.06
                şarap 22.04
MALAGETA BİBERİ (cennet tanesi) 09.08
MALALAR (adi metalden el aletleri):  
                ziraatte bahçıvanlıkta veya ormancılıkta kullanılan türden 82.01
                duvarcı vb. malaları 82.05
MALAŞİT (bakır karbonat):  
                suni malaşit 28.36
                tabii cevher 26.03
                kıymetli taş olarak, monte edilmemiş 71 ek
MALEİK ANHİDRİT2917.1429.17
MALEİK ASİT 29.17
MALEİK YAĞLAR (ayrıca bkz. SIVI YAĞLAR) 15.18
MALİK ASİT 29.18
MALMSEY ŞARABI 22.04
MALONİK ASİT 29.17
MALONİLÜRE ve bunların türevleri, bunların tuzları2933.5129.33
MALT HALİNE GETİRMEYE (TAVMAYA) MAHSUS CİHAZLAR:  
                arpayı malt haline getirmeye mahsus makine ve cihazlar (84.37)      84.19
                bira sanayiinde kullanılan makine ve cihazlar, t.b.y.a (malı ezme

makineleri)

 84.38
                malt kurutma cihazları 84.19
                malt haline getirmeye mahsus küvler: bkz. KÜVLER  
MALT:  
                malt (bütün halde veya öğütülmüş), kavrulmuş olsun olmasın11.0711.07
                                kavrulmamış1107.10 
                                kavrulmuş, kahve yerine kullanılanlar dışında1107.2011.07
                                kavrulmuş, kahve yerine kullanılanlar 21.01
                malt kahvesi 21.01
                malt enzimleri (malt amilazları) 35.07
                malt hülasası (içine lesitin, vitamin, tuz, vs. katılmış olan. Fakat

eczacılık müstahzarlarını teşkil etmeyen)

19.0119.01
                malt hülasası esaslı gıda müstahzarları: bkz. GIDA MÜSTAHZARLARI  
                malt unu 11.07
                malt filizleri 23.03
                malt sirkesi 22.09
                maltlı süt 19.01
MALTO DEKSTRİNLER: bkz. ŞEKERLER  
MALTON 22.06
MALTOZ: bkz. ŞEKERLER  
MALYA BLANCE (dokumaya elverişli lifler) 53.03
MALYA ROXA (dokumaya elverişli lifler) 53.03
MALVAİSCO (dokumaya elverişli lifler) 53.03
MAMA ÖNLÜKLERİ:  
                plastikten 39.26
                kauçuktan, vulkanize edilmiş, sertleştirilmiş kauçuk hariç 40.15
                dokumaya elverişli maddelerden:  
                                örme veya kroşe işi 61.11
                                örme veya kroşe işi olmayanlar 62.09
MAMMOTROPİN (laktojenik hormon) 29.37
MANCINIK SAPAN:  
                silah olarak kullanılanlar 93.04
                oyuncak sapanlar (93.04)

95.03

MANDALLAR:  
                kapı, mobilya vs. için, adi metalden 83.02
MANDARİNLER, taze veya kurutulmuş0805.2008.05
MANDELİK ASİT (fenilglikolik asit) tuzları ve eserleri2918.1729.18
MANDOLALAR 92.02
MANDOLİNLER 92.02
MANGALLAR, ev işlerinde kullanılan, demir veya çelikten73.2173.21
MANGANATLAR2841.61 veya  2841.6928.41
MANGANEZ BİLEŞİKLERİ ve MİNERALLER:  
                manganez boratlar 28.40
                mangan borürler 28.50
                manganez pirinçler ve bronzlar 74 Gen
                manganez karbürler 28.49
                manganez karbonatlar: 28.36
                                doğal (dialogite ve rhodocrosite) 26.02
                manganez kromat 28.41
                manganez-bakır 74.05
                manganez diklorür 28.27
                manganez dioksit:2820.1028.20
                                doğal (polianit veya pirolüsit) 26.02
                manganez hidroksitler: 28.25
                                doğal (manganite) 28.26
                mangan naftenatlar 38.24
                manganez cevherleri ve konsantreler:2602.0026.02
                                manganezli demir cevherleri ve konstanteleri:  
                                                kuru ağırlık üzerinden hesaplandığında %20 veya

daha fazla manganez içerenler

2602.0026.02
                                                kuru ağırlık üzerinden hesaplandığında %20 den

az manganez içerenler

 26.01
                manganez oksitleri:28.2028.20
                                doğal (bronit, bosmanit) 26.02
                manganez fosfat 28.35
                manganez rezinatlar 38.06
                manganez tuz hidroksit 28.25
                manganez tuz oksit (manganomanganik oksit) 28.20
                manganez seskinksit (dimangan trioksit) 28.20
                manganez silikat: 28.39
                                doğal (rodonit) 28.39
                mangan silisürler 28.50
                manganez tannat 32.01
                manganez tetraborat 28.40
                manganez tunstat cevherleri, doğal (hubnerit ve volframit) 26.11
                manganik hidroksit 28.25
                manganik oksit (dimangan trioksit) 28.20
                manganitler:2841.60 
                                metal cevheri (hidratlı manganez oksit) 26.02
                manganomanganik oksit 28.20
                mangan anhidrit (manganez dioksit) 28.20
MANGANEZ ve manganezden eşya, t.b.y.a8111.0081.11
MANGANEZLİ, MANGANİTLER, MANGANİK, MANGANOMANGANİK ve MANGAN BİLEŞİKLERİ: bkz. MANGANEZ BİLEŞİKLERİ.  
MANGOLAR:  
                taze veya kurutulmuş0804.5008.04
                sirke veya asetik asitle hazırlanmış veya konserve edilmiş olanlar 20.01
MANGOST, taze veya kurutulmuş0804.5008.04
MANGROVE:  
                kabuk, esas olarak boyacılıkta veya degabette kullanılanlar 14.04
                degabette kullanılan hülasalar 32.01
MANİKÜR MÜSTAHZARLARI3304.3033.04
MANİKÜR TAKIM ve ALETLERİ, adi metalden82-1

8214.20

82.34
                manikür makasları 82.13
MANİLA KENDİRİ: bkz. ABACA  
MANİPÜLATÖRLER, MANİPÜLE ETMEYE MAHSUS CİHAZLAR:  
                demirhane, haddehanelere mahsus manipülatörler, uzaktan

kontrol, vb. manipülatörleri

 84.28
                pnömatik veya elektrikli el aletlerinin idaresine mahsus olanlar 84.28
                elde kullanılanlar (84.28)

82.03, 82.04 veya 82.05

MANİVELA MEKANİZMALARI (kumanda veya oluklama), mekanik veya elektro mekanik, demiryolu işaretlerini kumanda etmek için 86.08
MANİVELALAR (ismen geçen tipler için ayrıca bkz.):  
                hava araçları için (örn. kontrol manivelası) 88.03
                bisikletler, motosikletler, sakat arabaları ve diğer 87.11 ila 87.13te

(örn. el freni, fren, kontrol, sakat arabalarının ilerlemesi için

manivelalar) nakil vasıtaları için

 87.14
                makine parçası olarak, t.b.y.a 84.85
                motorlu taşıtlar, 87.01 ila 87.05’teki (otobüsler, arabalar,

kamyonlar, kamyonetler vs.) için, (örn. debriyaj, el freni, direksiyon

manivelası)

 87.08
                demiryolu veya tramvay yolları için:  
                                lokomotif veya vagonların fren tertibatı parçası olarak 86.07
                                kumanda manivelaları 86.08
MANKENLER:  
                buhar mankenleri 84.51
                terzi mankenleri9618.0096.18
                talim modeller, insanınki gibi yapay solunum bölümleri olan 90.23
MANNA (KUDERT HELVASI) 13.02
MANNESMANN TİPİ MAKİNELER 84.55
MANNİTOL2905.4329.05
MANOLYA, çiçek dalları 06.03
MANOMETRELER90.2690.26
MANŞO: BİLEZİK, MEMELER (NİPPLE):  
                karbon bilezik, elektriksel 85.45
                üretim memeleri, tekstil makinelerine mahsus (seramik ve camdan

olanlar hariç)

84.4884.48
                                seramikten (84.48)

69.09

                                camdan (84.48)

70.20

                yağlama memeleri (makine parçası, t.b.y.a) 84.85
                kalın ve ince boru tertibatı, demir veya çelikten 73.07
MANŞONLAR:  
                silindir manşonları, deri veya köseleden, matbaa makinelerine

mahsus

 42.04
                çekme manşonları, plastikten, dokunma makineleri için 84.48
                tespit manşonları, iğneli, bilyalı, vb. rulmanlar için 84.82
                boyama merdaneleri için sleeves, kürkten 43.03
                plak poşetleri4819.5048.19
                dokumaya elverişli maddelerden manşonlar, ayakkabı cilalama

makinelerine ve diğer makinelere mahsus

 59.11
                tüp veya boru donanımları: bkz. TÜPLER, donanım  
MANŞONLAR:  
                elektrikle ısıtılan ayak manşonları(85-1(a))(85.16)
                posttan 43.03
                mensucat, dış kısmımda süs mahiyetinde kürk veya suni kürk

bulunsun bulunmasın:

  
                                örme veya kroşe işi 61.17
                                örme veya kroşe işi olmayan 62.17
MANŞONLAR: bkz. RONDELALAR  
MANTAR AMİLAZLARI 35.07
MANTAR MİSELERİ 06.02
MANTAR MİSELLERİ 06.02
MANTAR SOSU 21.03
MANTARLAR:  
                mantar: 45 Gen
                                aglomere edilmiş mantar (bağlayıcı bir madde ile birlikte

olsun olmasın) aglomere edilmiş mantardan eşyalar

45.0445 Gen.

45.04

                                                bloklar, saçlar, yapraklar, ve şeritler, her şekilde

karolar, katı silindirler, diskler dahil

 4504.10
                                                diğer4504.90 
                                tabii mantar: 45 Gen
                                                tabii mantardan eşyalar45.0345 Gen
                                                mantar veya stoperler için taslaklar:  
                                                sivri kenarlı küp veya kare plaka şeklinde4502.0045.02
                                                yuvarlatılmış kenarlı 45.03
                                                blok, tabaka, yaprak veya şerit halinde:  
                                                                dikdörtgen (kare dahil) halinde4502.0045.02
                                                                diğer şekilde 45.03
                                                ezilmiş, granül veya toz haline getirilmiş mantar

(boyanmış, fırınlanmış, ısıtılarak esnetilmiş,

emprenyelenmiş)

45.0145.01
                                                dış kabuğu alınmış veya kabaca kare haline

getirilmiş

4502.0045.02
                                                mantar veya stoperler için sivri kenarlı taslaklar4502.0045.02
                                                ham veya basitçe hazırlanmış4501.1045.01
                tıpalar:  
                                doğal mantardan4503.1045.03

4503.10

                                dişli tıpalar, adi metalden8309.1083.09
                                tepeleri akikten dekoratif şişe tıpaları 71.16
                mantar meşesinin ikinci kabuğu 14.04
                kağıt mantarlar 45.02
                mantar vidaları (adi metallerden el aletleri) 82.05
                mantar yünü (ayık mantar) 45.01
                mantar işleme için makine, tesisat, vs:  
                                aglomere edici presler 84.79
                                esnetme tesisatı (ısıl işlem ile yapılan) (84.65)

84.19

                                mantar işleme için makineli aletler84.6584.65
                                t.b.y.a8479.30 
                kabak mantarlar 4503.10
MANTARLAR:  
                kurutulmuş, bütün halde, kesilmiş veya dilimlenmiş fakat daha ileri

derecede hazırlanmamış

7-2

0712.30

07.12
                taze veya soğutulmuş7-2

0709.51

07.09
                hazırlanmış veya sirke veya asetik asitten başka usullerde konserve

edilmiş

2003.1020.03
MANYETİK (SİLİSYUMLU) ÇELİKLER72-.a.p.ı(c) 
MANYETİK CİHAZLAR, vb: ismen geçen eşyalara bakınız  
MANYETİK REZONANSLA GÖRÜNTÜLEME CİHAZLARI9018.309018.30
MANYETİK SES KAYDETME CİHAZLAR 85.20
MANYETOLAR ve DİNAMO MANYETOLARI, ateşleme, içten yanmalı motorlarda kullanılmaya mahsus olanlar8511.2085.11
                aksam ve parçalar8511.9085.11
MANYETOLU ŞEKİL VERME MAKİNELERİ 84.63
MANYEZİ:  
                yanmış, yakıcı manyezi 25 Gen

25.19

                tamamen yanmış (sinterlenmiş) manyezi, sinterleme işleminden

önce ilave edilen diğer oksitleri içersin içermesin

25.1925. Gen

25.19

                erimiş manyezi25.1925 Gen

25.19

                eczacılıkta kullanılan beyaz manyezi 28.36
MANYOK (cassava)0714.1007.14
                un ve ezmesi 11.06
                nişastası1108.1411.08
MANZARALI RAYLI SİSTEMLER (panayır eğlencesine mahsus eşya) 95.08
MARAKKALAR9206.0092.06
MARANGOZLUK MAKİNELERİ, kombine, ahşap için 84.65
MARANGOZLUK MAKİNESİ ARAÇ GERECİ, ahşap vb. için 84.65
MARANGOZLUK MAMULLERİ, ağaçtan 44.18
MARANGOZLUK MAMULLERİ, bina ve inşaat için, tahtadan44.1844.18
MARGARİN:1517.1015 Gen
                margarin yayıkları ve malaksörleri 15.17

84.79

MARİNADE, balık 46 Gen

16.04

MARJÖRLER, matbaacılığa mahsus makineler için (84.40)

84.43

MARKAZİT, monte edilmemiş 71 ek
MARMELATLAR, pişirilerek hazırlanmış müstahzarlar, ilave şeker veya diğer tatlandırıcı maddeler içersin içermesin20.0720 Gen            20.07
MARSALA ŞARABI 22.04
MARŞPİYE:  
                87.01 ila 87.05 pozisyonlarında yer alan motorlu taşıtlara

(otobüsler, otomobiller, kamyonlar, kamyonetler, vb.) mahsus

 87.08
                demiryolu veya framvay lokomotiflerine veya katarlarına mahsus

basamaklar

 86.07
MARTİT (demir cevheri) 26.01
MARUL, taze:07.0507.05
                baş marul0705.11 
                diğerleri0705.19 
MASA:  
                yataklı masalar 94.02
                masa zilleri  
                masalara konulan çanaklar, süsleme için:  
                                adi metalden 83.06
                                seramikten 69.13
                masa ortasına konulan örtüler ve kapılar:  
                                camdan:  
                                                ayna olanlar 70.09
                                                t.b.y.a 70.13
                masa ortasına konulan örtüler ve kaplar:  
                                camdan:  
                                                ayna olanlar 70.09
                                                t.b.y.a 70.13
                                kıymetli metalden veya kıymetli metallerle kaplanmış

metallerden

 71.14
                                dokumaya elverişli maddelerden:  
                                                yer kaplaması olanlar 57 Gen
                                                masa örtüleri olanlar (ayrıca bakınız masa örtüsü) 63.02
                masa örtüsü olmayanlar veya yer kaplaması özelliği olmayanlar (63.02)

63.04

                masa örtüleri ve kaplamaları:4818.30 
                                kağıt masa örtüleri 48.15
                                kağıt veya karton esaslı masa kaplamaları 39.24
                                plastikten  
                                dokumaya elverişli maddelerden: 57 Gen
                                                yer kaplaması özellikleri olanlar 63.02
                                                masa örtüsü veya döşeme malzemesi olanlar

(ayrıca bakınız masa örtüsü)

 63.09
                                                kullanılmış ve balya halinded 73.23
                masa örtücü tutturucuları, demir veya çelikten 94.02
                masa dolapları (tıbbi vb. mobilyalar)95.0495.04
                masa oyunları için eşyalar9613.3096.13
                masa çakmakları  
                masa örtüleri:63-3(a)63.09
                                kullanılmış ve balya halinde 56.03
                                dokunmamış olanlar63.0263.02
                                diğerleri:6302.40 
                                                örme veya kroşe işi  
                                                örme veya kroşe işi olmayanlar:6302.51 
                                                                pamuktan6302.52 
                                                                ketenden6302.53 
                                                                suni liflerden6302.59 
                                                                dokumaya elverişli diğer maddelerden  
                sofra eşyası altlıkları: 68.12
                                amyanttan  
                                seramikten: 69.11
                                                porselen veya çiniden 69.12
                                                diğerleri  
                                camdan: 70.18
                                                boncuk veya uzun boncuktan 70.13
                                                diğerleri 45.03
                                tabii mantardan 63.02
                                dokumaya elverişli diğer maddelerden (ayrıca bakınız

masa örtüsü)

  
                                plastikten: bkz. Sofra eşyası 63.02
                masa ortasına konulan örtüler, dokumaya elverişli maddelerden2501.0025.01
                sofra tuzu9506.4095.06
                masa tenisi gereçleri  
                sofra eşyası: bkz. SOFRA EŞYASI  
MASA EŞYASI:  
                yazıhane ve masa eşyası:  
                                adi metalden 83.04
                                seramikten, büroların süslenmesi veya dekorasyonu için

kullanılan türden

 69.13
                                camdan yazıhane eşyası 70.13
                                kıymetli metallerden veya kıymetli metallerle kaplama

metallerden

 71.14
                masa üzerine konulan kitap etajerleri, adi metal 83.04
MASAJ CİHAZ ve EKİPMANI, t.b.y.a:  
                masaj cihazları9019.1090.19
                masaj amacıyla giyilen friksiyon eldivenleri: bkz. ELDİVENLER,

friksiyon

  
                masaj masaları 94.42
MASALAR (ismen geçen türlerine ayrıca bakınız):  
                kitapları elle dikmede kullanılanlar (84.48)

44.21

                tereyağı işleyiciler için (malaksörler) 84.34
                kumarhane masaları95.0495.04
                döküm masaları, cam için 84.75
                kontrol masaları, kadranlı karşılaştırıcılar için 90.31
                soğutucu masalar, soğutucu cihazlar için 84.18
                sihirbaz masaları 95.05
                resim çizim masaları:  
                                pantograf gibi aletlerle donatılmış olanlar (94.03)

90.17

                                teçhizatsız resim masaları 94.03
                94. fasılda tanımlanan mobilyalar:  
                                dişçilikte, tıpta, cerrahide veya veterinerlikte kullanılan

masalar (örn. muayene, kontrol, masaj, ameliyat,

ortopedik, teşrih vb. masalar, aşağıda X-ışını’na ayrıca

bakınız)

