T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı : E-17474625-162.99-
Konu : 2023 Türk Gümrük Tarife Cetveli

21.09.2022/78378952
DAĞITIM YERLERİNE

Bilindiği üzere Türk Gümrük Tarife Cetveli (TGTC) her yıl Dünya Gümrük Örgütü ve Avrupa Birliği Kombine Nomanklatürüne uyum sağlamak amacıyla güncellenerek Bakanlığımızca yayımlanmakta ve söz konusu Cetvelde yer alan Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonları (GTİP) ve eşya tanımları gerek İthalat Rejim Kararına gerekse muhtelif dış ticaret mevzuatına temel teşkil etmektedir.

Bu çerçevede 2023 yılı TGTC’ye yansıtılması talep edilen GTİP açılımı vb. hususların gerekçeleriyle birlikte 31.10.2022 tarihine kadar Bakanlığımıza gönderilmesi ve konunun Kurumunuz bağlantıları ve üyeleriyle paylaşılması hususunda gereğini rica ederim.

Tarık MAVİLİ
Bakan a.
Daire Başkanı

Resmi Yazının Orjinal Nüshası için tıklayınız.

Gümrükler Genel Müdürlüğü için tıklayınız.

Önceki İçerikİthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Tebliği 2022/23
Sonraki İçerikGenelge 2022/13 – Sayılı İnceleme Analiz Test Amaçlı Eşya