SH-Sİ Harfi ile başlayan Gümrük Tarife Eşya Fihristi

Ana Sayfa Alfabetik Eşya Fihristi SH-Sİ Harfi ile başlayan Gümrük Tarife Eşya Fihristi

EşyaArmonize-Sistem

 

İzahname

Notlar

 

SHERRY 22.04
SHODDY 51.04
SICAK HAVA DİSTRİBÜTÖRLERİ, demir veya çelikten, ısıtması elektrikli olmayan elektrikli vantilatörü olanlar73.2273.22
SICAK OLARAK İŞLEME MAKİNELERİ, cam ve cam eşya imaline mahsus:  
               optik liflerin ve taslakların imaline mahsus olanlar8475.2184.75
               diğerleri8475.2984.75
SICAK SU KAZANLARI 84.03
SICAK SU ŞİŞELERİ:  
               seramikten olanlar:  
                              porselen veya çini olanlar 69.11
                              diğerleri 69.12
               demir veya çelikten 73.23
               vulkanize kauçuktan, sertleştirilmiş kauçuk hariç 40.14
               plastikten 39.24
SICAK TABLALAR, ev işlerinde kullanılmayan, elektrikli olsun olmasın 84.19
SICAKLIK REGÜLATÖRLERİ 90.32
SIFALERİT  
               kıymetli taş şeklinde, monte edilmemiş 71 Ek
               çinko cevheri 26.08
SIFALERİT CÜRUFU, monte edilmemiş 71 Ek
SIĞIR ETİ : bkz. ET  
SIĞIR KUYRUĞU, ÇİÇEK VE YAPRAKLARI 12.11
SIĞIR KUYRUĞU çiçekleri ve yaprakları 12.11
SIĞIR SPERMLERİ0511.10 
               et ve sakatatlar: bkz. ET VE SAKATATLAR  
SIĞIRDİLİ KÖKLERİ 14.04
SIĞIRGİLLER  
               canlı01.0201.02
                              safkan damızlıklar0102.10 
                              diğerleri0102.90 
SIHHİ EŞYALAR, AKSESUARLAR veya SIHHİ TESİTATTA KULLANILAN EŞYALAR, t.b.y.a.  
               adi metalden, ev için kullanım amaçlı tuvalet eşyaları ve sıhhi

eşyalar:

  
                              alüminyumdan7615.2076.15
                              bakırdan7418.20 
                              demir veya çelikten73.2473.24
                              nikelden 75.08
                              çinkodan 79.07
               seramikten:  
                              sabit eşyalar69.1069.10
                                             porselenden veya çiniden olanlar6910.10 
                                             diğerleri6910.10 
                              taşınır eşyalar veya aksesuar eşyaları ve tertibatı  
                                             porselenden veya çiniden 69.11
                                             diğerleri 69.12
               cam eşya  
                              camdan hijyenik veya eczane eşyası70.1770.17
                              tuvalet eşyaları 70.13
               kağıttan48.1848.18
                              hijyenik havlular ve tamponlar4818.40 
               plastikten, 39.24 pozisyonundaki eşyalar hariç39.2239.22
               kıymetli metalden veya kıymetli metalle kaplanmış metalden 71.14
               kauçuktan:  
                              sertleştirilmiş kauçuktan 40.17
                              sertleştirilmemiş vulkanize kauçuktan40.1440.14
               kayağan taşından 68.03
               taştan, inşaata veya yontulmaya elverişli 68.02
               dokumaya elverişli maddelerden:  
                              hijyenik havlular ve benzeri sıhhi eşyalar:  
                                             vatkadan5601.1056.01
                                             diğerleri 63.07
SIKICILAR ve SIKMA MAKİNELERİ, dokumaya elverişli maddeler için84.5184.51
               aksam ve parçaları8451.9084.51
SIKIŞTIRICI BANTLAR veya HALKALAR, demir veya çelikten 73.26
SIKIŞTIRICI MAKİNE VE ALETLER:  
               toprağın işlenesine mahsus makineler:  
                              kendinden hareketli olmayanlar8430.6184.30
                              kendinden hareketli olanlar 84.29
               toprağın işlenmesi için el aletleri, pnömatik veya elektriksiz