94.0294.02
                                t.b.y.a (örn. yatak kenarına konulan masalar, şifoniyer masaları, mikroskop vb. masaları) 94.03
                oyunlar için:  
                                bilardo, kumarhane oyunları vb. için 95.04
                                masa tenisi için 95.06
                ışıklı masalar, yazı, resim vb.nin fotokopilerini çıkarmak veya kağıt

üzerine kopya etmek için

 (84.42)

Fas.90

                tezgahlar için masalar (örn. işaretleme masaları) 84.66
                mesaha levhaları, yüzey ölçümü için 90.15
                döner tablalar, darbeli delme makineleri için 84.31
                plak döndürücüler için 84.22
                matbaa harflerini eritmeye, dökmeye ve düzmeye mahsus masalar 84.42
                X-ışınlı masalar, kontrol veya tedavi için90.2290.22
                                aksam, parça ve aksesuarlar9022.9090.22
                ksilofonlar vb. için 92.09
MASALAR, KÜRSÜLER, SEHPALAR:  
                kontrol masaları: bkz. KONTROL  
                montaj masaları, sinematografik laboratuvarlara mahsus 90.10
                Fasıl 94’teki mobilyalardan olanlar (örn. öğretmen kürsüleri,

öğrenci sıraları, nota sehpaları)

 94.03
MASATLAR, (bıçak bileğiler) 82.05
MASKARA 33.04
MASKELEME ÇERÇEVELERİ, büyültücü 90.08
MASKELER:  
                anestezik alet olanlar (yüz maskeleri) 90.18
                amyanttan (genellikle mikadan gözlükleri olanlar) 68.12
                karnaval veya eğlence maskeleri 95.05
                gaz maskeleri (mekanik parçaları ve değiştirilebilen filtreleri

olmayan koruyucu maskeler hariç)

9020.0090.20
                toza vb. karşı koruyucu maskeler:  
                                birkaç kat dokunmamış mensucattan olanlar 63.07
                                tül tabakası hariç hiçbir filtre aleti olmayan basit tel ağ

tabakalarından oluşanlar

 (90.20)

XV

                solunum maskeleri, dalgıçlar için, oksijensiz veya sıkıştırılmış hava

tüpleri olmadan hazırlanmış olanlar

 95.06
                spor malzemesi (örn. eskrim maskeleri, oksijen tüpleri olmayan

solunum maskeleri, vb. )

 95.06
                cerrah maskeleri, dokumaya elverişli maddelerden olanlar 63.07
MASS (KÜTLE) SPEKTROSKOPLARI 90.27
MASSİCOT2824.1028.24
MASTERBATCH 40.05
MASTİKA YAPRAKLARI 14.04
MASTİKA:  
                bitümenli sakız veya asfalt sakızı2715.0027.15
                ınastika yaprakları 14.04
                tabii mastika 13.01
                eşya üzerindeki delik ve çatlakların doldurulmasına, mühürlenmeye

mahsus ve benzer (reçine dahil) mastikalar

3214.1032.14
MASURA KONTROL CİHAZLARI 84.48
MASURA SARMA MAKİNELERİ8445.40 
MASURLAR, iplik, tel, vb. çile mesneti olanlar: bkz. MAKARALAR  
MAŞA MAKASLARI 82.03
MAŞALAR:  
                mutfak ve sofra maşaları (ör. Kuşkonmaz, pasta, ordövr, buz, salyangoz, şeker, maşaları) : bkz. SOFRA EŞYASI  
                kütük kıskaçları (adi metalden el aletleri) 82.01
                kerpeten tipi, adi metalden (ör. Nalbantların, demircilerin maşaları) 82.03
                lehim maşaları 85.15
                şömine veya sobalar için maşalar 82.05
MATAFORLAR 84.25
MATARALAR (ayrıca ismen geçen türlere de bkz.):  
                deri veya keçi derisinden mataralar 42.05
                matara tutucuları, 87.11 ila 87.13 pozisyonlarında yer alan takım

tezhahları hariç:

84.4284.42
                                aksam ve parçalar8442.4084.42
MATBU KAĞIT:  
                belgeler:  
                                matbu yayınlar 49.11
                                damgalı kağıtlar 49.07
                çok yüzlü iş formları, kağıt veya kartondan4820.4048.20
MATE “Cizvit çayı” veya “Paraguay çayı”:0903.009 Gen

09.03

                Paraguay çayı (mate) hülasası, esans ve konsantreleri ve esası bu

hülasa, esans veya konsantreler veya Paraguay çayı olan

müstahzarlar

2101.2021.01
MATERYAL DENEME REAKTÖRLERİ 84.01
MATKAPLAR  
                değişebilir aletler, adi metalden (sondaj uçları, matkap ucu, merkaz

matkap, kaya deliciler, tornavida uçları)

 82.07
MATLAR:  
                kobalt matları8105.1081.05
                bakır matları7401.1074 Gen       74.01
                nikel matları7501.1075.01
                diğer adi metalden matlar 26.20
MATRİKS OPAL, monte edilmemiş 71 Ek
MATRİSLER, matbaacılık için bastırılmış 84.42
MATRİSLER:  
                münferit haldeki matbaa harflerinin dökümünde kullanılanlar 84.42
                disk imaline mahsus85.24 
MATZOS (mayasız ekmek) 19.05
MAURİTİUS KENDİRİ (dokumaya elverişli lifler) 53.05
MAVİ KUVARTZ, monte edilmemiş 71 Ek
MAVİ OKALİPTÜS YAPRAKLARI 12.11
MAVİLER: ismen geçen mavilere bakınız (örn. PRUSYA MAVİSİ, BERLİN MAVİSİ vs. )  
MAVNALAR, düz güverteli (leyler) 89.01
MAVNALAR89.0189.01
MAV-SİT-SİT (feldspat), monte edilmemiş 71 ek
MAYA ANASI 21.02
MAYA BİYOPROTEİNLERİ 21.02
MAYA, Altasyan 21.02
MAYALAR:  
                otolize olmuş maya ve diğer maya hülasaları 21.06
                tedavi amaçlı olarak(21-1(f)) 
                diğerleri:  
                aktif (örn. bira, destilasyon, ekmek, kültür mayaları ve maya anası)2102.1021.02
                inaktif2101.2021.02
MAYASIZ EKMEK 19.05
MAYDONOZ7-2 
                kurutulmuş 07.12
                taze veya soğutulmuş 07.09
MAYINLAR (harp mühimmatı)  
                mayınlar (örn. kara veya deniz mayınları) ve bunların aksam ve

parçaları

93-293.06
                maden dedektörleri 85.43
                maden detonatörleri:  
                                elektrik tipi 85.43
                                radyo tipi 85.26
MAYMUNCUKLAR, adi metalden 83.01
MAYMUNLAR, canlı 01.06
                kılları 51.02
MAYOLAR, banyo: bkz. YÜZME KIYAFETLERİ  
MAYONEZ 21.03
MAZI VE MAZI YUMRULARI (Halep, Çin, Macaristan, çam vb. mazıları) 14.04
                mazı palamudu ekstraktları 32.01
                mazı palamudu taneni (gallotannik asit) 32.01
MAZI YOSUNU 12.11
MAZI YUMRULARI: bkz. MAZILAR  
MAZİNDOL (INN) 29-ps.list. 2933.90
MCPA (4-kloro-2-metilfenoksiasetik asit) (29.37)

29.18

MDA, MDA hidroklorür : bkz. TENAMFETAMİN  
MDMA, MDMA hidroklorür 29-ps.list. 2932.90
MECLOFENONATE 29.22
MECLOQUALONE (INN) MECLOQUALONE hidroklorür 29-ps.list 2933.59
MEÇLER, eskrim 95.06
MEDAZEPAM (INN) MEDAZEPAM dibunate, hidroklorür 29-ps.list 2933.90
MED-CEZİR OLAYLARINI KAYDETMEYE MAHSUS CİHAZ 90.15
MEDIA:  
                kültür ortamları, hazırlanmış, mikroorganizmaların geliştirilmesi

için

3821.0038.21
                data, ses veya görüntülerin kayıt edildiği mesnetler 85.24
                ses veya benzeri kayıtlar için kayıt mesnetleri: 85 Gen
                                hazırlanmış, kayıt yapılmamış85.2385.23
                                kayıt yapılmış85.2485.24
                                                talimatların, dalataların, ses veya görüntülerin

timsallerini tekrar vermeye mahsus (diskler,

manyetik bantlar ve manyetik şeritli kartlar hariç)

 8524.99
MEDİHALER ERGOTAMİNE (29-(p))
MEDROKSİPROGESTERON (INN) 29.37
MEFENOREN (INN) MEFENOREN hidroklorür 29-ps.list. 2921.49
MEFRUŞAT:  
                yazıhane eşyası: bkz. MASA eşyaları  
                döşemelik mensucat: bkz. MENSUCAT  
                döşeme eşyası, yaylı veya herhangi bir madde ile içten doldurulmuş

veya gözenekli kauçuk veya plastikten mamul

94.0494 Gen

94.04

                dokumaya elverişli maddelerden mefruşat eşyası, t.b.y.a:63.0463.04
                                kullanılmış veya balya halinde63-3(a)63.09
MEGESTROL (INN) 29.37
MEKANİK ODUN HAMURLARI4701.0047 Gen

47.01

MEKANİZMALAR, t.b.y.a: ismen geçen tiplere bakınız  
MEKANİZMALAR, yardımcı tekstil makinesi olan (örn. dairesel ve aşağı yukarı hareket eden mekik değiştirme mekanizmaları, atkı ipliği veya çözgü ipliği koptuğunda makineyi hemen durduran mekanizma): 84.48
                otomatik hareket kesici84.48 
MEKANİZMALAR:  
                saat mekanizmaları ve mekanizma takımı: bkz. SAAT

MEKANİZMALARI

  
                müzik kutusu mekanizmaları 95.03
MEKANOTERAPİ CİHAZLARI9019.1090 Gen

90.19

MEKİK ARABALARI, maden ocakları için 87.04
MEKİK DEĞİŞTİRME MEKANİZMALARI, dokunmaya elverişli maddelere mahsus makine ve cihazları için84.4884.48
MEKİK KUTULARI 84.48
MEKİK OYASI DANTELLER 58.04
MEKİKLER:  
                dikiş makineleri için tasarlanmış 84.52
                dokunmaya elverişli maddelere mahsus makine ve cihazları için84.4884.48
                                dokumaya mahsus makineler için8448.4184.48
MEKKE PELESENKİ 13.01
MEKSİKA LİFİ veya MEKSİKA KENDİRİ: bkz. ISTLE  
MEKTUPLAR:  
                akreditif mektupları 49.07
                matbu mektuplar (yazışmalar için) t.b.y.a  (örn. reklam amaçlı,

sirkülerler vs.)

 49.11
                mektup kutular, ayrıca POSTA KUTULARI’na da bkz.:  
                                ev içi kullanılan türde, demir veya çelikten 73.23
                                mektup atma deliği ağızlığı 83.02
                                hariçte kullanımı için, demir veya çelikten 73.25
                mektup kartları:4817.2048.17
                                damgalanmış fakat kullanılmamış 49.07
                mektup raptiyeleri, adi metallerden83.0583.05
                mektup köşebentleri, adi metalden83.0583.05
                mektup kağıtları, ayrı sayfalar halinde 48.23
                mektup tablaları (bürolarda vs. kullanılan):  
                                kağıt veya kartondan4819.6048.19
                                ahşaptan 44.20
                mektup kapamak, katlamak, zarfa yerleştirmek, açmak,

mühürlemek, ayırmak vs. için makineler

 84.72
MEKTUPLARI AYIRMAYA MAHSUS MAKİNELER 84.72
MELAMİN REÇİNELER (örn. melamin-formaldehit)3909.2039.09
MELAMİN2933.6129.33
MELANİT (lal taşı) monte edilmemiş 71 ek
MELASLAR:  
                turunçgil meyvelerin melası 23.08
                melaslar, şeker ekstraksiyonundan veya rafinajından elde edilen,

renklendirilmiş olsun olmasın, rengi giderilmiş veya

aromalandırılmış:

 17 Gen

17.03

                kamış melasları1703.1017.03
                diğerleri1703.90 
MELEKLER, oyuncak 95.03
MELİSSA (OĞUL OTU)  
                sulu damıtıklar veya çözeltiler 33.01
                çiçekleri, yaprakları ve toprak üstü kısımları 12.13
MEME BEZLERİ: bkz. SAKATAT ve ORGANLAR, hayvanlar  
MEME DELİCİ SONDALAR (veterinerlikte kullanılan cihazlar) 90.18
MEMELER: bkz. SAKATALAR ve ORGANLAR, hayvansal  
MEMELER:  
                hava ısıtıcıları veya sıcak hava dağıtıcıları için, demir veya çelikten 73.22
                brülör memeleri, mekanik kömür taşıyıcı 84.16
                yakıt memeleri:  
                                içten yanmalı pistonlu motorlar için 84.09
                                turbo jet motorlar için 84.12
                                diğer motorlar için 84.12
MEMELİ DENİZ HAYVANLARI, canlı: 01.06
                unları ve ezmeleri, insan gıdası olarak kullanılmaya elverişli (16 Gen)

02.10

                unları, ezmeleri ve pelletleri, insan gıdası olarak kullanılmaya

elverişli olmayan

 23.01
                katı ve sıvı yağları: bkz. KATI YAĞLAR ve SIVI YAĞLAR  
                solüsyonlar 23.09
MENADIONE (29.36)

29.14

MENADİOL (29.36)

29.07

MENAFTON (29.36) 29.14
MENDELEVYUM 28-1-Gen    28.44
MENDİLLER:  
                mendiller:  
                                selüloz vatkadan, selüloz liflerinden veya kağıttan mamul

olanlar

4818.20 
                                dokumaya elverişli maddelerden olanlar:  
                                                örülmüş veya kroşe edilmiş olanlar 61.17
                                                örülmüş veya kroşe edilmiş olmayanlar62-7 
                                                                hiçbir kenarı 60 cm’yi geçmeyen kare

veya kareye yakın olanlar

62.1362.13
                                                                                pamuktan6213.20 
                                                                                ipek veya ipek döküntüsünden6213.10 
                                                                                diğer dokumaya elverişli

maddelerden

6213.90 
                                                                diğerleri: bkz. EŞARPLAR  
                                                dokunmamış olanlar 56.03
                mendil keçeler (şapkalar) 65.01
                mendil saşeleri, ev işlerinde kullanıma mahsus, dokumaya elverişli

kumaşlardan olanlar

 63.07
MENEKŞELER:  
                çiçekler (ayrıca bakınız ÇİÇEKLER):  
                                yenilenler, şekerde konserve edilenler (suyu alınmış, üstü

şekerle kaplanmış, kristalize edilmiş)

 20.06
                kökleri ve kurutulmuş çiçekleri 12.11
MENGENELER, tezgahlara mahsus olanlar 82.05
MENGENELER 84.66
MENGENELER:  
                ayarlanabilir mengeneler, otomatik, regülatörler için (90.32)

84.25

                metal yapı malzemelerini tutturmak için (tüp şeklinde veya diğer)  
                                alüminyumdan (76.09)

76.10

                                demir veya çelikten 73.08
                kapalı uçlu mengeneler: bkz. Aşağıda süspansiyon mengeneleri  
                elektro manyetik veya daimi mıknatıslı kıskaçlar:85.0585.05
                                aksam ve parçaları8505.9085.05
                el ve tezgah mengeneleri (tutucu aletler)  
                adi metalden, makine aletlerinin parçaları veya aksesuarlarının

haricinde

8205.7082.05
                                tahtadan 44.17
                ağaç için makineli aletler (örneğin çerçeve mengeneleri iskelet

mengeneleri)

 84.65
                burun kıkırdağını düzeltmek için 90.18
                süspansiyon ve kapalı uçlu mengeneler, demir veya çelikten,

süspansiyon izolatör zincirlerine mahsus

 73.26
                tüp veya boru tertibatı, demir veya çelikten 73.07
                veterinerlik için iğdiş edici enstrümanlar 90.18
                84.56’dan 84.65’e kadar olan makineler için işlenecek madde tutan

mengeneler

 84.66
MENGENELER  
                el mengeneleri8205.7082 Gen        82.05
                makineli aletlerin aksam, parça ve aksesuarlarını oluşturan mengeneler (82.05)
                84.56 ila 84.65 pozisyonlarında yer alan makineler için makineli

mengeneler

 84.66
                veterinerlikte kullanılan kastre edici aletler 90.18
MENSUCAT (ayrıca ismen geçenlere de bkz.)  
                 mesnedi sadece dokunmuş mensucattan olan tabi veya suni

aşındırıcı toz veya küçük taneler

6805.1068.05
                eskiliği 100 yılı aşan antika eşya 97.06
                amyanttan mensucat, dokunmuş veya örülmüş6812.4068.12
                cam liften mensucat ve bunlardan mamul eşyalar, t.b.y.a70.1970.19
                kumaş şeklinde dokunmuş örülmeye elverişli maddeler 46.01
                dokumaya elverişli maddelerden hazır olmayan mensucat, t.b.y.aXI-7XI-Gen
                                plastik yapıştırıcılar ile tabaka halinde toplanmış (59.03)
                                kauçuk yapıştırıcılar ile tabaka halinde toplanmış 50 ila 55. Fas. (59.06)
                                tül mensucat 50 ila 55. Fas.
                                bukleli (kıvrımlı) mensucat 58.04
                                broş mensucat (58.02)
                                tırtıl mensucat 50 ila 55. Fas. XI-Gen
                                                dar5806.10 
                                                diğerleri58.0158.01
                                                                pamuktan5801.2658.01
                                                                sentetik veya suni liflerden5801.3658.01
                                emdirilmiş, sıvanmış, kaplanmış veya lamine edilmiş

mensucat 59-1’de tanımlanmış

XI-11

59-1

 
                                                kitap veya benzerlerinin dış kapaklarında kullanılan türden zamk veya nişastalı maddeler ile5901.1059.01
                                                pigment katılmamış linolyum hamuru ile 59.04
                                                plastikler ile59-2 
                                                                hiçbir renk değişikliği hesaba alınmadan

çıplak gözle görülebilmesi kaydıyla,

tamamıyla plastiklerin içine konulmuş

veya tamamıyla kaplanmış yahut sadece

her iki tarafı plastikle kaplanmış

 39 Gen
                                                                hiçbir renk değişikliği hesaba alınmadan

emdirme, sıvama veya kaplamanın

çıplak gözle görülemediği

(59-2a(1))(59.03)

50 ila 55.

