T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı   : E-73421605-106.05-
Konu : : 2022/5 Sayılı Tebliğ Kapsamı Eşyaların
Denetiminde Yaşanan Sorunlar

28.06.2022 / 75901851
DAĞITIM YERLERİNE

İlgi : 22.03.2022 tarihli ve E-73421605-106.05-00073062654 sayılı yazımız.

İlgide kayıtlı yazımız konusuna ilişkin olarak, Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü’nden alınan 17.05.2022/14.06.2022 tarihli ve 00074708769/00075581239 sayılı yazılarda, İstanbul Gümrük Müşavirleri Derneği’nin 12.05.2022 tarihli yazısı ile Tarım ve Orman Bakanlığı’nın 13.06.2022 tarihli yazısında yer verilen, ilgili firmaların Gümrük Müdürlükleri tarafından söz konusu Tebliğin hem Ek-1 hem de Ek-2 sayılı listelerinde aynı GTİP numarası ile yer alan Tarım ve Orman Bakanlığı’nın denetimine tabi ürünler için de kapsamdışı başvurusunda bulunmaları için yönlendirildiği ve bu nedenle Veteriner Sınır Kontrol Noktası Müdürlükleri tarafından bu ürünlerde kapsam dışı uygulamasının yürütülmekte olduğu tespiti çerçevesinde 2022/5 sayılı Tarım ve Orman Bakanlığı’nın Kontrolüne Tabi Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği uyarınca düzenlenen Kapsam Dışı Yazısı’na ilişkin uygulamada yaşanan sorunlarla ilgili olarak, bahse konu Tebliğ’in hem Ek 1 hem de Ek 2’sinde yer alan (18.06 ve 19.05 vb. GTİP’ler) ürünler için Ek 2’de yer alan parantez içi ifadeler nedeniyle Tarım ve Orman Bakanlığı birimlerince Kapsam Dışı Yazısı talep edildiği, ilgili Tebliğ’in 10. Maddesi’nin 5. Fıkrası ile tamamen denetim kapsamı dışında yer alan ürünler için Kapsam Dışı Yazısı düzenlenmesinin öngörüldüğü, sorunla karşılaşıldığı ifade edilen ürünlerin Ek 1 veya Ek 2 kapsamında halihazırda denetim kapsamında yer aldığı veya muafiyet referans numaralarına sahip olduğu göz önüne alınarak Kapsam Dışı Yazısı düzenlenmesine gerek bulunmadığı değerlendirmesinde bulunulmaktadır.

Konuya ilişkin olarak ilgide kayıtlı yazımızda belirtildiği üzere Tarım ve Orman Bakanlığı’nın Kontrolüne Tabi Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği’nin (Ürün Güvenliği Ve Denetimi: 2022/5) 10 uncu maddesinin 5 inci fıkrasında yer alan kapsam dışı yazısı 17.03.2022 tarihli ve 2022/5 sayılı Genelge ile Tek Pencere Sistemi’ne alınmış olup söz konusu Genelge Tek Pencere Sistemi üzerinden düzenlenen, kapsam dışı yazısının gümrük beyannamesinde beyan edilmesine ilişkin işlemleri düzenlemektedir.

Bu doğrultuda anılan Tebliğ’de yer alan kapsam dışı yazısının Tebliğ’in 10 uncu maddesinin 5 inci fıkrası uyarınca düzenlendiği göz önünde bulundurularak Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü’nün mezkur yazılarında belirtilen hususlara ilişkin gerekli bilgilendirmelerin yapılması hususunda,

Bilgi ve gereğini rica ederim.

Burak Serkan Yaşar
Bakan a.
Genel Müdür Yardımcısı V.

Dağıtım:
Tüm Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlükleri
Ankara Gümrük Müşavirleri Derneğine
Bursa Gümrük Müşavirleri Derneğine
İstanbul Gümrük Müşavirleri Derneğine
İzmir Gümrük Müşavirleri Derneğine
Mersin Gümrük Müşavirleri Derneğine

Yazının Orjinal Nüshası İçin Link’e Tıklayınız.

Gümrükler Genel Müdürlüğü için tıklayınız.