kendinden motorlu

 84.67
               deri hazırlamak için 84.53
SIKIŞTIRICILAR, dokuma makineleri için 84.48
SIKIŞTIRILABİLİRLİĞİ TEST EDİCİ MAKİNELER : bkz. TEST EDİCİLER  
SIKIŞTIRILMIŞ AMYANT LİFLERİ yaprak rulo halinde6812.70 
SIKIŞTIRILMIŞ HAVA2851.0028 Gen 28.51
SIKIŞTIRMA ANAHTARLARI, elle kullanılan82.0482.04
               ayarlanabilir8204.1282.04
               ayarlanabilir olmayan8204.1182.04
SIKIŞTIRMA ANAHTARLARI SOKETLERİ, değiştirilebilir saplı yada sapsız8204.2082.04
SIKIŞTIRMA ÇENELERİ işlenecek maddeleri tutucular için 84.66
SIKIŞTIRMA İŞİNİ TOKMAKLAYARAK YAPAN MAKİNELER:  
               hareketli makineler8604.0086.04
               makineli el aletleri (84.30) 84.67 veya 85.08
               yol yapımı için:  
                              kendinden hareketli olmayanlar8430.6184.30
                              kendinden hareketli olanlar8429.4084.29
SIKIŞTIRMA LEVHALARI, demiryolu veya tramvay yolu yapı malzemeleri, demir veya çelikten 73.02
SIKIŞTIRMA PRESLERİ 84.65
SIKIŞTIRMA RONDELELARI, demir veya çelikten7318.21 
SIKMA MAKİNALARI  
               buz ufalayıcı cihazlar, mekanik ağırlıkları 10 kg ve daha az olanlar 82.10
               endüstriyel:  
                              malı ezme makinaları, bira endüstrisine mahsus 84.38
                              elma, armut ezme cihazları: elma şarabı, meyve suyu,

şarap ve benzeri meşrubatın imaline mahsus

8435.1084.35
                              aksam ve parçalar8435.9084.35
                              kavrulmuş çekirdek kabuğunun kırılmasına mahsus

cihazlar: şekerleme, kakao veya çikolata imaline mahsus

 84.38
                              toprak, taş, cevher veya katı haldeki diğer mineral

maddeleri kırmaya ve öğütmeye mahsus makine ve

cihazlar

8474.2084.74
               aksam ve parçalar8474.9084.74
               pancar, havuç ve benzeri hayvan yiyeceklerine mahsus ezme

