İhracatta Alınması Gereken Belgelerin Yetkili Kurumları – AB Akademi

  283
  image_pdfimage_print

       İhracatta Alınması Gereken Belgelerin Yetkili Kurumları     

  Dış Ticaret MüsteşarlığıDahilde İşleme İzin Belgesi
  Hariçte İşleme İzin Belgesi
  Standart Kontrol Belgesi
  Ticari Kiralama
  Gümrük MüsteşarlığıGümrük Beyannamesi
  Bedelsiz İhracat
  Onaylanmış Kişi Statü Belgesi
  Döviz Beyan Tutanağı
  Maliye BakanlığıOnaylı Özel Fatura
  Tarım ve Köy İşleri BakanlığıUluslararası Orijin ve Bitki Sağlık Sertifikası
  Hayvansal Ürünlerle İlgili Sağlık Sertifikası
  Gübre İhracatı
  Tohum İhracatı
  Su Ürünleri İhracatı
  Yarış Atları İhracatı
  Yem İhracatı
  Zirai Mücadele İlaç ve Aletleri
  Veteriner İlaçları İhracatı
  Doğal Çiçek Soğanları İhracatı
  Damızlık Büyük ve Küçük Baş Hayvan İhracatı
  Doğa Mantarı İhracatı
  Sağlık BakanlığıAfyon ve Haşhaş Kellesi İhracatı
  Uyuşturucu Maddelerin İhracatı
  Milli Savunma BakanlığıHarp, Silah ve Mühimmat İhracatı
  Orman BakanlığıAv Hayvanları İhracatı
  Çevre BakanlığıTehlikeli Atıkların İhracatı
  Kültür BakanlığıHalı Ekspertiz Raporu
  Antika Hediyelik Eşya
  ValiliklerUygunluk Belgesi (Sınır Ticaret Merkezi)
  İhracatçı BirlikleriKayda Bağlı İhracat
  Konsinye İhracat
  Kredili İhracat
  Takas (Bağlı Muamele)
  Kotaya Tabi Ürünlerin İhracatı
  Nihai Kullanım Sertifikası
  Sanayi Odaları
  Ticaret Odaları
  Sanayi ve Ticaret Odaları
  Ticaret Borsaları
  Menşe Şahadetnamesi
  A.TR Belgesi
  EUR1 Belgesi
  İşlenmiş Lületaşı İhracatı
  Borsa Tescil Beyannamesi GSP Formu (Form A)
  Ekspertiz Raporu
  ATA Karneleri
  T. Şeker Fabrikaları MüdürlüğüŞeker İhracatı
  Türkiye Atom Enerjisi KurumuRadyasyon Analiz Belgesi (Ari Belgesi / Sarı Belgesi)
  MüftülüklerHelal Belgesi
  BankalarTransit Ticaret
  Döviz Alım Belgesi

        AB Gümrük Müşavirliği ve Danışmanlık A.Ş.     

  Uzmanlarımız tarafından hazırlanan bu çalışmalarda verilen bilgilerden dolayı şirketimizin yasal sorumluluğu bulunmamaktadır. Belirli bir konuya ilişkin olarak ilgili danışmana başvurulması tavsiye edilmektedir.

  image_pdfimage_print