Ş Harfi ile başlayan Gümrük Tarife Eşya Fihristi

Ana Sayfa Alfabetik Eşya Fihristi Ş Harfi ile başlayan Gümrük Tarife Eşya Fihristi

Eşya

 

Armonize-Sistem

 

İzahname

Notlar

 

ŞABLON 91.10
ŞABLONLAR:  
               elbise patronları:  
                              kağıttan 48.23
                              dokunmaya elverişli maddelerden63.0763.07
               metal dökümhane kalıpları 84.80
               döküm modelleri8480.3084.80
ŞAHİN GÖZÜ, monte edilmemiş 71-Ek
ŞAHİN GÖZÜ KUVARTZ, monte edilmemiş 71 Ek
ŞAHMERDAN, drop (metal işlemeye mahsus takım tezgahları) 84.62
ŞAHMERDANLAR 84.62
ŞAKA veya SÜRPRİZ EŞYASI95.0595.05
ŞAKÜL CİSMİ, ölçü aletleri 90.31
ŞAKÜLLER, adi metaller, metal karbürleri vs.den başka metallerden imal değişebilen aletler (82.07)
ŞALGAMLAR:  
               yenilenler, taze veya soğutulmuş0706.1007.06
               yenilik olanlar 12.14
ŞALLAR  
               örme veya kroşe işi 61.17
               örme veya kroşe işi olmayanlar 62.17
ŞALMOGRA TOHUMLARI 12.07
ŞAM İPEĞİ  
               dokunmuş kumaşlar 50.07
               ipek ipliği, perakende satılacak hale getirilmemiş 50.04
ŞAMANDIRALAR  
               yüzenler89.0789 Gen 89.07
               can kurtaran simitleri  
                              camdan 70.20
                              tabi mantardan 45.03
               radyo şamandıraları 85.26
ŞAMDANLAR  
               değerli metallerden veya değerli metallerle kaplanmış olanlar 71.14
               diğerleri 94.05
ŞAMOT TOPRAĞI2508.7025.08
ŞAMPANYA BEYAZI bkz. KALSİYUM KARBONAT ŞANTİLİ DANTELLER 58.03
ŞANZIMAN KONVERSİTÖRLERİ:  
               87.01 ila 87.05te yer alan motorlu taşıtlar için 87.08
               diğerleri8483.4084.83
                              aksam ve parçalar8483.9084.83
ŞAP BLOKLARI 33.07
ŞAP İPEĞİ 50.03
ŞAP TAŞI 25.30
ŞAPKA İÇİN ÜSTÜVANELER6501.0065.01
ŞAPKA TASLAKLARI, keçeden6501.0065.01
ŞAPKA TASLAKLARINI SU GEÇİRMEZ HALE GETİRMEYE MAHSUS MAKİNELER, keçe şapka yapımına mahsus 84.49
ŞAPKACI OFORTU 28.34
ŞAPKALAR  
               başlıklar: bkz. BAŞLIKLAR  
               keçe şapka imaline mahsus makineler8449.0084.49
               şapka kalıpları8449.0084.49
               şapka taslakları, keçeden, kalıplanarak şekil verilmemiş veya

kenar yapılmamış

6501.0065 Gen

65.01

               şapka kutuları 42.02
               şapka formları keçeden, kalıplanarak şekil verilmemiş veya kenar

yapılmamış

6501.0065 Gen

65.01

               başlıklara mahsus iç şeritler6507.0065.07
               şapka kafesi6507.0065.07
               şapka süsleri: bkz. MÜCEVHERAT  
               şapka modelajları:  
                              örülmüş veya herhangi bir metalden şeritlerin

birleştirilmesiyle elde edilmiş kalıplanarak şekil

verilmemiş veya kenarları yapılamamış, astarlanmış,

donatılmamış

65-2

6502.00

65.02
                              diğerleri 65.04
                              dikilerek elde edilenler 65.05
ŞAPKALAR kadın hizmetçilere mahsus 65.05
ŞAPLAR2833.3028-V-Gen 28.33
               tuvalet müstahzarları olarak kullanılanlar 33 Gen
ŞARAP DÖKME KAPLARI, demirden veya çelikten mamul 73.23
ŞARAPLAR:  
               şaraplar: 22 Gen
                              yemek pişirmede kullanılan şaraplar, yemeklik kullanım

