R Harfi ile başlayan Gümrük Tarife Eşya Fihristi

Ana Sayfa Alfabetik Eşya Fihristi R Harfi ile başlayan Gümrük Tarife Eşya Fihristi

EşyaArmonize-Sistemİzahname

Notlar

RABATLAR 62.15 62.17
RADAR CİHAZLARI8526.1085.26
                aksam ve parçaları85.2985.29
                radarlı motorlu taşıtlar 87.05
RADAR TERTİBATI ÜZERİNDEKİ KORUYUCULAR, uçaklar için 88.03
RADIO-WİND CİHAZLARI 90.1
RADON 28-1-Gen   28.44
RADYOAKTİF, elementler, izotoplar28-6(d).(e) 2844.10’dan 2844.40’aVI Gen 28 Gen 28.44
RADYASKOPİK CİHAZLAR 90.22
RADYASKOPİK EKRANLAR 90.22
RADYASYON  
                otomatik veri işleme makinesi içeren cihazlar, terapatik radyasyon dağılımı ve dozunu hesaplama amacıyla dizayn edilmiş 90.18
                alfa, beta ve gama radyasyonlarını kullanan alet ve cihazlar90.2290.22
                                dişçilik, tıbbi, cerrahi ve veterinerlik kullanımına mahsus9022.21 
                                diğer amaçlar için9022.29 
                                aksam, parça ve aksesuarları9022.9090.22
                alfa, beta, gama, x ışını, kozmik veya diğer iyonize radyasyonları bulmaya veya ölçmeye mahsus alet, cihaz veya enstrümanlar9030.1090.30
                                aksanı, parça ve aksesuarları9030.9090.30
RADYATÖR KAPORTASI  
                uçaklara mahsus 88.03
                                87.01 ila 87.05 pozisyonlarında yer alan motorlu

taşıtlara mahsus

 87.08
RADYATÖRLER  
                87.01den 87.05e kadar olan motorlu taşıtlar için radyatörler ve

radyatör kaportası

8708.9187.08
                merkezi ısıtma radyatörleri  
                                elektrik depolu ısıtıcı radyatörler8516.21 
                                elektriksiz radyatörler  
                                                merkezi ısınma radyatörleri, demir veya

çelikten

73.2273.22
                                                                dökme demir7322.11 
                                                                diğer7322.19 
                                                gaz ve petrol radyatörleri, ısıtma tertibatı, aynı

amaçlı kullanımı için

 73.21
                                radyatör ayakları, demir veya çelikten (73.27) 73.25 veya 73.26
RADYO ALICILARI: bkz. RADYO YAYINLARI  
RADYO REHBERLİ HAVA TAŞITLARI 88.02
RADYO TERAPİ CİHAZLARI: bkz. RADYOGRAFİ  
RADYO VALFLERİ ve TÜPLERİ: bkz. VALFLER, termionik vs.  
RADYO YAYIN CİHAZLARI:  
                alıcı cihazlar, ses kaydedici veya sesi tekrar vermeye mahsus

cihaz veya bir saatle birlikte aynı kabinde olsun olmasın

85.2785.27
                                telsiz telefon veya telsiz telgraf alabilen cihazlar  
                                                cep tipi radyo kaset çalar8527.12 
                                                ses kaydedici veya sesi tekrar vermeye mahsus

cihazlı diğer cihazlar

8527.13 
                                                                diğer8527.19 
                                                harici güç kaynağı olmaksızın çalışamayan, motorlu taşıtlarda kullanılan türden radyo yayını alıcıları, telsiz telefon, telsiz telgraf alabilen cihazlar dahil  
                                                                ses kaydedici veya sesi tekrar vermeye

mahsus cihazlı

8527.21 
                                                                diğer8527.29 
                                                diğer radyo yayını alıcıları, telsiz telefon veya

telsiz telgraf alabilen cihazlar dahil:

  
                                                                ses kaydedici veya sesi tekrar vermeye

mahsus cihazlı

8527.31 
                                                                ses kaydedici veya sesi tekrar vermeye

mahsus cihazlı olmayıp, saatli olanlar

8527.32 
                                                                diğer8527.39 
                verici cihazlar, alıcı cihazlı veya ses kaydeden veya sesi tekrar

veren cihazlar içersin içermesin:

  
                                verici cihazlar8525.1085.25
                                alıcı cihazla tertibatlandırılmış verici cihazlar8525.20 
                aksam ve parçaları85.2985.29
                tek ünite içinde analog veya dijital telemetre ekipmanları ile

birlikte

 (85.27) 90.Fasıl
                motorlu taşıtlara monte edilmiş (85.25) (85.27)    87.05
RADYOGRAFİ VE RADYOTERAPİ ALET CİHAZLARI 90 Gen
                alfa, beta veya gama radyasyonlarını kullananlar90.2290.22
                                dişçilik, tıbbi, cerrahi veya veterinerlik kullanımına

mahsus

9022.21 
                                diğer kullanım için9022.29 
                x ışını kullananlar90.2290.22
                                dişçilik, tıbbi, cerrahi veya veterinerlik kullanımına

mahsus

9022.11 
                                diğer kullanım için9022.19 
                aksam, parça ve aksesuarları9022.9090.22
RADYOLOJİ İNCELEME CİHAZLARI 90.22
                radyolojistlerin apron ve eldivenleri, sertleştirilmemiş vulkanize

edilmiş kauçuktan

 40.15
RADYOLOJİK ÜNİTELER, mobil87.0587.05
RADYO-SOND CİHAZLARI 90.15
RADYO-TELEFON İLETİŞİM SAĞLAMA KAMYONLARI 87.05
RADYUM  
               radyum 28-I-Gen 28.44
                              radyum e 28.44
               radyum iğneleri (90.22) 28.Fas
                              radyum iğne tutacakları 90.18
               radyum tuzları 28.44
RAF  
               masa üzerine konulan kitap etajerleri, adi metalden 83.04
               geniş ölçüde raflama:  
                              demir veya çelikten, daimi donanım için 73.08
                              plastikten, montaj ve daimi donanım için39-11(g) 
               raflı üniteler, hareket ettirilebilir, zemin üzerine yerleştirilenler 94.03
RAF KAĞIDI 48.23
RAFFİNOZ 29.40
RAFİNE EDİCİ DİBEK 84.39
RAFİNE EDİLMEMİŞ BAKIR7402.00 
RAFİNE EDİLMİŞ MEKANİK ODUN HAMURU 47.01
RAFİNÖRLER ve RAFİNE MAKİNA ve CİHAZLARI, kağıt hamuru imaline mahsus makine ve cihazlar 84.39
RAFLAR:  
               tabak rafları:  
                              demir veya çelikten:  
                                             mutfak kullanımı için 73.23
                                             sobalar, pişiriciler vs. için 73.21
                              ağaçtan 44.19
               yapı şeklinde olanlar, demir veya çelikten 73.08
                              bükülerek iplik haline getirilmemiş rafyadan mensucat (14.01) 46.01
                              özellikle örgü için kullanılan14.0114.01
                              bükülerek yapılan dokumalar için hazırlanmış (14.01) 53.Fas
RAHİBE BAŞLIKLARI 65.05
RAHİM AMELİYATI ALETLERİ 90.18
RAKAMLAR  
               rakamlar:  
                              amyantlı çimentodan, selülozlu çimentodan veya

benzerlerinden

 68.11
                              adi metalden8310.0083.10
                              seramik maddelerden 68.14
                              camdan, t.b.y.a. 70.20
                              plastikten 39.26
                              dokumaya elverişli maddelerden, nakışlı olan 58.10
               rakamlar baskı tipi olan 84.42
RAKAU 19.01
RAKET FİLELERİ (95.06) 39.Fas 42.06 veya XI
RAKET PRESLERİ 95.06
RAKETLER, squaş, tenis, badminton vs. içim 95.06
               çimento kort tenisi9506.51 
               diğer9506.59 
RAKETLER:  
               spor 95.06
               oyuncak spor ekipmanı olan 95.03
RAKETLER:  
               masa tenisi için 95.06
               t.b.y.a., ahşaptan 44.21
RAKKAS KOLLARI ve BU KOLLARA MAHSUS ÇARKLAR 91.14
RAKKASLAR, saat aksam ve parçası olanlar 91.14
RAKORLAR, elektrik bağlantıları veya terminallerle donatılmış (85.47) 85.35 veya 85.36
RAMİ:  
               rami eşyaları: ismen geçen eşyalara bkz.  
               rami, dokunmaya elverişli maddeler, ham veya işlenmiş ancak