58. veya 60. Fas.

                                                                plastik maddelerle kısmen sıvanmış veya

kısmen kaplanmış olup, bu işlemlerin

sonunda üzerinde desenler meydana

gelenler

(59-2a(4))(59.03)

50 ila 55.,58.

veya 60. Fas.

                                                                15 derece ve 30 derece sıcaklık arasında

7mm. Çapında bir silindir etrafında el ile

kırılmaksızın bükülemeyenler

 39. Gen
                                                                diğerleri, 59.02 pozisyonundaki dış

lastik kord bezi hariç:

59.0359.03
                                                                                poliüretan ile5903.20 
                                                                                polivinil klorür ile5903.10 
                                                                                diğerleri5903.90 
                                                                kauçuk ile:  
                                                                                1500gramdan daha fazla                                                                                ağırlıkta olan ve ağırlık itibariyle %50 veya daha az dokumaya elverişli maddeleri içerenler 40 Gen
                                                                                diğerleri, 59.02 pozisyonundaki

dış lastik kord bezi hariç

59-4    59.0659.06
                                                                                eni 20cm’yi geçmeyen bant5906.10 
                                                                                diğerleri:  
                                                                                                örme veya kroşe işi5906.91 
                                                                                                diğerleri5906.99 
                                                                diğerleri, kaplama vb. işlemlerin çıplak

gözle görülebilmesi şartı ile

59-5

5907.00

59.07
                                kroşe işi: bkz. “örme” aşağıda  
                                daldırılmış mensucat: bkz. “kaplanmış” aşağıda  
                                nakışlı mensucat: bkz. İŞLEMELER  
                                keçe: bkz. KEÇE  
                                keçelenmiş dokunmuş mensucat (56.02)

50. ila 55. Fas.

                                kard garnitürlerinin imalinde kullanılan türden, kauçuklu,

deri ile veya diğer malzemelerle sıvanmış, kaplanmış, veya

lamine edilmiş, keçeden ve keçeyle astarlanmış dokunmuş

mensucat dahil olmak üzere diğer teknik amaçlar için

kullanılmaya mahsus türden benzeri mensucat

59-7a(i)

5911.10

59.11
                                dokumaya elverişli maddelerden dokunmuş veya örülmüş

fitiller: beyaz alevli lambalar için gömlekler ve bunların

imaline mahsus boru şeklinde örme mensucat emdirilmiş

olsun olmasın

5908.0059.08
                                tül: bkz. TÜL  
                                emdirilmiş mensucat, yukarıda geçen kaplanmışa bkz.  
                                taklit fitilli kadife ve süet 59.07
                                örme veya kroşe işi mensucat:60-360 Gen
                                                havlı mensucat: aşağıda geçen havlı mensucata

bkz.

  
                                                diğerleri:  
                                                                metal ipliklerden imal edilip giyim

eşyasında, döşemecilikte veya benzeri

işlerde kullanılan türden olanlar

60-260 Gen
                                                                diğerleri: 60.02
                                                                                eni 30 santimetre kareden

fazla olmayanlar:

  
                                                                                                ağırlık itibariyle %5

veya daha fazla

elastometrik iplik

veya kauçuk iplik

içerenler

6002.30 
                                                                                                diğerleri çözgü tipi

örgülü:

  
                                                                                                                pamuktan6002.42 
                                                                                                                sentetik veya

suni liflerden

6002.43 
                                                                                                                yünden veya

ince hayvan

kılından

6002.41 
                                                                                                                diğerleri6002.49 
                                                                                                diğerleri:  
                                                                                                                pamuktan6002.92 
                                                                                                                sentetik veya

suni liflerden

6002.93 
                                                                                                                yünden veya

ince hayvan

kılından

6002.91 
                                                                                                                diğerleri6002.99 
                                metal ipliiklerden: bkz. Yukarıda geçen örme veya kroşe ve

aşağıda geçen dokuma mensucat

  
                                mika tozu kaplı mensucat 59.07
                                dar enli mensucat t.b.y.a emdirilmiş, kaplanmış vb:58-1 
                                                paralel hale getirilip yapıştırılmış iplik veya l

liflerden atkı ipliksiz dar dokumalar (böldükler)

5806.4058.06
                                                örme veya kroşe işi: bkz. Yukarıda geçen örme

veya kroşe işi mensucat dokuma, dokuma

saçaklar ile

58-558.08
                                                dokuma, 58.07 pozisyonundaki etiketler, armalar

ve benzeri eşya hariç

58-558.06
                                                                ağırlık itibariyle %5 veya daha fazla

elastometrik iplik veya kauçuk iplik

içerenler

5806.20 
                                                                havlı mensucat (havlu cinsi bukleli

mensucat dahil) ve tırtıl mensucat

5806.10 
                                                                                pamuktan5806.31 
                                                                                sentetik veya suni liflerden5806.32 
                                                                                dokumaya elverişli diğer

maddelerden

5806.39 
                                ağ mensucat, dokunmuş, örme veya kroşe işi mensucat

hariç:

5804.1058.04
                                                düğümlü ağ mensucat:58-4 
                                                                ipten, sicimden ve halattan 56.08
                                                                diğerleri 58.04
                                dokunmamışlar: bkz. DOKUNMAMIŞLAR  
                                boyanacak desen verilmiş(59-5(b))(59.07)
                                paralel ipliklerin dar ve dik açı ile teşkiş edecek şekilde

birbirleri üzerine konulan ve kesişme noktalarından bir

yapıştırıcı veya sıcak yapıştırma usulü ile birleştirilen

tabakalardan oluşanlar (bazen ağ gözlü dokunmuş ince

perdelik kumaşı diye adlandırılırlar

XI-9

5407.30

XI Gen
                                fotografik mensucat: bkz. DOKUMAYA ELVERİŞLİ

MADDELER

  
                                yağlı dokumalar, tıp, cerrahi ve veterinerlik amaçları için

perakende satılacak şekilde ambalajlanmış

 (59.07)

30.05

                                havlı mensucat:  
                                                taklit59-5(c)59.07
                                                örme veya kroşe işi (emdirilmiş, sıvanmış,

kaplanmış veya lamine edilmiş olsa bile

60-1(c)60.01
                                                                uzun havlu mensucat6001.1060.01
                                                                bukleli mensucat 60.01
                                                                                pamuktan6001.21 
                                                                                sentetik veya suni liflerden6001.22 
                                                                                dokumaya elverişli diğer

maddelerden

6001.29 
                                                                diğerleri:  
                                                                                pamuktan6001.91 
                                                                                sentetik veya suni liflerden6001.22 
                                                                                dokumaya elverişli diğer

maddelerden

6001.99 
                                                                diğerleri:  
                                                                                pamuktan6001.91 
                                                                                sentetik veya suni liflerden6001.92 
                                                                                dokumaya elverişli

maddelerden

6001.99 
                                                dokuma havlı mensucat:  
                                                                dar (havlu cinsi bukleli mensucat ve

benzeri havluluk mensucat)

5806.10 
                                                                dar olmayanlar, 58.02 pozisyonundaki

mensucat hariç (örn. havlu cinsi bukleli

mensucat veya tüfle edilmiş mensucat

dışındakiler)

 58.01
                                                                                pamuktan:  
                                                                                                kesilmiş fitilli kadife5801.225801.22
                                                                                                çözgü havlı mensucat:  
                                                                                                                kesilmiş5801.25 
                                                                                                                epengle

(kesilmemiş)

5801.24 
                                                                                                atkı havlı mensucat:  
                                                                                                                kesilmemiş5801.21 
                                                                                                                diğerleri5801.23 
                                                                                sentetik veya suni liflerden:  
                                                                                                kesilmiş fitilli kadife5801.325801.32
                                                                                                çözgü havlı mensucat  
                                                                                                                kesilmiş5801.35 
                                                                                                                epengle

(kesilmemiş)

5801.34 
                                                                                                atkı havlı mensucat:  
                                                                                                                kesilmemiş5801.31 
                                                                                                                diğerleri5801.33 
                                                                                yünden veya ince hayvan

kılından

5801.10 
                                                                                dokumaya elverişli diğer

maddelerden

5801.90 
                                teknik işlerde kullanılan metalle takviye edilmi59-7a(v)59.11
                                kauçuklanmış mensucat: bkz. Yukarıda geçen kaplanmış,

KEÇE ve DOKUNMAMIŞLAR

  
                                kauçuk yapıştırıcı ile tabakalar halinde bir araya getirilmiş (59.06)         50 ila 55. Fas.
                                şapkacılıkta kullanılan türden sertleştirilmiş mensucat59.0159.01
                                dikiş-trikotaj usulü ile elde edilen lif mensucat5602.1056.02
                                havlu cinsi bukleli mensucat:  
                                                örme veya kroşe işi (taklit havlu cinsi bukleli

mensucat dahil): bkz. Yukarıda geçen havlı

mensucat örme veya kroşe işi

  
                                                dokuma:  
                                                                havlu cinsi bukleli mensucat ve benzeri

havluluk mensucat:

  
                                                                                dar5806.10 
                                                                                diğerleri 58.02
                                                                                                pamuktan:  
                                                                                                                ağartılmamış5802.11 
                                                                                                                diğerleri5802.19 
                                                                                                dokumaya elverişli

diğer maddelerden

5802.20 
                                teknik amaçlar için:59-759.11
                                                kard garnitürlerinin imalinde kullanılan türden

kauçukla: deri ile veya diğer maddelerle

kaplanmış, sıvanmış veya lamine edilmiş ve

teknik amaçlarla kullanılmaya mahsus benzeri

mensucat

5911.1059.11
                                                kağıt imaline mahsus makinelerde veya benzeri

makinelerde (hamur veya amyant-çimento

makinelerindeki gibi) kullanılmaya mahsus

nihayetsiz ve bağlayıcılarla birleştirilmiş

5911.31

veya

5911.32

59.11
                                tüfle edilmiş mensucat (57.03 pozisyonundaki eşyalar

dışındaki) (örn. halılar veya diğer yer örtüleri hariç)

5802.3058.02
                                tül mensucat : bkz. Aşağıda geçen ağ  
                                naylon veya diğer poliamidlerden, poliesterlerden veya

visköz ipeğinden elde edilen yüksek mukavemetli

iplikten her nevi nakil vasıtası iç ve dış lastiği için mensucat

(kord bezi):

  
                                                naylon veya diğer poliamidlerden5902.1059.02
                                                poliesterlerden5902.2059.02
                                                diğerleri5902.9059.02
                                yapıştırılarak veya kauçukla silindirden geçirilmek suretiyle aglomere edilen dokumaya elverişli maddelerden paralel halde iplikler içeren atkısız kumaşlar 59.06

 

                                dokunmuş mensucat t.b.y.a (ayrıca bkz. Yukarıda geçen

kaplanmış, dar, havlı vb.

 XI Gen
                                                ağartılmışXI-a.p.l.(f) 
                                                boyalıXI-a.p.l.(g) 
                                                baskılıXI-a.p.l.(ij) 
                                                ağartılmamışXI-a.p.l.(e) 
                                                farklı renkteki ipliklerdenXI-a.p.l.(h)XI-Gen
                                                dokumalar:  
                                                                düz (bez ayağı)XI-a.p.l.(k)XI-Gen
                                                                dimi XI-Gen
                                hayvan kılından:  
                                                kaba hayvan kılından51-1(c)

5113.00

51.13
                                ince hayvan kılından:51-1(h) 
                                                karde edilmiş:51.1151.11
                                                                ağırlık itibariyle %85 veya daha fazla ince

hayvan kılı içerenlerr

5111.11 veya 5111.19 
                                                                diğerleri  
                                                                                esas itibariyle veya sadece

sentetik veya suni fitmanetlerle

karışık olanlar

5111.20 
                                                                                esas itibariyle veya sadece

sentetik veya suni devamsız

liflerle karışık olanlar

5111.30 
                                                                                diğerleri5111.90 
                                                taranmış:51.12 
                                                                ağırlık itibariyle %85 veya daha fazla ince

hayvan kılı içerenler

5112.11 veya 5112.1951.12
                                                                diğerleri  
                                                                                esas itibariyle veya sadece

sentetik veya suni filamentlerle

karışık olanlar

5112.20 
                                                                                esas itibariyle veya sadece

sentetik veya suni devamsiz

liflerle karışık olanlar

5112.30 
                                                                                diğerleri5112.90 
                                pamuktan:  
                                                ağırlık itibariyle %85 veya daha fazla pamuk

içeren ve metre kare ağırlığı 200gr’ı geçmeyenler

52.0852.08
                                                                ağartılmış5208.21 ila 5208.29 
                                                                boyanmış5208.31 ila 5208.39 
                                                                baskılı5208.51 ila 5208.59 
                                                                ağartılmamış5208.11 ila 5208.19 
                                                                farklı renkteki ipliklerden5208.41 ila 5208.49 
                                                ağırlık itibariyle %85 veya daha fazla pamuk

içeren ve metrekare ağırlığı 200 gr’ı geçenler

52.0952.09
                                                                ağartılmış5209.21 ila 5209.29 
                                                                boyanmış5209.31 ila 5209.39 
                                                                baskılı5209.51 ila 5209.59 
                                                                ağartılmamış5209.11 ila 5209.19 
                                                                farklı renkteki ipliklerden5209.41 ila 5209.49 
                                                ağırlık itibariyle %85den daha az pamuk içeren,

sentetik veya suni liflerle karıştırılmış olup

metrekare ağırlığı 200gr’ı geçmeyenler

52.1052.10
                                                                ağartılmış5210.21 ila 5210.29 
                                                                boyanmış5210.31 ila 5210.39 
                                                                baskılı5210.51 ila 5210.59 
                                                                ağartılmamış5210.11 ila 5210.19 
                                                                farklı renkteki ipliklerden5210.41 ila 5210.49 
 

 

ağırlık itibariyle %85den az pamuk içeren, esas

itibariyle veya sadece sentetik veya suni liflerle

karıştırılmış olup metrekare ağırlığı 200gr’ı

geçenler

 

 

52.11

 

 

52.11

                                                                ağartılmış5211.21 ila 5211.29 
                                                                boyanmış5211.31 ila 5211.39 
                                                                baskılı5211.51 ila 5211.59 
                                                                ağartılmamış5211.11 ila 5211.19 
                                                                farklı renkteki ipliklerden5211.41 ila 5211.49 
                                                diğerleri:52.1252.12
                                                                ağartılmış5212.12 ila 5212.22 
                                                                boyanmış5212.13 ila 5212.23 
                                                                baskılı5212.15 ila 5212.25 
                                                                ağartılmamış5212.11 ila 5212.21 
                                                                farklı renkteki ipliklerden5212.14 ila 5212.24 
                                ketenden: bkz. Aşağıda geçen bitkisel lifler  
                                atkılından5113.0051 Gen 51.13
                                hint kenevirinden: bkz. Aşağıda geçen lifler  
                                suni filament ipliklerinden 54.05 pozisyonundaki

maddelerden (örn. şerit) elde edilen dokunmuş mensucat

dahil

54.0854.08
                                yüksek mukavemetli viskoz ipliğinden (rayonundan) elde

edilenler

5408.1054.08
                                diğerleri:  
                                                ağartılmış veya ağartılmamış5408.21 ila 5408.31 
                                                boyanmış5408.22 ila 5408.32 
                                                baskılı5408.24 ila 5408.34 
                                                farklı ipliklerden5408.23 ila 5408.33 
                                sentetik filament ipliklerinden 54.04 pozisyonundaki

maddelerden (örn. şerit) elde edilen mensucat dahil:

54.0754.07
                                        XI. bölümün 9. Notunda belirtilen mensucatXI-9     5407.30XI-Gen
                                naylon veya diğer poliamidlerden veya poliesterlerden

elde edilen yüksek mukavemetli ipliklerden

5407.10 
                                şerit ve benzerlerinden5407.20 
                                diğerleri, ağırlık itibariyle %85 veya daha fazla naylon veya

diğer poliamid filamentleri içerenler:

  
                                                ağartılmış veya ağartılmamış5407.41 
                                                boyanmış5407.42 
                                                baskılı5407.44 
                                                farklı renkteki ipliklerden5407.43 
                                diğerleri, ağırlık itibariyle %85 veya daha fazla poliester

filamentleri içerenler:

  
                                                tekstürize filamentlerden:  
                                                                ağartılmış veya ağartılmamış5407.51 
                                                                boyanmış5407.52 
                                                                baskılı5407.44 
                                                                farklı renkteki ipliklerden5407.43 
                                                tektüre edilmemiş filamentlerden  
                                                                ağartılmış veya ağartılmamış5407.51 
                                                                boyanmış5407.52 
                                                                baskılı5407.54 
                                                                farklı renkteki ipliklerden5407.53 
                                                tekstüre edilmemiş filamentlerden5407.60 
                                diğerleri ağırlık itibariyle %85 veya daha fazla sentetik

filamentler içerenler

  
                                                ağartılmış veya ağartılmamış5407.71 
                                                boyanmış5407.72 
                                                baskılı5407.74 
                                                farklı renkteki ipliklerden5407.73 
                                diğerleri ağırlık itibariyle %85 den daha az sentetik

filamentler içerenler ve esas itibariyle veya sadece

pamukla karışık olanlar:

  
                                                ağartılmış veya ağartılmamış5407.81 
                                                boyanmış5407.82 
                                                baskılı5407.84 
                                                farklı renkteki ipliklerden5407.83 
                                diğerleri:  
                                                ağartılmış veya ağartılmamış5407.91 
                                                boyanmış5407.92 
                                                baskılı5407.94 
                                                farklı renkteki ipliklerden5407.93 
                                sentetik veya suni devamsız liflerden: 55 Gen
                                                suni devamsız liflerden:55.1655.16
                                                                ağırlık itibariyle %85 veya daha fazla suni

devamsız lif içerenler

  
                                                                                ağartılmış yada ağartılmamış5516.11 
                                                                                boyalı5516.12 
                                                                                baskılı5516.14 
                                                                                farklı renkteki ipliklerden5516.13 
                                                                ağırlık itibariyle %85’den az suni

devamsız lif içerenler:

  
                                                                                ağartılmış veya ağartılmamış5516.41 
                                                                                boyanmış5516.42 
                                                                                baskılı5516.44 
                                                                                farklı renkteki ipliklerden5516.43 
                                                                ağırlık itibariyle %85’den az suni

devamsız lif içerenler, esas itibariyle

veya sadece sentetik veya suni

filamentlerle karışık:

