Y Harfi ile başlayan Gümrük Tarife Eşya Fihristi

Ana Sayfa Alfabetik Eşya Fihristi Y Harfi ile başlayan Gümrük Tarife Eşya Fihristi

EşyaArmonize-Sistemİzahname

Notlar

YABAN ÇİVİT OTU, gövde, sap ve yapraklar 14.04
YABAN DOMUZU DİŞLERİ: bkz. FİLDİŞİ  
YABAN HAVUCU, taze ve soğutulmuş 07.06
YABAN MERSİNİ, taze0810.4008.10
YABANİ İPEK 50 Gen
YABANİ KEKİK 09.10
YABANİ KEKLİK OTU 12.11
YABANİ OT ÖLDÜRÜCÜLER (28-V-Gen) 38.08
YABANİ TAVŞANLAR:  
               canlı olanlar 01.06
               etler: bkz. ETLER ve SAKATAT  
               kıllar51-1(b)51.02
YAĞ  
               yağlama yatakları, tabancaları vb. bkz. YAĞLAMA EKİPMANLARI  
YAĞ  
               yağ sanayine mahsus makine ve cihazlar, t.b.y.a. 84.79
               aşağıdaki ürünlerin ekstrasyonundan arda kalan küspe 23 Gen
                              yer fıstığı yağı2305.0023.05
                              mısır embriyoları2306.70 
                              soya fasulyesi yağı2304.0023.04
                              diğer bitkisel katı ve sıvı yağlar23.0623.06
               küspe ufalama cihazları 84.36
               yağdanlıklar, adi metallerden el aletleri olanlar 82.05
               yağ posaları15-415 Gen 15.22
               yağ fıçıları, kapasitesi 300 litreyi aşmayan, demir veya çelikten 73.10
               yağ tortuları15-415 Gen 15.22
               yağı söküp atıcı maddeler, dokumaya elverişli maddelerin finisajı için 38.09
               yağ depoları, kapasitesi 300 litreyi aşan, demir veya çelikten 73.09
               yağ sızdırmazlık halkaları 84.85
               yağlı tohumlar, kırılmış olsun olmasın, 12.01 ila 12.06

pozisyonunda yer alanlar hariç

12.0712.07
               yağlı şist2714.1027.14
               yağlı ipeği, tıpta, cerrahide veya veterinerlikte kullanılan ve

perakende satılacak şekilde ambalajlanmış

 (59.07)

30.05

YAĞ GEÇİRMEZ KAĞITLAR, ve taklitleri4806.2048 Gen 48.06
YAĞ İPEĞİ: bkz. YAĞ  
YAĞDA KIZARTMA KAPLARI, evlerde kullanılan tiplerde olmayanlar 84.19
YAĞDANLIKLAR 82.05
YAĞDANLIKLAR:  
               seramik veya cam yağdanlıklar, tabii veya terkip yoluyla elde

edilmiş deri ile kaplanmış

 (42.02) 42.05
               camdan laboratuvar eşyası70.1070.17
               plastikten3923.3039.23
               izole edici kaplar: bkz. İZOLE EDİCİ KAPLAR  
YAĞDANLIKLAR, camdan 70.20
YAĞLAMA EKİPMANI, GRESÖRLER  
               demiryolu, tramvay lokomotiflerine mahsus yağlama yada gres

yatakları

 86.07
               yağdanlıklar, sanayiye mahsus camdan mamul 70.20
               gres tabancaları, elle kullanıma mahsus:  
                              adi metalden olanlar, t.b.y.a. 82.05
                              hava basınçlı olanlar 84.67
               yağlama memeleri 84.85
               makine gresörleri, otomatik, pompa tipinde 84.79
YAĞLAMA EKİPMANLARI:  
               yağlama yatakları, demiryolu ve tramvay lokomotifleri veya

katarları için

 86.07
               yağlama ekipmanı, basınçlı, pnömatik (84.24) 84.67
               yağlama çanakları, otomatik  olmayan 84.85
YAĞLAMA MÜSTAHZARLARI, deri ve dokumaya mahsus bkz. MÜSTAHZARLAR, yağlama  
YAĞLAMA MÜSTAHZARLARI, dokumaya elverişli mensucat, deri vs. için: bkz. MÜSTAHZARLAR, yağlama  
YAĞLAMA YAĞLARI ve MÜSTAHZARLARI:  
               temel eleman olarak ağırlıkça %70 veya daha fazla petrol yağları

veya bitümenli minerallerden elde edilen ham yağlar içeren

 27.10
               katı ve sıvı yağ tabanlı diğer yağlama yağları34.0334.03
YAĞLAR:  
               hayvansal yağlar bunların fraksiyonları:  
                              denature edilmiş15-315 Gen
                              Dippel yağı olan 38.24
                              karışım veya müstahzarları: bkz. KARIŞIM veya

MÜSTAHZARLAR

  
                              kimyasal olarak değiştirilmemiş, rafine edilmiş olsun

olmasın:

  
                                             balıkların katı veya sıvı yağları1504.2015.04
                                             balık karaciğerlerinin sıvı yağları1504.1015.04
                                             deniz memelilerinin katı ve sıvı yağları1504.3015.04
                                             t.b.y.a.1506.0015.06
                              tamamen veya kısmen hidrojenize edilmiş, ara

esterlerimiz, tekrar esterlenmiş veya elaidik asitlenmiş,

rafine edilmiş olsun olmasın fakat daha ileri bir işlem

görmemiş

1516.1015.16
                              kimyasal olarak değiştirilmiş yağlar ve bunların

fraksiyonları, 15.16 pozisyonundakiler hariç

1518.0015.18
               babasu yağları ve bunları fraksiyonları15.1315.13
               sütten elde edilen tereyağı ve diğer katı yağlar ve diğer sıvı yağlar04.054 Gen 04.05
               kakao yağı1804.0018 Gen
               Hindistan cevizi yağı ve bunun fraksiyonları15.1315.13
               saç yağları 33.05
               mineral yağları:  
                              yüksek sıcaklıkta taşkömürü katranının damıtılmasından

elde edilen yağlar ve diğer ürünler; içindeki aromatik

unsurların ağırlığı aromatik olmayan unsurlardan fazla

olan benzeri müstahzarlar

27.0727.07
                              petrol yağları ve bitümenli minerallerden elde edilen

yağlar

 27 Gen
                                             ham2709.0027.09
                                             ham yağlar hariç27-2 2710.0027.10
               palm çekirdeği yağları ve bunların fraksiyonları15.1315.13
               silikon yağları 39.10
               bitkisel yağlar:  
                              karışımlar ve müstahzarlar: bkz. KARIŞIMLAR ve

MÜSTAHZARLAR

  
                              denature edilmiş15-315 Gen
                              kimyasal olarak değiştirilmemiş, rafine edilmiş olsun

olmasın, t.b.y.a.

15.1515.15
                              tamamen veya kısmen hidrojenize edilmiş, elaidik

asitlenmiş ara esterlenmiş, tekrar esterlenmiş, rafine

edilmiş olsun olmasın ama daha ileri bir işlem görmemiş

1516.2015.16
                              kimyasal olarak değiştirilmiş ve bunların fraksiyonları,

15.16 pozisyonundakiler hariç

1518.0015.18
                              sülfatlı, süfonatlı yağlar 34.02
               beyaz kafur yağı 33.02
YAĞLAR ayrıca bakınız KATI YAĞLAR ve YAĞLAYICI MADDELER  
               domuz yağı yada kümes hayvanlarının yağlarından mamul olanlar 15.01
               silikon yağları 34.03
               yapağı yağı ve bundan elde edilen yağlı maddeler15.0515.05
                              ham yapağı yağı1505.10 
                              diğerleri1505.90 
               yapağı yağı artığı15-415.22
YAĞLARI ALMA MÜSTAHZARLARI 34.02
YAĞLARIN FRAKSİYONLARI  
YAĞLI: bkz. Yağlı -ASİTLER, ALKOLLER, vb.  
YAĞLI KÜSPELER: bkz. YAĞ, yağlı küspeler  
YAĞLI MEYVELER: bkz. MEYVELER  
YAĞLI MUM27.1227.12
YAĞLI BOYA RESİMLER, tamamen elle yapılmış, resimlerin tamamen elle yapılmış kopyaları dahil9701.1097 Gen 97.01
YAĞMUR ÖLÇME ALETLERİ ve GÖSTERGELERİ 90.15
YAĞMUR ROKETLERİ36.04 
YAĞMUR SUYU BAŞLIKLARI, çinkodan 79.07
YAĞMUR TOPU 93.03
YAĞMURLUKLAR  
               plastikten 39.26
               dokumaya elverişli maddelerden:  
                              keçe veya örülmemiş, emprenye edilmemiş, kaplanmış,

