T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı : E-73421605-156.01-00063517046
Konu :ÖTV Kanunu Eki III Sayılı Listesinin B
Cetvelinde ÖTV Hesaplama

DAĞITIM YERLERİNE

ÖTV Kanunu eki III sayılı listenin B Cetveli kapsamı tütün mamullerinin ÖTV hesaplamasında; nispi vergi tutarının hesaplanabilmesi için, halihazırda BİLGE Sisteminde “Algılama birimi 3” kutusuna “ithal edilen eşyanın perakende satış fiyatının toplamı ile CIF tutarı, yurtdışı harcamalar, gümrük vergisi ve yurtiçi harcamaların toplamı arasındaki fark” girilmekte olup bu bilgi yerine sadece ithal edilen eşyanın perakende satış fiyatının toplamının beyan edilmesi yönünde değişiklik yapılmıştır.

Bu kapsamda, konuya ilişkin üyelerinize gerekli bilgilendirmenin yapılması hususunda bilgi ve gereğini rica ederim.

 

Dağıtım:
Ankara Gümrük Müşavirler Derneğine
Bursa Gümrük Müşavirleri Derneğine
İstanbul Gümrük Müşavirleri Derneğine
İzmir Gümrük Müşavirleri Derneğine
Mersin Gümrük Müşavirleri Derneğine

 

Burak Serkan YAŞAR
Bakana.
Genel Müdür Yardımcısı V.


T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı :E-73421605-156.01-00063281130
Konu :ÖTV Kanunu Eki III Sayılı Listesinin B
Cetvelinde ÖTV Hesaplama

BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞINA

a) 21.10.2020 tarihli ve E-73421605-156.01-00058403409 sayılı yazı.
b) 08.04.2021 tarihli ve E-73421605-156.01-00063098306 sayılı yazı.
c) 09.04.2021 tarihli ve E-69945751-708.01-00063161577 sayılı yazınız.

İlgi a’da kayıtlı yazınız ile ÖTV III sayılı listenin B Cetveli kapsamı tütün mamullerinin ÖTV hesaplamasında; nispi vergi tutarının hesaplanabilmesi için, “Algılama birimi 3” kutusuna “ithal edilen eşyanın perakende satış fiyatının toplamı ile CIF tutarı, yurtdışı harcamalar, gümrük vergisi ve yurtiçi harcamaların toplamı arasındaki fark” yerine sadece ithal edilen eşyan perakende satış fiyatının toplamının beyan edilerek BİLGE Sisteminin ÖTV hesaplamasının sağlanıp sağlanamayacağına ve söz konusu düzenlemenin mevcut ÖTV hesaplanmasına ilişkin işleyişte herhangi bir soruna sebebiyet verip vermeyeceğine ilişkin Başkanlığımız değerlendirmeleri sorulmuş olup, cevaben alman ilgi c’de kayıtlı yazınız ile nispi vergi tutarının hesaplanabilmesi için, “Algılama birimi 3” kutusuna sadece ithal edilen eşyanın perakende satış fiyatının toplamının beyan edilerek BİLGE Sisteminin ÖTV hesaplamasının sağlanmasının mümkün olduğu bildirilmiştir.

ÖTV III sayılı listenin B Cetveli kapsamı eşya için geçerli olan ÖTV tahakkukuna ilişkin olarak BİLGE Sistemindeki mevcut işleyişi bozmadan bir düzenleme yapılmasının gereği hasıl olmuştur.

Bu kapsamda:

1- ÖTV III sayılı listenin B Cetveli kapsamı eşya için nispi vergi tutarının, “Algılama birimi 3” kutusuna girilen “ithal edilen eşyanın perakende satış fiyatının toplamı ile CIF tutarı, yurtdışı harcamalar, gümrük vergisi ve yurtiçi harcamalarının toplamı arasındaki fark” üzerinden hesaplanmasına ilişkin uygulamanın sonlandırılması,

2- “Algılama birimi 3” kutusuna ithal edilen eşyanın perakende satış fiyatının toplamının” yükümlülerce beyan
edilerek BİLGE Sisteminin geçerli oran üzerinden ÖTV nispi vergi tutarını hesaplamasının sağlanması,

şeklinde BİLGE Sisteminde düzenleme yapılması ile test edilmek üzere yapılan işlem sonucundan Genel Müdürlüğümüze bilgi verilmesini arz ederim.

Mustafa GÜMÜŞ
Genel Müdür

Resmi Yazının Orjinalini Görmek İçin Tıklayınız.

https://abmevzuat.com/wp-content/uploads/2020/04/turk-ticaret-bakanligi.jpg