iplik haline getirilmemiş

53.0553.05
RAM-JETLER(motorlar) 84.12
RAMLAR, hidrolik 84.13
RAMNOZ 29.40
RAMPALAR, roket fırlatmak için, kendinden hareketli olmayan (88.05) 84.79
RANDEVU DEFTERİ (kırtasiye eşyası) 48.20
RANPALAR, sıvı veya toz püskürtme makineleri için 84.24
RAPTİYE ÇIKARMA MAKİNALARI, büro 84.72
RASCHİNG HALKALARI, seramikten, ısıya dayanıksız 69.09
RASEMELTORFAN (INN), RASEMETORFAN hidrobromür, hidrojen tartratı 29-nark.list. 2933.40
RASEMORAMİD (INN) 29-nark.list. 2934.90
RASEMORAMİD dihidroklorür, hidrojen tartrat, tartrat 29-nark.list. 2934.90
RASEMORFAN, hidrobromür, hidroklorür, hidrojen tartrat 29-nark.list. 2933.40
RASEMORFAN 29-nark.list. 2933.40
RASEPİNEFRİN(INN) 29.37
RASEPİNEFRİN 29.37
RASPA MAKİNELERİ, KAZIYICI MAKİNE, ALET ve CİHAZLAR, vb.:  
               ayakkabı kalıpları, hareketli, demir veya çelikten 73.23
               dişçilikte kullanılan kazma aletleri 90.18
               el aletleri, adi metalden  
                              ziraatta, bahçıvancılıkta veya ormancılıkta kullanılmaya

mahsus

 82.01
                              diğerleri, ağaç ve metalleri kazmaya mahsus olanlar dahil 82.05
               makineler, makine aksam ve parçaları:  
                              toprağın işlenmesine mahsus makineler:  
                                             kendinden hareketli olmayanlar8430.6284.30
                                             kendinden hareketli olanlar8429.3084.29
                              yerleri kazma suretiyle temizlemeye mahsus cihazlar,

elektro-mekanik, ev işlerinde kullanılan, ağırlığı 20 kg

veya daha az olanlar

 85.09
                              post, deri ve köseleler için raspa makineleri 84.53
                              çamur çekici cihazlar, 84.02 ve 84.03 pozisyonlarında

geçen kazanlarla birlikte kullanılmaya mahsus olanlar

 84.04
               pipolar için olanlar (96.04)
               insan tıbbına ve cerrahisine mahsus bıçaklar 90.18
RASYOMETRELER 90.30
RATAFİAS 22.08
RATİNE MAKİNELERİ, dokumaya elverişli maddelerin finisajında 84.51
RATİNE MENSUCAT (58.01) 50.Fasıldan 55e
RATİYER TEZGAHLARI 84.46
RATİYERLER8448.1184.48
RAVENT, taze veya soğutulmamış 07.09
               rizomlar 06.01
               hülasalar 13.02
               kökler 12.11
RAVİOLİ: bkz. MAKARNALAR  
RAY ÇAPALARI, demiryolu veya tramvay yolu yapı malzemeleri, demir veya çelikten73.0273.02
RAY FRENLERİ 86.08
RAYBA MAKİNE VE ALETLERİ  
               delici çubuklar  
               toprağın delinmesine mahsus makineler, t.b.y.a 84.30
                              kendinden hareketli olanlar8430.41 
                              diğerleri8430.49 
               parça ve aksamlar8431.4384.31
               değişebilen aletler, adi metallerden vs. el aletleri veya makineli

aletler için

82.0782.07
               makineli aletler:  
                              metaller için8459.4084.50
                              ahşap için 84.65
                              delici çubuklar 84.60
               bir güç kaynağı ile çalışan el aletleri:  
                              elektro mekanik, kendinden hareketli elektrik motorlu 85.08
                              pnömatik veya elektrik motoru bulunmayan kendinden

hareketli aletler

 84.67
RAYDAN ÇIKMAYI ÖNLEYEN TERTİBAT, mekanik veya elektro-mekanik, demiryolu için vb. 86.08
RAYLAR  
               demiryolu veya tramvay rayı  
                              oyuncak raylar9503.1095.03
                              ray inşa maddeleri, demir veya çelikten73.0273.02
                              hatlarda kullanılan sabit malzeme86-3(a) 8608.00XVII Gen 86 Gen
                              hava trenleri ulaşım sistemleriXVII-586.08
                              kayarak açılıp kapanan kapı ve pencerelerin, adi metalden 86 Gen 83.02
                              taşıtlar için:  
                              tanklar için 87.10
                              tırtıl tekerlekli nakil vasıtaları için 87.08
RAYLAR:  
               adi metalden, açılıp kapanan kapılar veya pencereler için raylar 83.02
               örgü makineleri için kaydırma tertibatı olanlar 84.48
RAYLAR:  
               vagon tertibatı, adi metalden 83.02
               rulmanlı raylar (73.02)
               demiryolu veya tramvay rayları:  
                              birleştirilmiş ray 86.08
                              birleştirilmemiş raylar  
                              flanşlı, kanallı, emniyet, dişli raylar7302.1073.02
               gemi rayları, demir çelikten 73.08
               kapı rayları (73.02)
               havlu rayları, bkz. HAVLU  
RAYLI TRAMVAY DEMİRİ, demir veya çelikten, tramvay hattı malzemesi olanlar 73.02
RAYON, viskos ve cuprammonium54-1(b)54 Gen
REAKSİYON BAŞLATICILAR, t.b.y.a38.15 
REAKSİYON HIZLANDIRICILAR, t.b.y.a38.15 
REAKSİYON KAPLARI, seramikten, ısıya dayanıklı 69.03
REAKSİYON MOTORLARI: bkz. MOTORLAR  
REAKSİYON TÜRBİNLERİ: bkz. TÜRBİNLER  
REAKTİF ŞİŞELER, laboratuvar cam eşyası 70.17
REAKTİFLER:  
               analitik reaktifler, tanımlama veya teşhis dışında amaçla kullanılan 38.22
               kan gruplarının tayinine dair reaktifler30-4(e) 3006.2030.06
               teşhis reaktifleri:  
                              hasta tarafından kullanılmak üzere yapılmış30-4(d) 3006.3030.06
                              diğer, mikrobiyel orijinli 30.02
                              diğer, bir mesnet üzerinde laboratuvar veya teşhis

