P Harfi ile başlayan Gümrük Tarife Eşya Fihristi

Ana Sayfa Alfabetik Eşya Fihristi P Harfi ile başlayan Gümrük Tarife Eşya Fihristi

EşyaArmonize-Sistemİzahname

Notlar

P-2-P 29-(P) list.
PABUÇLAR  
                fren pabuçları  
                87.11 ila 87.13 pozisyonları arasında yer alan bisiklet ve motorsiklet frenleri için 87.14
                demiryolu taşıtları, tramvaylar veya katarlar içim 86.07
                oyuncak bebek ayakkabıları 95.02
                ayak giyecekleri: bkz. AYAK GİYECEKLERİ  
                at nalları, demir veya çelikten 73.26
PAÇA YAĞI, rafine edilmiş olsun olmasın, fakat kimyasal olarak değiştirilmemiş (ayrıca bkz. YAĞLAR) 15.06
PAÇAVRA İŞLEME MAKİNESİ  
                kağıt hamuru yapma endüstrisi için 84.39
                bükülmemiş dokumaya elverişli madde liflerini hazırlamak için 84.45
PAÇAVRALAR  
                didilmiş: bkz. ATIK  
                yeni veya kullanılmış paçavralar63.1063 Gen
                                düzenlenmiş6310.106310.10
                                diğer6310.90 
PADAVRALAR, ahşaptan4418.5044.18
PADPARADŞAIL, portakal rengi (korundum), monte edilmemiş 71 Ek
PAGOSKOPLAR 90.25
PAKA (dokunmaya elverişli lifler) 53.03
PAKETLEME BEZLERİ, dokunmaya elverişli maddelerden, kaba dikişli 63.07
PAKETLEME KUTULARI: bkz. KUTULAR, KASALAR ve KONTEYNERLER  
PAKETLEME MAKİNE ve CİHAZLARI: bkz. PAKETLEME MAKİNELERİ  
PAKETLEME MAKİNELERİ, t.b.y.a.8422.4084.22
                aksam ve parçalar8422.9084.22
PAKETLEME VE AMBALAJLAMA MAKİNELERİ 84.22
PAKETLER, kağıt veya kartondan 48.19
PALADYUM  
                kolloidal süspansiyon içinde olanlar 28.43
                pudra halinde olanlar7110.21 
                işlenmemiş halde olanlar7110.21 
                diğer şekillerde olanlar7110.2971.10
                paladyum (suni radyoaktif izotop) 28.44
                paladyum hidrür 28.43
                diğer paladyum bileşikleri 28.43
PALALAR ve bunların aksam ve parçaları9307.0093.07
PALAMAR ATAN TÜFEKLER93.0393 Gen 93.03
PALAMUTLAR  
                ağaç kabuğu, boyacılıkta veya debagette kullanılanlar 14.94
                un, yemek, yada toz 11.06
                taze veya kurutulmuş, yenilebilen 08.02
                atkestanesi 23.08
                şekerle konserve edilmiş (drenajlanmış yada kristalize edilmiş) 20.06
                kızartılmış, kahve yerine geçenler 21.01
                tanen hülasaları 32.01
                odun:  
                                toz halinde, kıymıklar halinde kırıntılar halinde vs. özellikle

boyacılık ve tanenlemede kullanılanlar

 14.04
                                odun tanenleri (14.04) 44. Fasıl 32.01
PALANGALAR84.2584.25
                elektrik motorlu olanlar8425.11 
                diğer8425.19 
                aksam ve parçaları8431.1084.31
PALASKALAR  
                deri veya terkip yoluyla elde edilmiş deriden42-3 4203.3042.03
                dokumaya elverişli maddeden  
                                örme veya kroşe işi 61.17
                                örme veya kroşe işi olmayan 62.17
PALEONTOLOJİK KOLEKSİYONLAR ve KOLEKSİYONCULARIN PARÇALARI9705.0097 Gen 97.05
PALET KALDIRICILAR, ahşaptan4415.2044.15
PALET ÜZERİNDE BOYA KAZMAYA MAHSUS CİHAZLAR (adi metalden el aletleri) 82.05
PALETİZERLER 84.28
PALETLER 91.14
PALETLER ve palet sandıkları, ahşaptan4415.2044.15
PALETLER, dalgıçlar için 95.06
PALETLİ TRAKTÖRLER8701.3087.01
PALLAD KLORÜR 28.43
PALLAD OKSİT 28.43
PALM MEYVESİ, ÇEKİRDEĞİ ve TOHUMU  
                oymacılıkta kullanılan türdeki cevizler ve tohumlar 14.04
                palm meyvesi ve çekirdeği12-1 1207.1012.07
                palm çekirdeği yağı, ve bunların fraksiyonları, rafine edilmiş olsun

olmasın, kimyasal olarak değiştirilmemiş

15.1315.13
                                ham yağlar1513.211513.21
                                diğerleri1513.29 
                palm cevizi veya çekirdeği küspesi veya diğer katı artıklar2306.60 
PALM MUMU 15.21
PALM YAĞI ve fraksiyonları, rafine edilmiş olsun veya olmasın, fakat kimyasal olarak değiştirilmemiş:15.1115.11
                ham yağlar1511.101511.10
                diğerleri1511.90 
PALMİTİK ASİT, bunların esterleri ve tuzları2915.7029.15
PALMİYE ŞARABI 22.06
PALMYRA CEVİZİ  
                işlem görmemiş veya basitçe dilimlenmiş 14.04
                işlem görmüş ve bunlardan eşyalar, t.b.y.a. 96.02
PALPLANŞLAR, PROFİLLER  
                betondan, prefabrik yapı elemanları6810.91 
                demir yada çelikten  
                                tabaka halinde palplanşlar  
                                                dış bağlantı için hiçbir kenetlenme tertibatı

bulunmadan birleştirilmiş

(73.01) 
                                                diğerleri, delinmiş olsun olmasın, perçinlenmiş

yada montaj elemanlarından yapılmış

73.08 7301.1073.01
                diğerleri, asıl şekillerde, demir yada çelikten 72.06
PAMPAW (özsu) kurutulmuş olsun veya olmasın 13.02
PAMPAWLAR, taze 08.10
PAMUK AÇMA MAKİNELERİ 84.45
PAMUK LİNTERLERİ1404.2014.04
PAMUK MUMU bkz. MUMLAR 15.21
PAMUK TOHUMLARI12-1 1207.2012.07
                pamuk tohum yağı:  
                                yağ ve fraksiyonları, rafine edilmiş olsun olmasın, ancak

kimyasal olarak değiştirilmiş

15.1215.12
                                                ham yağ1512.21 
                                                diğer1512.29 
                                hidrojene edilmiş yağ 15.16
                pamuk yağı küspesi, sıvı yağ tortuları ve diğer katı artıkları2306.1023.06
PAMUK YÜNÜ bkz. VATKA  
PAMUK:  
                parçaları: ayrıca ismen geçen türlere de bakınız.  
                mensucat: bkz. MENSUCAT  
                lifleri:  
                                karde edilmiş veya penyelenmiş5203.0052.03
                                karde edilmemiş veya penyelenmemiş5201.0052.01
                                atıkları: bkz. ATIKLAR, dokumaya elverişli kumaş  
                                ipliği: bkz. İPLİK  
PAMUKLU KADİFE 58.01
PANAMA KABUĞU 14.04
PANAMA YAPRAKLARI ve OTLARI, özellikle örgü için kullanılan türdekiler 14.01
PANAYIRYERİ EKİPMANI  
                eğlence eşyası, esasen bütünüyle, ayrıca bu çeşitli eğlence eşyaları

ile ithal edilmeleri veya bunların elemanları olarak gelmeleri

şartıyla yardımcı eşya da karavanlar: bkz. RÖMORKLAR

9508.0095 Gen

95.08

                orglar92.0892.08
PANCAR (ŞEKER PANCARI ve PANCAR KÖKÜ dahil)  
                pancar tohumu12-312.09
                                şeker pancarı tohumu1209.11 
                                diğerleri1209.19 
                pancar şekeri: bkz. ŞEKER  
                kırmızı pancar kökü  
                                taze veya soğutulmuş07.0607.06
                                dondurulmuş 07.10
                                şeker pancarı, taze, soğutulmuş, dondurulmuş, öğütülmüş

olsun olmasın

1212.9112.12
                                kahve yerine kullanılan kavrulmuş şeker pancarı 21.01
                                tohum, yukarıda pancar tohumuna bakınız.  
                artık, kalıntı ürünler  
                şeker pancarı pulpu2302.2023.03
                hayvan gıdası olarak hazırlanmak maksadıyla içine melas katılmış (23.03) 23.09
                pancar tortusu 23.03
                pancar başları 23.08
                pazı (beyaz kamış) 07.09
PANCAR ve BENZERİ BİTKİLERİ KÖKLEYİP ÇIKARMAYA, SAÇAKLARINI ve YEŞİLLİKLERİNİ KESMEYE MAHSUS CİHAZLAR 84.33
PANÇOLAR: bkz. PARDESÜLER  
PANDERMİT (tabii kalsiyum boratlar) 25.28
PANEL EL TESTERELERİ 82.02
PANEL IŞIKLARI, camdan optik elemanlar olanlar 70.14
PANELLER  
                uçaklar için 88.03
                amyantlı çimentodan, selülozlu çimentodan ve benzerlerinden6811.2068.11
                seramikten ısı yalıtıcı levhalar, silisli fosil unlarından veya benzeri

silisli topraklardan

 69.01
                kontrol panelleri : bkz. KONTROL  
                aglomere mantardan 45.04
                teşhir panoları 90.23
                sanayi veya laboratuvarlarda kullanılan elektrik ocakları, fırınları veya 85.14 pozisyonunda yer alan diğer ısıtma cihazları 85.14
                kaplanmış panolar, çimento, beton veya suni taştan 6810.91
                cam:  
                                mozaik küplerden, çerçeveli olsun veya olmasın 70.20
                                çok hücreli veya köpüklü70.1670.16
                ısıtıcı panolar, elektrikli 85.16
                ısı veya sesi yalıtıcı veya sesi geçirmeyen levhalar, bitkisel maddelerin mineral bağlayıcılar vs. ile aglomere edilmesi suretiyle elde edilen 68.08
                gösterge tabloları: bkz. GÖSTERGE TABLOLARI  
                motorlu taşıtlar için, 87.01 ila 87.05 pozisyonlarında geçen 87.08
                örme materyallerinden 46.01
                alçı veya alçı esaslı bileşiklerden, tezyin edilmemiş  
                yüzü sadece kağıt veya kartonla kaplanmış veya takviye edilmiş

olanlar

6809.1168.09
                diğerleri6809.1968.09
                çimento, alçı veya diğer mineral bağlayıcılarla aglomere edilmiş

samandan

6808.0068.08
                bitkisel lifler, vs.den  
                                çimento, alçı veya diğer mineral bağlayıcılarla aglomere

edilmiş olanlar

6808.0068.08
                                organik birleştiricilerle aglomere edilmiş olanlar (68.08)
                ahşaptan: 44.10 veya 44.11
                                hücreli ahşap levhalar44.1844.18
                                çit levhaları 44.21
                                yer döşeme panelleri: bkz. Kontrplaklar  
                                lamine edilmiş levhalar  
                                                lamine edilmiş yoğunlaştırılmış ağaçtan (44.12) 44.13
                                                yonga levha ve lif levhadan 44.10
                                                orta tabakası ağaç yerine diğer maddelerden 44.12
                                üzerine kakma yapılmış ağaç ve kakma ağaç levhaları 44.20
                                taşıma ve daha sonra işlemeyi kolaylaştırmak için tutkal

ile birleştirilmiş, kabaca biçilmiş ağaç latalardan gelen

paneller

 (44.09)

44.21

                                parke panolar4418.3044.18
                                kontrplaklar, yer döşeme panelleri olarak kullanılan 44.12
                                ahşap kaplamalı  levhalar44.1244.12
                                odun artıklarından: aşağıda geçen bitkisel liflere bakınız.  
PANİKÜLLER, pirinç, süpürge darısı veya barı darıların başakları, çekirdekleri alınmış olarak 14.03
PANJUR ve PANJUR TERTİBATI:  
                adi metalden:  
                                storlar, demirden veya çelikten 73.26
                                                panjur tertibatı83.0283.02
                cam boncuklar vs.den 70.18
                plastik ve bunların parçalarından39-11(f) 3925.30 
                dokunmaya elverişli mensucattan:  
                dış storlar: bkz. STORLAR  
                                iç storlar: bkz. PERDELER  
                ahşaptan 44.21
PANKEKLER 19.05
PANKREAS HORMONLARI 29.37
PANKREAS: bkz. SAKATAT ve ORGANLAR, hayvanlara ait  
PANKREATİK ENZİMLER 35.07
PANOLAR, gücü doğrudan, örneğin, bir motora, bir elektrolayzere veren (85.41) 85.01
PANOLAR, hareketli, dükkan vitrinleri için9618.0096.18
PANSUMAN KAPLARI, tıpta, cerrahide, vb. kullanılan 94. Fasılda yer alan mobilyalar 94.02
PANTOGRAFLAR:90.1790.17
                aksam, parça ve aksesuarlar9017.9090.17
PANTOLAKTON 29.32
PANTOLONLAR:  
                asbestten (amyanttan) 68.12
                dokumaya elverişli maddelerden:  
                                örülmüş veya kroşelenmiş  
                                                erkekler veya erkek çocukları için61.0361.03
                                                                pamuktan6103.42 
                                                                sentetik liflerden6103.43 
                                                                yünden veya ince hayvan kılından6103.41 
                                                                dokumaya elverişli diğer maddelerden6103.49 
                                                kadınlar ve kız çocuklar için61.0461.04
                                                                pamuktan6104.62 
                                                                sentetik liflerden6104.63 
                                                                yünden veya ince hayvan kıllarından6104.61 
                                                                dokumaya elverişli diğer maddelerden6104.69 
                                örülmemiş veya kroşelenmemiş:  
                                                erkekler veya erkek çocukları için62.0362.03
                                                                pamuktan6203.42 
                                                                sentetik liflerden6203.43 
                                                                yünden veya ince hayvan kıllarından6203.41 
                                                                dokumaya elverişli diğer maddelerden6203.49 
                                                kadınlar ve kız çocuklar için62.0462.04
                                                                pamuktan6204.62 
                                                                sentetik liflerden6204.63 
                                                                yünden veya ince hayvan kıllarından6204.61 
                                                                dokumaya elverişli diğer maddelerden6204.69 
PANTOMETRELER, dürbünlü olsun olmasın 90.15
PANTOTENİK ASİT, ve bunların türevleri2936.2429.36
PANTOTENİL ALKOL 29.36
PANTOTENOL 29.36
PAPAĞAN, canlı 01.06
PAPAİN 35.07
                sadece suda kısmen eriyebilir olan kurutulmuş süt halindeki papain (35.07) 13.02
PAPATYA çiçekleri 12.11
PAPAVER BRACTEATUM 29-nark.list. 1211.90
PAPAVERİN 29.39
PAPAW SUYU, papain enzimi olarak saflaştırılmamış 13.02
PAPAYA, taze0807.2008.07
PAPAZ CÜPPESİ  
                örülmüş 61.14
                örülmemiş 62.11
PAPAZ CÜPPESİ  
                örme 61.14
                örme olmayan 62.11
PAPAZ KIYAFETLERİ veya kilise veya kilise örgütüne mahsus giysiler  
                örülmüş olanlar 61.14
                örülmüş olmayanlar 62.11
PAPAZ KIYAFETLERİ, kiliseye veya kilise örgütüne ait giysiler  
                örülmüş 61.14
                örülmemiş 62.11
PAPAZ SÜSLERİ, KIYAFETLERİ  
                örülmüş 61.14
                örülmemiş 62.11
PAPOULA de SAO FRANCİSCO (dokumaya elverişli lifler) 53.03
PAPRİKA (kırmızı biberler)  
                kurutulmuş veya ezilmiş veya öğütülmüş 09.04
                taze veya soğutulmuş 07.09
PARA bileşikleri, aşağıda listelenmemiş olanlar  
PARA BOZMA  MAKİNELERİ84.7684.76
                aksam ve parçalar8476.9084.76
PARA DAĞITICI MAKİNELER, otomatik 84.72
PARA KUTULARI  
                oyuncak kumbaralar 95.03
                t.b.y.a (83.03) 94.03
PARA YERİNE GEÇMEYEN ALTIN: bkz. DEĞERLİ METALLER, altın  
PARA-BENZENDİKARBOKSİLİK ASİT 29.17
PARAFİN MAKİNELERİ:  
                sinematografik filmler için 90.10
                kağıt kaplar ve tekneler, vs. için 84.79
PARAFİN MUMU:  
                ağır parafin mumu 28.45
                diğer parafin mumları, renklendirilmiş olsun veya olmasın27.1227.12
                ağırlık itibariyle %0,75’ten az yağ içerenler2712.20 
                parafin mumundan işlenmiş veya yontulmuş eşya 96.02
PARAFORMALDEHİT2912.6029 Gen 29.12
PARAGREL TOPLAR (84.36) 93.03
PARAGUAY ÇAYI 09.03
PARAHEKZİL 29-p.s.list. 2932.99
PARAKAZEİN 35.01
PARALDEHİT 29.12
PARALEL ÇUBUKLAR 95.06
PARAMETAZON (INN) 29.37
PARAMOLİBDATLAR 28.41
PARAŞÜT SİSTEMLERİ 88.04
PARAŞÜTLER, sevk edilebilir paraşütler ve rötoşürler dahil ve bunların aksam ve parçaları ve bunlara ait aksesuarlar8804.00XVII Gen 88 Gen 88.04
PARATİROİD HORMONLARI 29.37
PARATİYON, haşarat öldürücü, dezenfekte edici vs. olarak kullanılan 38.08
PARATOLİL ASETAT 29.15
PARATUNGSTATLAR 28.41
PARAVANLAR 89.07
PARÇA İMAL MAKİNELERİ, metal işlemeye mahsus84-4 8457.2084.57
                aksam, parça ve aksesuarlar84.6684.66
PARÇA, AKSAM ve AKSESUARLAR  
                harp mühimmatı ve levazımatının aksam ve parçaları93-2 93.0693 Gen 93.06
                silah aksam ve parçaları  
                kılıçlar, palalar, süngüler, mızraklar ve benzeri silahların aksam ve

