T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
İstanbul Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü

Sayı : E-76107777-161.02.01-00083937610
Konu : 2022 Yılı Gümrük Müşaviri Sözlü Sınav Sonuçları Komisyonların Teşkili ve Taleplerin Tutanağa Bağlanması

İSTANBUL GÜMRÜK MÜŞAVİRLERİ DERNEĞİNE

Bakanlığımız Gümrükler Genel Müdürlüğünden alınan 23.03.2023 tarihli ve 83840253 sayılı yazılarının bir örneği ilişikte gönderilmiş olup mezkur yazılarında özetle; 09.03.2023-10.03.2023 tarihleri arasında gerçekleştirilen Gümrük Müşavirliği sözlü sınavı sonucunda başarılı olan adayların, listesinin ilişikte gönderildiği,

Gümrük müşavir sınavını kazananların izin belgesi taleplerinin değerlendirilmesine ilişkin olarak bölge müdürlüklerince; bölge müdür yardımcısının başkanlığında ilgili gümrük müşavirleri derneğinden bir yönetim kurulu üyesi ile bölge müdürlüğünden görevlendirilecek ilgili şube müdürünün katılımıyla komisyon oluşturulması,

Dernek merkezinin bulunmadığı bölge müdürlüklerinde ise, komisyonun bölge müdür yardımcısının başkanlığında, şube müdürü ve bir memurdan oluşturulması, Sınavı kazanan adayın; aşağıda belirtilen belgeleri ihtiva eden dosyaları iki takım halinde hazırlayarak örneklerini öncelikle Bölge Müdürlüğü faaliyet alanında bulunan ilgili demeğe teslimi için demekler tarafından tüm adaylara duyumda bulunulması,

İlgili Derneğin; aday tarafından kendisine teslim edilen dosyadaki bilgileri ile GMBS’deki bilgilerinin karşılaştırmasını yaptıktan sonra iki takım dosya örneğini ilgili Bölge Müdürlüğünde bulunan komisyona intikal ettirmesi,

Komisyon tarafından adayın dosyasındaki bilgiler ile Bölge Müdürlüğü ve GMBS’deki kayıtların karşılaştırılmasını müteakip değerlendirme sonuçlarının tutanağa bağlanması, hususları talimatlandırılmıştır.

Bu itibarla, Bakanlığımız Gümrükler Genel Müdürlüğünün mezkur yazılarında yer alan talimatları çerçevesinde, 2022 yılı Gümrük Müşavirliği yazılı sınavını kazanan adayların, 27/03/2023-14/04/2023 tarihleri arasında doğrudan Derneğinize müracaat ederek, aşağıda yer alan belgeleri 2 takım halinde ibraz etmeleri gerekmektedir.

-Başvuru formu,

-T.C Kimlik Kartı/ Nüfus Cüzdanı fotokopisi,
-Mezun olduğu okula ilişkin diploma fotokopisi,

-TC Kimliği numarası esas alınarak alınmış Adli Sicil ve Adli Sicil Arşiv kaydının bulunup bulunmadığına ilişkin belge,

-Sosyal Güvenlik Kurumundan alınmış işyeri sicil bilgilerini, işyeri unvanını, çalıştığı tarih aralığı ile toplam çalışma süresini içeren belge,

-Sosyal Güvenlik Kurumu (Emekli Sandığı, Bağ-Kur dahil) bünyesinde çalışılan tüm sigortalılık bilgilerini gösterir hizmet çizelgesi.

Diğer taraftan; bahsi geçen belgelerin Derneğinizce tasnif edilmek ve liste oluşturulmak suretiyle yazı ekinde, 21/04/2023 tarihi mesai bitimine kadar Bölge Müdürlüğümüze ibraz edilmesi ile,

Bakanlığımız Gümrükler Genel Müdürlüğünün talimatları gereğince, sınavı kazanan adayların dosyalarının değerlendirilmesine binaen oluşturulacak Komisyonda yer alacak olan Derneğin, iz yönetim kurulu üyesine ilişkin bilgilerin ivedi olarak bildirilmesi gerekmektedir.

Bu itibarla, ilgililere gerekli duyurunun yapılarak, izah edildiği şekilde işlem tesise dilmesi ve talimatlar çerçevesinde Bölge Müdürlüğümüze bilgi verilmesi hususunda,

Bilgi ve gereğini rica ederim.

Yavuz KORKMAZ
Bölge Müdürü a.
Bölge Müdür Yardımcısı V.

EK: 1 adet yazı ve ekleri.


