T Harfi ile başlayan Gümrük Tarife Eşya Fihristi

Ana Sayfa Alfabetik Eşya Fihristi T Harfi ile başlayan Gümrük Tarife Eşya Fihristi

EşyaArmonize-Sistemİzahname

Notlar

T ŞEKLİNDE GÖNYELER90.17
TABAKA:
               debriyaj balataları, 87.01 ila 87.05 pozisyonlarındaki aralar için87.08
               pul lak13.01
               raflar, demir veya çelikten
                              mutfak kullanımı için73.23
                              sobalar ve ocaklar için73.21
               şapkalar için keçeden diskler65.01
TABAKALAR, YAPRAKLAR, LEVHALAR:
               aşındırıcılarla kaplanmış tabakalar, deri, kağıt veya dokumaya

elverişli maddelerden vb.

68.05
               yontulmaya elverişli hayvansal maddelerden96.01
               amyantlı çimentodan, selülozlu çimentodan ve benzerlerinden

eşya:

               oluklu levhalar6811.1068.11
               diğerleri6811.2068.11
               bazalttan, eritilmiş68.15
               adi metalden, t.b.y.a. :
                              hak edim için hazırlananlar84.42
                              demir içeren levhalar: bkz. YASSI HADDE ÜRÜNLERİ,

demir veya çelikten

                              demir içermeyen levhalar, t.b.y.a. :
                                             alüminyumdan:
                                                            kalınlığı 0.2mm’yi geçenler:76-1(d) 76.0676.06
                                                            dikdörtgen şeklinde olanlar:
                                                                           alüminyum alaşımlardan7606.12
                                                                           alaşımsız alüminyumdan7606.11
                                                            diğerleri
                                                                           alüminyum alaşımlardan7606.92
                                                                           alaşımsız alüminyumdan7606.91
                                             kalınlığı 0.2mm’yi geçmeyenler: bkz. FOLYO,

alüminyumdan

                                             berilyumdan81-a.p.I.81.12
               bakırdan74-1(g)
                              kalınlığı 0.15mm’yi geçenler74.0974.09
                              bakır-nikel esaslı alaşımlardan7409.40
                              bakır-nikel-çinko alaşımlardan7409.40
               bakır-kalay esaslı alaşımlardan
                              rulo halinde olanlar7409.31
                              diğerleri7409.39
               bakır-çinko esaslı alaşımlardan
                              rulo halinde olanlar7409.21
                              diğerleri7409.29
               diğer bakır alaşımlardan7409.90
               rafine edilmiş bakırdan
                              rulo halinde olanlar7409.11
                              diğerleri7409.19
                              kalınlığı 0.15mm’yi geçmeyenler: bkz. FOLYO, bakırdan
               kurşundan78-1(d)
                              kalınlığı 0.2mm’yi geçmeyenler7804.11
                              diğerleri7804.1978.04
               magnezyumdan81-a.p.I
               molibdenden81-a.p.I 8102.92 81.02
               nikelden75-1(d) 75.0681.04
               nikel alaşımlardan7506.2075.06
               alaşımsız nikelden7506.10
               tantaldan81-a.p.I
               kalaydan:
                              kalınlığı 0.2mm’yi geçenler80-1(d) 8004.0081.03 80.04
                              kalınlığı 0.2mm’yi geçmeyenler: bkz. FOLYO, kalaydan
               titanyumdan81-a.p.I81.08
               tungstenden81-a.p.I 8102.9281.01
               çinkodan79-1(d) 7905.00
               metal depluvayye79.07
               hazırlanmış klişe levhaları(79.05) 84.42
               diğerleri79-1(d) 7905.0079.05
               mantardan4504.10
               aglomere mantardan45.02
               tabii mantardan4502.0045.02
                              dikdörtgen şeklinde45.03
                              diğer şekillerde85.03
                              elektrikli yapraklar, kare veya dikdörtgenden başka

şekillerde

68.13
                              sürtünme maddelerinden, monte edilmemiş, fren ve

benzerleri için

68.13
               jelatinden, t.b.y.a., dikdörtgen şeklinde3503.0035.03
               camdan, cam liflerinden olanlar hariç, emici veya yansıtıcı

tabakası olsun olmasın

                              işlenmemiş70-2
                                             dökme cam ve haddeden geçirilmiş cam
                                             takviye edilmemiş yapraklar:
                                                            kütle halinde boyanmış, ışık geçirmez

hale getirilmiş, kaplanmış veya yansıtıcı

olmayan bir tabakası olanlar

7003.12
                                                            diğerleri7003.1970.03
                                             takviye edilmiş yapraklar7003.2070.03
                                             çekme veya üfleme cam:
                                                            cam, kütle halinde boyanmış, ışık

geçirmez hale getirilmiş, parlatılmış veya

yansıtıcı olmayan bir tabakası olanlar

7004.2070.04
                                                            diğerleri7004.9070.04
                                             float cam ve yüzeyi cilalanmış veya parlatılmış

cam:

                                                            takviye edilmemiş cam, emici, yansıtıcı

yada yansıtıcı olmayan tabakası olanlar

7005.1070.05
                                             diğer takviye edilmemiş camlar:
                                                            kütle halinde boyanmış, ışık geçirmez

hale getirilmiş, parlatılmış, kaplanmış

veya sadece cilalanmış

7005.2170.05
                                                            diğerleri7005.2970.05
                                             takviye edilmiş cam7005.30
                              işlenmiş70-2
                                             diğer maddelerle çerçevelenmemiş veya

donatılmamış

7006.0070.06
                                             diğerleri:
                                                            fotoğraf, resim vb. için hazırlanmış

bulunan, adi metallerden mamul

çerçeveleri olanlar

(70.06)

83.06

                                                            fotoğraf, resim vb. için hazırlanmış

bulunan, adi metallerden mamul

çerçeveleri olanlar

(70.06)

44.14

                                                            ağaçtan mamul olan makine ve

cihazların veya mobilyaların aksamını

teşkil etmek üzere diğer maddelerden

bir çerçeve içine alınmış

(70.06)

70.19

                              cam liflerinden, dokunmamış7019.327019.32
                              ısıyı, sesi tecrit edici veya sesi muhafaza edici mineral

maddelerden olanlar

68.06
                              linoleum bileşiğinden(59.04)
               mikadan:
                              aglomere edilmiş veya terkip yoluyla elde edilmiş, bir

mesnet üzerinde olsun olmasın

6814.1068.14
                              yarılmış2525.1025.25
                              mineral yimden6806.1068.06
                              aynalardan levhalar, ileri derecede bir işlem görmüş

olsun olmasın

70.09
               kağıt veya karton levhalar, t.b.y.a. :
                              yumurtaların ambalajlanmasında kullanılan kalıp işi

oyuklu levhalar

48.23
                              kendi kendine kaydedici cihazlar için basılmış tabakalar4823.4048.23
                              çatı kaplama levhaları(73.14) Fas.48
                              torn, döküntü, kırpıntı ve hurdalar olarak47.07
               torbdan68.15
               şeritler halinde örülmeye elverişli maddeler46-3 46.0146.01
               alçı ve alçı esaslı bileşiklerden
                              tezyin edilmemiş:
                                             yüzü sadece kağıt veya kartonla kaplanmış veya

takviye edilmiş olanlar

6809.11
                                             diğerleri6809.1968.09
                              diğerleri6809.90
               plastikten: bkz. PLATES, plastikten
               polarizan maddelerden9001.2090.01
               kıymetli metallerden:
                              gümüş kaplamalı adi metalden, yarı işlenmişten daha

fazla işlenmemiş

71.07
                              paladyumdan71.10
                              platinden71.10
                              rodyumdan71.10
                              gümüşten71.06
               kauçuktan
                              tabii kauçuktan füme yapraklar4001.2140.01
               kayagan taşından: bkz. KAYAGAN TAŞI
               taştan, dikdörtgenden başka şekillerde68.02 63.02 (63 Gen)
               yatak çarşafları56.03
                              kullanıldıktan sonra atılan, dokunmamış63.09 63.06
                              kullanılmış ve dağınık, ambalajsız halde getirilenler56.03
                              yere serilen bezler, kamp eşyası olarak63.07
                              dokunmamış mensucattan95.03
                                             koruyucu örtüler, düz şekilde
                                             oyuncak yapraklar, kesip çıkarılan resim, model

vb.lerden oluşanlar

44.08

4408.10

44.08
                                             ahşaptan yapraklar, t.b.y.a. :
                                                            kontrplak için yapraklar4408.31 veya 4408.39
                                                                           iğne yapraklı ağaçlar4408.9044.07
                                                                           tropikal ağaçlardan olanlar44.08 4408.1044.08
               diğerleri4408.31 veya 4408.39
                              kesme ve soyma kaplama levhaları, kalınlığı 6mm’yi

geçenler

                              kaplamalık yapraklar, kalınlığı 6mm’yi geçmeyenler
                                             iğne yapraklı ağaçlar4408.90
                                             tropikal ağaçlardan olanlar
               diğerleri
TABAKLAR
               ev eşyası: bkz. SOFRA EŞYASI
               laboratuvar eşyası:
                              seramikten69.09
                              camdan70.17
               süs olarak kullanılanlar: bkz. SÜSLER
               sabun: bkz. SABUN, sabunluklar
TABAN ASTARLARI
               ortopedik alet olarak90.21
               diğerleri64.06
                              çıkarılabilir taban astarları64.06
TABANCA
               silahlı, tabanca kılıfları42.02
               pamuk barutu39.12
               barut36.01
TABANCA İLE FIRLATILAN BİLEŞİMLER38.16
TABANCA KILIFI42.02
TABANCALAR İÇİN DÖKME PARÇALAR93.05
TABANCALAR:
               silahlar93 Gen
                              hoca veya gaz tabancaları, gaz ile çalışan, bir anestezik vb

ilacı otomatik olarak şırınga eden, hayvanlar için

kullanılan tabancalar

9304.0093.04
                              av, spor ve hedef vurma av tüfekleri93.03
                              harp silahları olanlar93.01
                              yaylı tüfek ve tabancalar9304.0093.04
                              ikaz tüfekleri, boş mermi atan, bir alarmı haber veren

silahlar

93.03
                              alev saçıcı cihazlar:
                                             yabani, zararlı otları ve benzerlerini imha etmek

gibi tarımsal maksatlarda kullanılan alev saçıcı

cihazlar

84.24
               yağlama tabancaları: bkz. YAĞLAMA EKİPMANLARI
               hidrolik tabancalar84.24
               püskürtme tabancaları8424.2084.24
                              aksam ve parçalar8424.9084.24
               oyuncak tabancalar95.03
TABANCALAR
               silah olanlar:
                              hava ve gaz tabancaları, bir anestezik veya ilacı otomatik

olarak bir hava kompresörü yardımıyla şırınga eden

9304.0093.04
                              ağızdan doldurulan, ateşli silahlar, fişek atmazlar93.03
                              çok süratli ve devamlı ateş eden düşük çaplı silahlar93.01
                              kurusıkı tabancalar93.0393.03
                              sert bir yay marifetiyle çalışan silahlar9304.0093.04
                              sadece işaret fişeği atan piyade tabancaları93.03 93 Gen 93.03
                              diğer tabancalar, mermi tipi, minyatür, tabancalar, yarı

otomatik tabancalar ve kalem, çakı, sigara vs. şeklinde

tabancalar

9302.0093.02
               yağ tabancaları, sıkıştırılmış havalı tipleri84.67
               el ile kumanda edilen püskürtme makinaları84.24
               raptiye tabancaları82.05
               oyuncak tabancalar95.03
TABANLAR
               balık: bkz. BALIK
               ayakkabı için:
                              yarım tabanlar64.06
                              çıkarılabilir iç abanlar64.0664.06
                              orta tabanlar64.06
                              plastikten veya kauçuktan dış tabanlar6406.2064.06
               ayakkabı tabanlarının imaline mahsus makineler
                              ipten ayakkabı tabanları için84.79
                              tahtadan ayakkabı tabanları için84.65
TABANLAR
               kartuş kovan tabanları93.06
               buhar kazanlarına mahsus tabanlar84.02
TABİİ BAL: bkz. BAL
TABİİ MANTARDAN CONTALAR, kapakların ve benzerlerinin baş kısmını laplamada kullanılanlar45.03
TABİİ REÇİNELER, modifiye edilmemiş(39.13) 13.01
TABİİ SAKIZLAR: bkz. SAKIZLAR
TABİİ VERNİK: bkz. VERNİK
TABLALAR
               hassasiyeti 5 santigram veya daha iyi olan teraziler için90.16
               adi metalden:
                              kağıt tablası ve kalem kutuları83.0483.04
                              baskı diş bileşikleri tablaları90.18
                              mekanik kömür taşıyıcılar için84.16
               kağıt veya kartondan
                              bürolarda kullanılan mektup tablaları4819.6048.19
                              diğer tablalar4823.6048.23
               tahtadan
                              yumurta tablaları, paketleme kabı olarak44.15
                              mutfak eşyası veya sofra eşyası44.19
                              büroda kullanılan mektup tablaları44.20
                              kalem kutuları44.20
TABLALAR
               dikiş makinalarına mahsus8452.2084.52
TABLET HALİNE SOKMAYA MAHSUS KALIPLAR, ön hazırlık mahiyetinde, tozları kalıplamak için84.80
TABLETLER
               takma dişler için33.06
               yenilebilir, gıda müstahzarları olanlar, t.b.y.a.21.06
               sakkarin vb. tatlandırma amaçlı, yiyecek maddesi olmayanlar38.24
               sadece tedavi amacına uygun olanlar30.04
TABURELER
               ayak koyma tabureleri94.03
               diğerleri94.01
TABUTLAR, tahtadan44.21
               tertibatı, adi metalden83.02
TABÜLATÖR MAKİNELERİ, veri işlemek için84.71
TAÇLAR: bkz. MÜCEVHERAT
TAFİYA2208.4022.08
TAFTA
               sire tafta59.07
               tafta, ipekten dokunmuş mensucat50.07
TAĞYİR EDİLMEMİŞ ALKOLLÜ İÇKİ: bkz. DAMITIK ALKOLLÜ İÇKİLER
TAHİTİ CEVİZLERİ ve parçaları: bkz. KOROZO
TAHTA ÇUBUKLAR:
               golf topunun konduğu tahta çubuk95.06
               tüp veya ince boru tertibatı olanlar, demir veya çelikten73.07
TAHTEREVALLİLER95.06
TAHVİL SERTİFİKALARI4907.0049.07
TAKEOMETRELER9015.2090.15
TAKIM HALİNDE ÇEŞİTLİ AĞIZLARA SAHİP TESTERELER82.18
TAKIM HALİNDEKİ ELEKTRİKLİ SES YÜKSELTİCİLERİ8518.5085.18
aksam ve parçalar8518.9085.18
TAKIMLAR:
               örme veya kroşe işi olanlar61-3(b)
                              erkekler ve erkek çocukları için61.0361.03
                                             pamuktan6103.22
                                             sentetik liflerden6103.23
                                             yünden veya ince hayvan kıllarından6103.21
                                             dokumaya elverişli diğer maddelerden6103.29
                              kadınlar ve kız çocukları için61.0461.04
                                             pamuktan6104.22
                                             sentetik liflerden6104.23
                                             yünden veya ince hayvan kıllarından6104.21
                                             dokumaya elverişli diğer maddelerden6104.29
               örme veya kroşe işi olmayanlar:62-3(h)
                              erkekler ve erkek çocukları için62.0362.03
                                             pamuktan6203.22
                                             sentetik liflerden6203.23
                                             yünden veya ince hayvan kılından6203.21
                                             dokumaya elverişli diğer maddelerden6203.29
                              kadınlar ve kız çocukları için62.0462.04
                                             pamuktan6204.22
                                             sentetik liflerden6204.23
                                             yünden veya ince hayvan kılından6204.21
                                             dokumaya elverişli diğer maddelerden6204.29
TAKİSTEROL(29.36) 29.06
TAKKELER65.05
TAKLİT EŞYALAR, camdan, süsleme ve dekoratif amaçlı olanlar
               taklit mercan70.18
               taklit inciler7018.1070.18
               taklit kıymetli veya yarı kıymetli taşlar7018.1070.18
TAKLİT KADİFE59.07
TAKLİT KAUÇUK, sıvı yağlardan türetilen40-1 40.0240 Gen 40.02
TAKLİT MALLAR: ismen geçen eşyalar
TAKLİT METALİZE DERİLER41.09
TAKLİT MÜCEVHER71-11 71.1771.17
               adi metalden, kıymetli metalle kaplanmış olsun olmasın:
                              kol düğmeleri ve yaka düğmeleri7117.1171.17
                              diğerleri7117.1971.17
               diğerleri7117.90
TAKLİT TABANCALAR ve REVOLVERLER93.03
TAKMA BEBEK YAKALARI
               örme veya kroşe işi61.17
               örülmemiş veya kroşe işi olmayan61.17
TAKMA DİŞLER:
               takma dişler90.21
               diş temizleyiciler33.06
               takma dişleri ağızda sabit tutmaya mahsus patlar ve tozlar33.0633.06
               takma dişleri ağızda sabit tutmaya mahsus tabletler33.06
TAKOMETRELER:
               stroboskopik90.29
               t.b.y.a. :9029.2090.29
                              aksam, parça ve aksesuarlar9029.2090.29
TAKOZLAR, parça tutucu84.66
TAKSİM BORULARI, emme ve egzoz, içten yanmalı pistonlu motorlar için84.05
TAKSİM EDİCİ TERTİBAT VE MAKİNELER
               makineli aletlere mahsus8466.3084.66
               hamur bölme makineleri, sınai amaçlarla84.38
TAKSİMATLI TERTİBAT, dikte makinalarına mahsus85.22
TAKSİMETRELER9029.1090.29
               aksam, parça ve aksesuarlar9029.9090.29
TAKUNYALAR: bkz. AYAK GİYECEĞİ
               takunya kayışları94.06
               ahşap takunya yapma makineleri84.65
TAKVİMLER, TAKVİM ARKALIKLARI VE BLOK HALİNDE TAKVİMLER:49 Gen
               basılı takvimler ve takvim blokları4910.0049.10
               takvim arkalıkları, basılı, resimli olsun olmasın49.11
               randevu defterleri(49.10) 48.20
TAKVİYE EDİCİ KORSELER: bkz. KORSELER
TAKVİYE EDİCİLER, TAKVİYE EDİCİ VE DAYANIKLILIĞI ARTIRICI EŞYALAR VE MADDELER:
               köşe bantlar, burçlar, bavullar vb. için
                              adi metalden83.02
                              tabii veya terkip yoluyla elde edilen deri ve köseleden42.05
                              kağıt veya kartondan48.23
               takviye edilmiş kasalar ve zırhlı dolaplar8303.0083.03
               dayanıklılığı artırıcı çubuklar, betona mahsus, demirden  veya

alaşımsız çelikten

72.13
               mesnet olarak kullanılan mensucat, adi metal tellerden, bkz.