reaktifleri ve bir mesnet üzerinde bulunsun bulunmasın

hazır haldeki laboratuvar veya teşhis reaktifleri

3822.0038.22
REAKTÖRLER, nükleer kritik ve alt kritik reaktörler  
               homojen ve heterojen reaktörler8401.1084 Gen 84.01
                              aksam ve parçaları8401.4084.01
REÇELLER, pişirilmiş, ilave şeker veya diğer tatlandırıcı maddeler içersin içermesin20.0720 Gen 20.07
REÇİNE ASİTLERİ ve türevleri38.0638.06
               reçine asitleri esaslı müstahzarlar3807.0038.07
REÇİNELER:  
               tabii13.0113.01 (13.01)
               kuruyan yağlarda çözülebilir hale getirebilmek için ısı işlemine

tabi tutulan reçineler

 38.06
               sentetik: ismen geçen türlerine bakınız. Örn. AMİNO, PETROL  
REÇİNELİ ÇİMENTOLAR3214.10 
REÇİNELİ MEŞALELER36-2(c)36.06
REÇİNELİ SABUNLAR (38.06) 34.01
REDOKS POTANSİYELİ METRELER 90.27
REDRESÖRLER ve REDRESÖR CİHAZLARI ve TESİSLERİ  
               damıtma tesisi: bkz. DAMITMA CİHAZLARI  
               elektrikli redresörler ve redresör cihazları85.0485.04
               aksam ve parçalar8504.9085.04
               redresör tüpleri ve valfler 85.40
REDUFORM 29-(P)list.
REFLEKS ALETLERİ 90.09
REFLEKS TESTİ CİHAZLARI (88.05) 90.19
REFLEKTÖRLER:  
               yansıtıcı antenler ve bunlara mahsus aksam ve parçalar8529.1085.29
               87.11 ila 87.13 pozisyonlarında yer alan tekerlekli taşıtlara,

motosikletlere veya diğer taşıtlara mahsus

 87.14
               sinyalizasyon camları, optik tarzda işlenmemiş 70.14
               lamba reflektörleri, t.b.y.a. 94.05
               tıpta ve cerrahide kullanılan alet ve cihazlar 90.18
               optik eleman olanlar : bkz. OPTİK ELEMANLAR  
REFRAKTOMETRELER90.2790.27
REGÜLATÖRLER, AYAR ALETLERİ ve DÜZENLEYİCİLER  
               otomatik ayar alet ve cihazları90.3290.32
                              aksam, parça ve aksesuarlar9032.9090.32
               elektrikli miktarların otomatik düzenleyicileri90-690.32
               otomatik kiriş rulolarını düzenleyiciler 84.48
               yakıt besleme regülatörleri:  
                              turbo jetlere mahsus 84.11
                              diğer motorlara mahsus 84.12
               rutubet regülatörleri, otomatik 90.32
               hidrolik türbin regülatörleri8410.9084.10
               mürekkep akışını düzenleyiciler, kalemlere mahsus 96.08
               haşarat büyümesini düzenleyiciler 38.08
               seviye regülatörleri, otomatik 90.32
               bitkilerin büyümesini düzenleyiciler  
                              müstahzar hale getirilmiş veya perakende satılacak

şekillerde

38-1a(2)

