SK-SÖ Harfi ile başlayan Gümrük Tarife Eşya Fihristi

Ana Sayfa Alfabetik Eşya Fihristi SK-SÖ Harfi ile başlayan Gümrük Tarife Eşya Fihristi

EşyaArmonize-Sistem

 

İzahname

Notlar

 

SKALPELLER, dişçilikte, cerrahide veya veterinerlikte kullanılan 90.18
SKANDİYUM, kendi aralarında karıştırılmış veya alaşım haline getirilmiş olsun olmasın2805.3028-1-Gen

28.05

skandiyum bileşikleri28.4628 Gen 28.46
SKAPOLİT, monte edilmemiş 71 Ek
SKARİFATÖRLER:  
               tarımda kullanılan makine ve cihazlar olanlar8432.2984.32
               toprağın kazılmasına mahsus makine ve cihazlar olanlar 84.30
SKATOL 29.33
SKİMMERLER, kazma makineleri 84.30
SKİPLER:  
               havai hatlı transportörlere mahsus 84.31
               skipli yük kaldırıcıları için 84.28
SKİPLİ YÜK KALDIRICILARI:8428.1084.28
               aksam ve parçalar8431.3184.31
SKİYASKOPLAR 90.18
SKOPOLAMİN 29.39
SLATLAR:  
               uçak parçaları 88.03
               ksilofonlar vb. müzik aletleri için 92.09
SMALTİT 26.05
SMİTSONİT  
               kıymetli maden şeklinde, monte edilmemiş 71 Ek
               çinko cevheri 26.08
SNAPS  
               Noel fişeği için 36.04
               perçinci aletleri 82.05
SOBALAR:  
               ev işlerinde kullanılan sobalar:  
                              elektrikli: bkz. PİŞİRİCİLER  
                              elektrikli olmayanlar:  
                                             seramikten 69.14
                                             bakırdan 74.17
                                             demir veya çelikten73.2173.21
               sanayide kullanılanlar:  
                              kalıpları kurutmaya mahsus etüvler ve diğer kurutucu

cihazlar

 (84.74)

84.19

                              kartondan mamullerin kurutulmasına mahsus etüvler (84.41) 84.19
SODA KARBONATI 28.36
SODA KÜLSUYU:2815.12 
               odun hamurunun imalatından sonra artık ürün olarak elde edilen

külsuları

 (28.15)

38.04

SODA:  
               kostik soda bkz. SODYUM HİDROKSİT  
               ticari soda 28.36
SODALI KİREÇ: 38.24
               bir laboratuvar reaktifi olarak (38.24) 38.22
SODALI SU 22.01
SODALİT, monte edilmemiş 71 Ek
SODAMİT 28.51
SODENBERG PATI 38.01
SODYUM BİLEŞİKLERİ ve MİNERALLERİ:  
               soda: bkz. SODA  
               sodyum asetat2915.2229.15
               sodyum asit sülfit 28.32
               sodyum şapı 28.33
               sodyum alüminat 28.41
               sodyum amalgam 28.51
               sodyum amid 28.51
               sodyum p-aminofenilarsenat 29.31
               sodyum antimonilglukonat 29.42
               sodyum arsenatlar 28.42
               sodyum arsenit 28.42
               sodyum askorbat 29.36
               sodyum askorboglutamat 29.36
               sodyum aurotiosiyanat 28.43
               sodyum aurotiosülfat 28.43
               sodyum azotür 28.50
               sodyum bentonit 2508.10
               sodyum benzoat 29.16
               sodyum bikarbonat2836.3028.36
               sodyum bisülfit 28.32
               sodyum boratlar 28.40
                              tabii, kalsine edilmiş olsun olmasın2528.1025.28
                              tabii, kalsine edilmiş olsun olmasın (2528.10) 2528.90
                              karnitin veya tinkalin kimyasal olarak işlenmesi ile elde

edilenler

 (25.28) 28.40
                              bazı tuz göllerinden kompleks tuzlu suların

buharlaştırılması suretiyle elde edilenler

 28.40
               sodyum borhidrür 28.50
               sodyum bromür2827.5128.27
               sodyum karbonatlar: 28.36
                              tabii (28.36) 25.30
               sodyum karreginat 13.02
               sodyum klorat2829.1128.29
               sodyum klorür, saf, sulu çözelti halinde olsun olmasın veya ilave

