Search
Close this search box.

9822 Sayılı Ham Petrol ve İlişkili Maddelere Dair Karar 9974

Kaydet
Kapat

16.01.2021 Tarihli 31366 Sayılı Resmi Gazete 

KURUL KARARI

Karar Tarihi: 14/01/2021

Karar No: 9974

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 14/01/2021 tarihli toplantısında; ekteki “17/12/2020 Tarih ve 9822 Sayılı Ham Petrol, Akaryakıt, İhrakiye, Madeni Yağ, Baz Yağ ve Petrolle İlişkili Maddelere Dair Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar”ın kabul edilerek Resmi Gazete’de yayımlanmasına, karar verilmiştir.

EK

17/12/2020 TARİH VE 9822 SAYILI HAM PETROL, AKARYAKIT, İHRAKİYE, MADENİ YAĞ, BAZ YAĞ VE PETROLLE İLİŞKİLİ MADDELERE DAİR KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KARAR

MADDE 1 22/12/2020 tarihli ve 31342 sayılı Resmî Gazete`de yayımlanan 17/12/2020 tarih ve 9822 sayılı Ham Petrol, Akaryakıt, İhrakiye, Madeni Yağ, Baz Yağ ve Petrolle İlişkili Maddelere Dair Karar`ın 4 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 4 – (1) Petrol Piyasası Kanununun uygulanmasında aşağıdaki tabloda yer alan maddeler, belirtilen GTİP numaralarına göre işleme alınır.

Maddeler GTİP No
Ham Petrol

2709.00.10.00.00

2709.00.90.00.00

Madeni Yağ

2710.19.81.00.00

2710.19.83.00.00

2710.19.85.00.00

2710.19.87.00.00

2710.19.91.00.00

2710.19.93.00.00

2710.19.99.00.25

3403.11.00.00.00

3403.19.10.00.00

3403.19.20.00.00

3403.19.80.00.00

3403.91.00.00.00*

3403.99.00.00.00

Baz Yağ

2710.19.75.00.00

2710.19.99.00.11

2710.19.99.00.98

2710.19.71.00.00

Benzin Türlerine Harmanlanan Ürün

2207.20.00.10.13

2207.20.00.10.14

2909.19.90.00.13

Motorin Türlerine Harmanlanan Ürün 3826.00.10.00.11

*3403.91.00.00.00 GTİP numaralı ürün;

– Dokumaya elverişli maddelerin, deri ve köselenin, post ve kürklerin veya diğer maddelerin işlenmesine mahsus müstahzar olarak kullanılmak üzere üretilmesi,

– Mineral yağ içermemesi,

koşullarının birlikte sağlaması durumunda madeni yağ olarak kabul edilmez.

MADDE 2 – Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Karar hükümlerini Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı yürütür.

Resmi Gazetenin Orjinal Nüshası İçin Link’e Tıklayınız.

Uzmanlarımız Tarafından Hazırlanan Bu Çalışmalarda Verilen Bilgilerden Dolayı Şirketimizin Yasal Sorumluluğu Bulunmamaktadır. Belirli Bir Konuya İlişkin Olarak İlgili Danışmana Başvurulması Tavsiye Edilmektedir.

Scroll to Top