Z Harfi ile başlayan Gümrük Tarife Eşya Fihristi

Ana Sayfa Alfabetik Eşya Fihristi Z Harfi ile başlayan Gümrük Tarife Eşya Fihristi

Eşya

 

ZAMAN SAYAÇLARI
ZAMAN, ZAMAN KONTROL CİHAZLARI, TARİH VE SAAT KAYDEDİCİLER vb.; CİHAZLAR; ZAMAN ÖLÇÜCÜLER:
               günün saati veya zaman aralıklarını kaydetme, ölçme vb. cihazları,

saat veya saat makineli veya senkron motorlu

                              tarih ve saat kaydedici cihazlar
                              devam kaydeden cihazlar
               zaman tapaları, mühimmat için
               zaman sayaçları, çalışma saatini gösterecek şekilde ayarlanmış

devir adedi sayaçları

               belirli bir zamanda bir mekanizmayı harekete geçirmeyi sağlayan

saat makineli veya senkron motorlu cihazlar

               zamanlama aletleri, elektrikli veya elektronik, saat tipi veya

senkron motorlu cihazı olmayan

ZAMBAK
ZAMKLAYICILAR, ZAMKLAMA MAKİNELERİ:
               matbaacılığa mahsus olanlar
               matbaacılığa mahsus olmayanlar
ZANZİBAR BİBERİ
ZAR VE ZAR KUTULARI
ZARARLI BİTKİLERİ YOK EDİCİLER
ZARARLI MANTARLARI YOK EDİCİLER
ZARARLI OT AYIKLAYICILARI, tarımsal, vs. :
               el aleti olarak, adi metalden
               makineler
ZARATİT
ZARF YAPMAYA MAHSUS MAKİNELER, kağıt zarflar için
ZARFLAR
               balon ve hava gemilerinin sert çerçeveleri, ve bunların aksamı
               tüp ve valflerin zarfları
               zarf açacakları: bkz. AÇACAKLAR
               cam zarflar:
                              kapalı veya donanımlı olanlar
                              açık ve donanımsız olanlar:
                                             elektrikli aydınlatma için
                                             katot ışın tüpleri için
                                             diğerleri
                              zarfların camdan parçaları
               kağıt zarflar:
                              posa ücretsiz gitmesi için üzeri imzalanan veya

damgalanan zarflar: bkz. DAMGALAR

                              zarf imaline mahsus kağıtlar
               şişeler için buğday sapından yapılmış mahfazalar
ZAYIFLAMA GÖSTERGELERİ, radyokomünikasyon ve telekomünikasyon için
ZEBRALAR, canlı
ZEBU, canlı
ZEHİR, arı yada yılan zehiri:
               kurutulmuş gudde haline getirilenler
               tedavide kullanılmak üzere, dozlandırılmış veya perakende

satılacak şekilde ambalajlanmış olanlar

ZEHİRLER
               zehirli yemler
               fare zehirleri: bkz. KEMİRGENLERE KARŞI KORUYUCULAR
ZEİN
ZEMBEREK KURMA ALETLERİ
ZEMBEREKLER, saatler için
               zembereklerin kontrolüne mahsus cihazlar
ZEMBİL ÇİÇEĞİ ve KÖKLERİ
ZEMİN ve DÖŞEMELİK:
               döşemeler:
                              uçak için
                              üç tekerlekli velespitler, sepetler yada hasta arabaları için
               karoseri tabanları, 87.01 ila 87.05 pozisyonlarında yer alan

motorlu taşıtlar için

               yer bezleri, dokumaya elverişli maddelerden
               yer kaplamaları:
                              mesnedi bulunanlar, ölçüsüne göre kesilmiş olsun olmasın
                                             kağıt veya karton mesnetli
                                             dokumaya elverişli madde mesnetli
                                                            mesnedi iğne işi keçe veya dokunmamış

mensucat olanlar

                                                            mesnedi dokumaya elverişli diğer

maddelerden olanlar

                                             örülmeye elverişli maddelerin diğer örülmeye

elverişli maddelerle düz dokunması veya

birbirine paralel iplik telleri haline getirilmesi

suretiyle yapılanlar

                                             kullanımında dışa bakan yüzleri dokumaya

elverişli maddelerden

                                             mesnedi bulunmayanlar:
                                                            plastiklerden, kendinden yapışkan olsun

olmasın, rulo halinde veya kare şeklinde

                                                            vinil klorür polimerlerinden olanlar
                                                            diğer plastiklerden olanlar
                                                            vulkanize kauçuktan:
                                                            parça halinde döşemelik maddeler
                                                            diğer yer kaplamaları
               yer kaplamalarının altına konulan destekler
               döşeme tahtalarını sıkıştırmaya mahsus kıskaçlar
               döşemelik paneller: bkz. Ahşap PANEL
               yer cilalama makineleri:
                              ev işlerinde kullanılmaya mahsus ağırlığı ne olursa olsun

elektro-mekanik

               yerleri fırçalama, kazıma ve ovma makineleri, ev işlerinde

kullanılmaya mahsus ağırlığı 20kg. veya daha az elektro-mekanik

ZENCEFİL
               zencefil, geçici olarak salamurada korumaya alınmış taze zencefil