kalıplaşmaya karşı maddeler veya serbestçe akmayı sağlayan

maddeler içersin içermesin

2501.0025 Gen

25.01

                              tedavi amaçlı kullanılan (25.01) Fas.30
                              radyoaktif VI Gen
               sodyum klorit 28.28
               sodyum klorofil 32.03
               sodyum kromatlar 28.41
               sodyum sinnamatlar 29.16
               sodyum siyanatlar 28.38
               sodyum siyanür2837.1128.37
               sodyum oksisiyanür2837.11 
               sodyum siklotetrafosfat 28.35
               sodyum siklotrifosfat 28.35
               ftalen tetra halojenürleri, sodyum türevleri (29.32) 29.18
               sodyum3- 3-diamino-4, 4-dihidroksiyarbenzone-N-metilen

sufoksilat

 29.31
               sodyum0, 0-dibütil-ditoyofosfatlar 29.20
               sodyum dikromat2841.3028.41
               sodyum dihidrojen ortofosfat 28.35
               sodyum difosfatlar 28.35
               sodyum ditionit2831.1028.31
               sodyum 0.0-ditolil-ditiofosfatlar 29.20
               sodyum etilditiokarbonat 29.30
               sodyum etilksantat 29.30
               sodyum florürler2826.1128.26
               sodyum floroalüminat: bkz. KRİOLİT  
               sodyum floroborat 28.26
               sodyum florosilikat2826.2028.26
               sodyum format 29.15
               sodyum gliserofosfat 29.19
               sodyum hesafloroalüminat2826.3028.26
               sodyum hekzametafosfat 28.35
               sodyum hidrür 28.50
               sodyum hidrojenkarbonat2836.3028.36
               sodyum hidrojen diborat 28.40
               sodyum hidrojen sülfat 28.33
               sodyum hidrojen sülfür 28.30
               sodyum hidrojen sülfit 28.32
               sodyum hidroksit 28.15
                              sulu çözeltileri2815.1228.15
                              katı halde2815.1128.15
               sodyum hidrosülfür 28.30
               sodyum hipoklorit 28.28
               sodyum hipofosfit 28.35
               sodyum iyodat 28.29
               sodyum iyodür 28.27
               sodyum manganat 28.41
               sodyum meta antimonat 28.41
               sodyum meta arsenat 28.42
               sodyum meta bisülfüt 28.32
                              fotografik sabitleyici olarak 37.07
               sodyum meta boratlar 28.40
               sodyum metafosfatlar 28.35
               sodyum metasilikatlar2839.1128.39
               sodyum metavanadatlar 28.41
               sodyum metasilbenzoat 29 Gen
               sodyum metil arsonat 29.31
               sodyum mobildat 28.41
               sodyum monosilikatlar 28.39
               sodyum nikoninat 29.36
               sodyum nitrat, saf olsun olmasın, 31.05 pozisyonunda belirtilen

şekillerde olmayanlar

31-2A(i)