3808.30

38 Gen

38.08

                              karışmamış ve perakende satış için ambalajlanmamış (29.37)
               basınç regülatörleri:  
                              otomatik basınç kontrolüne mahsus 90.32
                              basınç düşürücü valfleri olanlar 84.81
               sıcaklık regülatörleri 90.32
               voltaj regülatörü, otomatik 90.32
               saat regülatörleri ve raket yayı 91.14
               ayarlama aletleri, adi metal 82.05
               su çarkına mahsus regülatörler8410.9084.10
REGÜLATÖRLER  
               santrifüjlü toplar yada 84.12 pozisyonunda yer alan motorlar için çok hafif regülatörler 84.12
               buhar türbinleri için olanlar 84.06
REHABİLİTASYON ALETLERİ 90.19
REHBERLER, baskılı 49.01
REICHSTEIN MADDESİ (29.37) 29.14
REJENERE KAUÇUK ilk şekillerde, levha, tabaka veya şerit halinde4003.0040 Gen 40.03
REJENERE SELÜLOZ (39.12) genel olarak 39.20 veya 39.21
REKLAM, İLAN EŞYALARI:  
               reklam yayınları, ticari, matbu49-5 4911.1049 Gen        49.11
               reklam levhaları:  
               sabit bir ışık kaynağıyla ışıklandırılmış 94.05
               diğerleri, adi metallerden olanlar 83.10
               reklam işaretleri ve işaret levhaları: bkz. İŞARETLER  
REN GEYİĞİ:  
               canlı 01.06
               et ve sakatat: bkz. ET VE SAKATAT  
RENATLAR 28.41
RENDELEME ALETLERİ bkz. RENDELER  
RENDELEME MAKİNELİ ALETLERİ ve EL ALETLERİ: bkz. RENDELER  
RENDELENMİŞ PEYNİR 04.06
RENDELER, DÜZLEMLER:  
               90.16daki hassas terazi düzlemleri 90.16
               optik tarzda işlenmiş fakat monte edilmemiş camdan optik

elemanlar, yüzeylerin düzlüğünü ölçmek için

 90.01
               mesaha, yüzey ölçüm levhaları 90.15
               marangoz rendeleri, rendeleme aletleri:  
                              el aletleri:  
                                             elektromekanik, üzerinde elektrikli motor

taşıyanlar

 85.08
                                             diğerleri, adi metalden, dışardan bir güç kaynağı

olmaksızın çalışan:

  
                                                            ağaç işlemeye mahsus olanlar8205.3082.05
                                             değiştirilebilir aletler, el aletleri veya makineli

aletler

 82.05
                                             makineli aletler:  
                                                            metaller veya sermetler için8461.1084.61
                                                            ağaçlar için8465.9284.65
                                             matbaa harflerinin yüzlerini el rendesiyle tesviye

etmeye mahsus masalara ait olanlar

 84.42
RENDELER, RENDELEME ALETLERİ  
               antika tütün kıyacakları, eskiliği yüzyılı aşanlar 97.06
               gıdaların hazırlanmasında kullanılanlar:  
                              elle işleyen, elektrikli olmayanlar:  
                              ağırlığı 10 kg veya daha az olan mekanik cihazlar 82.10
                              diğerleri 82.05
                              meyve ezme makinalarının parçası olanlar 84.35
                              gıda sanayisine mahsus olanlar t.b.y.a 84.38
RENİN 35.07
RENK GİDERME MADDELERİ  
               renk giderme karbonu 38.02
               renk giderme toprakları: bkz. TOPRAKLAR  
RENK KARIŞIMLARININ FİLTRE EDİLMESİNE MAHSUS EŞYA 90.01
RENKSİZ BERİL GOZENİT, monte edilmemiş 71 Ek
RENYUM81.1281.12
               tozlar8112.91 
               işlenmemiş8112.91 
               döküntü ve hurdalar8112.91 
               diğerleri8112.99 
REOKARDİYOGRAFLAR 90.18
REOSTALAR: bkz. REZİSTANSLAR  
REOSTALAR, tiyatrolarda ışıkların yavaş yavaş sönmesini temine mahsus reostalar 85.33
REP TOHUMLARI, kırık olsun olmasın1205.0012.05
               yağ veya fraksiyonları, rafine edilmiş olsun olmasın fakat kimyasal

olarak motife edilmemiş

15.1415.14
                              ham yağ1514.1015.14
                              diğer1514.90 
               yağ küspesi ve katı artıkları2306.4023.06
REPATİSYONLU SAATLER : bkz. SAATLER  
REPLICA KOLODYUM KOPYASI, monte edilmemiş 90.01
REPRODÜKSİYONLAR  
               bant veya filmlerin ticari reprodüksiyonları 85.24
               hassas kağıt üzerine fotografik reprodüksiyonlar4906.0049.06
               numaralanmış sayfaları bir kitap halinde toplanmaya elverişli, tam