örtülmüş veya lamine edilmiş olsun olmasın

  
                              emprenye edilmemiş, kaplanmış, örtülmüş veya lamine

edilmiş mensucat, 59.03teki, 59.06daki veya 59.07

 62.10
                                             örülmüş veya kroşe edilmiş 61.13
                                             örülmüş veya kroşe edilmiş olmayan 62.10
                              diğer  
                                             örülmüş veya kroşe edilmiş:  
                                                            erkek veya erkek çocukları için 61.01
                                                            kadın ve kız çocukları için 61.02
                                             örülmüş veya kroşe edilmiş olmayan  
                                                            erkek veya erkek çocukları için 62.01
                                                            kadın veya kız çocukları için 62.02
YAK KILI51-1(h)51.02
YAK, tibet öküzü 01.02
YAKALAYICI POMPALAR 84.14
YAKICI POTASYUM HİDRAT: bkz. POTASYUM HİDROKSİT  
YAKITLAR:  
               yakıt kartuşları, elemanları ve çubukları, nükleer reaktörler için:

bkz. KARTUŞLAR, nükleer reaktör

  
               yakıt besleme regülatörleri: bkz. REGÜLATÖRLER  
               yakıt memeleri: bkz. MEMELER  
               petrol yağları 27.10
                              amonyum nitrat yakıtı 36.02
               yakıt pompaları: bkz. POMPALAR  
               yakıt hazneleri, mekanik çakmak ve ateşleyiciler için 96.13
               yakıt tankları:  
                              uçaklar için 88.03
                              motosikletler vb. için 87.14
                              87.1 ila 87.5 pozisyonlarında yer alan motorlu taşıtlar

için

 87.08
               yakıtların muayenesinde kullanılan cihazlar, laboratuvarlar için 90.31
               yakmaya mahsus ağaç, kütük, odun, çalı çırpı veya benzeri

şekillerde

4401.1044 Gen 44.01
               sıvı veya sıvılaştırılmış gaz yakıtlar, çakmaklarda veya ateşlemeye

yarayan benzeri aletlerde kullanılan neviden olup 300 santimetre

küp veya daha az hacimdeki kaplar

36-2(b) 3606.1036.06
               mineral yakıtlar 27 Gen
               nükleer yakıtlar:  
                              küre şeklinde veya prizmatik yanıcı elementler içinde

gark edilmesi amaçlanan silisyum karbür veya karbon

katları ile kaplanmış nükleer yakıtlar

 28.44
               katı yakıtlar 36.06
               katı veya yarı-katı yakıtlar, esası alkol ve benzeri şekilde

hazırlanmış yakıt halde olanlar

36-2(a)36.06
               katı yakıtlar, taşkömüründen elde edilenler2701.2027.01
YAKUT, monte edilmemiş:  
               tabii 71.03 71 Ek
                              işlenmemiş veya basit bir şekilde kesilmiş veya kabaca

yontulmuş

7103.107103.10
                              başka şekilde işlenmiş7103.917103.91
               sentetik 71.04
YAKUTLAR (90.13) 90.01 veya 90.02
YALAKLAR  
               asbestli çimento vb.den 68.11
               çimentodan, betondan veya suni taştan 68.10
               seramikten, tarımda kullanılan türden69.0969.09
               camdan, t.b.y.a. 70.20
               sert kauçuktan 40.17
               kayagan taşından 68.03
               inşaata ve yontulmaya elverişli taştan 68.02
               su yalakları, otomatik, atlar, sığırlar vb. için 84.36
               tahtadan 44.21
YALANCI ÇÖPLEME KÖKLERİ 12.11
YALIN KAT-DÜZ TEL, çit yapmak için, demir veya çelikten7313.0073.13
YALITIM EŞYALARI:  
               izolasyon bağlantıları, elektrikli makineler, aletler vb. için:85.4785 Gen
                              seramikten8547.1085.47
                              plastikten8547.20 
                              diğerleri8547.90 
               izolasyon camları, çok katlı yalıtım70.0870.08
               izolasyon materyalleri, ısı veya ses: bkz. SICAKLIK veya SES

İZOLASYON MATERYALLERİ

  
               izolasyon kağıdı ve kartonu, emdirilmiş 48 Gen
YAMALAR, ayak giyimine mahsus 64.06
YAMALAR, kauçuktan, iç lastik onarımı için 40.16
YANABİLİR MATERYALLER, eşyaları36-2 36.0636 Gen 36.06
YANAK, TUĞLA, seramikten, ateşe dayanıklı olmayan 69.14
YANGIN ALARMLARI: bkz. ALARMLAR  
YANGIN İÇİN SU BORUSU AĞIZLARI 84.81
YANGIN MUSLUKLARI 84.81
YANGIN SÖNDÜRME CİHAZLARI, doldurulmuş olsun olmasın8424.1084.24
               yangın söndürme cihazlarının aksam ve parçaları8424.9084.24
               yangın söndürme cihazları için dolgu maddeleri ve müstahzarlar

ve yangın söndürme bombaları

38-1a(3) 3813.0038 Gen        38.13
YANGIN SÖNDÜRME GEMİLERİ89.0589.05
YANGIN SÖNDÜRME HORTUMU, dokumaya elverişli maddelerden 59.09
YANGIN SÖNDÜRMEYE MAHSUS ÖRTÜLER, amyanttan 68.12
YANIP SÖNEN IŞIKLAR, elektrikli işaretler:  
               motosiklet veya motorlu taşıtlardan işaret vermek için (85.31) 85.12
               diğer taşıtlardan işaret vermek için 85.31
               hemzemin geçitlerde işaret vermek için 85.30
YANMA ALET VE CİHAZLARI:  
               gaz analizi için yanma aletleri 90.27
               yanma botları ve tüpleri, laboratuvar eşyası olanlar seramik ve

ısıya dayanıksız

 69.09
               yanma odaları:  
                              jet motorları için, 84.11dekiler 84.11
                              jet motorları için 84.12dekiler 84.12
YANMA BÖLGELERİ  
               84.11 pozisyonunda yer alan jet motorlarına mahsus olanlar 84.11
               84.12 pozisyonunda yer alan jet motorlarına mahsus olanlar 84.12
YANMA SONRASI CİHAZLAR, turbo jetler için 84.11
YANMAYI GECİKTİREN MÜSTAHZARLAR, dokumaya elverişli maddelerin finisajı için 38.09
YANMIŞ UMBER 25.30
YAPAĞI ALKOLLERİ 15.05
YAPAĞI DÖKÜNTÜSÜ, kirlenmiş 31.01
YAPI ELEMANLARI, inşaat mühendisliği ve bina yapımı için beton vb.den prefabrik yapısal elemanlar 6810.91
YAPI EŞYALARI ve MALZEMELERİ:  
               demiryolu veya tramvay rayları için: bkz. DEMİRYOLU EŞYALARI  
               oyuncak yapı takımları ve yapı oyuncakları 95.03
               diğer: bkz. BRİKETLER, BLOKLAR, KİREMİTLER vs.  
YAPILAR:  
               adi metalden, 94.06 pozisyonundaki prefabrik yapılar hariç:  
                              alüminyumdan76.1076.10
                              demir veya çelikten73.0873.08
                              kurşundan 78.06
                              magnezyumdan 81.04
                              nikelden 75.08
                              çinkodan 79.07
               yüzen yapılar89.0789.07
               prefabrik yapılar94-4 9406.0094 Gen       94.06
               prefabrik yapı elemanları:  
                              betondan6810.916810.91
                              plastikten39-11(h) 39.25 
               taşıma veya kaldırma makineleri için yapılar 84.26 ve 84.28
YAPILAR, prefabrik94-4 9406.0094 Gen     94.06
YAPIŞKAN BANT:  
               eczacılık ürünleriyle emdirilmiş veya sıvanmış olan veya tıbbi,

cerrahi, veterinerlik veya dişçilik amaçlarında kullanılmak üzere

perakende satılacak şekilde ambalajlanmış olanlar

 (59.06)

