SP-SY Harfi ile başlayan Gümrük Tarife Eşya Fihristi

Ana Sayfa Alfabetik Eşya Fihristi SP-SY Harfi ile başlayan Gümrük Tarife Eşya Fihristi

Eşya

 

Armonize-Sistem

 

İzahname

Notlar

 

SPADE TERMİNALLERİ85.36
SPARTEİN SÜLFAT29.39
SPARTEİN29.39
SPAT
               ağır spat25.11
               İzlanda spatı25.30
SPATULALAR, SPATÜLLER
               dişçilik, tıbbi veya cerrahide kullanılan90.18
               laboratuvar spatülleri:
                              seramikten69.09
                              camdan70.17
                              kıymetli metallerden veya kıymetli metallerle kaplamalı

metallerden

71.15
               ahşaptan44.17
SPEKTROFOTOMETRELER9027.3090.27
SPEKTROGRAFLAR, optik ışın kullanan9027.3090.27
SPEKTROHELYOSKOPLAR90.05
SPEKTROKONPARATÖRLER(90.27) 90.11
SPEKTROLİT, monte edilmemiş71 Ek
SPEKTROMETRE İLE ÖLÇÜCÜ DONANIMLAR, X ışını90.22
SPEKTROMETRELER9027.3090.27
SPEKTROSKOPLAR90.27
SPEKTRUM ANALİZÖRLERİ90.3090.30
               aksam ve parçalar9030.9090.30
SPEKTRUM ENVERTÖRLERİ
               alıcı85.27
               verici85.25
SPEKTRUM PROJEKTÖRLERİ90.08
SPEKÜLÜMLER90.18
SPELTER, çinko79 Gen
               galvanizli matlar26.20
SPERM YAĞI, ham veya rafine15.04
SPEROMETRELER90.31
SPESARTİT71 Ek
SPİNEL, monte edilmemiş;
               doğal71 Ek
               sentetik71 Ek
SPİNETLER92.01
SPİRAL DELİCİLER82.07
SPİRAL YAYLAR, demir veya çelikten73.20
SPİROMETRELER90.18
SPODUMEN, monte edilmemiş71 Ek
SPOR ARABALARI87.03
SPOR ARAÇ GEREÇ VE CİHAZLARI, t.b.y.a
               spor çantaları: bkz. ÇANTALAR, spor
               spor ayakkabıları: bkz. AYAKKABI
               spor eldivenleri42-3 4203.2142.03
               spor bıçakları82.11
               oyuncak spor malzemeleri95.0395.03
               t.b.y.a.95.0695.06
SPOR KIYAFETLERİ:
               örülmüş veya kroşelenmiş61.1261.12
                              pamuktan6112.11
                              sentetik liflerden6112.12
                              diğer dokumaya elverişli maddelerden6112.19
               örülmemiş veya kroşelenmemiş62.1162.11
SPORLAR, ekim için kullanılan türden12.0912.09
SPOT IŞIKLARI:
               elektrikli, bisikletler, motosikletler veya motorlu taşıtlar için85.12
               fotoğraf veya sinema stüdyoları için(90.10)
               spot ışıkları, t.b.y.a94.0594.05
               camdan spot ışığı ampulleri, optik tarzda işlenmemiş70.14
               spot ışığı ampulü reflektörleri70.11
SPOYLER, uçak için88.03
SPREYLER, PÜSKÜRTÜCÜLER ve SERPİŞTİRİCİLER, PÜSKÜRTME TABANCALARI, BAŞLIKLAR, MAKİNELER, TAŞITLAR, vb. :
               kumlu çakıl serpme makine ve mekanik cihazları84.79
                              kumlu çakıl serpme kamyonları87.05
               sıvı veya toz püskürtmeye mahsus mekanik cihazlar:84.2484.24
                              püskürtme tabancaları ve benzeri cihazlar8424.2084.24
                              çimenlik vs. için püskürtücüler84.24
                              aksam ve parçaları8424.9084.24
               sermetlerin veya metallerin sıcak olarak püskürtülmesine mahsus

elektrikli makine ve cihazlar

85.1585.15
                              aksam ve parçaları8515.9085.15
               yer üzerine cila püskürtme cihazları, ev işlerinde kullanılmaya

mahsus elektro-mekanik olanlar

85.09
               parfüm spreyleri ve benzeri tuvalet spreyleri ve bunların

püskürtme mekanizmaları ve püskürtücü başlıkları

9616.1096.16
                              camdan aksam ve parçaları70.13
               el arabası, hayvan tarafından çekilen yük arabası veya römork tipi

püskürtme takımları

(87.16)

