V Harfi ile başlayan Gümrük Tarife Eşya Fihristi

Ana Sayfa Alfabetik Eşya Fihristi V Harfi ile başlayan Gümrük Tarife Eşya Fihristi

EşyaArmonize-Sistemİzahname

Notlar

VAGON ve MAVNA ÖRTÜLERİ63.0663.06
               pamuktan6306.11 
               sentetik liflerden6306.12 
               dokumaya elverişli diğer maddelerden6306.19 
VAGONLAR:  
               motorlu taşıtlar: bkz. KAMYONLAR  
               demiryolu veya tramvay vagonları: bkz. DEMİRYOLU EŞYASI  
               maden vagon iticileri, vagon deviricileri, vagon traversleri vb.

vagon elleçleme teçhizatı

8428.5084.28
               vagon sallayıcı çerçeveler 84.58
VAGONLAR  
               at arabası vagonları 87.16
               motorlu vagonlar 87.02
               demiryolu veya tramvay vagonları: bkz. DEMİRYOLU EŞYALARI  
               merasim arabası, hayvan tarafından çekilen 87.16
VAGONLARA AİT KAROSER EŞYASI86-2(C) 
VAGONLARA AİT KAROSERİ EŞYASI TERTİBATI ve YÜKLERİ, adi metalden83.0283.02
VAKUMLU CİHAZLAR, t.b.y.a. :  
               havalı frenler, demiryolu veya tramvay lokomotifleri veya

vagonları için

 86.07
               elektrikli süpürgeler:  
                              ev işlerinde kullanılan, elektro-mekanik olanlar85-3(a) 8509.1085.09
                              sanayide kullanılanlar 84.79
               vakumlu kap tutturucuları 73.26
               vakum tertibatı, video kaydedicilere mahsus 85.22
               vakum filtreleri: bkz. FİLTRELER  
               termoslar ve benzeri vakumlu kaplar, bunların aksam ve parçası9617.0096.17
               laboratuvarda kullanıma mahsus cam termoslar ve kaplar 70.17
               termoslar veya diğer vakumlu kaplar için camdan iç gövdeler7012.0070.12
               elektrik ampullerinin havasını boşaltıp diplerini kapamaya mahsus

