SA-SE Harfi ile başlayan Gümrük Tarife Eşya Fihristi

Ana Sayfa Alfabetik Eşya Fihristi SA-SE Harfi ile başlayan Gümrük Tarife Eşya Fihristi

EşyaArmonize-Sistemİzahname

Notlar

S şeklinde borular: bkz. S ŞEKLİNDE BORULAR  
SAAT BALANSI  
SAAT KÖSTEBEKLERİ: bkz. MÜCEVHERAT  
SAATÇİ ALETLERİ: bkz. TESTERELER, ALETLER, CIMBIZLAR, vs.  
SAATÇİ TÖRPÜSÜ, aşındırıcı kağıttan yapılmış, ağaç vs. üstünde 68.05
SAATLER  
               saatler: 91. Gen
                              100 yılı aşkın antika saatler 97.06
                              uçaklar, uzay taşıtları veya araçları için enstrüman

paneli ve benzeri saatler

9104.0091.04
                              ikincil saatler 91.06
                              stoper saatler (kronometreler) 91.06
                              satranç oyuncuları için zaman saatleri 91.06
                              oyuncak saatler 95.03
                              saatler, t.b.y.a.  
                                             hareket ettirici mekanizmalı91.0391 Gen 91.03
                                             elektrikle işleyen9103.10 
                                                            diğerleri9103.90 
                                             diğer  
                                                            çalar saatler  
                                                                           elektrikle çalışan9105.11 
                                                                           diğer9105.19 
                                                            duvar saatleri  
                                                                           elektrikle çalışan9105.21 
                                                                           diğer9105.29 
                                                            diğer  
                                                                           elektrikle çalışan9105.91 
                                                                           diğer9105.99 
               saat mahfazaları ve 91. Fasıldaki diğer eşyalar için benzeri

mahfazalar ve parçaları

91.1291.12
                              metal mahfazalar9112.1091.12
                              diğer mahfazalar9112.80 
                              aksam ve parçaları9112.9091.12
               saat veya kol saati camları: bkz. CAMLAR  
               saat mekanizmaları91-4 
                              tamamlanmış ve birleştirilmiş91.0991.09
                                             elektrikle çalışan:  
                                                            çalar saatler için9109.11 
                                                            diğer9109.19 
                                             diğer9109.90 
                              tamamlanmış ve birleştirilmemiş veya kısmen

birleştirilmiş

9110.1191.10
                              tamamlanmamış ve birleştirilmiş9110.1291.10
                              taslak9110.1991.10
                                             mandallar ve mandal yayları 91.14
                              saat parçaları, t.b.y.a.91.1491.14
                              balans baskısı  
                                             saat veya kol saati parçaları 91.14
SAATLER  
               kol saatleri 91 Gen
                              antika olanlar, eskiliği 100 yılı aşanlar 97.06
                              oyuncak kol saatleri 95.03
                              kol saatleri, cep saatleri, köstekli saatler ve diğer saatler,

kronometreler

  
                                             kıymetli metallerden veya kıymetli metallerle

kaplamalı metalden muhafazalı

91-2

91.01

91.01
                                             kol saatleri, kronometreli olsun olmasın:  
                                                            elektrikle çalışan:  
                                                                           sadece mekanik göstergeli9101.11 
                                                                           sadece opto-elektronik

göstergeli

9101.12 
                                                                           diğerleri9101.19 
                                             diğerleri  
                                                            otomatik kurmalı olanlar9101.21 
                                                            diğerleri9101.29 
                                             diğerleri  
                                                            elektrikle çalışanlar9101.91 
                                                            diğerleri9101.99 
                              diğerleri91-2 91.0291.02
                                             kol saatleri, kronometreli olsun olmasın  
                                                            elektrikle çalışanlar  
                                                                           sadece mekanik göstergeli9102.11 
                                                                           sadece opto-elektronik

göstergeli

9102..12 
                                                                           diğerleri9102.19 
                                                            diğerleri  
                                                                           otomatik kurmalı olanlar9102.21 
                                                                           diğerleri9102.29 
                                             diğerleri  
                                                            elektrikle çalışanlar9102.91 
                                                            diğerleri9102.99 
               kol saati bantları  
               saat bilezikler  
               saat zarfları ve bunların aksam ve parçaları91.11 
                              adi metalden zarflar, altın veya gümüş kaplamalı olsun

olmasın

9111.20 
                              kıymetli metallerden veya kıymetli metallerle kaplamalı

metallerden zarflar

9111.1091.11
                              diğer zarflar9111.80 
                              aksam ve parçaları9111.90 
               saat zincirleri, kıymetli metallerden veya kıymetli metallerle

kaplamalı metallerden

 91.11
               saat kontrol cihazları 71.13
               kol saatleri için koruyucu mahfazalar, kaplumbağa kabuğu, fildişi,

kemik, boynuz, sedef veya yontulmaya elverişli hayvansal

maddelerden

 90.31
               kol saati camları: bkz. CAMLAR  
               kol saati mekanizmaları91-3 91-496.01
                              tamamlanmış ve birleştirilmiş91.0891 Gen
                                             elektrikle çalışanlar  
                                                            sadece mekanik bir gösterge ile veya

mekanik gösterge içeren bir aletle

9108.1191.08
                                                            sadece opto-elektronik gösterge ile9108.1291.08
                                                            diğerleri9108.19 
                                             otomatik kurma ile9108.20 
                                             diğerleri9108.919108.91
                              tamamlanmış, birleştirilmemiş veya kısmen birleştirilmiş9110.1191.10
                              tamamlanmamış ve birleştirilmiş9110.1291.10
                              taslaklar9110.1991.10
               kol saati parçaları, t.b.y.a.91.1491.14
               kol saati yayları: bkz. YAYLAR  
               kol saati kayışları, bantları ve bilezikleri:  
                              saatle birlikte, takılı olsun olmasın 91.01 91.02
                              saatten ayrı ve bunların ayırt edilebilir parçası olarak 91.13
                                             adi metalden, altın veya gümüş kaplamalı olsun

olmasın

9113.2091.13
                                             kıymetli metallerden veya kıymetli metallerle

