Search
Close this search box.

2514 Karar Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı Uygulaması

Kaydet
Please login

T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
İthalat Genel Müdürlüğü

15.05.2020

Konu: 2514 Karar Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı Uygulaması
İlgi : 12.05.2020 tarihli 54351252 sayı ile kayıtlı yazımız

Bilindiği üzere 11.05.2020 tarihli 31124 Mükerrer sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2514 karar sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 95/7606 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalat Rejimi Kararma ekli II sayılı listede yer alan ve ekli tablolarda gümrük tarife istatistik pozisyonları belirtilen (G.T.İ.P) ürünler için ilave gümrük vergisi uygulaması getirilmiştir.

Söz konusu ilave gümrük vergisi uygulaması yayımlanma tarihi ile yürürlüğe girmesi karara bağlanmış olup, Geçici 1.maddesinde bu Kararın yayımı tarihinden önce Türkiye’ye sevk edilmek üzere bir taşıma belgesi düzenlenerek yüklemesi yapılmış olan eşyanın bu kararın yayımı tarihinden itibaren en geç 15 gün içinde ithalatına ilişkin gümrük beyannamesinin tescili halinde indirimli vergi uygulaması getirilmiştir.

Ancak üyelerimiz tarafından yapılan geri bildirimlerde, temsilcisi oldukları İthalatçı firmalarca ciddi sızlanmalar ve mağduriyetler yaşandığı ve başlamış işlemlerde maliyet hesaplamaları yapılarak siparişi verilmiş olan eşyaların bir kısmı İhracat ürünlerinde girdi olarak kullanıldığı, bir kısmı yurt içi kullanımına sunulmak üzere üretimde de kullanıldığı ayrıca bir kısmı da İthal edeceği eşya ile ilgili bağlayıcı sözleşmeler yaptıkları ve ihale aldıklarını ifade etmişlerdir. Yaşanan gelişmeler değerlendirildiğinde birçok firmanın bu uygulamadan telafisi mümkün olmayan zararlara yol açacağı ve çok ciddi sorunlar ile karşılaşacakları değerlendirilmektedir.

2514 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararı ile yürürlüğe giren ve muhtelif maddelere isabet eden ilave gümrük vergilerinin, Bu Kararın yayımı tarihinden önce Türkiye’ye sevk edilmek üzere bir taşıma belgesi düzenlenerek yüklemesi yapılmış olan eşya geçici depolama antrepo ve serbest bölgelerde bulunan eşyalar için uygulanmaması hususunda düzenleme yapılmasına ihtiyaç duyulmaktadır.

Gereğini Takdir ve tensiplerinize arz ederiz.

Saygılarımızla,

Aslıhan ÇELEBİ / Ankara Gümrük Müşavirleri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı

Orhan KATTAŞ / Bursa Gümrük Müşavirleri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı

Serdar KESKİN / İstanbul Gümrük Müşavirleri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı

Taşkın DALAY / İzmir Gümrük Müşavirleri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı

Hüseyin SARIDAĞ / Mersin Gümrük Müşavirleri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı

Resmi Yazının Orjinal Nüshası İçin Link’e Tıklayınız.

Uzmanlarımız Tarafından Hazırlanan Bu Çalışmalarda Verilen Bilgilerden Dolayı Şirketimizin Yasal Sorumluluğu Bulunmamaktadır. Belirli Bir Konuya İlişkin Olarak İlgili Danışmana Başvurulması Tavsiye Edilmektedir.

Scroll to Top