Ö Harfi ile başlayan Gümrük Tarife Eşya Fihristi

Ana Sayfa Alfabetik Eşya Fihristi Ö Harfi ile başlayan Gümrük Tarife Eşya Fihristi

EşyaArmonize-Sistemİzahname

Notlar

ÖDİYOMETRELER (camdan laboratuvar eşyası)70.17
ÖĞÜTME ARTIKLARI (demirin döküntü ve hurdaları)7204.41
ÖĞÜTME MAKİNELERİ, ÖĞÜTÜCÜ CİHAZLAR, AYGITLAR, MAKİNELER, TAŞLAR, ALETLER VE ÇARKLAR
                tarımsal yada yiyecek veya içecek hazırlanmasına mahsus olanlar
                                ev işlerinde kullanılmaya mahsus, elektro-mekanik olanlar85-3(a) 8509.4085.09
                                hayvan yemlerini öğütmeye mahsus olanlar, çiftlik tipi olanlar84.36
                                değirmencilik sanayiine mahsus makine ve cihazlar84.37
                                belirli gıda sanayileri için makineler, t.b.y.a
                                                kakao ve çikolata imaline mahsus olanlar84.38
                                                şekerleme imaline mahsus olanlar84.38
                                                kurutulmuş balıktan balık unu imaline mahsus

olanlar

84.38
                yiyecek ve içecek hazırlanmasına mahsus olanlar: yukarıda tarımsala bakınız
                genel amaçlı ezme, öğütme makinaları, t.b.y.a8479.8284.79
                el ile kullanıma mahsus öğütücüler
                                elektrik motoru gövdesine yerleştirilmiş halde bulunan

elektromekanik aletler

85.08
                                pnömatik veya elektrikli olmayan motoru gövdesine

yerleştirilmiş olan aletler

84.67
                öğütme cihazları, seramikten mamul olanlar69.09
                öğütme bilyeleri ve değirmenler için benzer eşyalar bkz. BİLYELER
                öğütme çarkları, bileytaşı, değirmen taşı ve benzerleri
                                öğütme, kesme, cilalama, bileyleme diskleri, başları, çarkları vb. çatkıları ile birlikte olanlar:
                                                el veya pedal ile işleyenler82-1      8205.8082 Gen      82.05
                                                mekanik olarak işleyenler(82.05) 84. Veya 85. Fasıl
                                çatkısız olanlar:
                                                öğütme, ezme veya liflere ayırmaya mahsus

değirmen taşları ve bileği taşları

6804.1068.04
                                diğer değirmen taşları, bileği taşları, bileği çarkları ve

benzerleri

                                                anglomere edilmiş sentetik veya tabii elmastan6804.21
                                                anglomere edilmiş diğer aşındırıcılardan veya

seramikten

6804.2268.04
                                                tabii taşlardan6804.2368.04
                                bileği taşlarını temizlemeye mahsus aletler82.05
                                cilalama taşları: bkz. CİLALAYICILAR
                makineli aletler tel ile kullanıma mahsus olanlar hariç
                                çamın soğuk işlenmesinde kullanılan makineli aletler8464.2084.64
                                metaller veya sermetlere mahsus olanlar84.6084.60
                                dişli taşlama makineleri8461.4084.61
                                taş, seramik, beton, amyant-çimento veya benzeri mineral

maddeleri işlemeye mahsus makineler

8464.2084.64
                                ağaç, mantar, kemik, sert kauçuk, sert plastik maddeler ve

benzeri sert maddelere mahsus olanlar

8465.9384.65
                freze bıçakları: yukarıda öğütme çarkına bakınız
                mineral maddeleri (katı) kırmaya veya öğütmeye mahsus makine