kaplamalı metallerden

9113.1091.13
                                             diğerleri9113.9091.13
SABADİLLA tohumları 12.11
SABAH KIYAFETİ, bebekler için  
               örülmüş veya kroşelenmiş 61.11
               örülmemiş veya kroşelenmemiş 62.09
SABAH YILDIZI, tanen hülasası 32.01
SABİT YAPIŞKAN KAUÇUK: bkz. KAUÇUK  
SABİT GÖRÜNTÜ VİDEO KAMERALARI8525.4085.25
SABİT KEMER GERGİLER, işlenecek maddeleri tutucuları, 84.56 ila 84.65 pozisyonlarında yer alan makineler için 84.66
SABİT LAMBALAR, adi metalden 94.05
SABİT OLMAYAN NOKTA ARİTMETİK BİRİMLER, otomatik bilgi işlem makineleri için 84.71
SABİTLEME DÜZENEKLERİ:  
               oksijen terapi çadırları için 90.19
               demiryolu veya tramvay hattı raylarının döşenmesi için, demir

veya çelikten

 73.02
SABİTLEŞTİRİCİ ALETLER, bacak yada ayak, hayvanlar için 90.21
SABİTLEŞTİRİCİLER, dişçilik33.0633.06
SABRES, eskrim kılıcı 95.06
SABUN TAŞI 25.26
               kıymetli taş şeklinde, monte edilmemiş 71 Ek
SABUNLAMA MAKİNELERİ, keçe imaline mahsus 84.49
SABUNLAR:  
               sabunlar:  
                              aşındırıcı sabunlar:  
                                             çubuk, kek, kalıplanmış parça ve şekiller

halindekiler

 34.01
                                             diğer şekillerde (34.01) 34.05
                              metalik veya kimyevi sabunlar suda çözünmeyen (34.01)
                              suda çözünebilen gerçek sabunlar34-2(34.01)
                                             çubuk, kek, kalıplanmış parça ve şekiller

halindekiler

3401.11 
                                             tuvalet kullanımı için3401.1934 Gen
                                             diğer şekillerde3404.2034.01
               sabunluklar:  
                              seramikten: 69.11
                                             porselenden veya çiniden 69.11
                                             diğerleri 69.12
                              camdan 70.13
                              demir yada çelikten 73.24
                              plastiklerden, bunların duvarlarının veya diğer

bölümlerinin içine veya üzerine ve daimi amaçlı

döşenmemişlerse

 (39.22)

39.24

               sıvı sabun akıtıcıları, camdan, mekanik olmayanlar 70.13
               sabun imaline mahsus makineler ve mekanik cihazlar, t.b.y.a 84.79
               sabunlu kağıtlar, sabunlu vatka, sabunlu keçe, sabunlu

dokunmamış mensucat

34.0134.01
               nötralizasyon katları15-415 Gen 15.22
SABUN AĞACI KABUĞU 14.04
SAÇ DÜZENLEYİCİLER 33.05
SAÇ KIVIRICILAR VE KIVIRMA EKİPMANLARI:  
               tereyağını lüle yapan aletler 82.05
               bigudiler ve kıvırma ekipmanları:  
                              kıvırma pensleri, saç firketleri, bigudi ve benzerleri,

elektrikle çalışmayanlar

96.1596.15
                              saç kıvırma maşaları, elektrikle çalışanlar hariç85.1685.16 82.05
SAÇ LÜLESİ, suni 67.04
SAÇ TOPUZU 67.04
SAÇAKLAR, cam boncuk vb.den 70.18
SAFİRLER:  
               kıymetli taştan olanlar  
                              tabii 71.03 71Ek
                                             işlenmemiş veya basit bir şekilde kesilmiş veya

kabaca yontulmuş

7103.10 
                                             başka şekilde işlenmiş7103.91 
                              sentetik 71.04
               gramofon iğneleri vb. için işlenmiş safirler 85.22
SAFRA HÜLASALARI 30.01
SAFRA KESESİ, hayvanlar: bkz. ET ve SAKATAT, hayvanlar  
SAFRA, kurutulmuş olsun olmasın0510.0005.10
SAFRAN0910.2109.10
               aspir çiçekleri 14.04
               boyayıcı hülasalar 32.03
               Hint safranı 09.10
SAFRANAL 29.12
SAFRANİN, sentetik organik boyayıcı madde olarak 32.04
SAFROL2932.9429-list. Ve (P) list. 2932.94
SAGGAR(SERAMİKTE FIRINLARDA KULLANILAN PİŞİRMEYE BIRAKILAN EŞYAYI ÜZERİNDE TUTMAYA VE BİRBİRİNDEN AYIRMAYA AİT KAPLAR): refrakter, seramik 69.03
SAGU:  
               sagu 19.03
               sagu unları, ezmeleri ve tozları, pellet şekline getirilmemiş1106.2011.06
               sagu özü07.1407.14
               sagu nişastası 11.08
SAĞIRLARIN İŞİTMESİNİ KOLAYLAŞTIRMAYA YARAYAN CİHAZLAR9021.4090.21
SAĞLIK TUZLARI 30.03
SAĞLIK, SAĞLIK ÜRÜNLERİ  
               kemerler, sağlıkla ilgili, dokumaya elverişli maddelerden 62.12
               diş sağlığıyla ilgili müstahzarlar33.0633.06
               cam eşya, plastik eşya vb. sağlık ürünleri: bkz. SIHHİ EŞYA ve

LABORATUVAR EKİPMANI, laboratuvar eşyası

  
SAHRA TELEFONLARI (askeri) 85.17
SAKALLAR, taklit  
               karnaval veya eğlence eşyaları 95.05
               takma eşyalar67.0467.04
SAKARİMETRELER 90.27
SAKATAT:  
insanların yemesine elverişli:  
               hamurla veya ekmek kırıntılarıyla kaplanmış, domalan ile

pişirilmiş baharatlanmış

 16.02
               taze veya soğutulmuş 2 Gen
                              sığırdan0206.10 
                              keçi etinden02.06 
                              at, eşek, katır veya bardodan02.06 
                              01.05 pozisyonunda yer alan kümes hayvanlarından02.0702.07
                                             horoz ve tavuklardan Gallus Domesticus türleri0207.13 
                                             hindilerden0207.26 
                                             ördekler, kazlar ve beç tavuklarının yağlı

karaciğerleri

0207.3402.07
                                             diğerleri, ördeklerden, kazlardan ve beç

