Search
Close this search box.

2024/5 Sayılı İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ Hk

Kaydet
Kapat

T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı: E-20117910-010
Konu : 2024/5 Sayılı İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ

01.04.2024 / 95581016
DAĞITIM YERLERİNE

İthalat Genel Müdürlüğünden alınan 29.03.2024 tarihli ve 95482791 sayılı ekli yazıda; 20 Mart 2024 tarihli ve 32495 sayılı Resmî Gazete’de İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin 2024/5 sayılı Tebliğ`in yayımlandığı, söz konusu Tebliğ’in 2 nci maddesinin ikinci fıkrasında ‘birinci fıkrada belirtilen önlem, ilgili Cumhurbaşkanı Kararının yürürlüğe girmesiyle uygulanmaya başlar’ hükmünün yer aldığı, bahse konu Kararın henüz yayımlanmadığı ve yürürlüğe girmediği hususları belirtilmektedir.

Bilginizi rica ederim.

Cenk Burak ALTAY
Bakan a.
Daire Başkanı

Gümrükler Genel Müdürlüğü İçin Tıklayınız.

Mevzuatlara Dönmek İçin Tıklayınız.

Uzmanlarımız Tarafından Hazırlanan Bu Çalışmalarda Verilen Bilgilerden Dolayı Şirketimizin Yasal Sorumluluğu Bulunmamaktadır. Belirli Bir Konuya İlişkin Olarak İlgili Danışmana Başvurulması Tavsiye Edilmektedir.

Scroll to Top