parçaları

9307.0093.07
                93.01 ila 93.04 pozisyonlarında yer alan silahların aksam, parça ve

aksesuarları

93.0593 Gen 93.05
                                tabancalara ait9305.10 
                                revolverlere ait9305.10 
                                93.03 pozisyonunda yer alan tüfeklere ait9305.29 
                                93.03 pozisyonunda yer alan av tüfeklerine ait9305.21 veya 9305.29 
                                diğerleri9305.90 
                yapma çiçekler, yapraklı dallar ve meyvelerin aksam ve parçaları67.0267.02
                XV. bölümde yer alan adi metallerden eşyalara ait aksam ve parçalar XV Gen
                                yapılar:  
                                                alüminyumdan76.10 
                                                demir veya çelikten73.0873.08
                                                kurşundan 78.06
                                                magnezyumdan 81.04
                                diğerleri:  
                                                alüminyumdan7615.11 veya 7615.19 
                                                bakırdan:  
                                                                ev işlerinde kullanılan, elektrikli olmayan

pişirme veya ısıtma cihazları

7417.90 
                                                                sofra, mutfak ve diğer ev işlerinde

kullanılanlar

7418.11 veya 7418.19 
                                                demir veya çelikten  
                                                                sıcak hava jeneratörlerine ve

distribütörlerine ait

73.2273.22
                                                                çapa ve filika demirlerine ait7316.9073.16
                                                                zincirlere ait73.1573.15
                                                                                mafsallı zincirlerin7315.1973.15
                                                                                diğer zincirlerin7315.9073.15
                                                                ocaklar, mangallar, mutfak ocakları,

sobalar vs.ye ait, ev işlerinde kullanılan

elektrikli olmayan

7321.9073.21
                                                                ısıtması elektrikli olmayan merkezi

ısıtmaya mahsus radyatörlere ait

73.2273.22
                                                                sağlığı koruyucu eşyaya ait7324.90 
                                                                sofra, mutfak ve diğer  ev işlerinde

kullanılan eşyalara ait

73.2373.23
                                                                nikelden 75.08
                protez organlar90.2190.21
                saatlerin ve çalar saatlerin aksam ve parçaları, t.b.y.a91.1491.14
                giyim eşyası aksam, parça ve aksesuarları: bkz. GİYİM EŞYASI  
                ayakkabılar, tozluklar vs.nin aksam ve parçaları, amyanttan olanlar

hariç

64-264.06
                mobilya aksam ve parçaları94-394 Gen
                genel kullanıma mahsus aksam ve parçalarXV-2XV Gen
                sadece veya esas itibariyle 95. Fasılda giren eşya ile kullanılmaya

elverişli olan aksam, parça ve aksesuarlar

95-395 Gen
                bileği çarkları vs. aksam ve parçaları68.0468.04
                kuyumcu ve mücevherci eşyası aksam ve parçaları 71.14
                lazerlere ait aksam, parça ve aksesuarlar 90.13
                makine, cihaz ve elektrikli aletlerin aksam ve parçaları  
                                makine, parça ve aksamlarının gruplandırılması ile ilgili

genel kurallar

  
                                                XVI. bölüme aitXVI-2XVI- Gen
                                                84. fasıla ait 84 Gen
                                                85. fasıla ait 85 Gen
                                                90. fasıla ait90-290 Gen
                                ısı değişikliği yoluyla maddelerin işlenmesi için makineler,

tesis veya laboratuvar cihazlarına ait aksam ve parçalar

8419.9084.19
                                sadece veya esas itibariyle aşağıda belirtilenlerle

kullanılmaya elverişli olan aksam ve parçalar

  
                                                85.25 ila 85.28 pozisyonlarında yer alan radar,

radyo, televizyon vs.ye ait cihazlar

85.2985.29
                                                85.35, 85.36 veya 85.37 pozisyonlarında yer alan

anahtarlar, sigortalar, kumanda tabloları vs.ye ait

cihazlar

85.3885.38
                                                84.07 veya 84.08 pozisyonunda yer alan motorlar84.0984.09
                                                                hava taşıtları için olanlar8409.10 
                                                                diğerleri  
                                                                                sadece veya esas itibariyle

kıvılcım ile ateşlemeli içten

yanmalı, pistonlu motorlar için

olanlar

8409.91 
                                                                                diğerleri8409.99 
                                                85.01 veya 85.02 pozisyonlarında yer alan

elektrikli motor, jeneratör vs. makineleriyle

8503.0085.03
                                                84.25 ila 84.30 pozisyonlarında yer alan makineler:  
                                                                84.25 pozisyonunda yer alan makine ve

cihazlara kaldırıcılarına ait olanlar

8431.16 
                                                                84.27 pozisyonunda yer alan makinelere

ait olanlar

8431.20 
                                                                84.28 pozisyonunda yer alan makinelere

ait olanlar

  
                                                                                asansörlere veya yürüyen

merdivenlere ait olanlar

8431.31 
                                                                                diğerleri8431.39 
                                                                84.26, 84.29 veya 84.30 pozisyonlarında yer alan makineler:  
                                                                                buldozer ve anglodozer

bıçakları

8431.42 
                                                                                kovalar, kepçeler, kürekler,

kıskaçlar ve kancalar

8431.41 
                                                                8430.41 veya 8430.49 alt pozisyonlarında yer alan delme veya sondaj makinelerine ait aksam ve parçalar8431.43 
                                                                diğerleri8431.49 
                                                85.19 ila 85.21 pozisyonunda yer alan cihazların aksam, parça ve aksesuarları85.2285.22
                                                sadece esas itibariyle aşağıda geçen makinelerle

kullanılmaya elverişli olan aksam, parça ve

aksesuarlar

  
                                                                84.56 ila 84.65 pozisyonlarında yer alanlarla84.6684.66
                                                                84.69 ila 84.72 pozisyonlarında yer alanlarla84.7384.73
                                                                84.69 pozisyonunda yer alanlara ait olanlar8473.10 
                                                                8470.10, 8470.21, 8470.90 alt pozisyonlarındaki elektronik hesap makinelerine ait olanlar8473.29 
                                                                84.71 pozisyonunda yer alanlara ait olanlar8473.30 
                                                                84.72 pozisyonunda yer alanlara ait olanlar8473.40

 

 
                                                                84.69 ila 84.72 pozisyonlarında yer alan makinelerden iki yada daha fazlasında aynı derece de kullanılmaya uygun olanlar8473.50 
                                90. fasılda belirtilen cihaz, alet, enstrüman veya makinelere ait aksam, parça ve aksesuarlar  
                                t.b.y.a  
                                                deriden42.04 
                                                diğerleri90-2 9033.0090 Gen    90.33
                                makine aksam ve parçaları, t.b.y.a  
                                                elektrikli8548.0085.48
                                                elektrik konnektörleri, izolatörler, bobinler, kontaklar ve diğer elektrikli akşamlara sahip olmayanlar84.8584.85
                müzik aletlerinin aksam, parça ve aksesuarlı92.0992 Gen 92.09
                                92.02 pozisyonunda yer alanların (telli aletler)9209.9292.09
                                92.03 pozisyonunda yer alanların (ör. Orglar)9209.9392.09
                                92.07 pozisyonunda yer alanların (sesin elektrikle

yükseldiği)

9209.9492.09
                                vurularak çalınan müzik aletleri için 92.09
                                piyanolara ait9209.9192.09
                                92.05 pozisyonunda yer alan ahşap üflemeli aletler için 92.09
                muhtelif cihazların aksam ve parçaları: bkz. PLANT  
                adi metallerden muhtelif aletlere ait aksam ve parçalar 82 Gen
                şemsiyelere, bastonlara vs.ye ait aksam, parça ve aksesuarlar66-2   66.0366.03
                taşıtlar ve ilgili donanımlara ait aksam ve parçalar XVII Gen
                                demiryolu taşıtları vs. için  
                                                demiryolu taşıtları, tramvay lokomotifleri ve

katarların aksam ve parçaları

86.0786 Gen

86.07

                                                demiryolu sinyalizasyon cihazları, sabitleme malzemeleri vs.ye ait aksam ve parçalar8608.0086 Gen    86.08
                                diğer taşıtlar için 87 Gen
                                                87.11 ila 87.13 pozisyonlarında yer alan motosikletler ve tekerlekli taşıtlar için aksam, parça ve aksesuarlar87.1487.14
                                                87.01 ila 87.05 pozisyonlarında yer alan motorlu taşıtların aksam, parça ve aksesuarları87.0887.08
                                                87.10 pozisyonunda yer alan tanklar ve diğer zırhlı savaş arabalarına ait aksam ve parçalar8710.0087.10
                                                87.16 pozisyonunda yer alan römorklar, yarı römorklar ve hareket ettirici tertibatı bulunmayan diğer taşıtlara ait aksam ve parçalar8716.9087.16
                                                87.09 pozisyonunda yer alan yük arabaları ve demiryolu istasyonlarında kullanılan türde çekicilere ait aksam ve parçalar87.0987.09
PARÇALAMA MAKİNELERİ, ağaç vb. için 84.65
PARÇALAR, t.b.y.a.  
                satranç, dama, domino, Çin dominosu, halka, kızma birader, yılan,

merdiven vb. oyunlar için tahta ve taşlar

 95.04
                horozlar, silah parçası 93.05
                koleksiyoncu parçaları: bkz. KOLEKSİYON  
                demir yada çelik parçalar, kabaca işlenmiş  
                                demir veya alaşımsız çelikten 72.07
                                paslanmaz çelikten 72.18
                                diğer alaşımsız çelikten 72 Gen
PARÇUK BİTKİSİ YAPRAKLARI 12.11
PARDESÜLER ve benzer eşyalar (ayrıca YAĞMURLUKLAR’a bakınız.  
                deriden veya terkip yoluyla elde edilmiş deriden dokumaya

elverişli maddelerden:

 42.03
                                bebekler için  
                                                örme veya kroşe işi olanlar 61.31
                                                örme veya kroşe işi olmayanlar 62.09
                                diğerleri:  
                                                56.02 pozisyonunda yer alan keçeden veya 56.03 pozisyonunda yer alan dokunmamışlardan 62.10
                                                emdirilmiş, sıvanmış, kaplanmış veya tabaka tabaka tertiplenmiş mensucattan  
                                                bkz. YAĞMURLUKLAR  
                                                diğer dokunmaya elverişli mensucattan, örme

veya kroşe işi olanlar

  
                                                                erkekler ve erkek çocuklar için61.0161.01
                                                                                pamuktan6101.20 
                                                                                sentetik liflerden6101.30 
                                                                                yünden veya ince hayvan kılından6101.10 
                                                                                dokunmaya elverişli diğer maddelerden6101.90 
                                                                kadınlar ve kız çocukları için61.0261.02
                                                                                pamuktan6102.20 
                                                                                sentetik liflerden6102.30 
                                                                                yünden veya ince hayvan kılından6102.10 
                                                                                dokunmaya elverişli diğer maddelerden6102.90 
                                                diğer dokunmaya elverişli mensucattan, örme

veya kroşe işi olmayanlar

  
                                                pardesüler, pelerinler, kabanlar, kolsuz ceketler,

ve benzeri eşya:

  
                                                                erkekler ve erkek çocuklar için62.0162.01
                                                                                pamuktan6201.12 
                                                                                sentetik liflerden6101.13 
                                                                                yünden veya ince hayvan kılından6102.11 
                                                                                dokunmaya elverişli diğer maddelerden6102.90 
                                                                kadınlar ve kız çocukları için62.0162.01
                                                                                pamuktan6202.1262.02
                                                                                sentetik liflerden6202.13 
                                                                                yünden veya ince hayvan kılından6202.11 
                                                                                dokunmaya elverişli diğer maddelerden6202.19 
                                                diğerleri  
                                                                erkekler ve erkek çocuklar için62.0162.01
                                                                                pamuktan6201.92 
                                                                                sentetik liflerden6201.93 
                                                                                yünden veya ince hayvan kılından6201.91 
                                                                                dokunmaya elverişli diğer maddelerden6202.99 
                                                                kadınlar ve kız çocukları için62.0262.02
                                                                                pamuktan6202.92 
                                                                                sentetik liflerden6202.93 
                                                                                yünden veya ince hayvan kılından6202.91 
                                                                                dokunmaya elverişli diğer maddelerden6202.99 
PARFÜMLER: PARFÜMERİ  
                ağız parfümleri 33.06
                parfümler, sıvı, krem veya katı haldekiler3303.01 
                parfüm bazları 33.02
                parfüm şişeleri, camdan:  
                                tuvalet eşyası 70.13
                                parfümeri müstahzarları için kullanılan kaplar 70.10
                buhurdanlar ve elektrikli buhurdanlar: bkz. BRÜLÖRLER ve ISITICILAR  
                parfümlü banyo tuzları3307.3033.07
                parfüm emdirilmiş keçe, dokunmamışlar, kağıt ve vatka33-433.07
                kokulandırılmış sünger taşı, blok, tablet veya benzeri şekilde

hazırlanmış

 (68.04)

