U Harfi ile başlayan Gümrük Tarife Eşya Fihristi

Ana Sayfa Alfabetik Eşya Fihristi U Harfi ile başlayan Gümrük Tarife Eşya Fihristi

EşyaArmonize-Sistemİzahname

Notlar

U-CİVATALAR, demir veya çelikten 73.18
UCU SİVRİ DEMİR ÇUBUKLAR, DARTLAR:  
               mühimmat:  
                              yay, gaz veya tazyikli hava ile işleyen tüfek ve tabancalar

için

 93.06 (93.06)
                              oyuncak tüfek ve tabancalar için 95.03
               dartlar 95.04
UÇAK GÖVDE ve TEKNELERİ, GÖVDE ve TEKNE BÖLÜMLERİ, ve parçaları 88.03
UÇAK GÖVDESİ EKİPMANLARI 88.03
UÇAK KANADI KABURGALARI 88.03
UÇAKLAR8802.20 ila 8802.4088.02
UÇAKSAVAR TOPLARI 93.01
UÇAN BOMBALAR 93.06
UÇAN MAKİNELER: bkz. UÇAK  
UÇLAR:  
               cıvata uçları, demir veya çelikten 73.18
               demir veya çeliğin kesilmesinden meydana gelen kırpıntılar 72.04
               mobilyacılıkta kullanılan kordonlar 58.08
               panjur ve storlar için adi metalden rulo halinde toplanan storlara,

yataklara mahsus mil

 83.02
UÇLAR:  
               kurşun kalem uçları9609.2096.09
               kamıçı uçları 66.02
UÇLAR:  
               sigara ağızlıkları, iri ve sert 96.01
               aletler için:  
                              seramik 69.09
                              sermetlerden, monte edilmemiş8209.0082 Gen 82.09
               şemsiyeler için 66.03
UÇLAR:  
               diş kanallarını doldurmaya mahsus 30.06
               iğne uçları, manyetik ses kaydedicileri için 85.22
               yazı kalemi uçları9608.9196.08
               kaynak aleti aparatlarına mahsus kaynak başları 85.15
UÇLU VİDALAR:  
               başları yarık olanlar, demir veya çelikten, sivri uçlu olsun olmasın 73.18
               başları yarık olmayanlar, demir veya çelikten, sivri uçlu (73.18) 73.17
UÇUCU YAĞLAR, konkret veya sıvı halde olanlar dahil33.0133.01 33 Ann
               turunçgillerin uçucu yağları:  
                              bergamottan3301.11 
                              limondan3301.13 
                              küçük limondan(lime)3301.14 
                              portakaldan3301.12 
                              diğerleri3301.19 
               turunçgillerden elde edilenler hariç, diğer uçucu yağlar  
                              ıtır çiçeğinden3301.21 
                              yaseminden3301.22 
                              lavantadan3301.23 
                              naneden3301.24 
                              diğer nanelerden3301.25 
                              güve otundan3301.26 
                              diğerleri3301.29 
               uçucu yağların karışımları veya uçucu yağlarla kokulu maddelerin

karışımları

 33.02
UÇURTMALAR:  
               hava aracı 88.01
               kuşlar: KUŞLAR  
               oyuncak uçurtmalar 95.03
UÇUŞ SİMÜLATÖRLERİ 88.05
               motorlu taşıt şasisine monte edilmiş olanlar (88.05) 87.05
               römork üzerine monte edilmiş olanlar (88.05) 87.16
UFAK ÇİVİLER: bkz. ÇİVİLER, sabitleştirme  
UFAK GEZİNTİ SANDALLARI 89.03
UFALAMA MAKİNELERİ:  
               kağıt ufalama makineleri, gizli evrakın vb. yok edilmesi için

kullanılan türden

 84.72
               şeker kamışı doğrayıcıları 84.38
UFALANMIŞ SÜNGER TAŞI 25.13
UKULELER 92.02
ULTRAMARİN ve 32. Faslın 3. Notunda belirtilen temeli bundan olan müstahzarlar3206.4132.06
ULTRASONİK CİHAZLAR:  
               metal parçaları ve benzerlerini temizlemeye mahsus cihazlar 84.79
               ultrasonik iletme sistemleri 84.79
               bozuklukları meydana çıkarmaya mahsus cihazlar, kaynaklı eklem