MENSUCAT, tel

               takviye edici levhalar, adi metalden83.02
TAKVİYE EDİLMİŞ KATALİZÖRLER: bkz. KATALİZÖRLER
TAKVİYE EDİLMİŞ MADDELER
TAKVİYE PARÇALARI, ayakkabı parçaları olarak64.06
TAKVİYELİ ZİEGLER: bkz. KATALİZÖRLER
TALEP NOTLARI, basılı(48.17) 49.11
TALİ ELEMANLAR, nükleer reaktörler için yakıt elemanlarının aksam ve parçaları84.01
TALİMAT BİLDİRİLERİ, basılmış49.01
TALİMAT ÇİZELGE VE ŞEMALARI, basılmış49.11
TALK:
               25. fasılın 1 nolu notunda belirtilenden fazla işlenmemiş25.2625.26
                              ezilmiş veya toz haline getirilmiş2526.20
                              ezilmemiş, toz haline getirilmemiş2526.10
               parfümeride kullanılanlar33 Gen
               değerli taş olanlar, monte edilmemiş33 Gen 71 Ek
TALK PUDRASI, karıştırılmamış, parfümlenmemiş, perakende satışa sunulmuş33.04
TALYUM, ürünleri ve eşyaları, t.b.y.a.81.1281.12
TALYUM BROMOİYODÜR KRİSTALLERİ38.24
TAM KABARTMALAR69.13
TAMAMLANMAMIŞ, BİTMEMİŞ, MONTE EDİLMEMİŞ veya SÖKÜLMÜŞ EŞYALARGR-2(a)GR 2
               61. fasılda yer alan61 Gen
               62. fasılda yer alan62 Gen
               71.13/14 pozisyonunda yer alan71.13/71.14
16. bölümde yer alanXIV Gen
               86. fasılda yer alan86. Gen
               87. fasılda yer alan87 Gen
               88. fasılda yer alan88 Gen
               89. fasılda yer alan89 Gen
               90. fasılda yer alan90 Gen
               94. fasılda yer alan94 Gen
TAMAMLAYICILAR
               hidroklorik asit için emme tamburları, camdan70.20
               tamburalı frenler:
                              87.11 ila 87.13 pozisyonları arasında yer alan bisikletler,

motosikletler ve diğer taşıtlar için olanlar

87.14
                              87.01 ila 87.05 pozisyonları arasında yer alan motorlu

taşıtlar için olanlar

87.08
               kablo makaraları, ahşap4415.1044.15
               saatler için olanlar91.14
               her tür madde için, mekanik veya termik tertibatı bulunmayan,

ısıyı izole edici veya iç yüzeyleri kaplanmış olsun olmasın:

                              alüminyumdan, hacmi 300 litreyi geçmeyenler76.1276.12
                              demir veya çelikten73.10
                                             hacmi 50 litre veya daha fazla olanlar7310.10
                                             hacmi 50 litreden az olanlar7310.29
                              kurşundan78.06
                              magnezyumdan81.04
                              kalaydan80.07
               makine, teçhizat veya bunların aksam ve parçaları olarak:
                              kütüklerin kabuklarını soymaya mahsus üstüvaneler84.79
                              ırgatlara mahsus84.31
                              santrifüjlere mahsus84.21
                              taşıyıcılara mahsus84.31
                              kurutma veya kavurma cihazlarına mahsus, ev işlerinde

kullanılmayanlar

84.19
                              filtreler için84.21
                              tırmıklar için84.32
                              otları yayarak kurumasını sağlayan makine ve cihazlara mahsus, vb.84.33
                              post, deri ve köselelerin hazırlanması, dabaklanması veya

işlenmesine mahsus

84.53
                              buhar kazanları için84.02
                              dokuma makineleri için84.48
                              geniş kasnaklar olarak84.83
                              vinçlere mahsus84.31
                              madeni eşyanın üzerindeki kumları temizleyeme, pasları

çıkartmaya veya parlatmaya mahsus rotatif üstüvaneler

84.79
               müzik aletleri92.06
               oyuncak davullar9206.0095.03
               fotokopi cihazları için90.09
               video sinyal kaydedici kafalar85.22
               saat makinelerine mahsus ağırlık tamburaları91.14
               ahşap olanlar4415.1044.15
TAMİR ARAÇLARI87.0587.05
TAMPERA RESİMLERİ, tamamen elle yapılmış97.01
TAMPİKO:
               tampiko ağacından boyayıcı hülasalar32.03
               tampiko, tampiko lifi, tampiko kendiri: bkz. İSTLE
TAMPON BOYNUZLARI, 87.01 ila 87.05 pozisyonlarında yer alan motorlu taşıtlar için87.08
TAMPONLAR:
               gemi veya doklarda kullanılan çarpmayı önletici tamponlar,

şişirilmiş olsun olmasın, sertleştirilmemiş vulkanize kauçuktan

4016.9440.16
               gemilerin rıhtım vb. yerlere çarpmasını önleyen tamponlar, halattan vb.56.09
               taştan, yapı veya anıt için68.02
TAMPONLAR ve bunların aksam ve parçaları, motorlu taşıtlar için, 87.05 ila 87.01 pozisyonlarında belirtilen8707.1087.08
TAMPONLAR, demiryolu veya tramvaylara ait:
               durdurma tamponları ve bunların aksam ve parçaları86-3(a)86.08
               müsademe tamponları, lokomotifler ve katarlar için, ve bunların

aksam ve parçaları

86-2(d)

8607.30

86.07
TAMPONLAR, sağlıkla ilgili
               selüloz vatkadan4818.40
               dokumaya elverişli maddelerden elde edilen vatkalardan5601.1056.01
TAMPONLAR:
               kurutma tamponları: bkz. KURUTMA TAMPONLARI
               giyim eşyası aksesuarları: bkz. OMUZ VATKALARI
               kriket pedleri95.06
               sürtünme maddelerinden, esası amyant vs. olan, monte

edilmemiş, frenler vs. için

               ısı veya ses yalıtıcı tamponlar6813.1068.13
                              amyanttan68.12
                              cam liflerinden70.19
                              mineral maddelerden, t.b.y.a68.06
               ıstampalar, mürekkep emdirilmiş olsun veya olmasın, kutulu veya

kutusuz

9612.2096.12
               anahtar tamponları, nefesli müzik aletleri için92.09
               dirseklikler ve dizlikler:
                              hayvanlar için4201.0042.01
                              insanlar için95.06
               su kabağı lifinden tamponlar46.02
               boya pedleri9603.4096.03
               temizlik ve parlatma işlerinde kullanılan pedler
                              adi metallerden pedler: bkz. CİLALAYICILAR, cilalayıcı

pedler

                              makinelere mahsus dokumaya elverişli maddelerden

tamponlar

59.11
               ayakkabı cilalamak için dokumaya elverişli maddelerden

tamponlar

63.07
               pudra tamponları, kozmetik ürünlerinin veya tuvalet

müstahzarlarının kullanılmasına mahsus olanlar

9616.2096.16
               telefon numaralarını kaydetmek için48.20
TAMTAMLAR92.06
TANBUL YAPRAKLARI14.04
TANECİK HIZLANDIRICILARI85.43
               yan iletken maddeleri depo etmeye mahsus iyon yerleştiriciler8543.11
               X ışını üretilmesi amacıyla özel olarak yapılmış bulunanlar(85.43) 90.22
               diğerleri8543.19
TANECİKLER, köşeli olanlar, dökme demir, aynalı demirden, demir veya çelikten mamul, tasnif edilmiş olsun olmasın72.05
TANELERİ, TOHUMLARI, VB. AYIKLAMAYA MAHSUS MAKİNE VE CİHAZLAR84.37
TANENLER VE TANNATLAR ve bunların türevleri
               alkaloid türevleri32-1(b)32.01
               glikosit türevleri32.01
               kıymetli metal tannatları29.39 29.38
               protein türevleri(32.01) 28.43 35.01 ila 35.04
TANJERİNLER, taze veya kurutulmuş0805.2008.05
TANKERLER
               tankerli motorlu taşıtlar, pompa tertibatı olsun olmasın87.04
               tanker römorklar ve tanker yarı-römorklar8716.3187.16
               sarnıçlı gemiler8901.2089.01
TANKLAR:
               yakıt tankları: bkz. YAKIT tankları
               depolama, işleme vb. için konteynerler, ısıyı izole edici veya iç

yüzeyleri kaplanmış olsun olmasın, mekanik veya termik tertibatı

olmayan:

                              alüminyumdan, hacmi 300 litreyi geçen7611.0076.11
                              bakırdan74.19
                              demir veya çelikten
                                             hacmi 300 litreyi geçen7309.0073.09
                                             diğerleri7310.10 veya 7310.29
                              plastikten, hacmi 300 litreyi geçen39-11(a) 3925.10
               özel amaçlı tanklar:
                              maddeleri ısıtmak veya soğutmak için: bkz. FIÇILAR
                              yüzen tanklar89.0789.07
                              ziraatta kullanılanlar, camdan70.20
                              sıvı yağların tasfiyesi için, mekanik84.79
                              genel kullanıma mahsus, mekanik cihazlarla donatılmış84.79
               tenderlere mahsus su tankları, demiryolu taşıtlarının veya

tramvayların aksam ve parçaları

86.07
               fotoğraf laboratuvarlarındaki işleme kapları90.10
TANKLAR, zırhlı savaş arabaları ve bunların aksam ve parçaları8710.0087.10
               arızalı savaş araçlarını kurtarmak için vinçle donatılmış tanklar87.10
               mühimmat taşıyan uzaktan idare edilen tanklar87.10
TANKLARA KARŞI KULLANILAN TOPLAR93.01
TANNATLAR: bkz. TANENLER ve ismen geçen tannatlar
TANSİYOMETRELER
               teşhis için tıbbi aletler90.18
               ipliklerin gerginliğini ölçmek için, tekstil makineleri için90.31
TANTAL BİLEŞİKLERİ
               tantal borür28.50
               tantal karbür28.49
               tantal nitrür28.50
               tantal cevherleri ve zenginleştirilmiş tantal cevherleri26.1526.15
TANTAL:
               alaşımları81.03
               çubuklar, sadece sinterleme yoluyla elde edilmiş8103.10
               tozları8103.1081.03
               işlenmemiş tantat8103.10
               döküntü ve hurdalar8103.1081.03
               diğerleri8103.90
TANTALATLAR28.41
TANTALİT26.15
TANZANİT, monte edilmemiş71 Ek
TAPYOKA ve TAPYOKA BENZERLERİ, nişastadan hazırlanmış, flokon, dane, yuvarlak, kalbur içi kalıntısı veya benzeri şekillerde1903.0019.03
TARAK DUBALARI84.30
               tarak gemileri, yüzen, kıskaç kavanı ve emme tertibatı dahil8905.10XVII  Gen

89.05

TARAKLAR: bkz. YUMUŞAKÇALAR
TARAKLAR, dokuma makinalarına mahsus8448.4284.48
TARAKLAR:
               zirai el aletleri, adi metalden82.01
               elbise, tuvalet fırçaları ve benzerleri
                              kıymetli metaller veya kıymetli metallerle kaplı

metallerden:

                              elbise tarakları ve cep tarakları, mücevherat halinde71.13
                              tuvalet tarakları, kuyumcu veya gümüşçü eşyası olan71.14
               diğer
                              doğal veya kültür incilerinden veya değerli taşlardan71.16
                              t.b.y.a.96.1596.15
                                             sert kauçuk veya plastikten9615.11
                                             diğer9615.19
               dokuma makinelerinin parça veya aksesuarları84.4884.48
TARAKLI BALIK AĞLARI89.02
TARAMA MAKİNALARINA MAHSUS MAKİNALAR84.48
TARAMA:
               Hindistan cevizi, abaka, rami veya 54.05 pozisyonunda belirtilen

diğer dokumaya elverişli bitkisel lifler

53.05
               tarama döküntüleri, pamuk52.02
               sentetik ve suni liften55.0555.05
                              suni5505.20
                              sentetik5505.10
               tarama döküntüleri50.03
               yün ve ince hayvan kıllarından tarama döküntüleri5103.1051.03
TARARLAR84.37
TARAYICILAR, radyotelgrafik resimlerin naklinde kullanılan, ayrı olarak geldiği halde(85.25)    85.17
TARAZLAR5601.3056.01
TARÇIN KABUKLARI12.11
TARÇIN
               tarçın ve tarçın ağacı çiçekleri09.0609.06
                              ezilmiş veya öğütülmüş0906.20
                              ezilmemiş veya öğütülmemiş0906.10
TARHUN7-207.09
TARİH ATMA CİHAZLARI84.43
TARİH DAMGALARI: bkz. DAMGALAR
TARİHİ KOLEKSİYONLAR VE KOLEKSİYONCU PARÇASI9705.0097 Gen 97.05
TARLA KUŞLARI, canlı01.06
TAROT KAĞITLARI95.04
TARTARAT
               tartarat kremi29.18
               ham tartar(29.11) 23.07
TARTARİK ASİT2918.1229.18
               esterleri2918.1329.18
               tuzları2918.1329.18
TARTI-KAYIKLARI70.17
TARTILAR VE BASKÜLLER84.2384.23
               bebek baskülleri8423.1084.23
               sabit ağırlıkları tartan basküller8423.3084.23
               hazneli tartı cihazları8423.3084.23
               evlerde kullanılan tartılar8423.1084.23
               insan tartan basküller8423.1084.23
               taşıyıcı bantlar üzerindeki maddeyi tartmaya mahsus basküller8423.2084.23
               maddeyi belli bir ağırlığa göre tartarak çuval veya diğer kaplara

doldurmaya mahsus basküller

84.23
               diğer tartı makineleri8423.3084.23
               aksam ve parçaları8423.81 ila 8423.89 8423.9084.23

84.23

TARTLAR, meyve vb.den pastacılık için hazırlanmış(20 Gen) 19.05
TASARRUF SENETLERİ49.07
TASLAK ÇIKARMA TEZGAHLARI, metallere mahsus84.6284.62
               nümerik kontrollü olanlar8462.41
               diğerleri8462.49
TASLAKLAR, elle çizilmiş, orijinaller veya bunların karbon kopyaları veya fotografik reprodüksiyonları49.06
TASLAR44.16
TASLAR
               santrifüjler için84.21
               alçı ve alçı esaslı bileşiklerden68.09
               tuvalette veya sıhhi amaçlı kullanılan taslar
TASNİF ETME TEKNİKLERİ
               büro makineleri:
                              madeni paralar için84.72
                              posta için84.72
                              veri işlemek için84.71
               diğer tasnif etme makineleri:
                              santrifüjlü olanlar(84.74) 84.21
               yumurtalar, meyveler için8433.6084.33
                              aksam ve parçalar için8433.9084.33
               değirmencilik sanayi için8433.1084.33
               toprak, taş, cevher veya katı haldeki diğer mineral maddeler için8437.9084.37
                              aksam ve parçalar8474.9084.74
TASNİF, TASNİFLEME EŞYALARI
               kart tasnif dolapları, adi metalden, yere konularak kullanılmak

amacıyla imal edilmeyen

8304.0083.04
               kart tasnif dosyaları, mobilya olarak94.03
               Bristol indeks kartonu48.02
               gösterge diskleri, çivileri ve çubukları91.14
               makineli aletler için işaretleme tertibatı84.66
               endeks kartekslerine mahsus işaret maşaları, adi metalden83.0583.05
TAŞ AYIKLAMA MAKİNELERİ
               tarımsal84.32
               meyve için: bkz. ÇEKİRDEK ÇIKARICILAR
değirmencilik sanayii için84.37
TAŞ BASINCIYLA EZİLEN ODUN47.01
TAŞ DÜZELTME ÇEKİÇLERİ82.05
TAŞ EŞYA69-II-Gen
TAŞ İŞLEME ALETLERİ ve MAKİNELERİ:
               adi metal el aletleri, bir güç kaynağı ile çalışmayan82.05
               tezgahlar84.6484.64
               taş kırmaya, öğütmeye, karıştırmaya, elemeye, ayırmaya, tasnif

etmeye veya yıkamaya mahsus makineler

84.7484.74
                              kırma veya öğütme makineleri8474.2084.74
                              karıştırma makineleri8474.31 ila 8474.3984.74
                              elemeye, ayırmaya, tasnif etmeye veya yıkamaya mahsus

makineler

8474.1084.74
                              aksam ve parçalar8474.9084.74
TAŞ KESME KABLOSU, çelik kablodan73.12
TAŞ KESME KABLOSU, demir veya çelikten73.12
TAŞ KÖMÜRÜ GAZI2705.0027.05
TAŞ KÖMÜRÜ KATRANI2706.0027.06
TAŞ OYMACILIĞINA AİT EŞYA, antika 100 yılı aşan97.06
TAŞIMA ARAÇLARI:
               taşıma römorkları87.16
               ev taşıma kamyonları:
                              hayvanlarla çekilen87.16
                              motorlu87.04
TAŞIMA ARAÇLARI
               çocuk arabaları ve parçaları8715.0087 Gen 87.15
               yapma bebekler için arabalar9501.0095.01
               iticiler, delme şaryoları84.28
               silah sehpaları93.05
               otomobil87.03
               sakatlar için tekerlekli koltuklar ve diğer taşıtlar87.1387 Gen 87.13 (94.02)
                              hareket ettirici tertibatı olmayanlar8713.10
                              diğerleri8713.90
TAŞIMA KYIŞI, SİLAH, TÜFEK VEYA KARBİNALAR İÇİN93.05
TAŞIMA KAYIŞLARI, silah, tüfek ve karbinalar için93.05
TAŞIMACILIKTA KULLANILAN KUTULAR: bkz. KUTULAR
TAŞINABİLİR PNÖMOTRAKS ALETLERİ90.18
TAŞITLAR
               hava yastıklı taşıtlar: bkz. HAVA, hava yastıklı taşıtlar
               çocuk arabaları: bkz. TAŞIYICILAR
               sepetçi eşyası(46-2)(46 Gen) 87. Fas.
               bisikletler: bkz. BİSİKLETLER
               panayır eğlencelerine mahsus düzenlenenler(XVII Gen)     (87 Gen)    95.08
               sakat arabaları: bkz. TAŞIYICILAR
                              normal motorlu araçların sakatlarca kullanılabilecek

şekilde olanları

(87.13) 87.03
               müteharrik makineler: bkz. MAKİNELER, müteharrik makineler
               modeller:
                              yalnızca teşhir amaçlı olanlar(87 Gen) 90.23
                              eğlence amaçlı olanlar
               motorlu taşıtlar:
                              hem karada hem de suda giden taşıtlarXVII-487 Gen 87.03
                              zırhlı savaş taşıtları: bkz. ZIRHLI VE ZIRHLI EŞYALAR
                              sakat arabaları: bkz. TAŞIYICILAR, sakat
                              hafif 3 tekerlekli taşıtlar:
                                             mutad motorlu araba özelliğine sahip, motosiklet

motoru ve tekerlerine sahip olanlar

87.03
                                             T şeklinde şasi üzerine monte edilmiş, bağımsız

bir akümülatör gücüne sahip elektrik motoru

ile işleyen cihazlar

87.03
                              kamyonlar: bkz. KAMYONLAR
                              özellikle yolcu taşımak için düzenlenmiş motorlu arabalar

ve diğer motorlu taşıtlar, steyşın vagonlar, yarış arabaları

dahil:

87.0387 Gen
                                             silindirik şasili 4 tekerlekli motorlu taşıtlar87.03
                                             golf arabaları ve benzer taşıtlar8703.1087.03
                                             kar üzerinde seyahat etmek üzere özel olarak

düzenlenmiş taşıtlar

8703.1087.03
                                             diğer taşıtlar, sıkıştırma ateşlemeli, içten yanmalı

pistonlu motorlar

8703.11 veya 8703.33
                                             diğer taşıtlar, kıvılcım ateşlemeli, içten yanmalı

doğrusal pistonlu motorlu olanlar

8703.21 ila 8703.24
                                             diğerleri8703.90
                              motosikletler: bkz. MOTOSİKLETLER
                              eşyaların taşınmasına mahsus motorlu taşıtlar87.0487 Gen
                                             karayolu şebekesi dışında kullanılmak üzere

yapılmış damperler

8704.10
                                             diğerleri, sıkıştırma ateşlemeli, içten yanmalı,

pistonlu motorlu olanlar

8704.21 ila 8704.23
                                             diğer, içten yanmalı, pistonlu motorlu olanlar8704.31 veya 8704.32
                                             diğerleri8704.90
                              on veya daha fazla kişi taşımaya mahsus motorlu taşıtlar,

şoför dahil

87.0287.02
                                             sıkıştırma ateşlemeli içten yanmalı pistonlu

motorlu olanlar

8702.10
                                             diğerleri8702.90
                              yükleme işini kendi kendine yapan esas olarak eşya

taşıma amacıyla düzenlenmiş vinçler, kaldırma teçhizatı

vb. ile donatılmış motorlu taşıtlar

87.04
                              yarı römorklar: bkz. RÖMORKLAR
                              özel amaçlı motorlu taşıtlar, insan veya taşımak üzere

özel olarak hazırlanmış olanlar hariç

87.0587 Gen 87.05
                              traktörler: bkz. TRAKTÖRLER
                              römorklar: bkz. RÖMORKLAR
                              yük arabaları: bkz. YÜK ARABALARI
                              nakil vasıtaları: bkz. NAKİL VASITALARI
               demiryolu veya tramvay araçları: bkz. DEMİRYOLU EŞYALARI
               oyuncaklar:
                              çocuklar tarafından binilmek üzere dizayn edilmiş olanlar95.01
                              diğerleri95.03
               kış sporlarına mahsus olanlar95.06
               diğer taşıtlar, hareket ettirici tertibatı olmayanlar8716.0087.16
                              makineler ve benzerleriyle donatılmış olanlar87.16
TAŞIYICI AKSLAR, 87.01 ila 87.05 pozisyonlarındaki motorlu taşıtlar için8708.6087.08
TAŞIYICI HALATLI VİNÇLER84.2684.26
TAŞIYICI KAYIŞLAR, deriden vs. tekstil makineleri için42.04
TAŞIYICI VİNÇLER8426.1984.26
TAŞIYICI YÜKLEYİCİLER, madenlerde kullanılan84.29
TAŞIYICILAR
               kargo taşıyıcıları89.01
               çocuklar için, tekstilden yapılmış63.07
               duş veya irigatör taşıyıcıları94.02
               şasisi straddle tipi ayak mesafesi ayarlanabilen tekerlekli taşıyıcı8426.1284.26
TAŞIYICILAR, manyetik kart ve bant84.71
TAŞ KÖMÜRÜ27 Gen
               kahverengi taş kömürü27.02
               diğer taş kömürü:
                              toz haline getirilmiş olsun olmasın fakat aglomere

edilmemiş

27.01
                                             antrasit27-s.h.I 2701.1127.01
                                             bitümenli taş kömürü27-s.h.2 2701.12
                                             diğer taşkömürü2701.19
               aglomere edilmiş, yumurta şeklinde ve taş kömüründen üretilmiş

benzeri yakıtlar

27.01
                              taş kömürü pulpu2701.2027.01
TAŞLA EZİLEN ODUN47.01
TAŞLAMA TEZGAHLARI, metalleri veya sermetleri tamamlamaya mahsus84.6084.60
TAŞLAR ve bunlardan mamul
               eskiliği 100 yılı aşan antik yontulmuş taşlar97.06
               suni taştan eşyalar, t.b.y.a.68.1068.10
               taştan veya diğer mineral maddelerden eşyalar, t.b.y.a.68.1568.15
               kırılmış veya ezilmiş taşlar, yolların veya demiryollarının betonaj

ve döşemesinde veya diğer balastlama işlerinde kullanılan türden

2517.1025.17
               inşaata veya yontulmaya elverişli taşlar: bkz. İNŞAATA veya