33.04

                kokulu müstahzarlar, kapalı yerler için3307.41 veya 3307.4933.07
                parfümeri, t.b.y.a33-4 33.0733.07
PARILDAYICILAR, katı, radyasyon belirleyen aletler için donanım 90.30
PARILTI SAYAÇLAR 90.30
PARİAN PORSELENİ 69-II-Gen
PARİS SAATLERİ 91.05
PARK LAMBALARI ve SİNYALLER, elektrikli, bisiklet veya motorlu taşıtlar için 85.12
PARKALAR: bkz. PARDESÜLER  
PARKE DÖŞEME, kontrplaklar ve ahşap kaplamalı levhalar, döşeme panelleri olarak kullanılanlar 44.12
PARKE KİREMİTLERİ 44.18
PARKE PANOLAR4418.3044.18
PARKER VİDALARI, demir veya çelikten 73.18
PARKMETRELER9106.20 
PARLAKLIK GİDEREN MADDELER, dokumaya elverişli mensucatı havalandırmaya mahsus 38.09
PARLAKLIK VERME MAKİNELERİ, tekstil finisajı için 84.51
PARLATICILAR: bkz. PERDAH KALENDERLERİ vb.  
PARLATICILAR, CİLALI EŞYALAR  
                tırnak parlatıcıları, güderi ile kaplı 42.05
                parlatma derileri 43.03
                parlatıcı diskler  
                                törpüleyici: bkz. BİLEME, ÖĞÜTME ÇARKLARI  
                                parlatma diskleri, dokumaya elverişli maddelerden59-7(b)59.11
                parlatıcı makineler ve mekanik aletler  
                                ayakkabı veya bot imalinde kullanılmaya mahsus makineler 84.53
                                yüzey parlatıcılar, elektromekanik, ev işlerinde kullanılmaya mahsus85-385.09
                                el aletleri  
                                elektromekanik, elektrik motoru taşıyan 85.08
                                körüklü, hidrolik veya elektrik motoru taşımayan 84.67
                                makineli aletler  
                                taşlama ve fırlatma makineleri için8464.20 
                                metaller, sinterlenmiş metal karbürleri veya benzer mineral maddeleri parlatmaya mahsus8460.2084.60
                                taşlar, seramikler, amyantlı çimento veya benzer mineral maddeleri parlatmaya mahsus8460.2084.60
                                ağaç, kemik, sert kauçuk, plastik vb. sert maddeleri parlatmaya mahsus8465.9384.65
                                metal parlatma makinelerine mahsus 84.79
                                pirinç parlatma makineleri için, sanayi tipi 84.37
                                kumaş parlatma makineleri için:  
                                keçe için 84.49
                                keçeden şapka imali için 84.49
                                ipek kumaşlar veya iplikleri çileler haline getirmeye mahsus makineler için 84.51
                                iplikler, teller için 84.51
                parlatma işlerinde kullanılan eşyalar:  
                                ovalama petleri ve eldivenleri  
                                alüminyumdan7615.11 
                                bakırdan7418.11 
                                demir veya çelikten7323.1073.23
                                kumaş petler:  
                                makineler için 59.11
                                ayakkabı parlatıcı petler 63.07
                parlatıcı kollar, tekstil makineleri için 59.11
                parlatma taşları, doğrudan elle kullanılan, doğal veya suni aşındırıcı

taşlar veya seramikler

6804.3068.04
PARLOFONLAR, binalar vs. için 85.17
PARMAK BASMA YERİ, kemanlar, viyolonseller, vb. için 92.09
PARMAK ÇEKME ALETLERİ, ortopedik 90.21
PARMAK KILIFLARI, kauçuktan 40.14
PARMAK KORUYUCULAR (dişçilik aletleri) 90.18
PARMAK YIKAMA KAPLARI, demir veya çelikten 73.23
PARMAKLAR biçme ve harman makinelerini parçaları olanlar 84.33
PARMAKLIK ÇUBUKLARI, amyantlı çubuklardan, vs. 68.11
PARMAKLIKLAR:  
                alüminyumdan76.10 
                seramikten 69.05
                demir veya çelikten73.08 
                plastikten39-11(e) 
                taştan (kaygan taşlar hariç), inşaat veya yontulmaya elverişli 68.02
                çinkodan 79.07
PARMAKLIKLAR  
                emniyet parmaklıkları, demir veya çelikten, soba vs. için 73.21
                adi metalden, birleştirilmiş  
                                alüminyumdan 76.10
                                demir veya çelikten 73.08
                                çinkodan 79.07
                çimento, beton veya yapay taştan 68.10
PARMAKSIZ ELDİVENLER: bkz. ELDİVENLER  
PARMESAN PEYNİRİ 04.06
PARSONSİT (uranyum cevheri) 26.12
PARŞOMİNAJ MAKİNELERİ, post, deri ve köseleler için 84.53
PARŞÖMEN  
                taklit parşömen kağıdı 48.06
                bitkisel parşömen, rulolar veya tabakaları halinde4806.1048 Gen 48.06
PAS ÇIKARMA EKİPMANI, t.b.y.a:  
                madeni eşyaların üzerindeki pasları çıkarmaya mahsus üstüvaneler,

mekanik

 84.76
                pas çıkarmaya mahsus el aletleri, motorlu:  
                                el ile kullanılmaya mahsus elektrik motorla elektro

mekanik aletler

 85.08
                                el ile kullanılan pnömatik veya motorlu aletler 84.67
PAS ÖNLEYİCİ MÜSTAHZARLAR, mineral yağlar için 38.11
PAS ÖNLEYİCİ MÜSTAHZARLAR:  
                mineral yağlar için katkılar 38.11
                esası yağ olanlar, ağırlık itibariyle %70 veya daha fazla petrol yağı veya bitümenli minerallerden elde edilenler34.0334.03
                diğerleri 38.24
p-ASETAMİDOFENOL 29.24
p-ASETAMİDOSALOL 29.24
PASLANMAZ ÇELİK: bkz. DEMİR ve ÇELİK ve ismen geçen ürünleri  
PASPASLAR96.0396.03
PASTA  
                pasta, kakao içersin veya içermesin19.0519.05
                pasta içine konulan et (örn. paylar) (19.05) 16. Fasıl
                pasta ruletleri ve hamur kesecekleri (adi metallerden el aletleri) 82.05
                pasta kalıpları, ev kullanımı için: bkz. SOFRA EŞYASI 82.05
PASTA RULETİ (adi metalden el aletleri 82.05
PASTA sepetleri, çatalları, servisleri, dilimleyiciler, standlar, maşaları vs. :SOFRA EŞYASI  
PASTA SÜSLEME TORBALARI, dokunmaya elverişli maddelerden 63.07
PASTACILIK ÜRÜNLERİ 19 Gen
PASTELLER:  
                kurşun boya kalemler ve pasteller96.0996.09
                tamamen elle yapılmış sanat eseri olanlar9701.1097 Gen 97.01
PASTİL KUTULARI  
                yontulmaya elverişli hayvansal maddelerden 96.01
                seramikten 69.13
                demir veya çelikten 73.26
                kıymetli metallerden veya kıymetli metallerle kaplanmış metallerden 71.13
                taştan 68.02
PASTİLLER 17.04
PASTİLLER, boğaz  
                esası kükürt, odun kömürü, sodyum tetraborat, sodyum benzoat,

potasyum klorat veya magnezyum olanlar, sadece tıbbi amaçlar

için kullanılanlar

 30.04
                esası şeker veya tat verici maddelerden olanlar  
                                tedavi veya korunma amaçlı kullanılanlar 30.04
                                diğerleri 17.04
PASTÖRİZE ETME MAKİNELERİ, TESİS vs. sanayi veya laboratuvar tipi84.1984.19
PATATESLER:  
                patatesler: 7 Gen
                                kurutulmuş, kesilmiş veya dilimlenmiş olsun olmasın,

ancak başka bir şekilde hazırlanmamış

 07.12
                                taze veya soğutulmuş07.0107.01
                                                tohumları0701.100701.10
                                                diğerleri0701.90 
                                dondurulmuş0710.1007.10
                                asetik asit veya sirkeden başka bir şekilde hazırlanmış veya

konserve edilmiş

  
                                                dondurulmuş2004.1020.04
                                                dondurulmamış2005.20 
                patates-flakonları1105.2011.05
                patates unu (veya toz) ve ezmesi1105.1011.05
                patates sagusu veya patates tapyokası 19.03
                tatlı patatesler:  
                                taze veya kurutulmuş veya pellet şeklinde0714.2007.14
                                unu ve ezmesi (07.14) 11.06
PATELER  
                sosis kılıfına konulmuş veya tipik sosis şeklinde preslenmiş 16.01
                diğerleri 16.02
PATEN AYAKKABILARI  
                paten takılmış olanlar9506.7095.06
                paten takılmamış: bkz. AYAK GİYECEKLERİ  
PATEN TAHTALARI 95.06
PATENLER (buz veya tekerlekli)9506.7095.06
PATİKLER, dış taban yapıştırılmamış, dikilmemiş veya başka bir şekilde bağlanmamış, bebekler için:  
                örülmüş veya kroşelenmiş olanlar 61.11
                örülmemiş veya kroşelenmemiş olanlar 62.09
PATİNAJ ZİNCİRLERİ (örn. otomobil kar zincirleri)7315.2073.15
PATİNLER (ayak giyimi aksam ve parçaları) 64.06
PATLAMA ALETLERİ (gaz analizi için) 90.27
PATLAMA DİSKLERİ (84.81) 39.26, 71.15, 73.26, 74.19, 75.08, 76.16, vs.
PATLAMAYA KARŞI MAHFAZALAR, katol ışınlı tüpler için 85.40
PATLAYICILAR, hazır halde3602.0036 Gen 36.02
PATLICAN, taze veya soğutulmuş0709.3007.09
PATLICAN, taze veya soğutulmuş7-2 0709.3007.09
                patlıcan reçeli 20.07
PATOLOJİYE MAHSUS NUMUNELER, koleksiyonlar ve koleksiyoncuların parçaları olanlar 97.05
PATRONİT (vanadyum cevheri) 26.15
PAY ağırlık itibari ile %20’den fazla balık ve et içeren (19.05) Fasıl 16
PAYANDALAR, MESNETLER, DAYANAKLAR:  
                kanatlı pencereler, yarım yuvarlak pencereler ve aydınlık

pencereleri mesnetleri, adi metalden

 83.02
                elektrik hatları için, demir veya çelikten 73.26
                bisikletler, motosikletler, vb.nin çamurlukları için 87.14
                borular ve tüpler için, demir veya çelikten 73.26
PAZI, taze veya soğutulmuş 07.09
p-BENZOKİNON 29.14
PCPV: bkz. ROLICYCLIDINE  
PEÇETE KILIFLARI 63.02
PEÇETELER:  
sofra peçeteleri, dokumaya elverişli maddelerden 63.02
PEDALLAR ve PEDAL TAKOZLARI  
                bisikletler ve 87.11 ila 87.13 pozisyonlarında yer alan diğer taşıtlar

için

8714.9687.14
                                vulkanize kauçuktan 40.16
                motorlu taşıtlar 87.08
                müzik aletleri için 92.09
PEDALLI OTOMOBİLLER, çocuklar tarafından binilmek üzere9501.0095.01
PEDALLI TEKERLEKLİ OYUNCAKLAR, çocuklar tarafından binilmek üzere 95.01
PEDİKÜR  
                takım ve aletleri, adi metallerden8214.2082.14
                müstahzarları3304.3033.04
PEDOMETRELER9029.1090.29
                aksam, parça ve aksesuarları9029.9090.29
PEKAN, kurutulmuş 08.02
PEKTATLAR1302.2013.02
PEKTİT MADDELER:  
                pektik enzimler 35.07
                pektik maddeler1302.2013.02
PEKTİNATLAR1302.2013.02
PEKTİNLER 13.02
PELADLAR 50.03
PELARGONALDEHİT 29.12
PELERİNLER, bkz. PARDESÜ  
PELERİNLER:  
                kauçuktan mamul, vulkanize edilmiş 40.15
                tekstilden mamül, bkz. PALTOLAR  
PELESENK, doğal13.0113.01
PELETLER 50.03
PELİGOT TUZU 28.42
PELİN yaprakları ve çiçekleri12-412.11
PELİN, kökleri 12.11
PELLETİERİN TANNAT 29.39
PELLETLER:  
                alfalfa pelletleri:  
                bububattan:11-211.03
                                buğdaydan1103.21 
                                diğer bububattan1103.29 
                kabuklu hayvanlar, yumuşakçalar veya diğer suda yaşayan

omurgasız hayvanlardan:

  
                                insanların tüketimine elverişli  
                                                kabuklu hayvanlar 03.06
                                                diğerleri 03.07
                                insanların tüketimine elverişli olmayanIV-I 2301.2023.01
                balıktan:  
                                insanların tüketimine elverişli0305.1003.05
                                insanların tüketimine elverişli olmayanIV-I 2301.2023.01
                şerbetçi otu kozalaklarından1210.2012.10
                yonca unu pelletleri1214.1012.14
                et veya sakatattan, insanların tüketimine elverişli olmayanIV-I 2301.2023.01
                patateslerden1105.2011.05
                aletler için, monte edilmemiş, sinterize edilmiş metal karbürler

veya sermetlerden

 82.09
                işlenmemiş pelletleri, metallerden:  
                                alüminyumdan 76.01
                                berilyumdan 81.12
                                bakırın ön alaşımlarından 74.05
                                demir ihtiva eden:  
                                                demir cevherinin doğrudan indirgenmesi ile elde

edilen demirli ürünlerden

72.0372.03
                                                minimum saflığı ağırlığı itibariyle %99,94 olan

demirden

72.0372.03
                                                demir veya çelik telden, kesilmiş 72.05
                                nikelden 75.02
                                gümüşten 71.06
                                çinkodan 79.01
PELTE KAPLARI  
                seramikten:  
                                porselen veya çiniden 69.11
                                diğerleri 69.12
                demir veya çelikten 73.23
                plastikten 39.24
PELTON TÜRBİNLER 84.10
PELUŞ 58.01
PELVİMETRELER 90.18
PEMBE KUVARTZ 71 Ek
PEMBE TUZ, amonyum klorostanat 28.42
PEMOLİNE(INN) 29-p.s.list. 2934.90
PEMOLİNE bakır, demir, magnezyum, nikel 29-p.s.list. 2934.90
PENCERE İÇİN VİTRAYLI CAMLAR:  
                eskiliği 100 yılı aşan antik eşya 97.06
                diğerleri, kiliseler vb. için 70.16
PENCERELER:  
                pencereler:  
                                hava araçları için 88.03
                                antika vitray pencereler, 100 yaşını aşkın olanlar 97.06
                                motorlu taşıtlar için 87.01 ila 87.05 pozisyonları arasındaki

otobüs, araba, kamyon, kamyonet, vs. için

 87.08
                                gözetleme pencereleri, elektrikli olmayan, sanayi veya

laboratuvar tipi, fırın veya ocaklar için

 84.17
                                kiliseler için vitray camlı pencereler 70.16
                                t.b.y.a:  
                                                alüminyumdan7610.10 
                                                demir veya çelikten7308.30 
                                                nikelden 75.08
                                                ahşaptan (pencereli kapılar dahil)4418.1044.18
                pencere tertibatı ve donanımı:  
                                adi metallerden83.0283.02
                                seramikten 69.14
                                camdan 70.20
                                plastikten39-11(ij) 
                pencere doğramaları: bkz. ÇERÇEVELER  
                pencere eşikleri:  
                                amyantlı çimento, selülozlu çimento, vs.den 68.11
                                çimento, beton veya suni taştan 68.10
                şeffaf cam çıkartmaları: bkz. ŞEFFAF ÇIKARTMALAR  
PENÇELER, kürk, kürkçülüğe elverişli olanlar  
                ham4301.9043.01
                dabaklanmış veya aprelenmiş, birleştirilmemiş4302.2043.02
PENİSİLİNLER ve penisilanik asit yapısındaki türevleri: bunların tuzları2941.1029.41
PENSELER, PENSE TÜRÜ EL ALETLERİ:  
                adi metalden el aletleri, tb.y.a:  
                                sokup çıkartmaya mahsus pensler 82.03
                                koyun kulağı kesmeye veya hayvan işaretlemeye mahsus