30.05

                              dokumaya elverişli maddelerden:  
                                             plastikten, kauçuktan veya bunların karışımı olan

bir başka maddeden olan yapıştırıcı ile sıvanmış

dokunmamış mensucattan

 56.03
                                             eni 20cm’yi geçmeyen 59. Faslın 1. Notunda

tanımlanan dokumaya elverişli mensucattan

59-4   5906.1059.06
YAPIŞKAN FLASTERLER: bkz. ALÇILAR  
YAPIŞKAN KAĞIT: bkz. KAĞIT  
YAPIŞKAN MADDE OLUŞMASINI ÖNLEYİCİ MÜSTAHZARLAR, mineral yağlara mahsus38.1138.11
YAPIŞKAN SARGILAR: bkz. SARGILAR  
YAPIŞKAN ve KIVAM VERİCİ MADDELER  
               modifiye edilmiş olsun olmasın, bitkisel ürünlerden elde edilen13.0213.02
               keçi boynuzundan, keçi boynuzu çekirdeğinden veya siyam

baklası tohumlarından elde edilen

13.0213.02
YAPIŞTIRICILAR: bkz. TUTKALLAR  
cerrahi yaraları kapatmada kullanılan steril organik doku yapıştırıcıları30-4(a) 3006.1030.06
YAPIŞTIRMA MAKİNELERİ:  
               ciltçilikte kullanılmaya mahsus 84.40
               makineli aletler, ağaç, mantar, kemik, sert kauçuk, sert plastik ve

benzeri sert maddeler için makineler

84.6584.65
YAPIŞTIRMA MAKİNELERİ, sinematografik kopya edilmiş filmler için 90.10
YAPIŞTIRMA MAKİNELERİ, sinematografik filmler için 90.10
YAPIŞTIRMA TEZGAHLARI, kaplama 84.65
YAPMA BEBEKLER, sadece insan şeklinde olanlar, giydirilmiş olsun olmasın9502.1095.02
               bunların aksam, parça ve aksesuarları: 95.02
                              giysiler ve bunların aksesuarı, ayakkabılar ve şapkalar9502.91 
                              diğerleri9502.99 
               yapma bebeklere mahsus diğer oyuncak eşyalar 95.03
YAPRAK AŞISI YAPMAYA MAHSUS BIÇAKLAR 82.11
YAPRAK KAPLAMALAR, kalınlığı 6mm’yi geçmeyenler44.08 
YAPRAKLAR, YAPRAK:  
               yapma yapraklar: bkz. ÇİÇEKLER, yapma  
               bitkisel toprak 25.30
               yaprak yaylar ve bunların yaprakları, demir veya çelikten7320.1073.20
               vakumlu filtre cihazlarına mahsus küçük yapraklar 84.21
               özellikle boyamak veya dabaklamak için kullanılan yapraklar 14.04
               kullanılan cinsten olan yapraklar 12.11
               ağaçların, vs.; doğal yaprakları, taze, kurutulmuş, süs, vs. olarak:

bkz. ÇALI YAPRAKLARI ve ismen geçenlere ayrıca bakınız.

  
YAPRAKLARI YENEN HİNDİBA 07.05
YARDIMCI CİHAZLAR, 84.04 veya 84.03 pozisyonlarındaki kazanlarla birlikte kullanılmaya mahsus8404.1084.04
aksam ve parçalar8404.9084.04
YARDIMCILAR, elektronik, körler için 90.21
YARI ASETALLER, başka oksijen fonksiyonlu olsun olmasın ve bunların halojenlenmiş, sülfolanmış, nitrolanmış veya nitrozolanmış türevleri29-42911.0029 Gen      29.11
YARI KİMYASAL ODUN HAMURU 47.05
YARI MAMÜLLER GR2
YARIK SAPLI PERÇİNLER, adi metalden8308.2083.08
YARI-KİMYASAL KRAFT HAMURU 47.05
YARIM  
               half capelines, kenarları uzatılmış fakat henüz şekil verilmemiş

şapka taslağı

 65.01
               yarı-gölgeli polarimetreler 90.27
               yarı-şaftlar, 87.01 ila 87.05 pozisyonlarında yer alan motorlu

taşıtlara mahsus olanlar

 87.08
YARIM KAYNATILMIŞ PİRİNÇLER10-1(b)10 Gen 10.06
YARIŞ ARABALARI87.0387.03
YARIŞ BAŞLATMA PİSTOLLARI, boş 93.03
YARIŞ BİSİKLETLERİ 87.12
YARIŞ GÖZLÜKLERİ, gözlük tertibatı ile birlikte (90.04) 90.05
YARIŞ TABANCALARI 93.03
YARMA MAKİNELERİ:  
               post, deri veya kösele yarma makineleri 84.53
               kuru bezelye, fasulye vb. yarma makineleri 84.37
               taşçı kamaları (82.01) 82.05
               yarma tezgahları:  
                              sepetçi söğüdü, kamış vb. için 84.65
                              taş, seramik, beton, asbestli çimento veya benzeri

mineral maddeler için

 84.64
                              ağaç, mantar, kemik, sert kauçuk, sert plastik maddeler

veya benzeri sert maddeler için

8465.9684.65
YARMA MAKİNELİ ALETLER, ağaç için 84.64
YASEMİN, uçucu yağları3301.2233 Ek
YASSI, YAYALAR, demir veya çelikten 73.20
YASSI BALIK: bkz. BALIK  
YASSI FREZELEME MAKİNELERİ 84.59
YASSI HADDE ÜRÜNLERİ, demir veya çelikten  
               demir veya alaşımsız çelikten72-1(k) 
                              genişliği 600mm. Veya daha fazla olanlar: 72.10
                              plakaj yapılmış ve plastikle kaplanmış olanlar  
                              boyanmış, verniklenmiş veya plastikle kaplanmış olanlar7210.70 
                              kaplanmış:  
                                             alüminyum ile7210.61 veya 7210.69 
                                             krom oksitlerle veya krom ve krom oksitlerle7210.50 
                                             kurşunla7210.20 
                                             kalayla7210.11 veya 7210.12 
                                             çinko ile kaplanmış olanlar:  
                                                            elektrolikit olarak kaplanmış olanlar7210.307210.30
                                                   başka bir usulle kaplanmış olanlar7210.41 veya 7210.497210.41 veya 7210.49
                              diğerleri7210.90 
                              kaplanmamış olanlar:  
                                   soğuk haddelemeden daha ileri bir işlem görmemiş

olanlar:

  
                                             rulo halinde7209.15 ila 7209.187209.15 ila 7209.18
                                             rulo halinde olmayanlar7209.25 ila 7209.287209.25 ila 7209.28
                                  diğerleri7209.90 
                              sıcak haddelenmiş 72.08
                                  sıcak haddelemeden daha ileri bir işlem görmemiş

olanlar

  
                                             rulo halinde7208.10 ila 7208.397208.10 ila 7208.39
                                             rulo halinde olmayanlar7208.40 ila 7208.547208.40 ila 7208.54
                                  diğerleri7208.90 
                              genişliği 600mm veya daha az olanlar:  
                                             kaplanmış olanlar: 72.12
                                             plakaj yapılmış olanlar7212.60 
                                             boyanmış, verniklenmiş veya plastikle kaplanmış

olanlar

7212.40 
                                             kaplanmış:  
                                                            kalayla7212.10 
                                                            çinko ile:  
                                                                           elektrolitik olarak kaplanmış

olanlar

7212.207212.20
                                                                           başka bir usule kaplanmış

olanlar

7212.307212.30
                                             başka bir usulle kaplanmış olanlar7212.50 
                                             kaplanmamış olanlar 72.11
                                                            soğuk haddelemeden daha ileri bir işlem

görmemiş olanlar

7211.23 veya 7211.297211.23 veya 7211.29
                                                            sıcak haddelemeden daha ileri bir işlem

görmemiş olanlar

7211.13 ila 7211.197211.13 ila 7211.19
                                                            diğerleri7211.90 
               paslanmaz çelikten  
                              genişliği 600 mm. Veya daha fazla olanlar: 72.19
                                             soğuk haddelemeden daha ileri bir işlem

görmemiş

7219.31 ila 7219.357219.31 ila 7219.35
                                             sıcak haddelemeden daha ileri bir işlem

görmemiş

  
                                                            rulo halinde7219.11 ila 7219.147219.11 ila 7219.14
                                                            rulo halinde olmayanlar7219.21 ila 7219.247219.21 ila 7219.24
                                             diğerleri7219.90 
                              genişliği 600mm.veya daha az olanlar 72.25
                                             yüksek hız çeliğinden7225.20 
                                             silisyumlu manyetik çeliklerden7225.11 ila 7225.19 
                                             diğerleri  
                                                            soğuk haddelemeden daha ileri bir işlem

görmemiş olanlar

7225.507225.50
                                                            sıcak haddelemeden daha ileri bir işlem

görmemiş olanlar:

