18.03.2022 Tarihli 31782 Sayılı Resmi Gazete 

CUMHURBAŞKANI KARARI

  Karar Sayısı: 5307

Ekli “Yurt Dışına Çıkış Harcı Tutarının Yeniden Belirlenmesine Dair Karar”ın yürürlüğe konulmasına, 5597 sayılı Kanunun 1 inci maddesi gereğince karar verilmiştir.

17 Mart 2022

Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI

YURT DIŞINA ÇIKIŞ HARCI TUTARININ YENİDEN BELİRLENMESİNE DAİR KARAR

MADDE 1- (1) 8/3/2007 tarihli ve 5597 sayılı Yurt Dışına Çıkış Harcı Hakkında Kanun ile Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 1 inci maddesinde yer alan harç tutarı 150 Türk Lirası olarak yeniden belirlenmiştir.

GEÇİCİ MADDE 1- (1) Bu Kararın yayımı tarihinde yapılan yurt dışına çıkışlarda, bu tarihten önce yapılmış harç ödemeleri için fark ikmal edilmez.

MADDE 2- (1) Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- (1) Bu Karar hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür

Resmi Gazetenin Orjinal Nüshası İçin Link’e Tıklayınız.

Hazine ve Maliye Bakanlığı

Önceki İçerikİzinli Gönderici TIR Karnesi Kullanımı Hakkında
Sonraki İçerikÜrün Güvenliği İthalat Denetimi 2022/25