makineler

 84.75
               vakumlu tüp ve valfler85.4085.40
VAKUMLU KAP TUTTURUCULARI 73.26
VAKUMLU KAYNATMA KAPLARI, şeker sanayiine mahsus 84.19
VALENCİENNES DANTELİ, tekstil 58.04
VALENTİNİT 26.17
VALERALDEHİT SODYUM BİSÜLFİT 29.05
VALERİK ASİTLER, bunların esterleri ve tuzları2915.6029.15
n-valerik asit 29.15
VALF DELİĞİ AÇMAYA MAHSUS CİHAZLAR, t.b.y.a., otomobil ve benzerlerinin kauçuk iç lastiklerine valf deliği açmaya mahsus olanlar 84.77
VALF KÖSELELERİ 42.04
VALFLER, termoiyonik, radyo vb. tipi:  
               soğuk katot, foto katot ve termoiyonik valfler ve tüpler85.4085 Gen 85.40
               aksam ve parçalar8540.91 veya 8540.9985.40
kablosuz valflerin ve tüplerin montajına mahsus makineler8475.1084.75
aksam ve parçalar8475.9084.75
test etme ve ölçüm cihazları, radyo vb. valflerine mahsus 90.30
VALFLER VE VALF KONTROL DÜĞMELERİ, üflemeli müzik aletleri için 92.09
VALFLER, borulardaki, kazanlardaki, tanklardaki, küvlerdeki akışı düzenlemeye yarayanlar:  
               seramikten (84.81) 69.03 veya 69.09
               camdan (84.81) 70.17 veya 70.20
               sertleştirilmemiş vulkanize kauçuktan (84.81) 40.16
               diğer maddelerden:84.8184.81
                              çek valfleri8481.3084.81
                              basınç düşürücü valfler8481.1084.81
                              emniyet veya bırakma valfleri8481.4084.81
                              termostatik olarak kontrol edilen valfler84.8184.81
                              yağlı hidrolik veya pnömatik transmisyon valfleri8481.20 
                              aksam ve parçalar8481.9084.81
VALFLER, hava veya diğer gaz kompresörlerine mahsus olanlar (84.81) 84.14
VALFLER, motorlara mahsus olanlar:  
               içten yanmalı, pistonlu motorlar için emme ve egzoz subapları 84.09
               84.12 pozisyonunda yer alan motorlar için sürgü valfleri 84.12
               hidrolik türbinler su çarkları regülatörleri için valf iğneleri 84.10
VALFLER, noel ağacı olarak dolandırılan 84.81
VALFLER, seramikten, teknik kullanıma mahsus 69.09
VALFLİ ÇALIŞTIRICILAR:  
               hidrolik 84.12
               pnömatik 84.12
VALİN 29.22
VALONYA 14.04
               debagatte kullanılan müstahzarlar 32.01
VAN DE GRAAF AKSELERATÖRLERİ: bkz. HIZLANDIRICILAR  
VANADATLAR 28.41
VANADİNİT 26.15
VANADOSİLİKATLAR: bkz. VANADYUM BİLEŞİKLERİ  
VANADYUM BİLEŞİKLERİ ve MİNERALLERİ:  
               vanadatlar 28.41
                              tabii olanlar 26.15
               vanadyum anhidrit 28.25
               vanadyum borür 28.50
               vanadyum karbür 28.49
               vanadyum hidroksitler2825.3028.25
               vanadyum mikası cevheri 26.15
               vanadyum nitrür 28.50
               vanadyum cevheri ve zenginleştirilmiş cevherleri26.1526.15
               vanadyum oksitler2825.3028.25
               kalsine etme veya kavurma haricindeki esas vanadyum cevherinin

kimyasal bileşimini veya kristal yapısını değiştiren işlemler ile elde

edilmiş eritilmiş vanadyum oksitler

 (26.15) 28.Fas.
               vanadyum sülfür cevheri 26.15
               vanado silikatı 26.15
VANADYUM ve bundan mamul eşyalar, t.b.y.a.8112.4081.12
VANDYKE KAHVERENGİSİ  
               taklit 32.03
               tabii 25.30
               suda eriyenler 32.06
VANİLİN2912.4129.12
VANİLON 09.05
VANİLYA0905.0009.05
               likörler 22.08
               oleorezin 13.02
               vanilya şekeri (09.05) 17.01 veya 17.02
VANKOMİSİN 29.41
VANTİLATÖRLER:  
               mekanik vantilatörler: bkz. FANLAR  
               mekanik olmayan vantilatörler, demir veya çelikten 73.26
               havalandırma bacalarına ait ızgaralar, seramikten 69.05
VANTUZLAR 70.17
VARAKÇI KURSAĞI  
               eşyaları42.0642 Gen 42.06
               işlenmemiş 05.04
               işlenmiş 42.06
VARAKLAR:  
               bloklamaya veya ıstampacılığa mahsus varaklar32-6 3212.1032.12
               noel süslemesi için olanlar: bkz. NOEL, eğlence eşyaları  
VARAKTORLAR 85.41
VARİL VE FIÇILARI KAPLAMAK İÇİN KULLANILAN MACUNLAR 32.14
VARİLLER, ahşaptan olanlar ve bunların ahşaptan olan parçaları 44.16
VARİS ÇORAPLARI61.1561.15
VARİSİT, mıhlanmamış 71 Ek
VARİSTÖRLER 85.33
VASGES ZİFTİ, tabii (38.07) 13.01
VAT BOYALAR ve esansı bu boyalar olan müstahzarlar3204.1532.04
VATKALAR:  
               berber vatkası 52.03
               selüloz vatka48-648 Gen
                              bundan mamul eşyalar48.2348.23
                              sıvanmış  
                              sıvanmamış, krepe edilmiş, buruşuk, kabartılmış, perfore