tavuklarından

0207.35 
                              koyundan02.06 
                              domuzdan0206.30 
                              diğerleri02.0802.08
                                             taşlardan veya yabani tavşanlardan0208.10 
                                             diğerleri0208.90 
               dondurulmuş 2 Gen
                              sığırdan02.06 
                                             karaciğerler0206.22 
                                             diller0206.21 
                                             diğerleri0206.29 
                              keçi etinden02.06 
                              at, eşek, katır ve bardodan02.06 
                              01.05 pozisyonunda yer alan kümes hayvanlarından02.07 
                                             ördekler, kazlar ve beç tavuklarından0207.36 
                                             horoz ve tavuklardan0207.14 
                                             hindilerden0207.27 
                              koyundan02.06 
                              domuzdan02.06 
                                             karaciğerler0206.4102.06
                                             diğerleri0206.49 
                              diğerleri02.0802.08
                                             tavşandan veya diğer yabani tavşanlardan0208.1002.08
                                             diğerleri0208.90 
               tuzlanmış, salamura edilmiş, kurutulmuş veya tütsülenmiş02.102 Gen 02.10
               başka bir şekilde hazırlanmış veya muhafaza edilmiş:  
               sosisler ve benzeri ürünler1601.0016 Gen 16.01
               diğerleri:  
                              sığırdan1602.50 
                              hayvanların karaciğerinden1602.20 
                              01.05 pozisyonunda yer alan kümes hayvanlarından:  
                                             hindilerden1602.31 
                                             horoz ve tavuklardan1602.32 
                                             diğerleri1602.39 
                              domuzdan1602.49 
                              homojenize müstahzarlar1602.1016 Gen
                              diğerleri1602.9016.02
                              insanların yemesine elverişli olmayan  
                              hayvan kanı: bkz. KAN 05.11
                              hayvan bağırsakları, mesaneleri ve mideler, tam veya

parça halinde

5-1 (a)

0504.00

05.04
                              unlar: bkz. UNLAR  
                              ezme: bkz. EZMELER  
                              pelletler: bkz. PELLETLER  
SAKE 22.06
SAKIZ KABAĞI, sebze, taze veya soğutulmuş7-207.09
               sakız kabağı reçeli 20.07
SAKIZLAR ve SAKIZ REÇİNELER:  
               İngiliz zamkı veya nişasta zamkı 35.05
               çiklet, şekerle kaplanmış olsun olmasın1704.10 
               şekerleme olanlar 17.04
               şeker yerine suni tatlandırıcı içerenler 21.06
               ester sakızları (39.13) 38.06
               sakızlar, tutkal olanlar bkz. TUTKALLAR  
               kino sakızı 13.02
               terabentin esansı3805.1038.05
               tabii sakızlar, sakız reçineler, t.b.y.a13.0113.01
               arap zamkı1301.2013.01
               sülfirik asitle muamele edilerek çözülebilir hale getirilmiş

sakızlar

 (13.01)

35.06

               basınç altında suyla muamele edilerek suda çözülebilir hale

getirilmiş sakızlar

 (13.01)

13.02

               tabii kauçuk benzeri tabii sakızlar40-1 4001.30 
SAKİNLEŞTİRİCİLER 30.03
               bez, sargı bezi vs. olarak imal edilmiş 30.05
SAKKARİN ve tuzları2925.1129.25
               sakkarin müstahzarları  
                              gıda maddesinden oluşan 21.06
                              diğerleri 38.24
SAKKAROMETRELER 90.25
SAKKAROZ:  
               katı halde: bkz. ŞEKERLER  
               şurup: bkz. ŞURUP  
SAKKAROZ ASETAT İSOBUTİRAR, MONO-ASETAT ve OKTA-ASETAT 29.40
SAKLAMA KAPLARI, mutfak kullanımı için, demir veya çelikten 73.23
SAKLAMA KAVANOZLARI ve KUTULARI: bkz. KAVANOZLAR  
SAKSAFONLAR 92.05
SAKSILAR ÇANAKLAR:  
               çiçek saksıları:  
                              amyantlı çimento, selüloz lifli çimento vs.den 68.11
                              çimentodan, beton yada suni taştan 68.10
                              seramikten, dekoratif olmayan, bahçe kullanımı için 69.14
                              turbdan 68.15
                              taştan, inşaata veya yontulmaya elverişli 68.02
               camdan saksılar, t.b.y.a.:  
                              eşyaların taşınması veya paketlenmesi amacıyla

kullanılan

70.1070.10
                                             t.b.y.a. :  
                                                          sanayi tipi 70.20
                                                            ev kullanımı için, örn., kahve çanakları 70.13
               yağlama çanakları, otomatik olmayan 84.85
               kağıt çanakları, ticari eşyaların depolanması veya taşınması

amaçlı

 48.19
               örgün maddelerden, ıstakoz kapları 46.02
SAKSILIKLAR, süs eşyası  
               adi metalden 83.06
               seramik maddelerden 69.13
               kıymetli metalden veya kıymetli metalle kaplanmış metalden 71.14
SALAM 16.01
SALANGANES YUVALARI 04.10
SALATA:  
               kırmızı pancar: bkz. PANCAR  
               sofra ve mutfak eşyası, ev tipi, salata hazırlamaya ve servis

yapmaya mahsus

  
                              salata tabakları: bkz. SOFRA EŞYASI  
                              salata servis tabakları, ahşaptan 44.19
                              salata kapları, demir veya çelikten 73.23
SALATA SOSU 21.03
SALÇALIKLAR: bkz. SOFRA EŞYASI  
SALEP, taze veya kurutulmuş07.14 
SALINCAK ŞEKLİNDE TEKNELER 95.08
SALINCAKLAR, tekstilden mamul 63.07
SALINCAKLAR:  
               fuar ve panayır eğlenceleri için9508.00 
               oyun alanlarında kullanılanlar 95.06
SALİGENİN 29.07
SALİNAMETRELER 90.25
SALİSİL BİLEŞİKLERİ, t.b.y.a:  
               salisil alkol 29.07
               salisil aktazin: (32.04) Fas.29
                              luminofor olarak 32.04
               salisilaldehit 29.12
               salisilfülfonik asit 29.18
SALİSİLİK ASİT ve tuzları2918.2129.18
               salisilik asitin esterleri ve bunların tuzları2918.22 veya 2918.2329.18
SALLANAN SANDALYELER, mekanik tipte (94.02) 94.01
SALLANTILI ELEKLER 84.37
SALLAR  
               şişirilebilir8907.1089.07
               diğer8907.9089.07
SALOL 29.18
SALON OYUNLARI EKİPMANI95.0495.04
SALON TİPİ ARABALAR 87.03
SALON VAGONLARI, demiryolu 86.05
SALYANGOZLAR: bkz. YUMUŞAKÇALAR  
SAMALAR, suni 32 Gen 32.02
SAMAN:  
               levhalar, panolar, karolar, bloklar vb. içinde aglomere edilmiş,