YONTULMAYA ELVERİŞLİ TAŞLAR

               kalkerli taşlar:
                              kireç ve çimento imali için2521.0025.21
               parçacıklar, granüller ve tozları:
                              suni olarak boyanmış6802.1068.02
                              25.15 veya 25.16 pozisyonlarındaki taşlardan, ısıl işlem

görmüş olsun olmasın

25.1725.17
                              mermerden2517.41
                              diğerleri2517.49
               duvar veya kol saati parçaları olanlar91.14
               kaldırım kenar taşları, tabii taşlardan6801.0068.01
               curling taşları95.06
               parçalanmış taşlar: bkz. Yukarıda geçen kırılmış taşlar
               kaldırım taşları, tabii taşlardan6801.0068.01
               çekirdek taşları: bkz. ÇEKİRDEKLER
               öğütme taşları: bkz. ÖĞÜTME MAKİNELERİ
               el ile bilemeye mahsus taşlar6804.3068.04
               taklit kıymetli veya yarı taşlar, camdan7018.1070.18
               litografya taşları:
                              ham25.30
                              matbaacılıkta kullanılmak üzere hazırlanmış8442.5084.42
               bilyalı değirmende kullanılmak üzere yuvarlak şekle sokulmuş

çakıl taşları

(25.17) 68.02
               yontulmaya elverişli taşlar: bkz. İNŞAATA veya YONTULMAYA

ELVERİŞLİ TAŞLAR

               mozaik küpler olarak: bkz. MOZAİK KÜPLER
               bileği taşları: bkz. HONLAMA TAŞLARI
               parlatma taşları6804.3068.04
               kıymetli veya yarı kıymetli taşlar: bkz. KIYMETLİ TAŞLAR
               sünger taşı: bkz. SÜNGER TAŞI
               çürük taş25.13
TAŞLIK ÇIKARICILAR, kümes hayvanları için84.38
TATLANDIRICI MÜSTAHZARLAR, yiyecek maddesi olmayan38.24
TATLI DARILAR: bkz. DARI
TATLI MISIR, koçanlı veya tane halinde
               taze veya soğutulmuş7-207.09
               dondurulmuş:
                              sirke veya asetik asitten başka usullerle hazırlanmış veya

konserve edilmiş

7-220.04
                              pişirilmemiş veya dondurulmadan önce buharda veya

suda kaynatılarak pişirilmiş

0701.4007.10
               dondurulmamış, hazırlanmış:
                              sirke veya asetik asitle hazırlanmış veya konserve edilmiş20.01
                              sirke veya asetik asitten başka usullerle hazırlanmış veya

konserve edilmiş

2005.8020.05
TATLI PATATESLER:
               taze, kurutulmuş veya pellet şeklinde0714.2007.14
               şekerle konserve edilmiş20.06
               şurupta20.08
TATULA YAPRAKLARI ve TOPRAK ÜSTÜ KISIMLARI12.11
TAVALAR, haşlama veya kızartma yapan, elektrikli:
               ev işlerinde kullanılan85.16
               ev işlerinde kullanılmayan(85.16) 84.19
TAVLAMA MAKİNALARI, yün lifleri için84.45
TAVLANMIŞ ÇUBUKLAR, demir veya alaşım halinde olmayan çelikten72.06
TAVŞAN KAFESİ, ağaçtan44.21
TAVŞAN OTU YAPRAKLARI12.11
TAVŞANLAR
               tüyü51-1(b)51.02
               canlı01.06
               et ve sakatatları, bkz. ET VE SAKATATLAR
TAVUK KÜMESLERİ, ahşaptan olanlar44.21
TAVUKLAR:
               canlı01.05
               sakatatları bkz. SAKATAT
TAVUS KUŞLARI, canlı01.06
TAYLAR, canlı01.01
TAYTLAR:
               bebekler için:
                              örülmüş veya kroşelenmiş61.11
                              örülmüş veya kroşelenmiş olanmayan62.09
               diğerleri, örülmüş veya kroşelenmiş:61.1561.15
                              sentetik liflerden6115.11 veya 6115.12
                              diğer dokumaya elverişli maddelerden6115.19
TEBAİN29.39 29-nark.list. 2939.10
TEBAİN hidroklorür, hidrojen tartarat, okzalat, salisilat29-nark.list. 2939.10
TEBAKON, TEBAKON hidroklorür29-nark.list. 2939.10
TEBEŞİR
               bilardo ıstakası tebeşiri95.04
               ilk hallerde71.04
               resim, çizim tebeşirleri96.09
               Fransız tebeşirleri25.26
               fosforlu tebeşirler25.1025.10
               yakarak toz haline getirilmiş yada daha ileri işlemlerle pisliklerden

arındırılmış

(25.10) 31.03 ve 31.05
                              öğütülmüş2510.2025.10
                              öğütülmemiş2510.10
               tebeşir tozları, diş hekimliği için(25.09) 33.06
               hazır tebeşirler96.09
               terzi tebeşirler96.0996.09
               Venedik tebeşiri(25.29) 25.29
               yazı tebeşirleri96.09
TEBEŞİR TOZU, ayakkabı temizlenmesi için32.10
TEBRİK KARTI: bkz. KARTLAR
TEFLER ve ZİLLERLE DONATILMIŞ TEFLER92.06
TEHLİKE İŞARETİ ROKETLERİ36.04
TEK GÖZLÜKLER90.04
TEK KAT İPEK İPLİKLERİ50.04
TEK KÜREKLİ MİNİK SANDALLAR89.03
TEK ÖKÜLERLİ DÜRBÜNLER90.05
               aksam, parça ve aksesuarlar9005.9090.05
TEK TEKERLEKLİ BİSİKLETLER: bkz. BİSİKLETLER
TEK TİP KAĞIT, kenarları delikli şeritler halinde48.23
TEKA YAĞLARI15.18
TEKE SAKALI, taze veya soğutulmuş07.0607.06
TEKERLEK BANDAJLARI40.1240.12
TEKERLEK GÖBEKLERİ86.07
TEKERLEK MAHFAZALARI, küçük motosikletler için87.14
TEKERLEKLER:
               hava araçları için, lastikleri olsun olmasın88.03
               taşıtlar için:
                              demiryolu veya tramvay lokomotifleri veya katarlar için86-2(a) 8607.1986.07
                              taşıt parçası olarak:
                                             zırhlı taşıtlar için87.10
                                             bebek arabaları için, lastikli olsun olmasın87.15
                                             bisiklet, motosiklet veya sakat arabaları için87.14
                                             tekerlekler için zincir dişlileri8714.9387.14
                                             tekerlek payraları87.14
                                             tekerlek jantları ve gergi çubukları8714.9287.14
                                             motorlu taşıtlar için 87.01 ila 87.05 pozisyonları

arasındaki otobüs, araba, kamyon, kamyonet vs.

için, lastikli olsun olmasın ve aksam, parça ve

aksesuarları

8708.7087.08
                                                            tırtıl tekerlekli nakil vasıtaları için tırtıl

yatakları

87.08
                                                            römorklar veya yarı römorklar veya

diğer mekanik olmayan taşıtlar için:

                                                                           tahta veya çelik tekerlekli,

lastikli tekerlekler dahil

87.16
                                                                           yük arabaları için, lastikli olsun

olmasın

87.09
TEKERLEKLER İÇİN ZİNCİR DİŞLİLERİ8714.9387.14
TEKERLEKLİ EL ARABALARI, elle itilen87.16
TEKERLEKLİ TAŞITLAR:
               motorlu:
                              motosikletler ve bir yardımcı motoru bulunan tekerlekli

taşıtlar

8711.10dan

8711.90a

87 Gen

87.11

                              demiryolu bisikletleri86.04
                              üç tekerlekli taşıtlar87.11
               motorsuz, sepetli olsun olmasın
                              bisikletler:
                                             çocuklar için her türlü bisikletler87-487 Gen 87.12
                                             sakatlar için özel olarak düzenlenmiş bisikletler87.12
                                             yarış bisikletleri87.12
                                             iki kişi tarafından kullanılan bisikletler87.12
                                             sadece panayır eğlencelerinde kullanılan özel

bisikletler

(87.12)

95.08

                                             tek tekerlekli bisikletler87.12
                                             dört tekerlekli bisikletler87.12
                                             demiryolu bisikletleri86.04
               üç tekerlekli bisikletler:
                              çocuklar tarafından binilmek üzere dizayn edilmiş9501.0095.01
                              diğerleri87.12
               abit bisikletler, egzersiz için95.06
TEKNELER ve benzer kaplar
               seramik maddelerden olanlar, ısıya dayanıklı olmayanlar69.09
               soğutma tekneleri: bkz. SOĞUTUCULAR
               sütçülükte kullanılmaları açık olarak anlaşılabilenler, çalkalayıcı,

karıştırıcı, eğerek boşaltıcı vb. gibi mekanik tertibatı olanlar, fakat

ısıtıcı veya soğutucu tertibatı olanlar hariç

84.34
               elektroliz ve perdah küvleri, fotogravür silindirlere mahsus olanlar84.42
               mineral maddelerden olanlar, t.b.y.a :
                              mineral maddelerden olanlar, t.b.y.a :
                                             amyantlı çimentodan, selülozlu çimentodan veya

benzerlerinden olanlar

68.11
                                             çimento, beton veya suni taştan olanlar68.10
                                             silis veya alümina esaslı pişirilmemiş olanlar68.15
                                             kayagan taşından olanlar68.03
                                             plastikten olanlar, hacmi 300 litreyi geçenler39-11(a) 3925.11
                                             sertleştirilmiş kauçuktan olanlar40.17
               tekneler, tanklar, depolar vb. t.b.y.a :
               ısıtma veya soğutma elemanları olan sanayi laboratuvar vb. için

tekne ve kaplar

84.19
               diğerleri, mekanik olanlar(84.38)
               bira sanayiinde kullanıma mahsus olanlar:
                              fermantasyon tekneleri84.38
                              diğerleri84.53
               post, deri ve köselelerin hazırlanmasına mahsus olanlar
               şeker imaline mahsus olanlar84.38
               t.b.y.a mekanik aletlerle donatılmış olanlar84.79
                              diğerleri, mekanik olmayanlar
                              mekanik veya termik tertibatı olanlar hariç
                                             adi metalden olanlar:
                                                            alüminyumdan, hacmi 300 litreyi

geçenler

7611.0076.11
                                                            bakırdan74.19
                                                            demir veya çelikten, hacmi 300 litreyi geçenler7309.0073.09
                                                            kurşundan78.06
                                                            magnezyumdan81.04
                                                            nikelden75.08
                                                            çinkodan79.07
                                                            ahşap fıçılar, fıçıcı eşyası olanlar4416.0044.16
TEKNELER
               uçak parçaları88.03
               gemiler veya diğer gemi tekneleri89-1XVII Gen, 89 Gen
TEKNELER
               bot, gemi olanlar: bkz. GEMİLER
               konteyner olanlar
               dereceli kaplar:
                              mutfak tipi ölçüm cihazları: bkz. SOFRA EŞYASI
                              laboratuvar malzemesi: bkz. LABORATUVAR EKİPMANI,

laboratuvar eşyası

                              işleme tekneleri, t.b.y.a. : bkz. TEKNELER
                              vakumlu kaplar: bkz. VAKUMLU KAPLAR, termoslar ve

vakumlu kaplar

               teknik veya laboratuvar kullanımına mahsus kaplar, kıymetli metalden, mekanik veya termik tertibatı olmayan veya tertibatla teçhiz edilecek şekilde imal edilmemiş bulunanlar71.15
               tekneler, nükleer reaktörlerin parçası olanlar84.01
               kaplar, ipek tellerini kozalardan elle sarmaya mahsus olanlar84.45
TEKNEZYUM28-6(a)28-I-Gen 28.44
TEKRAR DİSTİLE EDİLMİŞ SU, ilaç olarak30.04
TEKRAR ISITICILAR, gaz jeneratörlerine mahsus ve onunla birlikte sunulanlar84.05
TEKRAR KAPLAMA MAKİNA ve CİHAZLARI, baskı işlerine mahsus mürekkepli merdanelerin üzerindeki jelatini tekrar jelatinle kaplamaya mahsus84.79
TEKSİR KAĞIDI48 Gen 48.02
TEKSİR KAĞIDI48.02
TEL ÇEKME HADDELERİ: bkz. HADDELER
TEL ile DİKMEYE MAHSUS MAKİNELER, kitap ciltleme veya kutulamak için84.40
TEL İSKELET, abajur yapımına mahsus, demir veya çelikten(73.26) 94.05
TEL ÖRGÜ ve KAFESLİKLER:
               beton vs.den68.10
               tel örgüleri kil hamuru ile kaplamaya ve silindirden geçirmeye

mahsus makineler

84.74
                              üzeri pişmiş kil ile kaplanmış, inşaatta kullanılan(73.14) 69. Fasıl
TEL TAKVİYELİ CAMLAR: bkz. TABAKALAR, camdan
TEL
               telden eşya, demir veya çelikten7326.2073.26
               dikenli tel7313.0073.13
               adi metalden tel, t.b.y.a. :
                              bir veya her iki ucundan delik veya ilmek şeklinde

kıvrılmış demirli teller

(72.17) 73.26
                              aglomere edilmiş adi metal tozlarından, püskürtme

yoluyla metal kaplamacılığında kullanılan

83.1183.11
                              adi metal veya metal karbürlerden, nişadırla üzerleri

kaplanmış, lehim, kaymak veya pirinç lehmi işlerinde yahut metallerin veya metal karbürlerin bir noktada kullanılması amacıyla kullanılan

83.1183.11
                                             elektrikli ark kaynağı yapmak için içi doldurulmuş teller8311.2083.11
                                             alevle lehim, kaynak veya pirinç lehimi yapmak

için içi doldurulmuş teller

8311.30
                                             diğerleri8311.90
                                             içi doldurulmuş lehim teli, nişadırdan ayrı olarak,

lehim teli veya çubuğu ağırlık itibariyle %2 veya

daha fazla kıymetli metal içeren alaşımdan

oluşanlar

(83.11) 71.Fasıl
                                             nişadırla kaplanmamış veya içi doldurulmamış(83.11) 72 ila 76, 78 ila 81. Fasıl
               diğerleri t.b.y.a. :
                              alüminyumdan76-1(c)76.05
                                             alüminyum alaşımlardan7605.21 veya 7605.29
                                             alaşım olmayan alüminyumdan7605.11 veya 7605.19
                              berilyumdan74-I(f)
                              bakırdan
                                             bakır alaşımlarından:
                                                            bakır-nikel alaşımından7408.22
                                                            bakır-nikel-çinko adi alaşımından7408.22
                                                            bakır-çinko adi alaşımından7408.21
                                                            rafine edilmiş bakırdan7408.11 veya 7408.1981.12

74.08

                              demirli72-I(o)
                                             demirden veya alaşımsız çelikten72.17
                                                            kaplanmamış, cilalanmış olsun olmasın7217.10
                              adi metallerle kaplanmış:
                                             çinko ile7217.20
                                             diğer adi metallerle7217.30
                              diğerleri7217.90
               paslanmaz çelikten
                              ince, steril, cerrahi müdahaleler için72.17
                              diğerleri72.23
               diğer alaşımlı çelikten:
                              yüksek hız çeliğinden7229.10
                              siliko-manganez çeliğinden7229.20
                              diğerleri7229.30
               kurşundan78-1(c) 7803.00(72.23)    30.06
               magnezyumdan81-a.p.I
               molibdenden81-a.p.I 8102.93
               nikelden75-1(c)
                              alaşımlar7505.22
                              alaşımsız7505.2178.03
               tantalumdan81-a.p-I
               kalaydan80-1(c) 8003.0081.04           81.02
               tungstenden81-a.p.I 8101.93
               çinkodan79-1(c) 7904.00
               çiftler halinde bükülmüş tel, tekstil dokuma tezgahı gücü tel

yapımı için

81.03
               elektrik teli, yalıtılmış85.4480.03
                              bobin teli81.01
                              bakırdan8544.11
                              diğerleri8544.19
               çit telleri
                              çit yapmada kullanılacak türde burulmuş çember veya

yalınkat düz tel ve gevşekçe burulmuş çift katlı teller

7313.0073.26
               şapkacı telleri, demir veya alaşımsız çelikten85 Gen 85.44
               kıymetli metallerden teller, t.b.y.a. çok ince steril cerrahide

kullanılan teller hariç:

                              gümüşle kaplanmış adi metalden
                              iridyumdan
                              rodyumdan
                              gümüşten73.13
               testere dişli teller, bütün çelik kart garnitürleri olarak72.17
               ses veya benzeri kaydetme aletleri71.07
                              kayıt yapılmış71.10
                              kayıt yapılmamış, hazırlanmış71.10
               steril cerrahi müdahale teli71.10
               telekomünikasyonda kullanılan teller, veri aktarım telleri dahil71.06
               bobin telleri(72.17)
               tel çubuklar, ham:84.48
                              alüminyumdan
                              rafine edilmiş bakırdan7403.1285.24
               tel fırça makineleri85.23
               tel çekme haddeleri30.06
               tel çiviler, demir veya çelikten85.44
               tel pelletler: bkz. PELLETLER, ham
               tel çubuklar, sıcak haddelenmiş, kangal hakinde, demir veya