84.24

               püskürtücü serpiştirici veya püskürtücü süpürücüler
                              kamyonlar87.0587.05
                              demiryolu, vb. vagonları86.04
               veterinerlik aletleri90.18
SPREYLİ KUTU KAPAKLARI, basınç84.81
SQUASH RAKETLERİ95.06
S-ŞEKLİNDE BORULAR78.05
S-ŞEKLİNDE CAMDAN BORULAR, sanayii eşyası olanlar70.20
STABİLİZATÖR VALFLAR85.40
STABİLİZATÖRLER:
               uçaklar, balonlar ve hava gemileri için88.03
               plastikler veya kauçuk için stabilizatör bileşikler3812.3038.12
               kimyasal müstahzarlar için stabilizatör emülsiyonlar38.24
STABİLİZE GÜÇ KAYNAKLARI85.04
STADYUM SAATLERİ, mutad kadranlı(91.06) 91.05
STADYUMLARA MAHSUS ZAMAN SAYAÇLARI91.06
STAMENLAR, yapma67.02
STANATLAR, STANİK BİLEŞİKLER, STANNİT, STANNOFOSFATLAR, KALAYLI BİLEŞİKLER, vb. : bkz. KALAY BİLEŞİKLERİ
STANDARDLAR:
               müzik aletlerinden92.09
               çimentodan, betondan veya suni taştan68.10
STANDART DİLLER, laboratuvar çalışmaları için85.06
STANOLON29.37
STANTLAR
               Noel ağaçları için(95.05)
               sinematografik filmler için90.07
               masa ve duvar saatlerinin parçaları91.12
               ev işlerinde kullanılan mutfak eşyası, sofra eşyası, kapkacak, vb. :

bkz. EV İŞLERİNDE KULLANILAN ve SOFRA EŞYASI

               Fasıl 94’de geçen mobilyalardan olanlar94.03
               mürekkep stantları : bkz. MÜREKKEP
               zıplama stantları95.06
               ölçüm, vb. aletlerin parçaları ve aksesuarları90.17
               mikrofonlar için8518.1085.18
               mikroskoplar için90.11
               motosikletler için87.14
               müzik aletlerini tutmak için92.09
                              müzik stantları94.03
               84.69 ila 84.72 pozisyonlarında geçen büro makineleri için84.73
               kaşe askılıkları, adi metalden8304.0083.04
               radyatör ayakları, demir veya çelikten(73.22) 73.25 veya 73.26
               ateşe dayanıklı stantlar, seramikten69.03
               dikiş makinelerine mahsus84.52
               şemsiyelikler94.03
               çizgi ipliği leventlerine mahsus sehpalar84.48
STARTERLER, STARTER MOTORLARI ve HAREKET ETTİRME TERTİBATI, motorlar, vb. için:
               elektrikli:
                              hava alanları, otobüs garları, vb.de içten yanmalı

motorları hareket ettirmeye mahsus ve esas itibariyle bir transformatörle bir redresörden oluşan marş otomatikleri

(85.11)

85.04

                              içten yanmalı motorları hareket ettirmeye mahsus

elektrikli tertibat

85..1185.11
                                             starter jeneratörler, çift amaçlı8511.40
                                             starter8511.4085.11
                                             aksam ve parçalar8511.9085.11
                              elektrik motorları ile kullanılan reosta tipi starterler85.33
                              floresan lambaları ateşlemek için(85.39) 85.36
               elektrikli olmayan, t.b.y.a84.79
               içten yanmalı motorlar için ateşleme kartuşları: bkz. KARTUŞLAR
               ateşleme sıvısı38.24
STASANİZASYON CİHAZLARI(84.34) 84.19
STATİK KONVERTÖRLER8504.4085.04
               aksam ve parçalar8504.9085.04
STATİK SAYAÇLAR90.28
STATORLAR:
               85.01 veya 85.02 pozisyonlarında yer alan elektrik motorları,

elektrik enerjisi üretim grupları için statorlar

85.03
               statorlar, stator çark kanatları ve segmanları, buhar türbinleri için84.06
               statorlar, stator çark kanatları ve kepçeleri, su çarkları veya

hidrolik türbinler için

84.10
               stator halkaları, turbojet motorları için84.11
STEARİK ASİT:
               kimyasal olarak tanımlanmış stearik asit ve bunun tuzları ve

esterleri

2915.7029.15
               ticari stearik asit38.23
                              tuzları ve esterleri(29.15) 34.01, 34.04 veya 38.24
                              sınai monokarboksilik yağ asitleri: RAFİNAJ MAHSULÜ

YAĞ ASİTLERİ

3823.11
STEARİL ALKOL:
               diğerleri2905.1729.05
STEARİN:
               yontulmak veya kalıba dökülmek suretiyle elde edilen eşyalar,

t.b.y.a., stearinden

96.02
               balık stearini15.04
               lard, oleo veya don yağı stearini15.03
               yapağı yağı stearini1503.0015.05
STEARİN ZİFTİ15-415.22
STEATİT
               steatitten eşyalar:
                              pirilmiş steatitten(68.02) Fas.69 veya 85
                              t.b.y.a.68.22
               tabii steatit:
                              kabaca yontulmuş veya testere ile yahut başka suretle

dikdörtgen şeklindeki bloklar veya kalın dilimler halinde

sadece kesilmiş olsun olmasın

25.2625.26
                                             ezilmiş veya toz haline getirilmiş2526.20
                                             ezilmemiş veya toz haline getirilmemiş2526.10
                              daha ileri bir şekilde işlenmiş68-2
               kıymetli taş şeklinde, monte edilmemiş68.02 71 Ek
STEFANİT26.16
STELİT ALAŞIMLAR81.05
STENSİL
               stensiller:
                              çerçevelenmiş adres makinelerinde kullanıma mahsus

