25.06.2021 Tarihli 31522 Sayılı Resmi Gazete

CUMHURBAŞKANI KARARI 

Karar Sayısı: 4137

4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun 12 nci Maddesinin (3) Numaralı Fıkrası Hükmünün, 2021 Yılı Temmuz-Aralık Dönemi İçin Uygulanmaması Hakkındaki Kararın Yürürlüğe Konulmasına, 4760 Sayılı Kanunun Mezkur Maddesi Gereğince Karar Verilmiştir.  

24 Haziran 2021

Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI

24.06.2021 TARİHLİ VE 4137 SAYILI CUMHURBAŞKANI KARARININ EKİ KARAR

Madde 1- (1) 06.06.2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun 12 nci maddesinin (3) numaralı fıkrası hükmü, aynı Kanuna ekli (III) sayılı listenin (A) cetvelinde yer alan malların asgari maktu vergi tutarları ile (B) cetvelinde yer alan malların asgari maktu ve maktu vergi tutarları hakkında, 2021 Yılı Temmuz – Aralık dönemi için uygulanmaz. 

Madde 2- (1) Bu Karar yayım tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 3- (1) Bu Karar hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür.

ÖTV 3 Sayılı Liste (A) ve (B) Cetveli İçin Link’e Tıklayınız.  

Resmi Gazetenin Orjinal Nüshası ve Eki İçin Link’e Tıklayınız