Search
Close this search box.

Yetkilendirilmiş Yükümlü ve Onaylanmış Kişi Hakkında 7326

Kaydet
Kapat

YYS (Yetkilendirilmiş Yükümlü Statüsü) ve OKS (Onaylanmış Kişi Statüsü) Başvurularında 7326 Sayılı Kanunun Olumsuz Bir Etkiye Sahip Olmaması Hakkında

Gümrükler Genel Müdürlüğü (E-52856264-106.99-00065092496) Sayılı Cevap Yazısı İçin Link’e Tıklayınız

09.06.2021 Tarihli 31506 Sayılı Resmi Gazete İle Yürürlüğe Giren 7326 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun İçin Link’e Tıklayınız

21.06.2021 Tarihli 31518 Sayılı Resmi Gazete İle Yürürlüğe Giren 7326 Sayılı Kanun Kapsamında Gümrük Alacaklarının Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Tebliğ İçin Link’e Tıklayınız


Uzmanlarımız Tarafından Hazırlanan Bu Çalışmalarda Verilen Bilgilerden Dolayı Şirketimizin Yasal Sorumluluğu Bulunmamaktadır. Belirli Bir Konuya İlişkin Olarak İlgili Danışmana Başvurulması Tavsiye Edilmektedir.

Scroll to Top