dahil

                              şekerle konserve edilmiş
               t.b.y.a. surette konserve edilmiş veya hazırlanmış
               zencefil birası
               zencefilli ekmek
               zencefil reçeli
               zencefil rizomu
ZENİTAL TELESKOPLAR
ZERDAVAHILI: bkz. FIRÇA YAPIMINA MAHSUS MADDELER
ZERDEÇAL
               boyayıcı hülasalar
ZEYTİNLER:
               taze veya soğutulmuş
               zeytinyağı ve zeytinden elde edilen yağlar
                              zeytin yağı fraksiyonları, rafine edilmiş olsun olmasın,

fakat kimyasal olarak değiştirilmemiş

                                  saf zeytinyağı
                                  diğerleri
                              sadece zeytinden elde edilen diğer sıvı yağlar ve bunların

fraksiyonları, rafine edilmiş olsun olmasın, fakat kimyasal

olarak değiştirilmemiş

                                  zeytin artığı yağı
                              zeytin yağından elde edilen tekrar esterlenmiş yağlar
               zeytin artıkları, yağ ekstrasyonundan elde edilen
               sirke veya asetik asitle hazırlanmış veya konserve edilmiş
               sirke veya asetik asitten başka usullerle hazırlanmış veya

konserve edilmiş, doldurulmamış

               geçici olarak konserve edilmiş, fakat bu halleriyle derhal

yenilmeye elverişli olmayan

ZIMBA TAKIMLARI, perçin yapmaya mahsus
ZIMBA TELLERİ, adi metalden:
               kapılar, sandıklar, vb. için tertibatlar
ZIMBA TAKIMLARI, perçin yapmaya mahsus
ZIMBA TELLERİ, adi metalden:
               kapılar, sandıklar, vb. için tertibatlar
               zımba telleri:
                              şeritler halinde, zımba makineleri için
                              diğerleri:
                                             alüminyumdan
                                             bakırdan
                                             demir veya çelikten
                                             çinkodan
ZIMBALAMA MAKİNELERİ bkz. PUNÇLAR
ZIMBALAMA MAKİNELERİ ve ALETLERİ:
               kitap ciltlemesi için
               transmisyon kolonlarının uçlarını birleştirmek için genel amaçlı

kullanıma mahsus makineler

               elle kullanılan tabanca tipliler
               kağıttan eşya imaline mahsus makineler
               baskı makinelerine mahsus
               tezgahlar
               büro makineleri
                              aksam ve parçalar
ZIMBALAR, demircilere mahsus olanlar
ZIMBARA:
               zımpara
               zımpara makineleri:
                              post, deri ve kösele için
                              dokumaya elverişli mensucat için
               zımpara kağıdı, bezi, vs.
ZIMPARA KAĞIDI: bkz. AŞINDIRICILAR
               zımpara kağıdı blokları, ahşaptan
ZIMPARALAMA MAKİNA ve CİHAZLARI
               el ile kullanılmaya mahsus motorlu zımparalama cihazları:
                              elektrik motorlu elektro-mekanik aletler
                              pnömatik, hidrolik veya motorlu aletler
               zımparalama makinaları, ağaç vb. için
ZIPLAMA STANTLARI
ZIRH ELBİSELER
ZIRH ve ZIRHLI EŞYALAR
               insan vücudunu korumaya mahsus zırhlar
               zırh levhaları, tanklar ve diğer zırhlı savaş arabalarına mahsus
               zırhlı kapılar, tanklar ve diğer zırhlı savaş arabalarına mahsus
               tanklar ve diğer zırhlı savaş arabaları, motorlu, silahla donatılmış

olsun olmasın ve bunların aksam ve parçaları

                              zırhlı arabalar
                              hafif olarak zırhlandırılmış veya sökülebilir zırhlarla

donatılmış, mutad tipteki arabalar ve kamyonlar

                              zırhlı destek araçları
                              özel tahrip teçhizatıyla daimi olarak donatılmış zırhlı

arabalar

               zırhlı demiryolu vagonları
               zırhlı kasalar ve dolaplar
               zırhlı yer altı kabloları
ZIRHLI CEKETLER
ZIRHLI DOLAPLAR, zırhlı veya güçlendirilmiş, adi metalden
ZIRHLI KASA DAİRESİ KAPILARI, adi metalden
ZIRNIKLAR
               suni veya taklit zırnıklar
               tabii zırnık
ZIVANA AÇMA ALETLERİ:
               değişebilen aletler, adi metalden
               zıvana açan kesici zincirler
               zıvanalama makineleri, ağaçlara mahsus
ZIVANA TESTERELERİ
ZİFT KOKU, kömür ziftinden, diğer mineral ziftlerden
ZİFT YABALARI
ZİFTLER VE ZİFTTEN MAMÜL ÜRÜNLER:
               mineral ziftler ve bunlardan mamul ürünler:
                              mineral katranlar, ziftler:
                                             bundan mamul eşyalar
                                                            rulo halinde
                                                            diğerleri
                                             bitümenli karışımlar mineral katrandan, bloklar