3102.50

31.02
               sodyum nitrit 28.34
               sodyum nitro ferri siyanür 28.37
               sodyum nitro prusi 28.37
               sodyum oleat 29.16
               sodyum ortoarsenatlar 28.42
               sodyum ortovanadat 28.41
               sodyum okzalat 29.17
               sodyum D- ve OL- pantotenat 29.36
               sodyum pentasiyononitrosil ferrat 28.37
               sodyum perborat 28.40
               sodyum perboraks 28.40
               sodyum perkabonat 28.36
               sodyum perklorat 28.29
               sodyum periyodal 28.29
               sodyum permangonat 28.41
               sodyum peroksit:2815.3028.15
                              katalizörlerle karışım halinde olanlar (28.15) 38.24
               sodyum peroksoborat 28.40
               sodyum peroksokarbonat 28.36
               sodyum fosfatlar 28.35
               sodyum fosfinat 28.35
               sodyum fosfit 28.35
               sodyum fosfonat 28.35
               sodyum plombat 28.41
               sodyum polifosfatlar 28.35
               sodyum polisilikatlar 28.39
               sodyum polisülfür 28.30
               sodyum potasyum tartarat 29.18
               sodyum piroalsenat 28.42
               sodyum pirofosfatlar 28.35
               sodyum pirosülfatlar 28.33
               sodyum pirosülfit 28.32
               sodyum rezinat 38.06
               sodyum salisilat 29.18
               sodyum selenat 28.42
               sodyum selenit 28.42
               sodyum silikatlar2839.11 veya 2839.1928.33
               sodyum stanat 28.41
               sodyum sitilboglukonat 29.42
               sodyum sülfatlar2833.11 veya 2833.1928.33
                              doğal (28.33) 25.30
               sodyum sülfür2830.1028.30
                              fotografik ton vericiler şeklinde 37.07
               sodyum sülfitler2832.1028.32
               sodyum tartarat 29.18
               sodyum tellürat 28.42
               sodyum tetraborat, inteksit şeklinde hazırlanmış (28 Gen) 38.08
               sodyum tiyosiyanat 28.38
                              fotografik sabitleyici şeklinde 37.07
               sodyum tiyosülfat 28.32
                              fotografik sabitleyici şeklinde 37.07
               sodyum trifosfat2835.3128.35
               sodyum tripoli fosfat2835.3128.35
               sodyum tungstat 28.41
               sodyum vanadat 28.41
               sodyum zeolitler, suni, iyon değiştiriciler şeklinde 38.24
               sodyum zinkat 28.41
               sodyum zirkonyum sülfat 28.42
SODYUM BUHARLI AMPULLER, elektrik 85.39
SODYUM2805.1128-1-Gen 28.05
               sodyum 24 28.44
SOFRA EŞYASI  
               yontulmaya elverişli hayvansal maddelerden 96.01
               adi metalden:  
                              yağ bıçakları, pasta servisi yapmak için malalar, balık

bıçakları, çatallar, kepçeler, şeker maşaları vb. sofra

eşyası

82.1582 Gen

82.15

                              diğerleri:  
                                             alüminyumdan7615.19 
                                             bakırdan7418.19 
                                             demir veya çelikten73.2373.23
                                                            dökme demirden 73.23
                                                                           emaye yapılmış7323.92 
                                                                           emaye yapılmamış7323.91 
                                             demir veya çelikten, emaye yapılmış7323.94 
                                                            paslanmaz çelikten7323.93 
                                                            diğerleri7323.99 
                                             kalaydan 80.07
                                             çinkodan 79.07
               seramikten:  
                              porselen veya çiniden6911.1069.11
                              diğerleri6912.0069.12
               camdan70.1370.13
               örülmüş maddelerden 46.02
               plastikten3924.1039.24
               kıymetli metalden veya kıymetli metalle kaplanmış adi metalden 71.14
               kalaydan 80.07
               ahşap4419.0044.19
                              aksam ve parçalar, ahşap (44.19) 44.21
SOFRA MALALARI, mutfak veya sofra eşyası, ad metalden 82.15
SOĞUTUCU TABLALAR, buzdolabı ekipmanları için 84.18
SOĞAN, taze veya soğutulmuş 07.03
SOĞANLAR 7 Gen
               kurutulmuş, bütün halde, kesilmiş, dilimlenmiş, kırılmış veya toz

halinde, fakat ileri şekilde hazırlanmış

0712.2007.12
               taze veya soğutulmuş0703.1007.03
               sirke veya asetik asitle hazırlanmış veya konserve edilmiş2001.2020.01
               geçici olarak konserve edilmiş, fakat bu halleriyle derhal

yenilmeye elverişli olmayan

0711.1007.11
SOĞUK İŞLENMİŞ ÜRÜNLER, demir çelikten 72 Gen
SOĞUK KALIPLAR 84.80
SOĞUK KATOT TÜPLERİ VE VALFLERİ85.4085.40
               aksam ve parçaları8540.91 veya 8540.99 
SOĞUK PRESLEME YOLUYLA ELDE EDİLEN ÇİVİLER, başsız, hayvanlar için 73.17
SOĞUK YONTUCULAR VE PUNÇLAR 82.05
SOĞUTUCULAR, SOĞUTUCU MAKİNELER, EKİPMANLAR, FIÇILAR vs. :  
               gaz jeneratörleri için olan ve bunlarla birlikte bulunan soğutucular 84.05
               ev kullanımı için olmayan soğutma makine, tesis ve laboratuvar