için hazırlanmış ve sunumları nedeniyle içecek olarak

tüketilmeye elverişli olmayan

 21.03
                              taze üzümden yapılmış:  
                                             aromatik maddeler veya bitkilerle aromalanmış2205.10 veya 2205.90 
                              diğerleri, kuvvetlendirilmiş şaraplar dahil 22.04
               köpüklü şarap22.04       22-a.p.I 2204.1022.04
               diğerleri2204.21 veya 2204.29 
               taze üzümden yapılmamış:  
                              incir , hurma, yemiş veya diğer şaraplar, meyve sularının

veya sebze sularının veya sebze sularının fermantasyonu

ile elde edilmiş hacim olarak %0.5’i geçen alkol

derecesinde

 22.06
                              palmiye şarabı 22.06
                              kuru üzüm şarabı 22.06
                              pirinç şarabı 22.06
               şarap soğutma kovaları, sofra eşyası olarak:  
                              demir veya çelikten  
                              kıymetli metallerden veya üzeri kıymetli metallerle

kaplanmış metallerden

 73.23
               şarap tortusu 71.14
               şarap yapma makineleri 23 Gen 23.07
               şarap dökme kapları, demir veya çelikten 84.35
               şarap işleme makineleri2307.0073.23
               şarap sirkesi8435.10(84.35) 22.09
ŞARAPNELLİ MERMİLER 93.06
ŞARJLAR, akümülatör 85.04
ŞARJÖRLER 93.05
ŞARYO ÇUBUKLARI, tül, dantela ve işleme makinelerine mahsus 84.48
ŞARYOLAR  
               havai hatlı transportörler için 84.31
               94. fasıldaki mobilyalardan olarak:  
                              hüfe arabaları (87.16) 94.03
                              tıbbi, cerrahi, dişçilik veya veterinerlik arabaları 94.02
                              şaryolu sedyeler 94.02
                              tekerlekli servis arabaları, ısıtıcı rezistansla donatılmış

olsun olmasın

 94.03
                              t.b.y.a. 94.03
               demiryolu veya tramvay trolleys  
                              ray muayene arabaları 86.04
                              eşyaların nakli için 86.06
               hareket ettirici tertibatı bulunmayan araçlar 87.16
ŞARYOLAR, delme 84.28
ŞASİ RAYLARI, römork, yarı-römork veya 87.16 pozisyonundaki diğer mekanik olmayarak hareket ettirilen taşıtlar için 87.16
ŞASİ YAYLARI VE TRAVERSLER  
               87.01 ila 87.05 pozisyonlarında yer alan motorlu taşıtlara mahsus 87.08
               87.16 pozisyonunda yer alan römorklar veya diğer mekanik

olmayan taşıtlar için

 87.16
ŞASİLER VE GÜNEŞ SPERLİKLERİ, fotoğraf filmleri veya fotografik levhalara mahsus 90.06
ŞASİLER VE ŞASİ ÇATKILARI  
               filtre presleri için 84.21
               mekanik demir parmaklıklar için 84.16
               hoparlörler için 85.18
               radar, televizyon, radyo vs. aparatları 85.25dem 85.28e  
               ray döşeli veya tekerlekli şasiler, bunlar mil üzerinde dönen dişli

veya diğer yön verici tertibatla mücehhezdir

 84.31
ŞASİLER, demiryolu ve tramvay lokomotifleri ve vagonlarına mahsus olanlar86-2(b)86 Gen
ŞASİLER, matbaa harfleri dizme için 84.42
ŞASONLAR: bkz. AYAK GİYİMİ  
ŞAŞIRTICI HİLELER95.0595.05
ŞAŞIRTMALI DEHLİZ VE MAHARALAR, fuar veya panayır eğlencelerine mahsus eşya 95.08
ŞEDİTLER 36.02
ŞEFFAF ÇIKARTMALAR, vitrin, kağıttan48.1448 Gen 48.14
ŞEFTALİLER:  
               kurutulmuş 08.13
               taze0809.3008.09
               çekirdek içleri ve çekirdekler1212.3012 Gen 12.12
               başka surette hazırlanmış veya konserve edilmiş, ilave şeker

içersin veya içermesin, t.b.y.a.