bir cilt teşkil eden ve içindeki eserler

49-4(a)49.01
               eşya kopyaları, eğlendirici özelliği sahip amaçlara mahsus 95.03
               yontu ve heykeltıraşlık sanatının üretimleri, seri halinde üretilen(97-3)(97.03)
RESEDA GÖVDE, SAP ve YAPRAKLARI 14.04
RESİM ÇERÇEVELERİ bkz. ÇERÇEVELER  
RESİM FIRÇALARI, BOYA PEDLERİ ve RULOLARI9603.4096.03
RESİMLER VE FOTOĞRAFLAR, basılı çerçeveli, esas karakterlerinin tümü fotoğraflar tarafından belirleniyorsa 49.11
RESİMLER VE RESİMLİ YAYINLAR, basılı:  
               resimli kitaplar bkz. KİTAPLAR  
                              resimli ekler49-4(b)49.01
               resimli kartpostallar ve tebrik kartları 49.09
               basılı resimler, t.b.y.a.49-449.11
RESİMLER, basılmış, metni olmayan49-4 
RESTİTÜSYON CİHAZI 90.15
RETARD İNSÜLİN (29.37) 30.03 veya 30.04
RETINAL 29.36
RETINEN-1 29.36
RETINEN-2 29.36
RETINOİK ASİT 29.36
RETİNOL 29.36
RETİNOSKOPLAR 90.18
RETRANSMİTTERLER, telgrafik 85.17
REVOLVERLER  
               manevra fişeği atmak veya kurusıkı atış yapmak için93.0393.03
               diğerleri, minyatür revolverler ve diğer şekillerde olanlar dahil9302.0093.02
REZEKTOSKOPLAR 90.18
REZENE, taze veya soğutulmuş7-207.09
               rezenenin sulu distilatları veya çözeltileri 33.01
               tohumları0909.5009.09
REZİNATLAR 38.06
REZİNOİD 33.01
               karışımlar 33.02
REZİNOİTLER3301.3033.01 33 Ek
               rezinoitlerin karışımları 33.02
REZİSTANSLAR  
               rezistans köprüler 90.30
               rezistans vazifesi gören diskler ve levhalar, kömürden, otomatik

voltaj regülatörlerine mahsus

 85.42
               rezistans ölçüm cihazları 90.30
               direnç test etmek için makine ve cihazlar 90.24
               elektrikli rezistanslar:  
               ısıtıcı rezistanslar:  
                              kömürden 85.45
                              diğerleri8516.80 8516.9085.16           85.16
               ışık bağımlı rezistanslar 85.41
               diğerleri 85.33
                              karbonlu sabit rezistanslar8533.10 
                              diğer sabit rezistanslar8533.21 veya 8533.29 
                              tel sarımlı değişken rezistanslar8533.31 veya 8533.39 
                              diğer değişken rezistanslar8533.40 
                              aksam ve parçalar8533.90 
REZOLLER39-3(e)39 Gen
REZORSİNOL ve tuzları2907.2129.07
REZORSİNOL-FLATEİN (29.32) 32.04
Rh METRELER 90.27
RHATANY ÇALISI KÖKLERİ 12.11
RICOTTA 04.06
RİBOFLAVİN 29.36
RİBOFLAVİN 5-ORTOFOSFAT ve bunun sodyum veya dietanolamin tuzu 29.36
RİBOFLAVİNİN 5-ORTOFOSFİRİK ESTERİ 29.36
RİBOZ 29.40
RİGETAMİN 29-(P)list.
RİKARDYA 06.01
RİLLETLER  
               sosis kılıfına konulmuş veya tipik sosis şeklinde preslenmiş 16.01
               diğerleri 16.02
RİNEKATELER28-2(d)28 Gen 28.42
RİNGA BALIKLARI: bkz. BALIKLAR  
RİNGLER, spor için  
               boks yapmak için ringler 95.06
               güreş yapmak için ringler 95.06
RİNMAN YEŞİLİ 28.41
RİSALELER, basılmış 49.01
RİZOMLAR:  
               zencefil rizomları (06.01) 09.10
               canlı bitkiler  
                              dinlenme halinde0601.10 
                              sürgün vermiş veya çiçeklenmiş0601.20 
RMP 47.01
ROBOTLAR, oyuncak 95.03
ROBOTLAR, sanayii  
               kaldırma, elleçleme, yükleme veya boşaltmaya mahsus 84.28
               sıvı veya toz halindeki maddeleri püskürtmeye, dağıtmaya veya

pülverize etmeye mahsus

 84.24
               kaynak yapmaya mahsus 85.15
               belli bir fonksiyonu yerine getirmek için dizayn edilmemiş