halinde kesilmiş, aglomere edilmiş

                                             zift koku
                              montan zifti
                              petrol veya rafineri zifti
               hayvansal yada bitkisel mumların süzülmesinden meydana gelen

artıklar

               bitkisel ziftler:
                              doğal reçineler, t.b.y.a. doğal vs.
                              konsantre sülfit levisi, dinlendirme teknesine yatırılmış
                              bitkisel ziftler ve brewer zifti vb. preperatlar
ZİL MESNETLERİ
ZİLLER
ZİLLER, ÇINGIRAKLAR, ÇANLAR, KARİYYONLAR ve GONGLAR:
               Noel, vs. dekorasyonu
               saat zili ve gongu
               dalgıç çanları, mekanik tertibatlı
               elektrikli:
                              trafik kontrol ekipmanı
                              t.b.y.a.
                              aksam ve parçalar
               olta çıngırağı, iğneye balığın takıldığını haber veren, oltaya monte

edilmiş

               müzik aleti olan veya müzik aleti parçası olan:
               vurularak çalınan aletler
                              elektronik kariyyonlar
               elektrikli olmayan, t.b.y.a. :
                              ziller, çanlar, gonglar vb. adi metalden
               sofra zilleri:
                              camdan
                              değerli metalden veya değerli metallerle kaplanmış

metallerden

ZİNCİR DİŞLİLERİ, tekerlekler için
ZİNCİR:
               motosikletler için zincir örtücüler
               zincir kesiciler:
                              tekstil sanayiinde kullanılan dikiş makinaları için
                              zıvana açmaya mahsus kesici zincirler
               zincirli testereler: bkz. TESTERELER
               zincir dişliler
               zincir dikiş makinaları
ZİNCİRLER
               adi metallerden, t.b.y.a. taklit ziynet eşyası olan zincirleri içermez
                              alüminyumdan
                              bakırdan
                              demir yada çelikten:
                                             mafsal halkalı zincirler ve aksamı:
                                             makaralı zincirler
                                             diğer zincirler
                                             aksam ve parçaları
                              patinaj zincirleri
                              diğer zincirler:
                                             destekli halkalı
                                             diğerleri, kaynaklı halkalı
                                             diğerleri
                              diğer parçaları
               mücevher olanlar: bkz. MÜCEVHERLER
               kara zincirleri, arazi araştırmaları için
               makine ve alet parçası olanlar:
                              sıvı pompalarına mahsus
                              kömür kesiciler için kesici zincirler, kesici makinesi ve

bağlantı parçaları ile birlikte

                              kesici makinesi veya bağlantı parçaları ile birlikte

olmayanlar

                              elevatör taşıyıcılar için itici plakalarla mücebhez zincirler
ZİPEPROL
ZİRAATÇİLİK EŞYASI, camdan mamul
ZİRAATTE KULLANILAN ve BAHÇECİLİĞE MAHSUS EŞYALAR
               camdan eşyalar
               makine:
                              toprağı sürmek ve hazırlamak için olanlar
                                             aksam ve parçalar
                              diğerleri
el aletleri: bkz. ALETLER
ZİRKON ve ZİRKONAT: bkz. ZİRKONYUM BİLEŞİKLERİ
ZİRKONYA:
               zirkonyum dioksit
               sentetik kübik zirkonya
ZİRKONYUM:
               alaşımları
               eşya, t.b.y.a.
               tozu
               işlenmemiş halde
               döküntü ve hurda
               diğer şekillerde
ZİRKONYUM BİLEŞİKLERİ ve MİNERALLERİ:
zirkon ve zirkon kumları:
                              tabii metal cevheri olarak
                              emaye sanayiinde renk verici madde olarak kullanılmak

için hazırlanmış

                              kıymetli taş olarak
               zirkonat
               zirkonyum alaşımları
               zirkonyum borat
               zirkonyum borür
               zirkonyum karbür
               zirkonyum karbonitrür
               zirkonyum dioksit
               zirkonyum hidrür
               zirkonyum nitrür
               zirkonyum cevherleri ve zenginleştirilmiş zirkonyum cevherleri
               zirkonyum oksit, tabii
ZİRVE GÖSTERGELERİ
ZİRVE SAYAÇLARI
ZİTARLAR
ZOOLOJİK KOLEKSİYON veya KOLEKSİYONCU PARÇASI
ZORGİT
ZOYİSİT, monte edilmemiş
a-HİPOFAMİN
a-METİLFENTANİL, a-METİLFENTANİL hidroklorür
a-METİLTHIOFENTANİL, a-METİLTHIOFENTANİL hidroklorür
a-LOKOFERİL HİDROJEN SEKSİNAL
a-LOKOFERİL ASETAT
a-LOKOFERİL POLİETİLENGLİKOLSUKSİNAT
ß-HİPOLAMİN
ß LOKOFEROL
ß-HİDROKSİ-3-METİLFENTANİL, ß-HİDROKSİ-3-METİLFENTANİL hidroklorür
ß-KETOPROPAN(aseton)
error: İçerik korunmaktadır !!