2008.7020.08
ŞEKER KAMIŞINI LİF HALİNE GETİRMEYE MAHSUS MAKİNA VE CİHAZLAR:  
               şeker imaline mahsus makine ve cihazlar 84.38
ŞEKER PEKMEZİ, rafine edilmiş melas olarak 17.03
ŞEKER, ŞEKERLER bkz. ŞEKERLEMELER  
ŞEKERCİLİK MAMÜLLERİ 17.04
ŞEKERKAMIŞI BAGASI PULPU (23.03)
ŞEKERKAMIŞI BAGASI2303.2023.03
ŞEKERLEME ve belli başlı MAKİNELERİ:  
               şekerleme:  
                              kakao içerenler18-218.06
                              şeker yerine sentetik tatlandırıcı içerenler 21.06
                              kakao içermeyenler17.0417.04
               şekerleme yapma makineleri, t.b.y.a.8438.2084.38
ŞEKERLEMELER:  
               bonbonlar 17.04
               taklit şekerlemeler, mumdan, yontulmuş veya kalıba dökülmüş 96.02
               sürpriz eşyaları 95.05
               şeker yerine suni tatlandırıcılar içeren tatlılar 21.06
ŞEKERLEMELER, kakao içermeyenler 17.04
ŞEKERLER, ŞEKER PANCARI, ŞEKER KAMIŞI, ŞEKER ÜRÜNLERİ ve bunlar için MAKİNELER, SOFRA EŞYASI vb. :  
               şekerler:  
                              kimyaca saf şekerler, früktoz, glikoz, laktoz, maltoz ve

sakkaroz hariç suku solüsyon halinde olsun olmasın

2940.0029.40
                              üzüm şekeri 20.09
                                             esmer şeker 17.01
                                             kamış veya pancar şekeri  
                                                            ilave aroma veya renk verici madde

içermeyen ham şeker

17-a.p.I17.01 1701.11 ve 701.12
                                                            pancar şekeri1701.1217.01
                                             kamış şekeri1701.11 
                                             diğerleri  
                                                            ilave aroma veya renk verici madde

içerenler

1701.91 
                                                            diğerleri1701.9917.02
                                             diğer şekerler17.0217.02
                                             karamelize şekerler 17.02
                                             dekstri-maltoz:  
                                             Dekstroz 17 Gen 17.02
                                             früktoz17-1(b) 1702.5017.02
                                             kimyaca saf früktoz  
                                             diğer früktozlar, kuru halde ağırlık itibariyle %50

den fazla früktoz içerenler

1702.6017.02
                                             glukoz, kimyaca saf olsun olmasın17-1(b) 17.0217 Gen 17.02
                                                            früktoz içermeyenler veya kuru halde

ağırlık itibariyle %20den az früktoz

içerenler

1702.30 
                                                            kuru halde ağırlık itibariyle en az %20

fakat %50den az früktoz içerenler

1702.4017.02
                                             invert şeker1702.90 
                                             laktoz, kimyaca saf olsun olmasın, ağırlık

itibariyle %95ten fazla laktoz içerenler

17-1(b)17 Gen

17.02

                                                            ağırlık itibariyle %99 veya daha fazla

laktoz içerenler

1702.11 
                                                            diğerleri1702.19(17.02)
                                             laktoz, ağırlık itibariyle %95 veya daha az laktoz

içerenler

 04.04
                                             levüloz (29.40)
                                             malto-dekstrinler:  
                                                            kuru madde üzeinden dekstroz olarak

ifade edilen indirgen şekeri ihtiva

edenler, %10dan fazla fakat %20den az

 17.02
               antika, eskiliği 100 yılı aşan 97.06
               camdan 70.13
               deri veya terkip yoluyla elde edilmiş deriden veya bunlarla

kaplanmış

 (42.02)

