Search
Close this search box.

Ürün Güvenliği ve Denetimi 2024/21 Ek

Kaydet
Kapat

15.05.2024 Tarihli 32547 Sayılı Resmi Gazete

TEBLİĞ

Ticaret Bakanlığından:

BAZI TARIM ÜRÜNLERİNİN İHRACATINDA VE İTHALATINDA
TİCARİ KALİTE DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2024/21)

MADDE 1- 31/12/2023 tarihli ve 32416 dördüncü mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bazı Tarım Ürünlerinin İhracatında ve İthalatında Ticari Kalite Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2024/21)’nin Ek-1/C’sindeki tabloda yer alan 38 inci satır aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı tabloya aşağıdaki satır eklenmiştir.

No GTİP Madde İsmi İlgili Standart Standardın Farklı Uygulanacak Maddesi
38 0809.30.20.00.00 Yassı şeftaliler (Prunus persica var. Platycarpa ve yassı nektarinler (Prunus persica var. platerina) TS/42 Şeftali – Mart 2007 (T1: Kasım 2011 ve T2 Mart 2024 dahil) 5.1 Numune Alma
“5.1 Numune Alma” maddesi “5.1 Denetim İçin Ayrılacak Ambalaj Sayısı” olarak uygulanmalıdır. Buna göre;
5.1 Denetim için Ayrılacak Ambalaj Sayısı
Çeşidi, sınıfı, boyu ve ambalâjları aynı olan ve bir seferde muayeneye sunulan şeftaliler/nektarinler bir parti sayılır. Şeftali/Nektarin denetimi için, Denetim İçin Ayrılacak Ambalaj Çizelgesi kullanılır.
Denetim İçin Ayrılacak Ambalaj Çizelgesi

Parti Büyüklüğü
(N)
Ayrılacak Ambalaj Sayısı
(n)
25’e kadar
26 – 150
151 – 1200
1201 – 35000
35001 ve yukarısı
2
3
5
8
13

Gerekli görülen durumlarda, ayrılacak ambalaj sayısı arttırılabilir.
6.3 İşaretleme
Şeftali/Nektarin ambalajları üzerine en az aşağıdaki bilgiler okunaklı olarak silinmeyecek ve bozulmayacak şekilde yazılır veya basılır.
– İmalatçı, ihracatçı, ithalatçı firmalardan en az birinin ticari ünvanı veya kısa adı, varsa tescilli markası (sadece yurt dışındaki ithalatçı firmanın ticari ünvanı veya kısa adının yazılması durumunda, ambalajlar üzerine “Türk Malı” ibaresinin yazılması),
– Bu standardın işaret ve numarası (TS/42 şeklinde),
– Ürünün adı (Şeftali/Nektarin),
– Çeşidi,
– Sınıfı,
– Boyu,
– Üretim yeri veya bölgesi (isteğe bağlı),
– Parti, seri veya kod numaralarından en az biri,
– Brüt veya net kütlesi (kg olarak) (isteğe bağlı),
– Meyve eti rengi (isteğe bağlı),
– Büyük ambalajlardaki küçük tüketici ambalajlarının sayısı ve kütlesi (isteğe bağlı).
Bu bilgiler Türkçe veya yabancı dillerde yazılabilir.
*İlgili standartta geçen şeftali veya şeftaliler ibareleri şeftali/nektarin veya şeftaliler/nektarinler olarak değerlendirilir.

0809.30.30.00.00 Nektarinler
0809.30.80.00.00 Diğerleri (Şeftali)

No GTİP Madde İsmi İlgili Standart Standardın Farklı Uygulanacak Maddesi
48 0704.10.10.00.12 Brokoli TS/13191 brokoli-Nisan 2006 5.1 Numune Alma
“5.1 Numune Alma” maddesi “5.1 Denetim İçin Ayrılacak Ambalaj Sayısı” olarak uygulanmalıdır. Buna göre;
5.1 Denetim için Ayrılacak Ambalaj Sayısı
Numune partiden alınır. Sınıf ve ambalajları aynı alıp bir defada muayeneye sunulan brokoliler bir parti sayılır. Brokoli denetimi için, Denetim İçin Ayrılacak Ambalaj Çizelgesi kullanılır.
Denetim İçin Ayrılacak Ambalaj Çizelgesi

Parti Büyüklüğü
(N)
Ayrılacak Ambalaj Sayısı
(n)
25’e kadar
26 – 150
151 – 1200
1201 – 35000
35001 ve yukarısı
2
3
5
8
13

Gerekli görülen durumlarda, ayrılacak ambalaj sayısı arttırılabilir.