cihazları, çiftlik kullanımına mahsus, t.b.y.a

 84.36
değirmencilik sanayiine mahsus öğütücü veya kırıcı cihazlar 84.37
bambu kamışlarını ezmeye mahsus makine ve cihazlar, lifli selülozik maddelerden kağıt imaline mahsus 84.39
yağlı tohum ve yağlı meyveler için özel şekilde ezme ve kırma makineleri 84.79
parçalanmış lifleri ufalamaya mahsus makine ve cihazlar, şeker imaline mahsus 84.38
               t.b.y.a8479.8284.79
SILEKS, monte edilmemiş 71 Ek
SINABİ MALLAR  
               seramikten:  
                              ateşe dayanıklı 69.02 69.03
                              ateşe dayanıklı olmayan 69.02
               camdan 70.28
SINAİ ROBOTLAR, t.b.y.a8479.5084.79
SINAİ YAĞ ALKOLLERİ3823.7038.23
SINIR TAŞLARI:  
               çimento, beton veya suni taştan 68.10
               inşaata veya yontulmaya elverişli taştan 68.02
SIRIKLAR, SOPALAR:  
               izci sopaları 66.02
               çimentodan, konsantre veya yapay çimentodan yapılmış 68.10
               ölçü sırıkları, araştırma ve keşif amaçlı 90.15
               atlama sırıkları 95.06
               ağaçtan sırıklar 44 Gen
                              yarılmış44.0444.04
                                             iğne yapraklılar4404.10 
                                             geniş yapraklılar4404.20 
               telefon veya telgraf direkleri 44.03
               uçları sivriltilmemiş, yarılmamış sırıklar 44.03
SIRLAR3207.2032.07
SIRLAR, motif şeklinde, seramik, cam veya emaye sanayileri için3207.2032.07
SIRLAR, seramiklerin kaplanmasında3207.2032.07
SIRMALAR, gümüş tellerinden 71.06
SIRT ÇANTALARI VE TORBALARI (63.06) 42.02
SIRT ÇANTALARI, tabii veya terkip yoluyla elde edilen deri ve köseleden, vulkanize edilmiş liflerden, plastik madde yapraklarından, kartondan veya dokumaya elverişli maddelerden42.02 
SIRT GEÇİRİLMİŞ DIŞ LASTİKLER, kauçuktan4012.0040.12
SIRT KAPLAMASINA MAHSUS MAKİNALAR, dış lastiklere mahsus8477.51 
SIRTTA KULLANILAN TÜRDEN PULVARİZÖRLER, mekanik, sıvı ve tozlar için 84.24
SIVAMA MACUNU 32.14
SIVAMA MÜSTAHZARLARI, ateşe dayanıklı olmayan, binaların dış cephesinde, binaların içindeki duvar, tavan, taban vb. yerlerde kullanılanlar32.1432.14
SIVI HALİNDEKİ DÜZELTİCİLER, perakende satış için paket halinde38-2(d)38.24
SIVI REÇİNE, rafine edilmiş olsun olmasın3803.0038.03
               sabunlanmış, tall-oil (38.03) 34.01
               tall-oil yağ asitleri3823.1338.23
               tall-oil zifti (38.03) (38.04) 38.07
               tall-oil reçine asitleri 38.06
               tall-oil sabunları 34.01
SIVILAR  
               sıvı hava2851.0028 Gen 28.51
               sıvı kristalli tertibat90.1390.13
                              aksam, parça ve aksesuarları9013.9090.13
               sıvı dereceleri 90.31
               sıvı sayaçları9028.2090.28
               sıvı sabunlar 34.01
               plastik39-6(a)39 Gen
               kauçuk40-3(a) 
               amonyaklı gaz sıvıları 38.24
SIVILAR  
SIVILAŞTIRMA MAKİNELERİ, hava ve diğer gazlar için8419.6084.19
SIYIRICILAR, SOYMA MAKİNELERİ, BIÇAKLARI vb. :  
               ağaç kabuklarını soyma makineleri 84.24
               maden kömürü vb. sıyırmaya mahsus cihazlar 84.30
               sıyırma bıçakları, boya, alçı işleri vb. yapanlar için 82.05
               tütün yapraklarını saplarından ayırmaya mahsus makineler 84.78
SIYIRMA BIÇAKLARI, nalbantlara mahsus 82.05
SİAM JÜTÜ 53.03
SİBORYUMLAR, süs eşyaları  
               adi metalden 83.06
               değerli metal veya değerli metalle kaplama metalden 71.14
SİCİL DEFTERİ KAĞIDI 48.02
SİCİM: bkz. KABLO  
SİCİMLER:  
sicim:  
               amyanttan, örme olsun olmasın6812.3068.12
               dokumaya elverişli maddelerden: bkz. KABLO dokumaya elverişli

maddeler.

  
teller:  
               müzik aletleri için  
               tenis, vb. raketlerş9209.3092.09 (95.06) Fas.39.42.06 veya XI
tandörler 92.09
telli müzik aletleri: bkz. MÜZİK ALETLERİ  
SİCİMLER ve HALATLAR  
               aşındırıcı madde ile kaplanmış 68.05
               amyanttan örme olsun olmasın6812.3068.12
               ateşleme ipi, kurşun kaplı 36.04
               koşum ipi: bkz. KOŞUM İPİ  
               ısı izole eden, ses izole eden veya ses absorbe eden mineral