T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı : E-82858591-161.02.02-00083840253
Konu : 2022 Yılı Gümrük Müşaviri Sözlü Sınav Sonuçları, Komisyonların Teşkili ve Taleplerin Tutanağa Bağlanması

DAĞITIM YERLERİNE

09.03.2023-10.03.2023 tarihleri arasında gerçekleştirilen Gümrük Müşavirliği sözlü sınavı sonucunda başarılı olan adayların listesi ilişikte gönderilmiştir. (EK-1)

Gümrük müşavir sınavını kazananların izin belgesi taleplerinin değerlendirilmesine ilişkin olarak bölge müdürlüklerince; bölge müdür yardımcısının başkanlığında ilgili gümrük müşavirleri derneğinden bir yönetim kurulu üyesi ile bölge müdürlüğünden görevlendirilecek ilgili şube müdürünün katılımıyla komisyon oluşturulması,

Dernek merkezinin bulunmadığı bölge müdürlüklerinde ise, komisyonun bölge müdür yardımcısının başkanlığında, şube müdürü ve bir memurdan oluşturulması,

Sınavı kazanan adayın; aşağıda belirtilen belgeleri ihtiva eden dosyaları iki takım halinde hazırlayarak örneklerini öncelikle Bölge Müdürlüğü faaliyet alanında bulunan ilgili demeğe teslimi için demekler tarafından tüm adaylara duyumda bulunulması,

İlgili Derneğin; aday tarafından kendisine teslim edilen dosyadaki bilgileri ile GMBS’deki bilgilerinin karşılaştırmasını yaptıktan sonra iki takım dosya örneğini ilgili Bölge Müdürlüğünde bulunan komisyona intikal ettirmesi,

Komisyon tarafından adayın dosyasındaki bilgiler ile Bölge Müdürlüğü ve GMBS’deki kayıtların karşılaştırılmasını müteakip değerlendirme sonuçlarının tutanağa bağlanması,

Tutanağın; adayın bütün süreçlerini içerecek şekilde (kaç defa sınava girdiğinin, staj süresinin tamam olup olmadığının, adli sicil arşiv kaydının olup olmadığının ve hangi okulun hangi bölümünden mezun olduğu hususları) düzenlenmesi, gerekmektedir.

Adayların Demeğe verdiği ve Komisyona intikal eden “Tutanak Dosya”sında aşağıda belirtilen belge ve bilgiler yer alacaktır:

-Başvuru formu,

– T.C Kimlik Kartı/ Nüfus Cüzdanı fotokopisi,

– Mezun olduğu okula ilişkin diploma fotokopisi,

– TC Kimliği numarası esas alınarak alınmış Adli Sicil ve Adli Sicil Arşiv kaydının bulunup bulunmadığına ilişkin belge,

– Sosyal Güvenlik Kurumundan alınmış işyeri sicil bilgilerini, işyeri unvanını, çalıştığı tarih aralığı ile toplam çalışma süresini içeren belge,

– Sosyal Güvenlik Kurumu (Emekli Sandığı, Bağ-Kur dahil) bünyesinde çalışılan tüm sigortalılık bilgilerini gösterir hizmet çizelgesi.

Diğer taraftan sınav komisyonlarınca, staj süresi içerisinde çift sigortalı olan adayların durumlarının 12.06.2017 tarih 25723908 sayılı dağıtımlı yazımız çerçevesinde değerlendirilmesi ve değerlendirme sonucunun düzenlenecek tutanakta belirtilmesi, Bölge Müdürlüğü tarafından tutanağa bağlanmış dosyaların bir nüshasının aday bazında yazı ekinde bir liste veya tutanakla ilgili demeğe teslim edilmesi, diğer dosya nüshasının ise ilgili Bölge Müdürlüğüne derneğin, komisyon tutanağı dosyasını, adayın izin belgesi talebi ile birlikte Bakanlığımıza göndermesi gerekmektedir.

Gümrük Müşaviri izin belgesi talep eden aday, öncelikle demeğe müracaat ederek talepte bulunacak olup, demek ise, “Talep Dosyası” (EK 2) ile birlikte, Bölge Müdürlüğünce teslim edilen adaya ait komisyon dosyasını Bakanlığımıza intikal ettirecektir.

Bilgi ve gereğini rica ederim.

Kadir TURSUN
Bakan a.
Genel Müdür Yrd.

EK;
1. Sınav sonuç listesi.
2. Talep Dosyasında bulunması gereken belgeler.

DAĞITIM:
-Tüm Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüklerine
-Tüm Gümrük Müşavirleri Derneklerine

İstanbul Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü İçin Tıklayınız.

Mevzuatlara Dönmek İçin Tıklayınız.

Önceki İçerikAlacakların Yeniden Yapılandırılması 7440 Sayılı Kanun Tebliğ No 2
Sonraki İçerikDahilde İşleme Rejimi Kapsamında Çevre Katkı Payı Tahsilatı