çelikten

               ekin ve ot demetleri için tel bağlar, demir veya çelikten76.01
               tel işlemeye mahsus tezgahlar74.03
8463.3084.67
82.07
73.17
72.13
73.26
84.63
TELEFERİK84.26
TELEFERİKLER, TELESİYELER, TELESKİLER İÇİN ÇEKİŞ MEKANİZMALARI8428.60
TELEFERİKLER:8428.6084.28
               aksam ve parçalar8431.3984.31
TELEFON CEVAPLAMA MAKİNELERİ: bkz. TELEFON
TELEFON REHBERLERİ, ‘sarı sayfalar’ dahil49.01
TELEFON SANTRALLERİ, otomatik olsun olmasın85.17
TELEFONLAR, TELEFONİK CİHAZLAR:
               hücresel telefonlar, mobil telsiz telefonlar dahil85.25
               telli telefon ahizeleri85.18
               telefon cevaplama makineleri:
                              bir telefon cihazının zorunlu parçasını oluşturanlar85.17
                              ses kaydetme cihazı içermeyenler85.19
                              ses kaydetme ve kaydedilen sesi tekrar vermeye mahsus

cihazlı olanlar

8520.2085.20
               telefon setleri:85.17
                              kordonsuz ahizeli telli telefon cihazları8517.11
                              diğerleri8517.19
               telefonik cihazlar:85.1785.17
                              aksam ve parçalar8517.9085.17
TELEFOTOĞRAFİK CİHAZLAR için, elektrik hatlı85.17
               bunlara bağlı fotoğrafik ekipmanlar(85.17) Fasıl90
TELEKOMPOZ CİHAZLARI, telgrafik85.17
TELEKOMÜNİKASYON UYDULARI88.02
TELEKS TRANSMİTTERLERİ ve ALICILARI, telli telgrafik85.17
TELEMETRELER:9015.1090.15
               aksam, parça ve aksesuarları9015.9090.15
TELEPRİNTER TRANSMİTTERLERİ ve ALICILAR, telli telgrafik85.17
TELEPRİNTERLER8517.22
TELESKOPİK DÜRBÜNLER: bkz. DÜRBÜNLER
TELESKOPLAR:
               hiza teleskopları90.31
               astronomik teleskoplar90.0590.05
                              aksam, parça ve aksesuar9005.9090.05
               bronkoskopik teleskoplar90.18
               90. fasılda veya XVI. Bölümdeki makine, alet, cihaz ve tertibatın

aksam ve parçasını teşkil edecek şekilde imal edilenler

90-4      9013.1090.13
               kızıl ötesi ışınlarla çalışan dürbünler90.05
               seviye tayin edici teleskoplar(84.66) 90.31
               periskopik teleskoplar90-4
               döner polarizasyon esaslı pirometrik dürbünler90.25
TELEVİZYON YAYINLARINA MAHSUS CİHAZLAR, t.b.y.a. :
               televizyon kameraları8525.3085.25
                              aksam ve parçalar85.2985.29
                              travelling denilen televizyon kameraları için kullanılan

hareketli mekanik teçhizat

(85.25)
               televizyon kamera tüpleri84.28
               televizyon uydu yayınları alıcıları8540.2085.40
               televizyon alıcıları, radyo yayınlarını alıcı cihazı veya ses yada

görüntü kayıt veya tekrar verme cihazıyla birlikte olsun olmasın

85.28
                              siyah-beyaz veya diğer tek renkli olanlar85.28
                              renkli olanlar8528.13
                              aksam ve parçalar8528.12
               televizyon alıcıları için tüpler: bkz. KATOT IŞINLI TÜPLER
               uydudan televizyon yayını almaya mahsus alıcı sistemleri85.2985.29
               televizyon yayınlarına mahsus verici cihazlar8525.10XVI Gen
                              alıcı cihazları bulunanlar8525.3085.25
                              aksam ve parçalar85.2985.29
               televizyon yayını yapmaya mahsus cihazlarla donatılmış motorlu

taşıtlar

(85.25) (85.28)    85.05
TELFERLER84.28
TELGRAF ve TELGRAFİK CİHAZLAR:
               telli telgrafik cihazlar:85.1785.17
                              aksam ve parçalar8517.9085.17
               gemiler için makine dairesi telgraf cihazları85.31
               telgraf kamyonları87.05
TELLER
               alüminyumdan mamul olanlar7616.9176.16
               bakırdan mamul olanlar74.1474.14
               demir veya çelikten mamul olanlar:
                              temas eden yerlerden kaynaklanmış olanlar7314.10, 7314.31 veya 7314.3973.14
                              diğerleri73.14
                                             plastik maddelerle kaplanmış olanlar7314.42
                                             çinko ile kaplanmış olanlar7314.41
                                             diğerleri7314.49
               nikelden mamul olanlar7508.1075.08
               platinden mamul olanlar, katalizör olarak kullanıma mahsus7115.1071.15
               çinkodan mamul olanlar79.07
TELLERİ TESPİTE MAHSUS ÇİVİLER, piyanolar, vs. için92.09
TELLİ MÜZİK ALETLERİNDE SAPIN BAŞ KISMINDA ÜZERİNDEN TELLERİN GEÇTİĞİ HAFİF YÜKSEKÇE KISIM, telli müzik aletlerinin aksam ve parçası olan92.09
TELLÜR2804.5028-I-Gen 28.04
TELLÜRATLAR28.42
TELLÜRİK ASİT ve bunun anhidriti28.11
TELLÜRİTLER28.42
TELLÜRKARBONATLAR28-2(d)28 Gen 28.42
TELLÜRLÜ ASİT ve bunun ANHİDRİTİ28.11
TELLÜRSİYANATLAR28-2(d)28 Gen 28.42
TELLÜRÜRLER:
               hidrojen tellürür28.11
               metal tellürürler28.42
TELSİZ CİHAZLAR: bkz. RADYO YAYIN CİHAZLARI
TELSİZ SEYRÜSEFER YARDIM CİHAZLARI8526.9185.26
               aksam ve parçaları85.2985.29
TELSİZ TELEFONLAR, taşınabilir85.25
TELSİZ TELEGRAF ve TELSİZ TELEFON CİHAZLARI:
               alıcı cihazlar, aynı kabin içinde ses kayıt veya kaydedilen sesi

tekrar vermeye mahsus cihaz veya saatle birlikte bulunsun

bulunmasın

85.2785.27
               verici cihazlar, alıcı cihaz veya ses kaydeden veya sesi tekrar

vermeye mahsus cihaz içersin içermesin:

                              verici cihazları8525.1085.25
                              alıcı cihazı bulunan verici cihazları8525.2085.25
               aksam ve parçaları85.2985.29
               telsiz telefon veya telsiz telefon verici veya alıcı üstü kapalı

kamyonlar

87.05
               özellikle böyle cihazlarla donatılmış demiryolu vagonları86.05
TELSİZ VERİCİ CİHAZLAR: bkz. RADYO YAYINI
TEMAZEPAM29-ps. Listesi 2933.90
TEMİZLEME KAPAKLARI, tüp veya boru tertibatı:
               seramikten69.06
               demir veya çelikten73.07
TEMİZLEME MÜSTAHZARLARI, sabun içersin içermesin34.0234.02
TEMİZLEYİCİ KREMLER33.04
TEMİZLEYİCİ MAKİNELER, zirai, orman açma vs. için84.32
TEMİZLEYİCİ MENSUCAT4818.20
TEMİZLEYİCİ VASITALAR fotoğrafik37.07
TEMİZLEYİCİ YAĞLAR, temizleme motorları ve diğer teçhizatlar için27.10
TEMİZLEYİCİLER, tartarları tedavisi için90.18
TEMİZLEYİCİLER, TEMİZLİK EKİPMANLARI, MAKİNELER MATERYALLER vs., t.b.y.a
               zirai makine:
                              yumurtalar, meyve ve diğer zirai ürünler için8433.6084.33
                                             aksam ve parçaları8433.9084.33
                              tahıl, tohumlar ve baklagiller için8437.1084.37
                                             aksam ve parçaları8437.9084.37
               kepek temizleyici makineler, değirmencilik endüstrisi için84.37
               fırçalar: bkz. FIRÇALAR
               bezler, dokumaya elverişli maddelerin parçalarından olan6307.1063.07
               kapları temizleyici makineler8422.2084.22
                              aksam ve parçaları8422.9084.22
               dişçilik alet ve cihazları, diş eti ve yuvaları için90.18
               takma diş temizleyiciler33.06
               kuru temizleme makinesi8451.1084.51
               film temizleme cihazları:
                              fotoğraf laboratuvarları için90.10
                              diğerleri90.07
               mürekkepli makinelerin üzerindeki jelatini temizleyen makineler84.79
               bıçak bileyiciler, elektro mekanik85.09
               fotoğrafik laboratuvar temizleme cihaz veya ekipmanları90.10
               baca temizleyiciler96.03
               boru hattı temizleyiciler84.79
               silah temizlemek için çubuklar ve araçlar(93.05) 82.05
               dokumaya elverişli madde temizleme makineleri84.5184.51
                              aksam ve parçaları8451.9084.51
               ultrasonik, metal parçalarını temizlemek için84.79
               elektrik süpürgeleri
                              elektro mekanik ev aletleri85-3(a) 8509.1985.09
                              endüstriyel84.79
               oto camı silecek aletleri: bkz. OTOCAM SİLECEKLERİ
TEMPERLENMİŞ CAM: bkz. EMNİYET EŞYALARI, emniyet camı
TENAMFETAMİNE, TENAMFETAMİNE hidroklorür29-ps.listesi 2932.99
TENCERELER: bkz. SOFRA EŞYASI
TENDAROMETRELER90.27
TENDERLER86.0286 Gen 86.02
TENDERLER, lokomotif86.0286 Gen 86.02
TENDONLAR, hayvansal:
               hayvan tendonu, ham05.11
               tendondan mamul eşya42.0642 Gen 42.06
TENEFFÜS CİHAZLARI, oksijenlenmiş veya sıkıştırılmış hava kapları ile kullanılan9020.0090.20
TENEFFÜS CİHAZLARI, suni veya diğer terapik teneffüs cihazları9019.2090.19
TENEFFÜS KANÜLLERİ90.18
TENEKE ÇUBUKLAR, demir veya çelikten72.07
TENEKE KUTULAR, ekmek kutuları, çay kutusu, şeker kutuları, metal yada çelikten73.23
TENEKECİ MAKASI82.03
TENEKECİ MAKASLARI82.03
TENERİF DANTELLER, dokumaya elverişli58.04
TENİS MALZEMELERİ:
               masa tenisi için malzemeler, t.b.y.a9506.4095.06
               tenis malzemeleri, t.b.y.a.95.06
                              çimen kort tenisi topları9506.61
                              tenis toplarını taşımaya mahsus fileler56.08
                              raketler, fileli olsun olmasın95.06
                                             çimen kort tenisi raketleri9506.51
                                             diğerleri9506.59
                              ayakkabılar: bkz. AYAK GİYECEKLERİ
               oyuncak tenis takımları95.03
TENNANTİT26.03
TENONİNG MAKİNELERİ, ağaçlar için84.65
TENOSİKLİDİN, TENOSİKLİDİN hidroklorür29-ps.list. 2939.90
TENTLER:
               plastikten39.26
               dokumaya elverişli maddelerden:
                              karavan tenteleri63.06
                              diğerleri63.06
                                             pamuktan6306.11
                                             sentetik liflerden6306.12
                                             diğer dokumaya elverişli maddelerden6306.19
TEOBROMİN29.39
TEODOLİTLER, manyetik, meteorolojik veya ölçüm9015.2090.15
TEOFİLİN2939.5029.39
TEOFİLİN-ETİLENDİAMİN2939.5029.39
TEPE, saat aksamı olan91.14
TEPEGÖZ PROJEKTÖRLERİ90.08
TEPKİLİ EŞAPMANLAR91.14
TEPKİMELİ SAYAÇLAR90.28
TEPSİ ÖRTÜLERİ63.02
TEPSİLER
               adi metalden:
                              süs eşyası tepsiler83.06
                              masa kullanımı için: bkz. SOFRA EŞYASI
                              duvara asılan tabaklar83.06
               seramikten
                              süs eşyası69.13
                              sofra eşyası: bkz. SOFRA EŞYASI
                              duvara asılan tabaklar69.13
               camdan70.13
               fotografik laboratuvar kullanımı için90.10
               örgü maddelerinden46.02
               kıymetli metalden veya kıymetli metalle kaplanmış metalden71.14
TERABENTİN ESANSI38.0538.05
               çam ağacı esansı3805.10
               sülfitli esans38.0538.05
               sülfatlı esans3805.1038.05
               odunun damıtılmasından elde edilen esans3805.1038.05
TERAPİ CİHAZLARI:
               aerosol, mekanik, oksijen, ozon vb. terapi cihazları90.1990.19
               terapi cihazları, radyoaktif madde kullanım esasına dayanan90.22
TERAZİ AMORTİSÖRLERİ90.16
TERAZİLER:
               makinalar:
                              hassasiyeti 5 santigram veya daha iyi olanlar, ağırlığıyla birlikte olsun yada olmasın9016.0090.16
                              hassasiyeti 5 santigramdan daha az olanlar(90.16) 84.23
               magnetik teraziler90.15
               torsiyon terazileri
                              jeofizik cihazlar90.15
                              akışkanlığı veya yüzey gerilimini ölçmek için90.27
                              hassasiyeti 5 santigram veya daha iyi olanlar90.16
TERAZİLİ ÇUBUKLAR DARBALİ DELME MAKİNELERİ İÇİN84.31
TERAZZO, mamulleri68.10
TERBİA (terbiyum oksit)28.46
TERBİYUM:28-1-Gen 28.05
               terbiyum bileşikleri28.46
TERE, taze veya soğutulmuş7-207.09
TEREFTALİK ASİT ve tozları2917.3629.17
               tereftalik asit esterleri29.17
TERAYAĞ KAPLARI, ahşaptan44.19
TEREYAĞI
               kakao yağı1804.0018 Gen 18.04
               tereyağı, sadece sütten elde edilen4-2(a) 0405.104 Gen 04.05
               butterfat, karışımdan oluşan ürünler dahil04.05
               yayık altı süt04.034 Gen 04.03
               butteroil04.05
               suya alınmış tereyağı04.05
               rekombine tereyağı04.05
               peynir altı suyu tereyağı04.05
                              tereyağı imaline mahsus makineler84.34
TEREYAĞI İMALİNE MAHSUS MAKİNELER84.34
TEREYAĞI İŞLEYİCİLER84.34
TERFENİLLER29.05
TERKİP YOLUYLA ELDE EDİLEN KIYMETLİ TAŞLAR: bkz. KIYMETLİ TAŞLAR
TERKİP YOLUYLA ELDE EDİLMİŞ DERİ: bkz. DERİ
TERLEMEYE KARŞI DEODORANTLAR3307.2033.07
TERLİKLER: bkz. AYAK GİYECEKLERİ
TERMİK AKÜMÜLATÖRLER, 84.02 veya 84.03 pozisyonlarındaki kazanlar hariç84.04
TERMİK SERTLEŞTİRİLMİŞ CAM70.07
TERMİNAL PARÇALARI:
               kayarak işleyen fermuarlar için96.07
               saatler için, kapak taşı plakası olarak91.14
TERMİNALLER ve TERMİNAL ŞERİTLERİ85.30
TERMİNALLER, veri giriş-çıkışı, otomatik veri işleme sistemler için84.71
TERMO HİDROGRAFLAR90.25
TERMO KİMYASAL MEKANİK ODUN HAMURU47.05
TERMOGRAFLAR90.25
TERMOİYONİK VALFLER ve TÜPLER85.4085 Gen 85.40
TERMOKOPİ CİHAZLARI9009.3090.09
               aksam, parça ve aksesuarlar9009.9090.09
TERMOMETRELER:
               diğer aletlerle kombine olanlar90.25
               diğer aletlerle kombine olmayanlar90.25
                              sıvılı olanlar, doğrudan doğruya okunanlar9025.11
                              diğerleri9025.19
               aksam, parça ve aksesuarlar9025.9090.25
TERMOSET FENOLİK REÇİNELER39.09
TERMOSTATİK KONTROLLÜ VALFLER, sıvılar vb. için84.8184.81
TERMOSTATLAR9032.1090.32
TERPEN ALKOLLER, asiklik2905.2229.05
TERPENİK ÜRÜNLER, t.b.y.a. :
               uçucu yağların terpenlerinin alınmasıyla oluşan terpenik yan

ürünler

33.0133.01
               terpenik yağlar, kozalaklı ağaç odunundan38.0538.05
TERPENİL BİLEŞİKLER:
               terpenil asetat29.15
               terpenil format29.15
TERPENLER, kimyaca ayrı tanımlanmış(33.01) (33.05) Fas.29
TERPİN ve TERPİN HİDRAT29.06
TERPİNEOLLER2906.1429.06
               ticari terpineol29.06
TERTİBATLAR:
               adi metalden
                              panjurlar, mahfazalar, sandıklar, karoseri, kapılar,

mobilyalar, eyer takımları, merdivenler, bavullar,

pencereler ve benzeri

83.0283.02
                              dosyalar, klasörler ve ciltler için8305.1083.05
                              mantar şişe tıpalarının emniyet altına alınması için83.09
               seramikten, kapılar, pencereler, vb. için69.14
               elektrik tertibatı, t.b.y.a
                              elektrik izole edici tertibat
                              elektrik hatlarının güvenliği için73.26
               hortum tertibatı: bkz. TÜP
               izole edici tertibat85.4785 Gen 85.47
                              seramikten8547.10
                              plastikten8547.20
                              diğerleri8547.90
               aydınlatma tertibatları: bkz. LAMBALAR
               tezgahlar için, optik tertibatlar dahil(90-1(f))(90 Gen) (90.31) 84.66
               mekanik kapı zilleri(83.06) 73.25 ve 73.26
               süt sağma makineleri için84.34
               boru tertibatları: bkz. TÜP39.26
               plastikten:
                              mobilya, karoseri veya benzerleri için3926.30
                              oluklar için39-11(c)
                              kapılara, pencerelere, merdiven, duvar veya binaların

diğer bölümlerine sabit tesisat için

39-11(ij)
                              kepenkler, panjurlar ve benzeri eşyalar için39-11(f)XVII Gen
               ray tertibatı, demiryolu veya tramvay hattı veya bunların aksam

ve parçaları

8608.0086 Gen 8608

 

               hava trenleri içinXVII-586 Gen 83.02
               tüp tertibatları: bkz. TÜP, tertibatlar
               taşıtlar için, adi metallerden
               hat tertibatları: bkz. Yukarıda geçen elektrikli.
TERZİ MAKASLARI8213.0082.13
TERZİ MANKENLERİ9618.0096.18
TERZİ TEBEŞİRLERİ96.0996.09
TESBİHLER: bkz. SÜSLER ve MÜCEVHERAT
TESİSLER
               84.02 veya 84.03 pozisyonlarındaki kazanlarla birlikte kullanılmaya mahsus yardımcı cihazlar8404.1084.04
                              aksam ve parçalar8404.9084.04
               ısıtıcılar için, materyallerin işlenmesi için84.1984.19
               güç merkezleri, başka çeşitlerine de bakınız
                              lunaparklar, eğlence alanları için ithal edilen parçalar95.08
TESPİH ÇİÇEĞİ
               tespih çiçeği sopanı06.01
               tespih çiçeği tohumu işlenmiş veya işlenmemiş bkz. KOROZO
TESPİT TERTİBATI
               elektro manyetik veya daimi mıknatıslı tespit testibatı85 Gen 85.05
               tespit tertibatı, t.b.y.a., 84.56 ila 84.65 pozisyonları arasında

bulunan takım tezgahları için

8466.2084.66
TESPİT VİDALARI, demir veya çelikten73.18
TESPİT VİDALARI, demir veya çelikten73.18
TEST
               test kamyonları87.05
               test tüpleri70.17
TEST EDİCİLER, TEST ETMEYE MAHSUS CİHAZLAR, ALETLER, MAKİNELER vb.
               fırınların sıcaklığını belirten göstergeler, eriyebilen38-2(c)38.24
               yumurtaları muayeneye mahsus cihazlar84.36
                              büyüklüklerine göre ayıran, tasnif eden tertibatı olanlar84.33
               profil projeksiyonlu muayene aletleri(84.66) 90.31
               empedans kontrolörleri90.30
               maddelerin dayanıklılığını, elastikiyetini, sertliğini, mukavemetini

ve mekanik özelliklerini test edici makine ve cihazlar:

                              metalleri kontrol etmek için9024.1090.24
                              diğerleri9024.8090.24
                              aksam, parça ve aksesuar9024.9090.24
               materyal deneme reaktörleri: bkz. REAKTÖRLER
               ray muayene araçları, ray düzensizliğini kontrol eden lokomotifler

dahil

8604.0086.04
               satıhların düzgünlüğünü kontrole mahsus alet ve makineler90.31
               deney stantları9031.2090.31
               test cetvelleri, optometrik90.18
                              kağıt, karton veya plastik üzerinde, renk algılama testleri

için

(90.18)