mumlu kağıtlar

48.16
                              çizim aletleri olanlar90.17
                              mumlu teksir kağıtlar: bkz. MUMLU TEKSİR KAĞITLAR
                              çinkodan79.07
               perakende satış için ambalajlanmış bulunan teksir makinesi

yazılarının düzeltilmesine yarayan ürünler

38-2(d)38.24
               stensil kağıdı: bkz. KAĞIT
STEREO KAMERALAR90.06
STEREO KARŞILAŞTIRICILAR90.15
STEREOMETRİK CİSİMLER, analitik90.15
STEREOSKOPİK MİKROSKOPLAR9011.1090.11
STEREOSKOPLAR90.13
STEREOTOPOGRAFLAR90.15
STERİLİZASYON MAKİNELERİ, TESİSLERİ, vb. ev işlerinde kullanılmayan84.1984.19
STERİLİZATÖRLER
               dezenfekte edici olanlar, bakteriler, virüsler, vb. için38.08
               tıbbi, cerrahi veya laboratuvar ekipmanı olanlar8419.20
STERİLİZE EDİCİ CİHAZLAR, elektrikli, ev işlerinde kullanılan85.16
STEROİDLER: bkz. HORMONLAR
STEROLLER2906.1329.06
STEROPLANİGRAFLAR, STEREO-ÇİZİCİLER ve STEREO ÇİZME CİHAZLARI90.15
STETESKOPLAR90.18
STEYŞIN VAGONLAR87.0387.03
STII29.37
STICKERLER, cama yapıştırılan(48.21) 49.11
STİBNİT26.17
STİGMASTEROL(29.36) 29.06
STİLBENLER:
               floresanlı aydınlatma makineleri şeklinde türevler32.04
               sentetik organik boyayıcı maddeler şeklinde32.04
STİLİNGİA TOHUMLARI12.07
STİLOLAR96.0896.08
STİREN2902.5029.02
STİREN OKSİT29.10
STİREN-AKRİLONİTRİL KOPOLİMERLERİ3903.2039.03
STİREN-BUTADİEN KAUÇUĞU : bkz. KAUÇUK
STİREN-BUTADİEN KOPOLİMERLERİ39.03
STİREN-DİVİNİLBENZEN KOPOLİMERLERİ, kimyasal olarak modifiye edilmiş, iyon değiştirici olarak39.14
STOCKHOLM KATRANI38.07
STOKLAR
               kabzalar, silahlar, tüfekler ve karabinalar için93.05
               giyim eşyası62.15
               paftalar82.05
               faller stocks84.53
               aşı için amaçlar, ağaçlar vb. için06.02
               oleo-stock15.02
               nötralizasyon patları15-415 Gen 15.22
               ahşap alet gövdeleri44.17
               kamçı ve kırbaç için66.03
STOK ELEVATÖRLERİ, matbaa makineleri ile birlikte çalıştırılacak tarzda imal edilmiş84.43
STOK VEYA YIĞMA ELEVATÖRLERİ, baskı makineleri için84.43
STOP FARLARI, camdan optik elemanlar olanlar, optik tarzda işlenmemiş70.14
STP, STP hidroklorür29-p.s.list. 2922.29
STRABOMETRELER90.18
STRADDLE TİPİ TAŞIYICILAR8426.1284.26
STREPTEDORNAZ(30.02) 35.07
STREPTOKİNAZ(30.02) 35.07
STREPTOMİSİNLER ve türevleri: bunların tuzları2941.2029.41
STREPTOTRİSİN29.41
STRİKİNG PLATES, adi metal83.01
STRİKNİN29.39
STROBOSKOPİK TAKOMETRELER90.29
STROBOSKOPLAR9029.2090.29
               aksam, parça ve aksesuarlar9029.9090.29
STROFANTİN29.38
STRONSİYA, susuz veya kostik28.16
STRONSİYANİT25-425.30
STRONSİYUM BİLEŞİKLERİ ve MİNERALLERİ, t.b.y.a. :
               stronsiyum askorbosinkoniuat29.36
               stronsiyum askorbo-2-fenilkinolin-4-karboksilar29.36
               stronsiyum bromür28.27
               stronsiyum karbonat2836.9228.36
                              tabii25.30
               stronsiyum klorat28.29
               stronsiyum kromat28.41
               stronsiyum hidrür28.50
               stronsiyum hidroksiti2816.2028.16
               stronsiyum iyodürü28.27
               stronsiyum laktat29.18
               stronsiyum nitrat28.34
               stronsiyum oksiti2816.2028.16
               stronsiyum peroksiti2816.2028.16
               stronsiyum plombalatlar28.41
               stronsiyum sülfat28.33
                              tabii25.30
               stronsiyum sülfür28.30
               stronsiyum sarısı28.41
STRONSİYUM2805.2228-1-Gen 28.05
               stronsiyum 9028.44
STROPHANTHUS TOHUMLARI12.11
STÜDYO LAMBALARI, fotografik94.05
SU (ve SULAMA):
               su banyoları69.09
               sıcak su şişeleri: bkz. SICAK SU ŞİŞELER
               sulama kovaları:
                              demir veya çelikten73.23
                              plastikten39.24
                              çinkodan79.07
               su-kalsiyum karbür karıştırıcıları, jeneratörler için84.05
               su kaydırakları95.08
               sulu boya tabletleri, şişeleri, tüpleri, vs.32.13
               su sütunlu motorlar84.12
               su gazı2705.0027.05
               su gazı jeneratörleri: bkz. JENERATÖRLER
               su ısıtıcıları: bkz. ISITICILAR
               su enjektörleri, basınçlı buhar kazanları için(84.04) 84.13
               su püskürten düğmeye benzer parçalar95.05
               su sürahileri: bkz. SOFRA EŞYASI
               su yatakları, yastıkları ve minderleri(94-1(a))(94.04) 39.26 veya 40.16
               su arıtma cihazları8421.2184.21
               su sazı14.01
               su kayakları ve su sporları için malzemeler9506.2995.06
               suyun sertliğini gidermeye mahsus cihazlar84.21
               su depolama tankları, 300 litreyi aşan kapasitede olanlar, demir