  
                                                                           rulo halinde7225.307225.30
                                                                           rulo halinde olmayan7225.407225.40
                                                            elektrolitik olarak çinko ile kaplanmış

olanlar

7225.917225.91
                                                            diğer usullerle çinko ile kaplanmış

olanlar

7225.927225.92
                                                            diğerleri7225.99 
                                             genişliği 600mm.veya daha az olanlar 72.26
                                                            yüksek hız çeliğinden7226.20 
                                                            silisyumlu manyetik çeliklerden7226.11 veya 7226.19 
                                                            diğerleri  
                                                                           soğuk haddelemeden daha ileri

bir işlem görmemiş olanlar

7226.927226.92
                                                                           sıcak haddelemeden daha ileri

bir işlem görmemiş olanlar

7226.917226.91
                                                                           elektrolitik olarak çinko ile

kaplanmış olanlar

7226.937226.93
                                                                           diğer usullerle çinko ile

kaplanmış olanlar

7226.947226.94
                                                                           diğerleri7226.99 
YASSI PARÇALAR, işlenmemiş nikelden 75.02
YASSI TABAKLAR, ahşaptan 44.19
YASSI ÜRÜNLER, demir veya çelikten 72 Gen
YASSILAŞTIRMA MAKİNELERİ:  
               ciltçilik makineleri 84.40
               tezgahlar, metaller için84.6284.62
                              numerik kontrollü olanlar8462.21 
                              diğerleri8462.29 
YASTIK İŞİ DANTELLER 58.04
YASTIK KILIFLARI 63.02
YASTIKLAR:  
               yastıklar:  
                              topuk rampası, ayakkabıya mahsus64.0664.06
                              iğne saplamaya mahsus küçük yastıklar, mensucattan

imal

 63.07
                              havalı yastıklar ve minderler  
                                             plastikten (94.04) 39.26
                                             sertleştirilmemiş vulkanize kauçuktan:  
                                                            hasta bakıcılıktan kullanılan havalı

yastıklar

 40.14
                                                            t.b.y.a. 40.16
                                             dokumaya elverişli maddelerden:  
                                                            kamp eşyaları 63.06
                                                            diğerleri 63.07
                              eyer yastıkları 42.01
                              yaylı, içi doldurulmuş veya dahilen herhangi bir madde

ile donatılmış veya gözenekli kauçuk veya plastik

maddelerden kaplanmış:

  
                                             94.01 pozisyonundaki oturmaya mahsus

mobilyaların diğer parçalarıyla birleşik

bulunanlar

 94.01
                                             diğerleri94.0494.04
                              gemi ve diğer vasıtalarda eşya boşaltmakta kullanılan

yastıklar, dokumaya elverişli maddelerden halatlar,

kordon vb.

 56.09
                              minder kılıfları 63.04
YASTIKLAR, içleri doldurulmuş, gözenekli kauçuk vs.den 94.04
               yastık kılıfları 63.02
YASTIKLAR:  
               hava ile şişirilenler: (94.04)
                              plastikten 39.26
                                             lastikten, vulkanize edilmiş, sert lastik olmayan 40.16
                                             tekstilden kamp eşyaları 63.06
               doldurulmuş94.0494.04
YAŞ MUKAVEMET ARTTIRICI MADDELER, kağıt finisajı için 38.09
YAŞ PİLLER 85.06
YATAK KOVANLARI84.8384.83
               rulmanlı olanlar8483.20 
               rulmansız olanlar8483.30 
               aksam ve parçalar8483.90 
YATAK LEVHALARI  
               kağıt imal eden makineler mahsus, bazalt, lava ve doğal taştan

olmayan

 84.39
               açıklık levhaları, demiryolu ve tramvay hattı malzemesi, demir

veya çelikten

73.0273.02
YATAK ÖRTÜLERİ:  
               kapitoneli vs. 94.04
               diğerleri: 63.04
                              örme veya kroşe işi6304.11 
                              diğerleri6304.19 
YATAK TAKIMLARI:  
               yatak takımı eşyası, yaylı veya içleri herhangi bir maddeyle

doldurulmuş gözenekli kauçuk veya plastikten

94.0494 Gen 94.04
               yapma bebeklerin yatak takımları 95.03
               diğer, kağıt hamurundan, kağıttan, selüloz vatka veya selüloz lif

tabakalarından

 48.18
               diğerleri, dokumaya elverişli maddelerden:  
                              kullanılmış veya balya halinde63-3(a)63.09
                              dokunmamışlar 56.03
                              diğerleri63.0263.02
                                             örme veya kroşe işi6302.10 
                                             diğerleri, basılmış:  
                                                            pamuktan6302.21 
                                                            sentetik veya suni liflerden6302.22 
                                                            diğer dokumaya elverişli maddelerden6302.29 
                                             diğerleri:  
                                                            pamuktan6302.31 
                                                            sentetik veya suni liflerden6302.32 
                                                            diğer dokumaya elverişli maddelerden6302.39 
YATAKLAR  
               amyanttan 68.12
               kablo yatakları, amyantlı çimentodan, selüloz lifli çimentodan ve

benzerlerinden

 68.11
               seramikten, ısıya dayanıksız6906.0069.06
               bağlantı yatakları, elektrik, izole edici madde ile birleştirilmiş adi

metalden

85.4785 Gen

85.47

               direk difüzyon yataklar, demir veya çelikten, hava ısıtıcılar veya

sıcak hava dağıtıcıları

 73.22
               hidro elektrik yatakları, demir veya çelikten 73.05
               mikadan 68.14
               palplanş yatakları, demir veya çelikten 73.01
YATAKLAR:  
               terazi kolu yatağı 90.16
               karbon veya grafit yatakları, elektriksel olmayan 68.15
               mil yatakları:  
                              motorlu taşıtlar 87.01 ila 87.05 pozisyonlarında geçen

için

 87.08
                              diğerleri8483.3084.83
                              aksam ve parçalar8483.9084.83
YATAKLAR:  
               oturmaya mahsus mobilya ve yataklar94-2(b)94 Gen
                              yatak halini alabilen koltuk ve sandalyeler94.0194.01
                              tıpta, cerrahide, dişçilikte ve veterinerlikte kullanılan

yataklar

94.0294.02
                              mekanik donanımlı hastane yatakları  
                              t.b.y.a. 94.03
               kuş tüyü yataklar: bkz. KUŞ TÜYÜ  
               yatak ısıtıcıları, elektrikli 85.16
YATAKLI KOLTUKLAR, dişçiler için 94.02
YATAY ÇUBUKLAR 95.06
YATLAR89.0389.03
               yatlara mahsus safralar, kurşundan 78.06
YATLARA MAHSUS SAFRALAR, kurşundan 78.06
YAVAŞ FİTİLLER 36.03
YAVAŞLATICI BAŞLAR, sallantılı ve titretici türden taşıyıcı cihaz ve tablalar için 84.31
YAVŞAN OTU KÖKLERİ 12.11
YAY HALKALARI, demir veya çelikten 73.18
YAYIKLAR  
               tereyağı yapmaya mahsus makineler veya tertibatı  
                              ağırlığı 10 kg.veya daha az olan elle işleyen ev

makinelerinin tertibatı

 82.10
                              endüstriyel veya çiftlik kullanımı için süt ürünlerinin

üretiminde kullanılan makineler

 84.34
                              ev yayıklarının cam ve parçaları 70.13
                              margarin terkip makineleri 84.79
               süt yayıkları, kapasitesi 300 l’yi geçmeyen, demir veya çelik

yaprak veya tabakadan

 73.10
YAYINCI LİSTELERİ, basılı 49.11
YAYINLAR, basılı  
               reklamcılık için49-549.11
               teknik amaçlı 49.01
YAYLAR, ZEMBEREKLER:  
               saatler ve kol saatleri için91-1(c) 9114.1091.14
               spiral yaylar, koltuk ve kanepelere konulmak üzere bir arada

monte edilmiş

 94.01
               süspansiyon yayları, motorlu taşıtlar için (87.08)
               şemsiyeler için 66.03
               t.b.y.a.XV-2(h)XV Gen
                              bakırdan7416.0074.16
                              demir veya çelikten:  
                                             helezoni yaylar7320.2073.20
                                             yaprak yaylar ve bunların yaprakları7320.1073.20
                                             diğerleri7320.9073.20
                              nikelden 75.08
                              tantaldan 81.03
YAYLAR:  
               okçuluk yayları 95.06
               giyim:  
                              örme veya kroşe işi 61.17
                              örme veya kroşe işi olmayan 62.17
               el testereleri için 82.02
               müzik aletleri için  
                              92.02 pozisyonunda yer alan müzik aletleri için, bunlarla

kullanılmaya yetecek normal miktarda olanlar

92-292 Gen
                              diğerleri 92.09
               saat yayları 91.11
YAYLI:  
               yaylı el kantarları 84.23
               yaylı gözlükler için yaylı mesnetler 90.03
               yaylı silahlar9304.0093.04
               yaylı manivelalı tıpalar, esasen seramikten 69.14
               yay imaline mahsus makineler (84.62) 84.63
               yay mekanizmalar, adi metalden, nakil vasıtaları storları için 83.02
               yaylı tabancalar9304.0093.04
               yaylı cetveller 90.17
               yaylı rondelalar, adi metal:  
                              bakırdan7415.21 
                              demir veya çelikten7318.2173.18
YAYMA MAKİNELERİ  
               asfalt, çimento, beton, harç, vb. için 84.79
               katı gübre yayıcılar8432.4084.32
               sıvı gübre yayıcılar (84.32) 87.16
               dokumaya elverişli lifler için 84.45
YAZAR KASALAR  
               hesaplama fonksiyonu olsun olmasın8470.5084.70
               aksam ve parçaları84.7384.73
YAZI KAZMA BIÇAKLARI, adi metalden8214.1082.14
YAZI MAKİNELERİ  
               yazı makineleri 84.69
               otomatik olanlar8469.1284.69
               diğerleri:  
                              elektrikli olanlar8469.2084.69
                              elektrikli olmayanlar8469.3084.69
               aksam, parça ve aksesuarlar 84.79 (84.69)
               oyuncak yazı makineleri 95.03
               yazı makineleri tipinde olan hurufat dizme makineleri, ayarlama