Fas.49

               test tüpleri70.17
               universal test cihazları90.30
TESTERE TAKIMLAR
               kerpeten tipinde olmayanlar82.05
               kerpeten tipinde olanlar82.03
TESTERE TALAŞI
               demir veya çelikten7204.41
               ağaçtan, kütük, briket, topak veya benzeri şekillerde aglomere

edilmiş olsun olmasın

4401.3044 Gen

44.01

                              panolar vb. testere talaşından yapılmış, mineral bağlayıcılarıyla aglomere edilmiş6808.0068.08
TESTERE KALIPLAMA MAKİNELERİ84.65
TESTERELER ve KESMEYE ve BİÇMEYE MAHSUS MAKİNA ve CİHAZLAR
               bisküvi kesmeye ve biçmeye mahsus makine ve cihazlar, sanayii84.38
               testere ağızları: bkz. BIÇAKLAR
               kemik kesme ve doğramaya mahsus makine ve cihazlar, et

sanayiine mahsus

84.38
               el testereleri:
                              elektrik motorlu elektro-mekanik8508.2085.08
                              pnömatik, hidrolik veya motorlu84.67
                              zincirli testereler8467.8184.67
                              zincirli testerelere ait olan aksam ve parçalar8467.9184.67
                              diğer el testereleri, adi metalden:
                                             takım halinde çeşitli ağızlara sahip testereler8202.1082.02
                                             köşe kesmek için testereyi idare eden ve camcı

kütüğü denilen kenarı yarık bir yuva içine sabit

bir şekilde yerleştirilmiş testereler

82.02
                              testere takımlar:
                                             kerpeten tipinde olmayanlar82.05
                                             kerpeten tipinde olanlar82.03
                                             el testereleri için ahşaptan parçalar44.17
               makinalı aletler:
                              metallere veya sermetlere mahsus8461.5084.61
                              taş, seramik, beton, asbestli çimento veya benzeri

mineral maddeler için

8464.1084.64
                              ağaç, mantar, kemik, sert kauçuk, sert plastik veya benzeri sert maddeler için8464.10
               müzik testereleri8465.9184.65
               şeker kesmeye mahsus makine ve cihazlar92.0892.08
               testereler, cerrahide, dişçilikte vb. kullanılan90.18
TESTİLER, seramikten, eşya nakli ve ambalajı için69.09
TESTİLER:
               ev kullanımı, mutfak, sofra eşyası vb. testileri: bkz. SOFRA EŞYASI
               tuvalet testileri: bkz. SIHHİ
               vakumlu testiler: bkz. TERMOSLAR
TESTİS: bkz. SAKATAT ve ORGANLAR, hayvan
TESTOSTERON29.37
TESVİYE ETME
               tesviye makineleri, t.b.y.a.84.3084.30
               tesviye masaları, matbaa harflerini klişeleri yerleştirmek için84.42
TESVİYE MAKİNELERİ, toprağın tesviyesine mahsus, kendinden motorlu8429.2084.29
TEŞHİR AMAÇLI KAVANOZLAR, KAPLAR, vb. dükkanlar vb. için:
               seramikten69.14
               camdan70.20
TEŞHİR AMAÇLI TEZGAHLAR: bkz. TEZGAHLAR
TEŞHİR EDİLMEK ÜZERE İMAL EDİLEN VE AMAÇLAR İÇİN KULLANILMAYA ELVERİŞLİ OLMAYAN ALET, CİHAZ VE MODELLER9023.0090.23
TEŞHİR, SERGİ MALZEMESİ, t.b.y.a. :
               sadece teşhir amaçlı olanlar9023.0090.23
               taşıtlar:
                              demiryolu yolcu vagonları86.05
                              römorklar87.16
TEŞHİS ÇANTALARI:
               30.02 pozisyonundaki ürünlerin asıl karakterine sahip olanlar30.02
                              30.02 veya 30.06 pozisyonlarındaki ürünlerin asıl

karakterine sahip olanlar dışındakiler

38.22
TEŞHİS EŞYASI, t.b.y.a. :
               tıpta veya cerrahide kullanılan ale ve cihazlar, otomatik data işlem makinalarıyla birlikte çalışanlar veya bir araya gelenler dahil90.18
               teşhis reaktifi: bkz. REAKTİFLER
TEŞRİH MASALARI94.02
TETİK MASALARI93.05
TETİKLER ve TETİK KÖPRÜLERİ93.05
TETRA-AMİNONİKEL NİTRATLAR28.42
TETRA AMONYUM HEKZASİYANOFERRAT28.37
TETRA- bileşikleri
TETRAETİL BİLEŞİKLERİ
               tetraetil-diaminobenzhidrol29.22
               tetraetil-diaminobenzofenon29.22
               tetraetil-diaminodifenilmetan29.21
               kurşun-tetraetil29.31
               tetraetil ortokarbonat29.20
               tetraetil silikat29.20
               tetraetilthiuram disülfit29.30
TETRAFLOROBORİK ASİT28.11
TETRAFOSFOR TRİSÜLFÜR28.13
TETRAHADRİT (bakır cevheri)26.03
TETRAHİDRO BİLEŞİKLERİ:
               tetrahidrokannabnoller, d-9-tetrahidrokannabinol29-ps.list. 2932.99
               tetrahidrokuminaldehit29.12
               tetrahidrofuran2932.1129.32
               tetrahidrofurfuril alkol2932.1329.32
               tetrahidrometilkinolin29.33
               tetrahidronaftalen29.02
TETRAKLORO BİLEŞİKLERİ:
               tetrakloraurik asit28.43
               tetrakloroetilen2903.2329.03
               tetrakloroftalitik asit ve anhidriti29.17
TETRAKROMATLAR, metal28.41
TETRALİN29.22
TETRAMETİL-BİLEŞİKLERİ:
               tetrametilamonyum format29.23
               tetrametilamonyum hidroksit29.23
               tetrametilamonyum iyodür29.23
               tetrametil-diaminobenzhidrol29.02
               tetrametil-diaminobenzofenonlar29.22
               tetrametil-diaminodifenilaminler29.21
TETRANİTROPENTAERİTRİTOL:
               karışım halinde olmayanlar29.20
               müstahzar patlayıcı halinde olanlar(29.20) 36.02
TETRAPOTASYUM HEKZASİYANOFERRAT28.37
TETRAPROPİLEN27.10
TETRASİKLİNLER ve türevleri, bunların tuzları2941.3029.41
TETRASODYUM HEKZASİYANOFERRAT28.37
TETRASODYUM PİROFOSFAT28.35
TETRATİYONİK ASİT28.11
TETRATİYOSİYANAT DİAMİNOKROMATLAR28 Gen
TETRAZEPAM29-ps.list. 2933.90
TETRİL29.21
TEXTÜRE MAKİNELERİ, dokumaya elverişli suni maddeler için8444.0084.44
TEZGAHLAR
               marangoz tezgahları, ahşaptan44.21
               çubuk, boru, tel ve benzerlerini çekme makineleri8463.1084.63
               optik tezgahlar90.31
               deney stantları, motorlara mahsus9031.2090.31
TEZLER, bilimsel, basılı49.01
THAPSİA13.01
THERMİSTORLAR85.33
THESPESİA53.03
THOFLAVINE, sentetik organik boyayıcı madde olarak32.04
THOMAS FOSFATLAR31.03
THOMAS SLAG31.03
THOMPSON ÜZÜMLERİ08.06
THROMBIN35.07
TIBBİ DİKİŞ MALZEMELERİ, t.b.y.a. :
               dikiş malzemeleri, cerrahi
                              steril olmayanlar(30.06)
                              steril olanlar30-4(a)   3006.1030.06
               dikiş iğneleri, dişçilik, cerrahi vb.de kullanılanlar90.18
TIBBİ KALEMLER(96.06) 30.04
TIBBİ SABUNLAR34.01
TIEN-TSIN53.03
TIĞLAR
               alüminyumdan76.16
               hayvansal maddelerin yontulmasından elde edilen96.01
               demir veya çelikten73.1973.19
TIKAÇLAR
               dişçilikte kullanılan ağız açıcıları90.18
               veterinerlikte kullanılan tıkaçlar90.18
TIKAÇLAR, dişçilik için90.18
TILIDINE(INN), TILIDINE hidroklorür79-nar.list. 2922.49
TIMAR CİHAZLARI, at ve sığır cinsi hayvanları tımar etmeye mahsus, elektrikli süpürge tipi cihazlar(85.09) 84.36
TIPAÇLAR, TIPA MAKİNELERİ
               şişe tıpaçları, mekanik, 10 kg veya daha az ağırlıkta olan82.10
               şişe vs. tıpalama makineleri84.22
TIPALAMA MAKİNALARI, şişeler ve kavanozlar için84.22
TIPALAR:
               adi metalden83.0983.09
               seramikten69.14
               mantardan, tabii, muayyen bir ölçüde boşaltıcı veya boşaltıcı

tıpalar hariç

4503.1045.03

4503.10

               camdan7010.2070.10
               plastikten3923.5039.23
               kıymetli metal veya kıymetli metal ile kaplı metalden71.14
               kauçuktan, şişeler için40.16
               yaylı manivelalı tıpalar, esası porselen veya plastik maddelerden(83.09
TIPALAR
               adi metallerden olanlar83.09
               damıtma makineleri için köpük tıpaları84.19
               plastikten mamul tıpalar39.23
               infilak kapsülleri: bkz. İNFİLAK KAPSÜLLERİ
               kask için bakınız KASKLAR
               kalemler için olanlar
               ağız otları: bkz. AĞIZ OTLARI
               cila tıpaları, kürkten eşyalar için43.03
               koruyucu tıpalar, cephane sigortaları için93.06
               ayakkabılarda kullanılan ayak ucu koruyucusu64.06
               oyuncak silahlar için tıpalar36.04
               tüp yada boru tıpaları, demir veya çelikten73.07
               su kaynatıcıları için tıpalar84.02
TIPTA KULLANILAN ALET VE CİHAZLAR, elektro-medikal cihazlar dahil90.1890 Gen 90.18
TIRMANMA DUVARLARI askeri eğitim için95.06
TIRMANMA İPLERİ VE MERDİVENLERİ, jimnastik ekipmanları95.06
TIRMIKLAR:
               diskli tırmıklar8432.2184.32
               diğerleri8432.2984.32
TIRMIKLAR:
               zirai makineler84.33
               zirai makine parçaları
               kurpiyerlerin önünden para ve fişleri çekip toplamaya mahsus gelberiler95.04
                              el aletleri:
                                             adi metalden8201.3082.01
                                             ağaçtan
TIRNAĞIN ETLE BİRLEŞTİĞİ YERDEKİ DERİYİ KESMEYE, İTMEYE VE BASTIRMAYA MAHSUS ALETLER, adi metal82.14
TIRNAK İTMEYE MAHSUS KISKAÇLI ALETLER82.14
TIRNAK KEPÇELİ EKSKAVATATÖRLER84.29
TIRNAK MANİKÜR ve PEDİKÜR ALETLERİ ve MÜSTAHZARLARI:
               tırnak fırçaları:
                              kıymetli metal veya kıymetli metalle kaplanmış

metallerden

71.14
                              diğerleri9603.2996.03
               tırnak temizleyicileri82.14
               tırnak itmeye mahsus kıskaçlı aletler82.14
               tırnak törpüleri8214.2082.14
               tırnak kıskaçları82.14
               tırnak cilaları33.04
               tırnak cilalayıcıları, üzeri karaca derisiyle kaplı42.05
               hayvan tırnaklarını tedaviye mahsus müstahzarlar(33.04) 33.07
               tırnak vernikleri33.04
               tırnak verniklerini temizleyiciler33.04
TIRNAKLAR
               hayvan vs. ve t.b.y.a. maddeleri, ayrıca boynuzlara bakınız.
               hayvan tırnaklarını temizleme ve tedavide kullanılan müstahzarlar(33.04) 33.07
               saat kordon parçaları91.11
TIRNAKLI KAVRAMALAR: bkz. KAVRAMALAR
TIRNAKLI KAVRAMALAR: bkz. DEBRİYAJLAR
TIRPANLAR82.0182.01
TIRTILLI ÇARKLAR, mekanik çakmaklar ve ateşleyiciler96.13
TİAMFENİKOL29.41
TİAMİN29.36
TİAZİN BİLEŞİKLERİ32.04
TİAZOL BOYALARI32.04
TİBET KEÇİSİ KILI51-1(b)51.02
TİBET SIĞIRLARI01.02
TİCARİ REKLAM YAYINLARI, matbu49-5 4911.1049.11
TİGRİDİA06.01
TİLKİLER, canlı01.06
TİLOSİL20.41
TİMOL29.07
TİMOL MAVİSİ29.34
TİMOLFTALEİN29.32
TİMOLSÜLFONFTALEİN29.34
TİMPANİ DAVULLARI92.06
TİMSAH KLİPSLERİ, elektrik bağlantısı için85.36
TİMUS BEZLERİ: bkz. SAKATAT
TİNKAL25.28
TİOFEN29.34
TİOMESTERON29.37
TİOMOLİBDATLAR28.42
TİOSALİSİLİK ASİT29.30
TİOSTANNATLAR28.42
TİOTELLÜRATLAR28.42
TİOTUZLAR28.42
TİPOGRAFİ KALIPLARI84.80
TİPOGRAFİK KLİŞELER84.42
TİRATRONLAR85.40
TİRBUŞONLAR82.05
TİRFONLAR, demir veya çelikten7318.1173.18
TİRİNİTRO BİLEŞİKLERİ:
               tirinitroanizol29.09
               tiritrobenzensülfanik29.04
               tirinitrometon29.04
               tirinitrofenol29.08
               2,4,6-tirinitrotoluen29.04
               tirinitrotoluensülfonik asit29.04
               tirinitroksilenoller29.08
TİRİPOLİT, kalsine edilmiş olsun olmasın, belirgin yoğunluğu bir veya daha az olan:2512.0025.12
               tuğlalar, döşeme tuğlaları, bloklar, levhalar, panolar, karolar, delikli tuğlalar, içi boş küreler, borular vb. şeklinde, pişirilmemiş, ateşe dayanıklı olsun olmasın69.0169-1 Gen

69.01

TİROİD BEZLERİ: bkz. SAKATAT ve ORGANLARI, hayvan
TİROİD HORMANLARI29.37
TİROİD UYARICI HORMON29.37
TİROKALSİTONİN29.37
TİROSİDİN29.41
TİROTROPİN29.37
TİROTROPTİK HORMON29.37
TİROZİN29.22
TİŞÖRTLER
               pamuktan6109.10
               dokumaya elverişli diğer maddelerden6109.90
TİTANATLAR: TİTANİK ANHİDRİT: TİTANLI DEMİR CEVHERİ: TİTANİT: bkz. TİTANYUM BİLEŞİKLERİ
TİTANİT, monte edilmemiş71 Ek
TİTANYUM BİLEŞİKLERİ ve MİNERALLERİ:
               titanatlar28.41
               titanik anhidrit28.23
               titanlı demir cevheri26.14
               titanit:
                              tabii titanyum silikat(28.39) 25.30
                              kıymetli taş olarak, monte edilmemiş71 Ek
               titanyum borür28.50
               titanyum karbür28.49
               titan karbonitrür28.49
               titan klorürler28.27
               titan dioksit28.23
                              tabii titanyum dioksit(28.23) 26.14
               titanyum hidrür28.50
               titanyum nitrür28.50
               titanyum cevherleri ve zenginleştirilmiş titanyum cevherleri2614.0026.14
                              boya maddesi olarak kullanılmaya mahsus iyice

öğütülmüş titan cevherleri

(26.14)

Fas. 32

               titanyum oksitler2823.0028.23
                              tabii cevherleri26.14
               titanyum tetraklorür28.27
               titanyum tetra-n-butoksit(29.20)
               titan beyazı32.06
TANYUM ve eşyalar, t.b.y.a. :81.0881.08
               işlenmemiş titanyum8108.10
               döküntü ve hurdaları8108.1081.08
               tozları8108.1081.08
               diğer şekilleri8108.9081.08
TİTRİMETRELER, elektronik90.27
TİYATRO DÜRBÜNLERİ90.05
TİYATROLAR:
               oyuncak, figüranları bulunsun veya bulunmasın95.03
               gezici9508.0095.08
TİYOALDEHİTLER29.30
               tiyoaldehitlerin siklik polimerleri(29.34) 29.30
TİYOALKOLLER29.30
TİYOAMİDLER29.30
TİYOANİLİN29.30
TİYOANTİMONATLAR28.42
TİYOARSENATLAR28.42
TİYOARSENİTLER28.42
TİYOASİTLER29.30
TİYODİFENİLAMİN29.34
TİYODİGLİKOL29.30
TİYOETERLER29.30
TİYOFENOLLER29.30
TİYOFENTANİL, TİYOFENTANİL, hidroklorür29-nark.list 2934.90
TİYOFOSFORİK ESTERLER ve bunun tuzları ve türevleri2920.1029.20
TİYOFOSKEN28.51
TİYOHALOJENÜRLER ametallerin(28.13) 28.51
TİYOKARBAMATLAR2930.2029.30
TİYOKARBANİLİD29.30
TİYOKARBONATLAR28-2(d)28 Gen 28.42
TİYOKARBONİL HALOJENÜRLERİ28-2(e)28 Gen
TİYOKARBONİL KLORÜR28.51
TİYOKETONLAR29.30
TİYOLLAR29.30
TİYONİK ASİTLER28.31
TİYONİL BROMÜR28.12
TİYONİL KLORÜR28.12
TİYOPENTAN SODYUM29.33
TİYOPLASTLAR40-4(h)40.02
TİYOSİYANATLAR, metal28-2 2838.0028 Gen 28.38
               çift veya kompleks tiyosiyanatlar(28.38) 28.42
TİYOSİYANİK ASİT28-2(a)28 Gen 28.11
TİYOSÜLFATLAR2832.3028.32
TİYOÜRAM MONO-, Dİ veya TETRA-SÜLFÜRLER2930.3029.30
TİYOÜRE29.30
TİYOÜRE REÇİNELERİ3909.1039.09
TİYOÜRE FORMALDEHİT39.09
TM40-4(h)40.02
TMA, TMA hidroklorür29-ps.list. 2922.29
TMP47.01
TOHUM EKME MAKİNELERİ, tarım vb.84.32
TOHUM SAÇMA CİHAZLARI:
               adi metallerden el aletleri82.01
               ekim dikim makineleri8432.3084.32
TOHUMLAR
               aşındırıcı tohumlar: bkz. AŞINDIRICILAR
               tahıl tohumu: bkz. TAHILLAR
               gümüş parçaları, işlenmemiş71.06
               malagella biberi veya cennet tanesi09.08
               tane darı, işlenmemiş1007.0010.07
TOHUMLAR ve bunlar için MAKİNELER:
               tohumlar
               yontmaya mahsus türlerden olanlar:
                              ham veya basitçe işlenmiş14 Gen 14.04
                              işlenmiş olanlar ve bunlardan imal eşyalar, t.b.y.a96-2(a)96.02
               koleksiyonlar ve bunlara dahil edilebilecek numuneler, kurutulan

veya sıvı içinde muhafaza edilenler

97.05
               esas olarak boyacılıkta veya debagatte kullanılanlar14.04
               sabit yağların ekstraksiyonunda kullanılan tohumlar(12.11) 12.01 ila 12.07
               yağlı tohumlar, kırılmış olsun olmasın, 12.01 ila 12.06

pozisyonlarında belirtilenler hariç

12.0712.07
               esas olarak parfümeride, eczacılıkta, böcek yada mantar öldürücü

veya benzeri amaçlarla kullanılanlar, taze veya kurutulmuş,

kesilmiş, ezilmiş veya toz haline getirilmiş olsun olmasın

12.1112.11
               ekilmeye mahsus tohumlar12-3 12.0912.09
                              ot veya diğer çim tohumları, pancar tohumları hariç1209.21 ila 1209.29
               orman ve meyve ağaçları tohumları1209.30
               genellikle çiçekleri için yetiştirilen otsu bitkilerin tohumları1209.30
               tohumlamaya mahsus makine ve cihazlar:
                              tohumların saçılmasına mahsus olanlar84.32
                              tohumlukları ilaçlamaya mahsus olanlar84.36
                              tohum ayıklayıcılar: bkz. GREYDERLER
TOKALAR VE KOPÇA
               yontulmuş hayvansal materyallerden, t.b.y.a.96.01
               adi metallerden
                              üzerinde kilit bulunanlar8301.5083.01
                              üzerinde kilit bulunmayanlar83.0883.08
               kitap takılı olanlar49.01
               deri kaplı olanlar42.05
               değerli taş bulunanlar71.16
TOKALAR VE KOPÇALAR
               yontulmaya elverişli hayvansal maddelerden, t.b.y.a.96.01
               adi metallerden83.0883.08
               deri ile işlenmiş42.05
               kıymetli metallerden veya kıymetli metallerle kaplanmış

metallerden

71.13
TOKLUK SAĞLAYAN MADDELER, tekstil finisajı için38.09
TOKMAK
               adi metalden82.05
               ağaçtan44.17
TOKMAKLAMA MAKİNELERİ, dokumaya elverişli lifler için84.51
TOKMAKLAR
               dişçilikte kullanılanlar90.18
               el aletleri, ahşaptan44.17
               açık hava oyunlarına mahsus malzemeler95.06
                              vurularak çalınan aletler için olanlar:
                                             ait oldukları alet ve cihazlarla birlikte geldikleri

taktirde bunlarda kullanılan nevide oldukları

açıkça anlaşılmak ve bunların sayılarına tekabül

eden miktarda bulunmak şartıyla

92 Gen
                              diğerleri92.09
               cerrahide kullanılan tokmaklar90.18
TOKMAKLAR
               adi metalden el aletleri82.05
               güçle işleyen el aletleri:
                              elektro mekanik, elektrik motorlu85.08
                              pnömatik, hidrolik veya elektrik motorlu olmayanlar84.67
TOKMAKLAYARAK SIKIŞTIRAN ALETLER: bkz. SIKIŞTIRMA İŞİNİ TOKMAKLAYARAK YAPAN MAKİNELER
TOKMAKLI CİHAZLAR, dokumaya elverişli lifler için84.45
TOKMAKLI DİREK MAKİNELERİ84.39
TOKMAKLI DİREK MAKİNELERİ, katı mineraller için84.74
TOKOFERİL DİAMİNOASETAT29.39
TOKSİNLER30.02
TOKSİSTEROL(29.36) 29.06
TOKSOİDLER, mikrobiyel menşeli30.02
TOLİLHİDRAZİN29.28
TOLU PELESENKİ13.01
TOLUEN
               %95ten daha az saf olmayan2902.3029.02 29-ö.m.list. 2902.30
               düşük saflıkta olan27.07
TOLUENSÜLFONİK ASİTLER29.04
TOLUİDİNLER ve türevleri, bunların tuzları2921.4229.21
               o-toluidin29-(P)
TOLUOL27-a.p.3 2707.2027.07
TOMATİNE29.39
TOMBALA BİLETLERİ49.11
TOMRUK KABUKLARINI SOYMA MAKİNALARI84.65
TOMURCUKLAR, suni veya doğal: bkz. ÇİÇEKLER
TON BALIĞI: bkz. BALIK
TONERLER, fotoğrafla ilgili37.07
TONKA TANELERİ12.11
TONSİLOTONLAR ve diğer cerrahi vb. aletler, bademciklerin tedavisi için90.18
TOP HALİNDEKİ MENSUCATIN YIKANMASINA MAHSUS ASKILI YIKAMA MAKİNELERİ84.51
TOP TABAKALAR, dokunmamış, kullanılıp atılan diaperler veya hijyenik havlular için56.03
TOPAÇLAR:
               adi metalden, oyulmuş kapakçıklı ve çekme halkalı, yiyecek ve