robotlar

 84.79
ROCHELLE TUZU: bkz. PİEZO-ELEKTRİK KRİSTALLER  
RODAMİNLER, sentetik organik boyayıcı madde olarak 32.04
RODİNİL BİLEŞİKLERİ  
               rodinil benzoat 29.16
               rodinil format 29.15
               rodinil salisilat 29.18
RODODENDRONLAR, aşılı veya aşısız0602.30 
RODOKROZİT  
               manganez cevheri 26.02
               kıymetli taşlardan, yerleştirilmemiş 71 Ek
RODOLİT, yerleştirilmemiş 71 Ek
RODONİT (28.39) 25.30
               kıymetli taşlardan, yerleştirilmemiş 71 Ek
RODYUM 71.10
               kolloidal süspansiyon halinde 28.43
               pudra halinde71-a.p.I 7110.31 
               işlenmemiş7110.31 
               diğerleri7110.3971.10
RODYUM BİLEŞİKLERİ 28.43
ROKETLER:  
               roketler:  
               muharrik bir ünite teşkil edenler, uçaklara, güdümlü mermilere

mahsus roketler, vb.

 84.12
               pirotekni roketleri 36.14
                              yağmur fişekleri36.94 
               roket motorları 84.12
               roket fırlatma rampaları, roket kuleleri, namlular:  
                              füze atmaya mahsus top ve namlular 93.01
                              roket fırlatma rampaları ve havalanma süresince

rehberlik eden roket kuleleri

 (88.05)

84.79

               roket tipi mühimmatlar 93.06
ROLICYCLIDINE 29-P.S.list. 2933.90
ROLLER TİPİ MAKİNALAR, düz tül imaline mahsus 84.47
ROM2208.4022.08
RONDELALAR:  
               paketleme veya bağlama rondelaları:  
                              alüminyumdan7616.0076.16
                              amyantlı çimento veya selülozlu çimentodan 68.11
                              tabii mantardan 45.03
                              bakırdan7415.2174.15
                              sürtünmeyi temin edici maddelerden, frenler, debriyajlar

ve benzerlerine mahsus olanlar

68.1368.13
                              demir veya çelikten73.1873.18
                                             yaylanmayı sağlayıcı rondelalar7318.2173.18
                                             diğerleri:  
                                                            sıkıştırma rondelaları7318.21 
                                                            diğerleri7318.22 
                              deriden 42.04
                              kağıttan 48.23
                              plastikten 39.26
                              vulkanize kauçuktan, sertleştirilmiş kauçuk hariç4016.9340.16
                              dokumaya elverişli maddelerden59-7(b)59.11
               yıkama makineleri: bkz. YIKAMA MAKİNELERİ  
ROPDÖŞAMBRLAR:  
               örme veya kroşe işi olanlar:  
                              erkekler veya erkek çocuklar için61.0761.07
                              kadınlar veya kız çocuklar için61.0861.08
               örme veya kroşe işi olmayanlar:  
                              erkekler veya erkek çocuklar için62.0762.07
                              kadınlar veya kız çocuklar için62.0862.08
ROQUEFORT PEYNİRİ 04.06
RORO GEMİLERİ 89.01
ROTA KAYIT CİHAZI 90.14
ROTATİF EĞELER, makine aletleri için (82.03) 82.07
ROTATİF ELEKTRİK KONVERTÖRLERİ:8502.4085.02
               aksam ve parçalar8503.0085.03
ROTATİF MOTORLAR 85.01
ROTATİF PİSTONLU YARI-POZİTİF SAYAÇLAR 90.28
ROTATİF PRESLER  
ROTATİF TRANSFORMATÖRLER 85.02
ROTORLAR:  
               vulkanize edilmiş kauçuktan pompa pervaneleri 40.16
               85.01 veya 85.02 pozisyonlarındaki makinalarda kullanılmaya

elverişli aksam ve parçalar olarak rotorlar

 85.03
               rotorlar ve 88.01 veya 88.02 pozisyonlarındaki hava taşıtlarının

aksam ve parçaları:

8803.1088.03
                              pervane kanatları 88.03
               hava pompaları, hava kompresörleri, fanlar vb. için rotorlar 84.14
               gaz, türbinlerine mahsus rotorlar 84.11
               buhar türbinleri için rotorlar ve çark kanatları ve segmanları 84.06
               su çarkları veya su türbinleri için rotorlar, kanatlar ve kepçeler 84.10
               turbo jet motorlar için rotor çarkları ve diskleri 84.11
               radyo veya televizyon yayını alıcı antenler için rotor sistemleri 85.29
ROTOŞÜTLER ve aksam, parçaları ve aksesuarları8804.0088.04
ROTOŞÜRLER8804.0088.04
ROUX KAPLARI 70.17
ROZELLA KENDİRİ 53.03
ROZETLER:  
               adi metalden:  
                              perdeler, panjurlar vb. için tertibat 83.02
                              süs eşyası 83.06
               seramikten 69.05
               camdan 70.16
               alçıdan veya alçı esaslı bileşiklerden 68.09
               dokumaya elverişli maddelerden:  
                              giyim eşyasına mahsus olanlar:  
                                             örme veya kroşelenmiş 61.17
                                             örülmüş veya kroşe edilmiş olmayanlar 62.17
                              giyim eşyasına mahsus olmayanlar 63.07
ROZKOELİT 26.15
RÖDRESMAN CİHAZI 90.15
RÖLELER, elektrikli, gerilimi 1000 voltu geçmeyenler8536.41 veya 8536.4985.36
elektro manyetik bobinleri düzenleyici röleler: bkz. ELEKTROMANYETİK BOBİNLER  
RÖLELİ VERİCİ CİHAZLAR, radyo ve televizyon yayınlarına mahsus 85.25
RÖLYEFLER, seramikten mamul olanlar 69.13
RÖMORK VE YARI RÖMORKLAR87.1687 Gen  87.16
               tarımda kullanılan 87.16
               su depolu römorklar 87.16
               karavan tipi, ikamet veya kamp yapmaya mahsus8716.1087.16
               alçak zeminli 87.16
               sergi römorkları 87.16
               panayır römorkları:  
                              panayır eğlencelerinin aksamını teşkil etmek üzere dizayn

edilmiş olan

 95.08
                              diğerleri 87.16
               demiryolu vagonlarının karayollarını da nakli için platformuna ray

döşenmiş, kütüphane römorkları

 87.16
               motorlu taşıt römorkları insan taşınması için hazırlanmış 87.16
               basit bir akıtma oluğu ile mücehhez bulunan sıvı gübre tevzine

mahsus motorsuz arabalar

 (84.32) 87.16
               bayındırlık işleri için 87.16
               donduruculu veya izole edilmiş 87.16
               taşıma römorkları 87.16
               road-rail römorkları 87.16
               kendinden yüklemeli veya boşaltmalı, tarımda kullanılmaya

mahsus

8716.2087.16
                              hasat teçhizatı devamlı olarak monte edilmiş 84.33
               tanker römorklar ve tanker yarı römorkları8716.3187.16
               bisiklet, motosiklet veya diğer taşıtlar tarafından çekilmek üzere

tasarlanmış

 87.16
               çekici vagonlar, tramvay 86.05
               nakliye için:  
                              eşyaların 87.16
                              insanların 87.16
RÖMORKLAR, hayvanlar tarafından çekilen veya elle sürülen 87.16
RÖMORKLAR8904.0089.04
RUBİDYUM 28-1-Gen 28.05
               rubidyum 87 28.44
RUBİDYUM ORTOFOSFAT: bkz. PİEZO-ELEKTRİK KRİSTALLER  
RUGAN: bkz. DERİ  
RUJLAR, dudak 33.04
               ruj mahfaza ve kutuları, kıymetli metallerden veya kıymetli

metallerle kaplı metallerden

 71.13
RULET MASALARI 95.04
RULMANLAR:  
               bilyalı veya makaralı rulmanlar 84.82
                              bilyalı rulmanlar8482.1084.82
                              iğneli rulmanlar84-a.p.I  8482.4084.82
                              silindirik makaralı rulmanlar8482.50 
                              fıçı makaralı rulmanlar8482.30 
                              konik makaralı rulmanlar8482.20 
                              diğerleri8482.80 
                              aksam ve parçalar8482.91 veya 8482.9984.82
RULO HİNDİ ETİ (16.01) 16.02
RUN SAKIZI38.0638.06
RUTENYUM  
               kolloidal süspansiyon olanlar 28.43
               diğerleri71-a.p.I71.10
                              pudra halinde olanlar7110.41 
                              işlenmemiş7110.41 
                              diğerleri7110.49 
RUTENYUM BİLEŞİKLERİ 28.43
RUTİL 26.14
RUTİL KUMLARI (25.05) Fas.26
RUTİN ve türevleri2938.1029.38
RUTOZİT ve türevleri2938.1029.38
RUTUBET REGÜLATÖRLERİ 90.32
RÜZGAR SÖRFLERİ9506.2195.06
RÜZGAR:  
               rüzgarlıklar: bkz. PARDESÜLER  
               rüzgar yönü göstergeleri 90.15
               rüzgarla işleyen motorlar 84.12
               rüzgar ölçücüleri (90.26) 90.15
               rüzgar türbinleri 84.12
RÜZGARLA İŞLEYEN MOTORLAR, yel değirmenleri için 84.12
error: İçerik korunmaktadır !!