6.2 Ambalajlama
Brokoli ürünü tam olarak koruyup muhafaza edecek şekilde ambalajlanmalıdır.
Ambalajın iç kısmında kullanılan malzeme mutlaka yeni, temiz ve ürünün harici ve dahili zarar görmesini önleyecek kalitede olmalıdır.
Ambalajların yapımında kullanılan her çeşit malzeme insan sağlığına zararsız yeni, temiz ve kuru olmalıdır.
Kullanılan kağıt, etiket gibi malzemelerin baskısı etiketlemesi zehirli olmayan mürekkeple yapılmalı ve
tutkalla yapıştırılmalıdır.
Ambalaj her türlü yabancı maddeden arınmış olmalıdır.
Brokoliler düşey ya da yatay olarak ambalaj içinde sarılabilir.
Düşey sarılı ambalaja başa zarar vermeyecek kadar yeterli basınçla sıkıca yapılmalıdır. Gerekirse ürünün daha iyi ambalajlanması için bazı başlar yatay olarak aynı ambalajda sarılabilir.
Brokoli ön ambalajlanmış ya da demet halinde olmalıdır.
Ön ya da demet ambalajları kütlece yaklaşık olarak aynı olmalıdır.

6.3 İşaretleme
Brokoli ambalajları üzerine en az aşağıdaki bilgiler okunaklı olarak silinmeyecek ve bozulmayacak şekilde yazılır veya basılır. Ambalajın ağzı açıldığında tekrar kapatılmamalı veya tekrar kapatıldığında kapatıldığı belli olacak şekilde kapatılmalıdır.
− İmalatçı, ihracatçı, ithalatçı firmalardan en az birinin ticari ünvanı veya kısa adı, varsa tescilli markası (sadece yurt dışındaki ithalatçı firmanın ticari ünvanı veya kısa adının yazılması durumunda, ambalajlar üzerine “Türk Malı” ibaresinin yazılması),
− Bu standardın işaret ve numarası (TS 13191 şeklinde),
− Ürünün adı (Brokoli),
− Sınıfı,
− Boyu (isteğe bağlı),
− Üretim bölgesi veya yerel ismi (isteğe bağlı),
− Parti, seri veya kod numaralarından en az biri,
− Brüt veya net kütlesi (en az g veya kg olarak) (isteğe bağlı),
− Büyük ambalâjlardaki küçük tüketici ambalâjların sayısı ve kütlesi (isteğe bağlı).
Bu bilgiler Türkçe veya yabancı dillerde yazılabilir.

MADDE 2- Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

Resmi Gazete İçin Tıklayınız.


Bazı Tarım Ürünlerinin İhracatında ve İthalatında Ticari Kalite Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2024/21)’nin Ek-1/C’sindeki tabloda yer alan 38 inci satırın (eski) hali;

38 0809.30.80.00.00 Diğerleri (Şeftali) TS/42 Şeftali – Mart 2007 (T1: Kasım 2011 dahil) 5.1 Numune Alma
“5.1 Numune Alma” maddesi “5.1 Denetim İçin Ayrılacak Ambalaj Sayısı” olarak uygulanmalıdır. Buna göre;
5.1 Denetim için Ayrılacak Ambalaj Sayısı
Çeşidi, sınıfı, boyu ve ambalâjları aynı olan ve bir seferde muayeneye sunulan şeftaliler bir parti sayılır. Şeftali denetimi için, Denetim İçin Ayrılacak Ambalaj Çizelgesi kullanılır.
Denetim İçin Ayrılacak Ambalaj Çizelgesi

Parti Büyüklüğü
(N)
Ayrılacak Ambalaj Sayısı
(n)
25’e kadar
26 – 150
151 – 1200
1201 – 35000
35001 ve yukarısı
2
3
5
8
13

Gerekli görülen durumlarda, ayrılacak ambalaj sayısı arttırılabilir.
6.3 İşaretleme
Şeftali ambalajları üzerine en az aşağıdaki bilgiler okunaklı olarak silinmeyecek ve bozulmayacak şekilde yazılır veya basılır.
– İmalatçı, ihracatçı, ithalatçı firmalardan en az birinin ticari ünvanı veya kısa adı, varsa tescilli markası (sadece yurt dışındaki ithalatçı firmanın ticari ünvanı veya kısa adının yazılması durumunda, ambalajlar üzerine “Türk Malı” ibaresinin yazılması),
– Bu standardın işaret ve numarası (TS/42 şeklinde),
– Ürünün adı (Şeftali),
– Çeşidi,
– Sınıfı,
– Boyu,
– Üretim yeri veya bölgesi (isteğe bağlı),
– Parti, seri veya kod numaralarından en az biri,
– Brüt veya net kütlesi (kg olarak) (isteğe bağlı),
– Meyve eti rengi (isteğe bağlı),
– Büyük ambalajlardaki küçük tüketici ambalajlarının sayısı ve kütlesi (isteğe bağlı).
Bu bilgiler Türkçe veya yabancı dillerde yazılabilir.

Uzmanlarımız Tarafından Hazırlanan Bu Çalışmalarda Verilen Bilgilerden Dolayı Şirketimizin Yasal Sorumluluğu Bulunmamaktadır. Belirli Bir Konuya İlişkin Olarak İlgili Danışmana Başvurulması Tavsiye Edilmektedir.

Scroll to Top