içecek konserve kutularında kullanılan

83.09
               suni ve sentetik liflerden55.06
               fırıl fırıl dönen ve vınlayan, topaçlar vb. oyuncaklar95.03
               yünden51.05
TOPAKLAR
               kütle halinde cam topakları70.01
               metal olanlar:
                              demirli olanlar:
                                             ferro-alyajlar72.02
                                             demir cevherinin doğrudan indirgenmesiyle

elde edilen demirli ürünler

72.03
                              minimum saflığı ağırlığı itibariyle %99.94 olan demirden

olanlar

                                             demirden veya alaşımsız çelikten72.0372.03
                              dökme demirden72.06
                              değerli metallerden olanlar:
                                             altından olanlar72.01
                                             gümüşten olanlar, tabii ve ham halde71.08
               plastik olanlar39-6(a)39 Gen
TOPAKLAR, taş kömüründen elde edilen2701.2027.01
TOPAZ, monte edilmemiş71 Ek
TOPÇU SİLAHLARI93.01
               demiryolları vagonlarına monte edilmiş olanlar(86 Gen) 93.01
               hareket edebilen ağır silahlar(87.10) 93.01
TOPHAM KAPLARI, tekstil makineleri için84.48
TOPLAMA KUTULARI
               botanistlerin vs., toplama kutuları, demir çelikten73.26
               emniyetli toplama kutuları83.03
TOPLAMA ALET VE MAKİNALARI
               tarımda kullanılanlar
                              adi metalden el aletleri82.01
                              hasat makinası84.33
               nalbantlara mahsus sıyırma ve tırnak kesme aletleri, adi metalden

el aletleri

82.05
               mensucat fabrikalarında kullanılanlar:
                              mensucatın üzerinde dokuma sırasında meydana gelen

iplik defolarını ayıklama makinaları

84.51
                              dokuma tezgahlarında kullanılanlar:
                                             deriden42.04
                                             kumaştan59.11
                                             paçavra toplayıcılar84.45
TOPLAMA CİHAZLARI, MAKİNALARI: bkz. HESAP MAKİNELERİ
TOPLAMA MAKİNELERİ:
               tarım ürünlerini hasat etmeye mahsus makineler84.33
               ciltleme makineleri84.40
TOPLAMAYA MAHSUS TIRMIK CİHAZLARI, zirai makineler84.33
TOPLAR
               sabit, tekerlekli, tırtırlı vs.93.01
               altı düz doldurmalı, ördek topu93.03
               yağmur topu93.03
TOPLAR
               eğlence, atletizm, karnavallar, oyunlar, jimnastik, vs. için:
                              atletizm veya jimnastik için95.06
                              karnaval veya eğlence eşyası olan, Noel dekorasyonu, vs.95.05
                              salon oyunları için95.04
                              açık hava oyunları ve sporları95.06
                                             golf topları9506.3295.06
                                             golf topları veya masa tenisi topları dışındaki diğer toplar
                                                            çim kort tenis topları9506.61
                                                            şişirilebilen toplar9506.62
                                                            diğerleri9506.69
                                             oyuncak toplar95.03
TOPLAYICILAR, kalınlık ölçmeye mahsus süpersonik cihazlar veya aygıtları tespit etmek için(85.41) 90.33
TOPOGRAFYA EŞYALARI
               topografik aletler ve araçlar90.15
               topografik planlar: bkz. PLANLAR
TOPPED CRUDES27.10
TOPRAĞI ALT ÜST ETME MAKİNELERİ84.32
TOPRAĞIN KAZILMASINA MAHSUS MAKİNA VE CİHAZLAR
               hasat makine ve cihazları84.33
               toprağın işlenmesine mahsus makine ve cihazlar
                              kendiliğinden hareketli olmayanlar84.30
                              kendiliğinden hareketli olanlar84.29
TOPRAK ALKALİ METALLER2805.21 ila 2805.2228.05
TOPRAK ANALİZ CİHAZLARI(90.15) 90.27
TOPRAK ISITMA CİHAZLARI ve EKİPMANI, elektrikli: bkz. ISITICILAR
TOPUK KAPAKLARI, ayakkabı topuklarının parçaları olarak64.06
TOPUK RAMPASI, ayak giyimine mahsus64.0664.06
TOPUK YANLARI64.06
TOPUKLAR:
               ayak giyimine ait olanlar ve bunların parçaları64.06
                              kauçuk veya plastikten olanlar64-3 6406.2064 Gen
                              tahta topuk imaline mahsus takım tezgahları84.65
               müzikal alet yaylarına mahsus yay dipleri92.09
TOPUZLAR:
               adi metalden83.02
               seramikten69.14
               kol saatlerinin sabit kurgu ayar düğmeleri91.14
               camdan:
                              kapı, rezervuar zincirleri vb. topuzları70.20
                              sıkıştırılmış veya kalıplandırılmış, inşaatta kullanılan70.16
               sert kauçuktan40.17
               plastikten39-11(ij)
               şemsiyeler, bastonlar vb. için6603.1066.03
TOROSKOPLAR90.18
TORBA İMALİ İÇİN KRAFT KAĞIDI: bkz. KAĞIT
TORBA YAPMAYA MAHSUS MAKİNALAR, kağıt8441.20
TORBA, KESEKAĞIDI veya ZARF YAPMAYA MAHSUS MAKİNALAR8441.2084.41
TORBALAMA KANCALARI82.01
TORBALAR:
               kağıttan veya kartondan, ambalaj4819.30 veya 4819.4048.19
               plastik, eşya taşımasına veya ambalajlanmasına mahsus külahlar

ve çöp torbaları dahil

39.2339.23
                              etilen polimerlerinde3923.11
                              diğer plastiklerden3923.29
               dokumaya elverişli maddelerden bkz. ÇANTALAR
               kağıt ipinden dokunmuş torbalar(49.19) 63.05
TORBALAR, astar veya elbise olarak, dabaklanmış veya aprelenmiş kürkler43.02
TORBALAR:
               safra torbaları05.10
               kağıttan veya kartondan torbalar
                              aban genişliği 40 cm veya daha fazla olan torbalar4819.30 veya 4819.40
                              özel amaçlar için48.19
               kum torbası95.06
               kauçuktan, vulkanize edilmiş40.14
               hız torbaları95.06
               dokumaya elverişli maddelerden torbalar, t.b.y.a:
                              krema torbası63.07
                              ev içi torbalar kirli çamaşırlar için torbalar63.07
                              file torbalar56.08
                              ambalaj için torbalar6305.2063.05
                                             pamuktan6305.10
                                             53.03 pozisyonundaki jütten veya bitki iç

kabuklarının dokumaya elverişli diğer liflerden

6305.32
                              suni ve sentetik liflerden:
                                             dökme maddeler için esnek mahfazalar6305.33
                                             diğerleri, polietilen veya polipropilen şeritlerden

veya benzerlerinden elde edilenler

6305.39
                              diğerleri6305.90
                              diğer dokumaya elverişli maddelerden63.07
                              ayakkabılar için
                              teknik işlerde kullanılmaya mahsus59.11
TORBERNİT26.12
TORİA28.44
TORİT26.12
TORNA ALETLERİNE MAHSUS RARÇA TUTUCULAR84.66
TORNA ATIKLARI: magnezyumdan
               kalibrelenmiş8104.3081.04
               diğer81.04
TORNA TEZGAHLARI
               torna tezgahları:
                              metal işleyen:
                                             metale şekil vermek için84.63
                                             metali işlemek için84.5884.58
                              yatay olanlar
                                             nümerik kontrollü8458.118458.11
                                             diğerleri8458.19
                              diğerleri
                                             nümerik kontrollü8458.918458.91
                                             diğerleri8458.99
                              ahşap işleyen vs.84.65
               torna tezgahı aletleri, adi metalden, vs.82.07
               torna tezgahı aletleri tutucuları84.66
               torna tezgahı işlenecek madde tutucuları84.66
TORNALAMA MERKEZLERİ84.5884.58
TORNALAMA TAKIM TEZGAHLARI ve ALETLER:
               adi metalden değişebilir aletler8207.8082.07
               metal işlemeye mahsus makineli aletler: bkz. TORNA TEZGAHLARI
               taş işlemeye mahsus makineli aletler84.64
               makineli aletlere mahsus tornalama aletleri84.66
TORNALAR, metalden:
               demir, döküntü ve hurdaları7204.4172.04
               magnezyumdan:
                              kalibrelenmiş8104.3081.04
                              diğerleri81.04
TORNAVİDALAR:
               adi metalden el aletler8205.4082.05
               değişebilir aletler82.0782.07
               güç kaynaklı el aletleri
                              elektro-mekanik, elektrik motorlu olanlar85.08
                              pnömatik, hidrolik veya motorlu aletler84.67
               tornavida uçları, adi metalden82.07
               tornavida sapları, ahşap44.17
TORNAVİDA KOVANLARI93.01
TORPİDOLAR ve bunun parçaları93-2 93.0693.06
TORSION COUNTERS, iplik: bkz. TORSİYOMETRELER
TORSİYOGRAFLAR ipliklerin burulmasını belirleyen90.31
TORSİYOMETRELER ipliklerin burulmasını belirleyen90.31
TORTELLINI: bkz. MAKARNA
TORTU, şarap2307.0023 Gen 23.07
TORTULAR, sıvı yağ15-415 Gen 15.22
TORYUM ve İZOTOPLARI ve BİLEŞİKLERİ:
               radyoaktif toryum ve bunun bileşikleri2844.3028-1-Gen 28.44
                              radyoaktiviteleri her gram için 0.002 mikroküriden büyük olan, toryum ve bunu bileşiklerini içeren alaşımlar, dispersiyonları, seramik ürünler ve karışımları28-6(d)28.44
               toria ve toria hidrat2844.30
               toryum asetat, benzoat, karbür, klorür, format, nitrat, nitrid, oksit

oksiklorür, sülfat, tartrate

28.44
               toryum hidrojen sülfat28.44
               toryum C28.44
               toryum cevherleri ve zenginleştirilmiş toryum cevherleri2612.2026.12
TOSSA53.03
TOST FIRINLARI85.16
TOST MAKİNELERİ, ev kullanımı için, elektro-termik8516.7285.16
TOTALISATORS, hesap makineleri için84.70
TOTE İLE DONATILMIŞ KAMYONLAR87.05
TOULOUCOUNA CEVİZİ12.07
TOW-TO-TOP DENİLEN MAKİNELER, tekstil84.44
TOW-TO-YARN MAKİNELERİ, tekstil84.45
TOYNAK
               toynak kesme ve temizleme aletleri82.05
TOYNAK ALETLERİ, nalbantlar ve baytar vb. tarafından kullanılan:
               ayak- nal törpüleri(90.18) 82. Fasıl
                              toynak bıçakları82.05
TOYNAKLAR, hayvansal ve bundan mamul eşyalar, t.b.y.a. : bkz. BOYNUZLAR
TOZ HALİNE GETİRME MAKİNELERİ: bkz. ÖĞÜTÜCÜLER
TOZ KUTU VE MUHAFAZALARI
               yontularak işlenmiş hayvansal maddelerden96.01
               demir-çelikten73.26
               deri veya terkip yoluyla elde edilmiş deri, mukavva, plastik

tabakası, dokumaya elverişli maddelerden, vulkanize edilmiş

liflerden

42.02
               kıymetli metal veya kıymetli metallerle kaplı metallerden
                              mücevher eşyası71.13
                              kuyumcu veya gümüşçü eşyası71.14
TOZ PÜSKÜRTÜCÜLERİ84.24
TOZLAR
               aşındırıcı tozlar: bkz. AŞINDIRICILAR
               anti-astımatik tozlar30.03
               amyant tozları25.24
               kabartma tozu, hazır halde2102.3021.02
               adi metal tozları: “METALİK”
               güzellik veya makyaj tozları, sıkıştırılmış olsun olmasın,

karıştırılmamış veya parfümlenmemiş perakende satış için

paketlenmiş

3304.9133.04
               kemik tozu05.0605.06
               çikolata tozu18.06
               kakao tozu: bkz. KAKAO
               takma dişleri temizleme veya onları ağızda tutmaya mahsus

tozlar

33.0633.06
               elmas tozu7105.1071.05
               tüy ve tüy parçaları05.0505.05
               gıda veya içecek müstahzarları: bkz. GIDA MÜSTAHZARLARI
               meyve vs. tozları 8. Fasılda geçen1106.3011.06
               lal taşı tozu71.05
               cam tozu3207.4032.07
               grafit tozu, yapay38.01
               post tozu, kromlanmış olsun olmasın3504.0035.04
               boynuz, geyik boynuzu, gaga, pençe, toynak, tırnak tozları05.0705.07
               boynuz içi kemiklerinden05.06
               fildişi tozu0507.1005.07
               deri tozu4110.0041.10
               07.13teki baklagil tozu1106.1011.06
               el tozları: bkz. Unlar vs.
               metalik tozlar, t.b.y.a. :
                              boyaların imalinde kullanılan susuz bir ortamda dağılan,

sıvı veya hamur şeklindeki tozlar

32-3 32.12 XV-8(b)32.12
                                             diğer
                                                            adi metalden:
                                                                           alüminyumdan76.03
                                                                           pul bünyeli tozlar7603.20
                                                                           pul bünyeli olmayan tozlardan7603.10
                                                                           berilyumdan8112.11
                                                                           bronzdan
                                                                           kadmiyumdan8107.10
                                                                           kobalttan8105.10
                                                                           bakır
                                                                                          tersip bakır
                                                                                          diğer
                                                                                                         pul bünyeli

tozlar

7406.2074.06
                                                                                                         pul bünyeli olmayan7406.1074.06
                                                                           ferro alaşımlar73.02
                                                                           demir veya çelikten, pik demir,

aynalı demir

72.0572.05
                                                                                          çelik alaşımları7205.21
                                                                                          eczacılık için hazırlanan

demir tozları

(72.05) 30.03 veya 30.04 (72.05)
                                                                                          radyoaktif demir tozları28.44
                                                                           galyumdan8112.91
                                                                           hafniyumdan8112.91
                                                                           indiyumdan8112.91
                                                                           kurşundan7804.2078.04
                                                                           magnezyumdan8104.3081.04
                                                                           molibden8102.1081.02
                                                                           nikel7504.0075.04
                                                                           nikel matları veya sinterleri75.01
                                                                           niobyum8112.91
                                                                           renyum8112.91
                                                                           tantal8103.10
                                                                           talyum8112.91
                                                                           kalay8005.0080.05
                                                                           titanyum8108.1081.08
                                                                           tungsten8101.1081.01
                                                                           çinkodan7903.9079.03
                                                                           zirkonyumdan8109.10
                                                            kıymetli metalden71.08
                                                                           altından7108.11
                                                                           iridyumdan7110.41
                                                                           paladyumdan7110.21
                                                                           platin7110.1171.10
                                                                           ozmiyumdan7110.4171.10
                                                                           radyumdan7110.31
                                                                           rutenyumdan7110.41
                                                                           gümüş7106.1071.06
               mika tozu2525.2025.25
               plastik39-6(b)39 Gen
               patates1105.1011.05
               silah barutu3601.0036.01
               07.14deki köklerin tozu pellet haline getirilmemiş1106.2011.06
               kauçuk tozları:
                              tabii kauçuğun düzensiz şekildeki tozları40-3(b)40.01 (40.04)
                              sert kauçuk40.17
                              07.14deki saguya tozu pellet haline getirilmemiş1106.2011.06
                              kabuk tozları, kabuklarının yumuşakçaların veya dikenli

hayvanların kabuklarının tozları

0508.0005.08
                              taş:
                                             değerli veya yarı değerli taş, tabii veya senetik:
                                                            elmaslar7105.1071.05
                                                            diğer7105.9071.05
                                             diğer
                                                            yapay olarak renklendirilmiş taş tozu71.05
                                                            yapay olarak renklendirilmemiş
                                                                           kireç taşı veya 25.21deki diğer

materyallerden toprağı

güçlendirici

25.21
                                                            mermer2517.41
                                                            kayagan taşı25.14
                                                            steatit2526.2025.26
                                                            25.15 veya 25.16daki taşların tozları, ısıl

işleme tabi tutulsun tutulmasın

25.1725.17
                                                            talk2526.20
               demirhindi tozu, ilaç olarak yapılmış30.04
               tuvalet tozları: bkz. KOZMETİK
               kaplumbağa kabuğu05.0705.07
               07.14 pozisyonuna giren yumrulara ait, pellet haline getirilmemiş11.0611.06
               balina dişi05.0705.07
TOZLUKLAR:
               tek parça, küçük çocuklar tarafından kullanılan(64.06) 61. Veya 62. Fas.
               diğerler64.0664.06
TÖRPÜLER, eğerler dahil8203.1082.03
TÖRPÜLER, pedikür için elektrikli törpüler90.18
TRABZON HURMASI, taze08.10
TRACK BALL84.71
TRAFİK KONTROL TEÇHİZATI VE İŞARETLERİ:
               demiryolu, cadde, ülke içi su yolları, liman yerleşmesi veya

havaalanları için: bkz. SİNYALLER VE İŞARETLER

               trafik ışıkları, elektrikli85.30
               trafik işaret levhaları, adi metalden83.10
TRAKİT: bkz. BİNA veya ANIT TAŞI
TRAKTÖRLER87-287 Gen
               tarım87.01
               inşaat işlerinde kullanılan87.01
               panayır eğlencelerinin tamamlayıcısı olarak95.08
               diğer makine ve cihazlarla donatılmış87.01
               yaya kontrollü8701.1087.01
               özellikle demiryollarında kullanılmak için(87.01)
               demiryolu istasyon platformlarında kullanılan türden ve bunların

aksam ve parçaları

               hem demiryolu hem de karayolunda kullanılan87.0987 Gen
               yarı römorklar için çekiciler87.09
               çiftliklerde, bağlarda kullanılan türden87.01
               paletli8701.3087.01
               vinçli8701.308701.30 87.01
TRAMPETLER
               mukavvadan trampetler, karnaval vb. eşyası olarak95.05
               müzik aletleri92.0592.05
               oyuncak trampetler95.03
TRAMPLENLER95.06
TRAMVAY KATARI, RAY vb. : bkz. DEMİRYOLU EŞYALARI, RAY vb.
TRAMVAY: bkz. DEMİRYOLU EŞYALARI
trans-3,4-BİS-REKS3-EN(29.37) 29.07
               bunun dimetil eteri(29.37) 29.09
               bunun dipropiyonatları(29.37) 29.15
               bunun froatı(29.37) 29.32
TRANSFORMATÖRLER:
               elektrik transformatörleri85.0485.04
               sıvı dielektrikli transformatörler8504.21 ila 8504.23
               diğer transformatörler8504.31 ila 8504.34
               rotatif transformatörler rotatif konvertörler olarak85.02
               transformatör yağları27.10
TRANSİSTÖRLER85-5(A) 85.4185 Gen 85.41
               transistörler, ışığa duyarlı transistörler hariç8541.21 veya 8541.298541.21