çimento, alçı veya diğer mineral bağlayıcılarla

6808.0068.08
               suni saman, suni maddelerden, şerit veya yassılaştırılmış tüpler olanlar, katlanmış veya katlanmamış, sıkıştırılmış veya bükülmüş olsun olmasın:  
                              görünen genişliği 5mm’yi geçmeyenler:  
                                             suni54.05 
                                             sentetik54.04 
                              görünen genişliği 5mm’yi geçenler(XI-I(g)) Fas.39(54.04)
               hububat sapları:  
                              temizlenmiş, beyazlatılmış veya boyanmış14.0114.01
                              melaslarla karıştırılmış 23.09
                              işlenmemiş, kıyılmış, toz haline getirilmiş, preslenmiş

veya pellet şeklinde olsun olmasın

1213.0012.13
               samandan örgü ve örülmüş vb. eşyalar: bkz. ÖRGÜ MADDELERİ  
SAMAN KARTONU6808.0068.08
SAMARYUM 28-I-Gen 28.05
               samaryum bileşikleri 28.46
               samaryum 147 28.44
SAMOS ŞARABI 22.04
SAN KOPOLİMERLERİ3903.2039.20
SANAT ESERLERİ 97 Gen
SANAT ESERLERİ, orijinal 97 Gen
SANATÇI BOYALARI, tablet, küp, kavanoz vs. içinde32.1332.13
SANAYİDE KULLANILAN ELMASLAR7102.21 veya 7102.29 
SANDAL AĞACI  
               boyayıcı hülasalar 32.03
               kırmızı sandal ağacı 14.04
               sandal ağacı talaşları 12.11
SANDALETLER: bkz. AYAK GİYECEKLERİ  
SANDALYELER:  
               ev sandalyeleri (84.83) 73.25 yada 73.26
               muayene veya tedavi sandalyeleri, X ışınları ile işlerde kullanılanlar90.2290.22
                              aksam ve parçaları9022.90 
               demiryolları traversleri, demir yada çelikten73.0273.02
               oturaklar:  
                              berber koltukları veya benzer koltuklar, döndürme

yatırma yada yükseltme tertibatlı

9402.10 
                              dişçi koltukları bkz. Dişçi aletleri  
                              diğerleri 94.01
SANDARAK 13.01
SANDIK, KUTU:  
               gıda sanayiinde kullanılan pişirme kazanları, harici kullanıma

mahsus

 84.19
               elektronik piyanolar, orglar ve çanlar için 92.09
               mobilya olanlar, t.b.y., 94. Fasılda yer alan 94.03
               soğutma ve dondurma için, vitrin ve benzeri tipteki8418.50 
SANDIKLAR  
               dış yüzeyleri tabii veya terkip yoluyla elde edilmiş deriden4202.11 
               dış yüzleri plastikten veya dokunmaya elverişli maddelerden4202.12 
               diğerleri4202.19 
SANDIKLAR:  
               plastikten3923.1039.23
               ahşaptan4415.1044.15
                              kullanılamayan eski ambalaj sandıkları 44.01
                              adresten adrese malzeme taşıması için düzenlenmiş

sandıklar, karayolu, denizyolu, havayolu taşıması için

donatılmamış ve düzenlenmemiş olanlar

 (86.09)
SANDVİÇ CAM 70.07
SANFOREN TOPRAĞI 25.30
SANSAVERİA LİFLERİ 53.05
SANTALOL 29.06
SANTONİN 29.32
SANTRİFUJLAR, SANTRİFUJ EKİPMALARI t.b.y.a.  
               gaz santrifujları, uranyumun zenginleştirilmesi için84.21den 8421.19a kadar84.21
               diğer santrifujlar8421.9184.21
               aksam ve parçaları 84.48
               santrifüj ekipmanları t.b.y.a  
               tekstil makinaları için santrifüj kavanozları (84.81)
               santrifüj tulumbaları: bkz. POMPALAR  
               santrifüj düzenleme aletleri, buhar makineleri için 84.12
               santrifüj eleme makineleri, değirmencilikte kullanılan 84.37
SANTRİFÜJ KAPLARI, tekstil makineleri için 84.48
SAP AYIKLAMA MAKİNELERİ, meyveler vb. için 84.38
SAP TUTAMAKLARI : bkz. KULPLAR  
SAPARNA:  
               hülasaları 13.02
               kökleri 12.11
SAPLAR  
               karoseri eşyası, adi metalden 83.02
               tutamak sapları, tabii mantardan mamul 45.03
               mutfak veya sofra eşyası:  
                              demir veya çelikten sofra, mutfak veya ev eşyalarına

mahsus saplar

 73.23
                              ıstakoz, hayvan eti, kümes hayvanı eti kıskaçları:  
                                             adi metalden olanlar 82.15
                                             kıymetli metalden veya kıymetli metalle kaplı

metalden olanlar

 71.14
               jimnastik veya atletizm eşya ve malzemeleri 95.06
               makine parçası olanlar:  
                              kepçeler, kovalar, kürekler, kancalar için olanlar8431.4184.31
                              el tutamakları, t.b.y.a 84.85
               cerrahi mobilyaların parçası olanlar 94.02
               sert kauçuk sap tutamakları 40.17
               vakumlu kap tutturucuları 73.26
SAPLAR  
               esasen boyacılık veya debagat için 14.04
               t.b.y.a 14.04
SAPLAR, keman, viyolonsel vs. için 92.09
SAPLARIN KUYRUK KISIMLARI, keman, viyolonsel vb. için 92.09
SAPLI GÖZLÜKLER 90.04
SAPLI TENCERELER:  
               elektrikli 85.16
               elektriksiz, ısıtıcı elemanları olmayan, demir veya çelikten 73.23
SAPODİLLA 08.10
SAPONİNLER 29.38
SAPPAN ODUNU, boyacılıkta ve debagatte kullanılan 14.04
SAPTIRMA BOBİNLERİ 85.40
SARACİYE EŞYASI, EYERLER, EYER ÇANTALARI, TERTİBATLARI, vb.:  
               saraciye eşyası, her türlü hayvan için, imal edildiği madde ne

olursa olsun

4201.0042.01
                              eyer takımlarına mahsus tertibatlar, adi metalden83.0283.02
               saraç zımbaları 82.03
               saraçlara mahsus bıçaklar 82.11
SARDALYA bkz. BALIKLAR  
SARDALYALAR bkz. BALIKLAR  
SARDONİKS, monte edilmemiş 71 Ek
SARGILAR:  
               tıpta, cerrahide, dişçilikte veya veterinerlikte kullanılan, ecza

