Search
Close this search box.

2020/23 Sayılı Genelge Kapsamı İşlemler Hakkında Yazı

Kaydet
Kapat

T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı : E-73421605-010.06.02
Konu : 2020/23 Sayılı Genelge Kapsamı İşlemler

05.10.2022/78818648
DAĞITIM YERLERİNE

İlgi : 09.10.2020 tarihli ve E-73421605-010.06.02-00058077632 sayılı dağıtımlı yazımız.

İlgide kayıtlı yazımız ekinde tüm Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüklerine gönderilen 2020/23 sayılı Genelge ile, beyannameye kalem ekleme ve beyannameden kalem silme işlemlerinin ilgili gümrük idarelerince yapılabilmesini teminen Bölge Müdürlüklerine “Taşra Statü Değişikliği” profili yetkisi verildiği hususu belirtilmiştir.

Söz konusu Genelge uyarınca statü değişikliği işleminin beyannamede kalem ekleme ve silme işlemleri için kullanılması gerekmekte olup bu işlemler haricinde statü değişikliğini gerektiren durumların varsa beyanname örnekleri ile birlikte Genel Müdürlüğümüze iletilmesi hususunda bilgi ve gereğini rica ederim.

Burak Serkan YAŞAR
Bakan a.
Genel Müdür Yardımcısı

Dağıtım :

Tüm Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüklerine

Resmi Yazının Orjinal Nüshası İçin tıklayınız.

Gümrükler Genel Müdürlüğü için tıklayınız.

Uzmanlarımız Tarafından Hazırlanan Bu Çalışmalarda Verilen Bilgilerden Dolayı Şirketimizin Yasal Sorumluluğu Bulunmamaktadır. Belirli Bir Konuya İlişkin Olarak İlgili Danışmana Başvurulması Tavsiye Edilmektedir.

Scroll to Top