edilmiş, yüzeyleri boyanmış, dekore edilmiş veya

basılmış, genişliği 36 cm’yi geçen rulolar veya kenar

kalınlığı 36 cm’yi geçen dikdörtgen levhalar halinde olsun

olmasın

4803.2048.03
                              eşyanın kullanımında esas unsur olmayan motifler,

karakterler veya resim temsilleri basılmış olan eşyalar

(48.11) 
                              diğerleri, şekil veya ölçüye göre kesilmiş olanlar48.2348.23
               emdirilmiş veya sıvanmış vatkalar:  
                              sıvanmış, kaplanmış, emdirilmiş, yüzeyleri boyanmış,

dekore edilmiş veya basılmış selüloz vatkalar, 48.03 veya

48.18 pozisyonlarındaki eşyalar haricindekiler

48.1148.11
                              kozmetik veya parfümlü olanlar33-433.07
                              deterjanlı veya sabunlu olanlar34.0134.01
                                             tuvalet için olanlar3401.11 
                                             diğerleri3401.19 
                              mensucat yumuşatma maddeli olanlar(56-1(a))(56.01) 38.09
                              ecza maddeleri30.0530.05
                              cila, krem veya benzeri müstahzarlar34.0534.05
               tıpta, cerrahide, dişçilikte veya veterinerlikte kullanılanlar30.0530.05
               tekstilden vatkalar ve bundan mamul eşyalar  
               havlular vb. : 56 Gen
                              bebek bezleri, hijyenik havlular ve tamponlar, vatkadan

benzeri hijyenik eşya

5601.1056.01
                              vatkalar, vatkadan diğer eşyalar: 56.01
                                             pamuktan5601.21 
                                             suni liflerden5601.22 
                                             diğerleri5601.29 
VATMETRELER 90.30
VAZELİN2712.1027.12
VAZOLAR:  
               antikalar, eskiliği 100 yılı geçenler 97.06
               adi metalden olanlar 83.06
               çimentoda, beton veya yapay taştan olanlar 68.10
               seramikten, süs eşyası olanlar 69.13
               camdan olanlar:  
                              süs eşyası olanlar, masalarda kullanılanlar vb. 70.13
                              sıvıların saklanması veya nakledilmesinde kullanılan

sifonlu vazolar

 70.10
               alçıdan veya alçı esaslı bileşiklerden 68.09
               kıymetli metalden veya kıymetli metalle kaplı metallerden 71.14
               inşaata veya yontulmaya elverişli taşlardan olanlar 68.02
VAZOPRESSİN 29.37
V-BLOKLAR: bkz. V-BLOKLAR  
V-BLOKLAR, işlenecek silindir şeklindeki parçalara mesnet olanlar 90.17
VENEDİK TEBEŞİRİ (25.09) 25.26
VENEDİK USULÜ PANJURLAR: bkz. PANJURLAR  
VERANDA LAMBALARI 94.05
VERANDALAR, demir veya çelikten 73.08
VERATRİN 29.39
VERDİT, mıhlanmamış 71 Ek
VERİGRAFİK GÖSTERİCİ TÜPLERİ:  
               siyah beyaz ve diğer tek renkliler8540.50 
               renkli, fosforlu, ekran noktaları 0.4mm’den küçük8540.40 
VERİCİLER:  
               elektrikli telgraf hatlı, vericileri radyo yayıncılığı, telsiz telgraf,

telsiz telefon veya televizyon verici cihazları, alıcı cihazları veya

sesi kaydeden veya sesi tekrar vermeye mahsus cihazları içersin

içermesin:

 85.17
                              verici cihazlar8525.1085.25
                              alıcı cihazları bulunan verici cihazlar8525.2085.25
VERMİKÜLİT  
               pul pul olmuş6806.2068.06
               genleşmemiş olanlar25-4 2530.1025.30
VERMUT2205.10 veya 2505.90 
VERNİK ÇIKARMADA KULLANILAN MÜSTAHZALAR3814.0038.14
tırnak verniklerini gidericiler 33.04
VERNİKLER:  
               latex vernikler (40.05) 32. Fas.
               solvent içermeyen sıvı vernikler 32.10
               manikür veya pedikür müstahzarı olarak hazırlananlar 33 Gen 33.04
               mumlu kağıt düzeltme müstahzarları olarak hazırlananlar,

perakende satışa hazır ambalaj içinde

 (32.08) 38.24
               vernikler, t.b.y.a. : 32 Gen
                              esası sentetik polimer veya kimyasal olarak tadil edilmiş

tabii polimerler:

  
                              sulu ortamda dağılan veya çözülenler:32.0932.09
                                             esası akrilik veya vinil polimer olanlar3209.10 
                                             diğerleri3209.90 
                              susuz ortamda dağılan veya çözülenler:32.0832.08
                                             esası akrilik veya vinil polimer olanlar3208.20 
                                             esası polyester olanlar3208.10 
                                             radyasyona maruz bırakılarak kuruyan vernikler 32.08
                                             diğerleri3208.90 
                              diğerleri3210.0032.10
VERONA TOPRAĞI 25.30
VESTİYER DOLAPLARI 94.03
VESTİYER DOLAPLARI, 94. Fasıldaki mobilyalardan olan 94.03
VESTİYER TAKILARI VE TAKMA ETİKETLERİ, adi metalden 83.10
VETERİNER ALETLERİ, t.b.y.a. :  
               veteriner alet ve cihazları90.1890 Gen 90.18
               veterinerlikte kullanılan mobilyalar94.0294.02
               veteriner ilaçları 30.03
VEZUVİANİT: bkz. İDOKRAZ  
VIZILDAYICILAR, elektrikli 85.31
VİBRATÖRLER, VİBRATÖRLÜ ARAÇLAR:  
               vibratörlü kalburla 84.39
               vibratörler:  
                              motorla çalışan el aletleri:  
                              elektro mekanik, elektrik motoru gövdesine yerleştirilmiş

olanlar

 85.08
                              pnömatik, hidrolik veya elektrikli olmayan motoru

gövdesine yerleştirilmiş olanlar

 84.67
                              genel amaçlı kullanıma mahsus olanlar, t.b.y.a. 84.79
               vibratörlü masaj aletleri 90.19
VİDA LOKMASI, adi metalden 82.07
VİDA MIHLARI:  
               başları yarık olanlar, ucu sivri vidalı olsun olmasın 73.18
               başları yarık olmayanlar, ucu sivri vidalı çiviler (73.18) 73.17
VİDALAMA MAKİNELERİ, geçici olarak yapıştırılan taban köselelerini vidalama ve topuk geçirmeye mahsus 84.53
VİDALAR:  
               Arşimet vidaları (73.18) Fasıl 84.
               bilyalı vidalar8483.4084.83
               bench screws 44.17
               bağlantı vidaları:  
                              alüminyumdan7616.1076.16
                              bakırdan74.15 
                                             ahşap vidaları7415.317415.31
                                             diğerleri7415.32 
                              demir veya çelikten73.1873.18
                                             tirfonlar7318.1173.18
                                             diğer ahşap vidaları7318.1273.18 7318.12
                                             ototaradöz vidalar7318.1473.18 7318.14
                                             diğer vidalar, somunlu veya rondelalı olsun

