image_pdfimage_print

15.07.2021 Tarihli 31542 Sayılı Resmi Gazete

CUMHURBAŞKANI KARARI 

Karar Sayısı: 4298

          Ekli “Bazı mallara uygulanan özel tüketim vergisi oranlarının yeniden belirlenmesi hakkındaki ekli Kararın yürürlüğe konulmasına, 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun 12 nci maddesi gereğince karar verilmiştir.

   14 Temmuz 2021
Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI

14.07.2021 TARİHLİ VE 4298 SAYILI CUMHURBAŞKANI KARARI EKİ

KARAR

Madde 1- (1) 6/6/2002 tarihli 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (III) sayılı listenin B cetvelinde yer alan ve aşağıdaki tabloda isimleri belirtilen malların vergi oranları karşılarında gösterildiği şekilde yeniden belirlenmiştir.

Madde 2- (1) Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

Madde 1- (1) Bu Karar hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür.

Resmi Gazetenin Orjinal Nüshası ve Eki İçin Link’e Tıklayınız

image_pdfimage_print