Search
Close this search box.

Beyannamelerin 24 Nolu Alanı Hakkında

Kaydet
Kapat

T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı : E-73421605-010.01 -00060341619
Konu : Beyannamenin 24 No’lu Alanı Hk

08.01.2021/60341619
İSTANBUL GÜMRÜK MÜŞAVİRLERİ DERNEĞİ

İlgi : a) 28/08/2019 tarihli 2019/3705-BU sayılı yazınız.
b) 21/10/2020 tarihli, 2020/3737-BU sayılı yazınız.

İlgide kayıtlı yazılarınız konusu 5300, 3153, 6123 ve 6323 rejim kodlarında gümrük beyannamesinin 24 nolu alanına yalnızca ana ekrandan kayıt yapılabilmesi, kalem bazında kayıt yapılamaması nedeniyle yaşanan sorun ile ilgili olarak gerekli teknik düzenleme gerçekleştirilmiştir.

Bu kapsamda yapılan teknik düzenleme neticesinde bahse konu rejim kodları ile tescil edilen beyannamelerde ana ekrana ilave olarak kalem ekranından da işlemin niteliği bilgisi girilebilmektedir.

Bilgi ve gereğini rica ederim.

Burak Serkan YAŞAR
Bakan a.
Genel Müdür Yrd. V.

Resmi Yazının Orjinal Nüshası İçin Link’e Tıklayınız.

Gümrükler Genel Müdürlüğü İçin Tıklayınız.

Uzmanlarımız Tarafından Hazırlanan Bu Çalışmalarda Verilen Bilgilerden Dolayı Şirketimizin Yasal Sorumluluğu Bulunmamaktadır. Belirli Bir Konuya İlişkin Olarak İlgili Danışmana Başvurulması Tavsiye Edilmektedir.

Scroll to Top