olmasın

7318.15 
                              magnezyumdan 81.04
                              nikelden 75.08
                              plastikten 39.26
                              çinkodan 79.07
               helezoni şekilde vidalar, sıvı pompaları için 84.13
               makaralı vidalar8483.4084.83
               germe vidaları, viyolonsel yayları için 92.09
VİDALI DÖNEN İSKEMLELER (94.02) 94.01
VİDALI TIPALAR, adi metalden83.0983.09
VİDEO BANTLAR, kaydedilmiş olanlar 85.24
VİDEO DİSKLER, kaydedilmiş olanlar 85.24
VİDEO KAMERA KAYDEDİCİLER8525.4085.25
VİDEO KAYIT veya GÖSTERME CİHAZLARI, bir video tunerle birlikte olsun olmasın85.2185 Gen 85.21
               manyetik bantlı olanlar8521.10 
               diğerleri8521.90 
               aksam ve parçalar85.2285.22
VİDEO MONİTÖRLERİ 85.28
               siyah-beyaz veya diğer tek renkli olanlar8528.22 
               renkli olanlar8528.21 
               aksam ve parçalar85.2985.29
VİDEO OYUNLARI 95.04
               televizyon alıcısıyla kullanılanlar9504.1095.04
VİDEO PRPJEKTÖRLERİ8528.3085.28
               aksam ve parçalar85.2985.29
VİDEO SİNYAL KAYDEDİCİ KAFALAR 85.22
VİDEO TUNERLER 85.28
               basit olarak yüksek frekanslı televizyon sinyallerini izole eden

cihazlar

 (85.28)

85.29

VİNİKONLAR 85.40
VİKUNA KILI51-1(b)51.02
VİLKİNG, taze veya kurutulmuş0805.2008.05
VİNÇ BAŞLARI, elektro manyetik8505.3085.05
               aksam ve parçaları8505.9085.05
VİNÇ TİPİ ÖLÇÜLER, mesaha için 90.15
VİNÇLER8426.1984.26
VİNÇLER:84.2684.26
               sondaj veya delme işlerinde kullanılan seyyar derrickler8705.2087.05
               sondaj bucurgatları, kamyon vb. gibi taşıtlar üzerine monte

edilmiş türden olanlar hariç

 84.28
VİNÇLER:  
               vinçli taşıtlar8705.1087.05
               yüzer vinçler89.05XVII Gen. 89.05
               basit bir tekerlekli şasi üzerine monde edilmiş, çekme tertibatı ile

düzenlenmiş vinçler

 (87.16) 84.26
               demiryolu veya tramvay vinçleri8604.00 
               demiryolu vinç taşıtları: bkz. DEMİRYOLU EŞYALARI  
               diğer vinçler, taşıyıcı halatlı vinçler dahil84.2684.26
                              köprü vinçleri, gantri vinçler ve taşıyıcı vinçler8426.1984.26
                              gezer köprü vinçleri 84.26
                              sabit bir mesnet üzerine tespit edilmiş8426.11 
                              diğerleri8426.19 
                              seyyar dirençli vinçler8426.3084.26
                              kule vinçler8426.20 
VİNÇLER:  
               traktör üzerine monte edilmiş 87.01
               diğerleri84.2584.25
                              yeraltında kullanılmak üzere özel olarak imal edilmiş8425.20 
                              diğerleri:  
                              elektrik motoruyla çalışan8425.31 
                              diğerleri8425.39 
                              aksam ve parçaları8431.1084.31
VİNÇLİ VAGONLAR, demiryolu 86.04
VİNİL BİLEŞİKLERİ:  
               vinil asetat2915.3229.15
               vinil asetilen 29.01
               vinil klorür2903.2129.03
               vinil kopolimerler ve polimerleri: bkz. KOPOLİMERLER ve

POLİMERLER

  
               1-vinil-2-pirrolidon 29.33
VİNİLBİTAL 29-p.s.list 2933.51
VİNİLİDEN KLORÜR 29.03
VİRAJ GÖSTERGELERİ 90.14
VİRÜSLER 30.02
VİSKİLER2208.3022.08
VİSKOZ KAĞIT HAMURU 47.02
VİSKOZ RAYONU54-1(b)54 Gen
VİSKOZİMETRELER 90.27
VİTAMİN B1 NİKOTİNİK ESTERİ 29.36
VİTAMİN B1’İN ORTOFOSFORİK ESTERİ 29.36
VİTAMİNLER, tabii veya sentez yoluyla elde edilmiş, bunların öncelikle vitamin olarak kullanılan türevleri ve bunların birbirleriyle olan karışımları, herhangi bir çözelti içinde olsun olmasın:29.3629 Gen