maddelerinden, t.b.y.a

 68.06
               doğum ipleri, veteriner aletleri 90.18
               süs sicimleri, dokumaya elverişli maddeden kurdele 58.08
               kauçuktan:  
                              dokumaya elverişli madde ile kaplı56.0456.04
                              diğer, vulkanize edilmiş kauçuktan4007.0040.07
               omurilik sicimleri: bkz. ORGANLAR hayvansal  
               diğer sicimler ve halatlar: bkz. İsmen geçen ürünler ve KABLOLAR  
SİDA 53.03
SİDERİT 26.01
SİDEROSTATLAR 96.05
SİENNA TOPRAĞI 25.30
SİERRA LEONE BİBERİ 09.04
SİFEN, monte edilmemiş 71 Ek
SİFİKMANOMETRELER 90.18
SİFON MALZEMELERİ:  
               sifon başları, kalaydan 80.07
               sifon kapları, camdan, sıvılar vb.ni depolamak veya nakletmek için 70.10
SİFONLAR, atık sular için, evye, lavabo ve benzerlerine mahsus olanlar (84.81)
SİGARALAR:  
               tütün içerenler2402.2024.02
               tütün yerine geçen maddelerden24.0224.02
               tıbbi sigaralar(24-1)(24.02) 30. Fas.
SİGARİLLOLAR:  
               tütün içerenler2402.1024.02
               tütün yerine geçen maddelerden24.0224.02
SİGORTA:  
               elektrik sigortaları: 85 Gen
                              gerilimi 1000 voltu geçenler8535.1085.35
                              gerilimi 1000 voltu geçmeyenler8536.1085.36
               sigorta telleri, elektrik devrelerinde kullanılan: (86.36)
                              kısa olan sigorta telleri, kullanıma hazır 86.36
SİHİRBAZLIK EŞYASI95.0595.05
SİHİRLİ FENERLER, oyuncak 95.03
SİHİRLİ MUMLAR 36.04
SİKLANİK BİLEŞİKLER: bkz. ALKOLLER, ALDEHİTLER, ETERLER, KETONLAR, MONOAMİNLEN, MONOKARBOKSLİK ASİTLER, POLİAMİNLER, POLİKARBOKSİLİK ASİTLE  
SİKLANİKLER2902.11 yada 2902.1929.02
SİKLENİKLER2902.1929.02
SİKLİK BİLEŞİKLER  
SİKLİZE KAUÇUK 39.13
SİKLO-BİLEŞİKLER:  
               siklobutan 29.02
               siklobuten 29.02
               A ve B siklositraller 29.12
               siklohekzan2902.1129.02
               siklohekzankarboksilik asit 29.16
               siklohekzanol2906.1229.06
               siklobenzanon2914.2229-(P) 29.14
               siklohekzanon peroksit 29.09
               siklohekzen 29.02
               siklobeksitamin 29.21
               siklo-oktatetraen 29.02
               siklopentan 29.02
               siklopentanon 29.14
               siklopenten 29.02
               siklopentenilasetik asit 29.16
               siklopropan 29.02
               sikloterpenler2902.1929.02
SİKLOBARBİTAL (INN), SİKLOBARBİTAL kalsiyum 29.33 29-psyc.list. 2933.51
SİKLONLU CİHAZLAR:  
               hububat tanelerinin temizlenmesine yani içindeki yabancı

maddelerden kurtarılmasına mahsus, değirmencilik sanayiine mahsus

 84.37
               siklon denilen arıtma cihazları 84.21
SİKLOTERPENİK BİLEŞİKLER bkz. ALKOLLER, ALDEHİDLER, ETERLER, KETONLAR, MONOAMİNLER, MONOKARBOKSLİK ASİTLER, POLİAMİNLER, POLİKARBOKSİLİK ASİTLER  
SİKLOTRANLAR 85.43
SİLAH BARUTU3601.0036 Gen 36.01
SİLAH VE DİĞER SAVAŞ MALZEMELERİ: bkz. SİLAHLAR ve ZIRIL  
SİLAHLAR  
               topçu silahları: bkz. TOPÇU SİLAHLARI  
               koleksiyon veya koleksiyoncu parçaları olarak 97.05
               devamlı ateş edebilen silahlar 93.01
               piyade destek silahları 93.01
               askeri silahlar, tabancalar, revolverler ve 93.07 pozisyonunda

geçen savaş araçları hariç kılıçlar ve benzeri silahlar

9307.0093.07
               savaş uçaklarının, zırhlı taşıcıların, zırhlı trenlerin, tankların, vs.nin

bir parçası olmak üzere dizayn edilmiş, ayrı halde bulunan silahlar

 93.01
SİLAHLAR  
               yaylı, havalı veya gazlı tüfek ve tabancalar9304.0093.04
               antika eşya (93 Gen) 97.06
               koleksiyon ve örnekler 97.05
               eğlence eşyası ile birlikte gelmeleri veya bunların elemanları

olarak gelenler

 95.08
               ateşli silahlar: bkz. ATEŞLİ SİLAHLAR  
               harp silahları 93 Gen 93.01
               kılıçlar, palalar, süngüler, mızraklar ve benzeri silahlar ve bunların