42.05

               ahşaptan 44.20
ŞEKİL VERME MAKİNALARI, keçe şapka imaline mahsus 84.49
ŞEKİL VERME MAKİNELERİ ve PRESLERİ:  
               keçe, şapka yapmak için 84.49
               kumdan dökümhane kalıpları yapmaya mahsus84.7484.74
                              aksam ve parçalar8474.9084.74
               ağaç işlemeye mahsus makineli aletler 84.65
               kağıt veya karton imali için 84.39
               kağıttan bardak, kutu vb. imali için 84.41
               kauçuk veya plastik için 84.77
                              iç lastik için8477.51 
               kısa veya uzun çoraplar için 84.51
ŞEKİL VERMEDE KULLANILAN MODELLER VE ALETLER  
               dişçilikte kullanılan şekillendirici aletler, protez  
               şekil vermede kullanılan bıçaklar, ağaçtan 90.18
               model patları:  
               kütle, kalıp, çubuk, levha, vb. şekillerinde çocukların eğlenceleri

için hazırlanmış olanlar dahil

3407.0034.07
               toz halinde 38.24
ŞEKİL VERMEYE MAHSUS MAKİNE VE CİHAZLAR, çikolata sanayiine mahsus 84.38
ŞEKİLLENDİRME VE SABİTLEŞTİRME MAKİNELERİ, mensucat için 84.51
               kuru madde üzerinden dekstroz olarak ifade edilen indirgen

şekeri İhtiva edenler, %10’den az

 35.05
               maltoz. kimyaca saf olsun olmasın17-1(b)17 Gen 17.02
               akağaç şekeri17.0217.02
               süt şekeri:1702.20 
               sakkaroz 17 Gen
                              kimyaca saf17-1(b)17.01
                              kimyaca saf olanlar hariç, şeker17.01 
                              pancarı veya şeker kamışından başka kaynaklar elde

edilen

 17.02
               diğer şekerler 17.02
               diğerleri, şurup şeklinde : bkz. ŞURUP1702.90 
               şeker pancarı: bkz. PANCAR  
               şeker kamışı, taze, soğutulmuş, dondurulmuş veya kurutulmuş,

öğütülmüş olsun olmasın

1212.9212.12
               şeker kamışı mumu 15.21
               şeker esterleri, şeker eterleri ve bunların tuzları, 29.37, 29.338 veya 29.39 pozisyonlarındaki ürünler hariç  
               şeker esterleri, şeker eterleri ve bunların tuzlarının ara karışımları29-1(c) 2940.0029 Gen    29.40 (29.40)
               şeker ürünleri:  
                              şekercilik mamulleri: bkz. MAMÜLLER  
                              şeker melasları: bkz. MELASLAR  
                              kakao içeren şeker müstahzarları: bkz. ÇİKOLATA  
                              şeker sanayi artıkları, pellet halinde olsun olmasın 23.03
               şeker imaline mahsus makine ve cihazlar, t.b.y.a2303.20 
               sofra veya mutfak eşyaları, ev işlerinde kullanılan, şeker için: bkz.

SOFRA EŞYASI

8438.3084.38
ŞEKERLİKLER  
ŞEMSİYE TELİ 66.03
ŞEMSİYELER:  
               şemsiyeler:  
                              karnaval şemsiyesi 95.05
                              bahçe şemsiyeleri veya benzer şemsiyeler6601.1066.01
                              oyuncak şemsiyeler(66-1(c))(66.01) 95. Fas
                              diğerleri:  
                                             iç içe girebilen milleri olanlar6601.91 
                                             diğerleri6601.99 
                              66.01 pozisyonunda yer alan şemsiyelerin aksam ve

parçaları

66-2

66.03

66.03
               şemsiye kın ve kılıfları, dokumaya elverişli maddelerden mamul 63.07
               şemsiyelerin bir araya getirilmiş tel mesnetleri, bir mil üzerine

monte edilenler dahil

6603.2066.03
               şemsiyelikler 94.03
               çadır şemsiyeler 6601.10
ŞEMSİYELERİN AÇIK VAZİYETTE DURMASINA YARAYAN DİL TERTİBATI 66.03
ŞEMSİYELİKLER 94.03
ŞENDERELER  
               şendereler:  
                              ahşap şendereler4416.00 
               fıçı tahtalarını rendelemeye, bombeleştirmeye, uçlarına geçme

yeri yapmaya, fıçı dibi tahtalarına geçme yuvası yapmaya, fıçı

üzerini çemberlemeye, vb. mahsus ağaç işleme tezgahları

 84.65
               fıçı tahtalarını buhardan geçirmeye mahsus cihazlar (84.65)
               fıçı tahtaları 44.16
ŞENET İPLİK5606.0056.06
ŞENLİK FİŞEKLERİ3604.1036.04
ŞERBETÇİ OTU:  
               kozalakları, taze veya kurutulmuş, tane, toz veya pellet şekline