veya çelikten

73.09
               tenderler için su tankları86.07
               su yatakları, otomatik, sığırlar, vs. için84.36
               su çarkları:8410.11 ila 8410.1384.10
                              aksam ve parçalar, regülatörler dahil8410.9084.10
SU ALTI ÜFLEME BORULARI84.79
SU AYIRICILARI84.81
SU BARDAĞI: bkz. CAMDAN EŞYALAR, içecek bardakları
SU BİSİKLETLERİ89.03
SU BORULARI (yangın muslukları)84.81
SU BORULU KAZANLAR8402.11 veya 8402.1284.02
SU BORUSU KAPAKLARI KAFALARI84.02
SU ÇANAKLARI, kuş kafesleri için camdan70.20
SU GEÇİRMEZ HALE GETİRME MADDELERİ, deri için38.09
SU GEÇİRMEZ HALE GETİRME MAKİNELERİ, tekstil finisajı için84.51
SU GEÇİRMEZ HALE GETİRME MÜSTAHZARLARI, çimento, beton veya harçlar için38.24
SU KABAĞI LİFİ14.04
               su kabağından eşya46.0246 Gen 46.02
SU KAMIŞI LİFLERİ53.05
SU KESTANESİ08.02
SU MERMERİ: bkz. YONTULMAYA veya İNŞAATA ELVERİŞLİ TAŞLAR
SU SAMURU KILI51.02
SU TERESİ, taze veya soğutulmuş07.09
SUBAP KALDIRICILARI(87.08) 84.09
SUDA YAŞAYAN OMURGASIZ HAYVANLAR
               ölü:
                              insanların yemesine elverişli
                                             taze, soğutulmuş, dondurulmuş, kurutulmuş,

tuzlanmış veya salamura edilmiş

03.0703.07
                                             başka surette hazırlanmış veya konserve edilmiş16.0516 Gen 16.05
                              insanların yemesine elverişli olmayan05.11
               hülasalar1603.0016 Gen 16.03
               unlar: bkz. UNLAR
               suları1603.0016 Gen 16.03
               canlı03.073 Gen 03.07
               ezmeler: bkz. EZMELER
               pelletler: bkz. PELLETLER
SUFENTANİL, SUFENTANİL nitrat29-nark.list. 2934.90
SUKUTER
               küçük motosikletler87.11
               oyuncak küçük motosikletler, çocuklar tarafından binilmek üzere

dizayn edilmiş

9501.0095.01
SULAMA SİSTEMLERİ84.24
SULAR:
               meyve veya sebze suyu:
               limonata veya diğer meşrubat imali için sitrik asit, meyve uçucu

yağları, yapay tatlandırıcı madde, vb. ilave edilmiş

21.06
               tabii meyve suyu oluşturmak için gerekenden daha fazla su ilave

edilmiş

(20.09) 22.02
               su ilave edilmiş meyve veya sebze suyu(20.09) 22.02
               kuşburnu, ardıç meyvesi vb. suyu(20.09) 21.06
               şekerpancarı, şeker kamışı suyu17.02
               domates suyu:
                              kuru madde içeriği %7den az olan2009.50
                              kuru madde içeriği %7 veya daha fazla20-420.02
               ilave şeker veya tatlandırıcı madde içersin içermesin fermente edilmemiş ve alkollü içki katılmamış20-5   20.0920 Gen 20.09
               elma suyu2009.70
               turunçgil suyu
               greyfurt suyu2009.20
               portakal suyu
                              dondurulmuş2009.112009.11
                              diğerleri2009.19
               diğer herhangi bir turunçgilin suyu2009.30
               üzüm suyu2009.6020.09
               ananas suyu2009.40
               domates suyu2009.50
               diğer herhangi bir meyvenin veya sebzenin suyu2009.80
               karışım haldeki meyve ve sebze suyu2009.90
               ilave alkol içeren ve alkol derecesi hacim itibariyle %0.5i geçen, üzüm şırası hariç22.08
                              normal olarak mevcut olan miktardan daha fazla

karbondioksit içeren karbondioksitle muamele edilmiş

meyve ve sebze suları

(20.09)