ekipmanları

84.1984.19
               dondurucu ekipmanlar 84.18
SOKETLER:  
               giyim eşyası:  
                              ayak kısmı olmayan dağ çorapları 64.06
                              varis çorapları 61.15
                              kullanılmış veya büyük partiler halinde ithal edilmiş 63.09
               t.b.y.a. :  
                              örme veya kroşe işi :  
                                             bebekler için (61.15) 61.11
                                             diğerleri61.1561.15
                              örme veya kroşe işi olmayan 62.17
               Noel soketleri 95.05
               çoraplar için şaseler 63.07
SOKETLER:  
               adi metallerden soketler t.b.y.a. :  
                              bilyeli yuvalar, demir veya çelikten, izolatör zincirlerini

asma tertibatı için

 73.26
                              kilit yuvaları 83.01
               diş yuvaları 90.21
                              diş yuvalarını temizleme aletleri 90.18
               elektrik soketleri  
                              bağlantı soketleri8536.6985.36
                                             elektrik tel ve kablolarının uçlarına tutturulmuş (85.36) 85.44
                              sigorta soketleri 85.36
                                             tamamı izole edici maddelerden mamül (85.36) 85.47
                              ampul veya valf soketleri 85.36
               boru veya tüp soketleri: bkz. TÜP  
               yuvalı sıkıştırma anahtarları 82.04
               değiştirilebilir sıkıştırma anahtarlarının soketleri, saplı veya sapsız

devinim düzenekleri ve eklentileri dahil

8204.2082.04
SOLAR SELÜLLER, paneller halinde düzenlenmiş veya modüller içinde birleştirilmiş olsun olmasın 85.41
SOLAR TUZ 25.01
SOLARİMETRELER 90.15
SOLUCAN OTU yaprakları, kökleri, tohumları 12.11
SOLUCAN, taklit, yapma yem olarak ve buna monte edilmiş balık kancaları 95.07
SOLUNUM ALETLERİ, eczacılıkta, camdan 70.27
SOM BALIĞI: bkz. BALIK  
SOMATOTROFİN 29.37
SOMATOTROPİK HORMONLAR 29.37
SOMUN AYARLAYICILARI  
               elektro-mekanik, kendinden elektrik motorlu 85.08
               pnömatik veya kendinden elektriksiz motorlu 84.67
SOMUN DİŞİ AÇMAYA MAHSUS ALETLER 82.05
SOMUNLAR, cıvatalar için  
               alüminyumdan7616.1076.16
               bakırdan7415.32 
               demir veya çelikten7318.1673.18
               magnezyumdan 81.04
               nikelden 75.08
               çinkodan 79.07
SOMYA ZİNCİRLERİ, demir veya çelikten 73.15
SONDAJ ÇUBUKLARI, darbeli delme makineleri için 84.31
SONDAJ İŞİNDE KULLANILAN İÇİ BOŞ ÇUBUKLAR, alaşımlı veya alaşımsız çelikten mamul72-1(p) 7228.8072-IV-Gen 72.28
SONDAJ MAKİNELERİ 84.30
               kendinden hareketli olanlar8430.41 
               diğerleri8430.49 
               aksam ve parçalar8431.4384.31
SONDALAR 90.18
SONDALAR9018.3990.18
SONSUZ DİŞLİLER 84.83
SOPALAR, ÇUBUKLAR, BASTONLAR  
               kehribardan, aglomere edilmiş 25.30
               adi metalden, ham:  
                              bakırın ön alaşımlarından 74.05
                              kurşundan 78.01
                              magnezyumdan 81.04
                              kalaydan 80.01
               kumpaslar veya dizme çubukları:  
                              elle kullanılan9611.0096.11
                              harf dizmeye mahsus 84.42
               ortopedik bastonlar 90.21
               yaya sopaları 95.03
               yakmaya mahsus ağaç olanlar 44.01
               ölçme çubukları 90.17
               lüle taşından, aglomere 25.30
               müzik aletleri için:  
                              bu aletlerle birlikte getirilen ve bu aletlerle kullanılmaya

yetecek normal miktarlarda getirilen ve bu aletlerle kullanılacakları açık olanlar