85.41

               aksam ve parçaları8541.90
TRANSİT ALETLERİ, ölçümcülerin vb.90.15
TRANSMİSYON KOLONLARI: bkz. BEGTS
TRANSMİSYON KOLONLARININ KAYGANLIĞINI ÖNLEYİCİ MÜSTAHZARLAR38.24
TRANSMİSYON MİLLERİ84.83
TRANSMİSYON SIVILARI, hidrolik, hazır halde:
               petrol yağları veya bitümenli minerallerden elde edilen yağları

içermeyen veya ağırlık itibariyle %70’ten az oranda içerenler

3819.0038.19
               diğerleri(38.19) 27.07
TRANSMİSYON TEÇHİZATI hareket kuvveti için
sadece ve özellikle uçak için teçhizat(84.83) XVII
               motosikletler için87.14
               87.01 ila 87.05’te yer alan motorlu taşıtlar için87.08
               diğerleri84.83
TRANSMİSYON ZİNCİR KAPAKLARI bisikletler, motosikletler veya 87.11 ila 87.13teki diğer araçlar için87.14
TRANSMİSYON ZİNCİRLERİ, bisikletler, otomobiller veya makineler için, demir veya çelikten73.15
TRANSPONDERLER, radar85.26
TRANS-ß-METHYLSTYRENE29-P.list. 29.02
TRAPA NATANS08.02
TRAPEZ ÇUBUKLARI ve HALKALARI95.06
TRASS TOPRAĞI25.30
TRAŞ ÖNCESİ MÜSTAHZARLARI3307.1033.07
TRAŞTAN SONRA KULLANILAN MÜSTAHZARLARI3307.1033.07
TRAVERSLER, lokomotif veya vagon8428.5084.28
TRAVERTEN: bkz. İNŞAATA VEYA YONTULMAYA ELVERİŞLİ TAŞ
TREBALOZ29.40
TREMOLİT, monte edilmemiş71 Ek
TREN DURDURUCULAR, mekanik veya elektro mekanik86.08
TREN FERİBOTLARI89.01
TRENÇ KOTLAR : bkz. PARDESÜLER ve YAĞMURLUKLAR
TRENLER:
               duvar saati ve kol saati parçaları91.14
               panayır eğlenceleri95.08
               oyuncak trenler95.03
                              elektrikli trenler, raylar, işaretleri ve diğer aksesuarları

dahil

9503.1095.03
TRETİNOİN29.36
TRIAZOLAM29-p.s.list. 2933.90
TRICHROMATLAR28.41
TRIMEPERIDINE, TRIMEPERIDINE hidroklorür29-nark.list. 2933.39
TRITICALE10.08
TRİ-bileşikleri
TRİAKONTANLAR29.01
TRİAMİNOTRİAZİN29.33
TRİAMONYUM ORTOFOSFAT28.35
TRİAMSİNOLON29.37
TRİASETİN29.15
TRİBENOSİD29.40
TRİBROMOASETİK ASİT, bunun esterleri ve tuzları29.15
TRİBUTİL FOSFAT29.19
TRİBUTİL SİTRAT29.18
TRİETİLSİLANOL29.31
TRİFENİL BİLEŞİKLERİ
               trifenilkarbinol29.06
               trifenilmetan29.02
                              sentetik organik boyayıcı madde olarak32.04
               trifenilmetanol29.06
               trifenil fosfat29.19
               trifenilsinol29.31
TRİGUAYİKİL FOSFAT29.19
TRİHİDROKSİ-BİLEŞİKLERİ
               1,2,4-trihidroksibenzen29.07
               11ß.u,21-trihidroksi-16-metilenpregna-1,4-dien-3,20-dion29.37
               11ß.17u-trihidroksi-6u-metilpregna-1,4-dien-3,20-dion29.37
               11ß,17u,21-trihidroksi-6u-metilpregn-4-en-3,20-dion29.37
               11ß,17u,21-trihidroksi-2ß-metilpregn-4-en-3,20-dion29.37
               11ß,17u,21-trihidroksipregna-1,4-dien-3,20-dion29.37
               11ß, 17u-trihidroksipregn-4-en-3,20-dion29.37
TRİLİZOBÜTİLEN27.10
TRİKALSİYUM BİS(ORTOFOSFAT)28.35
TRİKALSİYUM DİORTOARSENAT28.42
TRİKALSİYUM FOSFATLARI25.10
               kalsine edilmiş veya safsızlıkları alınmak için daha ileri ısıl işleme

tabi tutulmuş

31.03
TRİKLORO-BİLEŞİKLERİ
               trikloroasetaldehit29.13
               trikloroasetik asit, bunun esterleri ve tuzları2915.4029.15
               1,1,1-trikloro-2,2-bis2903.6129.03
                              haşarat öldürücü olarak paketlenmiş38.08
               trikloro-tersiyer-butil alkol29.05
               2,2,2-trikloro-etan-1,1-diol29.05
               trikloroetilen2903.2229.03
               trikloroflorometan2903.41
               triklorometan2903.1329.03
               trikloronitrometan29.04
               2,4,5-riklorofenokslasetik asit(29.37) 29.18
               triklorotrifloroetanlar2903.43
               triklorosilan(28.12) 28.51
TRİKOBALT BİS(ORTOFOSFAT)28.35
TRİKOBALT TETRAOKSİT28.22
TRİKSİLİL FOSFAT29.19
TRİKURŞUN DİORTOARSENAT28.42
TRİKURŞUNTETRAOKSİT28.24
TRİMETİL BİLEŞİKLERİ:
               trimetilamin bunun tuzları2921.1129.21
               trimetilglisin(29.33) 29.23
               trimetilglikokol(29.33) 29.23
               trimetilmetan29.01
               trimetilolpropan2905.4129.05
TRİMETİLENTRİNİTRAMİN29.33
TRİNİDAD GÖLÜ ASFALTI27.14
TRİOKSAN29.12
TRİOKSİMETİLEN29.12
TRİPOLİ
               tiripoli25.12
               asıl tripoli25.13
TRİPOTASYUM HEKZASİYANOFERRAT28.37
TRİPROPİLEN27.10
TRİPSİN35.07
TRİSİYANOTRİMETİLAMİN29.26
TRİSODYUM FOSFAT2835.23
TRİSODYUM HEKZAFLOROALÜMİNAT28.26
TRİSODYUM HEKZASİYANOFERRAT28.37
TRİSODYUM ORTOARSENAT28.42
TRİSODYUM ORTOFOSFAT28.35
TRİSTÖRLER8541.3085.41
TRİŞİNİSKOPLAR90.11
TRİTİYONİK ASİT28.11
TRİTİYUM28.44
TRİTOLİL FOSFAT29.19
TİRUMFETTA53.03
TRİVİNİL LİFLERİ54 Gen
TRİYAKLAR, ışığa duyarlı tertibat hariç8541.3085.41
TRİYOT TRİSTÖRLERLERİ, iki yönlü85.41
TROKARLAR90.18
TROLEYBÜSLER87.02
TROMBONLAR92.05
TROMMEL TİPİ MAKİNELER, katı mineral maddeler için ayırma makineleri olarak84.74
TROPAN-3-OL29.39
TROPİN29.39
TROPİNON29.39
TRAVOLİT, monte edilmemiş71 Ek
TSH29.37
TSNR4001.2240.01
TUBA: bkz. DERRİN
TUBA, bas92.05
TUBEROSE06.01
TUFTE EDİLMİŞ MENSUCAT: bkz. MENSUCAT, dokumaya elverişli olanlar
TUGTUPİT, mıhlanmış71 Ek
TUĞLA İMALİNE MAHSUS MAKİNELER, pres veya hadde tipi84.74
TUĞLA KALIPLARI84.80
TUĞLALAR:
               asfalt, bitümen vs.den68.07
               tuğla kırıkları25.30
               karbondan
               çimentodan, betondan veya suni taştan, takviye edilmiş olsun

olmasın

6810.1168.10
               seramikten
                              silisli fosil unlarından veya benzeri silisli topraklardan6901.0069.01
                              silisli fosil unları ve benzeri silisli topraklar dışındakilerden:
                                             ateşe dayanıklı olmayan inşaat tuğlaları6904.1069.04
                                             ateşe dayanıklı6902.10 ila 6902.9069.02
               dolomitten, pişirilmemiş, ziftle aglomere edilmiş68.15
               camdan, inşaat vs. için, kalıplanmış veya preslenmiş70.1670.16
               grafitten veya diğer karbonlardan, elektrik işlerinde kullanılanlar

hariç

68.15
               ısıyı veya sesi yalıtan maddelerden, pişirilmemiş68.06
               manyezitten, pişirilmemiş68.15
               kum kireçten68.10
TULUMBA ÇARKI91.14
TUNA YAĞI ve fraksiyonları, rafine edilmiş olsun olmasın, fakat kimyasal olarak değiştirilmemiş1515.4015.15
TUNERLER, video85.25
               basit olarak yüksek frekanslı televizyon sinyallerini izole eden

cihazlar

(85.28)

85.29

TUNG FISTIĞI12.07
TUNGSTATLAR: bkz. TUNGSTEN BİLEŞİKLERİ
TUNGSTEN81.0181.01
               alaşımlar81.01
               çubuklar:
               sinterleme yoluyla elde edilenler8101.9181.01
               diğerleri8101.9281.01
               tozlar8101.1081.01
               profiller, saclar, şeritler ve yapraklar8101.9281.01
               işlenmemiş tunsten8101.9181.01
               döküntü ve hurdalar8101.9181.01
               teller8101.9381.01
               diğer şekillerdekiler8101.99
TUNGSTEN BİLEŞİKLERİ ve MİNERALLERİ
               tungstatlar2841.8028.41
               luminesant, inorganik luminofor olarak sınıflandırılanlar(28.41) 32.06
               tabii cevherler26.11
               tungstat beyazı28.41
               tungsten borür28.50
               tungsten karbür28.49
               tungsten hidroksit28.25
               tungsten okrası(28.25) 25.30
               tungsten cevheri ve zenginleştirilmiş tungsten cevheri2611.0026.11
               tungsten oksit28.25
               tabii olanlar(28.25) 25.30
               tungsten trioksit28.25
               tungstat beyazı28.41
               tungstik asit28.25
               tungstik anhidrit28.25
               tungstit oksit(28.25) 25.30
               tungstoboratlar28.42
               tungstoborik asit28.11
               tungstofosfatlar28.42
               tungstosilisik asit28.11
               wolframatlar2841.8028.41
TUNGSTİK ASİT ve ANHİDRİT: TUNGSTİT, TUNGSTO BİLEŞİKLERİ: bkz. TUNGSTEN BİLEŞİKLERİ
TURB, turbo2703.0027.03
TURB:
               turb, aglomere edilmiş olsun olmasın2703.0027.03
                              turbdan eşya, t.b.y.a.6815.2068.15
                              kum veya kille karıştırılmış27.03
                              dokumaya elverişli turb lifleri53.05
               turbun damıtılmasından elde edilen katran2706.0027.06
               turb mumu27.1227.12
TURBOJETLER8411.10 veya 8411.1284.11
               aksam ve parçalar8411.9184.11
TURBOPROPELLER8411.21 veya 8411.2284.11
               aksam ve parçalar8411.9184.11
TURİST PROPAGANDA, basılmış49-549.11
TURİZM AMAÇLI BASILI PROPAGANDA KATALOGLARI, basılı49-549.11
TURKUAZ MATRİKS, mıhlanmamış71 Ek
TURKUAZ, mıhlanmamış71 Ek
TURMALİN ve KEDİ GÖZÜ TURMALİN, monte edilmemiş71 Ek
TURNBULL MAVİSİ32.06
TURNERA YAPRAKLARI12.11
TURNUSOL
               boyayıcı madde, bitki32.03
               turnusol kağıdı98.22
TURP, taze veya soğutulmuş07.0607.06
TURŞU20.01
TURUNÇGİLLER
               turunçgil melasları23.08
               turunçgil uçucu yağları3301.11den 3301.19a
               taze veya kurutulmuş08.0508.05
               turunçgil reçel veya marmelatı2007.9120.07
               kabukları: bkz. KABUKLAR
               atık veya kalıntıları2008.30
               başka türlü hazırlanmış veya konserve edilmiş şeker eklenmiş

veya eklenmemiş, t.b.y.a.

23.08
TUSSA İPEĞİ50 Gen
TUTKALLAR
               perakende satılmak üzere net ağırlığı 1 kg’ı geçmeyen ambalajlar3506.1035.06
               diğerleri:
                              hayvansal menşeli tutkallar, t.b.y.a.3503.0035.03
                              kazein tutkalları35.0135.01
                              dekstrin tutkalları3505.2035.05
                              balık tutkalları35.03
                              jelatin tutkalları35.03
                              plastik yapıştırıcılar3506.91
               müstahzar tutkal ve yapıştırıcılar, t.b.y.a.35.0635.06
               kauçuk yapıştırıcılar3506.91
               nişasta tutkallar ve esası dekstrin veya tadil edilmiş diğer

nişastalar olan tutkallar

3505.2035.05
TUTTURMALAR, demir veya çelikten73.17
TUTTURUCU BİLEZİKLER, demir veya çelikten73.26
TUTUCULAR
               batarya mahfazaları, bisikletlerin aydınlatma cihazlarına mahsus

olanlar

85.12
               bobin tutucular84.48
               şişe taşıyacakları, 94. Fasılda yer alan tıbbi ve cerrahi mobilya

olanlar

94.02
               fırça mahfazaları, 85.01 veya 85.02 pozisyonlarında yer alan

eşyalar için olanlar

85.03
               puro ve sigara ağızlıkları96.14
               portkopiler, yazı makinalarına mahsus olanlar84.73
               elektrot tutucuları:
                              sanayi ve laboratuvarda kullanılan elektrikli ocak ve

fırınlarda veya 85.14 pozisyonunda yer alan diğer ısıtıcı

araçlarda kullanılanlar

85.14
                              elektrikle lehim veya kaynak yapmaya mahsus olanlar85.15
               elektromanyetik veya daimi mıknatıs tutucu aletler, çalışılan

parçaları tutmaya mahsus olanlar

85.0585 Gen

85.05

                              aksam ve parçalar8505.9085.05
               lambalar ve aydınlatma cihazlarına mahsus olanlar t.b.y.a.94.05
               ruj mahfazaları, kıymetli metalden mamul veya kıymetli metalle

kaplanmış metalden olanlar

71.13
                              kibritlikler
                                             seramikten
                                                            porselen veya çiniden olanlar69.11
                                                            diğerleri69.12
                                             kıymetli metalden mamul veya kıymetli metalle

kaplanmış metalden

71.14
               tıpta, dişçilikte veya cerrahide kullanılan cihazlar90.18
               müzik aletlerine tutturulan nota taşıyıcılar92.09
               kurşunkalem sapları ve benzeri saplar ve tükenmez kalemlerin parçası olan saplar96.0896.08
               sıhhi gerdeller veya tuvalet takımları: bkz. SIHHİ alet tutucuları, el

ile kullanıma mahsus aletler

8466.1084.66
               işlenecek parçaları tutucular, 84.56 ila 84.65 pozisyonlarında yer

alan takım tezgahları için

8466.2084.66
               vakumlu kap tutturucuları73.26
TUTUCULAR:
               torna aletlerine mahsus tutturucular84.66
               t.b.y.a. :
                              çimento, beton yada suni taşlardan68.10
                              demir veya çelikten73.26
                              taştan68.02
TUVALET ÇANTALARI:
               dış yüzeyi deri, terkip yoluyla elde edilen deri veya rugan ile

kaplanmış olanlar

4201.11
               dış yüzeyi plastik veya dokumaya elverişli maddelerle kaplanmış

olanlar

4202.12
               diğerler4202.19
TUVALET EŞYALARI
               sarnıçlar: bkz. SARNIÇLAR
               alafranga tuvaletler:
                              çimento, beton veya suni taştan68.10
                              seramikten:
                                             porselen veya çiniden6910.10
                                             diğerleri6910.90
                              demir veya çeliken73.24
TUVALET EŞYALARI ve MÜSTAHZARLARI
               tuvalet çantaları, kutuları ve benzeri bütün mahfazalar:
                              deriden, terkip yoluyla elde edilmiş deriden, kartondan,

plastik tabakalardan, dokumaya elverişli maddelerden

veya vulkanize liflerden

42.02
                              camdan70.13
                              kıymetli metalden veya kıymetli metalle kaplanmış

metalden

71.14
               tuvalet eldivenleri, dokumaya elverişli maddeler63.02
               tuvalet bezleri:
                              kullanılmış ve balya halinde sunulmuş63.09
                              diğerleri63-3(a)63.02
                                             havlu veya benzer mensucattan, pamuktan6302.60
                                             diğerleri
                                                            pamuktan6302.91
                                                            ketenden6302.92
                                                            sentetik ve suni liflerden6302.93
                                             diğer dokumaya elverişli maddelerden6302.99
               tuvalet kağıdı4818.1048.18
               tuvalet kağıdı tutacağı: bkz. SIHHİ EŞYA
               tuvalet müstahzarları:
                              sabun veya deterjan emdirilmiş, sıvanmış veya

kaplanmış kağıt, vatka, keçe ve dokunmamış mensucat,

tuvalet müstahzarları olarak kullanım için

3401.1134.01
                              t.b.y.a.33-4 33.0733.07
               tuvalet takımları
                              seramikten
                                             porselen veya çiniden69.11
                                             diğerleri69.12
                              demir veya çelikten73.24
                              plastikten39.24
                              seyahat için96.05
               tuvalet sabunu3401.1134.01
               tuvalet spreyleri9616.1096.16
               toilet stock, kağıt genişliği 36 cm.yi geçen rulolar veya

katlanmamış halde bir tarafının genişliği 36 cm.yi aşan dikdörtgen

tabakalar halinde

4803.0048.03
               tuvalet sirkeleri3303.0033.03
               tuvalet suları33.04
TUVALET KÜVETLERİ, demir veya çelikten73.24
TUVALET MASALARI94.03
TUZ
               adi tuz, sulu çözelti halinde veya kalıplaşmaya karşı maddeler

veya serbestçe akmayı sağlayan maddeler içersin içermesin

2501.0025.01
               kereviz tuzu21.03
               kimyasal olanlar
               kürleme tuzları38.24
               tabii mineral suların buharlaştırılmasından elde edilen tuzlar30-3b(3)30.03
               nitratlı veya nitritli tuzlar38.24
               parfümlü banyo tuzları3307.3033.07
               salamura tuzları38.24
               tuz, kimyasallar, t.b.y.a. :
                              albümin tuzları35.02
                              amonyum tuzları28-5
                              antibiyotiklerden
                              borik asitten28.40
                              bromik asitten28.29
                              karbonik asitten28.36
                              karboksilik asitlerden29-VII-Gen 35.01
                              kazeinden28.29
                              klorik asitten28.28
                              klor asitlerinden28.38
                              siyanik asitten28.31
                              ditiyonus asiten38.06
                              kolofanlar veya reçine asitlerinin türevlerinden3806.20
                              çifte veya kompleks tuzlar:
                                             çift tuzlar, saf olsun olmasın:
                                                            31.05 pozisyonunda belirtilen şekillerde

olmamaları şartıyla amonyum sülfat ve

amonyum nitratın çift tuzları

31-2A(iii)

3102.29

31.02
                                                            31.05 pozisyonunda belirtilen şekillerde

olmamaları şartıyla kalsiyum nitrat ve amonyum nitratın çift tuzları

 31-2A(v)

 

3102.60

31.02
                                                            31.05 pozisyonunda belirtilen şekillerde

olmamaları şartıyla kalsiyum nitrat ve

magnezyum nitratın çift tuzları

31-2A(vi)28 Gen

28.42

                                             t.b.y.a.28-529-VIII-Gen
                              anorganik asitlerin esterlerinin tuzları34.02 28.26
                              yağ aminlerinin tuzları28-V-Gen
                              florür oksit tuzları28.26
                              flor tuzları28.2628.38
                              fulminik asit tuzları28.26
                              glikozitlerden29.3828.25
                              Haen tuzu28.50
                              hekzaflorosilik asitin tuzları28.26
                              hidrazinden2825.1028.27
                              hidrazoik asitten28.27
                              hidrojen bromürden28.37
                              hidrojen klorürden28.37
                              hidrojen siyanürden28.27
                              hidrojen hekzasiyanoferrat (II)28.30
                              hidrojen hekzasiyanoferrat (III)28.25
                              hidrojen iyodürden28.28
                              hidrojen sülfürden28.42
                              hidroksilaminden2825.1029-VIII-Gen
                              hipobromür asitten28.4229 Gen
                              inorganik asitlerden28.29
                              inorganik esterlerden28.38
                              organik bileşiklerin anorganik tuzları29-5(c)28-V-Gen
                              iyodik asitten28.35
                              izosiyanik asitten28.34
                              metal tuzları28-528.34 29.33
                              metafosforik asitlerden28.41
                              nitrik asitten13.02
                              nitro asitten28.29
                              nükleik asitlerden29.3328.29
                              oksometalik asitlerden28.4128.29
                              pektik veya pektinik asitlerden28.42
                              perbromik sitten28.41
                              perklorik asiten28.33
                              periyodik asitten29.07
                              peroksi asitlerden28.4228.35
                              peroksometalik asitlerden28.4128.35
                              peroksosülfürik asitten28.35
                              fenol veya fenol alkollerden29.19
                              fosfinik asitten28.35
                              fosfonik asitten28.43
                              fosforik asitten28.35
                              fosforik esterlerden2919.0029.23
                              polifosforik asitlerden34.02
                              kıymetli metallerden38.06
                              pirofosforik asitten29.2328.42
                              kuaterner amonyum tuzları:
                              katyonlu yüzey aktif organik maddeler olanlar3806.2028.39
                              reçine asitlerinin tuzları3806.2028.33
                              kolofanların tuzları28.32
                              selenyum asitlerden28.42
                              silisik asitlerden28.38
                              sülfürik asitten28.32
                              sülfüroz asitten
                              telleryum asitlerinden
                              tiyoksiyanik asitten
                              tiyosülfürik asitten
                              bitkisel alkaloitlerden29.39
TUZ ÇÖZELTİSİ25.01
TUZ KALIBI28.33
TUZ OKSİT HİDRATLARI28.22
TUZAKLAR:
               demir veya çelik telden73.26
               trampetler için92.05
TUZLAMAYA MAHSUS MAKİNA ve CİHAZLAR, sanayii, turşuluk lahanalar için84.38
TUZLU SU25.01
TUZLUKLAR: bkz. SOFRA EŞYASI
TÜFEKLER:
               hava veya gaz ile işleyen tüfekler93.04
               spor, av veya hedef tüfekleri9303.3093.03
               harp tüfekleri93.01
               av tüfekleri9303.20
TÜFEKLİ BASTONLAR(66-1(b))(66.02) Fas.93
TÜKRÜK OTU06.01
TÜKÜRÜK HOKKASI: bkz. SIHHİ EŞYA
               tükrük hokkası ağı çalkalayıcılar, dişçilik90.18
TÜL MAKİNELERİ84.4784.47
TÜL MENSUCAT, dokumaya elverişli maddeler58.04
TÜLİT, monte edilmemiş71 Ek
TÜLLER ve BOBİNO TÜLLERİ5804.1058.04
TÜLLER:
               cam liflerinden olanlar7019.3270.19
               ipekten dokunmuş mensucat50.07
TÜLYUM28-1-Gen  28.05
               tülyum bileşikleri28.46
               tülyum 17028.44
TÜNEL AÇMA MAKİNELERİ84.30
               kendinden hareketli olanlar8430.31
               diğerleri8430.39
TÜNEL FIRINLAR84.17
TÜNELLİ YIKAMA MAKİNELERİ84.51
TÜP ŞEKLİNDE KAPLAR:
               alüminyum olanlar:
                              esnek olanlar7612.1276.12
                              sert olanlar76.1276.12
               camdan olanlar70.10
               kurşundan olanlar78.06
               kalaydan olanlar80.07
               çinkodan olanlar79.07
TÜPLER, BORULAR:
               yükleyici tüpler, elektronik8540.81
               vücudun suni parçaları90.21
               amyanttan68.12
               amyantlı çimentodan, selülozlu çimentodan ve benzerlerinden6811.3068.11
               asfalt, zift vb. t.b.y.a.68.07
               astronomik aletler için t.b.y.a.90.05
               silah namluları vb. için93.05
               adi metalden borular vb., t.b.y.a.:
                              eşyalar: bkz. İsmen geçen eşyalar
                              lehim ve kaynak işlerinde yahut metallerin veya metal

karbürlerin bir noktada toplanması işlemlerinde

kullanılmak amacıyla temizleyici veya eritici maddelerle

üzeri kaplanmış veya içleri doldurulmuş

83.11
                              panjurlar, perdeler vb. için83.1183.02
                              sıkıştırılmış veya sıvı hale getirilmiş gazlar için, demir veya