getirilmiş olsun olmasın

12.1012.10
                              tane, toz veya pellet şeklinde1210.2012.10
                              tane, toz veya pellet haline getirilmemiş1210.1012.10
               hülasaları13-1 1302.1313.02
               etkisini yitirmiş şerbetçi otları 23.03
ŞERBETÇİ OTU SÜRGÜNLERİ, şurup içinde konserve edilmiş 20.08
ŞERİT  
               şerit halinde bıçaklı, deri kesme makinaları 84.53
               mesaha ve topografya işlerine mahsus şerit halinde ölçüler 90.15
ŞERİT  
               şerit metal: bkz. ŞERİTLER, adi metaller  
               şerit kağıt:  
                              örme veya diğer kullanımlar için 48.23
                              teşhis veya laboratuvar reaktifi emdirilmiş (48.23) 38.22
ŞERİT BİDONU (84.48)
ŞERİT CETVELLER 90.17
ŞERİT ÇEKME CİHAZLARI, yollar için, motorize, yaya tarafından idare edilen 84.79
ŞERİT PARALARI  
               pamuktan 52.02
               yünden 51.03
ŞERİTLER  
               aşındırıcılarla kaplanmış kağıt, dokumaya elverişli maddeler vb.den şeritler 68.05
               amyanttan şeritler, t.b.y.a. 68.12
               balon veya hava gemilerinin sırt çerçeveleri için 88.03
               adi metalden şeritler, t.b.y.a.:  
                              şeritler, yük taşıt araçları için 83.02
                              demirden şeritler, t.b.y.a. 72 Gen
                              demirden olmayan şeritler, t.b.y.a. : bkz. YAPRAKLAR,

demirden olmayan

  
               mantardan:  
                              aglomere mantardan  
                              tabii mantardan4504.10 
                              dikdörtgen şeklinde4502.0045.02
                              diğer şekiller 45.03
               elektrik işleri için, izole edilmiş 85.44
               elektrik bağlantı şeritleri 85.36
                              üzerinde terminalleri bulunmayanlar 85.47
               sürtünmeyi temin edici maddelerden, amyanttan vb.den, monte

edilmemiş, frenler, kavrama tertibatı için

68.1368.13
               posttan, dabaklanmış veya aprelenmiş 43.02
               kağıt şeritler, t.b.y.a. : bkz. KAĞIT  
               şerit şeklinde örmeler 46.01
               plastikten: bkz. LEVHALAR, plastikten  
               kıymetli metallerden : bkz. ÇUBUKLAR, kıymetli metallerden  
               kauçuktan:  
                              kauçuk lastiklere yeniden sırt geçirmede kullanılan

profiller

4006.1040.06
ŞERİTLER: (devamı)  
               kayarak işleyen fermuarlar için tasarlanmış 96.07
               ses veya benzeri kayıt şeritleri:  
                              kaydedilmiş 84.24
                              kaydedilmemiş, hazırlanmış 84.23
               dokumaya elverişli maddelerden şeritler, t.b.y.a:  
                              el yapımı dokumaya elverişli maddelerden şeritler:  
                                             görünür genişliği 5mm’den fazla olanlar: bkz.

TABAKALAR, plastikten

  
                                             görünür genişliği 5 mm’yi geçmeyenler:  
                                                            metalle kaplanmış veya toz şerit veya tel

halindeki metallerle birleştirilmiş, gipe

edilmiş olsun olmasın

5605.0056.05
                                                            kauçuk veya plastikle kaplanmış,

sıvanmış, emdirilmiş, lamine edilmiş

56-4

56.04

56.04
                                                            gipe edilmiş5606.0056.06
                                                            diğerleri:  
                                                                           suni54.0554.05
                                                                           sentetik54.0454.04
                              54.04 veya 54.05 pozisyonlarındaki şerit veya benzeri