tertibatı ile çeşitli puntoda matbaa harflerini ihtiva edenler,

klişelerin hazırlanmasında veya fotolifografi ve ofset makineleri

ile kullanılanlar

 84.42
YAZI MAKİNESİ KAĞIDI 48.02
YAZI MALZEMESİ ve MATERYALLERİ:  
               yazı tahtası, çerçeveli olsun omasın9610.0096.10
               yazı kutusu, deriden, terkip yoluyla elde edilmiş deriden,

vulkanize liflerden, plastik yapraklardan, kartondan veya

dokumaya elverişli maddelerden

 42.02
               yazı tebeşirleri96.09 
               yazı özetleri, kağıt veya kartondan, kağıt kırtasiye çeşitleri içeren4817.3048.17
               yazı mürekkebi32.1532.15
               yazı kağıdı: bkz. KAĞIT  
               yazı takımları, renksiz taştan 68.02
               kayagan taşından yazı tahtası:  
                              kullanıma hazır olmayan9610.00(96.10) 25.14 veya 68.03
                              kullanıma hazır, çerçeveli olsun olmasın 96.10
YAZI ÖZETLERİ, kağıt veya karton, kağıt kırtasiye çeşitlerini içeren4817.3048.17
YAZICILAR:  
               otomatik veri işleme makineleri için 84.71
               optik yazıcılar, sinematografik filmler için 90.10
YAZIHANELER, 94. Fasılda yer alan mobilyalar olarak 94.03
YEDEK DONANMALAR 89.06
YEDEK TEKERLEK KAPAKLARI, küçük motosikletler için 87.14
YEL DEĞİRMENLER 84.12
YELEKLER:  
               kıyafetler veya takımların parçası olarak sunulanlar: bkz.

KIYAFETLER veya TAKIMLAR ayrı olarak sunulanlar:

  
                              örülmüş veya kroşelenmiş  
                              pamuktan61.1061.10
                              suni veya sentetik liflerden6110.20 
                              yün veya ince hayvan kılından6110.30 
                              diğer dokumaya elverişli maddelerden6110.10 
               örülmüş veya kroşelenmiş olmayanlar6110.90 
               vatkalı yelekler: bkz. PARDESÜLER 62.11
YELKENLER, kayıklara, deniz veya kara taşıtlarına mahsus63.0663.06
               sentetik liflerden6306.31 
               dokumaya elverişli diğer maddelerden6306.39 
YELKENLİ TEKNELER, yardımcı motoru olsun olmasın8903.9189.03
YEM:  
               yem hazırlamaya mahsus tarım makineleri 84.36
               yem balyalayıcılar8433.40 
               yemlik kökler, pellet şeklinde olsun olmasın12.14 
               hazırlanmış hayvan yemi: bkz. GIDA MÜSTAHZARLARI, hayvan:

HAYVAN YEMLERİ

  
YEMEK BORUSU ALETLERİ 90.18
YEMEK PİŞİRME TENCERELERİ, ev işlerinde kullanılan: bkz. SOFRA EŞYASI  
YEMEKLERE TAT VERMEKTE KULLANILAN ACI BİBERLER  
               kurutulmuş veya ezilmiş veya öğütülmüş 09.04
               taze veya soğulmuş 07.09
YEMİŞLER, KALIN KABUKLU:  
               oymacılıkta kullanılan türden olanlar:  
                              işlenmemiş veya basitçe dilimlenmiş 14 Gen 14.04
                              işlenmiş ve bunların eşyaları t.b.y.a.96-2(a)96.02
                              esas olarak dabaklama veya boyacılıkta kullanılan 14.04
               yenilebilen kalın kabuklu yemişler:  
               taze veya kurutulmuş:  
                              Brezilya cevizi, Kaju cevizi ve Hindistan cevizi08.0108.01
                              diğerleri08.0208.02
               dondurulmuş, ilave şeker veya tatlandırıcı maddeler içersin

içermesin

08.1108.11
               taze veya kurutulmuş yemişlerin karışımları veya kurutulmuş

yemişlerin diğer meyvelerle karışımından

0813.5008.13
               geçici olarak konserve edilmiş fakat bu halleriyle derhal

yenilmeye elverişli olmayan

08.1208.12
               asetik asit veya sirkeyle20.0120 Gen 20.01
               pişirilmiş müstahzarlar, ilave şeker veya diğer tatlandırıcı

maddeler içersin içermesin

20.0720 Gen 20.07
               şekerle konserve edilmiş, lakin şurup içine konulmamış2006.0020 Gen 20.06
               başka türlü hazırlanmamış, ilave şeker veya diğer tatlandırıcı

maddeler veya alkollü içki içersin içermesin, t.b.y.a.

2008.11 veya 2008.1920 Gen

20.08

               yenilebilen sert kabuklu yemişlerin hazırlanmasına mahsus

makineler

8438.6084.38
YEMLER, hayvan 23.09
YEMLER:  
               oltaya takılan yemler:  
                              suni yemler, dönen yemler, vs.  ve bunlara donanmış olta

iğneleri

 95.07
                              yenilmeyen balık yumurtaları şeklinde olan 05.11
               zehirli yemler 38.08
YEMLİKLER, kuş kafesleri için, camdan 70.20
YENGEÇLER: bkz. KABUKLU HAYVANLAR  
YENİ ZELANDA ISPANAĞI: bkz. ISPANAK  
YENİ ZELANDA KENDİR veya KETENİ 53.05
YENİBAHAR 09.04
YENİBAHAR:  
               kurutulmuş veya ezilmiş ve öğütülmüş 09.04
               taze veya soğutulmuş 07.09
YENİDEN ÇİLELEMEYE MAHSUS MAKİNA ve CİHAZLAR, iplikler için 84.45
YENİDEN SES KAYDETME CİHAZLAR, sinematografi için 85.20
YENİDEN TERKİP EDİLMİŞ TÜTÜN: bkz. TÜTÜN  
YENİDEN TERKİP EDİLMİŞ KATRANLAR2706.0027.06
YER ALTINDA KULLANILMAK ÜZERE İMAL EDİLMİŞ BUCURGATLAR8425.2084.25
YER DEĞİŞTİRME İHBARNAMELERİ (48.17) 49.11
YER DÖŞEMELERİ:  
               dokumaya elverişli maddelerden:  
               yer kaplamaları: bkz. KİLİMLER  
YER FISTIĞI:  
               yer fıstığı ve fıstıklar:  
                              kavrulmamış veya başka bir şekilde pişirilmemiş, kabuk

yada kabuksuz, bütün yada kırılmış halde olanlar

12.0212.02
                                             kabuklular1202.10 
                                             kabuksuz, kırılmış olsun olmasın1202.20 
                              kavrulmuş 20.08
                              başka şekilde pişirilmiş (12.02) 20.Fasıl
               yer fıstığı ezmesi 20.08
               yağlar ve fraksiyonları:  
                              rafine edilmiş olsun olmasın fakat kimyasal olarak

değiştirilmemiş

15.0815.08
                                             ham yağ1508.101508.10
                                             diğerleri1508.90 
                              hidrojene edilmiş 15.16
               yer fıstığı üretiminden arta kalan küspe ve diğer katı artıklar,