maddeleri emdirilmiş veya kaplanmış veya perakende satılacak

şekilde hazırlanmış olanlar

  
                              yapışkan sargılar30.05 3005.1030.05
SARI AĞAÇ:  
               boyayıcı lakı 32.05
               boyama hülasası 32.03
SARI BERİL, monte edilmemiş 71 Ek
SARI JENSİYON:  
               hülasalar 13.02
               kökler 12.11
SARI KABUKLI FASULYE: bkz. FASULYELER  
SARI KUVARTZ, monte edilmemiş 71 Ek
SARI KUVARTZ, monte edilmemiş 71 Ek
SARI NECEF, monte edilmemiş 71 Ek
SARI SABIR BİTKİSİ:  
               bileşik sabır bitkisi hülasası13-113.02
               aloe lifleri ve döküntüleri dokumaya elverişli maddeler olarak

kullanılacağını gösteren bir işleme tabi tutulmuş olanlar

 53.05
               sarı sabır bitkilerinin özsuyu 13.02
SARI SÜLFÜR 28.13
SARI ÜZÜMLER 14.04
SARI VERNİKLER:  
               Çin veya Japon verniği 13.02
               saç spreyleri3305.3033.05
               diğer sarı vernikler: bkz. VERNİKLER  
SARI ZİFT, tabii (38.07) 13.01
SARILIR PANJURLAR, tahtadan 44.21
SARILIR PANJURLAR: bkz. PANJURLAR  
SARIMSAK:  
               kurutulmuş 07.12
               hülasalar 13.02
               taze veya soğutulmuş0703.2007.03
SARKMAYI ÖNLEYİCİ BANTLAR, hayvanlar için 90.21
SARKOMİSİN 29.41
SARKOZİN 29.22
SARKOZİN ASKORBAT 29.36
SARMA EKİPMANLARI:  
               olta ipi sarılan mesnetler, olta ile balık avlama tertibatı olarak 95.07
               sarma bucurgatları, maden kuyusu ağızlarında kullanılan8425.2084.25
               sarma makineleri:  
                              elektrik tellerini bobin halinde sarma makineleri8479.8184.79
                              elektrik kablolarını yalıtımla kaplamak için, 84.47

pozisyonunda yer alan gipe makineleri hariç

 84.79
                              ses veya video teypler için 85.22
                              kağıttan ürünler için 84.41 (84.45)
                              dokumaya elverişli mensucat için 84.51
                              iplik, vs. için8445.1084.45
SARMA KAPLARI, ipek kozalarına mahsus 84.45
SARMA MAKİNELERİ:  
               kesme-sarma makineleri 84.41
               film kesme makineleri, sinematografik filmler için 90.10
SARMA MAKİNELERİ, dokumaya elverişli mensucat için8451.2084.51
               aksam ve parçalar8451.9084.51
SARMAŞIK:  
               sakız reçineler 13.01
               sarmaşık kökleri 12.11
SARNIÇLAR, floşlu, mekanizmalı veya mekanizmasız  
               seramik69.1069.10
               demir veya çelik 73.24
               plastik39.2239.22
SARNIÇLI VAGONLAR8606.1086.06
SARPOGRELATE 29.22
SARUSOFONLAR 92.05
SASSAFRAS kabuk, kök ve odun 12.11
SATENLER 50.07
SATIHLARI DÜZ VEYA PARALEL LEVHA VE DİSKLER, yüzey düzgünlüğünü kontrol için 90.01
SATIRLAR VE KESME EKİPMANLARI:  
               yontma ağaçları 44.19
               yontma makinaları vs.:  
                              tarımsal makinalar t.b.y.a. 84.36
                              yiyecek endüstrisi makinaları:  
                                             kemik kesme ve doğrama makinaları 84.38
                                             et kesme ve doğrama makinaları 84.38
                                             ağaçlar için 84.65
               et aleti olanlar, adi metallerden  
                              balta tipi 82.01
                              kasap yada mutfak satırları 82.14
SATIRLAR, çim tartılarının kenarlarını tıraş edip düzeltmeye mahsus 82.01
SATIRLAR, kasap veya mutfak için, adi metalden82.1482.14
SATRANÇ ARAÇ GEREÇLERİ, t.b.y.a. 95.04
SATSUMA, taze veya kurutulmuş0805.2008.05
SAUERKRAUT 20.05
SAVAŞ BAŞLIKLARI, torpidolara mahsus olanlar  
SAVAŞ GEMİLERİ8906.0089.06
SAVAŞ TAŞITLARI, zırhlı: bkz. ZIRH ve ZIRHLI EŞYALAR: TAŞITLAR  
SAVELOYS 16.01
SAVONIUS ROTORLAR 84.12
SAXHORNLAR 92.05
SAYAÇ MEKANİZMALARI bkz. SAYAÇLAR  
SAYAÇLAR ve SAYMA ALETLERİ:  
               sayma aletleri:  
                              90.29daki mekanik olanlar dışında bilardo için 95.04
                              madeni para sayma makineleri84.7284.72
                                             aksam ve parçaları8473.4084.73
                              sayı çerçeveleri, abaküs 95.03
                              giriş sayaçları 90.29
                              sayaçlı sarma cihazları, sinematografik 90.10
                                             mekanizmaları (90.10) 90.29
                              elle işleyen sayaçlar 90.29
                              üretim sayaçları9029.1090.29
                                             parça ve aksesuarları9029.9090.29
                              radyasyon sayaçları 90.30
                              devir adedi sayaçları9029.1090.29
                                             aksam ve parçaları9029.9090.29
                              tartarak sayan, makineler84.2384.23
                              makine, motor vs. için çalışma saati sayaçları 90.29
               mobilya olanlar:  
                              dondurucu veya soğutucular için8418.5084.18
                              dondurucu ünitelerle birleştirilmemiş ancak bu amaçla