eşyalar

5609.0056.09
                              dokunmuş mensucat:  
                                             görünür genişliği 5mm’yi geçen el yapımı liflerden elde edilmiş şeritlerden (54.07) (54.08) 46.01
                                             görünür genişliği 5mm’yi geçmeyen el yapımı liflerden elde edilmiş şeritlerden: bkz. MENSUCAT, dokumaya elverişli maddeler, dokunmuş, bitkisel örgü maddelerinden 14.01
               mumdan şeritler, ağaçtan döküm kalıplarının çatlaklarını

doldurmaya mahsus

 96.02
               ağaç şeritler, t.b.y.a:  
                              kibrit çöpü imaline mahsus (44.21) 44.04
                              parke kaplamasında kullanılanlar:  
                                             panellerle birleştirilmiş 44.18
                                             panellerle birleştirilmemiş:  
                                                            kontrplak parçaları veya kaplama levha

haline getirilmiş ağaçlardan

 (44.07)

(44.09)

                                                            kontrplak parçaları veya kaplama levha

haline getirilmiş ağaçlardan elde

edilenler hariç: herhangi bir kenarında

veya yüzünde devamlı şekil verilmiş,

birleştirilmemiş, rendelenmiş, zımpara

yapılmış veya (v) şeklinde bağlantı teşkil

etmiş olsun olmasın

44.0944.09
                                                                           iğne yapraklı ağaçlar4409.10 
                                                                           geniş yapraklı ağaçlar4409.20 
                                                            devamlı şekil verilmemiş 44.07
                              örme işlerinde veya çip sepetleri, tablet kutuları vb.

yapmak için kullanılan türden olanlar

 (44.08)

44.04

                              defterlik kibrit yapımında kullanılmak üzere ucu

sivriltilmiş veya bir kenarı yarılmış

 44.21
ŞERİTLER, kağıttan 95.05
ŞEYTAN ŞALGAMI KÖKLERİ 12.11
ŞEZLONLAR 94.01
ŞIRALAR, üzüm:  
               alkol derecesi hacimce %0.5 vol’ü geçmeyenler (22.04) 20.09
               fermantasyonu alkolle önlenmiş veya durdurulmuş2204.21 veya 2204.2922.04
               fermante edilmemiş ve alkol içermeyenler, şeker veya diğer

tatlandırıcı maddeler içersin içermesin: bkz. SULAR

  
               diğerleri2204.3022.04
ŞIRINGALAR ve ŞIRINGA ENJEKTÖRLERİ:  
               dişçilikte, tıpta, cerrahide veya veterinerlikte kullanılanlar, iğneli veya iğnesiz9018.3190.18
               hijyen veya eczacılık eşyaları:  
                              camdan şırınga enjektörleri 70.17
                              sertleştirilmiş kauçuk dışında vulkanize edilmiş kauçuktan

şırıngalar

 40.14
               mekanik şırıngalar, sıvı veya toz püskürtmek için 84.24
ŞİFON İPLİĞİ 50.04
ŞİFONİYER 94.03
ŞİFONYERLER 94.03
ŞİLTE KILIFLARI 63.02
ŞİLTE KORUYUCULAR, somya ile şilte arasına konulan bir nevi ince şilte 94.04
ŞİLTE MESNETLERİ9404.1094 Gen 94.04
ŞİLTELER:  
               amyanttan 68.12
               cam liflerinden7019.3970.19
               masaj cihazları olanlar, yatmadan dolayı oluşan yaraları önleyici

veya tedavi edici

 90.19
               havalı yataklar, t.b.y.a.:  
                              plastikten (94.04) 39.26
                              kauçuktan, vulkanize edilmiş, sertleştirilmiş kauçuk hariç 40.16
                              dokumaya elverişli maddelerden 63.06
                                             pamuktan6306.41 
                                             dokumaya elverişli diğer maddelerden6306.49 
                              yaylı veya içleri herhangi bir madde ile doldurulmuş veya

teçhiz edilmiş veya gözenekli kauçuk veya plastikten:

