Search
Close this search box.

2023 Türk Gümrük Tarife Cetveli Hakkında Yazı

Kaydet
Kapat

T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı : E-17474625-162.99-
Konu : 2023 Türk Gümrük Tarife Cetveli

21.09.2022/78378952
DAĞITIM YERLERİNE

Bilindiği üzere Türk Gümrük Tarife Cetveli (TGTC) her yıl Dünya Gümrük Örgütü ve Avrupa Birliği Kombine Nomanklatürüne uyum sağlamak amacıyla güncellenerek Bakanlığımızca yayımlanmakta ve söz konusu Cetvelde yer alan Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonları (GTİP) ve eşya tanımları gerek İthalat Rejim Kararına gerekse muhtelif dış ticaret mevzuatına temel teşkil etmektedir.

Bu çerçevede 2023 yılı TGTC’ye yansıtılması talep edilen GTİP açılımı vb. hususların gerekçeleriyle birlikte 31.10.2022 tarihine kadar Bakanlığımıza gönderilmesi ve konunun Kurumunuz bağlantıları ve üyeleriyle paylaşılması hususunda gereğini rica ederim.

Tarık MAVİLİ
Bakan a.
Daire Başkanı

Resmi Yazının Orjinal Nüshası için tıklayınız.

Gümrükler Genel Müdürlüğü için tıklayınız.

Uzmanlarımız Tarafından Hazırlanan Bu Çalışmalarda Verilen Bilgilerden Dolayı Şirketimizin Yasal Sorumluluğu Bulunmamaktadır. Belirli Bir Konuya İlişkin Olarak İlgili Danışmana Başvurulması Tavsiye Edilmektedir.

Scroll to Top