öğütülmüş veya pellet halinde olsun olmasın

2305.0023.05
YER FISTIĞI EZMESİ 20.08
YER SARMAŞIĞI 06.01
YER TESVİYESİNE MAHSUS MAKİNA VE CİHAZLAR 84.39
YERDE UÇUŞ EĞİTİMİ yapmaya mahsus cihazlar ve bunların aksam ve parçaları8805.20XVII Gen 88 Gen 88.05
YERE KONULAN TÜRDEN AYNALAR 70.09
YERE SERİLEN BEZLER 63.06
YERELMASI 07.14
YERLİ ZAMKLAR 13.01
YEŞİL BERİL, mıhlanmış 71 Ek
YEŞİL ÇAY: bkz. ÇAY  
YEŞİL KUARTZ 71 Ek
YEŞİL SOMAKİ, mıhlanmamış 71 Ek
YEŞİM ve JADEİT, monte edilmemiş 71 Ek
YEŞİMTAŞI, monte edilmemiş 71 Ek
YIKAMA MAKİNELERİ ve EKİPMANLARI:  
               kapları yıkama makineleri 84.22
               bulaşık yıkama makineleri: bkz. BULAŞIK YIKAMA MAKİNELERİ  
               kuş tüylerini yıkama makineleri, yataklar için kuş tüylerine

mahsus olanlar

 84.79
               far yıkama cihazları, mekanik olanlar motorlu taşıtlara mahsus 84.24
               ev veya çamaşırhane tipi yıkama makineleri, yıkama ve kurutma

tertibatı bir arada olanlar

84.5084.50
               aksam ve parçalar8450.9084.50
               post deri ve köselelere mahsus olanlar 84.53
               değirmencilik sanayiine mahsus olanlar 84.37
               katı mineral maddelere mahsus olanlar8474.1084.74
               aksam ve parçalar8474.9084.74
               kağıt hamuru imaline mahsus olanlar 84.39
               fotografik laboratuvarlarında kullanılan 90.10
               şeker imaline mahsus olanlar 84.38
               iç yağını yıkamaya mahsus cihazlar 84.79
               dokumaya elverişli maddeleri yıkama makineleri, sanayiye

mahsus:

  
               bükülmemiş lifler için olanlar 84.45
               ipliklerin, mensucatın veya hazır tekstil eşyasının yıkanmasına

mahsus olanlar

8451.4084.51
               aksam ve parçalar8451.9084.51
               ön camları yıkama cihazları, mekanik olanlar, motorlu taşıtlara

mahsus

 84.24
YIKAMA MÜSTAHZARLARI, sabun içersin yada içermesin:  
               çubuk, kalıplanmış parça ve şekillerde olanlar 34.01
               diğerleri34.0234.02
YIKAMA TAHTALARI, ahşaptan 44.21
YIKAMA TÜPLERİ, gaz yıkama tüpleri 70.17
YIKAMA:  
               çamaşır kazanları, mekanik tertibatı olmayanlar:  
               elektrikli olanlar 85.16
               elektrikli olmayanlar:  
                              ızgara veya diğer ısıtma elemanı olanlar, demir veya

çelikten

 73.21
                              diğerleri, demir veya çelikten 73.23
                              yıkama şişeleri 70.17
                              yıkama kapları, demir veya çelikten 73.23
YILAN ZEHİRİ: bkz. ZEHİR  
YILANLAR VE MERDİVENLER, oyunlar, tahtalar, taşlar, vs. 95.04
YILBAŞI KARTLARI 49.09
YILDIRIM ÖNLEYİCİLER:  
               elektrikli8535.4085.35
               radyoaktiviteye dayanan 90.22
YILDIZ ANASONU TOHUMLARI 09.09
YILDIZ ÇİÇEĞİ 06.01
YILDIZ DİYOPSİD, monte edilmemiş 71 Ek
YILDIZ SAFİR, monte edilmemiş 71 Ek
YILDIZ TAŞI, monte edilmemiş 71 Ek
YILDIZ YAKUT, monte edilmemiş 71 Ek
YILDIZLAR:  
               Noel dekorasyonları 95.05
               işleme, dokumaya elverişli 58.10
YILLIKLAR, ticari işletmeler tarafından basılmış49-549.11
YIPRANMA TEST EDİCİLER, dokumaya elverişli maddeler için 90.24
YIPRANMA TEST EDİCİLERİ, tekstil için 90.24
YİV AÇILMIŞ CAMLAR 70.06
YİV AÇMA ALETİ, demirciler için 82.05
YİV AÇMA ALETLER VE MAKİNELİ ALETLERİ:  
               adi metalden:  
                              el aletleri için, motorlu olsun olmasın veya makineli

aletler için değişebilen aletler

8207.4082.07
                              diş veya yiv açma aletleri, t.b.y.a.8205.1082.05
               makineli aletler8459.7084.59
               motorlu el aletleri:  
                              elektro-mekanik, kendinden elektrik motorlu 85.08
                              pnömatik, hidrolik veya kendinden elektrikli olmayan

motorlu

 84.67
YİV AÇMA RENDELERİ 82.05
YİV AÇMA TEZGAHLARI:  
               metaller veya sermetler için8461.2084.61
               ağaç için 84.65
YİV AÇMA ZIMBALAMA MAKİNELERİ 84.61
YİV ŞEKLİNDE SÜSLER, plastikten39-11(h) 
YİYECEK ALETLER, MAKİNELERİ, ARAÇLARI, KAPLARI, DOLAPLARI, vb. :  
               ev işlerinde kullanılan yiyecek öğütücü ve mikserler: bkz.

ÖĞÜTÜCÜLER ve MİKSERLER

  
               ev işlerinde kullanılan, yiyecek ve içecek hazırlamak vb. için

mekanik olmayan araçlar, aletler, kaplar vb. : bkz. SOFRA EŞYASI

  
               yiyecek dolapları, 94. Fasılda yer alan ahşap mobilyalar 94.03
               yiyecek saklama kapları, plastikten 39.24
               makineler, t.b.y.a., belli başlı yiyecek veya içecek sanayilerinde

kullanılanlar katı veya sıvı hayvan veya sebze yağlarını çıkarmak

veya hazırlamak için kullanılan makineler hariç:

84.3884.38
               aksam ve parçalar8438.9084.38
YOĞURT YAPMA CİHAZLARI, elektro termik, meskenlerde kullanılan 85.16
YOĞUNLAŞTIRICILAR, fotografik 37.07
YOĞUNLAŞTIRICILAR, görüntü8540.20 
YOĞUNLAŞTIRILMIŞ AĞAÇ, bloklar, levhalar, şeritler veya profil şekiller halinde44-2 4413.0044 Gen 44.13
YOĞUNLAŞTIRMA TÜPLERİ 70.17
YOĞURT, konsantre edilmiş veya ilave şeker veya diğer tatlandırıcı maddeler içeren veya aroma verilmiş veya ilave meyve, yemiş veya kakao içermiş olsun olmasın0403.104 Gen 04.03
YOĞURUCULAR ve YOĞURMA MAKİNELERİ:  
               ev kullanımı için, elektromekanik 85.09
               sınai kullanım için:  
                              fırın sanayisi için 84.38
                              kakao ve çikolata sanayisi için 84.38
               toprak, taş, cevher veya katı haldeki diğer mineral maddeler için84.7484.74
               aksam ve parçalar8474.9084.74
               genel amaçlı olanlar, t.b.y.a.8474.82 
YOHİMBA KABUKLARI 12.11
YOL:  
               yol ısıtıcı cihazlar, elektrikli 85.16
               yol yapımına, bakımına, boyanmasına, kumlu çakıl serpme vb.

makinaları

 84.79
               kara demiryolu kamyonlar 87.04
               römorklar, karayollarında çalıştırılmak üzere yapılmış fakat

platformuna ray döşenmiş olan demiryolu vagonlarına

bindirilerek sevk edilmeye elverişli römorklar

 87.16
               yol silindirleri:  
               kendiliğinden hareketli8429.4084.29
               itilerek veya yedekte çekilerek kullanılan türden 84.30
               kaldırım taşları, kaldırım kenar taşları veya döşeme taşları, tabii

taştan

6801.0068.01
               yaya geçitlerinde kullanılan türden çiviler, demir veya çelikten 73.26
               yol süpürmeye mahsus arabalar87.0587.05
               yarı römorklar için çekiciler87001.2087.01
               yol tekerlekleri: bkz. TEKERLEKLER  
YOL DÖŞEME MALZEMELERİ, KAROLAR, DÖŞEMELİK TAŞLAR, KALDIRIM KENAR TAŞLARI  
YOL İÇİN KİLOMETRE VE DİĞER İŞARETLER İÇEREN TAŞLAR, yontulmaya veya inşaata elverişli taşlar 68.02
YOLCU GEMİLERİ8901.1089.01
YOLCU KIZAĞI: bkz. KIZAKLAR  
YOLCU TAŞIYAN MOTORLU ARAÇLAR: bkz. TAŞITLAR  
YOLCU VAGONLARI, demiryolu ve tramvaylar için kendinden hareketli olmayan8605.0086.05
YONCA:12.1412.14
               yonca unu ve pelletleri1214.10 
               yonca tohumu1209.2112.09
YONCA TOHUMLARI1209.2212.09
YONCA, pellet halinde olsun olmasın12.1412.14
YONGA LEVHA 44 Gen
               kaplama levhasıyla kaplanmış yonga levha (44.10) 44.12
               diğerleri:44.1044.10
                              ahşaptan4410.19 
                              diğer odunsu maddelerden4410.90 
YONGA LEVHALAR, ince yongalı, ağaçtan4410.1144.10
               kaplama levhasıyla kaplanmış ince yongalı levhalar (44.10) 44.12
YONGA SEPETİ, örülmemiş ağaç parçacıkları (46.02) 44.15
YONTUCULAR:  
               makineler, ince dallar halinde yontmak için, budandıktan yada

