Tarım Ürünlerine İlişkin DİR Uygulamaları

Kaydet
Kapat

T.C. Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü Tarım Ürünlerine İlişkin DİR Uygulamaları 19/10/2022 tarih 079247850 sayılı yazıda;

Bilindiği üzere, “İhracat:2016/12 sayılı Dahilde İşlem Rejimi (DİR) Tebliği”nin 17’nci maddesinin 10’uncu fıkrası uyarınca Bakanlıkları uluslararası emtia piyasalarındaki konjonktürel fiyat dalgalanmalarından dolayı Döviz Kullanım Oranları’nı dönemsel veya sektörel olarak yükseltmeye yetkili kılındığı, bu kapsamda, son dönemde vuku bulan fiyat dalgalanmaları ile yurt dışı piyasa dinamikleri de dikkate alınarak, 18/10/2022 tarihi öncesinde düzenlenen ve belge taahhüt hesabı kapatılmamış bulunan 0713.40.00.00.13 gümrük tarife istatistik pozisyonlu kabuklu kırmızı mercimek ithalatı öngörülen DİİB’lerin ihracat taahhüt hesabının kapatılmasında döviz kullanım oranının azami %130 olarak, 0713.10.90.00.19 gümrük tarife istatistik pozisyonlu kabuklu kuru bezelye ithalatı öngörülen DİİB’lerin ihracat taahhüt hesabının kapatılmasında ise döviz kullanım oranının azami %100 olarak uygulanması hususu Bakanlık Makamı’nın 18/10/2022 tarih ve 79242144 sayılı Bakanlık Makamı Onayı ile uygun görüldüğü ifade edilmektedir.

Ticaret Bakanlığı İçin Link’e Tıklayınız.

Uzmanlarımız Tarafından Hazırlanan Bu Çalışmalarda Verilen Bilgilerden Dolayı Şirketimizin Yasal Sorumluluğu Bulunmamaktadır. Belirli Bir Konuya İlişkin Olarak İlgili Danışmana Başvurulması Tavsiye Edilmektedir.

Scroll to Top