92-292 Gen
                              diğerleri 92.09
               plastikten 39 Gen
                              yatay kesitlerinin en geniş yerlerini aşan boyda kesilmiş

veya yüzeyi işlenmiş fakat başka türlü işlem görmemiş

39.1639.16
                                             etilen polimerlerinden3916.10 
                                             vinil klorid polimerlerinden3616.20 
                                             diğer plastiklerden3916.90 
                              maksimum yatay kesit uzunluğunu aşmayan uzunluklarda

kısaltılmış veya başka türlü işlenmiş

 (39.16) genellikle 39.18 ila 39.26
               sporlar ve Açıkhava oyunları için 95.06
               aletler için  
                              seramik 69.09
                              sermetlerden, monte edilmemiş8209.0082 Gen 82.09
               oyuncak sopalar 95.03
               keman vb. için yaylar 66.03
               şemsiyeler için 92.09
               ağaçtan çubuklar, kabaca yontulmuş, fakat torna edilmemiş,

bükülmemiş, veya başka suretle işlenmemiş; baston, şemsiye,

ale sapı veya benzeri imaline elverişli

44.0444.04
SOPALAR, golf: bkz. GOLF  
SOPALAR  
               açık hava oyunları için 95.06
SORBENOZ 29.40
SORBİTOL  
               29.fasılın 1. Notundaki koşulları karşılayanlar2905.4429.05
               diğerleri3824.6038.24
SORBOZ, kimyaca saf şeker, glikoz ile izometrik 29.40
SOS KAPLARI: bkz. SOFRA EŞYASI  
SOSİSLER  
               balık sosisleri 16.04
               etten, sakattan veya kandan yapılmış sosisler1601.0016 Gen 16.01
sucuk ve sosis için kalıplar  
               kağıttan 48.23
               plastikten39-8 3917.1039.17
SOSLAR21.0321.03
               soya sosu2103.1021.03
               domates sosu2103.2021.03
               diğerleri2103.90 
SOŞETLER: bkz. ÇORAPLAR  
SOTE TAVALARI, elektrikli:  
               ev işlerinde kullanılan 85.16
               evlerde kullanılmayan (85.16) 84.19
SOUR SOUPS 08.10
SOYA FASULYESİ VE ÜRÜNLERİ:  
               soya fasulyesi kırılmış olsun olmasın1201.0012.01
                              kahve yerine kullanılmak üzere kavrulmuş 21.01
               soya fasulyesi unu  
                              yağı alınmış (12.08)
                              yağı alınmamış, kısmen yağı alınmış veya yağı alınmış ve

kendi orijinal yağları ile kısmen yada tamamen yağı yükseltilmiş

1208.1012.08
                              tekstire edilmiş 21.06
               soya fasulyesi lesitini, ticari 29.23
               soya fasulyesi yağı ve fraksiyonları:  
                              rafine edilmiş olsun olmasın, fakat kimyasal olarak

değiştirilmemiş

15.0715.07
                                             ham yağ, sakızı ayrılmış olsun olmasın1507.101507.10
                                             diğerleri1507.90 
                              hidrojene edilmiş 15.16
               soya fasulyesi yağlı küspesi ve diğer katı atıklar, öğütülmüş veya

pellet halinde olsun olmasın

2304.0023.04
               soya fasulyesi sürgünleri 07.09
               soya sosu 21.03
SÖĞÜT KABUĞU  
               esas olarak dabaklama veya boyama için 14.04
               esas olarak kaplama için 14.01
SÖKÜCÜLER  
               pancar veya diğer sökücüleri, tarımsal 84.33
               çivi sökücüleri 82.05
SÖKÜLMÜŞ EŞYALAR: bkz. TAMAMLANMAMIŞ  
SÖNDÜRÜCÜLER, yangın: bkz. YANGIN SÖNDÜRÜCÜLER  
SÖNMEMİŞ KİREÇ2522.1025 Gen 25.22
SÖNMÜŞ KİREÇ2522.2025.22
SÖRF TAHTALARI9506.2995.06
SÖZLÜKLER, baskılı4901.9149.01
error: İçerik korunmaktadır !!