  
                                                                                ağartılmış veya ağartılmamış5516.21 
                                                                                boyanmış5516.22 
                                                                                baskılı5516.24 
                                                                                farklı renkteki ipliklerden5516.23 
                                                                diğerleri  
                                                                                ağartılmış veya ağartılmamış5516.91 
                                                                                boyanmış5516.92 
                                                                                baskılı5516.94 
                                                                                farklı renkteki ipliklerden5516.93 
                                                sentetik devamsız liflerden:  
                                                                ağırlık itibariyle %85 veya daha az

sentetik devamsız lif içerenler:

55.1255.12
                                                                akrilik veya modakrilik liflerden:  
                                                                                ağartılmış veya ağartılmamış5512.21 
                                                                                diğerleri5512.29 
                                                                 poliester devamsız liflerden:  
                                                                                ağartılmış veya ağartılmamış5512..11 
                                                                                diğerleri5512.19 
                                                                diğerleri  
                                                                                ağartılmış veya ağartılmamış5512.91 
                                                                                diğerleri5512.99 
                                                ağırlık itibariyle %85den az sentetik devamsız

lif içeren, metrekare ağırlığı 170 gramı geçmeyen

ve esas itibariyle veya sadece pamukla karışık

olanlar

55.1355.13
                                                devamsız poliester liflerinden:  
                                                                ağartılmış veya ağartılmamış5513.11 ila 5513.23 
                                                                boyalı5513.21 ila 5513.23 
                                                                baskılı5513.41 ila 5513.43 
                                                                farklı renkteki ipliklerden5513.31 ila 5513.33 
                                                diğerleri:  
                                                                ağartılmış veya ağartılmamış5513.19 
                                                                boyalı5513.29 
                                                                baskılı5513.49 
                                                                farklı renkteki ipliklerden5513.39 
                                ağırlık itibariyle %85’den az sentetik devamsız lif içeren

metrekare ağırlığı 170 gramı geçen ve esas itibariyle veya

sadece pamukla karışık olanlar

55.1455.14
                                                devamsız poliester liflerinden:  
                                                                ağartılmış veya ağartılmamış5514.11 ila 5514.13 
                                                                boyalı5514.21 ila 5514.23 
                                                                baskılı5514.41 ila 5514.43 
                                                                farklı renkteki ipliklerden5514.31 ila 5514.33 
                                                diğerleri  
                                                                ağartılmış veya ağartılmamış5514.19 
                                                                boyalı5514.29 
                                                                baskılı5514.49 
                                                                farklı renkteki ipliklerden5514.39 
                                                diğerleri55.1555.15
                                                     devamsız akrilik veya modakrilik liflerinden

esas itibariyle veya sadece:

  
                                                                sentetik veya suni filamentlerle karışık5515.21 
                                                                yün veya ince hayvan kılı ile karışık5515.22 
                                                                diğerleri5515.19 
                                                    devamsız poliester liflerinden, esas itibariyle

veya sadece

  
                                                                sentetik veya suni filamentlerle karışık5515.12 
                                                                devamsız viskoz ipeği lifleri ile karışık5515.11 
                                                                yün veya ince hayvan kılı ile karışık5515.13 
                                                                diğerleri5515.99 
                                                      diğerleri, esas itibariyle ve sadece:  
                                                                sentetik veya suni devamsız liflerle

karışık

5515.91 
                                                                yün veya ince hayvan kılı ile karışık5515.92 
                                                                diğerleri5515.99 
                                giyim eşyasında, döşemecilikte veya benzeri işlerde

kullanılan türden, metal ipliklerden ve 56.06

pozisyonundaki metalize ipliklerden, t.b.y.a

5809.0058.09
                                                giyim eşyasında, döşemecilikte veya benzeri i

işlerde kullanılmayanlar

 (58.09) 71.15, 73.14, 74.14, 76.16, vs.
                                                kağıttan: bkz. Aşağıda geçen bitkisel dokumaya

elverişli lifler

  
                                                ipekten veya ipek döküntülerinden50.0750.07
                                                buretten5007.1050.07
                                                diğerleri, ağırlık itibariyle %85 veya daha fazla

ipek  veya ipek döküntüsü içerenler (buret hariç)

5007.205007.20
                                                diğerleri5007.90 
                                bitkisel dokumaya elverişli liflerden 53 Gen
                                                ketenden:53.0953.09
                                                                ağartılmış veya ağartılmamış5309.11 veya 5309.21 
                                                                diğerleri5309.19 veya 5309.29 
                                                53.03 pozisyonundaki jütten veya diğer bitki iç

kabuklarının dokumaya elverişli liflerinden

53.1053.10
                                                                ağartılmamış5310.10 
                                                                diğerleri5310.90 
                                                kağıt ipliğinden5311.0053 Gen (53.11)
                                                                şerit halindeki kağıtların örülmesinden

elde edilenler

 46.01
                                                dokumaya elverişli diğer bitkisel liflerden5311.0053.11
                                yünden:  
                                                karde edilmiş yünden:51.1151.11
                                                                ağırlık itibariyle %85 veya daha fazla yün

içerenler

5111.11 veya 5111.19 
                                                                diğerleri, esas itibariyle veya sadece  
                                                                                sentetik ve suni filamentlerle

karışık olanlar

5111.20 
                                                                                sentetik ve suni filamentlerle

karışık olanlar

5111.30 
                                                                diğerleri5111.90 
                                                taranmış yünden:51.1251.12
                                                                ağırlık itibariyle %85 veya daha fazla yün

içerenler

5112.11 veya 5112.19 
                                                                diğerleri, esas itibariyle veya sadece:  
                                                                                sentetik veya suni filamentlerle

karışık olanlar

5112.20 
                                                                                sentetik veya suni devamsız

liflerle karışık olanlar

5112.30 
                                                                diğerleri5112.90 
MENSUCAT PLİSESİ YAPAN MAKİNELER 84.51
MENSUCAT:  
                kilimler 57.02
                dokumalar:58.0158.01
                                pamuktan5801.26 
                                suni liften5801.36 
                dar dokumalar5606.0056.06
MENSUCATI DANTELLİ ŞEKİLDE KESMEYE MAHSUS MAKİNALAR:8451.5084.51
                aksam ve parçaları8451.90 
MENSUCATI GEREREK GENİŞLETMEYE MAHSUS MAKİNELER, dokumaya elverişli maddelerin finisajı için 84.51
MENSUCATIN ÇEKİP DARALMASINI ÖNLEYİCİ MAKİNELER, dokumaya elverişli maddelerin finisajı için 84.51
MENSUCATIN YÜZÜNDEKİ HAVLARA KIVIRCIK veya DALGALI BİR ŞEKİL VERMEYE MAHSUS MAKİNA ve CİHAZLAR, dokumaya elverişli mensucatın finisajına mahsus 84.51
MENSUCATIN YÜZÜNÜ TIRAŞLAMAYA MAHSUS MAKİNA ve CİHAZLAR 84.51
MENTEŞELER:  
                mobilya, kapı, pencere, karoseri, kasalara mahsus adi metalden

menteşeler (örn. mobilyada köşeler, kapılar, körükler)

8302.1083.02
                katlanan metreler için menteşe veya bağlama tertibatı 90.17
                gözlükler için menteşeler 90.03
                saat zarfı menteşesi 91.11
MENTİL FORMAT 29.15
MENTİL SALİSİLAT 29.18
MENTOL2906.1129.06
MENTON YAĞI 33.01
MENTON 29.14
MEPROBAMAT (INN) 29-ps.list. 2924.10
MERCAN ve EŞYALARI, t.b.y.a:  
                mercan (hayvan):  
                                işlenmemiş veya basitçe hazırlanmış, fakat başka bir işlem

görmemiş

0508.0005.08
                                işlenmiş veya şekil verilmiş, parçaları dahil, t.b.y.a96.0196.01
                taklit mercan, camdan 70.18
MERCİMEK:  
                kuru, kabuğu çıkarılmış0713.4007.13
                taze veya soğutulmuş, kabuğu çıkarılmış olsun olmasın 07.08
MERDANELER (SİLİNDİRLER):  
                tarımda kullanılan silindirler (örn. düz veya ondüle satıhlı, diskli,

dişli vb. silindirler) balya silindirleri hariç

 84.32
                rulo halinde amyanttan ince ve kalın levhalar, kağıtlar, keçeler 68.12
                balya yapan silindirler 84.33
                sarılır panjurlar, ahşaptan 44.21
                değirmen silindirleri, sanayii 84.37
                tereyağı işleyiciler (malaksörler) için 84.34
                döküm silindirleri, cam işleme makinaları olanlar 84.75
                makaralı zincirler (örn. mafsallı) demir veya çelikten 73.15
                taşıyıcı cihazlar için rulolar 84.31
                üzeri keçe kaplı silindirler ve “dandyrolls” denilen soğuk damga

yapmaya mahsus silindirler

 84.39
                esası amyant veya mineral maddelerden olan frenlerde ve

sürtünmeyi temin edici her türlü cihazlarda kullanılmak üzere

monte edilmemiş maddelerden rulolar

68.1368.13
                bahçe merdaneleri 84.32
                haddeden geçirme suretiyle glass tipi cam imaline mahsus makine

cihazlar (örn. döküm silindirleri)

 84.75
                çimento üzerine desen vermeye mahsus merdaneler (adi metalden

el aletleri)

 82.05
                mürekkepleme merdaneleri:  
                                elde kullanılan türden (84.42)
                                kopyalama patları ile kaplanmış matbaa makinalarında

mürekkep veren merdaneler

 (38.24)

84.43

                çimenlikler için silindirler84.3284.32
                masaj silindirleri (örn. kauçuktan) 90.19
                mekanik ızgaralara mahsus makaralar 84.16
                mekanik müzik aletlerine mahsus rulolar92-2

92.09

92 Gen

92.09

                metalleri haddeleme silindirleri8455.3084.55
                mikadan rulolar 68.14
                rulo halinde mineral yünler (cüruf yünü, kaya yünü, granit, dolomi

veya kireç taşı)

6806.10 
                müzik aletlerine mahsus rulolar92-2

92.09

92 Gen

92.09

                boya ruloları:9603.4096.03
                kağıt veya kartondan rulolar:  
                                rulo halinde kağıt veya kartonlar: bkz. KAĞIT  
                                kendi kendine kaydedici cihazlar için basılmış rulolar4823.4048.23
                kağıt imaline mahsus makine ve cihazlar için silindirler 84.39
                matbaa makinalarına mahsus merdaneler : yukarıda bkz.

mürekkepleme merdaneleri

  
                yol silindirleri (keçi ayağı silindirleri veya pnömatik haldeki

lastiklerle mücehhez silindirler dahil)

  
                                kendiliğinden hareketli8429.4084.29
                                itilerek veya yedekte çekilerek kullanılan türden 84.30
                rulmanlar için makarlar8482.9184.82
                hadde silindirleri (metalleri haddeleme makinalarına mahsus)8455.3084.55
                kayarak açılıp kapanan kapılar ve pencereler için tekerlekli raylar,

adi metalden spor sahaları için silindirler

84.3284.32
                maşa, saat aksamı 91.14
                kaynak cihazlarına mahsus bilyalar 85.15
MERDANELER, harbur açmaya mahsus:  
                seramik maddelerden:  
                                porselenden veya çiniden 69.11
                                diğerleri 69.12
                ahşaptan 44.19
MERDANELİ BASMA MAKİNALARI 84.43
MERDİVEN BASAMAK ARALARI, bina veya inşaat için preslenmiş veya

kalıplanmış camdan eşya

 70.16
MERDİVEN ve MERDİVENLER İÇİN TERTİBAT (ayrıca bkz. BASAMAKLAR):  
                merdivenler, ahşaptan 44.18
                merdivenler için tertibat, adi metalden83.0283.02
                                merdiven çubukları ve merdiven boruları 83.02
                merdiven basamakları, çimentodan, betondan veya suni taştan

eşya

 68.10
MERDİVENLER:  
                kova dizilerini tutmak için merdivenler (ekskavatör parçası) 84.31
                tırmanmak için olanlar:  
                                atletizm veya jimnastik ekipmanı 95.06
                                mekanik merdivenler 84.28
                                t.b.y.a:  
                                                demir veya çelikten 73.26
                                                dokumaya elverişli maddelerden olan iplerden

olanlar

 56.09
                                                tahtadan olan 44.21
                mekanik merdivenler 84.28
                basit bir tekerlekli şasi üzerinde, çekilmek için dizayn edilmiş (87.16)

84.28

MERHEMLER 30.03
MERKAPTAN 29.30
MERKAPTO BİLEŞİKLERİ  
                merkaptohenziminazol 29.33
                a-merkaptobenzoik asit 29.30
                merkaptobenzotiazol 29.34
MERKEZ (ORTA)  
                ortaları kornişli ağaçlar 44.09
                merkez matkabı, adi metalden 82.07
                merkez parçaları, masalar için bkz. MASALAR  
                merkez zımbaları (işaretlemeye mahsus) 90.17
                ortadan V şeklinde bağlantı teşkil eden keresteler 44.09
                merkez çarkları (saat parçaları) 91.14
MERKEZİ ISITMA KAZANLARI: bkz. KAZANLAR  
MERKÜRİK VE MERKÜRO: bkz. CİVA BİLEŞİKLERİ  
MERMER (taş): bkz. İNŞAATA veya YONTULMAYA ELVERİŞLİ TAŞLAR  
MERMİLER (mühimmat) 93.06
MERMİLER ve parçaları93-2

93.06

 
MERSERİZE İŞLEMİNE MAHSUS MAKİNE VE CİHAZLAR, tekstil finisajına mahsus olanlar 84.51
MERSİN AĞACI MEYVESİ:  
                üzümleri, taze 08.10
                göveleri, sapları ve yaprakları 14.04
                mumları (ayrıca bakınız KATI YAĞLAR) 15.15
MESAFE BULMAYA YARAYAN RADAR CİHAZLARI 85.26
MESAHA ZİNCİRLERİ, ölçüm için 90.15
MESHTA (dokumaya elverişli lifler) 53.03
MESKALİN auriklorür 29-ps. List. 2843.30
MESKALİN hidroklorür, pikrat, sülfat 29-ps.list. 2939.90
MESKALİN 29-ps. Ve (CS) list. 2939.90
MESNET KANCALARI, adi metalden, kör şeritler için 83.02
                kol, sırt, ayak, baş, bacak vb. mesnetleri:  
                                taşı karoserinin adi metalden aksam ve parçaları 83.02
                                dişçi koltukları için başı dayamaya mahsus mesnetler 94.02
                                tekerlekli taşıtlar veya motorsikletler için ayak koyacak

yerler

 87.14
                                sakat arabaları için arka dümen kolları ve arka kollar 87.14
                                bıçaklıklar: bkz. SOFRA EŞYASI  
                                bacak mesnetleri: yukarıda kol’a bakınız  
                                daktilolara mahsus kağıtlıklar (adi metalden büro eşyası)8304.0083.04
                                kalemlikler, plastikten 39.26
                84.56 ila 84.65 pozisyonlarında yer alan makinalı aletlerin işlenecek

maddeleri tutucu sabit kemer gergileri

 84.66
MESNETLER:  
                ayak giyeceklerinin ayak altı kavisleri için mesnetler 64.06
                kol için mesnetler (ameliyat masalarına ait aksam ve parçalar) 94.02
                seramik maddelerden:  
                                ateşe dayanıklı olmayan, laboratuvar eşyası, filtreler ve

katalizörler için

 69.09
                                ateşe dayanıklı, silisli fosil unlarından veya benzeri silisli

topraklardan olanlar hariç

69.0369.03
                konveyörler için 84.31
                döküm kalıplarının göbek demirleri için, demir veya çelikten 73.26
                sigortalar için, elektrikli 85.47
                hayvanlar için boynuz destekleri (ortopedik aletler) 90.21
                sabit görüntü projektörleri, fotoğraf büyültücü ve küçültücü

cihazlar için

 90.08
                bacak mesnetleri:  
                                sakat taşıtları için 87.14
                                ameliyat masalarına ait aksam ve parçalar 94.02
                şilte mesnetleri9404.1094 Gen 94.04
                motorlu araçların (otobüsler, otomobiller, kamyonlar, kamyonetler

vb.) karoseri, motoru, marşpiyesi vb. için

 87.08
                kalın ve ince boruları tespit için, demir veya çelikten (87.08

pozisyonundakiler hariç)

 73.26
                iplik vb. için masuralar: bkz. MASURALAR  
                taştan (kayagan taşı hariç) inşaat veya yontulmaya elverişli 68.02
                göğüs için mesnetler (ameliyat masalarına ait aksam ve parçalar) 94.02
                el aletleri için destekler, pnömatik 84.28
                ince boruları tespit için, yukarıda kalın borular’a bakınız.  
                kaynak, lehim veya pirinç lehimi yapmaya mahsus cihazlar için, gazla çalışan 84.68
                tartı alet ve cihazları için 84.23
MESNETLER, DAYANAKLAR (ayrıca ismen geçen örneklere bakınız):  
                adi metallerden:  
                                köşe mesnetleri (kapılar, mobilya, kepenkler, el çantaları,

bavullar vs. için)

 83.02
                                el aletleri, dişli tertibatı olanlar dahil 82.05
                motorlu taşıtlar (otobüsler, otomobiller, kamyonlar, furgonlar vs. için) 87.01 ila 87.05 pozisyonlarında yer alan 87.08
                giyim:  
                                deriden 42.03
                                dokumaya elverişli maddeler ve bunların parçalarından42-362.12
                dişlerin biçimsizliğini düzeltmek için kullanılan aletler62.1290.21
                ayak destekleri 90.21
                pantolon askısı aksamı, deriden 42.05
                perküsyonlu müzik aletleri için 92.09
                yatak kovanları için (84.83)      73.25 veya 73.26
                87.11 ila 87.13 pozisyonlarında yer alan bisiklet, motosiklet veya

diğer taşıtlar için (örn. lamba destekleri, su kabı tutucuları)

 87.14
                simbal (zil) mesnetleri 92.09
                tertibatlar, adi metallerden:  
                                motorlu taşıtlardaki storlar için 83.02
                                binalarda kullanılan panjurlar, storlar, kapı yerine

kullanılan perdeler veya kepenkler için

 83.02
                                elektrik hatları için 73.26
                                boruları desteklemek için, alüminyumdan (76.09) 76.16
                                tespit edilmiş, menteşelenmiş veya diş açılmış mesnetler8302.5083.02
                mikroskoplar için (bileşik optik mikroskoplar) 90.11
                                87.01 ila 87.05 pozisyonlarında yer alan motorlu taşıtlar