ve cihazlar

8474.2084.74
                                aksam ve parçalar8474.9084.74
                yağlı tohum ve meyveleri kırmak için makine ve cihazlar84.79
                kağıt hamuru imaline mahsus makine ve cihazlar84.39
ÖJENOL29.09
ÖKSE OTU MACUNU13.02
ÖKSÜRÜK HAPLARI
                terapatik veya propilaktik kullanım için30.04
                diğer17.04
ÖKÜLERLER
                astronomik aletler, çift ökülerli dürbünler, kırıcı teleskoplar, mikroskoplar, vb. için90.02
                optik unsurlar olanlar, bkz. LENSLER
                öküler taşıyıcı tüpler, bileşik optik mikroskoplar için90.11
ÖKÜZ, canlı01.02
ÖKÜZLER, canlı01.02
ÖLÇMEYE VE MUAYENEYE MAHSUS ALET VE CİHAZLAR
                kapasite
                                mutfak için: bkz. SOFRA EŞYASI
                                diğerleri
                                                seramik maddelerden69.09
                                                camdan70.17
                                                demir veya çelikten73.26
                                                kalaydan80.07
                                                ağaçtan44.21
                sayaçlı sayma cihazları sinematografik laboratuvarlar için90.10
                ölçü gösteren bastonlar(66-1(a))(66.02) 90.17
                ölçü köprüleri: bkz. KÖPRÜLER
                elektrikli miktarları ölçmeye veya muayeneye mahsus olanlar90.3090.30
                                aksam, parça ve aksesuarlar9030.9090.30
                sıvı veya gazların akış, seviye, basınç veya değişebilir diğer özelliklerini ölçmeye veya muayenesine mahsus olanlar90.2690.26
                                sıvıların akışını veya seviyesini ölçmeye veya muayeneye mahsus olanlar9026.1090.26
                                basınç ölçmeye veya kontrol etmeye mahsus olanlar9026.2090.26
                                diğer alet ve cihazlar9026.80
                                aksam, parça ve aksesuarlar9026.9090.26
                geometrik miktarları ölçerler90.31
                post, deri ve kösele için ölçü cihazları(84.53) 90.31
                alfa, beta, gama, X ışını, kozmik veya diğer iyonlaşma ışınlarını ölçmeye ve bulmaya mahsus9030.1090.30
                titreşimleri, genişlemeleri, şokları ve sarsmaları belirleyen ve ölçen aletler, makine köprü vb. yerlerde kullanılanlar90.31
                akışkanlığı, gözenekliliği, genleşmeyi, yüzey gerilimini, veya benzerleri ölçmeye veya muayenesine mahsus90.27
                uzunluk ölçü aletleri, elde kullanılmaya mahsus90.1790.17
                                aksam, parça ve aksesuarlar9017.9090.17
                katı maddelerin seviyesini ölçen veya kontrol etmeye mahsus(90.26) 90.22 veya 90.31
                ışık, ısı ve ses ölçmeye veya muayenesine mahsus90.27
                tıbbi veya cerrahi ölçü aletleri90.18
                platformlar üzerine yada uygun olmayan demiryolu ve yabancı gövdeler üzerine monte edilmiş(86.04) 84.25 84.26 84.28 84.29 84.30 vb.
                arazi ölçmeye mahsus ölçüler, özel90.15
                tekstil maddelerini kontrol eden aletler90.31
                maddelerin kalınlığını ölçmek için cihazlar, vb. beta ve gamma ölçü cihazlarına sahip cihazlar90.22
                zaman ölçüm alet ve cihazları90.29
                t.b.y.a90.3190.31
ÖLÇÜ ÇUBUKLARI(66.02) 90.17
ÖLÇÜM ALETLERİ
                açı ölçerler90.31
                kolon tipi ölçerler90.31
                seviye ölçerler : bkz. SEVİYE
                yükleme ayarlayıcılar, demiryolu veya tramvay86-3(a)86.08
                ölçme ve kontrol aletleri, t.b.y.a : bkz. ÖLÇÜM CİHAZLARI
                basınç göstergeleri90.26
                yağmur ölçerler90.15
                kalınlık ölçmek için cihazlar, beta veya gama radyasyonlu tipler90.22
                vakum göstergeleri90.26
                rüzgar ölçüm aletleri(90.26) 90.15
ÖLÇÜM ya da KONTROL ALET, CİHAZ, MAKİNELERİ
                kontrol aparatları vs. 90. Fasılda yer alan: bkz. ÖLÇÜ APARATLARI
                kontrol makineleri, ağırlık ölçerler84.2384.23
                deney stantları90.31
                karşılaştırıcı tezgahlar90.31
ÖLDÜRME MAKİNELERİ, kümes hayvanları için84.38
ÖN ALAŞIMLAR: bkz. ALAŞIMLAR
ÖN-DEBAGATTE KULLANILAN MÜSTAHZARLAR, enzimli32.02