vb. mahsus

 90.31
               dişçilikte, cerrahide, tıpta ve veterinerlikte kullanılan cihazlar 90.18
               makine-aletler: bkz. MAKİNELİ ALETLER  
               deniz seyrüseferi için ultrasonik iskandil cihazları veya dedektörlü

alıcılar

 90.14
               tetkik cihazları9018.129018.12
               kalınlık ölçmeye mahsus cihazlar 90.31
               kaynak makineleri: bkz. KAYNAK  
ULTRAVİYOLE CİHAZLARI, dişçilikte, tıpta, cerrahide veya veterinerlikte kullanılanlar9018.20 
UMBELLİFERONE 29.32
UMBER 25.30
UN:  
               un kurutma cihazları (84.37) 84.19
               un öğütücü cihazlar ve çiftlik tipi un değirmenleri:  
                              değirmencilik sanayiine veya hububat veya kuru

baklagillerin işlenmesine mahsus makineler

 84.37
                              çiftlik tipi olanlar 84.36
                              ağaç unu için olanlar 84.65
               un analizine mahsus cihazlar (84.37) Fas.90
UN:  
               soya fasulyesi unu:  
                              yağı alınmamış, kısmen yağı alınmış veya yağı alınmış ve

orijinal yağlarıyla

  
               kısmen yağı yükseltilmiş1208.10 
                              insan tüketimine uygun, işlenmemiş, yağı alınmış (21.06) 23.04
                              işlenmiş 21.06
               07.14 pozisyonunda yer alan yumrulardan elde edilenler, pellet

halinde olmayanlar

1106.2011.06
               sebze unları:  
                              07.13 pozisyonundaki kuru baklagillerden elde edilenler1106.1011.06
               sebze ürünlerinden elde edilenler, t.b.y.a.1101.0011.01
               buğday unu4405.0044 Gen 44.05
               ağaç unu  
UN ÜRETİMİNİN RANDIMAN DERECESİNİ KAYDEDİCİ CİHAZLAR (84.37) 90.Fas.
UN  
               yonca unu  
               alglerden 12.12
               hububattan11-311 Gen 11.03
                              mısırdan1103.13 
                              yulaftan1103.12 
                              pirinçten1103.14 
                              buğdaydan1103.11 
                              diğer hububattan1103.19 
               kabuklu hayvanlar, yumuşakçalar veya diğer omurgasızlardan:  
                              insanların yemesine elverişli:  
                              kabuklu hayvanlardan 03.06
                              diğerleri 03.07
                              insanların yemesine elverişli olmayan2301.2023.01
               tüyden veya tüy parçalarından 05.05
               balıktan  
                              insanların yemesine elverişli0305.1003.05
                              insanların yemesine elverişli olmayan2301.2023.01
               gıda müstahzarları hububat ezmelerinden yapılan ismen geçen

türlerine bakınız, örn. EKMEK; GIDA MÜSTAHZARLARI

  
               meyvelerden, vb., 8. Fasıldaki1106.3011.06
               yonca unu1214.1012.14
               etten veya sakatattan:  
                              insanların yemesine elverişli0210.902 Gen 02.10
                              insanların yemesine elverişli olmayan2301.1023.01
               hardaldan2103.3021.03
               yağlı tohumlar ve meyvelerden, hardaldan olanlar hariç:  
                              yağı alınmış (12 Gen) (12.08) 23.04 ila 23.06
                              yağı alınmamış, kısmen veya tamamen yağı alınmış yada

kısmen veya tamamen orijinal yağı ile tekrar yağlanmış

12-2 
                              soya fasulyesinden1208.1012.08
                              diğerleri1208.90 
               patatesten1105.1011.05
               hazırlanmış unlar:  
                              ağırlık itibariyle %20 den fazla kabuklu hayvan,