(otobüsler, otomobiller, kamyonlar, furgonlar vs.) için

(örn. batarya, karoseri, motor veya akaryakıt tankları,

numara plakası, basamak, direksiyon mili, kısa-kalın aks

mesnetleri)

 87.08
                plastikten39-11(ij) 
                kol saatleri için: bkz. SAAT, kayış  
MESNETLER, KAİDELER, AYAKLAR:  
                adi metalden, inşaat, mobilyacılık vb. için: bkz. TERTİBAT  
                fırçalar için, yontulmaya ve kalıplamaya elverişli maddelerden, t.b.y.a 96.01
                el yelpazeleri için:  
                                kağıt 48.23
                                mensucat 63.07
                olta maskara mesnetleri 95.07
                tüfekler için hususi mesnetler, nişan ve doldurma tertibatı olsun

olmasın

 93.05
                şapkacılıkta metal bir telle teçhiz edilmiş tüyler 67.01
                fotoğraf, pul vs. tatbike mahsus köşebentler, kağıttan 48.23
                       surette monte edilmeye mahsus39-1(ij) 
                süspansiyon mesnetleri, 87.01 ila 87.05 pozisyonlarındaki motorlu

taşıtlar (otobüsler, arabalar, kamyonlar, kamyonetler vs.) için

 87.08
                tuvalet spreylerini püskürtme başları9616.1096.16
MESNETLER, rafları tutturmaya mahsus, adi metallerden 83.02
MESNETLİ FERMUARLAR, el çantaları vb. için, adi metalden:  
                kilidi olanlar8301.5083.01
                kilidi olmayanlar83.0883.08
MESOCARB 29-ps.list.  2834.90
MESOINOSITOL HEKZANIKOTİNAT 29.53
MESOİNOZİT ve MESOİNOZİTOL: bkz. İNOZİT ve İNOZİTOL  
MESTANOLON (INN) 29.37
MESTEROLON(INN) 29.37
MESTRANOL(INN) 29.37
MEŞALELER:  
                fantezi el lambaları, elekrikli, portatif 85.13
                protekni mamuller olarak 36.04
                reçineli meşaleler36-2(c)36.06
MEŞE (ayrıca bkz. AĞAÇLAR ve ODUN):  
                meşe kabukları (kara meşe ve ikinci kabuğu dahil) 14.04
                                meşe kabuğu tanemi 32.01
                mazı yosunu 12.11
                debagatte kullanılan meşe hülasası3201.3032.01
MEŞE PALAMUTLARI:2308.1023.08
                palamut kahvesi 21.01
                kahve yerine kullanılan kavrulmuş palamut 21.01
META-bileşikleri, aşağıda listelenmemiş olanlar: ismin ana köküne bakınız.  
META FUEL: bkz. METALDEHİT  
METABENZENEDICARBOXYLICACID 29.17
METABOLİZMAYI BELİRLEMEK İÇİN ALETLER (tıpta kullanılan teşhis aletleri) 90.18
METABORİK ASİT 28.10
METADON (INN) 29-mark.list. 2922.30
METADON (INN) ARA ÜRÜN 29.26 29-mark.list. 2926.90
METADON hidrobromür, hidroklorür, hidrojen tartarat (bitartarat) 29- mark.list. 2922.30
MATAFOSFATLAR, metal 28.35
METAFOSFORİK ASİT 28.09
METAKRİLİK ASİT:2916.1329.16
                esterler2916.1429.16
                polimerler: bkz. POLİMERLER  
                tuzlar2916.1329.16
METAKUALON (INN), METAKUALON hidroklorür 29-ps. Ve (CS) list. 2933.59
METAKUALON reçineleri 29- ps. List. 3003.90
MEAL DÖKÜMHANESİ için dereceler, döküm kasaları, döküm plakaları, döküm modeller 84.80
METAL DÜĞME ALAŞIMLARI (çinko-bakır alaşımları) 79 Gen
METALDEHİT:  
                meta fuel olarak tablet, çubuk veya benzer şekillerde36-2(a)36.06
                diğerleri, kristal veya toz halinde bulunan 29.12
METALLER (ismen geçen metallere ve ALAŞIMLARA ayrıca bakınız):  
                alkali metaller: bkz. ALKALİ METALLER  
                toprak alkali metaller: bkz. TOPRAK ALKALİ METALLER  
                adi metaller: bkz. ADİ METALLER  
                metal depluvayye: bkz. GENLEŞTİRİLMİŞ MADDELER, metal depluvayye  
                tabii metaller:  
                                tabi metal gangları 26 Gen
                                yataklarından külçe veya taneler halinde ayrılmak

suretiyle tabii şekilde çıkartılmış olan

 (26 Gen)

XVI veya XV

                kıymetli metaller: bkz. KIYMETLİ METALLER  
                nadir toprak metalleri: bkz. NADİR TOPRAK METALLERİ  
                metal oksitli yarı iletkenler (MOS teknoloji göre)8542.1385.42
                metal cilaları: bkz. CİLALAR  
                metal işlemeye, test etmeye, vb. mahsus makine, cihaz ve aletler, vb:  
                                el aletleri, adi metalden: ismen geçen aletlere ve ALETLER’e bakınız.  
                                metal işlemeye mahsus makineli aletler: bkz. MAKİNELİ ALETLER  
                                değiştirilebilir aletler, adi metalden: ismen geçen aletlere ve ALETLER’e bakınız.  
                                metallerin işlenmesine mahsus olan makine ve mekanik cihazlar, t.b.y.a (örn. dekapaj, parlatma, temizleme, kalaylama, vb)8479.8184.79
                                metal test etmeye mahsus makineler: bkz. TEST EDİCİLER  
                                metal tekerlek çemberleri86-2(a)86.07
                                madenli kumlar 26 Gen
METALLERİ DÖVMEYE MAHSUS TAKIM TEZGAHLARI (presler dahil) (ayrıca bakınız MAKİNELİ ALETLER) diğer bölümlerde ne yazdıysak aynı yapalım8462.1084.62
METALLOFONLAR 92.06
METALURJİK MADEN POTALARI, mekanik tertibata sahip olmayan 73.25
METAMFETAMİN (INN) 29-ps. list. 2939.90
METAMFETAMİN (INN) 29-(CS) list. 2939.90
METAMFETAMİN hidroklorür, hidrojen tartarat(bitartarat), racemate, sülfat 29-ps. List. 2939.90
METAN:27-1(a)27 Gen 27.11
                ağır metan 28.45
METANAL2912.1129.12
METANDIENON(INN) 29.37
METANDRİNOL(INN) 29.37
METANOL2905.1129.05
METANTİYOL 29.30
META-STANİK ASİT 28.25
METASTANNATLAR 28.41
METATITANATLAR 28.41
METATİTANİK ASİT (28.23) 28.25
METAVANADAT 28.41
METAZOSİN (INN), METAZOSİN hidrobrımür, hidroklorür 29-mark. List. 2933.39
METENOLON (INN) 29.37
METEOROLOJİ GEMİLERİ, okyanus meteoroloji istasyonları tarafından kullanılan 89.06
METEOROLOJİK CİHAZLAR:  
                meteorolojik alet ve cihazlar (ismen geçen alet ve cihazlara ayrıca

bakınız):

90.1590 Gen

90.15

                                aksam, parça ve aksesuarlar9015.9090.15
                meteorolojik uydular 88.02
METHADREN (29.37) 29.22
METHANAMİDE 29-(E)
MEHANAMİNE 29-(E) list.
METHENAMİNE (INN): 29.33
                tıpta kullanılan methenamine (INN) tablet ve pastilleri (29.33) 30.04
                tablet, çubuk veya benzeri yapıda olan ve yakıt olarak kullanılan (29.33) 36.06
METİL BİLEŞİKLERİ:  
                metil abietatlar 38.06
                metil asetamilid 29.24
                metil asetat 29.15
                metilaselofenon 29.14
                metilasetilen (propin) 29.01
                (+)-N-metiladrenalin (29.37) 29.22
                metilal 29.11
                metil alkol (metanol)2905.1129.05
                                ham metil alkol (29.05) 38.07
                metiallen (buta-1, 2-dien) 29.01
                metilamin ve tuzları2921.1129-(E) list. 29.21
                metiamin fenoksiasetat 29 Gen
                p-N-metilaminofenosulfat, fotoğrafik develope ediciler (developer) 37.07
                2-metilamino-1-fenilpropan (metamfetamin(INN) 29-(CS) 2939.90
                2-methylamino-1-phenylpropan-1-ol 29-(P) list.
                N-metilamfetamin (metamfetamin (INN)) 29.39
                17a-metilandrast-5-en-3ß, 17ß-diol (metandriol(INN)) 29.37
                X-metilanilin 29.21
                metilantrasenler 29.02
                2-metilantrakinon 29.14
                metil 8’-apo-ß-karutenat 32.04
                metilarsonik asit ve tuzları 29.31
                metilbenzen: bkz. TOLUEN  
                metil benzensülfonat 29 Gen
                metil benzoatlar 29.16
                2-methyl-1.3-benzovazole 29-(P) list.    29.34
                metil benzoilekgonin 29-(E) list.    29.39
                metil bromür (bromometan) 29.03
                2-metilbuta-1,3-dien 29.01
                3-metilbutil asetat 29.15
                metil sellüloz 39.12
                metil klorür (klorometan)2903.1129.03
                metil kolin 29.23
                metil sinnamik 29.16
                metilkobalamin ve türevleri 29.36
                metilkumarinler2932.2129.32
                metilsiklohekzanoller2906.1229.06
                metilsiklohekzanonlar2914.2229.14
                metildesorfin: bkz. METİLDESORFİN  
                X-metildiaznaminobenzen 29.17
                metildihidromorfin: bkz. METİLDİHİDROMORFİN  
                5-metildihidromorfinon (metopon (INN)) 29.39 mark. List.
                metil-ditiyokarbonat 29.30
                metilen bileşikleri: bkz. METİLEN BİLEŞİKLERİ  
                metilefedrim 29.39
                N-metilepinefrin (29.37)     29.22
                methyllergometrine 29.39
                m-krezolun ve butil m-krezollerin metil eterleri 29.09
                metil etil keton (butanon)2914.1229-(E) list. 29.14
                methylformamide 29-(P) list.
                N-methyl-formamide 29-(P) list. 29.24
                metil format 29.15
                metil gallat 29.18
                a-metil glukosid 29.40
                metilhidantoid 29.33
                metil hidroabietat 38.06
                2-metilhidrokortizon 29.37
                6u-metilhidrokortizon 29.37
                metil hidrojen sülfat 29.20
                metil p-hidroksibenzoat 29.18
                ß-metilindol 29.33
                metilen iyodür (iyodometan) 29.03
                metiliyonanlar2914.2329.14
                metil izobutil keton (4-metil-2-pentanon)2914.1329.14
                2-metil-5-izopropilfenon (karvakrol) 29.07
                5-metil-2-izopropilfenon (timol) 29.07
                metil merkaptan (metantiyol) 29.30
                3-metil-6,7-metilendioksi-1-(3,4-metilendioksibenzil) izokinolin

hidroklorür

 29.34
                3-metil-6,7-metilendioksi-1-(3,4-metilendioksifenil) izokinolin 29.34
                a-methyl-3,4-methylene diosyphenethylamine 29-(CS) list. 29.32
                methyl 6-methylnicotinate 29-(P) list. 29.33
                methyl-6-methylpyridine-3-carboxylate 29-(P) list.
                N-metilmorfinan 29.33
                methylmorphine (codeine) 29-(P) list. 29.39
                3-O-methylmorphine (codeine) 29-(P) list.
                2-metil-1,4-naftakinon (29.36) 29.14
                metilnafton (29.36) 29.14
                metil naftil keton 29.14
                6-methylnicotinic acid, methyl ester 29-(P) list.
                metil nitrat 29.20
                metil nitrit 29.20
                1-methyl-2-nitrobenzene 29-(P) list.
                metilnitrozoanilin 29.21
                metilnortestosteron 29.37
                17a-metiloestradiol 29.37
                17a-metiloestra-1,3,5(10)-trien-3,17ß-diol (17a-metiloestrado) 29.37
                metilolriboflavin 29.36
                metiloranj (32.04) 29.27
                metiloksiran2910.2029.10
                4-metil-2-pentanon2914.1329.14
                a-methylphenethylamine 29-(CS) list. 29.21
                metilfenidat: bkz. METİLFENİDAT  
                metilfenobarbital: bkz. METİLFENOBARBİTAL  
                metil fenil eter (anizol) 29.09
                metilfenilhidrazin 29.28
                1-metil-4-fenilpiperidin karboksilik asit 29.33 mark. List.
                1-metil-3-fenilpiperidin-3-karboksilik asit etil ester 29.33
                1-metil-3-fenilpiperidin-4-karboksilik asit etil ester 29.33 mark. List.
                2-metil-3-fitil-1,4—naftakinon 29.36
                2-metil-3-fitil-1,4-naftakinon-2,3-oksit 29.36
                2-metil-3-fitil-2,3-epoksi-2,3-dihidro-1,4,naftakinon 29.36
                metilprednisolon (INN) 29.37
                2-metilpropan (izobutan) 29.01
                metilpiridin:  
                                ağırlık itibariyle %90 veya daha fazla saflığa sahip olanlar,

tüm izomerler birlikte ele alınarak

 29.33
                                diğerleri (29.33) 27.07
                metilkinolin 29.33
                metil rezinatlar 38.06
                metil salisilat 29.18
                metilitestosteron (INN) 29.37
                2-metil-3-a-tolit-d(3H)-kuinazolinon (metakualon (INN) 29(CS) list. 29.33
                metiltrinitrofenilnitramin 29.29
                metilvinilasetilen 29.01
METİLAMİNOREX, METİLAMİNOREX hidroklorür 29-ps.list. 2934.90
METİLDESORFİN (INN), METİLDESORFİN hidroklorür 29-mark. List. 2939.10
METİLDİHİDROMORFİN (INN) 29-mark. List. 2939.10
METİLEN BİLEŞİKLERİ:  
                metilen mavisi 32.04
                metilen klorür (diklorometan)2903.1229.03
                3,4-(methylenedioxy) benzaldehyde 29-(P) list.
                3,4-methylenedioxyphenylaceton 29-(P) list.
                3,4-methylenedioxyphenylpropan-2-one (3,4-(methylenedioxy)

phenyl-2-propanone)

 29-ö.m ve (P) list. 2932.92
                1,2-methylenedioxy-4-prop-1-enylbenzene 29-(P) list.
                1,2-methlyenedioxy-4-prop-2-enylbenzene 29-(P) list.
                metilen ditanneler 32.01
                metilen iyodür (di-iyodmetan) 29.03
METİLEN-DIOKSİAMFETAMIN,(INNM) veya (a-methyl-3,4-methlenedioxyphenethylamine) 29-(CS) list. 29.32
METİLEN-DIOKSİ-METHAMFETAMİN (INNM) veya ((a-methyl-3,4-methylenedioxyphenethlamine) 29-(CS) list. 29.32
METİLFENİDAT (INN), METİLFENİDAT hidroklorür 29-ps. List. 2933.39
METİLFENOBARBİTAL (INN), METİLFENOBARBİTAL sodyum 29-ps. List. 2933.51
METİLOLRİBOFLAVİN 29.36
METİN İÇEREN YAYINLAR:  
                içine kağıt takılabilen ciltlere konulmak üzere ayrı yapraklar halinde 49.01
                t.b.y.a : bkz. KİTAPLAR, BASILI EŞYALAR vb.  
METİNLER, elle yazılmış ve bunların karbon kopyaları veya fotoğrafik reprodüksiyonları4906.0049.06
METİNLER, kitapların baskılı kısımları olarak49-4(c) 
METİPRİLON (INN) 29-ps.list. 2933.79
METİYONİN:2930.4029.30
                bunun kalsiyum tuzları (29.37) 29.30
METOPON (INN), METOPON hidroklorür 29.39  29-mark.list. 2939.10
METRONOMLAR9209.1092.09
MEYAN KÖKÜ12-4     1211.1012.11
MEYAN KÖKÜ HÜLASASI:  
                şekerleme olarak hazırlanmamış, ağırlık itibariyle %10’dan yada

daha az sakkaroz içeren

 17.04
                ağırlık itibariyle %10’dan daha fazla sakkaroz içeren veya şeker

oranına bakılmaksızın şekerleme olarak hazırlanmış

13-1

1302.12

13.02
MEYİLLİ HAREKETLİ ÇANLI METRELER (gaz sayacı) 90.28
METİLLİ TABLALAR, kağıt imal eden makinalar için, bazalt, lava, doğal taş olmayan 84.39
MEYVE VE SEBZE SULARININ İMALİNE, İŞLENMESİNE MAHSUS MAKİNE VE CİHAZLAR, TESİS, vb.:  
                üzüm suyunun biriktiği kaplar, şarap presleri için 84.35
                meyve suyu çıkarıcılar:  
                                meyve veya sebze suyu çıkarmak için ev işlerinde

kullanılmaya mahsus elektrik motorlu elektro-mekanik

cihazlar

85-3

8509.40

85.09
                                meyve veya sebze suyu çıkarmak için elle kullanılan

mekanik cihazlar, ağırlığı 10kg veya daha az olan

 82 Gen

82.10

                                                meyve suyu yapmak için sanayi tipi makineler 84.35
                                                tahtadan, meyve suyu çıkarmaya mahsus (84.35)

44.19

                meyve suyu imaline mahsus makineler:8435.1084.35
                                aksam ve parçalar8435.9084.35
                                meyve suyunu işlemek için makineler (ör. Santrifüjler,

soğutucular, sterilizatörler)

 (84.35)
MEYVE ve SEBZELER, aletler, makineler, kaplar vb. (SOFRA EŞYASI ve ismen geçen türlerine ayrıca):  
                sanayi makineleri, t.b.y.a, meyve ve sebze hazırlamak için (örn.