dizayn edilmiş

 84.18
                              t.b.y.a 94.03
               thread counters (büyüteçler) 90.13
SAYAÇLAR, gaz, sıvı veya elektrik90.2890.28
               aksam, parça ve aksesuarlar9028.9090.28
SAYISAL KONTROL PANELLERİ8537.10  veya 8537.2085.37
               aksam ve parça85.3885.38
SAZAN BALIĞI bkz. BALIK  
SAZLAR14.0114.01
SBR : bkz. KAUÇUK  
SCHAEFFER ASİT 29.08
SCHIFF BAZLARI 29.25
SCHLIPPE TUZU (28.41) 28.42
SCHMİDT AYNALI TELESKOPLARI 90.05
SCHWEINFURT YEŞİLİ 29.42
SCORZONERA 07.06
SEBASİK ASİT, bunun tuzları ve esterleri2917.1329.17
SEBZE DIŞ KABUKLARI:  
               oymacılıkta kullanılan türdekiler:  
                              işlenmemiş veya yalnızca dilimlenmiş 14 Gen 14.04
                              işlenmiş olanlar ve ondan mamul eşyalar t.b.y.a96-2(a)96.02
               esas olarak boyacılıkta veya debagatte kullanılanlar 14.04
SEBZELER, yenilenler bunun ÜRÜN ve MÜSTAHZARLARI:  
               kurutulmuş, suyu alınmış veya buharlaştırılmış:  
                              kuru baklagiller:  
                                             kurutulmuş, kabuksuz, tane kabukları çıkarılmış,

taneleri ikiye ayrılmış olsun olmasın

07.137 Gen

07.13

                                                            07.13 pozisyonunda yer alan kuru

baklagillerin unu ezmesi ve tozu

1106.1011.06
                                             07.01 ila 07.09 pozisyonlarında yer alan sebzeler, kurutulmuş, bütün, kesilmiş, dilimlenmiş, kırılmış veya toz halinde fakat daha ileri şekilde hazırlanmamış olanlar07.1207.12
                                             kuru sebze karışımları0712.90 
               taze veya soğutulmuş 7 Gen
                              soğanımsı sebzeler0703.9007.03
                              kuru baklagiller, kabuksuz veya kabuklu07.0807.08
                               t.b.y.a07.0907.09
               dondurulmuş  
                              dondurulmuş sebze karışımları07.10     0710.907 Gen          07.10
               sebze suyu: bkz. SULAR  
               hazırlanmış veya konserve edilmiş, yukarıda tarif edilenlerden

farklı şekilde:

  
                              reçeller 20.07
                              şekerle konserve edilmiş20.0620.06
                              geçici olarak konserve edilmiş, fakat bu halleriyle derhal

yenilmeye elverişli olmayanlar

07.117 Gen

07.11

                                             karışımlar0711.90 
                              sirke veya asetik asitle hazırlanmış veya konserve edilmiş

olanlar

20.0120 Gen

20.01

                              sirke veya asetik asitten başka usullerle hazırlanmış veya

konserve edilmiş, 20.06 pozisyonunda yer alan ürünler

hariç

 20 Gen
                                             dondurulmuş20.0420.04
                                                            karışımlar2004.90 
                                             dondurulmamış20.0520.05
                                                            karışımlar2005.90 
                                             çorbalar 21.04
               t.b.y.a  
                              hayvan gıdası veya yem için olanlar t.b.y.a23.0823.08
                              insan tüketimi için olanlar12.1212.12
                              yüksek oranda nişasta ve insülin içeren yumru ve kökler :

bkz. YUMRU ve KÖKLER

  
               sebzelerin hazırlanmasında kullanılan makineler t.b.y.a8438.6084.38
SECAGYN 29-(P) list.
SECUPAN 29-(P) list.
SEDEF:  
               düğme, çıt çıt , vs. 96.06
               işlenmemiş veya basit şekilde hazırlanmış lakin başka işlem

görmemiş

 05.08
               işlenmiş, eşyalar dahil, t.b.y.a96.0196.01
SEDEF OTU yaprakları12-412.11
SEDİRLER 94.01
SEDİRLER, yatağa dönüşebilenler de dahil 94.01
SEFALİN 29.39
SEFALOMETRELER 90.18
SEFALOSPORİNLER 29.41
SEFALOTRİPLER 90.18
SEGER KONİLERİ38-2(e)38.24
SEGMANLAR:  
               aşındırıcılarla kaplanmış segmanlar, kağıttan, dokumaya elverişli

maddelerden, vb.

 68.05
               tarımsal, vb. silindir segmanları 84.32
               frenlerde ve sürtünmeyi temin edici her türlü cihazlarda kullanılmak üzere, monte edilmemiş segmanlar68.13 
               cam kürelerden70.15 
               değirmen taşı ve bileği çarkı, vb. segmanları: bkz. ÖĞÜTÜCÜ