22.02

               et, balık, kabuklu hayvanlar, yumuşakçalar veya diğer su omurgasızlarının hülasa ve suları1603.0016 Gen 16.03
               sebze suyu
SULAR
               gazlı sular
               iletken, damıtılmış, elektro-ozmotik veya benzeri saflıktaki diğer

sular

2851.0028.51
               gliserinli sular1520.0015.20
               ağır su: bkz. AĞIR SU
               tedavide veya korunmada kullanılmak üzere:
                              muayyen dozlar veya şekillerde veya perakende satış

için paketlere konulmamış olarak

30.03
                              muayyen dozlar veya şekillerde veya perakende satış için

paketlere konulmuş olarak

30.04
               mineral sular
               tabii kaynak suları, mineral ve gazlı sular dahil22 Gen
                              ilave şeker veya diğer tatlandırıcıları içeren aromalı

olanlar

2202.1022.02
                              ilave şeker veya diğer tatlandırıcıları içermeyen veya

aromalı olmayanlar

22.0122.01
               deniz suyu2501.0025.01
               seltzer suları22.01
               soda suları22.01
               tuvalet suları3303.0033.03
               iyon değişikliği vasıtasıyla işlem görmüş sular28.51
SULTAMLAR29.34
SULTANİ08.06
SULTONLAR29.34
SUMAK:
               kabuklar, yapraklar, saplar, kökler ve odun14.04
               tanen hülasası32.01
SUMAK HALILARI, yer döşemeleri5702.1057.02
SUNİ İPLİK PÜSKÜRTÖE MEMELERİ, dokuma makineleri için84.48
               seramikten(84.48) 69.09
               camdan(84.48) 70.20
SUNİ KORUNDUM, kimyasal olarak belirli bir yapıda olsun olmasın2818.1028.18
SUNİ ÜRÜNLER
               protez organlar90.2190.21
               suni teneffüs cihazlar9019.2090.19
SUNN KENDİRİ53.03
SUPRASTEROL(29.36) 29.06
SUSPANSÜAR62.12
SUSTALAR93.05
SUSTALI ÇAKI82.11
SUSTURUCULAR, silah aksamı olan93.05
               silah aksam ve parçası93.05
               taşıtlar için olanlar:
                              motosikletler veya 87.11 ila 87.13 pozisyonları arasında yer alan diğer taşıtlar için87.14
                              87.01 ila 87.05 pozisyonları arasında yer alan motorlu taşıtlar için8708.9287.08
SUSTURUCULAR, silah aksamı olan93.05
SUSTURUCULAR:
               motorlu taşıtlar için
               motosiklet veya 87.11 ila 87.13 pozisyonlarında yer alan diğer

