Search
Close this search box.

Gümrük Kanunun Geçici 6. Maddesinin 9. Fıkrası

Kaydet
Kapat

T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
Risk Yönetimi, Tasfiye ve Döner Sermaye Genel Müdürlüğü

Sayı   : 82858591-161.99
Konu : 4458 Sayılı Gümrük Kanunun Geçici 6. Maddesinin 9. Fıkrası Hk.

02.01.2020 / 50959570

DAĞITIM YERLERİNE

Bilindiği üzere 07.11.2019 tarihli 30941 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Gümrük Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında 7190 sayılı Kanunun 17. Maddesi ile 4458 sayılı Gümrük kanunun Geçici 6. Maddesinin 9. Fıkrasında gümrük müşavirleri ve gümrük müşavir yardımcıları ilişkin olarak”…. 3713 sayılı Kanun kapsamında haklarında kovuşturma başlatılanların izin belgeleri kovuşturma sonuçlanıncaya kadar tedbiren geri alınır.” yönünde düzenlemeye gidilmiştir.

Bu çerçevede Bölge Müdürlüğünüze kayıtlı olarak faaliyette bulunan ve halen haklarında 3713 sayılı Kanun kapsamında kovuşturma yürütülmekte olan Gümrük Müşavir ve Gümrük Müşavir Yardımcıları ile alakalı olarak mezkur kanun maddesi doğrultusunda işlem yapılması gerekmektedir.

Bilgi ve gereğini rica ederim.

Savaş MALKOÇ
Bakan a.
Genel Müdür V.

Dağıtım:
Tüm Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüklerine

Yazının Orijinal Nüshası İçin Link’i Tıklayınız

Uzmanlarımız Tarafından Hazırlanan Bu Çalışmalarda Verilen Bilgilerden Dolayı Şirketimizin Yasal Sorumluluğu Bulunmamaktadır. Belirli Bir Konuya İlişkin Olarak İlgili Danışmana Başvurulması Tavsiye Edilmektedir.

Scroll to Top