ALETLER

  
               rotor ve stator denilen kısımların segmanları, buhar türbinleri

için

 84.06
               dişli segmanlar, adi metalden, el testereleri için 82.02
SEGMANLI FRENLER 87.01 ila 87.05 pozisyonları arasında yer alan motorlu taşıtlar için 87.08
SEHPALAR:  
               demir veya çelikten 73.26
               ahşaptan 44.21
SEHPALAR:  
               hassasiyeti 5 santigram veya daha fazla olan teraziler için 90.16
               kameralar için:  
                              sinematografik kameralar için 90.07
                              diğer fotoğraf makineleri için 90.06
               silahlar veya diğer zırhlar için 93.05
               müzik aletlerini tutmak için 92.09
               jeodezi, topografya vb.de kullanılan aletler 90.15
               arazi ölçücüler için mirler 90.15
SEHPALAR 94.03
SEIDLITZ TUZLARI 28.33
SEIGNETTE TUZU: bkz. PİEZO-ELEKTRİK KRİSTALLER  
SEKBUTABARBİAT, SEKBUTABARBİTAL sodyum 29-p.s.list. 2933.51
SEKOBARBİTAL, kalsiyum, sodyum 29-p.s.list. 2933.51
SEKOBARBİTAL resinat 29-p.s.list. 3003.90
SELE KILIFLARI ve SELE MİLLERİ, tekerlekli araçlara mahsus 87.14
SELELER:  
               motosikletlere mahsus8714.1187.14
               87.11 ila 87.13 pozisyonlarındaki diğer araçlara mahsus8714.9587.14
SELENATLAR 28.42
SELENİK ASİT 28.11
SELENİL KLORÜR 28.12
SELENİTLER 28.42
SELENKARBONATLAR28-2(d)28 Gen 28.42
SELENSÜLFATLAR 28.42
SELENSÜLFÜRLER 28.42
SELENÜRLER 28.42
SELENYÖ ASİT ve bunun anhidriti 28.11
SELENYUM:  
               dope edilmiş, elektronikte kullanılmak üzere:  
                              disk, pul veya benzeri şekillerde bulunanlar 38.18
                              ham veya çubuk ve silindir şeklinde bulunanlar28-8 
               tıbbi amaçlar için kullanılanlar 30.03
SELENYUM DİKLORÜR OKSİT 28.12
SELESTELER 92.06
SELESTİT 25.30
SELETLER7302.4073.02
SELİT 26.11
SELLOİDİN 39.12
SELÜLOİD (39.12) gener. 39.16.39
SELÜLOZ, SELÜLOZİK LİFLER:  
               selüloz, oksitlenmiş, steril emici cerrahi homostatiklerden olanlar 30.06
               selüloz ve selülozun türevleri, t.b.y.a, asıl formlarında39.1239.12
                              selüloz asetat 39.12
                                             plastifiye edilmemiş3912.11 
                                             plastifiye edilmiş3912.12 
                              selüloz asetat bütrat 39.12
                              selüloz esterleri 39.12
                                             karboksimetil selüloz ve tuzları3912.3139.12
                                             diğerleri3912.39 
                              selüloz nitratlar3912.20 
                              selüloz propinat 39.12
               selüloz lifleri, suni : ayrıca sentetik yada suni kumaşlara da bakınız54-1(b)54 Gen
               selülozlu çimentodan eşya, t.b.y.a68.1168.11
               selüloz tamponlar: bkz. TAMPONLAR  
SEMANTASYON FIRINLARI 84.17
SEMPİSOMETRELER 90.25
SENETLER (49.07) (97.04)    49.11
SENKRONİZE ALETLER, t.b.y.a:  
               senkronize kondansatörler, senkronize motor olanlar (85.32) 85.01
               senkronize motorlar, elektrikli, saat mekanizmaları için: 85.01
                              saat çarkları ihtiva edenler (85.01) 91.09
SENKRONİZÖRLER, elektrikli, t.b.y.a 85.43
SENKRONOSKOPLAR 90.30
SENKROSİKLOTRONLAR 85.43
SENKROTRONLAR 85.43
SENTETİK KIYMETLİ veya YARI-KIYMETLİ TAŞLAR: bkz. KIYMETLİ veya YARI KIYMETLİ TAŞLAR  
SENTETİK VE SUNİ DOKUMAYA ELVERİŞLİ MADDELER:  
               eşya: ismen geçen eşyalara bakınız  
               mensucat: bkz. MENSUCAT  
               filamentler54-154 Gen
               devamsız lifler54-154 Gen
                              karde edilmiş, taranmış veya iplik imali için başka şekilde

işlem görmüş

  
                                             suni lifler5507.0055.07
                                             sentetik lifler55.0655.06
                                                            akrilik veya modakrilik5506.30 
                                                            naylon veya diğer poliamidlerden5506.10 
                                                            poliesterlerden5506.20 
                                                            diğerleri5506.90 
                              karde edilmemiş, taranmamış veya iplik imali için başka

şekilde işlem görmemiş:

  
                                             suni lifler55.0455.04
                                                            viskoz ipeğinden5504.10 
                                                            diğerleri5504.90 
                                             sentetik lifler55.0355.03
                                                            akrilik veya modakrilik5503.30 
                                                            naylon veya diğer poliamidlerden5503.10 
                                                            poliesterlerden5503.20 
                                                            polipropilenden5503.40 
                                                            diğerleri5503.90 
               döküntüler, bkz. DÖKÜNTÜ, dokumaya elverişli maddeler  
               iplik: bkz. İPLİKLER  
SENTEZLEYİCİ GAZ 27.05
SENTRALİT 29.24
SENYET TUZU 29.18
SEPET İMALİNE MAHSUS MAKİNA VE CİHAZLAR 84.79
SEPETÇİ EŞYASI, örülmeye elverişli maddelerin doğrudan doğruya şekil verilerek elde edilmiş veya 46.01 pozisyonundaki eşyalardan yapılmış:46.0246.02
               bitkisel malzemelerden4602.10 
               diğerleri4602.90 
SEPETÇİ EŞYASI46.02 
               bitkisel maddelerden4602.10 
               diğerleri46002.90 
               makineler, t.b.y.a, sepetçi eşyası yapmak için 84.79
SEPETÇİ SÖĞÜDÜ, KAMIŞ vb.nin YUVARLAK OLARAK PAFTALANMASINA MAHSUS MAKİNALAR 84.65
SEPETÇİ SÖĞÜDÜ, örgü için kullanılan14-2 14.0114.01
               sepetçi söğüdünü yarma, kabuklarını soyma veya yuvarlak olarak

paftalamaya yarayan makineli aletler

 84.65
SEPETLER, bisiklet veya motosikletlere vb. mahsus olanlar87.1187 Gen 87.11
SEPETLER:  
               ince ağaç şeritlerin birbirine geçirilmesi suretiyle yapılan 46.02
               ev işlerinde kullanılan sepetler için bkz. SOFRA TAKIMLAR’ına  
               çiçek sepetleri6-26 Gen
                              çiçek ve çiçek tomurcuğundan 06.03
                              bitki yapraklarından, dallarından, otlardan, yosunlardan

ve likenlerden

 06.04
               örgü malzemelerinden 46.02
               tekerlekli sepetler, mağazalarda, dükkanlarda kullanılan, şasisiz (87.16)
SERA ÇERÇEVELERİ, demir veya çelik yapılı olanlar 73.08
SERA İSKELETİ: bkz. İSKELETLER  
SERAMİKLER:  
               antikalar, eskiliği 100 yılı aşan 97.06
               seramiklere mahsus boya kalemleri 96.09
               seramik lifler 68.06
               seramik yakma test aletleri, eritilebilir38-2(c) 
               seramik ürünler, radyoaktif kimyasal elementler izotopları yada