olanlar

 82.03
                                dişçilikte ve cerrahide kullanılan 90.18
                                pens türü testere aletleri 82.03
PENTA-bileşikleri  
PENTADEKAN 29.01
PENTAERİTRİTOL2905.4229.05
PENTALİK ANHİDRİD2917.3529.17
PENTAMETİLENİMİN 29-(P)
PENTANETOL 29.30
PENTANLAR 29.01
PENTANOL ve izomerleri2905.1529.05
PENTANTRİOL 29.05
PENTAOKSİT: ismen geçen pentaoksit veya OKSİTLER’e bakınız.  
PENTASİKLO 29.02
PENTASİYANONİTROSİLFERRAT 28.37
PENTASODYUM TRİFOSFAT 28.35
PENTATİYONİK ASİT 28.01
PENTAZOCİNE (INN), PENTAZOCINE hidroklorür, laktat 29-p.s.list. 2933.39
PENTENLER 29.01
PENTİL ETİL ETERLER 29.09
PENTİL MERKAPTAN 29.30
PENTİL NİTRATLAR 29.20
PENTİL NİTRİTLER 29.20
PENTİL TARTARATLAR 29.18
PENTİLDİTİYOKARBONATLAR 29.30
PENTİOKARBİTAL SODYUM 29.33
PENTLANDİT 26.04
PENTOBARBİTAL(INN), PENTOBARBİTAL, kalsiyum, sodyum 29-p.s.list. 2933.51
PENTOLİTLER 36.02
PENTRİT  
                karışım halinde olmayan 29.20
                müstahzar patlayıcılar halinde hazırlananlar (29.20) 36.02
PEPAP, PEPAP hidroklorür 29-nark.list. 2933.39
PEPSİN 35.07
PEPTİNLEŞTİRİCİLER, kauçuk işlemlerinde kullanılan (38.12) 38.24
PEPTONATLAR: bkz. PEPTONLAR  
PEPTONLAR ve türevleri3504.0035.04
PER bileşikleri  
PERBORAKS 28.40
PERBORATLAR2840.3028.40
PERBROMATLAR, metal28.2928.29
PERÇİN SÖKMEYE MAHSUS CİHAZLAR (elde kullanılmaya mahsus elektro mekanik aletler) 85.08
PERÇİNLEME MAKİNA ve CİHAZLARI, ALETLERİ, TAKIM TEZGAHLARI vb.:  
                çeşitli maddeler üzerinde borulu şeklinde perçinlerle perçinlemeye

aynı derecede elverişli bulunan genel amaçlı makine ve cihazlar

 84.79
                el aletleri:  
                                elektrik motorlu, elektro-mekanik aletler 85.08
                                pnömatik, hidrolik veya motorlu aletler 84.67
                t.b.y.a., adi metalden  
                mahsus zımba takımları, kartuş tertibatlı perçinleme aletleri 82.05
                ayakkabı ve bot imaline mahsus makinalar 84.53
                metaller için perçin makinaları 84.63
PERÇİNLER, adi metalden  
                boru şeklinde veya yarık saplı perçinler8308.2083.08
                kör uçlu çivili perçinler 83.08
                t.b.y.a. :  
                                alüminyumdan7616.1076.16
                                bakırdan74.1574.15
                                demir veya çelikten7318.2373.18
PERDAH KALENDERLERİ, MAKİNELERİ vb. (PARLATICILAR)  
                kalenderler: bkz. KALENDERLER  
                çakmak taşlı veya çekiçli perdah makineleri, kağıt veya karton

finisajına mahsus

 84.39
                deri için 84.53
                baskılı parlatıcılar, fotografik veya sinematografik laboratuvarlar

için

 90.10
                sicimleri parlatmaya mahsus makineler 84.51
PERDAHLAMA ALETLERİ  
                akikten, yaldızlama vs. için 71.16
                protez diş hekimliğinde kullanılan 90.18
PERDE KUŞAKLARI, dokumaya elverişli mensucattan 63.04
PERDE KUŞAKLARI, mensucat 63.04
PERDE SARAÇLARI: bkz. FARBELALAR  
PERDELER:  
                amyanttan tiyatro perdeleri 68.12
                cam liflerinden sahne perdeleri, örme 70.19
                plastikten perdeler 39.24
                dokumaya elverişli maddelerden  
                                kullanılmış perdeler, dökme halde ithal edilenler 63.09
                                diğerleri63.0363.03
                                                örme:  
                                                                pamuktan6303.11 
                                                                sentetik liflerden6303.12 
                                                                dokumaya elverişli diğer maddelerden6303.19 
                                                diğerleri:  
                                                                pamuktan6303.91 
                                                                sentetik liflerden6303.92 
                                                                dokumaya elverişli diğer maddelerden6303.99 
PERFORATÖRLER: bkz. DELME  
PERFORE EDİLMİŞ KAĞIT: bkz. KAĞIT  
PERGELLER  
                çizim yapmaya mahsus olanlar 90.17
                biçer-toplar makineleri için olanlar 84.33
                serebral lezyonları ölçmeye mahsus olanlar 90.18
PERGELLER, sivri uçlu (çizim aletleri) 90.17
PERGELLER:  
                çizim pergelleri, işaretleme pergelleri 90.17
PERİDOT, monte edilmemiş 71 Ek
PERİLALDEHİT 29.12
PERİODATLAR, metal28.2928.29
PERİSKOPLAR, büyütücü neviden olan 98 Gen 98.13
PERİTONOSKOPLAR (tıpta kullanılan alet ve cihazlar) 98.18
PERİYODİK ANALİTİK TERAZİLER 98.16
PERİYODİK ASİT 28.11
PERİYODİK YAYINLAR: bkz. GAZETELER  
PERKARBONATLAR28.3628.36
PERKLORATLAR, metal28.2928.29
PERKLORİK ASİT 28.11
PERKLOROETİLEN2903.2329.03
PERKOLATÖRLER, kahve:  
                ev işlerinde kullanılan:  
                                elektrikli8516.7185.16
                                elektrikli olmayan, demir veya çelikten:  
                                ısı kaynaklı (73.23) 73.21
                                diğerleri 73.23
                ev işlerinde kullanılmaya elverişli olmayan elemanlarıyla 84.19
PERKROMATLAR 28.41
PERLİT  
                ısıl işlemde aktif hale getirilmiş 38.02
                genleştirilmiş, hafif küremsi taneler halinde 68.06
                genleştirilmemiş25-4 2530.1025.30
PERMA YAPMA CİHAZLARI ve LOSYONLARI  
                perma yapma cihazları, elektrikli 85.16
                perma yapma veya düzleştirici müstahzarlar3305.2033.05
PERMANGANATLAR2841.6028.41
PERMANGANİK BİLEŞİKLER  
                permanganik asit (28.20) 28.25
                permanganik anhidrit 28.20
PERMEAMETRELER  
                gaz, su vs.nin geçirme kabiliyetini tayine mahsus 90.27
                manyetik geçirgenlik ölçümü için 90.30
PERNAMBUCO  
                boyayıcı hülasalar 32.03
                odun, esas olarak boyayıcılık veya debagatte kullanılan türdekiler 14.04
PEROKSİ TUZLARI, metal28-528-V-4
PEROKSİASİTLER 29-VII-Gen
PEROKSİBORATLAR (PERBORATLAR)2840.3028.40
PEROKSİTİTİNATLAR 28.41
PEROKSİTLER  
                metal peroksitler: 28-IV-Gen
                                t.b.y.a.28.2528.25
                organik peroksitler:  
                                asit peroksitler 28-VII-Gen
                                alkol peroksitler, eter peroksitler, keton peroksitler ve

bunların halojenlenmiş, sülfolanmış, nitrolanmış veya

nitrozolanmış türevleri

29-4

2909.60

29-VII-Gen

29 Gen 29.09

                                                keton peroksitler29-729 Gen
                                kıymetli metallerden 28.43
PEROKSODİK KARBONATLAR 28.36
PEROKSOKARBONATLAR28-2 28.3628 Gen       28.36
PEROKSOKARBONİK ESTERLER ve bunların TUZLARI 29.20
PEROKSOKROMATLAR2841.50 
PEROKSOMONOSÜLFÜRİK ASİT 28.11
PEROKSOSÜLFATLAR2833.4028.33
PEROKSOSÜLFÜRİK ASİT ve bunların anhidriti 28.11
PEROKSOSÜLFÜRİK ASİTLER 28.11
PERRENATLAR 28.41
PERSÜLFÜRİK ASİTLER 28.11
PERRENATLAR 28.41
PERSÜLFÜRİK ASİTLER( peroksosülfirik asitler) 28.11
PERTUNGSTATLAR 28.41
PERU PELESENKİ 13.01
PERUKLAR:  
                fantezi kıyafet eşyası 95.05
                oyuncak bebekler için 95.02
                diğerleri:67.0467.04
                                sentetik dokumaya elverişli maddelerden tüm halde

peruklar

6704.11 
                                insan saçından6704.20 
                                diğer maddelerden6704.90 
PERVANELER VE PERVANE KANATLARI:  
                pervaneler ve 88.01 veya 88.02 deki eşyalar için aksam ve parçaları  
                                pervane kanatları8803.1088.03
                gemi veya bot pervaneleri ve kanatları 88.03
                torpidolar veya diğer mühimmatlar için8485.1084.85
                turbo pervaneler: bkz. TURBO PERVANELER 93.06
PERVANELER,  hava pompaları, kompresörler, vantilatörler vb. için 84.14
PEŞİN ÖDEME SAYAÇLARI 90.28
PEŞTEMALLER (kuşaklar) 62.11
PETEK YAPMA MAKİNALARI, arı kovanı 84.36
PETİDİN, intermediate A 29-nark. List.
PETİDİN, intermediate B, PETİDİN intermediate B hidrobromit, hidroklorid  
PETİDİN, intermediate C 29-nark.list. 2933.39
PETİDİN, PETİDİNE hidroklorid 29-nark.list. 2933.39
PETİT-GRANİT: bkz. İNŞAAT yada ANIT TAŞLARI  
p-ETOKSİFENİLÜRE 29.24
PETROL VE PETROL ÜRÜNLERİ  
                petrol asfaltı 27.13
                petrol bütimeni2713.2027.13
                                petrol bütimeninden mamul eşyalar:  
                                                rulolar halinde6807.8068.07
                                                diğerleri6807.90 
                petrol koku27.13 
                                kalsine edilmiş2713.12 
                                kalsine edilmemiş2713.11 
                petrol gazları, ham27.1127.11
                petrol zamkı27.13 
                petrol peltesi2712.1027.12 33.04 27 Gen
                petrol yağları: 33 Gen
                                ham2709.0027 Gen
                                diğerleri27-2 2710.0027.09       27.10
                petrol zifti 27.13
                petrol kalıntıları27.1327.13
                petrol reçineleri3911.1039.11
                petrol spirit 27.10
                petrol sülfonatları:  
                                sulu solisyonda iyonize olurlar ör. Alkali metaller  
                                suda çözünmeyenler 34.02
                                petrol wax. Mikrokristalin27.1238.24 27.12
PETROLATUM, ham petrolden elde edilen 27.12
PETROPROTEİNLER (KURUTULMUŞ MAYA) 21.02
PEYNİR MAYASI ve bunun konsantreleri3507.1035.07
                renin bezleri 05.04
                peynir mayası kuzeini 35.01
PEYNİR PRESLERİ, çiftlik yada sanayi kullanımı için 84.34
PEYNİR SARMAYA MAHSUS TÜLBENTLER:  
                dikdörtgen şeklinde kesilmiş ve çözgü ipliklerinin uçları dokumanın

çözülmesini önlemek amacıyla düğümlenmiş şekilde olanlar

 63.07
                kesildikten sonra işçilik görmeden kullanılamayan top veya parça

halindeki peynir sarmaya mahsus bezler

 (63.07)
PEYNİR TABAĞI, camdan 70.13
PEYNİR YAPMA MAKİNELERİ  
                evde kullanılanlar, elektrikli 85.16
                evde kullanılmayanlar, çiftlik yada endüstriyel kullanım amacıyla 84.34
PEYNİRALTI SUYU VE TADİL EDİLMİŞ PEYNİRALTI SUYU, konsantre edilmiş olsun olmasın veya şeker veya diğer tatlandırıcılar ihtiva etsin etmesin0404.104 Gen (17.02) 04.04
PEYNİRALTI SUYUNDAN YAPILMIŞ PEYNİR4-3 0406.1004.06
PEYNİRDEN NUMUNE ALMAYA MAHSUS ALETLER (adi metal et aletleri) 82.05
PEYNİRLER 4 Gen 04.06
                mavi damarlı, örn. requefort0406.4004.06
                tereyağıyla kaplanmış, ekmek kırıntılarından, önceden pişirilmiş

olsun olmasın

 04.06
                taze peynir ve lor0406.1004.06
                rendelenmiş veya toz haline getirilmiş her cins peynir0406.2004.06
                eritme peynirleri0406.3004.06
                diğer peynirler0406.9004.06
P-FLOROFENTANİL, P-FLOROFENTANİL hidroklorür 29-nark.list. 2933.39
Ph KAĞITLARI 38.22
PH METRELER 90.27
PHELLANDRAL 29.12
PHENAKİTE bkz. PHENACİT  
PHENAMPROMİDE, PHENAMPROMİD hidroklorid 29 nark.list. 2933.39
PHENANTHRAKİNON 29.14
PHENDİMETRAZİNE 29 psyc.list. 2934.90
PHENMETRAZİNE(INN) 29 psyc.list. 2934.90
PHENMETRAZİNE hidroklorid, hidrojen tartrat, sülfat 29 psyc.list. 2934.90
PHENMETRAZİNE, teoklat 29 psyc.list. 2934.90
PIHTILAŞMIŞ SÜT ve KREMA 04.03
PIRASALAR, taze ve soğutulmuş0703.9007.03
PİASSANA:  
                lifleri, genellikle fırça veya süpürge yapımında kullanılır14.0314.03
                cevizi, genellikle oymacıkta kullanılır 14.04
PİEZO-ELEKTRİK KRİSTALLERİ:  
                monte edilmiş8541.6085.41
                monte edilmemiş, kesilmiş, quartz olmayan71.03 veya 71.0438.24
PİEZZO-ELEKTRİK SELÜLLERİ, hoparlör ve mikrofonlar için (85.41) 85.18
PİGMENTLER (renklere ve boyalara da bakınız)  
                sıvı olmayan ortamda dağılan, sıvı veya hamur şeklinde, boya

imalinde kullanılan pigmentler

32-3

32.12

32.12
                inorganik pigmentler, organik boyayıcı madde olarak kullanılanlar 32.06
                doğal pigment, balık pullarından imal edilmiş 32.03
                boyayıcı madde olan pigmentler ve müstahzarları:  
                                sentetik organik3204.1732.04 3204.17
                                                diğerleri32-2 
                                                                esası kadmiyum bileşikleri olan3206.3032.06
                                                                esası krom bileşikleri olan3206.2032.06
                                                                esası ferrosiyanür bileşikleri olan3206.4332.06
                                                                esası titanyumdioksit olan %80 ve daha

fazla titanyumdioksit içerenler, kuru

ağırlık itibariyle

3206.1132.06
                                                                                diğerleri3206.19 
                                                                esası çinko sülfat olan3206.42 
                                                                diğerleri3206.49 
                hazırlanmış pigment:  
                                seramik, emaye ve cam sektöründe kullanılan pigment