yonttuktan sonra

 84.36
               makineli aletler, ağaçlar için 84.65
               kağıt yapma makineleri 84.39
               patates yontucuları:  
                              elektro-mekanik, elektrik motoru olanlar, 20 kg. yada daha hafif 85.09
                              mekanik, elle idare edilen 10kg. yada daha hafif 82.10
YONTULMAYA ELVERİŞLİ TAŞ: bkz. İNŞAATA veya YONTULMAYA ELVERİŞLİ TAŞ  
YORGANLAR, doldurulmuş94.0494.04
YORGUNLUK TESTİ MAKİNELERİ 90.24
YORUMCU MAKİNELER, veri çözümü için 84.71
YOSUNLAR  
               Japon bitkisel jelatini 13.02
               İrlanda yosunu veya inci yosunu 13.02
               buket yapmaya veya süs yapmaya uygun, taze, kurutulmuş,

boyanmış, ağartılmış, emdirilmiş veya başka şekilde hazırlanmış

yosunlar

0604.1006.04
               esas olarak parfümeride, eczacılıkta, böcek yada mantar öldürücü

veya benzeri amaçlarla kullanılan taze veya kurutulmuş, kesilmiş,

ezilmiş  veya toz haline getirilmiş olsun olmasın

 12.11
YOUNG FUSTIC, kabuk, yaprak, kök, kütük ve gövdesi 14.04
YOYO OYUNUNA MAHSUS MAKARA ve SOPALAR 95.03
YÖN BİLDİREN LAMBALAR, motorlu taşıtlar için, elektrikli 85.12
YÖN BULMA MALZEMELERİ, t.b.y.a. :  
               pusulalar9014.1090.14
               radar cihazları 85.26
YÖNETİCİ ÇANTALARI: bkz. EVRAK ÇANTASI  
YÖNLENDİRME CİHAZLARI:  
               sakat arabaları için 87.14
               motorlu taşıtlar için, 87.01 ila 87.05 pozisyonlarında yer alanlar:  
                              direksiyon kutuları8708.9487.08
                              direksiyon kolonları8708.9487.08
                              direksiyon tertibatı aksamı8708.9487.08
                              direksiyon simitleri 87.08
                              direksiyon aksları 87.08
               gemiler ve botlar için:  
                              dümenler (84.79) (84.79) 44.21, 73.25, 73.26 vb.
                              diğer dümen ve yönlendirme cihazları 84.79
               yük arabaları için:  
                              direksiyon çubukları 87.09
                              direksiyon simitleri 87.09
YUKKA 53.05
YULAFLAR:  
               kalıntılar 23.02
               işlenmemiş1004.0010.04
               işlenmiş:  
                              unları 11.02
                              taneler:  
                                             flokon halinde veya yassılaştırılmış1104.1211.04
                                             başka türlü işlenmiş1104.2211.04
                              hububatın kabaca öğütülmesinden elde edilen küçük

parçalar ve irmikler

1104.12 
YULARLAR, hayvanlar için, herhangi bir maddeden4201.0042.01
YULARLAR, herhangi bir maddeden, hayvanlar için 42.01
YUMRU AYAK ALETLERİ 90.21
YUMRULAR:  
               yumrular, dinlenme halinde, sürgün vermiş veya çiçeklenmiş:  
                              dinlenme halinde0601.10 
                              sürgün vermiş veya çiçeklenmiş0601.20 
               yüksek oranda nişasta ve insülin içeren yumrular, taze,

soğutulmuş veya kurutulmuş, pellet şeklinde olsun olmasın

07.147 Gen 07.14
                              bunların un, ezme ve tozları, pellet haline getirilmemiş1106.2011.06
                              bunların nişastaları 11.08
               esasen sebze olarak yenilen: bkz. SEBZELER, yenilen  
YUMURTA MUAYENESİNE MAHSUS CİHAZLAR 84.36
YUMURTA SARISI: bkz. YUMURTA  
YUMURTALIKLAR:  
               hayvanların parçaları: bkz. SAKATATLAR ve ORGANLAR, hayvan  
               yapma yapraklı dalların parçaları 67.02
YUMURTLAMA ÜNİTELERİ 84.36
YUMUŞAK LEVHA, lif levha 44.11
YUMUŞAK PEYNİRLER 04.06
YUMUŞAK TÜYLÜ TATURAL, yaprakları ve tohumları 12.11
YUMUŞAKÇALAR:  
               canlı, taze, soğutulmuş, dondurulmuş, kurutulmuş, tuzlanmış

veya salamura edilmiş, kabuklu olsun olmasın

03.0703.07
                              mürekkep balıkları ve kalamar 03.07
                                             canlı, taze, soğutulmuş0307.41 
                                             diğerleri0307.49 
                              midyeler 03.07
                                             canlı, taze, soğutulmuş0307.31 
                                             diğerleri0307.39 
                              ahtapotlar 03.07
                                             canlı, taze, soğutulmuş0307.51 
                                             diğerleri0307.59 
                              istiriyeler0307.1003.07
                              taraklar, kraliçe taraklar dahil, Pecten, Chlamys veya

Placopecten cinsleri dahil:

 03.07
                                             canlı, taze, soğutulmuş0307.21 
                                             diğerleri0307.29 
                              salyangozlar, deniz salyangozları hariç0307.6003.07
                              diğerleri  
                                             canlı, taze, soğutulmuş0307.91 
                                             diğerleri0307.99 
               başka şekillerde hazırlanmış veya korunmuş, insan tüketimine

uygun

16.0516.05
               ölü ve insan tüketimi için uygun olmayan 05.11
               hülasalar16.0316 Gen 16.03
               unlar: bkz. UNLAR  
               hülasa sıvıları16.0316 Gen 16.03
               pelletler: bkz. PELLETLER  
               döküntüler 05.11
YUMUŞATICILAR, el için, dekstroz veya diğer gıda maddeleri eklenmiş proteolitik enzim 35.07
YUMUŞATICILAR, YUMUŞATMA CİHAZLARI:  
               post, deri ve köselelerin yumuşatılmasına mahsus makineler 84.53
               dokumaya elverişli maddelerin finisajı için 38.09
               suyun sertliğini giderenler 84.21
YUNUS BALIĞI, canlı 01.06
YUVALAR  
               astronomik aletlere mahsus olanlar 90.05
               makaralı yataklar: bkz. MAKARALI YATAKLAR  
               sıvılar için pompalara mahsus olanlar 84.13
YUVARLAK ŞEKİLLER:  
               demir ve alaşımsız çelikten yuvarlaklar 72.07
               paslanmaz çelikten 72.18
               diğer alaşımlı çeliklerden yuvarlak şekiller 72 Gen
YÜK ARABALARI:  
               kaldırmaya mahsus yük arabaları 84.27
               forkliftler: 84.27
                              aksam ve parçalar 84.31
               motorlu araçlar 87.04
               hareket ettirici tertibatı bulunmayan, su depolu vagonlar 87.16
               demiryolu veya tramvay vagonları bkz. DEMİRYOLU EŞYALARI  
               istiflemeye mahsus yük arabaları 84.27
               demiryolu istasyonlarında kullanılmaya mahsus depo kamyonları 87.09
               kendinden hareketli olmayan yük arabaları, t.b.y.a. 87.16
               yük arabaları:  
                              vinçli yük arabaları84.2684.26
                              kaldırma ve elleçleme tertibatı olan84.2784.27
                                             kendinden hareketli:  
                                                            elektrik motorlu8427.10 
                                                            diğerleri8427.20 
                                             diğerleri8427.90 
                                             aksam ve parçaları8431.2084.31
                                         kendinden hareketli, kaldırma ve elleçleme