taşıtlar için

87.14
               87.01 ila 87.05 pozisyonlarındaki motorlu taşıtlar için87.08
SUTUN BAŞLARI
               seramikten olanlar69.05
               taştan, inşaat yada abideler68.02
SUYU ANINDA ISITAN CİHAZLAR, elektrikli85.16
SUYU TUTMAYAN MADDELER, tekstil finisajı için38.09
SUZAFON, baş92.05
SÜBLİME KÜKÜRT2802.0028.02
SÜBYE HALİNE GETİRME MAKİNELERİ, t.b.y.a8479.82
SÜET, taklik59.07
SÜETERLER, örülmüş veya kroşe edilmiş61.1061.10
               pamuktan6110.20
               suni liften6110.30
               yün veya hayvan kılından6110.10
               diğer dokumaya elverişli maddelerden6110.90
SÜKSEN(kehribar)25.30
SÜKSİNİK ASİT29.17
SÜKSİNİMİD29.25
SÜLFADİAZİN29.35
SÜLFAGAİAKOL29.09
SÜLFAMERAZİN29.35
SÜLFAMİK ASİT28.11
SÜLFANİLAMİT29.35
SÜLFANİLİK ASİT29.21
SÜLFAPİRİDİN29.35
SÜLFAT ZİFTİ38.07
SÜLFATİAZOL29.35
SÜLFATİOÜRE29.35
SÜLFATLAR
               inorganik metal sülfatlar2833.11 ila 2833.2928.33
               katı yağların, bitkisel yağların veya reçine asitlerinin sülfatları34.02
SÜLFATLI ESANS3805.1038.05
SÜLFATLI ODUN HAMURU: bkz. HAMUR
SÜLFATLI SULAR: bkz. SULAR, mineral
SÜLFİDRATLAR, metal28.30
SÜLFİNİK ASİTLER29.30
SÜLFİT LESİVİ, konsantre edilmiş38.04
SÜLFİTLER, inorganik, metal2832.10 veya 2832.2028.32
SÜLFİTLİ AMBALAJ KAĞIDI48-a.p.4 4805.3048.05
SÜLFİTLİ ESANS38.0538.05
SÜLFİTLİ ODUN HAMURU: bkz. HAMUR
SÜLFİTOKOBALAMİN ve türevleri29.36
SÜLFOKSİDLER29.30
SÜLFOKSİLATLAR28-2    2831.10 veya 2831.9028 Gen
SÜLFONAL29.30
SÜLFONAMİDLER2935.0029.35
               klorlanmış sülfonamidler29.35
SÜLFONATLAR ve SÜLFONATLAŞMAYA UĞRAMIŞ MADDELER, t.b.y.a.
               petrol sülfonatları: bkz. PETROL ÜRÜNLERİ
               yüzey aktif maddeler veya yağlar34.02
SÜLFONFTALEİNLER29.34
SÜLFONİL KLORÜR28.12
SÜLFONİTRİK ASİTLER2808.0028 Gen 28.08
SÜLFONKLORAMİDLER29.35
SÜLFONLAR29.30
SÜLFOSALİSİLİK ASİT29.18
SÜLFOSİYANÜRLER28.38
SÜLFÜNİL KLORÜR28.12
SÜLFÜRİK BİLEŞİKLER, t.b.y.a. :
               sülfürik asit2807.0028.07 29-pr.list. 2807.00
               sülfürik anhidrit28.11
               sülfürik klorohidrin28.06
               sülfürik esterler ve tuzları29.20
SÜLFÜRİL KLORÜR28.12
SÜLFÜRLER
               inorganik:
                              metal2830.10 ila 2830.9028.30
                              ametal olanlar28.1328.13
               organik29.30
SÜLFÜRLÜ ASİT28.11
SÜLÜN, canlı01.06
SÜLYEN, tabii(28.30) 26.17
SÜNGER GÖRÜNÜMLÜ DEMİRLİ ÜRÜNLER72.0372.03
SÜNGER KAĞITLARI, KURUTMA KAĞIDI BASKISI, KURUTMA KAĞIDI
               sünger kağıtları, adi metallerden yazıhane eşyası olarak yapılmış83.04
               kurutma kağıdı baskısı:
                              deri veya terkip yoluyla elde edilen deriden42.05
                              kağıt veya kartondan48.2048.20
                              plastikten39.26
               kurutma kağıdı48.05
SÜNGER KAUÇUĞU: bkz. KAUÇUK
SÜNGER TAŞI:
               sünger taşı-kağıdı, -bezi, vs.68.05
               sünger taşı:
                              25-1de belirtilenden fazla işlem görmemiş25-125.13
                                             ham veya düzensiz parçalar halinde, parçalanmış

sünger taşı dahil

2513.1125.13
                                             diğer2513.19
                              el parlatma taşı, tuvalet, manikür ve pedikür amaçlı veya

metal parlatma ve temizlemeye mahsus

68.04

(68.04)

                              parfümlenmiş, blok halinde, tablet veya benzeri şekilde

hazırlanmış

33.04
SÜNGER TİTANYUM81.08
SÜNGER: bkz. KAUÇUK
SÜNGERLER:
               hayvansal menşeli tabii süngerler05.0905.09
               jelatin sünger30.06
               bitkisel menşeli süngerler: bkz. SU KABAĞI LİFİ
SÜNGERLİKLER:
               camdan70.13
               demir veya çelikten73.24
SÜNGERTAŞI25.13
SÜNGÜLER ve bunların aksam, parçaları9307.0093.07
SÜPER ALAŞIMLAR75 Gen
SÜPER FOSFATLAR, basit, ikili veya üçlü31-3A(iii) 3103.1031.03
SÜPER FOSFORİK ASİTLER28.09
SÜPER ISITICI SOĞUTUCULARI, 84.02 veya 84.03 pozisyonlarındaki kazanlarla birlikte kullanılmaya mahsus84.04
SÜPER ISITICILAR, 84.02 veya 84.03 pozisyonlarında yer alan su kazanları için84.0484.04
SÜPER KALENDERLER84.20
SÜPER SÜLFAT ÇİMENTOSU: bkz. ÇİMENTO, su altında sertleşen
SÜPRÜNTÜ kıymetli metallerden71.12
SÜPÜRGE ÇALISI KÖKÜ14.03
SÜPÜRGE ÇALISI14.03
SÜPÜRGE DARISI, bağ veya demet halinde olsun olmasın1403.1014.03
SÜPÜRGELER:
               mekanik rotatif süpürgeler84.79
               oyuncak süpürgeler(96.03) 95.03
               t.b.y.a. :96.03
                              çalılardan veya bağlanmış demetler halinde diğer bitkisel

maddelerden süpürgeler, saplı veya sapsız

9603.1096.03
                              diğerleri9603.90
SÜPÜRGELER:
               yer süpürgeleri, mekanik, elle kullanılmaya mahsus96.0396.03
               yol süpürmeye mahsus olanlar:
                              kamyon tipinde olanlar87.0587.05
                              yaya tarafından idare edilenler, motorlu84.79
SÜRAHİ, vakumlu kaplar96.17
SÜRAHİLER:
               camdan70.13
               kıymetli metallerden veya kıymetli metallerle kaplama