bileşikleri

28-6(d) 2844.10dan 2844.4028.44
               makine el aletleri, seramik işlemek için84.6484.64
SERARJİRİT 26.16
SERGİLER, seyyar 87.05
SERİT (28.46) 25.30
SERMET VE SERMETTEN EŞYA:XV- 4.5(c), 7(c)XV Gen
               radyoaktivite içeren, kimyasal elementler izotoplar ve bileşikleri8113.00   28-6(d) 2844.10dan 2814.4028.44
SERSEMLETME ve KAN AKITMA BIÇAKLARI, elektrikli, kümes hayvancılığına mahsus 84.38
SERT KABUKLI YEMİŞLERİN KABUĞUNU ÇIKARMAYA MAHSUS MAKİNALAR, sanayi tipi 84.38
SERT KILLAR bkz. KIL  
SERT LEVHALAR 44.11
SERTİFİKALAR, senetler, hisse senetleri, tahviller4907.0049.07
SERTLEŞTİRİCİ KATKILAR (vernik veya zamklara mahsus) 38.24
SERTLEŞTİRİLMİŞ CAM: bkz. EMNİYET EŞYALARI, emniyet camları  
SERTLEŞTİRME MAKİNELERİ, krank şaftları, silindirler veya diğer metal aksama mahsus olanlar 85.14
SERTLEŞTİRME PRESLERİ, t.b.y.a, ağaçlara mahsus 84.79
SERTLİK SAĞLAYAN MADDELER, dokumaya elverişli madde finisajı için 38.09
SERTLİK TEST ETME MAKİNE ve CİHAZLARI, mekanik, metaller ve diğer maddelere mahsus olanlar: bkz. TEST EDİCİLER  
SERUM AMPULLERİ, camdan7017.1070.10
SERUM3002.1030.02
SERUZİT  
               kurşun cevheri 26.07
               değerli taş, işlenmemiş 71 Ek
SERÜLEN MAVİSİ 32.06
SERYUM:  
               seryum bileşikleri2846.1028.46
                              serik hidroksit ve serik oksit 28.46
                              seryum oksetat ve seryum sülfat 28.46
                              seroklorit, sero nitrat, sero sülfat 28.46
               ferro-seryum36.0636.06
SES AYAR KOLLARI, pikaplar için 85.22
SES ÇARKLARI orglar vb. için 92.09
SES FREKANS AMLİFİKATÖRLERİ, elektrikli: bkz. AMLİFİKATÖRLERİ  
SES KAYDETME CİHAZLARI, manyetik 85.20
               dijital olanlar8520.32 
               diğerleri, kaset tipi8520.33 
SES KISICILAR, müzik aletlerine mahsus 92.09
SES MEKANİZMALARI, oyuncak bebeklere mahsus olanlar 95.02
SES:  
               ses geçirmeyen mineral maddeler, mineral maddelerden eşya

ve karışımlar: bkz. ISIYI TECRİT EDİCİ MALZEMELER

  
               takım halindeki elektrikli ses amplifikatörleri için 85.18
                              aksam ve parçalar 85.18
               ses tabloları, piyanolar ve diğer müzik aletleri için 92.09
               sesli sinema filmlerinin düzenlenmesi, ses ve görüntünün

çalıştırılması için ses kontrol üniteleri

 90.10
               ses kafaları  
                              sinematografik projektörlerle birlikte 90.07
                              film düzenleme cihazları 90.10
                              ayrı halde olan ses kafaları 85.22
               ses tecrit edici maddeler, bunlardan eşyalar ve karışımlar: bkz. ISI

TECRİT EDİCİ MADDELER

  
               ses kısıcılar 93.05
               ses kaydetme cihazları, kaydedilen sesi tekrar vermeye mahsus

tertibatı olanlar

 85 Gen

85.20

                              aksam ve parçalar 85 Gen 85.20
               kaydedilen sesi tekrar vermeye mahsus, ses kaydedici tertibatı

bulunmayanlar

 85.19
                              aksam ve parçalar 85.22
SETAN SAYISINI GELİŞTİREN MÜSTAHZARLAR 38.11
SETİL ALKOL  
               sanayide kullanılanlar 38.23
               diğerleri2905.1729.05
SETLER, inşaat mühendisliği ve bina yapımı için elemanlar, betondan vb. 6810.91
SEVADİLLA TOHUMLARI 12.11
SEVADİN 12.11
SEVANTİT 26.17
SEVİYE  
               seviye tayin edici tertibat, tezgahlar için 84.66
               seviye ölçme aletleri ve tertibat, tezgahlar için 90.15
               seviye tespitine mahsus gözlükler (84.66) 90.31
               seviye bucurgatları, eşyanın makine seviyesinde tutulmasını

sağlayan

 (84.66) 84.25
SEVİYE KONTROL ALETLERİ, otomatik 90.32
SEVİYE GÖSTERGELERİ için RÖGARLAR, camdan, sanayide kullanılanlar 70.20
SEVİYE GÖSTERGELERİ, sıvılar için 90.26
SEVİYE KAYDEDİCİLER 90.15
SEVİYE ÖLÇEKLERİ90.2690.26
SEVİYE REGÜLATÖRLERİ, otomatik 90.32
SEVİYE TESPİT ALETLERİ9015.3090.15
SEVK REAKTÖRLERİ bkz. REAKTÖRLER  
SEVKEDİLEBİLİR PARAŞÜTLER8804.00 
SEYAHAT ÇEKLERİ 49.07
SEYAHAT EŞYALARI : bkz. VALİZLER, SEYAHAT TAKIMLARI, BAVULLAR vb.  
SEYAHAT TAKIMLARI, kişisel tuvalet malzemesi, dikiş veya ayakkabı veya elbise temizleme için9605.0096.05
SEYLAN TARÇINI 09.06
SEYREKLEŞTİRMEYE MAHSUS MAKİNELER, tarımsal 84.32
SEYRÜSEFER ALET ve CİHAZLARI:  
               telsiz seyrüsefer yardımcı cihazlar8526.9185.26
                              aksam ve parçalar85.2985.29
               diğer alet ve cihazlar:  
                              hava veya uzay seyrüseferlerine mahsus alet ve cihazlar9014.2090.14
                              diğerleri9014.8090.14
                              aksam, parça ve aksesuarlar9014.9090.14
SEYRÜSEFER LOGLARI 90.14
SEYYAR  
               seyyar çantalar, valizler ve benzeri seyahat eşyaları: bkz.

ÇANTALAR, taşıyıcılar: BAVULLAR: VALİZLER vb.

  
               gezici sirkler9508.0095.08
               gezici kütüphaneler 87.05
               gezici hayvan sergileri9508.0095.08
               seyahat kilimi: bkz. BATTANİYELER  
               gezici sergi barakaları (95.08)
               seyahat sobaları, demir veya çelikten 73.21
               gezici tiyatrolar9508.0095.08
               seyyar dalga tüpleri8540.7985.40
SEYYAR BANKALAR 87.05
SEYYAR MAKİNELİ TÜFEKLER, vb.  
SEYYAR SERGİ BARKALARI, eşya satışı veya reklam mahiyetinde sergiler için (95.08)
SEYYAR VİNÇLER8426.3084.26
SEZİYUM SİLİKAT 28.39
SEZİYUM 28-1-Gen 28.05
               seziyum 137 28.44
error: İçerik korunmaktadır !!