çelikten

73.11
                              izole edici elektrik boruları: bkz. Aşağıdaki “elektrik”
                              demir borular vb. t.b.y.a. : bkz. Aşağıdaki “demirli

borular”

                              eğilip bükülebilen borular, boru bağlantı parçalarıyla

birlikte olsun olmasın

83.0783.07
                                             demir veya çelikten8307.10
                                             diğer adi metallerden8307.90
                                             helezon şeklinde sıkıca sarılmış telden oluşan83.07
                                             termik veya titreşim önleyici kullanımlara

mahsus kısa boylarda olanlar

83.07
               adi metal borular vb. t.b.y.a. :
                              demirli olmayan ince ve kalın borular
                                             alüminyumdan:76-1(c)76.08
                                                            inşaatta kullanılmak üzere hazırlanmış76.10
                                             diğerleri
                                                            alüminyum alaşımlardan7608.20
                                                            alaşımlı olmayan alüminyumdan7608.10
                                             bakırdan74-1(h)74.11
                                                            kanatları tutturulmuş, t.b.y.a.74.19
                                                            diğerleri:
                                                                           bakır alaşımlardan:
                                                                                          bakır-nikel esaslı

alaşımlardan

7411.22
                                                                                          bakır-nikel-çinko esaslı

alaşımlardan

7411.22
                                                                                          bakır-çinko esaslı

alaşımlardan

7411.21
                                                                                          diğerleri7411.29
                                                                           rafine edilmiş bakırdan olanlar7411.10
                              kurşundan78-1(c) 7805.0078.05
                              magnezyumdan81.04
                              nikelden75.07
                                             nikel alaşımlardan7507.12
                                             alaşımlı olmayan nikelden7507.11
                              tantaldan81.03
                              kalaydan80-1(c) 8006.0080 Gen      80.06
                              çinkodan79-1(c)  7906.0079 Gen       79.06
                              tüp şeklinde kaplar: bkz. TÜP ŞEKLİNDE KAPLAR
               kazan boruları, merkezi ısıtma kazanları ve radyatörleri bağlamak

için, demir veya çelikten

(73.22) 73.03

ila 73.07

               karbon tüpler: bkz. Aşağıdaki “grafit tüpler”
               katot ışınlı tüpler: bkz. KATOT IŞINLI TÜPLER
               çimentodan, betondan veya suni taştan, takviye edilmiş olsun

olmasın

68.10
               seramikten ince ve kalın borular, t.b.y.a. :
                              silisli fosil unları veya benzeri silisli topraklardan69.01
                              diğerleri:
                                             ısıya dayanıklı olmayan:
                                                            ziraat veya bahçecilikte kullanılan drenaj

boruları

69.06
                                                            elektrik kablolarını koruyan fakat i

izolatör gibi iş yapacak gibi iş yapacak

şekilde oluşturulmamış

69.06
                                                            filtre tüpleri69.09
                                                            yağmur sularına ait drenaj boruları69.06
                                                            lağım boruları69.06
                                                            ısıya dayanıklı69.0369.03
               motor iskeleti için87.14
               gösterici tüpler: bkz. VALFLER
               drenaj boruları: bkz. Bu nesne altında yer alan çeşitli eşyalar
               sondaj boruları, dikişsiz, demir veya çelikten gaz veya petrol

sondajı için

7304.2173.04

7304.21

               elektrik boruları:
                              izole edilmiş elektrik boruları, adi metallerden elektrik

için iç yüzeyleri izole edilmiş

85.4785 Gen 85.47
                              aydınlatma tüpleri85.39
                              termoiyonik valfler vb. olarak tüpler, bkz. VALFLER
               demirli borular t.b.y.a.
                              eşyaların mamul madde halindeki parçaları:
                                             makine parçaları(73.03) XIV
                                             merkezi ısıtma radyatörlerinin bölümleri(73.03) 73.22
                                             inşaatta kullanılmak üzere hazırlanmış73.0873.08
                                             diğerleri:73 Gen
                                                            dökme demirden7303.0073.03
                                                            demirden veya çelikten
                                                                           dikişsiz:
                                                                                          az veya petrol

sondajında, muhafaza

ve üretiminde

kullanılan borular

7304.21 veya 7304.2973.04

7304.21 veya 7304.29

                                                                                          gaz veya petrol boru

hatlarında kullanılan

ince ve kalın borular

7304.1073.04

7304.10

                                                                           diğerleri
                                                                           kesiti daire şeklinde olanlar:
                                                                                          demir veya alaşımsız

çelikten:

                                                                                          soğuk çekilmiş veya

soğuk haddelenmiş

7304.317304.31
                                                                                          diğerleri7304.397304.39
                                                                           paslanmaz çelikten
                                                                                          soğuk çekilmiş veya

soğuk haddelenmiş

7304.417304.41
                                                                                          diğerleri7304.497304.49
                                                                           diğer alaşımlı çelikten
                                                                                          soğuk çekilmiş veya

soğuk haddelenmiş

7304.517304.51
                                                                                          diğerleri7304.597304.59
                                                                           diğerleri7304.90
                                                            diğerleri:
                                                                           iç ve dış kesitleri daire şeklinde

olup, dış çapı 406.4mm.yi

geçenler:

                                                                           gaz veya petrol sondajında

kullanılan muhafaza boruları

7305.2073.05

7305.20

                                                                           gaz veya petrol boru hatlarında

kullanılan ince ve kalın borular

73.05
                                                            uzunlamasına toz altı ark kaynağı

yapılmış olanlar

7305.117305.11
                                                            diğerleri, uzunlamasına kaynaklı olanlar7305.127305.12
                                                            diğerleri7305.19
                              diğerleri
                                             kaynaklı olanlar
                                                            uzunlamasına7305.31
                                                            diğerleri7305.397305.39
                                             diğerleri7305.90
                              diğerleri73.06
                                             gaz veya petrol sondajında muhafaza veya

üretim boruları

7306.2073.06

7306.20

                                             gaz veya petrol boru hatları kullanılan borular7306.1073.06  7306.10
                                             diğerleri
                                             kaynaklı
                                                            kesiti daire şeklinde olan
                                                                           demir veya alaşımsız çelikten7306.30
                                                                           paslanmaz çelikten7306.40
                                                                           diğer alaşımlı çelikten7306.50
                                                                           kesiti daire şeklinde olmayan7306.60
                                                            diğerleri7306.90
               ateşleme tüpleri36.03
               eğilip bükülebilen borular, adi metal: bkz. Yukarıdaki “adi metal”
               çakmak taşından filtre edici borular68.15
               cam borular:
                              işlenmemiş70.0270.02
                                             eritilmiş kuvartz veya diğer eritilmiş silisten7002.31
                                             diğer camdan7002.32 veya 7002.39
                              işlenmiş
                                             mamul eşya halinde olan veya bu eşyanın

aksanını teşkil etmek üzere işçilik görmüş

bağlantı elemansız

                                                            elektrik lambaları, katot ışınlı tüpler veya

benzerleri, açık, bağlantı elemansız

70.1170.11
                                             iç yüzeyleri floresan maddelerle kaplanmış, açık,

bağlantı elemansız

70.11
                                             laboratuvarlar için özel tüpler70.17
                                             diğerleri(70.02) 70.11, 70.17 veya 70.18 veya Fas.90 (70.02) 70.20
                                             belirli bir amaca yönelik olduğu anlaşılmayanlar68.15 68.06
               grafit ve karbon tüpler85.40
               ısıyı tecrit edici, sesi tecrit edici veya sesi muhafaza edici mineral

maddelerden, seramik olmayan

85.40
               görüntü çevirici tüpler ve görüntü yoğunlaştırıcı tüpler
               görüntü toplayıcı tüpler40.13
               iç lastikler, kauçuktan, tekerlekler için:
                              bisikletlerde kullanılan4013.2040.13
                              otobüs, kamyon veya otomobillerde kullanılanlar4013.10
                              diğerleri4013.9040.13
               lamba olarak39.07
               yassıtılmış, düz borular, plastikten39-8
                deriden borular42.04
               aydınlatma tüpleri68.14
               metal tüpler85.40
               mikro dalga tüpleri8540.41 ila 8540.4993.05        90.30
               moris namluları90.11
               nötron dedektör tüpleri90.21
               objektiflere mahsus döner tüpler, mercekli olsun olmasın,

kombine haldeki optik mikroskoplar için

39.17
               ortopedik borular, hayvanları yemlikleri ısırma huyundan

vazgeçirmek için

85.40
               başı delikli ince ve kalın borular, plastikten39-839 Gen
               foto-katotlu tüpler: bkz. VALFLER
               fotormisif tüpler, havası alınmış veya içine gaz doldurulmuş39.17
               plastiklerden39-8 39.1739.17
                              sert
                                             etilen polimerlerinden olanlar3917.21
                                             popilen polimerlerinden olanlar3917.22
                                             vinil klorid polimerlerinden olanlar3917.23
                                             diğer plastiklerden olanlar3917.29
                              diğerleri
                                             esnek borular, en az 27.6 MP’lik bir basınca

dayanabilenler

3917.31
                                             diğerleri, başka bir şekilde diğer maddelerle

birleştirilmemiş veya takviye edilmemiş:

                                             bağlantı elemanları olan3917.33
                                             bağlantı elemanları olmayan3917.32
                                             diğerleri3917.39
               kıymetli metal tüpler vb. mamul eşya hakinde olmayan:71.07
                              gümüşle kaplı adi metalden71.10
                              platinden71.06
                              gümüşten68.15
               kuvartz filtre edici borular85.40
               alıcı tüpler8540.41(90.22) Fas.28
               redresör tüpleri
               radyoaktif maddeler içeren
               ısıya dayanıklı bkz. Yukarıdaki “seramik”
               kauçuk borular:
                              iç lastikler: bkz. Yukarıdaki “iç lastikler”
                              diğerleri:40.06
                                             vulkanize edilmemiş kauçuktan40.0640.09
                                             vulkanize edilmiş kauçuktan, sertleştirilmiş

kauçuktan olanlar hariç, bağlantı elemanlarıyla

birlikte olsun olmasın

40.09
                                             diğer maddeler ile takviye edilmemiş veya başka

bir şekilde birleştirilmemiş, bağlantı elemanları

olmayanlar

4009.10
                                             sadece metallerle takviye edilmiş veya başka

şekilde birleştirilmiş, bağlantı elemanları

olmayanlar

4009.20
                                             sadece dokumaya elverişli maddelerle takviye

edilmiş veya başka şekilde birleştirilmiş, bağlantı

elemanları olmayanlar

4009.30
                                             diğer maddelerle takviye edilmiş veya başka

şekilde birleştirilmiş, bağlantı elemanları

olmayanlar

4009.40
                                             bağlantı elemanlarıyla birlikte olanlar4009.50
               dikişsiz borular
               direksiyon mil boruları: bkz. STEERING EQUIPMENT
               depolama tüpleri: bkz. VALFLER85.40
               iplik, tel vb. çekmek için destekleyici olarak: bkz. MAKARALAR
               televizyon kamera tüpleri8540.20
               televizyon alıcı tüpleri: bkz. KATOT-IŞIN TÜPLERİ58.08
               dokumaya elverişli maddelerden hortumlar, t.b.y.a.:
                              kordonlar, boru şeklinde, t.b.y.a(54.04) 39. Fas.
                              düzleştirilmiş tüpler veya suni saman
                                             görünüş genişliği 5mm.yi geçenlerden54.05
                                             görünüş genişliği 5mm.yi geçmeyenlerden54.04
                                                            suni dokumaya elverişli maddelerden
                                                            sentetik dokumaya elverişli

maddelerden

59.09
                                             tulumba hortumları ve benzeri, hortumlar, diğer

maddelerden astarı, teçhizatı veya aksesuarı

olsun olmasın

5909.0058.06

85 Gen

                                             boru şeklinde dokunmuş, dikişsiz, yassılaştırılmış halde genişliği 30 cm.yi geçmeyen58-5(b)85.40
               termiyonik tüpler85.4096.02
               T şeklinde borular, cerrahide kullanılan, mumdan, yontulmuş

veya kalıba dökülmüş

               tüp şeklinde kaplar: bkz. TUBULAR CONTAINERS
               valfler olarak, termoiyonik: bkz. VALFLER
               video monitör tüpleri: bkz. KATOT-IŞIN TÜPLERİ90.22
               kaynaklı borular
               X ışın tüpleri9022.30
               boru yapmak için makineler84.74 8
                              amyantlı çimento, seramik, beton vb. borular için84.75
                              tüplerin cam zarflar içinde montajına mahsus8475.1084.75
                                             aksam ve parçalar8475.9084.85
                              cam tüpler vb. için84.63
                              helezon şeklindeki metal şeritlerden mamul esnek boru

yapımı için makineli aletler

84.19
               boru aksamı, damıtma cihazlarının parçaları olarak68.11
               boru bağlantı parçaları:
                              amyantlı çimentodan, selülozlu çimentodan ve

benzerlerinden

6811.30
                              adi metalden, boruların birleştirilmesinde veya bir yere

monte edilmesinde kullanılan cıvata ve somunlar ve

84.81 pozisyonunda yer alan musluk, valf ve diğer

muslukçu eşyası ile birlikte bulunan boru teferruatı

                                             alüminyumdan7609.00
                                             bakırdan
                                                            bakır alaşımlardan olanlar7412.2073.07
                                                            rafine edilmiş bakırdan olanlar7412.10
                                             demir veya çelikten73.07
                                                            dökme demir veya çelikten tertibat:
                                                                           dövülmeyen dökme demirden7307.11
                                                                           diğerleri7307.19
                                                            diğerleri, paslanmaz çelikten73.07
                                                                           uç uca kaynak yapılacak bağlantı

parçaları

7307.2373.07
                                                                           flanşlar7307.21
                                                                           dirsek, kavis ve manşonlar7307.22
                                                                           diğerleri7307.29
                                                            diğerleri73.07
                                                                           uç uca kaynak yapılacak bağlantı

parçaları

7307.9373.07
                                                                           flanşlar7307.91
                                                                           dirsek, kavis ve manşonlar7307.9278 Gen
                                                                           diğerleri7307.9978.05
                                             kurşundan78-1(c) 7805.0075.07 80 Gen
                                             nikelden7507.2075.07
                                             kalaydan8006.0080.06
                                             çinkodan7906.0079 Gen 79.06
                              seramikten
                                             ısıya dayanıklı olmayan6906.0069.06 69.03
                              plastikten3917.4039.17
               boru imaline mahsus hadde makineleri8455.10
               boru destekleri, vb. demir veya çelikten
TÜPLER, dolma kalemler için96.08
TÜRBİDİMETRELER90.27
TÜRBİNLER:
               gaz türbinleri, turbojetler, turbo-propellerler haricindekiler8411.81 veya 8411.8284.11
               aksam ve parçalar8411.9984.11
               hidrolik türbinler8410.11 ila 8410.1384.10
                              aksam ve parçalar, regülatörler dahil8410.9084.10
                              su buharı türbinleri ve diğer buhar türbinleri84.0684.06
                                             deniz taşıtlarına mahsus türbinler8406.10
                              diğer türbinler:
                                             gücü 40 MW’yi geçenler8406.81
                                             gücü 40 MW’yi geçmeyenler8405.82
                                             aksam ve parçalar8406.9084.06
TÜRBİNLİ SAYAÇ90.28
TÜRBİNLİ SAYAÇLAR90.28
TÜREVLER, kimyasal, vb., halojenlenmiş, nitrolanmış, nitrozolanmış veya

sülfolanmış türevler

29-a.p.I

29-4

29 Gen
               kolufan ve reçine asitlerin türevleri38.06
TÜRK BİBERİ09.04
TÜRK HİLALLERİ92.06
TÜRK LOKUMU17.04
TÜRK MEYVELERİ14.04
TÜRK PİPOLARI96.14
TÜSOR50.07
TÜTSÜ DOLAPLARI94.03
TÜTSÜLEYİCİLER, arıcılık(84.36) 84.24
TÜTÜN
               tütün ve tütün ürünleri:
                              uçları açık purolar, purolar, sigaralar veya sigarillolar:
                                             çiğneme tütünü24.03
                                             enfiye imali için sıkıştırılmış veya likörlenmiş

tütünler

24.03
                                             homojenize veya yeniden tertip edilmiş tütün2403.9124.03
                                             işlenmiş tütün ve işlenmiş tütün kameleri24.0324 Gen 24.03
                                             işlenmemiş tütün24.0124 Gen 24.01
                                                            sapları koparılmamış/damarı

çıkarılmamış

2401.10
                                                            kısmen veya tamamen sapları koparılmış2401.20
                                                            içilen tütün, herhangi bir oranda tütün yerine geçen maddeler içersin içermesin2403.1024.03
                                             tütün hülasaları ve esansları24.0324.03
                                             tütün döküntüleri2401.3024.01
                                             tütün tohumları12.09
               tütün kutuları, demir veya çelikten73.26
               tütün kıyacakları, eskiliği yüz yılı aşan antika eşya97.06
               tütün kavanozları:
                              deriden veya terkip yoluyla elde edilmiş deriden(42.02) 42.05
                              kıymetli metalden veya kıymetli metalle kaplanmış

metalden

71.14
               ahşaptan44.20
               tütün makineleri, t.b.y.a., tütünü bir araya getirmek ve

hazırlamak için

8478.1084.78
                              aksam ve parçaları8478.9084.78
               tütün keseleri
                              mesaneden42.06
                              deriden, terkip yoluyla elde edilmiş deriden, kartondan,

plastik tabakalardan, dokumaya elverişli maddelerden

veya vulkanize liflerden

42.02
                              sertleştirilmiş kauçuk olmayan vulkanize kauçuktan40.16
TÜTÜN İÇME EŞYASI, TAKIMLARI vb.
               adi metalden83.06
               seramikten69.13
               kıymetli metalden veya kıymetli metalle kaplanmış metalden71.14
TÜTÜN İÇME PİPOLARI: bkz. PİPOLAR, tütün içme
TÜTÜN İÇMEYE MAHSUS UZUN ÇUBUKLAR96.14
TÜY
               kuş tüyü:
                              temizleme, dezenfekte etme veya koruma amacıyla

yapılan işlemler dışında daha ileri bir işleme tabi

tutulmamış

0505.1005.05
                              doldurmada kullanılan cinsten0505.100505.10
                              ileri bir işleme tabi tutulmuş tüyler ve tüy parçaları ve bu

maddelerden mamul eşya

6701.0067.01
               tüyden toz süpürgeleri96.0396.03
TYUYAMUNİT26.12
error: İçerik korunmaktadır !!