tertibatı olmayan, fabrikalarda, antrepolarda,

liman veya havalimanlarında kısa mesafelerde eşya taşımaya mahsus

87.0987 Gen

87.09

                                             elektrikli8709.11 
                                             diğerleri8709.19 
YÜK HÜCRELERİ 90.31
YÜK KALDIRICILARI, skipli yük kaldırıcıları hariç:  
               taşıtları kaldırmada kullanılan türler:84.2584.25
                              hidrolik olanlar8425.42 
                              diğerler8425.49 
               diğerleri  
                              elektrik motorlu olanlar8425.11 
                              diğerleri8425.19 
               aksam ve parçalar8431.10 
YÜK TABLALARI, ahşaptan4415.2044.15
YÜKLEME AYARLAYICILARI,  demiryolu hatlarında kullanılan mekanizma olanlar 86.08
YÜKLEME BUCURGATLARI, ip veya halattan 56.09
YÜKLEME CİHAZLARI, konvensitörlere ait itici pistonlu yükleme cihazları 84.28
YÜKLEYİCİLER:  
               yükleme tertibatlı havözler 84.30
               yükleme ayarlayıcıları, demiryolu veya tramvay yolu için86-3(a)86.08
               yükleme makineleri, t.b.y.a.84.2884.28
               küreyici yükleyiciler: bkz. KÜREYİCİ YÜKLEYİCİLER  
YÜKSEK BASINÇ KATKI MÜSTAHZARLARI, yıkama yağları için 38.11
YÜKSEK BASINÇ KATKILARI, yağlama yağları için 38.11
YÜKSEK FIRIN GAZI 27.05
YÜKSEK HIZ ÇELİĞİ72-a.p.I(d) 
YÜKSEK İZABE FIRINLARI ve BUNLAR İÇİN TIPA YERİ AÇMA CİHAZLARI: bkz. OCAKLAR  
YÜKSEKLİK ÖLÇME ALETLERİ: bkz. ALTİMETRELER  
YÜKSELME HIZ GÖSTERGELERİ 90.14
YÜKSELME KONTROL MEKANİZMALARI, hava araçlarının pervane ve motorları için 88.03
YÜKSELTİCİ VALF ve TÜPLER, elektronik8540.81 
YÜKSÜKLER, demir veya çelikten 73.26
YÜKSÜKLER, BİLEZİKLER:  
               şemsiyeler, bastonlar vb. için 66.03
               ağaçtan, nefesli müzik aletleri için 92.09
YÜN:  
               mantar yünü 45.01
               pamuk yünü: bkz. VATKA  
               cam yünü, ve bundan eşya70.1970.19
               demir veya çelik yünü7323.1073.23
               mineral yünler6806.1068.06
               kağıt yünü 48.23
               kaya yünü: bkz. KAYA YÜNÜ  
               cüruf yünü: bkz. KAYA YÜNÜ  
               ağaç yünü:4405.0044 Gen 44.05
               panolar vs. de mineral bağlarla aglomere edilmiş ağaç yünü 68.08
               ağaç yünü yapma tezgahları 84.65
YÜN DÖKÜNTÜSÜ 51.04
YÜN, koyun ve kuzu yünü: bunların ÜRÜNLERİ:  
               dokumaya elverişli madde olarak yün:51-1(a)51 Gen
                              eşyalar: ismen geçen eşyalara bakınız.  
                              mensucat: bkz. MENSUCAT  
                              keçeler: bkz. KEÇE  
                              lifler:  
                                             karde edilmiş veya taranmış:  
                                                            karde edilmiş yün5105.1051.05
                                                            yün topsu ve diğer taranmış yün51.0551.05
                                                                           yığın halinde taranmış yün5105.2151.05
                                                                           diğerleri5105.29 
                                             yapağı halde:51.0151.01
                                                            karbonize edilmiş5101.3051.01
                                                            yıkanmış, karbonize edilmemiş 51.01
                                                                           kırkma yün5101.2151.01
                                                                           diğerleri5101.29 
                                                            yıkanmamış, sırtta yıkanmış yün dahil 51.01
                                                                           kırkma yün5101.1151.01
                                                                           diğerleri5101.19 
                              döküntü: DÖKÜNTÜ, dokumaya elverişli  
                              peruk imali için yün hazırlanmış6703.0067.03
                              dokunmuş mensucat: bkz. MENSUCAT, dokunmuş  
                              iplik: bkz. İPLİK  
               yün ürünler, t.b.y.a. :  
                              yapağı yağı15.0515.05
                              yapağı yağı artıkları 15.22
                              yapağının kir ve yağının temizlenmesinden oluşan artıklar 31.01
YÜNÜ KARBONİZE ETMEYE MAHSUS CİHAZLAR 84.45
YÜREKLER, hayvansal: bkz. SAKATATLAR  
YÜRÜME EGZERSİZLERİ İÇİN ALETLER 90.19
YÜRÜTÜCÜ TEKERLEKLER tankların tırtıl tekerlerine mahsus 87.10
YÜRÜYEN MERDİVENLER8428.40 
YÜRÜYEN MERDİVENLER8428.40 
               aksam ve parçalar8431.3184.31
YÜZ:  
               yüz bezleri ve havluları 63.02
               yüz kurulama cihazları, elektrotermik, ev içi kullanım 85.16
               yüz maskeleri: bkz. MASKELER  
               yüz maskeleri 90.18
               anahtar deliğine sahip metal çerçeve 83.01
               yüz pudraları 33.04
YÜZ SİLME KAĞIDI4818.20 
YÜZDÜRÜCÜLER:  
               sandallar, gemiler, vb. olanlar:  
                              seyrüseferin yardımcı bir işlev gördüğü gemiler 89.05
                              pedallı olanlar 89.03
               balıkçılık yüzdürücüleri:  
                              olta sopaları ve balık avı levazmatı için 95.07
                              camdan 70.20
                              tabii mantardan 45.03
               deniz uçağı yüzdürücüleri 88.03
YÜZDÜRÜCÜLER, torpidolar için 93.06
YÜZER EVLER 89.05
YÜZER GEMİLER, bazı karaya oturmuş gemilerin yüzdürülmesinde kullanılan 89.07
YÜZER TÜRDE ALETLER90.2590.25
               diğer aletlerle kombinasyonları 90.25
               aksam, parça ve aksesuarlar9025.9090.25
YÜZER YAPILAR XVII Gen 89 Gen
               havuz kapıları işlevini görmek üzere dizayn edilenler 89.07
               sondaj ve üretim platformları8905.2089.05
               denize değdiği zaman otomatik olarak şişen daire biçiminde yüzer

botlar

 89.07
               yüzer vinçler, havuzlar, hububat elevatörleri, değirmenler veya

esas görevine göre sefer hizmetleri ikinci derecede olan gemiler

89.05XVII Gen 89.05
               yüzer iskeletler89.0789 Gen 89.07
               yüzer tanklar89.0789.07
               diğer yüzer yapılar89.0789.07
YÜZEY  
               yüzey aktif organik maddeler, perakende satılacak hale getirilmiş

olsun olmasın:

34-3 34.0234 Gen 34.02
                              amyonlu olanlar3402.1134.02
                              katyonlu olanlar3402.1234.02
                              iyonlu olmayanlar3402.1334.02
                              diğerleri3402.19 
               yüzey aktif müstahzarlar:  
                              organik, çubuk halinde veya kalıplanmış parça veya

şekillerde, sabun içersin içermesin, sabun olarak

kullanılanlar

34.0134.01
                                             tuvalet için3401.11 
                                             diğerleri3401.19 
                              organik, aktif katyonlu, antiseptik, dezenfektan, bakteri

veya mikrop öldürücü özelliği olanlar, dozlandırılmış veya

perakende satılacak şekilde ambalajlanmış:

  
                                             ilaçlar 30.04
                                             diğerleri 38.08
                              diğerleri, sabun içersin içermesin, 34.01

pozisyonundakiler hariç

34.0234.02
               yüzey aktif ürünler:  
                              organik, çubuk halinde veya kalıplanmış parça ve

şekillerde, sabun içersin içermesin, sabun olarak

kullanılanlar

34.0134.01
                                             tuvalet için3401.11 
                                             diğerleri3401.19 
                              organik aktif katyonlu, antiseptik, dezenfektan, bakteri

veya mikrop öldürücü özelliği olanlar, dozlandırılmış veya

perakende satılacak şekilde ambalajlanmış:

  
                                             ilaçlar 34.04
                                             diğerleri 38.08
               yüzey kondansörleri, su buharı veya diğer buhar güç üniteleri için 84.04
               yüzeylerin finisajında kullanılan tertibat, torna tezgahları vb. için 84.66
               satıhların düzgünlüğünü kontrole mahsus cihaz ve makineler 90.31
               yüzeyi cilalanmış cam, tabaka halinde, emici veya yansıtıcı

katmanı olsun olmasın, ancak ayrıca işlenmemiş

70.0570.05
               yüzey ölçmeye ve test etmeye mahsus makineler 90.31
               satıhların düzgünlüğünü kontrole mahsus kıyas levhaları 90.17
               satıh tavlamaya mahsus makine ve cihazlar84.6884.68
                              aksam ve parçalar8468.9084.68
               yüzey gerilimini ölçmeye mahsus alet ve cihazlar90.2790.27
               yüzey işlemeye mahsus makineli aletler: bkz. MAKİNELİ ALETLER  
YÜZME HAVUZLARI95.0695.06
YÜZME KIYAFETLERİ  
               örme veya kroşe işi61.1261.12
                              erkekler veya erkek çocukları için  
                                             sentetik liflerden6112.31 
                                             dokumaya elverişli diğer maddelerden6112.39 
                              kadınlar veya kız çocukları için  
                                             sentetik liflerden6112.41 
                                             dokumaya elverişli diğer maddelerden6112.49 
               örme veya kroşe işi olmayan62.1161.11
                              erkekler veya erkek çocuklar için6211.11 
                              kadınlar veya kız çocukları için6211.12 
error: İçerik korunmaktadır !!