aksam ve parçaları

9307.0093.07
               oyuncaklar 95.03
               vuruş sopaları9304.0093.04
SİLECEKLER96.0396.03
               fotoğrafçılık için, merdaneli silecekler 90.10
SİLEH CİNSİ HALILAR 57.02
SİLGİLER, sertleştirilmiş vulkanize kauçuktan4016.9240.16
SİLGİLER, ön cam: bkz. ÖN CAMLAR  
SİLİKA ÇİÇEĞİ 28.11
SİLİKATLAR  
               anorganik, metal28.3928.39
                              ticari alkali metal silikatlar28.3928 Gen 28.39
                              kompleks veya çift silikatlar2842.1028.42
                                             tabii (28.39)
SİLİKO-ALAŞIMLAR ve BİLEŞİKLER: bkz. SİLİKON BİLEŞİKLER  
SİLİKON BİLEŞİKLER VE ALAŞIMLAR, t.b.y.a. :  
               demir içeren alaşımlar: bkz. FERRO-ALYAJLAR  
               siliko-manganez alaşımlar:  
                              ferro alaşım olarak7202.30 
                              içindeki demir miktarı düşük olan manganez alaşımlar

olarak

 81.11
               siliko-manganez çeliği72-a.p.I(c) 
               silisyum karbür2849.2028.49
               silisyum klorür 28.12
               bakır-silikon 74.05
               silisyum dioksit2811.2228.11
               silisyum disülfür 28.13
               silisyum florür 28.12
               silisyum hidrür 28.50
               silisyum nitrür 28.50
               silisyum oksisülfür 28.51
               silisyum fosfür 28.48
               silisyum tetraklorür 28.12
               silikofosfat 28.42
SİLİKONLAR39-3(d) 3910.0039.10
               mineral yağlar için müstahzar katkılar 38.11
               34. fasılın 3. Notundaki hususlara uyan silikonlar (39.10) 34.02
SİLİMANİT, kalsine edilmiş olsun olmasın2508.5025.08
SİLİNDİR DESTEKLER 84.28
SİLİNDİR GÖMLEĞİ ÇUBUĞU 87.14
SİLİNDİR GÖMLEKLERİ, içten yanmalı motorlar için 84.09
SİLİNDİR MAHFAZALARI, kilitler için, adi metalden 83.01
SİLİNDİR ŞAPKALAR 65.05
SİLİNDİR  
               silindir muhafazalar, adi metal 83.01
               silindir keçeleri ve manşonları, matbaa makinalarına mahsus (84.43)
               pistonlu içten yanmalı motorların silindir blokları 84.09
               pistonlu içten yanmalı silindir başları veya kafaları 84.09
               pistonlu içten yanmalı motorların silindir gömlekleri 84.09
               içi boş küreler:  
                              silisli fosil unlarından veya silisli benzer topraklardan içi

boş küreler

 69.01
                              ısıyı tecrit edici, sesi tecrit edici veya sesi muhafaza edici

maddelerden silindir kabukları

 68.06
                              torbdan içi boş küreler 68.15
               matbaa makinalarına ait silindir manşonları, tabii veya terkip

yoluyla elde edilen deri ve köseleden

 42.04
SİLİNDİRLER:  
               toprağı hazırlamaya, işlemeye ve ekmeye mahsus tarla ve bahçe

tarımında kullanılan silindirler

 84.32
               fren silindirleri:  
                              demiryolu taşıtlarına veya tramvaylara mahsus 86.07
               87.01 ila 87.05 pozisyonlarında yer alan motorlu taşıtlara mahsus 87.08
               kalender makinalarına mahsus, cam veya metalden başka8420.9184.20
               aglomere mantar silindirleri, bütün halinde katı4504.1045.04
               sıkıştırılmış gazlar ve benzeri basınç kapları için silindirler,

demirden veya çelikten

 73.11
               motorlara mahsus 84.12
               ferro-alyajlardan, çimento veya diğer bağlayıcıları vasıtasıyla

aglomere edilmiş

 72.02
               camdan:  
                              deri ve köselelerin perdahlanmasına mahsus silindirler 70.20
                              laboratuvar eşyası 70.17
                              madencilerin güvenlik amacıyla kullandıkları lambalar

için

 94.05
               hidrolik silindirler 84.12
               pistonlu içten yanmalı motorların silindirleri 84.09
               şarap, elma şarabı, meyve suları vb. içeceklerin imaline mahsus

makine ve cihazlar için

 84.35
               değirmenciliğe mahsus 84.37
               mineral maddeleri aglomere etmeye, kalıba dökmeye veya şekil vermeye mahsus makine ve cihazlara mahsus silindirler 84.74
               müzik kutularına mahsus (92.08) 92.09
               kağıt imaline mahsus makine ve cihazlara mahsus 84.39
               pnömatik silindirler 84.12
               baskı silindirleri ve matbaacılıkta kullanılmak üzere hazırlanmış

silindirler:

8442.5084.42
                              matbaa silindirleri imaline veya hazırlanmasına mahsus

makine, cihaz ve malzemeler

84.4284.42
                                             aksam ve parçalar8442.4084.42
               revolverlara mahsus 93.05
               hadde makinaları silindirleri, metal veya cam hadde makinaları

için olanlar hariç

8420.9184.20
               rotatif üstüvaneler, biracılıkta kullanılan makine ve cihazlar 84.38
               dokuma sanayiine mahsus makinalar için 84.48
               saat aksam ve parçaları 91.14
SİLİNDİRLER  
               bellek silindirleri, manyetik 84.71
               silindire sarılmış bantlar 90.17
               kağıt hamuru işlenmesine mahsus makine ve cihazlar, kalıplama

suretiyle yapılanlar hariç

8441.30 
SİLİNDİRLİ AYIRMA MAKİNALARI, mineral maddelere mahsus 84.74
SİLİNDİRLİ EZME VE KIRMA CİHAZLARI, katı haldeki mineral maddelere mahsus 84.74
SİLİNDİRLİ PRESLER, şapka taslaklarını keçeleştirmeye mahsus 84.49
SİLİNDİRLİ TAŞIYICILAR, sandık vb. sevkinde kullanılan 84.28
SİLİS:  
               silika:  
                              kalsine silika 28.11
                              kolloidal süspansiyon halinde:  
                                             özellikle mensucatın aprelenmesinde kullanılma

amaçlı

 (28.11)

38.09

                                             t.b.y.a. (28.11) 38.24
                              eritilmiş silika 28.11
                              hidrate silika 28.11
                              doğal silika (28.11) Fasıl 25
                              kıymetli taşları teşkil edenler (28.11) 71.03 veya 71.05
                              saf silika 28.11
                              donmuş silika 28.11
                              silika beyazı 28.11
                              camımsı silika 28.11
               silis karası 32.06
               silika jel:  
                              aktifleştirilmiş 28.11
                              hidrate edilmiş silika je, kobalt tuzları ile renklendirilmiş

silika jel

 38.24
               silisli kumlar2505.1025.05
SİLİSİK ANHİDRİT 28.11
SİLİSİK ASİT ESTERLERİ ve bunların TUZLARI 29.20
SİLİSLİ TOPRAKLAR ve SİLİSLİ FOSİL UNLARI  
               kalsine edilmiş olsun olmasın, belirginlin yoğunluğu 1 veya daha

az olan

2512.0025 Gen

25.12

               testere ile blok veya diğer şekilde biçilmiş olanları 68.06
SİLİSÜRLER2850.0028 Gen 28.50
               kıymetli metallerden 28.43
SİLİSYUM2804.61 veya 2804.6928-1-Gen

28.04

               elektronikte kullanılmak üzere dope edilmiş:  
                              disk, pul veya benzeri şekillerde 38.18
                              ham veya çubuk ve silindir şekillerinde28-8 
SİLİSYUM KARBÜRLE KAPLANMIŞ KAĞIT VE DOKUMAYA ELVERİŞLİ MADDE 68.05
SİLKGRASS 53.05
SİLME KAFALARI, ÇUBUKLARI ve SİLME MAKİNELERİ, manyetik yöntemle ses kaydına ve kaydedilen sesi tekrar vermeye mahsus cihazlar için 85.22
SİLOKSANLAR: bkz. ORGANO-ANORGANİK BİLEŞİKLER, silisyum-organik  
SİLUMİN ALAŞIMLAR 76 Gen
SİLVİT, 31.05 pozisyonlarında tanımlanan şekillerde olmayanlar31-4A(i) 3104.1031.04
SİMEN MİSKİ 29.04
SİMÜLATÖRLER:  
               uçuş simülatörleri 88.05
               askeri tank maketleri 90.23
SİNCAP KILI: bkz. FIRÇA İMALİNE MAHSUS MADDELER  
SİNEK KAĞITLARI38.0838.08
SİNEK KUŞLARI, canlı olanlar 01.06
SİNEKLER:  
               yapma sinekler ve bunlarla donanmış olta iğneleri 95.07
SİNEKLİK 96.03
SİNEMA FİLM KAMERALARI: bkz. KAMERALAR  
SİNEMATOGRAFİK CİHAZLARI, FİLMLERİ ve diğer MATERYALLER:  
               sinematografik cihazlar: bkz. KAMERALAR, FOTOGRAFİK

CİHAZLAR, PROJEKTÖRLER, SES, vs.