çekirdeğini çıkarmaya, kesmeye, şişelemeye, soymaya, pulp haline

getirmeye, tuzlamaya, kabuğunu kırmaya, sapını koparmaya,

tohumlama, yıkama vb.ne mahsus makineler), şıra veya şarap

yapmaya mahsus makineler hariç

8438.6084.38
MEYVE, yapma: bkz. ÇİÇEKLER, yapma  
MEYVELER (ayrıca bakınız SERT KABUKLU MEYVELER):  
                soğutulmuş8-28 Gen
                kurutulmuş08.03 ila 08.06 ve 08.1308.03           08.06            08.13
                                kurutulmuş meyve karışımları veya kurutulmuş veya sert

kabuklu meyve karışımları

0813.5008.13
                                kurutulmuş meyveler ve kurutulmuş meyvelerin

karışımları, bitkisel içecekler veya bitkisel çayların imalinde

kullanılanlar

 08.13
                taze8-2

08.03 ila 08.10

8 Gen

08.03          08.10

                dondurulmuş, pişirilmemiş veya dondurulmadan önce buharda

veya suda kaynatılarak pişirilmiş, ilave şeker veya diğer tatlandırıcı

maddeler katılmış olsun olmasın

08.118 Gen

08.11

                capsicum veya pimenta cinsi meyveler:  
                                kurutulmuş veya ezilmiş veya öğütülmüş0904.2009.04
                                taze veya soğutulmuş (ezilmemiş veya öğütülmemiş)7-2      0709.6007.09
                kabuk: bkz. MEYVE KABUĞU  
                meyve püre ve posası, hayvan gıdası olarak kullanılmaya uygun 23.08
                hazırlanmış veya konserve edilmiş:  
                                pişirilmiş müstahzarlar (reçeller, jöleler, marmelatlar,

pastlar ve püreler), şeker veya diğer tatlandırıcı maddeler

içersin içermesin

20.0720.07
                                geçici olarak konserve edilmiş ancak bu halleri ile derhal tüketilmeye elverişli olmayanlar08.128 Gen         08.12
                                şekerle (suyu alınmış, üstü şekerle kaplanmış veya

kristalleşmiş)

2006.0020 Gen

20.06

                                sirke veya asetik asitle20.0120 Gen        20.01
                                t.b.y.a metotlarla (örn. alkolde, kimyasal madde içerisinde

şurupta, suda)

20.0820 Gen

20.08

                meyve ürünleri, t.b.y.a:  
                                meşrubatlar, içecekler, şerbetler vb.: bkz. İÇECEKLER

SULAR, ŞIRALAR, ŞARAPLAR vb.

  
                                şekerlemeler:  
                                                meyve jöleleri 17.04
                                                meyve ezmeleri 17.04
                                meyve suları (ve nektarlar) : bkz. SULAR  
                                meyve çekirdekleri: bkz. ÇEKİRDEKLER  
                                kabukları: bkz. MEYVE KABUKLARI  
                                meyve pulpu, sterilize edilmiş, pişirilmiş olsun olmasın 20.08
                                sirkeler 22.09
                                şaraplar: bkz. ŞARAPLAR  
                                yapma: bkz. ÇİÇEKLER, yapma  
                                oymacılık için (örn. korozo, doum vb. kabuklu meyveler)

ve parça ve unları: bkz. KOROZO

  
                esas olarak boyacılıkta kullanılanlar 14.04
                yağlı meyveler, t.b.y.a, kırılmış olsun olmasın12.0712.07
                sıvı yağ ekstraksiyonunda kullanılan türden (12.11)        12.01 ila 12.07
 

 

esas olarak parfümeride, eczacılıkta, böcek yada mantar öldürücü

veya benzeri amaçlarla kullanılanlar, taze veya kurutulmuş, kesilmiş

ezilmiş veya toz haline getirilmiş olsun olmasın

 

 

12.11

 

 

12.11

                ekim amacıyla kullanılan türden12.0912.09
                esas olarak dabaklamada kullanılanlar 14.04
MEZAR TAŞLARI:  
                çimento, beton veya suni taştan 68.10
                taştan, inşaata veya yontulmaya elverişli 68.02
MEZİTİL OKSİT 29.14
MEZOTORYUM II (aktinyum 228) 28.44
MIDAZOLAM (INN), MIDAZOLAM hidroklorür, maleate 29-ps. List.  2933.90
MIKNATISLAR, elektro ve daimi: bkz. ELEKRO MIKNATISLAR ve DAİMİ MIKNATISLAR  
MILLBOARD, amyant liflerinden6812.60 
MINISCAP MLD 29-(P) list.
MINUSIN(E) 29-(P) list.
MISIR ve MISIR ÜRÜNLERİ:  
                hububat mısır (ayrıca bkz. HUBUBAT):  
                                işlenmemiş 10.05
                                                tohumluk1005.101005.10
                                                diğerleri1005.90 
                                işlenmiş:  
                                                mısır unu1102.2011.02
                                                hububatın kabaca öğütülmesinden elde edilen

küçük parçalar, hububat irmikleri

11-3(a)

1103.13

11.03
                                                mısır gevreği vb. gibi kavrulma veya kabartılma suretiyle elde edilenler1904.1019.04
                                                t.b.y.a (iri parçalar halinde ufalanmış)1104.2311.04
                mısır koçanları, bütün halde, kabukları ile birlikte veya kabukları

olmaksızın öğütülmüş halde

 23.02
                mısır koçanı yaprakları ve sapları, hayvan gıdası olarak kullanılanlar

(hidrolize olmuş öğütülmüş mısır koçanı dahil)

 23.08
                tanesi ve yaprakları çıkarıldıktan sonra arta kalan mısır başağı 23.08
                mısır yağı ve fraksiyonları (ayrıca bkz. SIVI YAĞLAR):  
                                rafine edilmiş olsun olmasın, fakat kimyasal olarak

değiştirilmemiş

 15.15
                                                ham yağ1515.211515.21
                                                diğerleri1515.19 
                                hidrojenize edilmiş 15.16
                mısır kalıntıları2302.1023.02
                mısır nişastası (ayrıca bkz. NİŞASTALAR)1108.1211.08
                mısırın ıslatılması ve demlendirilmesi suretiyle yapılan likörler 23.03
MISIR GEVREĞİ19.04(11 Gen) 19.04
MISIR KOÇANLARI, bkz. MISIR  
MISIR PATLATMA MAKİNELERİ, elektrikli, ev işlerinde kullanılan 85.16
MISIR: bkz. DARI ve TATLI MISIR  
MIZRAK, silah 93.07
MIZRAK 93.07
MIZRAKLAR 93.07
MIZRAKLAR, silah olanlar ve bunların aksam ve parçaları9307.0093.07
MIZRAP:  
                92.02’deki müzik aletleri için, bu aletler için normal sayıda ayrıca

gösterilmiş

 92 Gen.
                diğerleri 92.09
MİBZER (adi metalden el aletleri) 82.01
MİDE POMPALARI ve mide için diğer tıbbi aletler 90.18
MİDELER (ayrıca bkz. Organlar, hayvan):  
                hayvanlardan (yenilebilir veya değil), taze, tuzlanmış veya

kurutulmuş

5-1(a)

0504.00

5 Gen

05.04

                balıklardan (05.04) 05.11
MİDİLLİ:  
                canlı 01.01
                midilliler tarafından çekilen at arabaları 87.16
                midilli derisi, dabaklanmış, kılları üzerinde 43.02
MİDYELER: bkz. YUMUŞAKÇALAR  
MİĞFERLER (ayrıca bakınız BAŞLIKLAR):  
                mantar veya zift miğferler, dokumaya elverişli mensucatla

kaplanmış olanlar

 65.05
                dalgıç başlıkları 90.20
MİHENK TAŞLARI kıymetli metallerin incelenmesi için (ör. Lydite vb.) 68.15
MİHRAPLAR, 94. Fasılda yer alan mobilyalardan olanlar 94.03
MİKA (biotit, muskovit, flogopit, vb.):  
                ham mika ve düzensiz yaprak veya ince tabalar halinde yarılmış

mika

2525.1025.25
                noel ağacına ait mikadan süsler (68.14) 95.05
                mika tozu2525.2025.25
                mika döküntüleri2525.3025.25
                mika ürünleri:  
                                mika parçalarının birbiri üzerine yapıştırılması suretiyle

elde edilen aglomere mika (örn. mikanit, mikafolyum, vb.)

veya hamur hale getirilmiş mikadan (terkip yoluyla elde

edilmiş)

  

 

68.14

                                bizmut oksi klorürle, titandioksitle veya titandioksit ve

ferrik oksitle kaplanmış (pigment)

 32.06
                                mika tabakalarından veya yarmalarından kesilerek yada

kazılarak elde edilen:

  
                                                elektrikli makine ve cihazlarda kullanılan parçalar,

monte edilmemiş olsalar bile

 (68.14)

85. fas.

                                                diğerleri 68.14
                                kağıt, karton veya diğer maddelerden bir mesnet üzerinde

(örn. örülmüş mensucat, cam liflerinden mensucat,

amyant)

68.1468.14
                                mika tozuyla sıvanmış kağıt veya karton48-1(m) 
                                işlenmiş mika ve mikadan eşya, aglomere edilmiş veya

terkip yoluyla elde edilmiş mika dahil

68.1468.14
                                mika tozuyla sıvanmış dokunmuş mensucat 59.07
MİKA YARMALARI2525.1025.25
                kağıt vb. bir mesnet üzerine yapıştırılmış 68.14
MİKAFOLYUM 68.14
MİKALI DEMİR OKSİTLERİ, tabii25-4    2530.4025.30
MİKANİT 68.14
MİKRO DALGALI FIRINLAR8516.5085.16
MİKRO FİLMLER3705.2037.05
MİKRO MONTAJLAR.85-5B(c)

85.42

85.42
                aksam ve parçalar8542.9085.42
MİKROBİYEL KÜLTÜRLER (mayalar hariç) TOKSİNLER, AŞILAR, vb.30.0230.02
MİKRODALGA TÜPLERİ, ızgara ile kumanda edilebilen tüpler hariç8540.71 ila 8540.7985.40
MİKRODENSİTOMETRELER 90.27
MİKROFİLM OKUYUCULAR: bkz. OKUYUCULAR  
MİKROFİŞ OKUYUCULAR: bkz. OKUYUCULAR  
MİKROFONLAR ve bunların mesnetleri8518.1085.18
                8518.10 alt pozisyonunda yer alan aksam ve parçalar8518.9085.18
                telsiz mikrofonlar 85.25
                mikrofonlara mahsus kömürler (diskler, vb.) 85.45
MİKROFONLAR VE KULAKLIKLAR, telefon ve telgraf cihazları için8518.3085.18
                aksam ve parçalar8518.9085.18
MİKROFORM OKUYUCULAR: bkz. OKUYUCULAR  
MİKROFOTOMETRELER (90.05) 90.27
MİKROKOPİLER:  
                49. fasılda yer alan eşyanın ışık geçirmez baz üzerindeki

mikrokopileri

 49 Gen

49.11

                şeffaf (transparent) olan mikrokopiler (mikrofilmler) 37.05
MİKROKOZMİK TUZ 28.42
MİKRO-KRİSTAL BÜNYELİ PETROL MUMU (sentetik olanlar dahil)27.1227.12
MİKROLİN (feldspat), monte edilmemiş 71 Ek
MİKROMETRELER: MİKROMETRİK ALETLER:  
                mikrometreler:  
                                muayene veya ölçme aletleri9017.3090.17
                                ekvatoral teleskoplarda kullanılan çizgili mikrometreler 90.05
                torna tezgahının şaryosunu durdurmaya veya hareketini kısmaya mahsus mikrometrik tertibat 84.66
                ayarlanabilen mikrometrik dereceler (muayene aletleri) 90.31
                mikrometrik okuma aletleri 90.31
                mikrometrik standart ölçüm makineleri 90.31
MİKROMETRİK OKUYUCULAR, makinalı el aletlerinde kullanılan 84.66
MİKROORGANİZMALAR, tek hücreli, cansız2102.2021.02
                mikro organizma kültürleri: bkz. KÜLTÜRLER  
MİKROSKOP LAMI:  
                camdan laboratuvar eşyası 70.17
                hazırlanmış lamlar 90.23
MİKROSKOPLAR, göz hastalıklarının teşhisi için ayarlanabilir desteğe monte edilebilen (oftalnik teşhis aletleri) 90.18
MİKROSKOPLAR:  
                binoküler tip mikroskoplar (tıbbi göz alet ve cihazlar) 90.18
                kombine haldeki opik mikroskoplar (örn. merkezleme, mukayese,

koordinat okuma, müdahale, lobatuvar, ölçüm, metalürjik,

mikrometril, faz kontrastlık, polarizen, yansıyıcı, stereoskopik,

evrensel, vb. mikroskoplar)

90.1190 Gen

90.11

                                stereoskopik mikroskoplar9011.1090.11
                                diğer mikroskoplar, fotomikrografi veya mikroprojeksiyon

için olanlar

9011.2090.11
                                diğer mikroskoplar9011.8090.11
                                aksam, parça ve aksesuarlar, t.b.y.a9011.9090.11
                diğerleri (elektron- veya proton- mikroskoplar):9012.1090.12
                                aksam, parça ve aksesuarlar, t.b.y.a9012.9090.12
                mikroskoplar için lamlar: bkz. LAMLAR, mikroskop  
MİKROTOMLAR ve aksam, parça ve aksesuarları9027.9090.27
MİLANEZELER, dokumaya el verişli maddeler 58.08
MİLLERİT (tabii nikel sülfür) (28.30)  25.30
MİLOMETRELER:9029.1090.29
                aksam, parça ve aksesuarlar9029.9090.29
MİLORİ YEŞİLİ 32.06
MİMOZA:  
                kabuk, esas olarak boyacılıkta ve debagatte kullanılanlar 14.04
                çiçekler, şekerle konserve edilmiş (suyu alınmış, üstü şekerle

kaplanmış veya kristalleşmiş)

 20.06
                tanen 32.01
                debagatte kullanılan hülasalar 32.01
MİNE ÇİÇEĞİ, YAPRAKLARI ve TOPRAK ÜSTÜ KISIMLARI 12.11
MİNERAL MAVİ 32.06
MİNERAL NUMUNELERİ, koleksiyoncu ve koleksiyoncu eşyaları 97.05
MİNERAL SULAR: bkz. SULAR  
MİNERAL YÜNLER: BKZ. KAYA YÜNÜ  
MİNERALLER ve MİNERAL MADDELER (ismen geçen eşyalara ayrıca bakınız)  
                aktif hale getirilmiş mineral meddeler, tabii38.0238.02
                minerolojiye ait koleksiyon ve örnekler9705.0097 Gen 97.05
                                genleştirilmiş mineral maddeler, t.b.y.a6806.2068.06
                                ısıyı tecrit edici, sesi tecrit edici veya sesi muhafaza edici

mineral maddeler ve bunların karışımları ve eşyaları,

t.b.y.a (ayrıca bkz. ISIYI TECRİT EDİCİLER)

68.0668.06
                                aglormere etme, şekil verme, tasnif etme, kırma, yıkama,

vb.ne mahsus makine ve cihazlar

84.7484.74
                                mineral maddeleri işlemeye mahsus makineli aletler84.6484.64
                mineral karaları 32.06
                                mineral yağlar, zift, katran, mumlar, vb: ismen geçen  ürünlere bakınız.  
                                madeni yağları muayene ve kontrole mahsus cihazlar 90.27
                                mineral maddeler:  
                                                eşyalar, t.b.y.a68.1568.15
                                                işlenmemiş, t.b.y.a25.3025.30
                                mineral debagat maddeleri 32.02
MİNET (demir cevheri) 26.01
MİNK (VİZON), canlı 01.06
MİNORANJ (portakal renkli kurşun)2824.2028 Gen 28.24
MİNÜTRİ TERTİBATI AKSAMI (saat aksam ve parçası) 91.14
MİNÜTYELER 91.06
MİNYATÜRLER  
                yağlı boya dışındaki resimler, yağlı boya resimler, vb. olan

minyatürler, tamamen elle yapılmış

 97.01
                minyatür tabanca ve revolverler 93.02
MİNYUM (trikurşun tetraoksit 28.24
MİO-İNOSİTOL: bkz. İNOSİTOLLER  
MİRABELLER:  
                erikleri, taze 08.09
                alkollü içkiler 22.08
MİRBANE YAĞI (nitrobenzen) 29.04
MİRLER, mesaha için 90.15
MİROFİN (INN), MORFİN hidroklorür 29-mark.list. 2939.10
MİSELYUM:  
                hayvan beslemede kullanılan antibiyotik müstahzarlar (29.41) 23.09
                mantar miselleri 06.02
MİSK FARESİNİN KILLARI (ayrıca bkz. KIL, hayvan)51-1(b)51.02
MİSK:  
                hayvansal misk0510.0005.10
MİSKET LİMONU AĞAÇLARI (küçük limon veya tatlı limon):  
                kabuk veya lifleri (Tilia): (ayrıca KAPLAMA’ya da bkz.)14.0114.01
                uçucu yağı3301.1433 Ek
                meyvesi, taze veya kurutulmuş0805.3008.05
                çiçeği, sıvı distilatları veya solüsyonları 33.01
MİSPİKL (MİSPİKEL) (arsenik prit veya demiritoarsenür) 25.30
m-KREZOL METİL ETER (m-CRESOL METHYL ETHER) 29.09
MMDA, MMDA hidroklorür 29 ps. List. 2932.99
MOBİLYA (ayrıca bakınız mobilya-FIRÇALARI vb.):  
                mobilya ayaklarına konulan kaideler, camdan 70.20
                mobilyalar için tozdan koruma eşyası 39.24
                mobilyalar için donanım ve tertibatlar, adi metalden8302.4283.02
                mobilya nakliyat konteynerleri 86.09
MOBİLYA (ismen geçenlere ayrıca bakınız):  
                94. fasılda sınıflandırılmış olan mobilyalar94-294 Gen
                                sandalye ve kanepeler: bkz. SANDALYELER ve KANEPELER  
                                tıpta, cerrahide, dişçilikte veya veterinerlikte kullanılmak

üzere özel olarak imal edilmiş olanlar

94.0294.02
                                ünite şeklinde olanlar94-2(a)94 Gen
                                diğerleri:94.0394.03
                                                metalden:  
                                                                bürolarda kullanılan türden9403.10 
                                                                diğerleri9403.20 
                                                plastikten9403.70 
                                                ahşap:  
                                                                yatak odalarında kullanılan türden9403.50 
                                                                mutfaklarda kullanılan türden9403.40 
                                                                bürolarda kullanılan türden9403.30 
                                                                diğerleri9403.60 
                                                diğer maddelerden roten kamışı, sepetçi söğüdü,

bambu vb. maddeler dahil

9403.90 
                                                aksam ve parçalar94-3(a) 9403.9094 Gen         94.03
                94. fasılda sınıflandırılmamış olan mobilyalar:  
                                eskiliği 100 yılı aşan antika eşya 97.06
                                soğutucu veya soğutucu evaporatörü içeren mobilyalar8418.5084.18
                                aşağıdakiler veya parçaları için özel olarak imal edilen

mobilyalar:

  
                                                84.25 ila 84.28 pozisyonlarında yer alan radyo,

radar ve televizyon cihazları

(94-1(g))(94.03)        84.29
                                                soğutucu veya dondurucu cihazlar8418.9184.18
                                                dikiş makineleri, bunların aksam ve parçaları

dahil

8452.4084.52
                                                ses kaydına ve kaydedilen sesi tekrar vermeye

mahsus cihazlar

 85.22
                                kıymetli metal veya kıymetli taşlardan (küçük parçalar

hariç)

 (94 Gen)

Fas.71

                                oyuncak mobilyası (örn. bebek evleri için olanlar) 95.03
                                ahşaptan44.2044.20
MODAKRİLİK LİFLER (ayrıca bkz. SENTETİK VE SUNİ DOKUMAYA ELVERİŞLİ MADDELER) 54 Gen
MODEL LEVHALARI, dökümhane 84.80
MODELLER:  
                teşhir edilmek amacıyla kullanılan modeller (örn. eğitim veya

sergilerde) başka amaçlar için kullanılmaya elverişli olmayan (örn.

gemilerin, lokomotiflerin, makinelerin kesit modelleri, topçuluk

talimi için modeller)

9023.0090.23
                insan veya hayvan anatomilerinin modelleri: bkz. VÜCUTLAR  
                süs (dekoratif) kabilinden amaçlara uygun modeller (örn. gemiler

vb.): bkz. SÜSLER

  
                kağıttan eşya, t.b.y.a 48.23
                küçültülmüş modeller ve benzeri eğlendirici modeller (alet ve

malzeme takımları dahil) (örn. model uçaklar, botlar ve trenler)

95.0395.03
MODEMLER (modülatörler-demodülatörler):  
                kuranportörlü telekomünikasyona mahsus 85.17
                radyo verici sistemlerine mahsus (85.17) 85.25 veya 85.27
MODİFİYE EDİLMİŞ BAĞIŞIKLIK SAĞLAYAN ÜRÜNLER, biyoteknolojik işlemle elde edilmiş olsun olmasın30-2      3002.10 
MODÜLATÖRLER:  
                kuranportörlü telekomünikasyona mahsus 85.17
                radyo verici sistemlerine mahsus (85.17) 85.25 veya 85.27
MOELLEN (degralar) 15.22
MOHER TİFTİĞİ, karde edilmiş olsun olmasın 50.07
MOHR TUZU 51.02
MOKASEN TİPİ AYAKKABI 64 Gen
MOKETLER (çözgü iplikli mensucatlar) (ayrıca bakınız MENSUCAT) 58.01
MOLİBDAT ve MOLİBDENİT CEVHER: bkz. MOLİBDEN BİLEŞİKLERİ  
MOLİBDEN BİLEŞİKLERİ ve MİNERALLERİ:  
                molibdatlar2841.7028.41
                molibdenit 26.13
                                metalürjik amaçlara mahsus olmayan (örn. yağlama) 25.30
                                kavrulmuş, zenginleştirilmiş molibden 26.13
                molibden borür 28.50
                molibden karbür 28.49
                molibren hidroksitleri2825.7025.25
                molibren okrası (doğal molibden oksit) (28.25) 25.30
                molibden cevheri ve zenginleştirilmiş molibden26.1326.13
                                kavrulmuş2613.10 
                                diğerleri2613.90 
                molibden oksit2825.7028.25
                                doğal (molibdit, molibden okrası) (28.25) 25.30
                molibden sülfür cevheri 26.13
                molibden trioksit 28.25
                molibdik asit 28.25
                molibdit (doğal molibden oksit) (28.25) 25.30
                molibdik oksit, teknik 26.13
                molibdofosfatlar 28.42
MOLİBDEN ve bundan eşyalar, t.b.y.a:81.0281.02
                alaşımlar (81.02)
                çubuklar  
                                sadece sinterleme yoluyla elde edilen8102.91 
                                diğerleri8102.92 
                tozlar8102.1081.02
                profiller, saclar, şeritler ve yapraklar8102.92 
                işlenmemiş molibden8102.91 
                döküntü ve hurdalar8102.91 
                teller8102.93 
MOLİBDİK ASİT, MOLİBDİT ve MOLİBDO BİLEŞİKLERİ: bkz. MOLİBDEN BİLEŞİKLERİ  
MONAZİTLER 26.12
MONİTÖRLER, video (görüntü)85.2885.28
                aksam ve parçalar85.2985.29
MONOAMİNLER ve bunların türevleri, tuzları:  
                asiklik2921.11 ila 2921.1929.21
                aromatik2921.41 ila 2921.4929.21
                siklanik, siklenik veya sikloterpenik2921.3029.21
MONOAMONYUM FOSFAT: bkz. AMONYUM DİHİDROJENORFOSFAT  
MONO-ASETİLENLER 29.01
MONOASETİN 29.15
MONOAZO BİLEŞİKLERİ, sentetik organik boyayıcı madde olarak 32.04
MONO-bileşikleri aşağıda sıralanmıştır-bkz. İsmin kökü  
MONOBLOK FAR ÜNİTELERİ: bkz. LAMBALAR, elektrikli  
MONOFROMOASETİK ASİT, bunun esterleri ve tuzları 29.15
MONOBROMOBENZEN 29-(P)
MONOBROMÜR 28.12
MONOETANOLAMİN2922.1129.22
MONOETHİLENİK HİDROKARBONLAR 29.01
MONOFENOLLER2907.11 ila 2907.1929.07
MONOFİLLER  
                monofiller, enine kesiti 1 mm’yi geçenler 39 Gen
                                enine kesitinin en geniş yeri 1 mm’yi geçen veya yüzeyi

işlem görmüş ama daha ileri derecede işlem görmememiş:

39.1639.16
                                                etilen polimerlerinden olanlar3916.10 
                                                vinil klorür polimerlerinden olanlar3916.20 
                                                diğer plastikten olanlar3916.90 
                                maksimum yatay kesit uzunluğunu aşmayan uzunluklarda

kısaltılmış veya başka türlü işlenmiş

 

46-1

(39.16) genellikle 39.18 ila 39.26
                                örülmüş eşyalar, t.b.y.a  (ayrıca bakınız ÖRME

MATERYALLERİ)

 46 Gen
                                bunların dokunmuş mensucatı (54.07) (54.08) 46.01
                monofiller, enine kesitli 1 mm’yi geçmeyenler:  
                                suni:  
                                                67 desiteksten az olanlar54.0354.03
                                                67 desiteks veya fazla olanlar5405.0054.05
                                sentetik:  
                                                67 desiteksten az olanlar54.0254.02
                                                67 desiteks veya fazla olanlar5404.1054.04
                                bunların dokunmuş mensucatı: bkz. MENSUCAT,

dokunmuş, suni ve sentetik filamentlerden

  
                monofilament, çengel tutturulmuş (54.04)    95.07
                monofilament, müzik aletlerinin teli olarak hazırlanmış 92.09
                monofilament, steril ameliyat malzemesi (54.04)        30.06
MONOGRAFİLER, basılmış 49.01
MONOHİDRİK ALKOLLER:  
                doymuş2905.11 ila 2905.1929.05
                doymamış2905.21 ila 2905.2929.05
MONOHİDRİK FENOLLER (monofenoller): bkz. MONOFENOLLER  
MONOKALSİYUM FOSFAT 28.35
MONOKARBOKSİLİK ASİTLER, bunların anhidritleri, halojenürleri, peroksitleri ve peroksi asitleri ve (halojenlenmiş, sülfolanmış, nitrolanmış veya nitrozokanmış) türevleri:  
                asiklik:  
                                doymuş2905.11 ila 2905.1929.05
                                doymamış2905.21 ila 2905.2929.05
                aromatik2916.31 ila 2916.3929.16
                siklonik, siklenik veya sikloterpenik2916.2029.16
                siklik29.16 
MONOKLON ANTİKORLAR 30.02
MONOKLOROASETİK ASİT, bunların esterleri ve tuzları2915.4029.15
MONOKLOROHİDRİNLER, gliserolden veya etilen glikolden 29.05
MONOKLORONAFTALİNLER 29.03
MONOKROMATÖRLER 90.27
MONOMETİL MORFİN ETERİ (kodein) 29.39
MONOMETİLAMİN (E) 29-(E) ve (P) list.
MONONÜKLEER MONOFENOLLER: bkz. MONOFENOLLER  
MONOPOTASYUM FOSFAT (potasyum dihidrojen ortofosfat) 28.35
MONOSİKLİK SİKLANLAR 29.02
MONOSODYUM FOSFAT2835.22 
MONTAJ MAKİNALARI: için 84.53
                ayakkabı veya bot imali için 84.48
                tarak montaj makinaları, jakardlar için (dokuma makinaları)8448.11 
                elektrik veya elektronik ampullerin, tüplerin veya valflerin yada flaş

ampullerinin, cam zarflar içine montajına mahsus makinalar

8475.1084.75
                                aksam ve parçalar8475.9084.75
                bükme birleştirme makinaları8465.9484.65
                kağıtları bir araya toplayan makinalar, kitap ciltlemek için 84.40
MONTAJ PARÇALARI (ASSEMBLİES) (ismen geçenlere ayrıca bakınız):  
                posttan, dabaklanmış yada aprelenmiş:  
                                haç, dikdörtgen veya trapez şeklinde 43.02
                                kabaca, giysiler veya diğer eşyalar haline sokulmuş olarak,

garnitürü bitirilmiş ya da diğer maddeler ile birleştirilmiş

olarak

 (43.02)

43.03

                buhar kazanları için iç döşemeler 84.02
                motorlu taşıtlara ait olanlar (henüz karoser vasfını kazanacak derecede olmayan: örn. henüz kapıları, motor kaputları vs. takılmamış haldeki çıplak karoserler, (şasili karoserler dahil)) 87.08

 

                ayakkabı parçası olanlar 64.06
                vites düşüm tertibatı, 87.01 ila 87.05’teki motorlu taşıtlara mahsus

(otobüs, arabalar, kamyonlar, kamyonetler vs.)

 87.05
MONTAN ZİFTİ veya MONTAN MUMU 27.12
MONTE EDİLMEMİŞ EŞYALAR: bkz. TAMAMLANMAMIŞ EŞYALAR  
MONTEBRAZİT (ambligonit), monte edilmemiş 71 Ek
MOPETLER8711.10 ila 8711.9087.11
MOR KUVARTZ, mıhlanmış 71 Ek
MOR ÖTESİ AYDINLATMA TEÇHİZATI, ultraviyole, genel sanayi kullanımına mahsus 85.43
MOR ÖTESİ aydınlatma teçhizatı, genel sanayi kullanımına mahsus 85.43
MOR ÖTESİ IŞINLI AMPULLER, elektrikli:8539.4085.39
                aksam ve parçalar8539.9085.39
MORDANLAR, dokumaya elverişli maddeler için38.0938.09
MORFERİDİN (INN), MORFERİDİN dihidroklorür, pikrat 29-mark.list. 2934.90
MORFİN 29.39  29-(P) ve mark. List. 29.36
MORFİN aktat, sitrat, 3,6-diglocuronide, dimetileter, glukonat, 3-glukuronür,6-glukuronür, 6-glukuronür, 3-ß-D-glukuronür, 6-ß-D-glukuronür hydriodide, hidrobromür, hidroklorür, hipofosfit, izobultinat, laktat, mesonat, metil bromür, metil klorür, methyliodide, metil sülfonat, muktat, nitrat, fenilpropionat, fosfat, talat, siteorate, sülfat, tartrat, valerat 29-mark. List. 2939.10
MORFİN MONOMETİL ETER (kodein) 29-(P)
MORFİN-3,6-DİOL,7,8,DİDEHYDRO-4,5-EPOXY-17-METHYL (morfin) 29-(P)
MORFİN-6-OL,7,8-DİDEHYDRO-4,5-EPOXY-3-METHOXY-17-METHYL (kodein) 29-(P)
MORFİN-N-OKSİT, MORFİN-N-OKSİT quinate 29-mark. List. 2934.10
MORGANİT (pembe beril), monte edilmemiş 71 Ek
MORİAMİD ARA ÜRÜN 29-mark.list. 2934.90
MORİN (32.03) 29.fasıl
MORİNA BALIĞI (ayrıca BALIKLAR’a da bakınız)  
                marina balığı karaciğeri yağı: 15.04
                                ilaç olarak (15.04) 30. Fas
MORİS NAMLULARI, savaş araç-gereç aksamı 93.05
MORS DİŞİ: bkz. FİLDİŞİ  
MOS (metal oksit yarı iletken) 85.41
MOTİFLER:  
                dekoratif motifler, cam mozaik küplerden yapılmış 70.20
                işlemeli mensucattan motifler58.1058.10
                dantela, el veya makine yapımı: bkz. DANTELA  
                kadın şapkacılığına mahsus motifler, örgü maddelerinden 46.02
                süs motifler, adi metalden, cilalanmış olsun olmasın, uzunluğu

boyunca sayısız halkalarla şeritler halinde monte edilmiş

 71.17
MOTOR GÜRÜLTÜSÜNÜ AZALTMAK İÇİN KUTULAR, sinema kameraları, projektörler, vs. için 90.07
MOTORLAR (ayrıca ismen geçen eşyalara bakınız)  
                motorbotlar (dıştan talanalı motorlu olanlar hariç)8903.9289.03         8903.92
                motorlu otobüs veya vagonlar 87.02
                motosikletler (mopetler dahil), sepetli olsun olmasın8711.10 ila 8711.9087 Gen

87.11

                motorla mücehhez karavanlar 87.03
                motor sayaçları (elektrik tedarik sayaçları) 90.28
                motorlu kuru ot biçme makineleri 84.33
                küçük motosikletler, küçük tekerlekli aracın ön ve arka kısımlarına

eklenmiş yatay platformları olan

 87.11
                nakil vasıtalarına ait motorların muayenesine ve ayarlanmasına

mahsus cihazlar

 90.31
MOTORLAR ve GÜÇ MOTORLARI (ayrıca bakınız: TÜRBİNLER):  
                dişçi tornaları, bir kaide üzerine monte edilmiş diğer dişçilik

teçhizatı ile kombine halde olsun olmasın

9018.4190.18
                elektrik motorları:  
                                lineer motorlar ve rotatif motorlar:8501.10 ila 8501.5385.01
                                                aksam ve parçalar8503.0085.03
                                starter (marş) motorları, içten yanmalı motorlar için8511.4085.11
                                senkronlu motorlar, saat çarklarını da ihtiva eder (85.01) 91.09
                motor yerleri, uçaklar için 88.03
                fuar ve panayır eğlencelerine mahsus eşya olarak, bu çeşit eğlence

eşyasına yardımcı eşya olarak gelmeleri halinde

 95.08
                dişli motorları 84.12
                hidrolik güç motorları, 84.10 pozisyonundaki türbinler hariç 84.12
                                doğrusal hareketli olanlar (silindirler)8412.21 
                                diğerleri8412.29 
                                aksam ve parçalar8412.90 
                içten yanmalı, pistonlu motorlar (filtreler, pompalar, radyatörler vb

ile teçhiz edilmiş olsalar bile)

  
                                sıkıştırma ile ateşlemeli (dizel veya yarı dizel motorlar):84.0884.08
                                                87. fasıldaki taşıtlarda (otobüsler, otomobiller,

kamyonlar, kamyonetler, vb.) kullanılan türde

motorlar

8408.2084.08
                                                deniz taşıtları motorları8408.10 
                                                seyyar motorlar 84.08
                                                motorlarda kullanılan akaryakıtların oktan, setan

vb. derecelerini kontrol eden

  
                                                        ateşlemeleri değişebilir hava tazyiki esasına

dayanan motorlar

 (84.08)

fasıl 90

                                                diğer motorlar8408.90 
                                kıvılcım ile ateşlemeli, doğrusal veya döner pistonlu

motorlar

84.0784.07
                                                hava taşıtları motorları8407.108407.10
                                                deniz taşıtları motorları:  
                                                                dıştan takmalı motorlar8407.2184.07
                                                                diğerleri8407.29 
                                                seyyar motorlar 84.07
                                87. fasıldaki taşıtlarda (otobüsler, otomobiller, kamyonlar,

kamyonetler, vb.) kullanılan türde doğrusal pistonlu

motorlar

8407.31

ila

8407.34

 

84.07

                                                motorlarda kullanılan akaryakıtların oktan, setan,

vb. derecelerini kontrol eden, ateşlemeleri

değişebilir hava tazyiki esasına dayanan motorlar

 (84.07)