yumuşakçalar ve diğer su omurgasızlarını içerenler

 16 Gen
                              ağırlık itibariyle %20den fazla balık içerenler 16 Gen 16.04
                              ağırlık itibariyle %20den fazla et, sakatat veya kan

içerenler

 16 Gen 16.02
                              ağırlık itibariyle %20den fazla sosis veya benzer ürünler

içerenler

 16 Gen 16.01
                              07.14 pozisyonunda yer alan kökler, pellet şekline

getirilmemiş

1106.2011.06
               sagudan, pellet şekline getirilmemiş1106.2011.06
               deniz otu ezmesi 12.12
               silisli fosil unları: bkz. DİATOMİT  
                              07.14 pozisyonunda yer alan yumrulardan, pellet haline

getirilmemiş

1106.2011.06
                              07.13 pozisyonunda yer alan kuru baklagillerden1106.1011.06
UNDEKALAKTAN 29.32
UNDEKANAL 29.12
UNDESİLENİK ALDEHİT 29.12
UNLAR:  
               hububat unu  
                              buğday veya mahlut unu1101.0011.01
                              diğerleri  
                                             mısır unu1102.2011.02
                                             pirinç unu1102.3011.02
                                             çavdar unu1102.1011.02
                                             diğerleri1102.9011.02
               demirhindi tohumlarının cotyledon unu 13.02
               kabuklu hayvanlar, yumuşakçalar ve suda yaşayan diğer

omurgasız hayvanlardan:

  
                              insanların yemesine elverişli:  
                              kabuklu hayvanlardan 03.06
                              diğerleri 03.07
                              insanların yemesine elverişli olmayanlar2301.2023.01
               balıklardan  
                              insanların yemesine elverişli0305.1003.05
                              insanların yemesine elverişli olmayanlar2301.2023.01
               hububat unundan imal edilen gıda müstahzarları  
               8. fasıldaki meyveler, vb.den imal edilenler1106.3011.06
               guar tohumlarından: bkz. GUAR TOHUMLARI  
               deri unu4110.0041.10
               keçi boynuzu tohumlar: bkz. KEÇİ BOYNUZU TOHUMLARI  
               malt unu 11.07
               et ve sakatattan:  
                              insanların yemesine elverişli olanlar0210.902 Gen 02.10
                              insanların yemesine elverişli olmayanlar2301.1023.01
               mahlut unu1101.0011.01
               kakao ile karıştırılmış:  
                              ağırlık itibariyle %40 veya daha fazla içerenler (11.01) (11.02) 18.06
                              ağırlık itibariyle %40 veya daha az miktarda kakao

içerenler

19.0119.01
               hardal unu2103.3021.03
               yağlı tohum veya meyvelerden, hardaldan olanlar hariç:  
                              Yağı alınmamış, kısmen yağı alınmış veya yağı alınmış ve

kısmen veya tamamen kendi orijinal yağı ile tekrar

yağlandırılmış

12-212.08
                              soya fasulyesinden1208.10 
                              diğerleri1208.90 
                              yağı alınmış (12 Gen) (12.08) 23.04 ila 23.06
               patatesten1105.1011.05
               07.14 pozisyonunda yer alan köklerden, pellet şekline

getirilmemiş

1106.2011.06
               sagudan, pellet şekline getirilmiş1106.2011.06
URANATLAR 28.44
URANİL NİTRATI 28.44
URANİL SÜLFATI 28.44
URANİNİT 26.12
URANOFAN 26.12
URANOTORİANİT 26.12
URANYUM İZOTOPU AYRIŞTIRICILAR ve uranyumun 235 olarak zenginleştirilmesinde kullanılan diğer cihazlar 84.01
URANYUM 28-1-Gen 28.44
               doğal uranyum ve bileşikleri2844.1028.44
               doğal uranyum ve doğal uranyum bileşikleri içeren alaşımlar,

dispersiyonlar

28-6 2844.1028.44
               U-235 olarak fakirleştirilmiş uranyum ve bunun bileşikleri2844.3028.44
               U-235 olarak fakirleştirilmiş uranyum ve bunun bileşikleri içeren

alaşımlar, dispersiyonlar, seramik ürünler ve karışımları

28-6(d)