müstahzarlar

3207.1032.07
                                                sulu pigmentler, derilerin fisinajında kullanılan3210.0032.10
                sentetik sedefli (inci) pigmentler 32.06
PİGNOLİA CEVİZİ, kurutulmuş yada taze 08.02
PİJAMA ÇANTALARI 63.07
PİJAMALAR  
                örülmüş veya kroşe edilmiş  
                                erkek veya erkek çocukları için61.0761.07
                                                pamuktan6107.21 
                                                suni liften6107.22 
                                                diğer dokumaya elverişli maddelerden6107.29 
                                kadın veya kız çocukları için61.0861.08
                                                pamuktan6108.31 
                                                suni liften6108.32 
                                                diğer dokumaya elverişli maddelerden6108.39 
                örülmüş veya kroşe edilmiş olmayan:  
                                erkek veya erkek çocukları için62.0762.07
                                                pamuktan6207.21 
                                                suni liften6207.22 
                                                diğer dokumaya elverişli maddelerden6207.29 
                                kadın veya kız çocukları için62.0862.08
                                                pamuktan6208.21 
                                                suni liften6208.22 
                                                diğer dokumaya elverişli maddelerden6208.29 
PİK  
                demir alaşımından 72.02
                kurşundan 78.01
                nikelden 75.02
                pik demiri72.0172.01
                aynalı demiri 72.01
                tenekeden 80.01
PİKAP ELEMANLARI, süpersonik kalınlık ölçmeye mahsus cihazların parçaları (85.41) 90.33
PİKAP OKUYUCU KAFALAR8522.1085.22
PİKNOMETRELER (90.25) 70.17
PİKOLİN  
                %90 daha fazla saflıkta 29.33
                daha az saflıkta (29.33) 27.07
PİKRİK ASİT (TRİNİTROFENOL) 29.08
PİL KÖMÜRLERİ85.4585.45
PİLLER  
                elektrik pilleri  
                                primer piller: bkz. PRİMER PİLLER  
                                şarj edilebilen piller (85.06) 85.07
                                akmülatörler 85.07
                civciv büyütme ve yumurtlatma pilleri 84.36
PİLLER  
                yükleme pilleri 90.31
                foto emisif piller 85.40
                tekrar şarj edilebilir piller (85.06) 85.07
PİLOKARBİN VE TUZLARI 29.39
PİLONLAR  
                uçaklar için 88.03
                teleferikler için 84.28
                yapılar, t.b.y.a., alüminyumdan 76.10
PİLONLAR  
                alüminyumdan76.10 
                demir veya çelikten7308.20 
PİLOT BALONLARI 88.01
PİM ZIMBALARI 82.05
PİMELİK KETON 29 P list.
PİMİNODİN (INN), PİMİNODİN diklorid, esilat 29-nark.list. 2933.39
PİNA, tekstil lifleri 53.05
PİNAZEPAM (INN) 29-psyc.list. 2933.90
PİNCE-NEZ, tek gözlükler 90.04
PİNEN 29.02
PİNK BERİL MORGANIT, monte edilmemiş 71 EK
PIN-PON OYUN MALZEMELERİ 95.06
PİPERAZİN2933.3229.33
PİPERİDİN ve tuzları2933.3229 prec. List. 2933.32
PİPERİDİN auriklorid 29 prec.list. 2843.30
PİPERİDİN ve türevleri 29.33
PİPERİDİN, hipoklorid, hidrojen tartrat, nitrat, fosfat, pikrat, thiosiyanat 29 prec.list. 2933.32
PİPERİNK 29.39
PİPERONLAR2932.9329.32
PİPERONİLALDEHİD 29 (P)
PİPERONİLİK ASİT 29.32
PİPETLER, laboratuvar eşyası, camdan 70.17
PİPO LÜLELERİ9614.2096.14
PİPRADROL, PİPRADROL hidroklorür 29 psyc. List. 2933.39
PİRARGİRİT (gümüş cevheri) 26.16
PİRAZOL BİLEŞİKLERİ 29.33
PİRELİYOMETRELER 90.15
PİREN 29.02
PİRETRUM  
                hülasası, standardize edilmiş13-1 1302.1413.02
                                %2den daha az piretrum ile birlikte mineral yağ içindeki

çözeltiler

 38.08
                çiçekler, yapraklar ve gövdeleri 12.11
                kökleri 12.11
PİRİDİN, p-KARBOKSİLİK ASİT 29.33
PİRİDİN-ß-KARBOKSİLİK ASİT (nikotinik asit) 29.36
PİRİDİN-ß-KARBOKSİLİK ASİT DIETİLAMİD 29.33
PİRİDİN:  
                piridin:  
                                ağırlık itibariyle %95 veya daha fazla saflıkta2933.3129.33
                                daha az saflıkta 27 Gen
                piridin türevleri  
                                ağırlık itibariyle %95 veya daha fazla saflıkta 29.33
                                daha az saflıkta 27.07
                piridin tuzları  
PİRİDOKSAL 29.36
PİRİMİDİN BİLEŞİKLERİ 29.33
PİRİNÇ:  
                pirinç:  
                                beyazlatılmış pirinç 10.06
                                kırık pirinçler10-1(b) 1006.4010 Gen       10.06
                                camolino pirinçleri 10.06
                                zenginleştirilmiş pirinçler 10.06
                                kavuzu çıkarılmış (kahverengi veya kargo pirinci)10-1(b) 1006.2010 Gen        10.06
                                kavuz içinde bulunan pirinç1006.1010.06
                                yarı kaynatılmış pirin.10-1(b)10 Gen      10.6
                                ön pişirilmiş pirinç tamamen veya kısmen pişirilmiş ve

sonra suyu alınmış, küçük miktarlarda sebze ve baharat

içersin veya içermesin

 19.04
                                kabartılmış veya kavrulmuş pirinç 19.04
                                yarı veya tam olarak değirmenden geçirilmiş pirinç10-1(b) 1006.3010 Gen       10.06
                pirinç unu1102.3011.02
                pirinçten bulgurlar veya irmikler1103.14 
                pirinç kağıdı:  
                                Japon pirinç kağıdı 14.04
                                nişasta hamurundan veya undan pişirilerek ve kurutularak

yapılmış ince tabakalar

19.0519.05
                pirinçten elde edilen kalıntılar2302.2023.02
                pirinç nişastası 11.08
                pirinç şarabı 22.06
PİRİNÇLER:  
                alaşım pirinçleri7403.2174 Gen
                pirinçten aynalıklar 83.02
PİRİTLER:  
                arsenik piritler 25.30
                demir piritleri:  
                                kavrulmuş, aglomere edilmiş olsun olmasın2601.2026.01
                                kavrulmamış, kavrulmamış bakırlı demir piritleri dahil2502.0025.02
                kıymetli taş, monte edilmemiş 71 Ek
                kalay piritleri 26.09
PİRİTRAMİD (INN) 29-psyc.list. 2933.39
PİRO-bileşikleri  
PİROASETİK ETER (aseton) 29-(E)list.
PİROFİLİT, monte edilmemiş 71 Ek
PİROFORİK ALAŞIMLAR, tüm formlarda36.0636.06
PİROFOSFATLAR, metal 28.35
PİROFOSFORİK ASİT 28.09
PİROGALLİK TANENLERİ 32.01
PİROGALLOL 29.07
                fotoğraf develope edici 37.07
PİROKATEŞOL MONOETİL ETER 29.09
PİROKATEŞOL 29.07
PİROKSEN, monte edilmemiş 71 Ek
PİROLUSİT (manganez dioksit)  
                doğal cevher 26.02
                kuru haterilerde kullanılmak üzere hazırlanmış (26.02) 25.30
PİROMETRELER90.2590.25
                aksam, parça ve aksesuarları9025.9090.25
PİROMETRİK TELESKOPLAR 90.25
PİROMORFİT (kurşun cevheri) 26.07
PİRONİN (sentetik, organik boyama maddeleri) 32.04
PİROP (garnet), monte edilmemiş 71 Ek
PİROSKOPLAR 90.31
PİROTEKNİ EŞYALAR ve ÜRÜNLERİ36.0436 Gen 36.04
                düzenler 36.04
                oyuncaklar 36.04
PİROTİT, nikelli 26.04
PİROVALERON(INN), PİROVALERON hidroklorür 29-p.s.list. 2933.90
PİROVANADATLAR 28.41
PİSİ BALIĞI bkz. Balıklar  
PİSİKOTEKNİ CİHAZLARI (mekanik yetenekleri test için aletleri içerir)9019.1090.19
PİSLİKLER (gübre) 31.01
PİSTİL, yapma çiçeklerde dişilik organı 67.02
PİSTONLAR, sıvı pompaları veya sıvı asansörlerine mahsus 84.13
PİSTONLAR:  
                piston motorları:  
                                içten yanmalı motorlar için pistonlar ve piston yüzükleri 84.09
                                motorlar, 84.12 için pistonlar 84.12
                piston pompaları:  
                                kompresörler, fanlar, hava pompaları için pistonlar 84.09
                                sıvı elavatörleri, yada sıvı pompaları için pistonlar 84.13
                mekanik ızgaralara mahsus makaralar ve yatakları 84.16
PİSUARLAR:  
                seramikten:  
                                daimi şekilde bağlı olanlar69.1069.10
                                                porselenden6910.10 
                                                diğer6910.90 
                                daimi şekilde bağlı olmayanlar:  
                                                porselenden 69.11
                                                diğer 69.12
                camdan 70.17
                demir çelikten 73.24
PİŞİRİCİLER, PİŞİRME CİHAZLARI, MAKİNELERİ, ATELYELERİ vs.  
                ev kullanımı için:  
                                elektrikli8516.6085.16
                                                popcorn makineleri 85.16
                                elektrikli olmayanlar:  
                                                ısıtma tertibatlı  
                                                                bakırdan7417.0074.17
                                                                demir veya çelikten73.2173.21
                                                                                gaz yakıtları veya gaz ve diğer

yakıtlar için

7321.11 
                                                                                sıvı yakıtlar için7321.12 
                                                                                katı yakıtlar için7321.13 
                                                                                aksam ve parçaları7321.9073.21
                                                ısıtma tertibatı olmayanlar, demir veya çelikten 73.23
                ev kullanımı için olmayanlar:  
                                ocaklar: bkz. OCAKLAR, sanayi  
                                diğer84.1984.19
PİŞİRME CİHAZLARI, balık ve kabuklu hayvanlar konserveciliğinde kullanılan (84.38) 84.19
PİŞİRME KÜVLERİ, peynir için 84.19
PİTA, tekstil lifleri 53.04
PİTA FLOJA 53.05
PİTCHBLEND, uranyum cetveli 26.12
PİVOTLAR, EKSENLER, MİLLER  
                dişçilikte kullanılan pivotlar 90.21
                miller vb. mil yatakları, kantar parçası olanlar:  
                                baskül bıçakları ve mil yatakları, yarı kıymetli, taşlardan (84.23) 71.16
                                diğerleri 84.23
                pivot dişler, suni dişler 90.21
                mil yerleştirme aletleri 82.05
PİYANGO BİLETLERİ 49.11
PİYANGOLAR 95.08
PİYANO SANDALYELERİ 94.01
PİYANOLAR:  
                otomatik piyanolar, elektrikle çalışanlar dahil92.0192.01       9201.20
                elektronik piyanolar, konser vs. için, otomatik olanları da içerir 92 Gen
                oyuncak piyanolar 95.03
                düz piyanolar9201.2092.01  9201.10
                diğer piyanolar  
                kuyruklu piyanolar9201.2092.01     9201.20
PİZZA 19.05
PLAJ EŞYALARI:  
                plaj şapkası: için bkz. ŞAPKALAR  
                plaj bornozu için bkz. BANYO BORNOZ’una  
PLAKETLER, dekoratif  
                sanat çalışması olanlar 97 Gen  97.01
                diğerleri:  
                                adi metalden 83.06
                                seramikten 69.13
PLAKLAR:  
                gramofon plakları85-6   8524.1085.24
                plak koymaya mahsus kutular 48.19
                kayıt için kesiciler 85.22
                record-decks: bkz. PLAK DÖNDÜRÜCÜLER  
                pikaplar: 85.19
                                madeni para veya jetonla çalışan pikaplar8519.10 
                                diğerleri:  
                                                hoparlörsüz olanlar8519.21 
                                                diğerleri8519.29 
                                aksam, parça ve aksesuarlar85.2285.22
                plak poşetleri4819.5048.19
PLANİMETRELER, ölçme aletleri 90.31
PLANLAR:  
                antikalar 90.23 (97.06)
                mimari, mühendislik, endüstriyel, ticari ve topografik veya benzeri

planlar:

  
                                orijinal elle çizilmiş yada karbon kopyaları veya fotografik4906.0049.06
                                reprodüksiyondan (49.06) 49.05 yada 49.11
                kabartma olanlar 90.23
                topografik olanlar:  
                                elle çizilmiş orijinaller yada karbon kopyalar 49.06
                                basılı49.0549.05
                                                kitap formunda4905.91 
                                                diğerleri4905.99 
PLANLAR, KROKİLER, HARİTALAR:  
                astronomik, coğrafi, hidrografik ve benzer haritalar:  
                                elle çizilmiş orijinalleri yada bunların karbon kopyaları

yada fotoğraf reprodüksiyonları

 49.06
                basılı olanlar49.05 
                                kitap formunda4905.91 
                                diğerleri4905.99 
                                eğitici, öğretici haritaları 49.11
                                optometrik test haritaları 90.18
PLANÖRLER8801.1088.01
PLANÖRLER:8801.1088.01
                motorla çalışan veya motorla çalışmak için tasarlanmış (88.01) 88.02
PLANTAİN, taze veya kurutulmuş0803.00 
PLASENTA bkz. ORGAN  
PLASTİK HORTUMLAR, itfaiye ve bahçe sulama hortumu ve bunların donanımları: bkz. BORULAR ve BORULAR, bağlantı parçaları  
PLASTİMETRELER, kauçuk veya plastikleri test için 90.24
PLATFORM TAMPONLARI, demiryolları ve tramvaylar için86-3(a)86.08
PLATFORM, SAAT MAŞASI 91.14
PLATFORMLAR, yürüyen platformlar8428.40 
PLATFORMLAR:  
                astronomi ile ilgili aletler için (90.05) XV
                demiryolu lokomotifleri ve katarları için 86.07
                kaldırma, yükleme, boşaltma makinaları için 84.28
                                sabit yada yüzmeyen veya su altında olmayan, petrol yada

doğalgaz için

 84.30
                                yüzer yada yüzebilen, sondaj veya üretim platformları8905.2089.05
                biçerdöver makinaları için 84.33
                asansörler için 84.31
                yükleme tahtası olanlar 44.15
                teraziler için 84.23
                kantarlar için 84.23
                iş makinaları yada traktörler için 87.09
PLATİFİYANLAR:  
                kimyasallar, kauçuk işlemeye mahsus (38.02) 38.24
                birleşik, kauçuk veya plastikler için, t.b.y.a3812.2038.12
PLATİN BİLEŞİKLERİ  
                platinik klorid 28.43
                platinik oksit 28.43
                platinious oksit 28.43
                platinium klorid 28.43
                plantinyum oksit 28.43
                platinyum fosfat 28.43
                platinyum silisid 28.43
PLATİN71-4(b)71 Gen
                kollaidal platin  
                platin anotlar  
                platin alaşımları71-571 Gen
                                diş dolguları için özel olarak hazırlanmış 71 Gen 38.06
                                diğerleri71-5      71 a.p. 371.10
                pudra halinde71 a.p.3 7110.11 
                işlenmemiş7110.11 
                diğer şekillerde7110.19 
PLEONAST, işlenmemiş 71 Ek
PLOMBATLAR 28.41
PLUMETİS, boş tekstil ürünlerinden işlemeler (58.10) Fas.59 ila 55
PLUTONYUM:  
                plütonyum ve bileşikleri2844.2028-I-Gen
                                alaşımları, dispersiyonları, özel radyoaktivitesi 74 Bq

geçen seramik ürünler ve alaşımları

28-6 (d)