  
               sinematografik filmler: bkz. FİLMLER  
               oyuncak sinematograflar 95.03
SİNHALİT, monte edilmemiş 71 Ek
SİNİGRİN 29.38
SİNİR MATKAPLARI, ÇEKİCİLERİ, ÇENGELLERİ, İĞNELERİ, SONDALARI vb. 90.18
SİNİR OTU, otları ve tohumları 12.11
SİNİR SONDALARI 90.18
SİNNABAR 26.17
SİNNAMALDEHİT 29.12
SİNNAMATLAR 29.16
SİNNAMİK ASİT 29.16
SİNNAMİL BİLEŞİKLERİ:  
               sinnamiş asetat 29.15
               sinnamil alkol 29.06
SİNTERLENMİŞ KARIŞIMLAR, adi metal tozlarındanXV-5(c)XV Gen
SİNTERLENMİŞ ÜRÜNLER, bakırdan, üretildikten sonra basit düzeltmelerden daha ileri bir işlem görmemiş 74.03
SİNTERLER, nikel oksit7501.2075.01
SİNTİGRAFİ CİHAZLARI9018.149018.14
SİNÜS BARLARI 90.31
SİNÜS MİLLER 90.31
SİNYAL DÖNÜŞTÜRÜCÜ ÜNİTELER, otomatik bilgi işlem makineleri için 84.71
SİNYAL JENERATÖRLERİ8543.2085.43
SİNYALLER, İŞARET VE TRAFİK KONTROL CİHAZLARI:  
               elektrikli:  
                              hava meydanları, dahili nehir yolları, taşıt park yerleri,

limanlar, demiryolları, karayolları veya tramvaylar için:

85.3085.30
                                             demiryolları veya tramvaylar için cihazlar8530.1085.30
                                             diğer cihazlar8430.80 
                                             aksam ve parçalar8530.9085.30
                              bisikletler veya motorlu taşıtlar için85.1285.12
                                             sesli işaret cihazları8512.3085.12
                                             görsel işaret cihazları 85.12
                                                            bisikletler için8512.10 
                                                            diğerleri8512.20 
                                             aksam ve parçalar8512.9085.12
                              hava treni ulaşım sistemleri için 85.30
                              radar cihazları, hava ve deniz trafiğine yardımcı telsiz

cihazları, uzaktan kumanda etmeye mahsus telsiz kontrol

cihazları

 85.26
                              sesli veya görüntülü işaret cihazları, t.b.y.a.85.3185.31
                                             aksam ve parçalar8531.9085.31
               mekanik cihazlar:  
                              hava treni ulaşım sistemleri içinXVII-586 Gen (86.08)
                              taşıtlara, gemilere, vb. monte edilmeye mahsus olanlar  
                              hava meydanları, dahili nehir yolları, taşıt park yerleri,

limanlar, demiryolları, karayolları veya tramvaylarda

işaretleme veya kontrol için

86-3(b)

8608.00

XII Gen

86.08

               sis işaretleri36.0436.04
               sis işaret cihazları, otomatik 36.04
               ışık sinyali araçları, pirotekni 90.13
               optik olarak ışık demeti sinyali veren cihazlar 93.03
               işaret fişeği tabancaları93.03(86.08)
               işaret lambaları 85.30 veya 94.05
               sinyalizasyon camları, optik tarzda işlenmemiş7014.0070.14
               sesli işaret verme aletleri:  
                              elektrikli  
                              mekanik  
                              ağızla kullanılanlar92.0892.08
                              pirotekni 36.04
               statik işaretler, işaret levhaları vb. : bkz. İŞARETLER  
               oyuncak işaretler9503.1095.03
SİPARİŞ DEFTERLERİ4820.1048.20
SİPER, ÇUKUR vb. KAZMAYA MAHSUS ARAÇLAR 82.01
SİPERLİKLER:  
               esas itibariyle gözleri korumak için planlanmış türden olan, başlık

