Search
Close this search box.

Doğrudan Nakliyat Malezya – İptal Edilen ET-CK Kararları Hk

Kaydet
Kapat

T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
Uludağ Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü
Gemlik Gümrük Müdürlüğü

Sayı   : E-73421605-106.05-
Konu : : İptal Edilen ET-CK Kararları Hk.
(Doğrudan Nakliyat Malezya)

27.06.2022 / 75987429
DAĞITIM YERLERİNE

Bölge Müdürlüğümüzün 21.06.2022 tarihli, 75799516 sayılı yazılarında, mezkur yazı eki Bakanlığımız Gümrükler Genel Müdürlüğünün 21.06.2022 tarihli, 75783223 sayılı yazıda, “…Ticaret Başmüfettişi Esat Burak ERÇETİN ve Ticaret Müfettiş Yardımcısı Mehmet Devran ARANIR tarafından düzenlenen, 18.03.2022 günlü 102-B/02 sayılı Cevaplı Raporun 1 inci maddesi ile ilgili olarak Rehberlik ve Teftiş Başkanlığın 21.06.2022 tarih ve 75774801 sayılı yazısı ile söz konusu Cevaplı Raporun 1 inci maddesinin uygulanmaması konusunda Genel Müdürlüğümüzle görüş birliğine varılmıştır. Bu itibarla, mezkur Cevaplı Raporun 1 inci maddesinin uygulanmaması gerekmektedir.” denildiği bildirilerek talimat yazı doğrultusunda işlem tesis edilmesi istenilmiştir

Bu itibarla, mezkur talimat doğrultusunda Müdürlüğümüzce düzenlenen ve ayrıntıları aşağıdaki tabloda yer alan tüm Ek Tahakkuk ve Ceza Kararları İPTAL edildiği ve mezkur kararlar için herhangi bir başvuruda bulunulmasına gerek olmadığı husularını;

Bilgilerine tebliğen rica ederim

Funda Sevinç SARIHAN
Müdür Yrd.

Yazının Orjinal Nüshası İçin Link’e Tıklayınız.

Gümrükler Genel Müdürlüğü için tıklayınız.

Uzmanlarımız Tarafından Hazırlanan Bu Çalışmalarda Verilen Bilgilerden Dolayı Şirketimizin Yasal Sorumluluğu Bulunmamaktadır. Belirli Bir Konuya İlişkin Olarak İlgili Danışmana Başvurulması Tavsiye Edilmektedir.

Scroll to Top