2844.20

28.44
                plütonyum 239 28.44
                plütonyum karbürler, -dioksitler, -nitratlar, -nitritler, -tetraflorürler 28.44  28.44
PMA, PMA hidroklorür 29-p.s.list. 2922.29
p-METOKSİBENZALDEHİT 29.12
PMSG 29.37
PODOFİLİN 13.02
rizomları veya kökleri 12.11
POLARİMETRELER90.2790.27
POLARİSKOPLAR 90.27
POLARİZAN MADDELER:  
                yaprak veya levha halinde polarizan maddeler9001.2090.01
                polarizan gözlükler, üç boyutlu filmleri izlemeye mahsus 90.04
POLARİZE ELEMENTLER, polikristalin, piezoelektrik: bkz. PİEZO-ELEKTRİK KRİSTALLERİ  
POLAROGRAFİK ANALİZÖRLER 90.27
POLİ 39.11
POLİ(DİMETHYLPHENYLENE-OXIDE) 39.07
POLİALİL ESTERLER39.0739.07
POLİALKİL MUM 34.04
POLİAMİDLER:  
sentetik veya suniXI-12    54-I(a)54 Gen
plastik olanlar, ilk formlarında39.0839.08
POLİAMİNLER ve bunların türevleri, tuzları:  
                asiklik2921.21 ila 2921.2929.21
                aromatik2921.51 ila 2921.5929.21
                siklanik, siklenik veya sikloterpenik2921.3029.21
POLİANİT (doğal magnezyum cevheri) 26.02
POLİANTES, yumruları 06.01
POLİASETALLER3907.1039.07
POLİASETİLENLER 29.01
POLİETERLER3907.2039.07
POLİETİLEN GLİKOLLER:  
                karışık polietilen glikoller, t.b.y.a., çok az molekül ağırlıklı 38.24
                plastik maddeler (38.24) 39.07
                mumlar3404.6034.04
POLİETİLEN TEREFTALAT3907.6039.07
POLİETİLEN:  
                suni veya sentetik olanlar 54 Gen
                plastik olanlar, ilk şekillerde:  
                                özgül kütlesi 0,94’den az olanlar3901.1039.01
                                özgül kütlesi 0,94’den fazla olanlar3901.2039.01
                                yüksek yoğunlukta polietilen 39.01
                                yatay-düşük yoğunlukta 39.01
                                düşük yoğunlukta 39.01
                polietilen waxları 34.04
                sentetik polietilen sıvılar (39.01) 27.10
POLİETLENFİMİNES 39.11
POLİETİLENİK HİDROKARBONLAR 29.01
POLİFENİLEN OKSİT (PPO) 39.07
POLİFENİLEN SÜLFÜR 39.11
POLİFENOLLER2907.21 ila 2907.2929.07
POLİFOSFATLAR2835.31 ila 2835.3928 Gen

28.35

POLİFOSFORİK ASİTLER2809.2028 Gen 28.09
POLİHALİT (28.33) 25.30
POLİHİDRİK ALKOLLER2905.41 ila 2905.4929.05
POLİHİDRİK FENOLLER 29.07
POLİHİDROKSİ-POLİARİLSÜLFON-SÜLFONİKASİTLER 32.02
POLİİZOBUTİLEN3902.2039.02
POLİKARBOKSİLİK ASİTLER29.1729.17
                asiklik2917.11 ila 2917.1929.17
                aromatik2917.31 ila 2917.3929.17
                siklanik, siklenik veya sikloterpenik2917.2029.17
POLİKARBONATLAR3907.4039.07
POLİKARMİD 54 Gen
POLİKLOROBİPENİLLER, katı mumlardan olmayan 38.24
POLİKLORONAFTALİNLER  
                likit, karışım olmayanlar 29.03
                katı karışımlar, yapay özelliklerini taşıyanlar (29.03) 34.04
POLİKSİLEN REÇİNELER 39.11
POLİMERLER, LEVHALAR ve TÜPLER’E de bakınız39-4      39-5     39-a.p.I39 Gen
                akrilik  
                                ilk şekillerde39.0639.06
                                diğer şekillerde  
                akrilonitrit, ilk şekillerde 39.06
                Amerikan baladur ağacı cevizi sıvı polimeri (13.02) 39.11
                etilenden mamul  
                                ilk şekillerde39-a.p.I 
                                diğer şekillerde39.01 
                metakrilik asitten mamul 39.06
                propilenden  
                                ilk şekillerde39.02 
                                diğer şekillerde  
                stirenden:  
                                ilk şekillerde39.03 
                                diğer şekillerde  
                vinilden  
                                vinil asetat, ilk şekillerde39.0539.05
                                sulu dispersiyonlarda3905.11 
                                diğerleri3905.19 
                                vinil klorür:  
                                                ilk şekillerde39.04 
                                                diğer şekillerde  
                                vinilidin klorür, ilk şekillerde3904.5039.04
                                diğer vinil polimerleri, ilk şekillerde39.0539.05
                kimyasal reaksiyonlarla değiştirilmiş polimerler, ilk şekillerde39-539 Gen
                siklik polimerler:39-a.p.I 
                                aldehitlerin siklik polimerleri29-7 2912.5029 Gen       29.12
                                aldinünler (29.25)      29.33
                                thioaldehitler(29-7)(29.32) (29.34) 29.30
                doğal polimerler, değiştirilmiş olsun olmasın, t.b.y.a., ilk şekillerde39.1339.13
                polimer karışımları39-439 Gen
                polimer preparatlar 39 Gen
POLİMETİL METARRİLAT 39.01
POLİMİTLER 39.11
POLİMOLİBDATLAR 21.41
POLİNİL ALKOLLER, hidrolik olmamış asetat grupları içersin içermesin3905.3039.05
POLİNÜKLEER MONOFENOLLER: bkz. MONOFENOLLER  
POLİPROPİLEN:  
                suni yada sentetik lifler olanlar 54 Gen
                plastikten ilk şekillerde3902.1039.02
POLİSİKLİK SİKLANLAR 29.02
POLİSİTRİN  
                genleşebilen3903.1139.03
                diğerleri3903.1939.03
POLİSÜLFİTLER:  
                aynı metalin sülfit karışımından olanlar28.3028 Gen 28.30
                plastik olanlar, ilk şekillerde39.1139.11
POLİSÜLFONAMİTLER 32.02
POLİSÜLFONLAR39.1139.11
POLİTERPENLER3911.1039.11
POLİTETRAFLOROETİLEN3904.6139.04
POLİTHİONİK ASİTLER (28.07) 28.11
POLİVİNİL ASETALLER 39.05
POLİVİNİL ASETAT: 39.05
                sulu dispersiyon halinde3905.12 
                diğerleri3905.19 
POLİVİNİL ETERLER 39.05
POLİVİNİL KARBAZOL 39.05
POLİVİNİL KETONLAR (39.05) 39.11
POLİVİNİL KLORÜR  
                polivinil klorür, diğer herhangi bir maddeyle karıştırılmamış3904.1039.04
                diğerleri:  
                                plastifiye edilmemiş pvc3904.21 
                                plastifiye edilmiş pvc3904.22 
POLİVİNİL PİRROLİDON 39.05
POLİVİNİL PROLİDON İYODİN  
                böcek ilacı olarak kullanılanlar 38.08
                ilaç olarak kullanılanlar 30.04
POLİVİNİL TÜREVLERİ, sentetik veya suni54-1(a) 
POLİVİNİLİDİN FLORİD 39.04
POLİYEBASİT, gümüş cevheri 26.16
POLO GEREÇLERİ 97.06
POLOMPON(tekstil lifleri) 53.03
POLONYUM28-(a)28-I-Gen
                polonyum 210, suni radyoaktif izotop 28.04
                polonyum 212 28.04
POLYAZO BİLEŞİKLERİ, sentetik organik boyayıcı madde 32.04
POLYESTER  
                suni veya sentetik kumaş lifi olanlar54-1(a)54 Gen
                plastikten, ilk şekillerde39.0739.07
                                doymamışlar3907.91 
                                diğerleri3907.99 
POLYOLEFİNLER, likit sentetik39-3(a)39 Gen
POLYOXYETİLENLER 39.07
POLYOXYPROPİLENLER 39.07
POYPHENYLENE OKSİT 39.07
POLYURETHANLAR  
                plastik olarak, ilk şekillerde3909.5039.09
                suni yada sentetik lifler olarak54-1(a)54 Gen
POMATLAR:  
                çiçek pomatları 33.01
                saç hriyantinleri 33.05
POMELOLAR, taze veya kurutulmuş 08.05
POMPALAMA ÇUBUKLARI, sıvı pompaları için 84.13
POMPALAR:  
                seramik pompalar 69.09
                cam pompaları (84.14) 70. Fasıl
                diğer materyallerden:  
                                hava pompaları84.1484.14
                                                el veya ayakla çalıştırılan8414.20 
                                                aksam ve parçaları8414.9084.14
                                ısı pompaları ölçüm aleti ile tertibatlandırılmış olsun

olmasın

84.1384.13
                                sıvı pompaları ölçüm aleti ile tertibatlandırılmış veya

dizayn edilmiş

84.1384.13
                                                bir ölçüm aleti ile tertibatlandırılmış veya

dizayn edilmiş

 8413.11 veya 8413.19
                                                servis istasyonları veya garajlarda kullanılan türde

yakıt veya yağ dağıtım pompaları

8413.1184.13
                                                diğer8413.19 
                                diğer  
                                                beton pompaları8413.4084.13
                                                içten yanmalı pistonlu motorlar için yakıt, yağ

veya soğutma pompaları

8413.30 
                                                el pompaları8413.20 
                                                diğer8413.50 ‘den 8413.81’e 
                                aksam ve parçaları8413.9184.13
                monte edilmiş pompalar  
                                motorlu taşıtlar üzerine 87.05
                                römork veya el arabası ile, çekilmek üzere dizayn edilmiş (87.16) 84.13 veya 84.14
                                karın pompları 90.18
                                vakum pompaları8414.1084.14
                                                aksam ve parçaları8414.9084.14
POMPONLAR, kumaş58.0858.08
PONPONLAR, pudra9616.2096.16
PORAZİMETRELER 90.27
PORFİRİN 29.39
PORFİRİNLER 29.33
PORSELEN  
                seramik eşyalar, laboratuvar, kimyasal veya diğer teknik kullanıma

mahsus

6909.1169.09
                ev eşyası69.11 
                sıhhi eşyalar6910.10 
                heykeller ve diğer süs eşyaları6913.10 
                mutfak eşyaları6911.10 
                tuvalet eşyaları69.11 
PORSUK KILI için bkz. FIRÇA İMALİNE UYGUN MALZEMELER  
PORTAKAL ŞURUBU 22.02
PORTAKALLAR ve bunların ÜRÜNLER:  
                acı, seville, tatlı vs. portakallar:  
                                taze veya kurutulmuş0805.1008.05
                                şekerle konserve edilmiş 20.06
                                geçici olarak konserve edilmiş fakat bu halleri ile derhal

yenilmeye elverişli olmayanlar

 08.12
                                diğerleri: bkz. MEYVELER  
                portakal çiçeğinden elde edilen sulu damıtıklar veya çözeltiler 33.01
                portakaldan elde edilen uçucu yağlar3301.1233 Ek
                                turunçtan elde edilen uçucu yağlar 33 Ek
                portakal suyu  
                                dondurulmuş2009.112009.11
                                diğerleri2009.19 
                portakal ağacı yaprakları ve çiçekleri 12.11
                orange peas (08.05) 12.11
                portakal kabuğu: bkz. KABUKLAR  
PORT-BAGAJLAR: bkz. RAFLAR, bagaj  
PORTFOLYOLAR, kağıt kırtasiye malzemesi olarak 48.20
PORTİKLER, demiryolu için sabit malzemeden sayılmaz ve mamul oldukları maddelere göre 68.10 ila 73.08 pozisyonlarında sınıflandırılan (86.08) 68.10, 73.08 vs.
PORTLAND ÇİMENTOSU: bkz. ÇİMENTOLAR  
PORTLAND TAŞI: bkz. İNŞAATA veya YONTULMAYA ELVERİŞLİ TAŞLAR  
PORTMANTOLAR 94.03
PORTO ŞARABI 22.04
POSA meyve, hayvan gıdası olarak kullanılan türden olanlar 23.08
POSA meyve, hayvan yemi olarak kullanılanlar 23.08
POSALAR:  
                biracılık ve damıtık içki sanayinin posaları2303.3023.03
                yağ posaları15-415Gen 15.22
POSTA DAMGALAMA MAKİNELERİ:84.7084.70
aksam ve parçalar84.7384.73
POSTA GÜVERCİNLERİNİN YUVALARINA DÖNME ZAMANINI KAYDETMEYE MAHSUS CİHAZLAR 91.06
POSTA KARTLARI: bkz. KARTLAR, posta kartları  
                kartpostal 48.02
POSTA PULU YERİNE KULLANILAN DAMGALARI BASAN MAKİNELER, posta ücreti için84.7084.70
                aksam, parça ve aksesuarlar84.7384.73
POSTERLER:  
                basılı posterler, reklam veya turistik amaçlı 49.11
                poster desenleri 49.06
                poster kağıdı 48.02
POSTLAR: bkz. DERİLER  
                post presleme ve yağlama müstahzarları, ağırlıkça %70 veya daha

fazla petrol yağları içermeyenler

 34.03
                deri tuzu, kromla işlem görmüş veya görmemiş3504.0035.04
POSTLAR: bkz. KÜRKLER  
POSTLAR, yere serilmek üzere hazırlanmış, kürkten 43.03
POŞET ÇAY KAĞIDI: bkz. SÜZGEÇ KAĞIDI  
POTALAR  
                seramik:  
                                ateşe dayanıklı69.0369.03
                                ateşe dayanıklı olmayan 69.09
                maden potaları, mekanik veya termik tertibata sahip olmayan,

demirden veya çelikten

 73.25
                elektrik ısıtmalı potalar (84.42) 85.14
                camdan laboratuvar eşyası 70.17
                kıymetli metallerden veya kıymetli metallerle kaplamalı

