Search
Close this search box.

Güney Kore – Sonradan Kontrol (STA) – 25.03.2020

Kaydet
Kapat

T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı : 20117910-163.01.01[G. KORE STA]
Konu : Güney Kore – STA Menşe Beyanı

25.03.2020 / 53484022
DAĞITIM YERLERİNE

Bilindiği üzere, Türkiye-Güney Kore Serbest Ticaret Anlaşması kapsamında Güney Kore’den ithal edilecek eşyaya tercihli rejim uygulanabilmesi için ihracatçı tarafından fatura, teslimat notu veya herhangi bir ticari belge üzerine yapılan “menşe beyanı” nın gümrük idarelerine ibraz edilmesi gerekmektedir. Söz konusu belge ihracatçı tarafından “Türkiye-Güney Kore Serbest Ticaret Anlaşması Çerçevesindeki Ticarette Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmelik” in Ek-3 üne uygun olarak hazırlanarak imzalanmakta ve belge üzerinde Güney Kore makamlarının herhangi bir onayı veya vizesi bulunmamaktadır.

Mezkur Yönetmeliğin “Üçüncü ülkelerde düzenlenmiş faturalar” başlıklı 31 inci maddesinde ise “İthalatçı Taraf ülke gümrük idaresi, satış faturasının üçüncü bir ülkede yerleşik bir şirket tarafından veya söz konusu şirketin hesabına çalışan bir ihracatçı tarafından düzenlendiği durumlarda da, eşyanın bu Yönetmeliğin gerekliliklerini yerine getirmesi koşuluyla, menşe beyanlarını kabul edebilir.” hükmü yer almaktadır. Bu durumda, ithalat işlemlerinde üçüncü ülkede yerleşik firmanın düzenlediği satış faturaları kabul edilebilmekte ancak menşe beyanlarının, eşyanın Güney Kore’deki yerleşik ihracatçısı tarafından teslimat notu veya çeki listesi gibi başka herhangi bir ticari belge üzerinde yapılması gerekmektedir.

Bakanlığımıza intikal eden olaylardan, Güney Kore STA kapsamında yapılan ithalatlarda gümrük idaresine ibraz edilen Güney Kore’deki yerleşik ihracatçısı tarafından teslimat notu, çeki listesi gibi bir ticari belge üzerine yapılan mezkur Yönetmelikte belirlenen usulüne uygun menşe beyanlarının da, eşyanın Güney Kore menşeli ve çıkışlı olup ticaret yapılan ülkenin başka bir ülke olmasından dolayı 21.11.2019 tarih ve 2019/06 sayılı İç Genelge kapsamında değerlendirilerek sonradan kontrole gönderildiği ve sonradan kontrol sonucu beklenmeksizin menşe beyanlarının
geçersiz addedilerek eksik alınan vergiler için ek tahakkuk ile ceza kararlarının düzenlendiği anlaşılmıştır.

Bilindiği üzere, 2019/06 sayılı İç Genelge’de, Güney Kore STA kapsamında yapılan ithalatlarda geçerli olmayan menşe beyanları için yapılacak işlemler düzenlenmiştir. Güney Kore STA kapsamında tercihli ticarette, ticaret yapılan ülke üçüncü bir ülke olsa dahi usulüne uygun olarak düzenlenen ve ibraz edilen menşe beyanlarının ise, mutat usuller çerçevesinde doğruluğundan şüphe edilmesi durumunda sonradan kontrole gönderilmesi, sonradan kontrol sonucu gelmeden ek tahakkuk ve ceza kararı düzenlenmemesi ve sonradan kontrol neticesine göre işlem tesis edilmesi gerekmektedir.

Bilgi ve gereğini rica ederim.

Mustafa GÜMÜŞ
Bakan a.
Genel Müdür

Dağıtım:
Tüm Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüklerine

Resmi Yazının Orijinal Nüshası İçin Link’e Tıklayınız.

Gümrükler Genel Müdürlüğü İçin Tıklayınız.

Uzmanlarımız Tarafından Hazırlanan Bu Çalışmalarda Verilen Bilgilerden Dolayı Şirketimizin Yasal Sorumluluğu Bulunmamaktadır. Belirli Bir Konuya İlişkin Olarak İlgili Danışmana Başvurulması Tavsiye Edilmektedir.

Scroll to Top