metallerden

71.14
SÜRAT AZALTICI TERTİBAT, buhar türbinlerine mahsus:
               ayrı olarak bulunanlar(84.06) 84.89
               birlikte bulunanlar84.06
SÜRAT SAYAÇLARI90.28
SÜRGÜLER:
               kemer sürgüleri, tokaları, kıymetli metallerden veya kıymetli

metallerle kaplamalı metallerden

71.13
               escape slides, uçaklar için88.03
               fuar eğlencelerine mahsus eşya95.08
               saç sürgüleri:
                              sertleştirilmiş kauçuktan veya plastik maddelerden9615.1196.15
                              kıymetli metallerden veya kıymetli metallerle kaplamalı

metallerden

71.13
                              diğerleri9615.1996.15
               sürgüler, nefesli müzik aletlerinin aksam ve parçaları olarak92.09
               ayakkabı için sürgüler, kıymetli metallerden veya kıymetli

metallerle kaplama metallerden

71.13
               dokuma makineleri için84.48
               sürgü valfleri, 84.12 pozisyonunda yer alan motorlar için84.12
               sürgülü cetveller90.1790.17
SÜRGÜLÜ DÜDÜKLER92.05
SÜRGÜLÜ HAYVAN ÖLDÜRE SİLAHLARI93.0393.03
SÜRGÜLÜ PERGELLER90.17
SÜRGÜN BAŞLARI
               dinlenme halinde olanlar0601.10
               sürgün vermiş veya çiçeklenmiş olanlar0601.20
SÜRGÜNLER, canlı bitkilerden06.02
SÜRGÜNLERİ ÖNLEYİCİ ÜRÜNLER38-1a(2) 3808.3038 Gen        38.08
SÜRME KAPILAR: bkz. KAPILAR
SÜRME KÖPRÜLERİ
               adi metallerden provalar, kapılar ve mobilyalar için83.02
               silah parçası olan, emniyet sürgüleri93.05
SÜRPRİZ EŞYASI95.05
SÜRTÜNME EKİPMAN ve MADDELERİ
               sürtünme diskleri: bkz. DİSKLER
               sürtünme maddeleri ve bunlardan eşyalar, monte edilmemiş68.1368.13
               sürtünmeli amortisörler, 87.01 ila 87.05 pozisyonlarında yer alan

motorlu araçlar için

87.08
               sürtünme transmisyon ekipmanları84.83
               friksiyonlu kaynak makineleri84.68
SÜRÜCÜ KAİDELERİ84.26 84.30 87.01
SÜRÜLEBİLİR YİYECEKLER
               çikolata18.06
               sürülebilen süt ürünleri0405.2004.05
               işlenmiş peynirler04.06
SÜRÜLEREK YENİLEN SÜT ÜRÜNLERİ, süt yağı içeriği ağırlık itibariyle %39 veya daha fazla ancak %80den az olanlar0405.2004.05
SÜRÜNGENLER, canlı01.06
SÜSEN ÇİÇEĞİ06.01
SÜSLEME ŞEKLİNDE KESMEYE MAHSUS MAKİNELER
               kitaplar ve broşürler için84.41
               bot veya ayakkabı yapımı için84.53
               fırça yapımı, kıllar vb. için84.79
               kağıt için84.41
SÜSLENMİŞ CAM70.06
SÜSLER, DEKORASYONLAR, SÜS EŞYALARI
               hayvanlar için42.01
               antikalar, eskiliği 100 yılı aşan97.06
               mimari:
                              çimento, beton veya suni taştan68.10
                              seramikten69.0569.05
                              camdan70.16
                              plastiken39-11(h)
               yapma çiçek, yapraklı dal veya meyveler olanlar, birleştirilmiş67.02
               adi metallerden, dekorasyon için83.0683.06
                              kıymetli metallerle kaplanmış olanlar8306.21
                              diğerleri8306.29
               yontulmaya veya kalıba dökülmeye elverişli maddelerden, t.b.y.a.
                              hayvansal maddeler96.01
                              bitkisel veya mineral maddeler96.02
               seramikten
                              porselenden veya çiniden6913.1069.13
                              diğerleri6913.9069.13
               Noel ağaçları, karnaval, eğlenceler vs. için süsler95.05
               cam eşya, t.b.y.a:
                              mozaik küplerden mamül dekoratif motifler70.20
                              ev tezyinatı ve benzeri işler için70.1370.13
                              şalüme işe işlenmiş veya camdan boncuk türü eşya, cam

boncuklar veya kıymetli veya yarı kıymetli yaş taklitler

70.1870.18
                              presleme veya kalıplama yöntemleriyle elde edilenler70.16
                              mücevherci veya kuyumcu eşyası71.14
                              el çantaları, şapkalar, ayakkabılar vs. için, taklit

mücevherci eşyası olanlar

(83.02)