metallerden potalar

 71.15
POTALI KISKAÇ PRESLER 84.79
POTANSİYOMETRELER  
                elektriksel miktarları ölçen aletler 90.30
POTASLAR:  
                kostik potaslar: bkz. POTASYUM HİDROKSİT  
                kireç potası 28.15
                potas (dipotasyum karbonat) 28.36
                potaslı kül suyu 28.15
POTASYUM 28-I-Gen
                potasyum 40 yada potasyum 42 28.44
POTASYUM BİLEŞİKLER ve MİNERALLERİ  
                potasyum asetat 29.15
                potasyum alum 28.33
                                fotografik temizleme maddesi 37.07
                potasyum aluminat 28.41
                potasyum amide 28.51
                potasyum antimonat 28.41
                potasyum arsenatlar 28.42
                potasyum benzoat 29.16
                potasyum bikarbonat 28.36
                potasyum bromat 28.29
                potasyum bromür2827.5128.27
                potasyum karbonat2836.4028.36
                potasyum klorat 28.29
                potasyum klorür31-4a(ii) 3104.2031.04
                potasyum klorokromat 28.42
                potasyum kloropaladit 28.43
                potasyum kromatlar 28.41
                potasyum sinamat 29.16
                potasyum kobaltimitrit 28.42
                potasyum siyanal 28.38
                potasyum siyanür 28.37
                potasyum siyanomerkürat 28.37
                potasyum siyanoplatinitler 28.43
                potasyum dikromat2841.4028.41
                                fotografik yoğunlaştırıcı 37.07
                potasyum dihidrojenorlufosfat 28.35
                potasyum ditiyonit 28.31
                potasyum etilditiyokarbonat 29.30
                potasyum etilksantat 29.30
                potasyum ferrat 28.41
                potasyum florürler 28.26
                potasyum floroborat 28.26
                potasyum florosilikat2826.2028.26
                potasyum guaiacolsülfonat 29.09
                potasyum hidrür 28.50
                potasyum hidrojen antimonat 28.41
                potasyum hidrojen karbonat 28.36
                potasyum hidrojen di-iyonat 28.59
                potasyum hidrojen sülfür 28.30
                potasyum hidrojen sülfit 28.32
                potasyum hidrojen tartarat 28.18
                potasyum hidroksit2815.2028.15
                                tıbbi kullanım için kireçle karıştırılmış (28.15) 30.03 ila 30.04
                potasyum hipobromit 28.28
                potasyum hipoklorit 28.28
                potasyum iyodat 28.29
                potasyum iyodür 28.27
                potasyum manganat 28.41
                potasyum metabisülfit 28.32
                potasyum nitrat2834.2128.34
                potasyum nitrit 28.34
                potasyum nitro-fosfat 31.05
                potasyum oleat 29.16
                potasyum oksalat 29.17
                potasyum palmitat 29.15
                potasyum perborat 28.40
                potasyum perkarbonat 28.36
                potasyum perklorat 28.29
                potasyum permanganat2841.6128.41 2841.61
                potasyum peroksit2815.3028.15
                potasyum peroksoborat 28.40
                potasyum peroksokarbonat 28.36
                potasyum fosfat2835.2428.35
                potasyum fosfit 28.35
                potasyum fosfanat 28.35
                potasyum polisülfür 28.30
                potasyum resinat 38.06
                potasyum tuzları, ham, tabii:  
                                şeker kamışı melasından artıklarından 26.21
                                karnalit, silvit ve diğer hanı, tabii potasyum tuzları31-4A(i) 3104.1031.04
                potasyum selenal 28.42
                potasyum silikatlar2839.2028.39
                potasyum stearat 29.15
                potasyum sodyum tartarat tetrahidrat: bkz. PİEZO-ELEKTRİK KRİSTALLERİ  
                potasyum sülfat, saf olsun olmasın31-4A(iii) 3104.3031.04
                potasyum sülfürler (asit veya nötr) 28.30
                potasyum sülfitler 28.32
                potasyum tartarat 29.18
                potasyum tellürat 28.42
                potasyum tiyosiyanat 28.38
                                ferro yada ferrous potasyum tiyosiyanat 28.42
                                fotografik sabitleyici 37.07
                potasyım tritiyokarbonat 28.42
                potasyum tungstat 28.41
POTASYUM POLİSÜLFÜR 28.30
POYRALAR:  
                87.11 ila 87.13 pozisyonlarında yer alan bisikletler, motosikletler için olanlar:  
                                tekerlek poyrasına dayanan komtpedallı frenler8714.9487.14
                                tekerlek poyraları, tekerlek poyrasına dayanan

kontrpedallı frenler ve poyra frenleri hariç

8714.9387.14
                                poyra frenleri8714.9487.14
                                tekerlek göbekleri 87.14
                87.01 ila 87.05 pozisyonlarında yer alan motorlu taşıtlara mahsus jant kapakları ve milleri 87.08
                tarım makinelerine mahsus poyra pompaları (84.32) 84.13
                demiryolu veya tramvay lokomotifleri veya vagonlarına mahsus

tekerleklerin aksam ve parçası olanlar

86-2(a) 
POZİSYONLANDIRICI, elektromanyetik (90.32) 85.05
POZİTİF SAYAÇLAR, sıvı sayaçları 90.28
POZOMETRELER9027.4090.27
PRAPEZAM (INN) 29-fiz.list. 2933.90
PRASE (kuwartz) monte edilmemiş 71 Ek
PRASE OPAL, monte edilmemiş 71 Ek
PRASEODMİYUM 28-I-Gen 28.05
                praseodmiyum bileşikleri 28.46
PRASTERON (INN) 39.37
PREMİERJUS 15.02
PRENİT, monte edilmemiş 71 Ek
PRES İŞİ METAL PARÇALAR, silah parçaları olarak 93.05
PRES MAKİNELERİNE AİT DERİLER 42.04
PRES VEYA PRESLEME MAKİNELERİ  
                kitap ciltleme presleri 84.40
                peynir presleri 84.34
                bez presleme makineleri: bkz. Aşağıda dokumaya elverişli kumaşlar  
                                filmleri yapıştırmaya mahsus küçük presler, fotografik

kullanım için

 90.10
                hektografik ofis tipi teksir makineleri ile birlikte kullanım için 84.72
                keçe şapka yapımı için 84.49
                filtre presleri 84.21
                yiyecek ve içecek için  
                                elma şarabı, meyve suyu, şarap ve benzeri içecek imalinde

kullanılan tarım veya sanayii makineleri

8435.1084.35
                                                aksam ve parçaları8435.9084.35
                                peynir presleri 84.34
                                bal presleri 84.36
                                gıda sanayi için, t.b.y.a:  
                                                kakao ve çikolata sanayii için 84.38
                                                hamuru devamlı olarak çeşitli şekillerde

çıkarmaya mahsus presler, spagetti vs. için

 84.38
                                                et veya kümes hayvanlarının hazırlanması için 84.38
                                                şeker sanayii için, ezerek pelte haline getirmeye

mahsus presler

 84.38
                genel amaçlı, t.b.y.a 84.79
                kalıplama suretiyle cam imaline mahsus presler 84.75
                değişebilen aletler, ayrıca bkz. ALETLER8207.3082.07
                örtü presleri 94. Fas.daki mobilyalar için 94.03
                makineli aletlerden olan:  
                                metal veya metal karpitlerini işlemek için84.6284.62
                                ahşap işleme için 84.65
                toz veya ezme halindeki mineral materyaller için presler 84.74
                yağ tohumları veya yağlı meyveler için 84.79
                ağaç veya diğer lifli maddelerden parça, çaput panoları veya lif yapı

panoları imaline mahsus presler

8479.30 
                plastik veya kauçuk için 84.77
                baskı presleri  
                                kalıplama presleri, baskı tabakası, matbaa matrisine mukavva yapımı vs. için 84.42
                raket presleri 95.06
                dokumaya elverişli madde veya bez için kalender tipi olamayan  
                                kumaşlar için veya dokumaya elverişli maddeden

eşyalar için

8451.3084.51
                                keçe şapka yapımı için 84.49
                                silindirik presler 84.51
                                ısı ile yapıştıran presler8451.3084.51
                                buhar presleri 84.51
                                aksam ve parçaları8451.9084.51
                ağaç işleme için 84.79
PRESLEME ÇAPAKLARI, demir veya çelikten, döküntü ve hurda olarak7204.41 
PRESLEME TASLAKLARI, demir veya çelikten, kalıp arasında dövülerek

üretilen

 (72.07)
PRESLENMİŞ CAMDAN EŞYALAR, bina veya inşaat için kullanılan türler70.1670.16
PRESLER, dokuma sanayiinde kullanılanlar:  
                dokuma finisajı için kalenderler 84.20
                sıkma makineleri 84.51
PRES-PAT MAKİNELERİ, hamur yapımı için 84.39
PRESSERLER  
                tırnağın elle birleştiği yerdeki deriyi kesmeye mahsus, presserler 82.14
                et presserleri, mekanik, elle işleyen, 10 kg veya daha az ağırlıkta 82.10
PRETZELLER 19.05
PRİDOKSAL, PRİDOKSAL HİDROKLORÜR ve PRİDOKSAL ORTOFOSFORİK ESTER 29.36
PRİDOKSİN, PRİDOKSAMİN DİHİDROKLORÜR, PRİDOKSİN ORTOFOSFAT, PRİDOKSİN ORTOFOSFORİK ESTER ve PRİDOKSİN TRİPALMİTAT 29.36
PRİMER BATERİLER ve PİLLER85.0685 Gen 85.06
                çinko hava reaksiyonlu8506.60 
                lityumlu olanlar8506.50 
                manganez dioksitli8506.10 
                cıva oksitli8506.30 
                gümüş oksitli8506.40 
                diğer8506.8085.06
                aksam ve parçaları8506.9085.48
                bitmiş primer bateri ve piller8548.1085.48
                atık ve hurda8548.10 
PRİMERLER, elektrikli infilak ettirici maddeler 36.03
                ağız otları: bkz. İNFİLAK KAPSÜLLERİ  
PRİMİDON 29.33
PRİOKSİDİNİN TRİPALMİTAT ESTERİ 29.36
PRİSEİT 25.28
PRİZMALAR, ağaçtan 44.07
PRİZMALAR: bkz. OPTİK aletler  
PROBLAR 90.18
PROFESÖR BAŞLIĞI 65.05
PROFİL ÇIKARMAYA MAHSUS MAKİNALAR, ağaç için 84.65
PROFİL PROJEKTÖRLERİ90.2890.28
                aksam, parça ve aksesuarları9028.9090.28
PROFİL ŞEKİLLER  
                camdan dökme veya rulo halinde, emici veya yansıtıcı tabakası

bulunsun bulunmasın fakat başka bir şekilde işlenmemiş

7003.3070.03
                metalden  
                                alüminyumdan76-1(b)76.04
                                                yapı kullanımı için hazırlanmış76.10 
                                                diğer  
                                                                alüminyum alaşımlardan  
                                                                                içi boş profiller7604.21 
                                                                                diğer7604.29 
                                                                alüminyumdan, alaşım olmayan7604.10 
                                                bakırdan74-1(e)74.07
                                                bakır alaşımlarından  
                                                                bakır-nikel baz alaşımları7407.22 
                                                                bakır-nikel-çinko baz alaşımları7407.22 
                                                                bakır-çinko baz alaşımları7407.21 
                                                                diğer7407.29 
                                                rafine edilmiş bakır7407.10 
                                demir veya çelikten 73 Gen
                                                dökme demir7303.0073.03
                                                diğer:  
                                                                dikişsiz73.0473.04
                                                                diğer73.0673.06
                                                kurşundan78-1(b) 7803.0078.03
                                                magnezyumdan81-syf.I81.04
                                                molibdenyumdan81-syf.I 8102.92 
                                                nikelden75-1(b) 
                                                                bina yapımında kullanım için hazırlanmış (75.05) 75.08
                                                                diğer 75.05
                                                                                nikel alaşımları7505.12 
                                                                                nikel, alaşım olmayan7505.11 
                                                tantaldan81-syf.I81.03
                                                kalaydan80-1(b) 8003.00 
                                                tungstenden81-syf.I 8101.9281.01
                                                çinkodan79-1(b) 7904.0079.04
                plastikten39-839 Gen
                                yüzeyleri sadece basit bir şekilde işlenmiş veya yatay

kesitlerinin en geniş yerlerini aşan boyda kesilmiş olan,

fakat başka türlü işlem görmemiş

39.1639.16
                                                etilen polimerlerinden3916.10 
                                                vinil klorür polimerlerinden3916.20 
                                                diğer plastikten3916.90 
                                yatay kesit uzunluğunu aşmayan uzunlukta kısaltılmış veya

başka türlü işlenmiş

 (39.16) gen.39.18’den 39.26’ya
                kauçuktan:  
                                vulkanize edilmemiş kauçuktan40.0640.06
                                sert kauçuk dışında vulkanize edilmiş kauçuktan40-9 40.0840.08
PROFİLLER, KISIMLAR, PARÇALAR:  
                uçak parçaları 88.03
                hava treni traversleri, çimentodan, betondan veya suni taştan 68.10
                radyatöre ait kısımlar, demir veya çelikten 73.22
                tramvay ve demiryolu nakil vasıtalarına ait aksam ve parçalar, bu fasıla dahil nakil araçlarına ait olduğunun açıkça anlaşılması şartıyla, adi metalden 86.07
                katot parçaları, rafine edilmiş bakırdan7403.11 
                inşaat aksamı olarak:  
                                alüminyumdan76.10 
                                demir veya çelikten73.0873.08
                                tavan veya zemin bölümleri, betondan, vb. 6810.91
                                tünel bölümleri, betondan, vb. 6810.91
                t.b.y.a:  
                                demir içeren:72-1(n) 
                                                kaynak yapılmamış:  
                                                                demir veya alaşımsız çelikten  
                                                                soğuk şekillendirme veya soğuk

işlemeden daha fazla işleme tabi

tutulmamış

7216.61 veya 7216.697216.61 veya 7216.69
                                                                sıcak haddeleme, sıcak çekme, sıcak

ekstrüksiyon işlemlerinden daha fazla

işleme tabi tutulmamış

  
                                                                H şeklinde profil7216.10 veya 7216.3372.16 7216.10 7216.33
                                                                I şeklinde profil7216.10 veya 7216.3272.16 7216.10 7216.32
                                                                L şeklinde profil7216.21 veya 7216.4072.16 7216.21 7216.40
                                                                T şeklinde profil7216.22 veya 7216.4072.16 7216.22 7216.40
                                                                U şeklinde profil7216.10 veya 7216.3172.16 7216.10 7216.31
                                                                diğer profiller7216.507216.50
                                                paslanmaz çelikten7222.4072.22
                                alaşımlı çelikten7228.7072.28
                                kaynak yapılmış7301.2073.01
                değerli metallerden:  
                                gümüş kaplamalı adi metallerden 71.07
                                altın kaplamalı gümüş veya adi metallerden 71.09
                                altından 71.08
                                gümüşten 71.06
PROFİLLER:  
                takviye edici dirsekler, adi metalden, kapılar, mobilya, valizler,

bavullar, pencereler vb. için

 83.02
                yarı mamuller veya inşaat işlerinde kullanılmak üzere hazırlanmış

olanlar: bkz. PROFİLLER

  
                boru teferruatı: bkz. BORU teferruatı  
PROFLAVİN 29.33
PROGRAMLANABİLİR KONTROLÖRLER 85.37
PROGRAMLAYICILAR 84.71
PROHEPTAZİN (INN) 29-nark.list. 2933.90
PROHEPTAZİN sitrat, hidrobromür, hidroklorür 29-nark.list. 2933.90
PROJEKTÖRLER94.0594.05
                projektör kamyonları 87.05
PROJEKTÖRLER, PROJEKTE EDİCİ VE PROJEKSİYON ALET VE CİHAZLARI  
                kil güvercin projektörleri 95.06
                sıvı veya tozlar için mekanik projeksiyon alet ve cihazları84.2484.24
                                mekanik püskürtme cihazları8424.3084.24
                askeri projektörler 93.01
                optik projektörler ve projeksiyon ekranları:  
                                sinematografik projektörler, ses kaydeden veya üreten

alet veya cihazlarla birleşik olsun olmasın

9007.2990.07
                                                aksam ve parçaları9007.9290.07
                sabit görüntü projektörleri, sinematografikler dışında90.0890.08
                                aksam, parça ve aksesuarları9008.9090.08
                çok kısımlı elektronik devreler için 90.10
                tepegöz projektörleri 90.08
                baskılı plakalar ve silindirlerin hazırlanmasında kullanılan 90.08
                profil projektörleri: bkz. PROFİL PROJEKTÖRLERİ  
                yarı iletken maddelerin hassaslaştırılmış yüzeyler üzerine devre

taslaklarının yansıtılmasına veya çizilmesine mahsus:

  
                                diskler üzerine doğrudan yazan alet ve cihazlar9010.41 
                                fotorepetörler9010.42 
                                diğer9010.49 
                radyografların yansıtılması için 90.08
                projeksiyon feuerleri 90.08
                projeksiyon perdeleri9010.6090.10
                                aksam ve parça ve aksesuarları9010.9090.10
                slayt projektörleri9008.1090.08
                spektrum projektörleri 90.08
                video projektörleri85.2885.28
                                aksam ve parçaları85.2985.29
PROJESTERON (INN) 29.37
PROJESTOJENLER2937.92 
PROKAİN HİDROKLORÜR 29.22
PROKAİN PENİSİLİN 29.41
PROKSİMİTE FÜZELERİ, mühimmat için 93.06
                bunlar için radar aletleri 85.26
PROKSİMİTE KARTLAR VEYA KÜNYELERİ8543.8185.43
PROLACTIN 29.37
PROLAMİNLER 35.04
PROMEDYUM28-6(a)28-I-Gen 28.44
                tuz ve diğer promedyum bileşikleri (28.46) 28.44
PROP-1-ENİL BENZİN 29-(P)
PROPADİEN 29.01
PROPAN-1,2-DIOL2905.3229.05
PROPAN: bkz. PROPİLEN  
PROPAN-1.2,3-TRIOL2905.1229.05
PROPAN-2-OL 29.05
PROPAN27-1(a) 2711.1227 Gen      27.11
                butan ve propan karışımları 27.11
PROPAN-1-OL2905.1229.05
PROPAN-2-ON 29-(E)
PROPANON 29.14
PROPENAL 29.12
PROPERİDİN, PROPERİDİN hidroklorür 29-nark.list. 2933.39
PROPİL BİLEŞİKLERİ:  
                n-propil asetatlar 29.15
                propil alkol2905.1229.05
                propil sinnamat 29.16
                propilen : bkz. PROPİLEN  
                propilen bileşikleri: bkz. PROPİLEN BİLEŞİKLERİ  
                profil gallat 29.18
                propil p-hidroksibenzoat 29.18
                propil nitrat 29.20
                propil nitrit 29.20
PROPİLAKTİK EŞYALAR, sert kauçuk dışındaki vulkanize edilmiş kauçukta 40.14
PROPİLEN  
                %90’dan daha az saf 27.11
                                sıvılaştırılmış2711.1427.11
                %90’dan daha az saf olmayan2901.2229.01
PROPİLEN BİLEŞİKLERİ:  
                propilen diklorür2903.1629.03
                propilen glikol2905.3229.05
                propilen glikol aljinat 39.13
                propilen glikol monostearat yapay bal mumu şeklinde 34.04
                propilen oksid2910.2029.10
PROPİRAM, fümerat 29-nark.list. 2933.39
PROPİYOFENON 29.14
PROPİYONİK ASİT, eter ve tuzları 29.15
PROPİYONOLAKTON 29.32
PROPOKSİKAİN 29.22
PROPOLİMERLER39-3(c)39 Gen
PROSPEKTÜSLER, basılı49-549 Gen
                reklam amaçlı olmayanlar 49.01
PROSTATEKTOMİ ALETLERİ 90.18
PROTAKTİNUM 28-I-Gen 28.44
PROTAMİN-ÇİNKO İNSULİN (29.37) 30.03 veya 30.04
PROTEAZLAR, mikrobiyel 35.07
PROTEİNLER, PROTEİNATLAR vs.:  
                sertleştirilmiş proteinler:  
                                ilk şekillerde39.1339.13
                                blok, levha, çubuk veya boru şeklinde (39.13) genel. 36.16, 36.17, 36.20 ve 36.21
                kıymetli metal proteinatları  
                protein konsantreleri (35.04)
                                yeşil yaprak proteini konsantreleri, hayvan yemi olarak

kullanılmayanlar

2106.1028.43 21.06
                protein lifleri, suni dokumaya elverişli madde lifleri 23.09
                protein hidrolizatları  
                protein izolatları 54 Gen
                proteinler, ilaç halinde olanlar 21.06 35.04 (35.04) 30.03 veya 30.04
                protein maddeleri:  
                                tekstürize edilmiş2106.1021.06
                                diğerleri ve bunların türevleri, t.b.y.a3504.1035.04
                sertleştirilmemiş proteinler ve türevleri:  
                                albüminler ve türevleri, t.b.y.a. bkz. ALBUMİNLER  
                                kazein ve türevleri, t.b.y.a. bkz. KAZEİN  
                                jelatin ve türevleri, t.b.y.a. bkz. JELATİN  
                                diğer proteinler ve türevleri, t.b.y.a.3504.0035.04
PROTOKATEŞALDEHİT 29.12
PROTOKATEŞALDEHİT, METİLEN ETER 29-(P)
PROTON HIZLANDIRICILAR: bkz. HIZLANDIRICILAR, parça  
PROTON MİKROSKOP 90.12
PROTROMBİNAZLAR 35.07
PROVİTAMİNLER, doğal veya sentez yoluyla elde edilmiş ve bunların karışımları, çözelti halinde olsun olmasın29.3629 Gen 29.36
                provitamin A, renk verici maddeler (29.36) 32.03 veya 32.04
                provitamin D 29.36
                karıştırılmamış provitaminler2936.10 
PRUSTİT (gümüş cevheri) 26.16
PRUSYA MAVİSİ (Berlin mavisi) 32.06
PRÜSİK ASİT (hidrojen siyanür) 28.11
PSİKOLOTEKNİ CİHAZLARI9019.1090.19
PSİKOMETRE90.2590.25
                diğer cihazlarla birlikte 90.25
                aksam, parça ve aksesuarları 90.25
PSİLOKİBİN(INN), PSİLOKİBİN hidroklorür 29-p.s.list. 2939.90
PSİLOKİX, PSİLOKİN hidroklorür 29-p.s.list. 2939.90
PSİLOMELAN (manganez cevheri) 26.02
PSİLOTSİN, PSİLOTSİN hidroklorür 29-p.s.list. 2939.90
p-SİMEN 29.02
ham p-simen38.0538.05
PSOFOMETRELER 90.30
PSÖDOEFEDRİN (INN) ve tuzları2939.4229.39 29-prek.list. 2939.42
PSÖDOEFEDRİN, hidroklorür, sülfat 29.39 29-prek.list. 2939.42
PSÖDOİYONONLAR 29.14
PSÖDOMETİLİYONONLAR 29.14
PSÖDONOEFEDRİN(E) 29-(P)list.
p-SÜLFAMOİLBENZİLAMİN 29.35
PTEREOİLGLUTAMİK ASİT 29.36
p-TOLUENSÜLFONİLKLORÜR 29.04
PUCE OKSİT 28.24
PUDİNGLER  
                siyah veya beyaz pudingler 16.01
                tozları, vs. puding yapımı için: bkz. GIDA MÜSTAHZARLARI  
PUDRA KAPLARI, camdan 70.13
PUDRA PONPONLARI ve PEDLERİ, kozmetik veya tuvalet müstahzarlarının kullanımı için9616.2096.16
PUFLAR:  
                doldurulmuş, içten doldurulmuş yada lifli kauçuktan yada plastikten94.0494.04
                doldurulmamış:  
                                posttan 43.03
                                deriden 42.05
PUL HALİNDEKİ ÜRÜNLER  
                amyant döküntüleri 25.24
                cam pulları3207.4032.07
                suni grafit pulları 38.01
                metal pulları:  
                                boyaların imalinde kullanılan türden susuz bir ortamda

dağılan sıvı veya hamur şeklindekiler

32-3 32.1232.12
                                diğerleri:  
                                                alüminyumdan7603.2076.03
                                                bakırdan7406.2074.06
                                                kurşundan7804.2078.04
                                                magnezyumdan 81.04
                                                nikelden7504.0075.04
                                                kalaydan8005.0080.05
                                                çinkodan79.0379.03
                                                plastikten39-6(h)39 Gen
                patates flokonları1105.2011.05
                kavrulmamış hububat flokonlarından veya kavrulmamış hububat

daneleri ile kavrulmuş hububat flokonları yada kabartılmış hububat

karışımlarından elde edilen hazır gıdalar

1904.2019.04
PULLAK 13.01
PULLAR  
                balık pulları 05.11
                kabukların pulları 05.07
PULLAR  
                pullar:  
                                hayır amaçlı, dini amaçlı, indirim kuponu şeklinde pullar

veya tasarruf pulları

 (49.07) 49.11
                                posta veya damga pulları, damgalı kağıtlar, posta pulu yerine geçen damga taşıyan zarflar vb.  
                                pullanmış veya ücretsiz damgası vurulmuş kartlar, zarflar vb. matbu posta pulu:  
                                                tedavülde bulunan iptal edilmiş, kullanılmamış4907.0049 Gen 49.07
                                                iptal edilmiş veya iptal edilmemiş ise Türkiye’de

tedavülde bulunmayan veya tedavüle çıkarılacak

olmayan

9704.0097 Gen

97.04

                pul koleksiyon albümleri4820.5048.20
                pulları iptal etmeye mahsus makineler 84.72
                pulları ıslatmaya mahsus makineler8472.3084.72
                pul köşebentleri, kağıttan 48.23
                otomatik posta pulu satış makineleri 84.76
                                aksam ve parçalar 84.76
PULLAR, nikelden 75.02
PULLARI İPTAL ETMEYE MAHSUS MAKİNALAR, ofis makineleri 84.72
PULLU KUVARTZ, monte edilmemiş 71 Ek
PULLUK KULAKLARI, pulluk 84.32
PULLUKLAR:  
                tarımda kullanılan pulluklar, motorize yada değil8432.1084.32
                kömür vs. kesme makinaları 84.30
PULP KAPLARI şarap presleri için 84.35
PULP, PULP YAPMA VE PULP İŞLEME MAKİNALARI  
                gıda sanayi için  
                                elma şarabı, şarap, meyve suyu veya diğer içeceklerin

imaline mahsus

 84.35
                                reçel, sos, püre vs. imaline mahsus 84.38
                pulp yapma sanayi için 84.39
PULP:  
                annatto pulpu 14.04
                şeker pancarı pulpu: bkz. ŞEKER PANCARI, atık, pulpu  
                ağaç dışında selüloz materyal liflerinden47.0647.06
                                pamuk linteri pulpu4706.10 
                                geri kazanılmış kağıt veya kartonlardan türetilen, liflerinden pulplar4706.2047.06
                                diğer pulplar:  
                                                kimyasal4706.9247.06
                                                mekanik4706.9147.06
                                                yarı kimyasal4706.93 
                meyve pulpu, yenebilir, sterilize edilmiş, pişirilmiş olsun olmasın 20.08
                lifli selülozik maddelerden kağıt hamuru imaline mahsus makineler8439.1084.39
                                aksam ve parçaları8439.9184.39
                sentetik kağıt hamuru, yapışık olmayan polietilen veya polipropilen

liflerinin tabakalarından oluşmuş

 39.20
                ağaç pulpu:  
                                asetat pulpu 47.02
                                kimyasal odun pulpu 47 Gen
                                                çözelti derecesinde47-1 4702.0047.02
                                                çözünürlük derecesinde olmayanlar:  
                                                                soda veya sülfat47.0347.03
                                                                ağartılmış veya yarı ağartılmış:  
                                                                                iğne yapraklı ağaçlardan4703.21 
                                                                                iğne yapraklı olmayan ağaçlardan4703.29 
                                                                ağartılmamış  
                                                                              iğne yapraklı ağaçlardan4703.11 
                                                                                iğne yapraklı olmayan ağaçlardan4703.19 
                                                sülfit47.0447.04
                                                                ağartılmış veya yarı ağartılmış  
                                                                                iğne yapraklı ağaçlardan4704.21 
                                                                                iğne yapraklı olmayan ağaçlardan4704.29 
                                                                ağartılmamış  
                                                                                iğne yapraklı ağaçlardan4704.11 
                                                                                iğne yapraklı olmayan ağaçlardan4704.19 
                                                kemi-mekanik pulp 47.05
                                                kemi-rafine mekanik pulp 47.05
                                                kemi-termomekanik pulp 47.05
                                                mekanik odun pulpu4701.0047 Gen 47.01
                                                rafine mekanik pulp 47.05
                                                semi-kimyasal odun pulpu4705.0047 Gen 47.05
                                                termo kemi-mekanik pulp 47.01
                                                viskoz pulp 47.02
PULSATÖRLER  
                sağım makineleri için 84.34
                sıvı pompaları için 84.13
PULSOJETLER 84.12
PULSOMETRELER 84.13
PULZA FISTIĞI 12.07
PUNCH VE JUDY BEBEKLERİ 95.02
PUNÇLAR ve ZIMBALAMA MAKİNELERİ  
                adi metalden el aletleri, t.b.y.a.:  
                                zımbalar8203.4082.03
                                                katı maddeleri delmeye mahsus (82.03)
                                                bilet zımbaları:  
                                                                tarih veya diğer herhangi bir karakterle

biletleri damgalamaya mahsus

 (82.03) 96.11
                                                                diğer 82.03
                                                diğer 82.06
                                t.b.y.a 82.05
                noktalama uçları 90.17
                değişebilen aletler8207.3082.07
                jakart kartlarını delici makineler, elektrikli olsun olmasın8448.1184.48
                makineli aletler84.6284.62
                                nömerik olarak kontrol edilen8462.41 
                                diğer8462.49 
                ofis tipi makineler  
                                verileri kayıt ortamına kod şeklinde girmek için kart veya

bant delicileri

  
                                masa, sıra vb. üzerine tutturulmak veya takmak için mesnete sahip delici zımbalar (82.03) 84.72
                                evrakı klasöre geçirmek veya fişleri endeks kutularına

yerleştirmek gibi maksatlar için

 84.72
                bilet punçları: bkz. Adi metalden yukarda  
                basılı yazıların dizgilerini yapmak için (84.72) 84.72
PUNGA 53.03
PURO, SİGARA  
                puro ve sigara kutuları ve kılıfları:  
                                puro ve sigara kutuları, süs eşyası niteliğinde  
                                                adi metalden 83.06
                                                seramikten 69.13
                                                değerli metal veya kuyumcu veya gümüşçü mallarından değerli metalle kaplı metallerden 71.14
                                puro ve sigara kılıfları  
                                                yontularak işlenmiş hayvansal materyallerden 96.01
                                                demir veya çelikten 73.26
                                                deri veya terkip yoluyla elde edilmiş deri42.0242.02
                                                değerli metal veya değerli metalle kaplı metalden

şahsi kullanıma mahsus kuyumculuk parçalarından

 71.13
                sigara kağıdı48.1348 Gen 48.13
                                defter veya boru halinde4813.1048.13
                                genişliği 15 cm’yi geçmeyen rulo halinde4813.1048.13
                                diğer4813.90 
                sigara yapma makineleri  
                                sigara kağıtlarını kesmeye, katlamaya, defter veya boru

haline getirmeye mahsus bileşik makineler

 84.41
                                sigara veya puro yapmak için 84.78
                                sigara veya puro otomatik makineleri84.7684.76
                                                aksam ve parçaları8476.9084.76
PUROLAR  
                tütün içerenler2402.1024.02
                tütün yerine geçen maddelerden24.0224.02
PUSTULOUS LİKEN 14.04
PUSULALAR:  
                yol bulma pusulaları9014.1090.14
                                aksam, parça ve aksesuarları 90.14
                radyo pusulaları9014.9085.26
PUSULALI KLİNOMETRELER 90.17
PUY DANTELİ, dokumaya elverişli madde 58.04
PUZZOLAN  
                puzzolan çimentosu 25.23
                puzzolan toprağı 25.30
PÜRE HALİNE GETİRİCİLER  
                mekanik ağırlıkları 10 kg. veya daha az olanlar 82.10
                mekanik olmayanlar 82.05
PÜRELER  
                meyve veya fındık püreleri, pişirilmiş, ilave şeker veya diğer

tatlandırıcı madde içersin içermesin

20.0720 Gen

20.07

                domates püresi 20.02
PÜSKÜL YAPMA MAKİNELERİ84.4784.47
PÜSKÜLLER:  
                püsküller:  
                                deriden 42.28
                                dokumaya elverişli maddelerden58.0858.08
                püskül başlarını ipliklerle kaplamaya mahsus makineler 84.47
                püskül çengelleri, adi metalden, pancurlar, perdeler 83.02
                şemsiyeler için(66-2)(66.03)
PÜSKÜRTME DÖKÜM MAKİNALARI, plastik ve kauçuğun işlenmesi için8477.30 
PÜSKÜRTME MAKİNALARI, buhar veya kum8424.3084.74
PÜSKÜRTME MAKİNELERİ8424.3084.24
                aksam ve parçaları8424.3084.24
PÜSKÜRTÜCÜLER ve PÜSKÜRTÜCÜ BAŞLIKLARI: bkz.  
PYZANG MUMU 15.21
error: İçerik korunmaktadır !!