kısmını kapsamayan

 (65.07)
               başlıklara mahsus6507.00 
SİRENLER:  
               elektrikli sirenler:  
                              motorlu taşıtlar ve benzerlerinde kullanılanlar 85.12
               t.b.y.a.85.3185.31
               üflenerek çalınan sirenler, müzik aletleri 92.08
SİRENLER, elektrikli : bkz. KLAKSONLAR  
SİRK HAYVANLARI İÇİN TÜYLÜ BAŞLIKLAR (42.01)
SİRKELER ve asetik asitten sirke yerine geçen maddeler2209.0022 Gen 22.09
tuvalet sirkeleri 33.04
SİRKLER, gezici9508.0095.08
SİS : bkz. Sis-LAMBALARI vb.  
SİS FARLARI, motorlu taşıtlara mahsus 85.12
SİSAL, ham veya işlenmiş fakat iplik haline getirilmemiş:53.0453.04
               ham5304.10 
               diğerleri5304.90 
SİSMOGRAFLAR 90.15
SİSMOMETRELER 90.15
SİSTEİN ve bunların hidroklorürleri (29.36) (29.37) 29.30
SİSTİN ve bunların hidroklorürleri (29.37)
SİSTOSKOPLAR 90.18
SİTİN 39.13
SİTOSTEROL (29.36) 29.06
SİTRAL 29.12
SİTRATLAR 29.18
SİTRİK ASİT2918.1429.18
               esterleri ve tuzları2918.1529.18
SİTRİN, monte edilmemiş 71 Ek
SİTRİN (29.36) 29.38
SİTRONELALDEHİT 29.12
SİTRONELİL BİLEŞİKLERİ, t.b.y.a  
               sitronelil asetat 29.15
               sitronelil benzoat 29.16
               sitronelil format 29.15
               sitronelil salitat 29.18
SİTRONELLOL 29.05
SİVET0510.0005.10
SİVİLCEYE KARŞI MÜSTAHZARLAR esas olarak cildi temizlemek üzere tertiplenmiş 33.04
SİVRİ UÇLU PERGELLER 90.17
SİYAH AMBER: bkz. KEHRİBAR  
SİYAH AMERİKAN FONTU, ilk şekillerde ağırlık itibariyle %2’den fazla karbon içeren 72.01
SİYAH ÇAY : bkz. ÇAY  
SİYAH IŞIKLI LAMBALAR, elektrikli 85.39
SİYAH JAPON 32.10
SİYAH KEHRİBAR:  
               işlenmemiş siyah kehribar25-425.30
               işlenmemiş siyah kehribar veya siyah kehribar yerine kullanılan

maddeler, bundan eşyalar dahil, t.b.y.a

96-2(b)69.02
SİYAH KURŞUN 25.04
SİYAH OKSİT TOZLARI 38.24
SİYAH OPAL, monte edilmemiş 71 Ek
SİYAH TABAKA, demir veya çelikten: bkz. YASSI HADDE ÜRÜNLERİ, demir veya çelikten  
SİYAH VERNİKLER 32.10
SİYAH YILDIZ SAFİR, monte edilmemiş 71 Ek
SİYANAMİT ve bunun metal türevleri28-2(c)28 Gen 28.51
SİYANATLAR, metal:28-2 2838.0028 Gen        28.38
               inorganik bazların çift ve kompleks siyanatları28-2(d)(28.38) 28.42
SİYANİNLER, sentetik organik boyayıcı madde olarak 32.04
SİYANİT, kalsine edilmiş olsun olmasın2508.5025.08
kıymetli taş olarak, monte edilmemiş 71 Ek
SİYANO:  
               siyanoasetamid 29.26
               siyanokadmatları ve siyanokromatları, metal 28 Gen 28.37
               siyanokobalamin 29.36
               siyanokobaltatları, siyanokupratları, siyanomanganatları ve

siyanomerküratları, metal

 28 Gen

28.37

               4-siyano-2 dimetilamino-4, 4- difenilbütan 29-nark.list. 2926.90
               1-siyanoguanidin2926.2029.26
               siyanomolibdik asitler 28 Gen
               siyanonikolatlar, metal 28 Gen 28.37
               siyanopalladitler, platinsiyanürleri, siyanorodidler 28.43
               siyanopinakolin 28.26
SİYANOJEN28-2(c)28 Gen 28.51
               siyan asitleri28-2(a)28 Gen
               siyanojen halojenürler28-2(e)28.51
SİYANÜRİK ASİT 29.33
SİYANÜRLER, inorganik28-228 Gen
               kompleks siyanürle28-2 2837.2028 Gen

28-V-Gen 28.37

               diğer metal siyanürler2837.11 yada 2837.1928.37
               ametallerin siyanürleri (28.37) 28.51
SİYENİT: bkz. İNŞAAT veya YONTULMAYA ELVERİŞLİ TAŞLAR  
               nefelin siyenit2529.3025.29
error: İçerik korunmaktadır !!