2844.30

28.44
               U-235 olarak zenginleştirilmiş uranyum ve bunun bileşikleri2844.2028.44
               U-235 olarak zenginleştirilmiş uranyum ve bunun bileşiklerini

içeren alaşımlar, dispersiyonlar

  
               uranyum 23328-6(d)28.44
               uranyum 2352844.20 
               uranyum 238 28.44
               uranyum karbürleri, florürleri veya oksitleri 28.44
               uranyum cevheri ve konsantreleri 28.44
               metalürji sanayiinde normal olmayan işlemlerle elde edilen

uranyum konsantresi

 28.44
               uranyum cevherleri ve zenginleştirilmiş uranyum cevherleri2612.1026.12
USKUMRU BALIKLARI: bkz. BALIKLAR  
USTURALAR  
               usturalar:  
                              elektrikli (82.12) 85.10
                              elektriksiz8212.1082.12
                                             ağızları açık usturalar 82.12
                                             ağızları kapalı usturalar  
                              adi metalden 82.12
                                             plastikten  
                                                            bıçaklı 82.12
                                                            bıçaksız (82.12)
               tıraş bıçakları:  
                              elektrikli tıraş makineleri için(82-2)(82.12) 85.10
                              elektriksiz usturalar için, şerit halindeki taslaklar dahil82.12 
                                             kapalı usturalar için8212.2082.12
               tıraş makinesini başları ve kesici levhaları  
                              elektrikli tıraş makineleri için (82.12) 85.10
                              elektriksiz usturalar için 82.12
               sapları, adi metalden 82.12
               ustura kayışları, deri veya terkip yoluyla elde edilmiş deriden 42.05
               aksam ve parçaları, elektrikli olmayan usturalar için, t.b.y.a.8212.90 
UYARICI EKİPMANLAR  
               hava taarruzlarını haber vermeye mahsus radar cihazları 85.26
               elektrikli işaret cihazları: bkz. SİNYALLER  
               ikaz tüfekleri 90.03
               ikaz çarkları, saat aksamı 91.14
UYARICI SAYAÇLAR 90.28
UYDU FIRLAYAN ARAÇLAR 88.02
UYDU TELEVİZYON ALICI SİSTEMLERİ XVI Gen
UYDULAR8802.5088 Gen 88.02
UZAKTAN KUMANDA ETMEYE MAHSUS TELSİZ CİHAZLAR, gemilerin, pilotsuz uçakların, roketlerin, füzelerin vb. kontrolüne mahsus:8526.9285.26
               aksam ve parçalar85.2985.29
UZAKTAN KUMANDALI RADYO CİHAZLARI8526.9285.26
               aksam ve parçaları85.29 
UZATILABİLİR KİRİŞLER, demir veya çelikten 73.08
UZATMALAR:  
               yalıtılmış zincirli yaylanma düzeneği olan uzatmalar, demir veya

çelikten

 73.26
               ağaçtan nefesli müzik aletleri için uzatmalar 92.09
               uzatma ve bükme cihazları 90.19
               dikiş makinelerine mahsus uzatma tablaları 84.52
               uzatma cebireleri 90.21
UZAY ARAÇLARI VE NOKSAN YÖRÜNGELİ FIRLATICI ARAÇLAR8802.50XVII Gen 88 Gen 88.02
UZAYABİLİRLİK TESTİ MAKİNELERİ, örn. malzeme testi için 90.24
UZUN BİBER 09.04
               kökleri ve yeraltındaki gövdesi 12.11
UZUN MENZİLLİ SİLAHLAR, demiryolu vagonlarına monte edilmiş olanlar dahil 93.01
UZUN ÜRÜNLER, demir veya çelikten 72 Gen
UZUNLAMASINA ŞERİTLER  
               deriden 42.05 (64.06)
               plastik maddelerden 39. Fas. (64.06)
               kauçuktan 40. Fas.
UZUNLUK ÖLÇME ALETLERİ 90.15
UZUVLAR  
               suni vücut parçaları olarak 90.21
               oyuncak bebekler için 95.02
error: İçerik korunmaktadır !!