(83.08) 71.17

               mücevherat: bkz. MÜCEVHERAT
               model uçak, doğru ölçülerde yapılsın veya yapılmasın(88.01) (88.02) 44.20 veya 83.06
               model gemiler(89 Gen) 44.20, 83.06 vs.
               kalıba dökülmeye elverişli maddeden, t.b.y.a.: aşağıda geçen

yontulmaya bakınız

               alçı veya alçı esaslı bileşiklerden68.09
               plastikten3926.4039.26
               taştan, inşaata veya yontulmaya elverişli68.02
               balmumundan96.02
               ahşaptan4420.1044.20
SÜSLER, kapı ve pencere üstüne konan şeklinde, seramik, ısıya dayanıklı olmayan69.05
SÜSPANSİYONLAR:
               sıvı vb. içindeki maddelerin süspansiyonları:
                              asfaltın, bitümenin, zift veya katranın sabit süspansiyonu27.15
               lambalar vb. için süspansiyon parçalar94.05
               izolatör zincirleri için asma veya tespit tertibatı, demir veya

çeliken

73.26
               süspansiyon kancaları
                              dokumaya elverişli maddeleri işlemeye mahsus makineler için84.48
                              t.b.y.a., plastikten39.26
               asma izolatörler, elektrikli85.46
               87.01 ila 87.05 pozisyonlarındaki motorlu taşıtlar için yay

bağlantıları

87.08
               87.01 ila 87.05 pozisyonlarındaki motorlu taşıtlar8708.8087.08
SÜT ALBÜMİNİ35.02
SÜT EMZİKLERİ, camdan70.17
SÜT SAĞMA MAKİNELERİ:8434.1084.34
               aksam ve parçalar8434.9084.34
SÜT ŞEKERİ
SÜT TOPLAMA KABI, süt sağma makineleri için84.34
SÜT YAĞI04.05
SÜT
               süt ve krema4-14 Gen
                              asitliği artırılmış04.034 Gen 04.03
                              konsantre edilmiş veya ilave şeker veya diğer tatlandırıcı

maddeler katılmış

04.02
                                             toz, granül veya diğer katı şekillerde
                                                            katı yağ oranı ağırlık itibariyle %1.5’i

geçenler

                                                                           ilave şeker veya diğer

tatlandırıcı maddeleri

içermeyenler

0402.21
                                                                           diğerleri0402.29
                                                            katı yağ oranı ağırlık itibariyle %1.5’i

geçmeyenler

0402.10
                                             diğerleri
                                                            ilave şeker veya diğer tatlandırıcı

maddeleri içermeyenler

0402.91
                                                            diğerleri0402.99
                              pıhtılaşmış04.034 Gen 04.03
                              vitaminler veya mineral tuzlarıyla zenginleştirilmiş süt4 Gen 04.02
                              suyu buharlaştırılmış
                              fermente edilmiş04.034 Gen 04.03
                              konsantre edilmemiş, ilave şeker veya diğer tatlandırıcı

maddeleri içermeyenler

0401.10 ila 0401.3004.01
                              tabii sütteki nitel ve nicel kompozisyona sahip rekonstitiye
                                             konsantre edilmiş veya ilave şeker veya diğer

tatlandırıcı maddeler katılmış

04.02
                                             konsantre edilmemiş, ilave şeker veya diğer

tatlandırıcı maddeleri içermeyenler

04.01
               kakao veya diğer maddelerle tat verilmiş, sütten mamul içecek22.02
               sütten elde edilen diğer katı ve sıvı yağlar4 Gen 04.05
               4. Fasıl ürünleri içinde bulunmayan diğer maddeleri içeren tabii

süt bileşenlerine dayanılarak hazırlanan gıda müstahzarları: bkz.

GIDA MÜSTAHZARLARI

               tabii süt bileşenlerinden yapılan ürünler, ilave şeker veya diğer

tatlandırıcı maddeleri içersin içermesin, t.b.y.a.

04.044 Gen 04.04
               bir veya daha fazla tabii bileşenin diğer maddelerle yer değiştirilmesi suretiyle sütten elde edilen ürünler4 Gen 19.01 ve 21.06
SÜTAŞ KORDONLAR, dokumaya elverişli maddeler58.08
SÜTÇÜLÜKTE KULLANILAN MAKİNA ve CİHAZLAR8434.2084.34
               aksam ve parçalar8434.9084.34
SÜTLEĞEN ZAMKI13.01
SÜTYENLER ve bunlar için parçalar6212.1062.12
SÜTYENLİ KORSELER6212.3062.12
SÜZME FIÇILARI, demirden veya çelikten73.09
SÜZME PEYNİR04.06
SÜZÜCÜLER, SÜZME CİHAZLARI
               kağıt imaline mahsus hamur süzme cihazları:
                              santrifüj tipinde olanlar(84.39) 84.21
                              diğerleri84.39
               süzgeçler, t.b.y.a., demir veya çelikten73.23
               tasir torbaları, yağ presinde veya benzeri işlerde kullanılan türden

insan saçından olanlar dahil

XI-I(b) 59-7a(iii) 5911.40XI Gen

59.11

filtraj depoları, küvleri vb. : bkz. KÜLLER
SWEETSOPS, taze08.10
SYNTANS32.02
SYNTOMETRİNE29-(P)list.
error: İçerik korunmaktadır !!