Search
Close this search box.

İdari İzin Hakkında – 24 Nisan 2020

Kaydet
Please login

T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
İstanbul Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü

Sayı: 73599646-133.01
Konu: İdari İzin

22.04.2020/54024364
DAĞITIM YERLERİNE

Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığının 24 Nisan 2020 Cuma günü kamu ve kuruluşlardaki bütün çalışanların idari izinli sayılmalarına ilişkin 21.04.2020 tarihli ve 16440 sayılı yazıları ilişikte gönderilmiştir.

Bu itibarla, 24 Nisan 2020 Cuma günü ( bir gün) idari izin süresince, hizmetin yürütülmesini sağlayacak seviyede personelin görevlendirilmesi ve öngörülen sürede (08:00/17:00) işlemlerin mesai tahsilatı yapılmaksızın yürütülmesi,

Bununla birlikte, idari izin süresince Bölge Müdürlüğümüzde görevlendirilecek personele ilişkin bilgiler ekli listede belirtilmiş olup, gümrük işlemlerinin aksatılmadan yürütülmesi bakımından gerekli tüm tedbirlerin titizlikle alınması hususunda bilgi ve gereğini rica ederim.

Yalçın ÖZDEN
Bölge Müdürü

Ek:
Yazı ve liste

Dağıtım:
Tüm Şube Müdürlükleri
Tüm Bağlantı Gümrük Müdürlükleri
Tüm Bağlantı Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlükleri
Tüm Tasfiye İşletme Müdürlükleri
İstanbul Laboratuvar Müdürlüğü
Dış Ticaret İşlemleri Şube Müdürlüğü
Ticaret Denetmenleri Şube Müdürlüğü
İstanbul Gümrük Müşavirleri Derneği

Resmi Yazının Orijinal Nüshası İçin Link’e Tıklayınız.

Uzmanlarımız Tarafından Hazırlanan Bu Çalışmalarda Verilen Bilgilerden Dolayı Şirketimizin Yasal Sorumluluğu Bulunmamaktadır. Belirli Bir Konuya İlişkin Olarak İlgili Danışmana Başvurulması Tavsiye Edilmektedir.

Scroll to Top