Search
Close this search box.

Güney Kore – Sonradan Kontrol (STA) – 13.03.2020

Kaydet
Kapat

T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
Uluslararası Anlaşmalar ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü

Sayı : 16934678-163.01.06
Konu : Güney Kore Sonradan Kontrol

13.03.2020 / 53192566
DAĞITIM YERLERİNE

Güney Kore Gümrük İdaresi’nden e-posta ekinde alınan 10.03.2020 tarihli yazıda, yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgını nedeniyle Serbest Ticaret Anlaşması kapsamındaki sonradan kontrol taleplerine yönelik cevapların ilgili ülkelere iletilmesinde posta hizmetleri kaynaklı aksama ve gecikmelerin yaşandığı belirtilerek, durumun iyileşmesine kadar sonradan kontrol taleplerine yalnızca e-posta ile cevap verilebileceği ifade edilmiştir.

Bu bağlamda, korona virüsüne bağlı aksaklıklar giderilinceye kadar, Güney Kore Gümrük İdaresinden e-posta ile gelecek sonradan kontrol cevaplarının kabul edilmesi, ilgili ülkeye yönelik sonradan kontrol yazılarının da ilgili ülkeye e-posta ile gönderilmesinin uygun olacağı düşünülmektedir. Bu bağlamda, tüm Bölge Müdürlüklerimizin sonradan kontrol yazışmalarında kullanacağı e-posta adreslerini Güney Kore makamlarına iletilmesini teminen Genel Müdürlüğümüze göndermeleri beklenmektedir.

Diğer taraftan, Seul Ticaret Müşavirliğimiz tarafından iletilen, Güney Kore Gümrük İdaresinin 26.02.2020 tarihli bir diğer yazısında ise, ülkemiz ile olan Serbest Ticaret Anlaşması kapsamında alınan sonradan kontrol taleplerinde son dönemde önemli derecede artış gözlemlendiği, sayının fazla olması sebebiyle cevap vermekte zorlandıkları ifade edilmiştir. Bu kapsamda, sonradan kontrol işlemlerinin daha hızlı sonuçlandırılması için Bölge Müdürlüğünüzde gerçekleştirilen ithalat işlemlerine yönelik sonradan kontrol taleplerinde, aynı ihracatçı firmaya ait işlemlerin tek bir yazı ekinde gönderilmesinin uygun olacağı düşünülmektedir.

Bu kapsamda, Güney Kore Gümrük İdaresi ile yapılacak sonradan kontrol yazışmalarında aynı ihracatçıya ait işlemlerin tek bir yazı ile iletilmesi ve yazışmalarda kullanılacak olan e-posta adreslerinin en geç 30 Mart 2020 tarihine kadar Genel Müdürlüğümüze gönderilmesi hususunda bilgileri ile gereğini rica ederim.

Sevil KARACA AYDEMİR
Bakan a.
Daire Başkanı

Yazının Orijinal Nüshası İçin Link’i Tıklayınız

Güney Kore Ticaret Sanayi ve Enerji Bakanlığı İçin Link’e Tıklayınız.

Uzmanlarımız Tarafından Hazırlanan Bu Çalışmalarda Verilen Bilgilerden Dolayı Şirketimizin Yasal Sorumluluğu Bulunmamaktadır. Belirli Bir Konuya İlişkin Olarak İlgili Danışmana Başvurulması Tavsiye Edilmektedir.

Scroll to Top