ÖN ISITICILAR, hava 84.02 veya 84.03deki kazanlar için84.04
ÖN KARIŞIMLAR23.09
ÖNANTOL29.12
ÖNCAMLAR ve ÖNCAM YIKAMA ve SİLME CİHAZLARI
                motosiklet ön camları87.14
                ön cam yıkama cihazları, mekanik, motorlu taşıtlar için84.24
                ön cam silicileri
                                elektrikli, motosiklet veya motorlu taşıtlar için8512.4085.12
                                aksam ve parçaları8512.9085.12
                                diğerleri84.89
ÖNLEYİCİLER, yıldırım: bkz. YILDIRIM ÖNLEYİCİLER
ÖNLÜK ve İŞ TULUMLARI: bkz. PANTOLONLAR
ÖNLÜKLER:
                amyantdan68.12
                tabii veya terkip yoluyla elde edilen deriden42-342.03
                plastikten39.26
                sertleştirilmemiş vulkanize kauçuktan40.15
                dokumaya elverişli maddelerden
                                örülmüş veya kroşelenmiş61.14
                                örülmemiş veya kroşelenmemiş62.11
ÖRDEK TÜFEĞİ (dubalı tüfek)93.03
ÖRDEKLER
                canlı
                                evcil01.05
                                yabani01.06
                ciğerler: bkz. CİĞERLER ve SAKATAT
                et: bkz. ET
ÖRGÜ MAKİNELERİ, örgü eşyaları için84.79
ÖRME MAKİNELERİ, DİKİŞ İĞNELERİ ve SETLERİ
                örme makineleri
                                silindir biçimli8447.11 veya 8447.1284.47
                                düz8447.2084.47
                örgü şişleri
                                el örgüsü için
                                                alüminyumdan76.16
                                                yontulmaya elverişli hayvansal maddelerden96.01
                                                demir veya çelikten73.1973.19
                                makineler için8448.5184.48
                örme-dikiş makineleri84.47
                oyuncak örgü setleri95.03
ÖRME MATERYALLERİ, ÖRGÜLER, ÖRÜLMÜŞ EŞYALAR VE ÖRME MAKİNALARI ayrıca ismen geçenlere de bkz.
                lif halinde işlenmiş amyant örgüler46.02
                makineler t.b.y.a, örgü için kullanılan4602.10
                örgüler veya örülmüş eşyalar, fasıl 46’nın not 1de belirtilen örgü materyalleri4602.90
                                46.01deki eşyalardan yada örgü materyalleri
                                                46.01deki eşyalardan yada örgü materyallerine doğrudan şekil verilmesiyle yapılmış eşyalar:
                                                                bitkisel materyallerden46-146.02
                                                                diğerleri46-3
                                                örgüler ve örülmeye elverişli benzeri eşya, şeritler halinde birleştirilmiş olsun olmasın4601.10 46-1 46-3
                                düz dokunmuş46.0146.01
                örgü bantlar, metal kablolar, elektrik için izole edilmiş olsun olmasın
                                alüminyumdan:
                                                çelik özlü olanlar7614.10
                                                diğerleri7614.90
                                bakırdan7613.00
                                demir yada çelikten73.1273.12
                bitkisel materyaller öncelikle örgücülükte kullanılanlar14.0114 Gen. 14.01
ÖROPYUM28-1-Gen 28.05
                öropyum bileşikleri28.46
ÖRŞLER, dokumaya elverişli maddelerden
                ocak ve şömine raflarına mahsus örtüler63.04
                masa örtüleri63.02
ÖRTÜLER: bkz. PERDELER
ÖRÜCÜ İĞNELERİ, demir veya çelikten7319.1073.19
ÖRÜLMÜŞ ÜRÜNLER ve MENSUCAT, dokumaya elverişli maddeler: bkz. MENSUCAT ve spesifik eşyalar
ÖRÜLMÜŞ veya KROŞE İŞİ EŞYALAR: bkz. MENSUCAT, örülmüş ve ismen geçen eşyalar, ör. BAŞLIK, ismen geçen giyim eşyaları vb.
ÖRÜMCEK İPEĞİ50 Gen
ÖSTRA-1,3.5(10)-TRİEN-3,16a,17ß-TRİOL29.37
ÖSTRA-1,3.5(10)-TRİEN-3,17ß-DİOL29.37
ÖSTROJENLER2937.9229.37
ÖTEN KUŞLAR, mekanik92.0892.08
ÖZEL DAMITMA ve REKTİFİYE CİHAZLARI, ağır su imali için84.01
ÖZEL TUTMA GÖVDELERİ, negatifleri rötuş yapmak için90.10
ÖZGÜL AĞIRLIK TERAZİLERİ
                özgül ağırlık terazileri90.16
                özgül ağırlık şişeleri (piknometreler)(90.25) 70.17
                özgül ağırlık ölçen aletler, yüzer türde (hidrometreler, vb. )90.25
ÖZOFAGOSKOPLAR90.18
error: İçerik korunmaktadır !!