Fasıl 90

                                                diğer motorlar8407.90 
                                sadece esas itibariyle bu motorların aksam ve parçaları84.0984.09
                                                hava taşıtları için olanlar8409.10 
                                                diğerleri:  
                                                                sadece veya esas itibariyle kıvılcım ile

ateşlemeli, içten yanmalı pistonlu

motorlar için olanlar

8409.91 
                                                                diğerleri8409.99 
                minyatür motorlar (elektrikli olanlar hariç), model uçak benzerine

mahsus

 95.03
                motorların modelleri, örn. keşit modeller 90.23
                dıştan takmalı motorlar: bkz. DIŞTAN TAKMALI MOTORLAR  
                pistonlu motorlar, kazanlarından ayrı olarak 84.12
                pistonlu motorlar, yaylı ve radyal basınç altındaki havanın naklinde

kullanılmaya mahsus

 84.12
                pnömatik güç motorları ve makineleri 84.12
                                doğrusal hareketli olanlar (silindirler)8412.31 
                                diğerleri8412.39 
                                aksam ve parçalar8412.90 
                tepkili motorlar, turbojetler hariç8412.1084.12
                                aksam ve parçalar8412.90 
                roket motorları 84.12
                zemberekli motorlar ve karşılıklı ağırlık esasına dayanan motorlar: 84.12
                                bir eşapman ile mücehhez bulunan veya eşapmanla

teçhiz edilecek şekilde imal edilmiş olanlar

 (84.12)        91.08 veya 91.09
                starter (marş) motorları: bkz. STARTERLER  
                su buharı yada diğer gaz gücü ile çalışan güç üniteleri, kazanlarıyla

birlikte

 84.12
                oyuncak motorlar (örn. oyuncak buharlı motorlar) 95.03
                kanatlı motorlar 84.12
                vibratör motorları 84.79
                su motorları: bkz. SU, Çarkları  
                rüzgarla işleyen motorlar (yeldeğirmenleri)84.1284.12
                motorlar vb., t.b.y.a 84.12
MOWRA TOHUMLARI 12.07
MOZAİK KÜPLER, bir mesnet üzerinde olsun olmasın:  
                seramik maddelerden:  
                                cilalı6908.10 veya 6908.90 
                                cilasız6907.10 veya 6907.9069.07
                                camdan7016.1070.16
                taştan, doğal (kayagan taş dahil)68.0268.02
MOZARELLA (taze peynir) 84.06
MÖLER TOPRAKLARI 25.12
MPPP, MPPP hidroklorür 29-nark.list. 2933.39
MUALLER (MOİRE) (sık dokunuşlu ipek mensucat) 28.42
MUHASEBE MAKİNELERİ:8470.4084.70
                aksam, parça ve aksesuarlar8473.2984.73
MUKAVEMET TEST EDİCİ MAKİNELER, maddeler için (örn. metaller, ağaç, dokumaya elverişli maddeler, kağıt, plastik) : bkz. TEST EDİCİLER  
MULTİMETRELER9030.3190.31
MUM DESTEKLERİ, değerli metallerden olmayan 94.05
MUM(LAR):  
                filtre mumlar:  
                                seramikten mamul (laboratuvar eşyası) 69.09
                                el yapımı tekstil üretiminde kullanılanlar 84.21
                sihir mumları 36.04
                kükürtlü mumlar38.0838.08
                mum, mum yağı, stearin, aydınlatma mumları3406.0034 Gen 34.06
MUMLAR (ayrıca ismen geçen türlerine de bakınız):  
                mumlar:  
                                hayvan mumları, karıştırılmamış 15 Gen
                                                karıştırılmış 34.04
                                suni mumlar (sentetik mumlar)34-5    34.0434.04
                                yüksek polimer mumları (27.12)     34.04
                                böcek mumu, karıştırılmamış:15.2115.21
                                                karıştırılmış (15.21) 34.04 veya 34.05
                                mineral mumlar (sentetik dahil), renklendirilmiş veya

birbiriyle karıştırılmış olsun olmasın

27.1227 Gen

27.12

                                müstahzar mumlar34-5    34.0434.04
                                bitkisel mumlar (trigliseritler hariç), karıştırılmamış, rafine

edilmiş veya boyanmış olsun olmasın:

1521.1015 Gen 15.21
                                                karıştırılmış 34.04
                                terebentin esansı emdirilmiş veya sulu bir ortamda

emülsiyon hale getirilmiş

 34.05
                mumdan eşya, t.b.y.a, yontulmuş veya kalıplanmış9602.0096.02
                mum yarı mamulleri, ses kaydetmeye mahsus: 85.23
                                ses kaydedilmiş olanlar 85.24
                balmumunun pelek şekline sokma makineleri 84.36
                mumlu boya ile yapılar çizimler, tamamen elle yapılmış 97.01
MUMYALAR, koleksiyonlar veya koleksiyoncu eşyaları olanlar 97.05
MUNGO 51.04
MUSCATEL, kuru üzüm 08.06
MUSETLER 92.05
MUSİL HİND (PULZA) TOHUMLARI 12.07
MUSKOVİT: bkz. MİKA  
MUSLUK TAPALARI, ağaçtan 44.21
MUSLUKLAR, akımı düzenlemek için: bkz. VANALAR  
                vana vb. teçhiz edilmiş makine parçaları, asıl manada musluk eşyası

içermeyen sıvı akışını düzenlemek için olanlar (örn. içten yanmalı

motorlar için alma ve salıverme vanaları, buhar motorları için slayt

valfları)

 (84.81)
                dondurma, süt, alkollü içkiler vb. dağıtımına mahsus ölçü tertibatlı

musluklar

 (84.81)

84.79

                asitler için musluklar, seramikten 69.79
MUSLUKLAR, su sistemleri, demir veya çelikten 73.25
                musluklu soğutucular 84.18
MUSLUKLAR: akım düzenlemek için: bkz. VALFLER  
MUSLUKLU BORULAR:  
                yangın muslukları 84.81
                yangın söndürme sütun ve kapakları, demir veya çelikten 73.25
MUŞAMBA 59.07
MUŞAMBADAN YAPILMIŞ ELBİSELER:  
                örülmüş 61.13
                örülmemiş 62.10
MUŞMULA, taze 08.10
MUŞTA 93.04
MUTABAKAT BİRİMLERİ, elektronik, Geiger-miller veya oranlı sayaçlar için 90.30
MUTAT KARAVANLAR VE RÖMORKLAR:  
                hayvanlarla çekilenler 87.16
                motorlu olanlar 87.03
MUTFAK (ayrıca ismen geçenlere bkz.):  
                aletler: bkz. FIRINLAR, SOBALAR vb.  
                mutfak eşyası: bkz. SOFRA EŞYASI  
                keten bezi:  
                                kullanılmış ve yığın halinde ithal edilmiş63-3(a)63.09
                                diğerleri63.0263.02
                                                banyo havlusu veya benzeri mensucat, pamuktan6302.60 
                                                diğerleri  
                                                                pamuktan6302.91 
                                                                etenden6302.92 
                                                                sentetik veya suni liflerden6302.93 
                                                                diğer dokumaya elverişli maddelerden6302.99 
MUTFAK EŞYASI: bkz. SOFRA EŞYASI ve ismen sayılan eşyalar  
MUZLAR, taze veya kurutulmuş0803.00 
                muz unu veya tozu 11.06
                muz likörü 22.08
MÜCEVHER KUTUSU:  
                antika mücevher kutuları, eskiliği 100 yılı aşanlar 97.06
                işlenmiş yada yontulmaya elverişli maddelerden 96.02
                ağaçtan44.2044.20
MÜCEVHERAT:  
                mücevherat (gerçek veya taklit):  
                                eskiliği 100 yılı aşan antika 97.06
                                taklit mücevherat:71-11   71.1771 Gen       71.17
                                                      adi metalden, kıymetli metalle kaplanmış

olsun olmasın:

  
                                                                kol düğmeleri ve benzeri düğmeler7117.11 
                                                                diğerleri7117.19 
                                                        diğerleri7117.90 
                                                kıymetli metalden veya kıymetli metalle

kaplanmış metalden mücevherat

71-971 Gen

71.13

                                                         kıymetli metalle kaplanmış adi metalden

olanlar

7113.20 
                                                         kıymetli metalle kaplanmış veya

yaldızlanmış olsun olmasın kıymetli

metalden:

  
                                                                gümüşten, kıymetli metallerle kaplanmış

veya yaldızlanmış olsun olmasın

7113.11 
                                                                diğer kıymetli metallerden, değerli

metallerle kaplanmış veya yaldızlanmış

olsun olmasın

7113.19 
                                                değerli taşlı veya incili mücevherat (71.13

pozisyonunda yer alan mücevherat hariç)

 71.16
                mücevherat kutuları ve mahfazaları:  
                                adi metalden 83.06
                                süsleme veya dekorasyon için kullanılan türde seramikten 69.13
                                deri, terkip yoluyla elde edilen deri, karton, plastik madde yaprakları, dokumaya elverişli maddeler veya vulkanize liflerden 42.02
                                kıymetli metalden veya kıymetli metalle kaplanmış

metalden

42.0271.14
                                tahtadan 44.20
                mücevherat kutuları, deri, terkip yoluyla elde edilen deri, karton,

plastik madde yaprakları, dokumaya elverişli maddeler veya

vulkanize liflerden

 42.02
MÜCEVHERLER:  
                duvar saati veya kol saati mücevherleri9114.2091.14
                kıymetli taş yerleştirme aletleri (saatçilerin adi metalden el aletleri) 82.05
                mücevherat olarak: bkz. MÜCEVHERAT  
                mıhlanmamış kıymetli taşlar (gerçek veya sahte): bkz. KIYMETLİ

TAŞLAR

  
MÜHENDİS MUŞAMBASI (KOPYA MUŞAMBASI)59.0159.01
MÜHİMMAT:  
                mühimmat:  
                                panayır (fuar) eğlencelerine mahsus eşyayla birlikte ve

bunların elemanları olarak gelenler

 95.08
                                gerçek mühimmat (fişek, saçma, barut sıkıştırıcıları vb.) ve

bunların aksam ve parçaları

93.0693 Gen

93.06

                                roket tipli mühimmatlar 93.06
                                oyuncak protekni mühimmat (örn. oyuncak tabancalar için

kapsüller)

 36.04
                mühimmat taşımaya mahsus römorklar, zırhlı yada zırhsız 87.16
MÜHÜR KURŞUNLARI 83.09
MÜHÜRCÜLÜK SANATINA AİT EŞYA, antika, eskiliği 100 yılı aşanlar 97.06
MÜHÜRLEME MADDELERİ:  
                mühür güllacı19.0519.05
                mühür mumları:  
                                macun olarak 32.14
                                diğerleri 34.04
MÜHÜRLER (ayrıca bkz. MÜHÜRLEYİCİLER)  
                antika eşya, eskiliği 100 yılı aşan 97.06
                adi metalden83.09 
                mekanik salmastralar8484.20 
                vulkanize kauçuktan, sertleştirilmemiş4016.9340.16
                kaşeler olarak, el ile kullanılan 96.11
                kayıcı halkalı salmastralar 84.84
                yaylı halkalı salmastralar 84.84
MÜHÜRLEYİCİLER, MÜHÜRLEYİCİ MAKİNE ve CİHAZLAR, ALETLER, vb.:  
                kavanoz, şişe, konserve, çuval, torba, vb., mühürleyiciler:  
                                konserve kutusu kapayıcı cihazlar, ev işlerinde kullanılan

adi metalden, mekanik, el ile çalışan, ağırlığı 10 kg veya

daha az olanlar

 82.10
                                kapları (şişeler, kutular, vb.) mühürlemeye mahsus

makineler

8422.3084.22
                                                aksam ve parçalar8422.9084.22
                mektupları mühürlemeye mahsus makineler8472.3084.72
                yağ sızdırmazlık halkaları 84.85
                kurşun mühür vurmaya mahsus kıskaçlar ve pensler, adi metalden 82.03
                pul damgaları, elle kullanılan9611.0096.11
MÜLİT2508.6025.08
MÜR 13.01
MÜRDESENK (litharge)2824.1028.24
MÜRDÜM ERİĞİ, taze 08.09
MÜREKKEP BALIĞI: bkz. YUMUŞAKÇALAR  
MÜREKKEP HOKKALARI, plastikten veya başka maddelerden yapılmış 96.08
MÜREKKEP, MÜREKKEPLEME:  
                dolmakalemler için mürekkep kartuşları (96.08) 32.15
                mürekkep akışını düzenleyiciler, tükenmez kalemler için 96.08
                tekstil şeritlerinin mürekkeplenmesi için makineler 84.51
                ink-jet baskı makineleri, bunların 84.71 pozisyonunun bir birimi

şeklinde tasarlananları hariç

8443.5184.43
                ıstampalar, mürekkep emdirilmiş olsun olmasın, kutu şeklince

olsun olmasın, tarih vb. damgaları için

9612.2096.12
                mürekkep kapları, -sehpaları, -hokkaları vb. yazı masası mefruşatı

olarak:

  
                                adi metalden 83.04
                                seramikten:  
                                                süs eşyası 69.13
                                                diğerleri (ör. Okul mürekkep hokkaları) 69.14
                                camdan 70.13
                                kıymetli metalden veya kıymetli metalle kaplanmış

metalden

 71.14
                                kıymetli veya yarı kıymetli taşlardan 71.16
                                tahtadan 44.20
                mürekkep çıkarıcılar, kimyasal, perakende satılmak üzere

paketlenmiş

38-2(c)38 Gen

38.24

                kauçuktan veya diğer maddelerden mürekkep keseleri 96.08
                mürekkep sehpaları ve mürekkep hokkaları: bkz. Yukarıdaki mürekkep hokkaları  
MÜREKKEPBALIĞI KEMİĞİ, işlenmemiş veya basit bir şekilde hazırlanmış fakat şekillendirmek için kesilmemiş0508.0005.08
MÜREKKEPLER:  
                matbaa mürekkebi:  
                                siyah3215.1132.15
                                diğerleri3215.19 
                diğerleri (kopya mürekkebi, çizim, yazı vb.)3215.9032.15
MÜRVER MEYVESİ, taze 08.10
MÜSADEME ÇEKİÇLERİ, (silah aksam ve parçaları) 93.05
MÜSADEME MİLLERİ, bombalar için 93.06
MÜSADEMELİ KAPSÜLLER (ağız otları) 36.03
MÜSADEMELİ TAPALAR, mühimmat için 93.06
MÜSLİ 19.04
MÜSLİN (ipek iplikler) 50.04
MÜSLİNLER, ipek 50.07
MÜSTAHZAR HAŞIL VE APRELER, mensucat, kağıt, deri, vb. için38.09 
MÜSTAHZARLAR (ismen geçen türlere bakınız):  
                yol kaplama maddelerine sertliği, kaymayı önleme özelliğini,

görülebilirliği vs. arttırmak için ilave edilmek üzere özel olarak

hazırlanmış ürünler

 (25.17)

38.24

                hayvan beslemede kullanılan türler29.0923.09
                hayvanlara mahsus tuvalet müstahzarları33-4    3307.3033.07           33.07
                banyo müstahzarları 33.04
                güzellik veya makyaj müstahzarları33.0433.04
                                gözler için3304.2033.04
                                dudaklar için3304.1033.04
                kan gruplarının tayinine mahsus müstahzarları 30.06
                katı veya sıvı yağlardan (hayvansal veya nebati) veya 15. Fas. Farklı

katı veya sıvı yağların fraksiyonlarından:

  
                                yenebilir, 15.16dakiler dışında15.1715.17
                                yenebilir durumda olmayanlar, t.b.y.a1518.0015.18
                gıda müstahzarları: bkz. GIDA MÜSTAHZARLARI  
                yağlama veya yağ müstahzarları, dokumaya elverişli kumaş, deri,

post veya diğer materyaller için ancak temel bileşen olarak ağırlıkça

%70 veya daha fazla oranda petrol yağı veya bitümenli

materyallerden elde edilen yağlı içeren müstahzarlar hariç

34-4

3403.11 veya 3403.91

34.03
                saç müstahzarları33.0533.05
                                perma vaya  defrize müstahzarları için3305.2033.05
                ağız veya diş sağlığını koruma müstahzarları33.0633.06
                manikür pedikür müstahzarları3304.3033.04
                tıbbi müstahzarlar ve ilaç müstahzarları: bkz. İLAÇLAR  
                hoş koku müstahzarları dini ayinlerde kullanılan33-4     3307.41 veya 3307.4933.07
                kokulu maddeler bazlı, içecek yapımında kullanılan türden olan 33.02
                fotoğrafçılıkta kullanım için, vernikler, tutkallar, yapıştırıcılar ve

benzeri müstahzarlar hariç

33.0737.07
                tıraş öncesi, tıraş ve tıraş sonrası müstahzarları3307.1033.07
                cilt bakımı müstahzarları33.0433.04
                güneş kremi müstahzarları33.0433.04
                parfümeri, kozmetik veya tuvalet müstahzarları, t.b.y.a33-4    33.0733.07
                hazır patlayıcılar: bkz. PATLAYICILAR  
                hazır yiyecekler: bkz. YİYECEKLER, hazır halde  
                hazır mumlar: bkz. MUMLAR  
                belli başlı seramik eşya yapımı için müstahzarlar (örn. suni dişler

için)

 38.24
                dokumaya elverişli kumaş, kağıt, deri ve benzeri endüstrilerde

kullanılan müstahzarlar, t.b.y.a, (ayrıca bkz. Yağlama)

38.0938.09
                müstahzarlar, t.b.y.a ağırlık itibariyle %70 veya daha fazla petrol

veya bitümenli maddelerden elde edilmiş yağ içerenler, bu yağlar

müstahzarların temel içeriğidir

2710.0027.10
                yıkama müstahzarları, tamamen veya kısmen yüzey aktif organik

maddelerden oluşan, sıvı veya krem şeklinde, perakende satılacak

hale getirilmiş olsun olmasın

 34.02
MÜSVEDDE DEFTERLERİ ve KAĞITLARI (kırtasiyelik)  
                müsvedde defterleri, el yazısı şeklinde aynısı kopyalanmak üzere

çizilen yazıları kapsayanlar

4820.2048.20
                müsvedde kağıtlar:  
                                yaprak halinde (48.20) 48.23
                                48. fasıl 7. Notta belirtilen spesifikasyonlara uyacak

şekilde, rulo veya şeritler halinde

 48.02
MÜZİK ALETLERİ (MÜZİK KUTULARI dahil):  
               müzik aletlerinin kart, disk ve ruloları92-2     92.0992 Gen      92.09
                müzik kutuları:9208.1092.08
                                müzik kutusu mekanizmaları9209.2092.09
                                oyuncak müzik kutuları 95.03
                müzik aletleri (ismen geçenlere ayrıca bakınız): 92 Gen
                                eskiliği 100 yılı aşan antikalar 97.06
                eğlence eşyası ile gelen yardımcı eşyalar, fuar, gezici sirkler vb.ne

mahsus

95.08 
                                aletler, sesi elektrikle üreten ve yükselten92.0792.07
                                                klavyeli aletler, akordeonlar hariç9207.10 
                                                diğerleri9207.90 
                                telli piyanolar92.0192.01
                                telli diğer müzik aletleri:92.0292.02
                                                yayla çalınanlar9202.10 
                                                diğerleri9202.90 
                                vurmalı çalgılar9206.0092.06
                                oyuncak müzik aletler9503.5095.03
                                nefesli çalgılar (akordeonlar ve benzer aletler veya ağız

mızıkası hariç):

92.0592.05
                                                ağızları huni gibi genişleyen türden olan boru

esaslı müzik aletleri

9205.10 
                                                diğerleri9205.90 
                                diğerleri, 92. Faslın herhangi bir pozisyonunda

belirtilmeyen veya yer almayanlar

92.0892.08
                müzik testereleri92.0892.08
MÜZİK ÖĞRETİMİ İÇİN KİTAPLAR, basılmış yada elle yazılmış 49.04
error: İçerik korunmaktadır !!