18.03.2022 Tarihli 31782 Sayılı Resmi Gazete 

CUMHURBAŞKANI KARARI

  Karar Sayısı: 5307

Ekli “Yurt Dışına Çıkış Harcı Tutarının Yeniden Belirlenmesine Dair Karar”ın yürürlüğe konulmasına, 5597 sayılı Kanunun 1 inci maddesi gereğince karar verilmiştir.

17 Mart 2022

Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI

YURT DIŞINA ÇIKIŞ HARCI TUTARININ YENİDEN BELİRLENMESİNE DAİR KARAR

MADDE 1- (1) 8/3/2007 tarihli ve 5597 sayılı Yurt Dışına Çıkış Harcı Hakkında Kanun ile Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 1 inci maddesinde yer alan harç tutarı 150 Türk Lirası olarak yeniden belirlenmiştir.

GEÇİCİ MADDE 1- (1) Bu Kararın yayımı tarihinde yapılan yurt dışına çıkışlarda, bu tarihten önce yapılmış harç ödemeleri için fark ikmal edilmez.

MADDE 2- (1) Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- (1) Bu Karar hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür

Resmi Gazetenin Orjinal Nüshası İçin Link’e Tıklayınız.

Hazine ve Maliye Bakanlığı