29.36

               muhafaza veya taşıma amacıyla bir çözücü içine konulmuş veya

antioksidanlar yada kalıplaşmayı önleyici ajanlar ilave edilerek

veya bir substrat üzerine adsorbsiyonla ya da koruyucu bir tabaka

uygulanarak stabil hale getirilmiş olanlar

 (23.99)
               vitaminler ve bunların türevleri, karışım halinde olmayanlar2936.21 ila 2936.2929.36
               karışım halinde olmayanlar haricindeki vitaminler, doğal

konsantreler dahil

2936.90 
               vitamin A ve türevleri: 29.36
                              karışım halinde olmayanlar2936.21 
               vitamin A asetat, palmitat veya diğer yağ asiti esterleri 29.36
               vitamin A1 asit, alkol ve aldehit 29.36
               vitamin A2 alkol ve aldehit 29.36
               vitamin B1 türevleri 29.36
                              karışım halinde olmayanlar2936.22 
               vitamin B2 ve türevleri 29.36
                              karışım halinde olmayanlar2936.23 
               vitamin B3 veya vitamin B5 ve türevleri 29.36
                              karışım halinde olmayanlar2936.24 
               vitamin B4 (29.36) 29.33
               vitamin B6 ve türevleri 29.36
                              karışım halinde2936.25 
               vitamin B9 ve türevleri 29.36
               vitamin B12 ve türevleri 29.36
                              karışım halinde olmayanlar2936.26 
               vitamin C ve türevleri 29.36
                              karışım halinde olmayanlar2936.27 
               vitamin C2 (29.36) 29.38
               D vitaminleri ve türevleri 29.36
               vitamin D2 ve bunun benzer aktiviteyi gösteren türevleri 29.36
               vitamin D3 ve bunun benzer aktiviteyi gösteren türevleri 29.36
                              vitamin D3-kolesterol moleküler bileşiği 29.36
               vitamin D4 29.36
               vitamin D5 29.36
               vitamin E ve türevleri 29.36
                              karışım halinde olmayanlar2936.28 
               vitamin F (29.36) 38.23
               vitamin H ve türevleri 29.36
               vitamin H1 (29.36) 29.22
               K vitaminleri ve türevleri 29.36
               vitamin K1 29.36
                              vitamin K1 oksit 29.36
               vitamin K2 29.36
               vitamin K3 (29.36) 29.14
               vitamin K5 (29.36) 29.22
               vitamin K6 (29.36) 29.21
               vitamin P (29.36) 29.38
               vitamin PP ve türevleri 29.36
VİTES DÜŞÜRÜM TERTİBATI, 87.01 ila 87.05 pozisyonlarında yer alan motorlu taşıtlara mahsus 87.08
VİTES KOLU, dişli, 87.01 ila 87.05 pozisyonları arasında yer alan motorlu taşıtlar için 87.08
VİTES KUTULARI, motorla bağlantılı olmayanlar:  
               uçaklar için (84.83) XVII
               motorlu taşıtlar için:  
                              87.01 ila 87.05 pozisyonlarında yer alan motorlu taşıtlar

için:

8708.4087.08
                              vites kutusu mahfazaları 87.08
                              motosikletler için 87.14
                              yük arabaları için 87.09
               diğerleri8483.4084.83
                              aksam ve parçalar8483.9084.83
VİTRAY halinde birleştirilmiş camlar ve benzerleri70.1670.16
VİTRİNLER:  
               teşhir amaçlı 90.23
               genel amaçlar için, mobilya olarak 94.03
               soğutucu veya dondurucular8418.5084.18
VİTRİT:  
               külçe halinde 70.01
               toz, granül veya flokon halinde 32.07
VİYOLOLAR ve BAS-VİYOLOLAR 92.02
VİYOLONSELLER 92.02
VİZÖRLER, kameralar vb. mahsus 90.02
VOLAN ÇARKLARI:  
               saat aksam ve parçaları 91.14
               manyetik volanlar8511.2085.11
               t.b.y.a. :8483.5084.83
               aksam ve parçalar8483.9084.83
VOLAN YAYLARI, saat aksam ve parçaları 91.14
VOLANLAR:  
               çalar saat tertibatı aksamı 91.14
VOLANLAR:  
               örme veya kroşe işi 61.17
               örme veya kroşe işi olmayanlar 62.17
VOLFRAMATLAR2841.8028.41
VOLFRAMİT 26.11
VOLKANİK MİNERALLER, aktif hale getirilmiş 38.08
VOLTMERELER 90.30
VOLUMENOMETRELER 70.17
VOLUMETRİK DAĞITIM CİHAZLARI, mekanik, genel amaçlı kullanıma mahsus 84.79
VOTKA2208.6022.08
VULFENİT 26.13
VULKANİT: bkz. EBONİT  
VULKANİZE EDİLMİŞ LİFLER:39-139 Gen (39.12) genellikle 39.16, 39.17, 39.20 veya 39.21
               vulkanize lif yapımına mahsus makineler 84.77
VURULARAK ÇALINAN MÜZİK ALETLERİ9206.0092.06
               elektronik vurularak çalınan müzik aletleri (92.06) 92.07
VURUŞ SOPALARI93.0493.04
VURZİT (28.30) 25.30
VÜCUT FİGÜRLERİ9608.0096.08
VÜCUT KORSELERİ, erkekler için, dokunmaya elverişli maddelerden, külotlarla kombine olanlar dahil 62.12
VÜCUT LOSYONLARI 33.04
WAFERBOARD, tahtadan4410.1144.11
               kaplanmış waferboard (44.10) 44.12
WALKİE-TALKİE TİPİ TELSİZ TELEFONLAR 85.25
WANKEL MOTORLARI: bkz. MOTORLAR  
WATUSSI ÖKÜZLERİ, canlı 01.02
WAVELLİTE (28.35) 25.30
WHIZZING MAKİNELERİ, değirmencilik sanayisi için 84.37
WİLTON HALILARI 57.02
WİMHURST MAKİNESİ 90.23
WİTHERİTE, kalsine edilmiş olsun olmasın2511.2025 Gen 25.11
WOBBULATORLER 85.43
WOLLASTONİT (78.39) 25.30
WOOD ALAŞIMLARI 81.06
WORCESTER SOSU 21.03
X-ŞEKLİNDE BLOKLAR 90.17
X-IŞINI CİHAZLARI, MÜSTAHZARLARI, vs. ;  
               x-ışını kullanımlı cihazlar, radyografi veya radyoterapi cihazları

dahil

90.2290 Gen

90.22

                              bilgisayarlı tomografi cihazları9022.12 
                              diğerleri, dişçiliğe mahsus9022.13 
                              diğerleri, tıbbi, cerrahi veya veterinerlik amaçlı kullanım

için

9022.14 
                              diğer kullanımlar için9022.19 
                              aksam ve parçaları ve aksesuarları9022.9090.22
               x-ışını radyasyonu ölçmeye ve tespit etmeye mahsus cihaz ve

malzeme

90.3090.30
               x-ışını ile tedavi amaçlı demiryolu vagonları 86.05
               özel olarak dizayn edilmiş bir fotoğraf makinesiyle birleştirilmiş

x-ışını cihazları

 90.22
               x-ışını kumanda pano ve masaları90.2290.22
               x-ışını jeneratörleri90.2290.22
               x-ışını üretme cihazları 90.22
               x-ışını ekranları90.2290.22
               x-ışını tüpleri9022.3090.22
XNBR: bkz. KAUÇUK  
XSBR: bkz. KAUÇUK  
X-Y KOORDİNATLARI GİRME CİHAZLARI 84.71
error: İçerik korunmaktadır !!