AB Mevzuat     

YYS (Yetkilendirilmiş Yükümlü Statüsü) ve OKS (Onaylanmış Kişi Statüsü) Başvurularında 7326 Sayılı Kanunun Olumsuz Bir Etkiye Sahip Olmaması Hakkında

Gümrükler Genel Müdürlüğü (E-52856264-106.99-00065092496) Sayılı Cevap Yazısı İçin Link’e Tıklayınız

09.06.2021 Tarihli 31506 Sayılı Resmi Gazete İle Yürürlüğe Giren 7326 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun İçin Link’e Tıklayınız

21.06.2021 Tarihli 31518 Sayılı Resmi Gazete İle Yürürlüğe Giren 7326 Sayılı Kanun Kapsamında Gümrük Alacaklarının Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Tebliğ İçin Link’e Tıklayınız


     AB Gümrük Müşavirliği ve Danışmanlık A.Ş.     

Uzmanlarımız tarafından hazırlanan bu çalışmalarda verilen bilgilerden dolayı şirketimizin yasal sorumluluğu bulunmamaktadır. Belirli bir konuya ilişkin olarak ilgili danışmana başvurulması tavsiye edilmektedir.

Önceki İçerikYatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar 4191
Sonraki İçerikGüney Afrika Elektronik Menşe Şahadetnamesi Düzenlenmesi