  
                              94.01 pozisyonunda yer alan oturmaya mahsus

mobilyalar için olan ve bunlarla birlikte bulunanlar veya

bu tür mobilyaların diğer parçalarıyla birleşik olanlar

 94.01
                              diğerleri 94 Gen 94.04
                                             gözenekleri kauçuktan veya plastik maddelerden

olanlar, kaplanmış olsun olmasın

9404.21 
                                             diğer maddelerden9404.29 
               su ile şişirilmiş yataklar(94-1(a))(94.04) 39.26 veya 40.16
ŞİOLİT, doğal2527.0025.27
ŞİŞE  
               şişe mahfazaları, tabii veya terkip yoluyla elde edilen deriden,

plastik madde yapraklarından, kartondan, dokumaya elverişli

maddelerden veya vulkanize edilmiş liflerden

42.02 
               şişe tutacakları: bkz. TUTUCULAR  
               camdan şişe imalatına mahsus makineler 84.75
               şişe kalıpları 84.80
               şişe açacakları: bkz. AÇACAKLAR  
               plastikten yarı mamül şişeler G.K-2(a) 39.23
ŞİŞELEME MAKİNELERİ:  
               ev işlerinde kullanılan, mekanik, ağırlığı 10kg. geçmeyenler (84.22) 82.10
               diğerleri  
               şişeleri temizlemeye ve kurutmaya mahsus makineler8422.2084.22
               şişeleri doldurmaya, kapamaya, mühürlemeye, kapsüllemeye

veya etiketlemeye mahsus makineler

8422.3084.22
                              aksam ve parçaları8422.9084.22
ŞİŞELER  
               seramik sıcak su şişeleri:  
                              porselen veya çiniden 69.11
                              diğerleri 69.12
               cam şişeler, t.b.y.a.:  
                              ürünlerin nakil ve ambalajlanmasında kullanılanlar70.1070.10
                              tamamen veya terkip yoluyla elde edilen deri ile

kaplanmış olanlar

 42.05
                              mal teşhirine mahsus kaplar, mağazalar vs. için 70.20
                              biberonlar 70.13
                              camdan laboratuvar eşyası 70.17
                              parfüm şişeleri 70.10
               demirden veya çelikten  
                              sıkıştırılmış veya sıvı hale getirilmiş gazlar için 73.11
                              sıcak su şişeleri 73.23
                              dökme demirden veya çelikten civa kapları 73.25
               deriden veya keçi derisinden matara 42.05
               plastikten3923.3039.23
               kıymetli metalden tuvalet için su çanakları 71.14
               kauçuktan sıcak su şişeleri 40.14
ŞİŞİRİLEBİLİR EŞYALAR, kauçuktan, t.b.y.a.4016.9540.16
ŞNORKELLER 95.06
ŞOFÖR MAHALLERİ 87.07
ŞOFÖR MAHALLERİ, 87.01 ila 87.05 pozisyonlarında yer alan motorlu taşıtlar için: bkz. GÖVDELER  
ŞOK TEDAVİ CİHAZLARI, elektrikli tıbbi aletler  
ŞORTLAR:  
               yüzme kıyafetleri: bkz. YÜZME KIYAFETLERİ  
               pantolon: bkz. PANTOLONLAR  
ŞOSE 91.14
ŞÖMİNE RAFLARI:  
               çimentodan, betondan veya suni taştan 68.10
               kayagan taşından 68.03
                              yontulmaya veya inşaata elverişli taşlardan 68.02
ŞURUPLAR:  
               şeker şurupları  
                              ilave aroma veya renk verici madde içerenler 21.06
                              ilave aroma veya renk verici madde içermeyenler:17.0217 Gen 17.02
                                             kamış ve pancar şekerinden 17.02
               29.40 pozisyonundaki kimyaca saf şekerlerden 29.40
                              früktoz şurubu, kuru halde ağırlık itibariyle %50’den fazla

früktoz içerenler

1702.6017.02
                              glikoz şurubu 17.02
                              früktoz içermeyenler veya kuru halde ağırlık itibariyle

%20’den az früktoz içerenler

1702.30 
                              kuru halde ağırlık itibariyle en az %20 fakat %50’den az

früktoz içerenler

1702.40 
                              golden şurup 17.02
                              invert şeker şurubu 17.02
                              laktoz şurubu: 17.02
                                             ağırlık olarak %99 veya daha fazla laktoz

içerenler

1702.11 
                              malto-dekstrin şurubu 17.02
                              akağaç şurubu1702.2017.02
                              sakkaroz şurubu 17.02
                              diğerleri1702.90 
               sofra şurubu, rafine edilmiş melas olanlar 17.03
error: İçerik korunmaktadır !!